Návod pro IPDOME1

Transkript

Návod pro IPDOME1
IPDOME1
KAMERA IPC11
Specifikace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vnitřní IP kamera (Static IP, DHCP, UPnP, DDNS)
Připojení přes LAN RJ45
Napájení 5V/2A max.
Přísvit IR LED
RESET
Rozlišení 640x480px (15 FPS)
Ovládání přes webové rozhraní.
Rozměry cca: 130x130x90mm
Citlivost od 0.5 LUX
Možnost sledování pomocí prohlížeče bez ActiveX
(webové prohlížeče na smartphonech apod).
Obsah balení:
•
•
•
•
•
•
Kamera
1m UTP kabel
Napájecí adaptér
3 šroubky a hmoždinky
Instalační CD (pro webové rozhraní není třeba)
Anglický manuál a český zjednodušený návod.
Připojení (pomocí prohlížeče – Firefox, Google Chrome... bez instalace dalších doplňků):
•
•
•
•
•
•
Připojte datový kabel do RJ45 konektoru na kameře a do PC (nebo jiného síťového zařízení).
Je třeba aby síťová komponenta nebo PC byl ve stejné podsíti jako IP kamera.
Připojte napájecí adaptér 5V/2A
Otevřete prohlížeč a zadejte do něj adresu ve tvaru 192.168.1.xxx:188 (IP adresu naleznete na spodní straně kamery. Výchozí
port je 188).
Zadejte jméno uživatele – user "admin" (heslo není v továrním nastavení vyžadováno).
Zvolte "Server Push Mode"
Další možnosti přihlášení:
• ActiveX Mode (For IE Browser) - přihlášení pomocí prohlížeče Internet Explorer a ActiveX.
• Server Push Mode (For FireFox, Google Browser) - přihlášení jiným prohlížečem než IE.
• Mode Mobile (For Browser that supports Javascript) – přihlášení pomocí mobilních telefonů s podporou JavaScript.
• Ipod touch/iphone (2G,3G,3GS,4 and Ipad dedicated) – přihlášení na jednodužších mobilních prohlížečích (iPad, iPhone).
• VLC plug-in Mode(For IE, Safari, FireFox, Google, Opera Browser) – využití VLC player pluginu.
Možnosti webového rozhraní:
•
•
•
Device Status – základní přehled o aktuálním stavu zařízení.
Live Video – živý náhled kamery, snapshot – uložení aktuálního snímku.
Device Management – nastavení kamery:
• Network – síťová nastavení (u této verze není k dispozici Wireless Lan).
• Motion detection – nastavení události po detekci pohybu v obraze, odeslání na e-mail či FTP.
• System info – nastavení data, času, jména zařízení, restart zařízení.
• Users – nastavení uživatelů, hesel a jejich práv.
Periferie:
•
•
•
•
Napájení
RJ45
Alarm IN
Tlačítko reset pro obnovení továrního nastavení
Dbejte na to, aby při instalaci či provozu nedošlo k poničení zařízení, k porušení přívodních kabelů či napájecího
zdroje.
Při jakékoliv nezvyklé činnosti zařízení, poruše, poškození atd. jej vypněte od napájení a kontaktujte dodavatele.
Porouchané zařízení nadále nepoužívejte. V žádném případě zařízení sami neopravujte.
Dodržujte pracovní teplotu okolí: +5 až +30°C.
Zařízení nevystavujte vodě, zvýšené vlhkosti ani jiným kapalinám.
Nepoužívejte v prostoru s výbušnými látkami nebo zvýšenou prašností.
Mezi jednotlivým vypnutím a zapnutím zařízení dodržujte prodlevu alespoň 15s.
Prodejce: FLAJZAR, s.r.o., Lidéřovice č.p. 151, 696 61 Vnorovy (okres Hodonín), tel.: +420 518 628 596,
e-mail: [email protected] Kompletní nabídku najdete na internetu, na stránkách: www.flajzar.cz