Téma 40 – Ve škole Marie Marie, Archa Nové smlouvy

Transkript

Téma 40 – Ve škole Marie Marie, Archa Nové smlouvy
Téma 40 – Ve škole Marie
Marie, Archa Nové smlouvy
„Duše má velebí Pána a můj duch jásá
v Bohu, mém spasiteli,
že se sklonil ke své služebnici v jejím
ponížení. Hle, od této chvíle budou mne
blahoslavit všechna pokolení,
že se mnou učinil veliké věci ten, který je
mocný. Svaté jest jeho jméno
a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo
v srdci smýšlejí pyšně;
vladaře svrhl z trůnu
A ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými
věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamětliv svého milosrdenství,
jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho
potomkům navěky.“
Luk 1,46-55
„Je přece vlastností lásky, že se sklání...“
Sv. Terezie z Lisieux
„Maria nás učí stát se Archou Smlouvy, monstrancí a
obilným zrnem.
Archou Smlouvy tím, že přijmeme Ježíše jako
našeho Pána a našeho Boha.
Monstrancí tím, že dovolíme, aby Ježíš jednal a
„zářil“ skrze nás.
Obilným zrnem tím, že dáme náš život, aby se
svět mohl setkat s opravdovými svědky lásky a něhy
Otci.“
Florian Racine, Manuel pour adorer sans se lasser, s. 233

Podobné dokumenty

FRJ_ŠT_10

FRJ_ŠT_10 PERDRE + U = PERDU RENDRE + U = RENDU VENDRE + U = VENDU

Více

zivot farnosti - Římskokatolická farnost Lysá nad Labem

zivot farnosti - Římskokatolická farnost Lysá nad Labem Zahájení ROKU VÍRY (11.10.2012 - 24.11.2013) 8:00 hod. Mše sv. 17:00 hod. Adorace Nejsv. Svátosti (na faře)

Více

31. května: Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

31. května: Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE řečeno od Pána. Aleluja. Uvedení do 2. čtení Mariina návštěva u Alžběty dává křídla zpěvu o osvobození, který stoupá z lidstva, z dějin, z celého Božího lidu. Magnificat pranýřuje lež a klam těch, ...

Více