Elektroměry ENERGY akční ceník

Transkript

Elektroměry ENERGY akční ceník
ENERGY - Elektrom ry z Evropské unie
s/bez impulsní výstup, t ída 2, na DIN li tu i do rozvad e
1) Jednofázové
Energy-230LC (bez impuls.výstupu), velikost 2DIN moduly
15/max.22,5A - 230V, 50-60Hz
Energy-230 s impuls. výstupem, velikost 2DIN moduly
15/max.22,5A - 230V, 50-60Hz
Energy-230 TAi s impuls. Výstupem, s volbou p evodu MTP
x5A (6A) - 230V s galvanickým odd lením proudových obvod
Energy-230D63 s impuls. výstupem, velikost 3DIN moduly
10/63A, 230V, proudové p ipojení pr vlekem do pr. 12mm.
Energy-230D22 LCD, bez impuls.výstupem, vel.2DIN moduly
max.22,5A - 230V, 50-60Hz
Energy-230D22Pulse LCD, s impuls.výstupem, vel.2DIN mod.
max.22,5A - 230V, 50-60Hz
Energy-230RTAi s impuls. výstupem, rozm r 72x72 do panelu
x5A (6A) - 230V s galvanickým odd lením proudových obvod
1.045,1.085,2.210,2.120,1.405,1.450,2.370,-
2) T ífázové t í nebo ty vodi ové, s volbou p evodu pou itého proudového trafa,
s mo ností p ímého ode ítání.
Energy-400 PWR s impuls. výstupem, velikost 4DIN moduly
3×230/400V, x/5A (6A), s volbou p evodu MTP
Energy-400 PWRi s impuls. výstupem, velikost 4DIN moduly
3×230/400V, x/5A (6A), s galv. odd lením proudových obvod
Energy-400R PWR s impuls.výstupem, rozm r 72x72 do panelu
3×230/400V, x/5A (6A), s volbou p evodu MTP
Energy-400R PWRi s impuls.výstup., rozm r 72x72 do panelu
3×230/400V, x/5A (6A), s galv. odd lením proudových obvod
Energy-400D PWR s impuls. výstupem, LCD, vel.4DIN moduly
3×230/400V, x/5A (6A), s volbou p evodu MTP
Energy-400D PWRi s impuls.výstupem, LCD, vel.4DIN moduly
3×230/400V, x/5A (6A), s galv. odd lením proudových obvod
Energy3x130 PWR s impuls. výstupem, velikost 4DIN moduly
3×130/230V, x/5A (6A), s volbou p evodu MTP
Energy3x130 PWRi s impuls. výstupem, velikost 4DIN moduly
3×130/230V, x/5A (6A), s galv. odd lením proudových obvod
Energy-400 PAR s dv ma výstupy, velikost 4DIN moduly
s íselníky pro innou a reaktivní(jalovou) energii
3×230/400V, x/5A (6A), s volbou p evodu MTP
Energy-400D90 s impulsním výstupem, ka 7DIN modul
10/90A, 3x230/400V, p ipojení pr vlekem pr.12mm
3) Za ízení pro sí ové sledování odb
energie
CLIP 485 - koncentrátor pro 8 m ených míst
+ interface RS485 modbus protokol
Software Energy-view 2.00
pro a 247 m ených míst, v etn p evodníku RS485/RS232
4.135,5.425,4.130,5.420,3.745,5.145,4.130,5.425,6.610,-
4.830,-
3.650,-
5.425,1.4.2010
Monitorování elektrických sítí
(SUPERVISOR - sí ový analyzátor)
1) T ífázové na DIN li tu rozm r 4 DIN moduly (70mm)
ADR-D RS485, LCD
ADR-D out, LCD
3x500V/x/5A s vol.p evodem+2 kontakty
ADR-D spot, LCD 3x500V/x/5A s volitelným p evodem
ADR-DE spot, LCD 3x500V/x/5A s vol.p evodem, bez izol.
ADR-D vision, LED 9DIN modul, napájení ac/dc, ty i displeje
ADR-D 400D, LCD 3x500V/90A - p ipojení pr vlekem, RS485
2) T ífázové do panelu rozvad e rozm r 72×72mm
ADR-R RS485, LCD 3x500V/x/5A s volitelným p evodem
ADR-R spot, LCD 3x500V/x/5A s volitelným p evodem MTP
ADR-R out, LCD
3x500V/x/5A s vol.p evodem+2 kontakty
ADR-R vision LED - 96x96, napájení ac/dc, ty i ádky displej
6.050,- K
6.200,- K
4.910,- K
3.680,- K
6.880,- K
6.550,- K
5.350,- K
4.650,- K
5.945,- K
7.100,- K
3) Jednofázové na DIN li tu
ADR-D230-D22 modbus - LCD, RS485, 300V/x/5A, 3DIN, nap.230V 2.850,- K
ADR-D230-D22 spot - LCD, 300V/22.5A, ka 3DIN, nap.230V
1.940,- K
ADR-D230-D63 - LCD, 300V/63A, ka 3DIN, nap.230V, imp.výstup 1.940,- K
4) Software pro adu ADR-VIEW 1.00
pro a 247 p ístroj ADR; RS485/RS232
3.980,- K
(dodávka obsahuje p evodník RS485/RS232 a kabel k PC)
ADR-D vision LED
ADR-R vision LED
Digitální p ístroje do panelu rozvad e nebo na DIN li tu.
Provedení do panelu rozvad
EVM-R
EVM-R
EVA-R
EV2M-R
EVR-R
EVR-R
EVF-R
EVV-R
EVA-R
EVS-R
e rozm r 72 × 72 mm
Voltmetr nebo Ampérmetr
Voltmetr nebo Ampérmetr
Ampérmetr
Voltampérmetr dvou ádkový
Voltmetr nebo Ampérmetr
+ p epínací kontakt
Voltmetr nebo Ampérmetr
+ p epínací kontakt
Kmitom r
Voltmetr
Ampérmetr
Ampérmetr k bo níku
600V ; x/5A
600V ; x/5A
1A, 10A
600V, x/5A
AC
AC
AC
AC
115/230Vac
24Vac
115/230Vac
230Vac
1.265,-K
1.270,-K
1.125,-K
1.345,-K
600V ; x/5A
AC
115/230Vac
1.560,-K
600V ; x/5A
AC
20-100Hz
1, 10, 100, 600V DC
1A, 10A
x/60mV
DC
DC
24Vac
115/230Vac
115/230Vac
115/230Vac
115/230Vac
1.565,-K
1.250,-K
1.200,-K
1.125,-K
1.190,-K
Provedení na li tu DIN rozm r 2DIN moduly (35mm)
EVM-2DIN
EVV-2DIN
EVA-2DIN
EV2M-2DIN
EVF-2DIN
EVV-2DIN
EVA-2DIN
EVS-2DIN
Voltmetr nebo Ampérmetr
Voltmetr
Ampérmetr
Voltampérmetr dvou ádkový
Kmitom r
Voltmetr
Ampérmetr
Ampérmetr k bo níku
600V ; x/5A
AC 115/230Vac
100V
AC 115/230Vac
1A; 10A
AC 115/230Vac
600V, x/5A
AC
230Vac
20-100Hz
115/230Vac
1, 10,100,600V DC 115/230Vac
10A
DC 115/230Vac
x/60mV
DC 115/230Vac
Provedení na li tu DIN rozm r 4DIN moduly (70mm)
EVM-4DIN Voltmetr nebo Ampérmetr
600V ; x/5A
EVA-4DIN Ampérmetr
10A
EV2M-4DIN Voltampérmetr dvou ádkový 600V, x/5A
Voltmetr nebo Ampérmetr
EVR-D
600V ; x/5A
+ p epínací kontakt
EVF-4DIN Kmitom r
20-100Hz
1,10,100, 600V
EVV-4DIN Voltmetr
EVA-4DIN Ampérmetr
1A
EVS-4DIN Ampérmetr k bo níku
x/60mV
Provedení do panelu rozvad e rozm r 96 × 48 mm
Voltmetr nebo Ampérmetr
100;250;400V
N24Z
ty místný 20mm!
x/1A; x/5A
Voltmetr nebo Ampérmetr
100;250;400V
N25Z
timístný 14mm
x/1A; x/5A
Jednofázový supervisor,
Multimetr
N30P
12parametr 1f sít
400V/5A
Voltmetr nebo Ampérmetr
±100;250;400V
N24H
ty místný 20mm!
±1A; ±5A
Voltmetr nebo Ampérmetr
±100;250;400V
N25H
timístný 14mm
±1A; ±5A
960,-K
1.250,-K
1.125,-K
1.345,-K
1.125,-K
1.225,-K
1.125,-K
980,-K
AC 115/230Vac
AC 115/230Vac
AC
230Vac
1.265,-K
1.290,-K
1.155,-K
AC
230Vac
1.550,-K
115/230Vac
DC 115/230Vac
DC 115/230Vac
DC 115/230Vac
1.250,-K
1.265,-K
1.290,-K
1.265,-K
AC
AC
AC
DC
DC
24;110;230Vac
20..40Vac/dc
24;110;230Vac
20..40Vac/dc
85..253Vac/dc
20..40Vac/dc
24;110;230Vac
20..40Vac/dc
24;110;230Vac
20..40Vac/dc
od
1.860,-K
od
1.945,-K
od
4.250,-K
od
1.860,-K
od
1.945,-K
Nové p ístroje do rozvad
Universální ampérmetry AC; DC;
Ampérvoltmetry AC; DC;
Hlídání mezních hodnot;
Monitoring: sí ové analyzátory
elektrom ry 1¸3 fázové
programové vybavení
digitální zobrazování
ístroje s limity
i na DIN li tu

Podobné dokumenty

servopohony jednofázové a třífázové pro uzavírací

servopohony jednofázové a třífázové pro uzavírací Pohony SG …. Vhodné pro funkci otev eno / zav eno Kroutící moment pohon SG 03.3 - SG 03.4 32 - 64Nm tvrtotá kový servopohon SG 05.1 - SG 12.1 Pohony SG …. Vhodné pro funkci otev eno / zav eno Krout...

Více

Digitální třífázové svařovací invertory

Digitální třífázové svařovací invertory Digitální řízení zajišťuje optimální svařovací charakteristiky pro jednotlivé metody. Jedna z mnoha výhod použitého systému je možnost neustálé aktualizace parametrů a charakteristik (know how) sva...

Více

40CVARISTORY - KEKO VARICON.VP

40CVARISTORY - KEKO VARICON.VP CV 11 K 05 B1 CV 14 K 05 B1 CV 14 K 07 B1 CV 14 K 10 B1 CV 17 K 07 B1 CV 20 K 07 B1 CV 25 K 07 B1 CV 25 K 10 B1 CV 25 K 14 B1 CV 30 K 05 B1 CV 30 K 07 B1 CV 30 K 10 B1 CV 30 K 14 B1 CV 30 K 20 B1 C...

Více

Návod k laboratorní práci „Galvanický článek“ Teorie:

Návod k laboratorní práci „Galvanický článek“ Teorie: Profesor anatomie Luigi Aloisio Galvani, si náhodou všiml, že žabí stehýnka sebou škubnou, jakmile z třecí elektriky - v jejíž blízkosti se nalézala - vyšlehne jiskra. Galvani usoudil, že v žabích ...

Více

Výběr z ceníku divize Environmental Controls pro

Výběr z ceníku divize Environmental Controls pro budou dodány pouze na základì udìlení tohoto souhlasu. Firma Honeywell nenese žádnou odpovìdnost za neudìlení tohoto souhlasu (nebo jeho opoždìného udìlení) a za dùsledky s tím spojené.

Více

Výrobky pro vytápění Vodní výrobky Systémy pro

Výrobky pro vytápění Vodní výrobky Systémy pro • Dostupné v rùzných provedeních dle prùtoku a diferenèního tlaku

Více

MIG/MAG poloautomaty KIT 400W - 500W

MIG/MAG poloautomaty KIT 400W - 500W všech parametrů potřebných pro svařování MIG/MAG. Jednou z hlavních předností je přesná regulace rychlosti posuvu drátu v m/min po 0,1m/min se zpětnou vazbou. Takto řešená regulace rychlosti posuvu...

Více

Sauto - dokumentace k importnímu rozhraní

Sauto - dokumentace k importnímu rozhraní se pokusí rozpoznat číselníkové hodnoty. Tato funkcionalita je již zastaralá a do budoucna se s ní nepočítá, proto pokud to jde tuto funkcionalitu doporučujeme nepoužívat a do budoucna předěla...

Více