Věstník čs - Czechevents.net

Komentáře

Transkript

Věstník čs - Czechevents.net
Montrealský věstník
Květen/May 2016
Ročník 52
Číslo 9
5080 Glencairn Ave, Montreal, H3W 2B4
________________________________________________________________________________________________________________________
Montrealský věstník (i starší čísla) můžete číst na webové stránce
www.montrealvestnik.com
Chcete-li dostávat Montrealský věstník po emailu ve formátu pdf, napište na [email protected]
Kalendář činností
4. 5.
7. 5.
15. 5.
18. 5.
St
So
Ne
St
Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h
BBQ s českou hudbou, hala Kanadské legie, 5455 de Maisonneuve W., 18.00 h
Bohoslužby, kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke W., 11.00 h
Schůzka klubu seniorů, Čs. dům, 6540 McLynn, 12.30 h
Klub seniorů
V květnu se sejdeme 4. a 18., vždy ve středu v půl jedné odpoledne v Českém domě. Informace vám ráda
poskytne paní Olga Nováková na tel. 514-697-2125.
Do našeho klubu všichni rádi chodíme a mrzelo nás, že tuto zimu jsme museli několikrát schůzku odvolat
kvůli náledí. Normálně nás bývá 8, ale někdy až 15. V našem věku jsme mnoho zažili, mnoho viděli a mnoho
se naučili v různých oborech, a tak si můžeme při kávě a zákuscích o tom pohovořit a i si vzájemně poradit.
Mnoho věcí nás zajímá a debaty se často vedou o zdravotnictví, stravě, psychologii, turistice a i o politice.
Velmi rádi bychom uvítali mezi nás hosta v jakémkoliv věku, který by nám přišel něco zajímavého povědět.
Skoro každý měsíc má někdo narozeniny, tak tyto členy hromadně oslavujeme s dortem a vínem. Rádi si
zazpíváme, poslechneme hudbu nebo si promítneme nějaký film, většinou český. Také bychom si rádi zajeli
na nějaký jednodenní výlet. Uvítáme, když nám někdo poradí něco zajímavého a pro nás přístupného.
Na schůzce 6. dubna jsme s dortem a vínem oslavili, i když trochu opožděně, březnové narozeniny našeho
milého člena pana Karla Pelze. Jelikož každý den je výročí nějakých významných událostí, zjistili jsme, že,
mimo jiné, 6. dubna byl v roce 1789 zvolen první prezident Spojených států George Washington, v roce 1896
se konaly v Athénách poprvé po 1500 letech olympijské hry a v roce 1909, dosáhl Robert Peary jako první
člověk severního pólu. Podařilo se mu to až na šestý pokus s dvěma Eskymáky. O tomto úžasném výkonu
jsme si něco přečetli. Pak jsme si promítli a poslechli zfilmovanou Bizetovu krásnou operu Carmen.
Jelikož v den naší druhé schůzky, 20. dubna, bylo výročí dokončení prvního testu pasterizace, přečetli jsme
si pár řádků o Pascalu Pasteurovi a jeho vědecké dráze, korunované několika geniálními objevy, které,
obzvlášť v imunologii, zachránily život tisícům lidí. Ten den bylo také výročí narození Hitlera, o kterém se
ovšem nikdo bavit nechtěl. Pro dobro lidstva, oproti Pasteurovi, se vůbec neměl narodit! Po výborném
pohoštění jsme si promítli krásné video "In search of Mozart".
(Olga Nováková)
České a slovenské sdružení
Valná hromada montrealské pobočky Čs. sdružení se konala
v úterý 19. dubna v restauraci Prague na Côte des Neiges.
Šestnáct členů se sešlo kolem páté hodiny v příjemném
prostředí, aby zhodnotili minulé události a zvolili nový výbor
– přesněji řečeno, prodloužili funkční období stávajícímu
výboru. Předsedkyně Míša Fuchsová (vpředu na obrázku
Ludvíka Martinů) podala zprávu za minulý rok, kterou pro
zajímavost přetiskujeme:
"V minulém roce jsme ztratili šest dlouholetých členů,
takže ke konci roku 2015 jsme měli 84 členů, z toho 24 pod
70 roků. Přibyla nám jedna nová členka. Bohužel smutná
bilance pokračuje, za tento rok nám už odešli další dva
členové. Sešli jsme se na čtyřech výborových schůzích a na
Valné hromadě 21. dubna. Klub seniorů se nadále scházel
Uzávěrka 20. předešlého měsíce
Dépôt légal - 2ème trimestre 2016
Tel. (514) 484-6177
každých 14 dní pod vedením paní Olgy Novákové. Na programu byly různé přednášky a promítání filmů.
Senioři se rádi sejdou, popovídají si, oslaví narozeniny a společně si zazpívají. Opět jsme spolu se Sokolem
uspořádali dětské velikonoční odpoledne, kde si děti mohou malovat kraslice. Připravili jsme papírová i
opravdová vajíčka a materiály na malování, i proutky na pletení pomlázek. Odpoledne mělo velký úspěch jak
u dětí, tak u rodičů. Naše komunita byla reprezentovaná předsedkyní Marií Fuchsovou u příležitosti Black
Ribbon Day a při oslavách 97. výročí nezávislosti Litvy, oboje pořádané v litevském kostele Our Lady Gate
of Dawn. Dne 7. listopadu se konal další úspěšný již 60. bazar dámského odboru. Je to naše nejnáročnější
akce pokud jde o přípravu a realizaci, ale hojná účast a spokojenost návštěvníků tomu všemu úsilí dává
smysl. Je to pro komunitu jedinečná příležitost se sejít. Mikulášská zábava, na které se rovněž podílíme se
Sokolem, se konala 14. listopadu za účasti asi 90 návštěvníků v dobré atmosféře a k všeobecné spokojenosti.
Sv. Mikuláš rozdal dárky za pomoci anděla a dvou čertů. Na tradičním seniorském vánočním obědě 6.
prosince byla účast limitovaná kapacitou restarace Prague, nicméně zúčastnění si velmi pochutnali a dobře se
pobavili. A 5. prosince jsme se Sokolem již po desáté připravili pro děti úspěšnou odpolední mikulášskou
nadílku s pohoštěním, kde Mikuláš s andělem a čertem předali dárky asi 25 dětem. Mezi různými složkami
naší komunity je dobrá spolupráce, ať už jde o Sokol, bazarový odbor, Misii sv. Václava, Montrealský
věstník i Asociaci Hostýn."
Po diskusi, kdy se mluvilo i o možné české sobotní škole pro děti (pokud se najdou dobrovolníci, kteří by
děti učili) si členové Sdružení a jejich čtyři hosté pochutnali na českých specialitách manželů Kalvasových:
hovězí polévce s játrovými knedlíčky, svíčkové, pečené kachně, řízku nebo klasickém vepřo-knedlo-zelu.
Výborný štrúdl a švestkový koláč tyto hody uzavřel. A příští rok na další valné hromadě nashledanou!
Sokol
Sokolský volejbal pro letošní sezónu skončil, znovu začneme hrát začátkem října. Letos se scházelo
průměrně osm až deset hráčů, kteří pod vedením Ludvíka Martinů a Josefa Hřiba trénovali jednotlivé
volejbalové technické znalosti a herní situace. Pokaždé se nejméně hodinu hraje a s velkým nasazením se
bojuje o každý bod. Pro posílení sportovního úsilí a bojovnosti jsme v minulém roce přišli se zvláštní
odměnou: nejúspěšnější hráči dostanou pravé české barevné lízátko.
(Ludvík Martinů)
Informace o sokolských aktivitách rádi podají manželé Hřibovi na 514-683-2092.
V úterý 12. dubna se několik členů Sokola Montreal sešlo při neoficiální schůzi u jednoho z členů.
Diskutovalo se o dvou hlavních aktivitách, o
volejbalu a o tanečních zábavách. Mikulášská
zábava, kterou Sokol pořádá společně s Čs.
sdružením, bude sice až koncem listopadu a 66.
Šibřinky až koncem ledna 2017, ale plánovat je
potřeba dlouho dopředu. Dalším již notorickým
tématem byla budoucnost Sokola v Montrealu.
Členů ubývá (vloni se počet snížil na 27, poté co
nám odešli br. Standa Skála a s. Rosl Foglová) a
noví nepřibývají. Sokolské cvičení již bylo před
dvěma lety zrušeno a sletů se v poslední době z
Montrealu nikdo nezúčastnil. Jediné akce, které
mají opravdu úspěch, je Mikulášská nadílka a
Velikonoční odpoledne pro děti, které pořádá
Sokol ve spolupráci s Čs. sdružením. Vzhledem
k tomu, že mnozí z členů Sokola jsou rovněž
členy Sdružení, bylo o čem povídat a co srovnávat – však ve Sdružení není situace o nic povzbudivější.
Posezení to bylo příjemné, občerstvení, které připravily sokolské dámy, velmi dobré a vcelku to byl velmi
příjemný večer. Další schůzku plánujeme zase na podzim.
(AM)
Na obrázku zleva vpředu sedící Míša Fuchsová, Ema Košacká, Alois Fogl a Dalibor Košacký, za nimi stojí Antonín
Matoušek, Ivan Banzet, Josef Hřib, Alena Kapitánová, Petr Štikarovský, Vladimír Zicha, Marie Hřibová a Alena
Martinů, a za nimi Ludvík Martinů.
Misie sv. Václava
Naše příští mše bude v neděli 15. května jako obvykle v 11 hodin v kapli ve 3. patře budovy Loyola High
School, 7272 Sherbrooke Street West. Růženec se modlíme od 10.30 hodin. Prosím, přicházejte včas, protože
budova se v 11 hodin zamyká. Děkujeme.
(Rose Mary Strban)
Tábor Hostýn
DĚTSKÝ TÁBOR HOSTÝN (www.hostyn.org) je určený pro děti od 6 do 16
let a bude trvat tři týdny od 3. do 23. července. Cena je stejná jako vloni:
395$/1 týden, 765$/2 týdny a 960$/3 týdny (pro děti z České republiky to je 17
tisíc Kč). Daně se neplatí. Vystavujeme potvrzení pro daňové účely. Za každé
další dítě ze stejné rodiny je sleva 10%. Poskytujeme slevy pro skupiny. Pokud
nám přivedete nového účastníka, obdržíte na požádání odměnu 20 $ za každý
týden jeho účasti.
Výhody pro děti: kvalitní program, dobré jídlo, nádherná příroda.
V táboře nabízíme hry v přírodě, výlety k vodopádům i jinam do okolí, volejbal, fotbal a košíkovou. Velký
úspěch mají noční hry za použití baterek. Ve dvou klubovnách se pořádají tance, provozují ruční práce,
hraje ping-pong a jiné hry. Na velkém jezeře Lafond máme soukromou pláž, kde provozujeme plavání,
jízdu na kanoi a kajaku a rybaření. Protože máme nadbytek dříví, děláme často táborové ohně. Do tábora
přijímáme i děti, které nemluví česky ani slovensky. Ať si děti přivedou své kamarády či kamarádky.
Hledáme vedoucí k dětem a kuchařky. Přednost mají bývalí účastníci. Přihlášky na dětský tábor a jiné
důležité informace jsou na internetu na www.hostyn.org. Tam také můžete v sekci Fotogalerie vidět
fotografie a videa z tábora. Těšíme se na vaše děti a vnoučata!
Dvacátého dubna se konala výroční schůze Tábora Hostýn v restauraci Bohemia v Brossardu. Schůze s
večeří placenou Asociací Hostýn se zúčastnilo pouze 17 členů, protože mnozí se nacházejí mimo Quebec.
Jídlo výborně uvařil majitel a pravidelný dárce do naší tomboly Miloš Novotný. Restauraci, která je většinou
otevřena jen pro podávání snídaní a obědů, všem doporučujeme hlavně kvůli útulnému prostředí, rychlé
obsluze a chutnému jídlu.
Schůzi vedl Josef Maxant. Po uvítání členů sekretářka Viera Šebénová přečetla zápis z minulé Valné
hromady, který byl schválen. Josef Maxant předložil a analyzoval finanční zprávu za minulý rok, kterou
zkontroloval Honza Helge. Zisk za minulý rok byl asi 2000 $. Pokud nebude třeba vykonat nějakou
nákladnou urgentní opravu, letošní zisk může být větší. Potom Josef Maxant předložil detailní seznam práce,
kterou vynaložil pro Tábor Hostýn od 1. února až do 20. dubna letošního roku. Celkem to představuje asi 256
hodin (víc jak 7 týdnů po 35 hodinách týdně). Tato dobrovolná práce reprezentuje kromě jiného úpravu
přihlášek pro letošek ve všech 4 jazycích, vložení fotografií za posledních 14 let do našeho webového
souboru, přípravu inzerátů asi pro 10 časopisů, včetně inzerátu pro noviny "M.F. Dnes" v Praze. Na rozdíl od
éry otce Janíčka, kdy se děti do tábora jen hrnuly, my je musíme shánět, abychom tábor udrželi.
Administrace tábora také vyžaduje vystavování potvrzení pro daňové účely, shánění kuchařek a vedoucích,
korespondenci a telefonáty s rodiči, apod. Josefu Maxantovi se také podařilo najít lacinější pojištění tábora,
čímž se ušetří 1500 $ ročně letos a během následujících let. Dále také vymohl poplatek 400 $ za pronájem
části našeho pozemku ministerstvu dopravy a dokončil vyjednávání pronájmu celého tábora na 2 víkendy v
srpnu. Pak Josef Maxant seznámil členy o podpoře, o kterou požádal Českou vládu. Na výměnu matrací,
instalování "smoke alarm" do všech kabinek, všeobecnou opravu kabinek a inzerci očekáváme dar asi 950 $.
Pan Bob Vojtěch nám oznámil, že místnost v jeho budově v Montrealu, kterou jsme zdarma používali ke
schůzím během posledních 14 let, je pronajatá a nebudeme ji moci nadále používat. Za ta léta kdy jsme ji
měli k dispozici, mu patří vřelý dík a dostane malý dárek.
Do výboru byli zvoleni Zdeněk Nosek (předseda), Viera Šebénová (sekretářka), Josef Maxant (pokladník)
a dále František Kaštánek, Pavel Krejčí, Gábina Chlumská, Vítek Maxant, Zbyněk Najser, Barbara Nosek,
Ernest Paluš a Josef Vosický.
(Josef Maxant)
Korespondenční volby
Marek Ženíšek, 1. místopředseda TOP 09, navrhl zavedení korespondenční volby, tedy hlasování
dopisem, které má zavedeno většina evropských zemí. Návrh řeší volby ze zahraničí a například otevírá
možnost jít k volbám studentům, kteří jsou mimo domov v rámci programu Erasmus. Problematika zasahuje
minimálně 300 000 Čechů, kteří jsou v zahraničí a pro které je dnešní systém volby komplikovaný, i
všechny, kteří jsou v době voleb například na dovolené. Zavedení principu distanční volby zároveň otevírá
cestu k volbám na internetu.
Veškeré informace o návrhu najdete na této stránce www.top09.cz/korespondencni-volba. Návrh můžete
podpořit i díky petici na adrese https://my.top09.cz/podpisove-akce/detail/21. Analýzy a vyhodnocení
připomínek, ale i klíčové články nebo příběhy lidí, kteří mají problém s volbou v zahraničí, najdete na
http://www.top09.cz/korespondencni-volba.
(Miriam Faltová, zahraniční tajemnice TOP09)
BBQ Party
Zveme všechny přátele a známé na naše vyhlášené BBQ "Biftek na rožni" Party, která se bude pořádat v
sobotu 7. května 2016 v 6.00 hodin večer v hale 5455 de Maisonneuve W. v NDG. Vstupné 20 $ zahrnuje
biftek připravený na ohni se salátem a zeleninovou přílohou, kávu a zákusek. Skladby k tanci jakož i jazz a
písně naší domoviny bude hrát kapela Spring 68. Českobudějovický Budvar, víno a další občerstvení u baru.
Vstupenky je třeba rezervovat co nejdřív. Prosím volejte na číslo (514) 737-9220 (Jan) nebo na 514-4869883 (Pat). Přijďte si dát vyhlášený biftek na rožni, zapít ho českým Budvarem a poslechnout či zazpívat si
naši muziku, kterou už nikde jinde neuslyšíte.
(Jan Chlumský)
In memoriam
Ve věku 94 let zemřela 11. dubna 2016 ve Valleyfieldu v Quebeku paní Emily BRŮCHOVÁ, rozená
Heiderová, vdova po dlouho zesnulém Jiřím Brůchovi, který patřil do skupiny komunisty pronásledovaných
tzv. "sociálně demokratických pravičáků". Po společném pobytu v německém uprchlickém táboře Jaegerhoff
v Ludwigsburgu v létě roku 1948, zakotvila jejich loď v Halifaxu 31. prosince 1948. V Montrealu jsme pak
pracovali pro stejnou firmu. Paní Emily byla velmi pilná a inteligentní dáma. Po dlouhá léta byla členkou Čs.
národního sdružení a pomáhala při našich bazarech. Kdo jste ji znali, věnujte jí milou vzpomínku. (Alois Fogl)
Exhibition "Couples" at the Embassy of the Czech Republic
The Ambassador of the Czech Republic Mr. Pavel Hrnčíř and Mrs. Veronika Holcová request the pleasure of
your company at the exhibition "Couples". Opening on Friday May 6, 2016, at 5 p.m., 251 Cooper Street in
Ottawa. The exhibition is a "pilot" event of the project of Gallery 17/18. The Embassy of the Czech Republic
is partnering with the non-profit initiative Gallery 17/18 to host art exhibitions in the Embassy building,
which has been recently adapted for the presentation of artistic works. Gallery 17/18 will provide a venue for
contemporary Czech and Canadian artists to showcase their works over 2017 and 2018. These are the years
in which Canada and the Czech Republic will commemorate important anniversaries, namely 150 years since
Canadian Confederation and 100 years since the creation of the independent state of Czechoslovakia. During
these years, we will organize a series of exhibitions featuring artists from both our countries. We hope that
we will be able to attract, entertain, and maybe even surprise you with inspiring and artistically valuable
works of art. For more information call Miloslava Minnes at 613 562 3875 ext. 27.
Trochu humoru
Starší, velmi unaveně vypadající pes se mi nedávno zatoulal do dvora. Byl dobře živený a podle pěkného
obojku a čistého kožichu bylo zřejmé, že se o něj někdo dobře stará. Přátelsky vrtěl ocasem a s hloupým
úsměvem, jaký umí jenom psi, přišel pokorně za mnou, nechal se pohladit po hlavě, a pak mě následoval
domů. Přešel pomalu po chodbě, pouze očichal nabídnutý pamlsek, lehnul si na koberec do kouta a za chvíli
spal. Po hodině spánku se postavil a s přátelským vrtěním ocasem šel ke dveřím. A já jsem ho pustil ven.
Příští den se vrátil, znovu mě pozdravil na dvoře, šel dovnitř na stejné místo a v koutě zase asi hodinu
spal. Tohle se opakovalo po několik týdnů. Celý zvědavý jsem napsal a připnul mu na obojek kousek papíru
se vzkazem: "Rád bych zjistil, kdo je majitelem tohoto nádherného a milého psa, a zeptal se, jestli víte, že
skoro každé dopoledne váš pes přijde do mého domu a hodinu se tu vyspí?"
Následující den se pes přišel vyspat s odpovědí připevněnou na obojku: "Tento pes žije v rušné
domácnosti s šesti dětmi, dvě z toho jsou mladší tří let. Chce si jen odpočinout si a vyspat se. Mohla bych s
ním zítra přijít i já?"
(Převzato z internetu)
Různé zprávy
Nabízím příležitostnou výpomoc v domácnosti (úklid, nákupy, péče o staré lidi). Volejte 514-526-5076.
Na Věstník přispěli: Vesna Alinče, Věra Bondy, Margaret Jáčková, Eva Novotná, Karel Pelz. Všem srdečně
děkujeme!
Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník
podpořit, pošlete příspěvek na adresu: Ema Košacká, 6542 McLynn, Montreal, QC, H3X 2R6. Šek vystavte
na "Czech and Slovak Vestnik". Dotazy a informace můžete psát i na emailovou adresu Montrealského
věstníku: [email protected] nebo [email protected]
________________________________________________________________________________________________________________________
Šéfredaktorka: Alena Martinů, 5080 Glencairn, Montreal H3W 2B4, tel. (514) 484-6177, email: [email protected]
Členové redakční rady: Alois Fogl, Míša Fuchsová, Ema Košacká, Ludvík Martinů. Přispěvatelé jsou podepsáni.
Redakce nemusí vždy souhlasit s publikovanými texty. Za jejich obsah zodpovídá autor.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, zkrátit nebo upravit podle potřeby.

Podobné dokumenty

Červen/June 2016 - Czechevents.net

Červen/June 2016 - Czechevents.net Krupicové těsto: uvaříme kaši ze 3 osmin litru mléka, 100 g krupice a špetky soli, když vychladne, zamícháme do ní 1 vejce, lžíci cukru a mouku podle potřeby, zpracujeme. Odpalované těsto: půl litr...

Více

Ročník 50 - Czechevents.net

Ročník 50 - Czechevents.net a František Pánkovi, Hana Pelnářová (Toronto), Karel Pelz, Dr. Eva Procházková, Dagmar a Vladimír Rydlovi (Oakville, Ont.), Standa Skála, Míša Skulinová, Valerie Sládková, Oskar Sýkora (Halifax), L...

Více

Pokyn dekana c. 4/2012

Pokyn dekana c. 4/2012 tislo pracoviste (u zamesl. VUT v Brnfi): U cizince cislo pasu:

Více

Montrealský věstník

Montrealský věstník Anna Simandl. Všem srdečně děkujeme! Ačkoliv je Montrealský věstník zasílán zdarma, finanční příspěvky jsou vítány. Chcete-li Věstník podpořit, pošlete příspěvek na adresu Emy Košacké, 6542 McLynn,...

Více