15 Referenční list 1992

Transkript

15 Referenční list 1992
DSD | REFERENČNÍ LIST
|
|
|
|
|
JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY
DLOUHODOBÁ PARTNERSTVÍ
SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI
MNOHALETÉ ZKUŠENOSTI
ZAKÁZKY PO CELÉM SVĚTĚ
| NÁŠ DÍK PATŘÍ VÁM, NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM |
REFERENČNÍ LIST
2013
»
Vertikální šnekový dopravník vel. 400x16 980 mm
Vertikální a horizontální šnekový dopravník pro lodní vykladač Shipunloader IB-UL 800
Vertikální šnekový dopravník vel. 300x14 000 mm
Díly lodního vykladače Shipunloader IB400
Díly a šnekovnice v délkách 6 300, 9 500 a 7 200 mm lodního vykladače Shipunloader 18
Pojezdový vozík ke šnekovým dopravníkům lodního vykladače
Pohyblivý šnekový dopravník ø508,5×13 000 mm
Zákazník: »IBAU Hamburg«, SRN
» 3 sady chladicích okruhů DN 200
Šnekové dopravníky ø320×5 000 mm a ø320×7 000 mm
Zákazník: CARMEUSE s.a. - vápenka Aisemont«, Belgie
» Nakládací zařízení s rozdělovačem produktu, následným trubkovým šnekovým dopravníkem
vel. 500×6 500 mm a fluidní dopravou
Otočné zásobníky ø1 700x5 725 mm - výšková instalace přes pláš pece
»
Zákazník: »VÁPENKA VITOŠOV, s. r. o.«
15 šnekových dopravníků pro závod Berniki - Rusko těchto velikostí:
200×4 500 mm / 320×6 300 mm / 320×2 900 mm / 320×3 450 mm / 500×5 730 mm /
500×5 200 mm / 320×3 550 mm / 320×4 980 mm / 320×5 700 mm / 320×9 800 mm /
250×2 300 mm / 320×6 500 mm / 250×1900 mm / 400×11 100 mm / 400×18 600 mm
Zákazník: »PSP Engineering, a. s.«, Přerov
» Prototyp šnekového dopravníku ø 200 mm, dl. 3700 mm doplněný výsypkou s klapkou
Zákazník: »Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Rektorát CENET«
» Náhradní díly pro technologie bioplynových stanic - vertikální míchadlo, nástavba nádrže,
vynášecí šnekovnice, plnicí násypka, šneková hřídel
Zákazníci: »fa Mrázek, Slovácký statek s.r.o., Renergie s.r.o., fa Bureš, Příložany s.r.o.«
» Potrubní rozvody pro dopravu vápence v tunelu, včetně montáže
Čeřicí systémy pro sila CaOH2 o objemech 60 m3, 80 m³, 120 m³
Zákazník: »CARMEUSE s.a. - vápenka Moha«, Belgie
» Automatická vzorkovací stanice TAP pro cementárnu KAMARI:
sestava:
- lopatkový vzorkovač LO-1000×160 s krycí lištou
- nožové šoupátko pneumatické
- šikmý pás DL400×6600 s kartáčem
- dávkovač D300×850 s magnetickým separátorem
- dávkovač D300×850
- dávkovač D300×1900
- šikmý pás DL400×5500
- lopatkový vzorkovač LO-500×160
- karuselová skříň pro nádoby se vzorky KS 10/2
- vyměnitelné nádoby na vzorky
- elektrozvaděč Siemens s řídícím systémem SIMATIC
- skluzy, svodové potrubí
- nosné konstrukce
Zákazník: »TITAN CEMENT COMPANY S.A.«, Athens, Řecko
REFERENČNÍ LIST
» Plnicí zařízení Big Bag, vážicí zásobníky, pohyblivá plošina včetně kolejí, nerezový skluz,
teleskopické nakladače
Zákazník: »HAVER&BOECKER«, Oelde, SRN
» Dávkování mleté strusky za cementový mlýn
sestava:
- rotační dávkovací uzávěr
- šnekový dopravník šikmý
- šnekový dopravník vertikální
- skluzová váha
- turniket
- fluidní žlabový dopravník
Zákazník: »Českomoravský cement, a.s.«, závod Mokrá
2012
»
Horizontální šnekové dopravníky (ø 700, délka 23 m) a vertikální šnekové dopravníky
(ø 500, délka 21 m) pro vysokokapacitní vykladač z lodí s dopravní kapacitou 800 t/hod.
Vyjímečná dodávka 2 sad dílů zařízení z hlediska objemu, náročné technologie výroby s maximálním stupněm kvality, realizovaná v rekordně krátkém čase.
Zákazník: »IBAU Hamburg«, SRN
» Odlučování cizích částic z pneužlabu před homosilem a doprava cementu šnekovými dopravníky
zpod sil
- dodávka odlučovače vel. 300, navazujících šoupátkových uzávěrů a sady skluzů,
vibračního třídiče s podpěrnou konstrukcí
dodávka horizontálního a šikmého šnekového dopravníku těchto parametrů:
- horizontální šnekový dopravník, trubkový ø 320 x 11 436 mm, výkon: 20 m3/h
- šikmý šnekový dopravník, trubkový, ø 400 x 8 190 mm, výkon: 66 m3/h
Zákazník: »CEMMAC, a. s.«, Horné Srnie, Slovensko
» Vzorkovací stanice s automatickým provozem, typ ALOS 02, pro vzorkování tuhých alternativních
paliv (TAP), zajišuje pravidelný odběr dílčích vzorků a vytvoření reprezentativního vzorku materiálu, odběr prováděn lopatkovým vzorkovačem.
Zákazník: »HOLCIM (Slovensko), a.s.«, ecorec Česko, s.r.o., Třemošnice
» Dodávka a supervize zařízení pneumatické dopravy a šnekových dopravníků pro akci Nová žlabová doprava krupice – Mlýnice cementu pro VSH, a. s., Turňa nad Bodvou
- šnekové dopravníky žlabové, vel. 250 x 4 000 mm a 250 x 6 020 mm
- fluidní dopravní žlaby velikosti 500 a 650 byly navrženy s rezervou, která krátkodobě umožní
dopravní výkon 600 t/hod.
- zařízení pneumatické dopravy – dávkovací rotační uzávěr, šoupátkový uzávěr, asymetrická žlabová klapka, žlabová odbočka, ventilátory včetně rozvodů tlakového vzduchu
Zákazník: »CEMDESIGN, spol. s r. o.«, Trenčín, Slovensko
REFERENČNÍ LIST
» Zařízení pro bypassové hospodářství
- zařízení pro čeření 2 sil o vnitřním průměru 5 m a výšce 15 m, včetně vnitřních a vnějších rozvodů čeřícího vzduchu
- dopravní žlaby vel. 300
- šoupátkové uzávěry
- rotační podavače s motorovým pohonem
- rotační dávkovací uzávěry s pneumatickým pohonem
Zákazník: »CEMMAC, a. s., Horné Srnie«, Slovensko
» Díly třídičů VTP 1800, VTP 3100 a VTP 2700 – zónování, víka s rámem, vstupy materiálu, komory, spodní díly a skříně třídičů, pancéřování
»
Zákazník: »PSP Engineering, a. s.«, Přerov
Doprava cementu od cementové mlýnice č. 5-8 do chladiče a elevátoru řešena dodávkou
vertikálního šnekového dopravníku VS 300, H=14 079 mm, s centrálním mazáním a navazujícími prvky na stávající technologii.
Pro dopravu cementu od šnekového dopravníku 6315 do chladiče a dopravu cementu od chladiče k elevátorům vyrobeny a dodány žlabové díly vel. 350, navazující skluzy, dvojitá klapka, pneumaticky ovládaná kalhotová klapka, ventilátory, potrubí a komponenty rozvodů vzduchu.
Zákazník: »Cement Hranice, a. s.«
» Šnekový dopravník ø 400 x 16 000 mm, žlabový, pro dopravu pecních odprašků do sil 5,6,7
Vertikální šnekový dopravník ø 250 x 14 100 mm
Zákazník: »CEMMAC, a. s.«, Horné Srnie, Slovensko
» Dodávka odlučování a dílů dopravy mletého cementu z mlýna do rozdělovací klapky
a z vibračního třídiče do elevátoru – dopravní žlaby vel. 600, odlučovač vel. 500,
šoupátkové uzávěry, skluzy, ventilátory, rozvod vzduchu, včetně supervize montáže
Zákazník: »Holcim (Slovensko), a. s.«, Rohožník, Slovensko
» Vápenka Moha
- potrubí od sila do rotační pece – DN 100, DN 150
- potrubí od zásobníku hnědého uhlí do buffer sila – DN 150, DN 175
- potrubí od šachtové pece Maerz č. 2 k hořákům – ø 76 x 8 mm
- rozvod potrubí tlakového vzduchu na skládku
Vápenka Aisemont
- potrubní rozvody uhlofikace pece Maerz Kiln 4 – DN 60, DN 50
Dodávky dílů potrubí, potrubních oblouků, podpěrných konstrukcí, kotvení, závěsných a spojovacích prvků. Následná montáž potrubních rozvodů v délkách cca 950 bm a cca 1 500 bm.
Zákazník: »Carmeuse Europe«, Louvain-La-Neuve, Belgie
» Dodávka a montáž fluidních dopravníků vel. 300 a 150 mm pro chemický provoz
na výrobu titanové běloby
Zákazník: »Precheza, a. s., Přerov«
REFERENČNÍ LIST
» Dodávka 10 ks šnekových dopravníků:
- 9 ks šnekových dopravníků žlabových těchto parametrů:
ø 250–3 800 mm, ø 320–8 300 mm, ø 500–5 100 mm, ø 630–4 700 mm
ø 250–2 000 mm, ø 320–6 675 mm, ø 630–5 300 mm
ø 320–6 240 mm, ø 630–6 650 mm
- 1 ks vážicí šnekový dopravník ø 320–4 500 mm s namontovaným měřičem průtoku pro měření prošlého množství sypkého / granulovaného materiálu přepravovaného přes dopravník
se zapojením na řídící jednotku se softwarem a ovládacím displejem
Zákazník: »Carmeuse Europe«, Louvain-La-Neuve, Belgie
»
Odlučovací systém pro cementovou mlýnici 2 – navržení nové technologie odlučování, demontáž
stávajícího odlučovacího systému, koordinační činnost s kompletní dodávkou a montáží sestavy
odlučovače, šoupátkových uzávěrů, vibračního třídiče, navazujících prvků žlabové dopravy, napojení rozvodů vzduchu, doložení technické dokumentace, zaškolení obsluhy, odzkoušení zařízení a realizace elektročásti včetně řídícího systému a MaR
Zákazník: »Východoslovenské stavebné hmoty, a. s.«, Turňa n/B., Slovensko
» Dopravní žlabová linka vel.300, dl. 15 200mm, pro dopravu cementu z mlýna č.3
– dodávka fluidních žlabů na výměnu části žlabové linky
Zákazník: »Lafarge Cement S.A.«, Cementownia KUJAWY, Polsko
» Odloučení hrubých částic a kovů ve zpětné pneumatické dopravě při mletí cementu – demontáž
stávajícího odlučovače, dodávka nového systému odlučování včetně montáže, napojení na stávající
technologii a provedení odzkoušení zařízení.
Zákazník: »Cement Hranice, a. s.«
2011
» Šnekový dopravník ø 250 x 6 775 mm
Zákazník: »JSC Mikolaivcement«, Ukrajina
» Zařízení regulace boční výpustě z cementového sila
Zákazník: »Cement Hranice, a. s.«
» Šnekový dopravník žlabový ø 500 x 24 700 mm pro dopravu cementu ze sil do elevátoru balírny
Zákazník: »Ivano-Frankivskcement, Ukrajina«
» Rekonstrukce rotoru ventilátoru M1421 – ventilátor Venti Oelde typ DHRV 35-1400K
Zákazník: »Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., Turňa n/B., Slovensko«
» 7 ks protihlukových krytů ventilátorů
Zákazník: »Povážská cementáreň, a. s., Ladce, Slovensko«
» Vertikální šnekový dopravník ø 300 x 6 600 mm tuhých alternativních paliv
Zákazník: »CEMMAC, a. s., Horné Srnie, Slovensko«
» Vzorkovací stanice bypassových odprašků, typ SSM 01-120 – cementárna Čížkovice
1 sd / odběr šnekovým vzorkovačem
Zákazník: »PSP Engineering, a. s., Přerov«
REFERENČNÍ LIST
» Odlučování kovových částí a nedomelků v cementové mlýnici CM1
Zákazník: »Povážská cementáreň, a. s., Ladce, Slovensko«
» Šnekový dopravník ø 500 x 4 700 mm a ø 350 x 5 300 mm, s certifikací ATEX
Zákazník: »Carmeuse Europe, Louvain-La-Neuve, Belgie
» 2 sd odlučovačů kovů do žlabových linek za elevátory, včetně vibračního třídiče Tajfun
Zákazník: »Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník, Slovensko«
» Šnekový dopravník žlabový ø 250 x 8 540 mm pro mlýnici vápence
4 ks dávkovacích rotačních uzávěrů vel. 350 pro expedici mletých vápenců
Zákazník: »Vápenka Čertovy schody, a. s., Tmaň«
» Díly Shipunloaderu
Trubkové, čeřicí a dopravní žlaby
Vertikální šnekový dopravník ø 300 x 7 930 mm
Zásobníky
Zákazník: »IBAU Hamburg, SRN«
» Drtiče a třídiče včetně náhradních dílů
Zákazník: »FORPLEX INDUSTRIE, Bethune Cedex, Francie«
» 7 ks ventilátorů HP s protihlukovými kryty pro pneumatické dopravní žlaby
Zákazník: »Lafarge Cement, a. s., Čížkovice«
» Šikmé šnekové dopravníky ø 200 x 5 665 mm a ø 200 x 5 627 mm pro akci
Přeprava odprašků z vápenické pece
Díly hořáků
Obloukové potrubí
Šnekový dopravník trubkový ø 250 x 7 280 mm
Zákazník: »VÁPENKA VITOŠOV, s. r. o.«
REFERENČNÍ LIST
2010
» Dodávka zařízení provozních souborů 02, 03, 04, 05, 06 pro Výrobnu suchých maltových směsí
v celkové ceně 12 mil. Kč, včetně výrobní dokumentace nestandardů, průvodní dokumentace,
technické asistence a koordinace montážních prací, zaškolení pracovníků a účasti při uvádění zařízení
do provozu.
Dodávka obsahovala následující zařízení:
10 ks / šnekové dopravníky trubkové ø 400, v délkách od 3 946 mm do 7 780 mm
44 ks / šoupátkové uzávěry ruční nebo s řetězovým kolem, ve velikostech 160, 200, 300, 400
7 ks / kalhotové klapky s pneumatickým pohonem
4 ks / rotační turniketové podavače velikosti 160x160 s elektromotorem
8 ks / segmentové uzávěry s pneumatickým pohonem
16 ks / zásobníky ø 800, výška 8 109 mm
8 ks / zásobníky ø 900, výška 5 045 mm
5 ks / vážící a směšovací nádoby
výsypka pod míchačkou
odlučovací T-kusy
motýlkové a pojistné klapky
provzdušnění kuželů zásobníků
plnicí a spádové potrubí včetně kotvení
přechodové kusy
3 ks / pojízdná debig-bagovačka
3 ks / pojízdná digestoř
Zákazník: »KM BETA, a. s., Hodonín«
2009
» Čeření dna v sile č. 9 - čeřicí žlaby velikosti 150, 200, 300 mm
Zákazník: »Českomoravský cement, a. s., nást. spol., závod Radotín«
» Dvojitá klapka dle předané dokumentace
Zákazník: »POITTEMILL INGENIERE, Bethune Cedex«, Francie
» Dodávky komponentů zařízení v cementárenském průmyslu
Zákazník: »IBAU Hamburg«, SRN
» Plošina s násypkou a zásobníkem 1910 x 2160 mm, včetně statického výpočtu
Zákazník: »HAVER&BOECKER«, Oelde, SRN
» Vzorkování tuhých alternativních paliv (TAP)
- 1 sd / odběr automaticky lopatkovým vzorkovačem
Zákazník: »Českomoravský cement, a. s., nástup. spol., závod Mokrá«
» Expedice z cementového sila 1 a 3 (rekonstrukce vykladače A5) – čeření v sile v místě výpustě,
regulace toku materiálu z výpustě, dmychadlo jako zdroj tlakového vzduchu pro čeření materiálu
v sile
Zákazník: »Cement Hranice, a. s.«
REFERENČNÍ LIST
» Vzorkování horké surovinové moučky
1 sd / odběr pístový s homogenizací (typ HSM-01 H-200)
Zákazník: »Lafarge Cement, a. s.«, Čížkovice
» Doprava vratné krupice do mlýna 3 a 4 – dopravní žlabová linka s odlučovačem a dávkovacími
rotačními uzávěry
Zákazník: »Cement Hranice, a. s.«
» Šnekový dopravník trubkový vel. 250x4 800 mm, kalhotová klapka 320x200/2x200 ruční,
skluzové potrubí ø 250-1 160 mm
Zákazník: »VÁPENKA VITOŠOV, s. r. o.«
» Bypass – dávkování surovinové moučky – dodávka rotačního dávkovacího uzávěru 250,
motorového a rotačního turniketového podavače 200 – cementárna Mokrá
Zákazník: »JV SERVIS, s. r. o.«, Mokrá
» Žlabová doprava z elevátoru do sil 51, 61 – dopravní žlaby s příslušenstvím, rotační kalhotovou klapkou 350, spodním motorovým vykladačem velikosti 350 a motorovým šoupátkovým uzávěrem
Vypouštění sila č. 61 pomocí rotačního dávkovacího uzávěru 400 s pneumatickým pohonem
Zákazník: »Cement Hranice, a. s.«
» PS 04.2 - Homogenizační a zásobní sila – dopravní žlabová linka 400 x 30 000 mm,
ventilátor s krytem včetně rozvodu vzduchu
Zákazník: »Povážská cementáreň, a. s.«, Ladce, Slovensko
» Doprava a dávkování do míchacího šnekového dopravníku pomocí vertikálního šnekového dopravníku velikosti 300, H = 3 807 mm (od kotvení po výpad) včetně všech komponentů pro zprovoznění celého zařízení
Zákazník: »VÁPENKA VITOŠOV, s. r. o.«
REFERENČNÍ LIST
2008
» Sada vzorkovacích stanic pro vyvzorkování produktu z technologie v průběhu celého
výrobního procesu cementu od předhomogenizační skladby po expedici volně loženého cementu
- cementárna »ASTANA«, Kazachstán:
1 sd / vzorkování směsi surovinových komponent z pasu do předhomogenizační skládky
– kladivový odběr
1 sd / vzorkování směsi surovinové moučky na výstupu ze surovinové mlýnice
- odběr z pneumatické žlabové dopravy, s homogenizací
1 sd / vzorkování směsi surovinové moučky a odprašků před vstupem
do homogenizačního sila - odběr z pneumatické žlabové dopravy, s homogenizací
1 sd / vzorkování surovinové moučky před vstupem do výměníku tepla
- odběr z pneumatické žlabové dopravy, s homogenizací
1 sd / vzorkovací stanice slínku z dopravy do slínkového sila - odběr lopatkovým vzorkovačem
2 sd / vzorkovací stanice mletého cementu na výstupu z CM1 a CM2
- odběr z pneumatické žlabové dopravy, s homogenizací
1 sd / vzorkovací stanice pro odběr odprašků z elektroodlučovače
- odběr šnekovým vzorkovačem, s homogenizací
4 sd / vzorkovací stanice volně loženého cementu na výstupu z cement. sil
- odběr šnekovým vzorkovačem, s homogenizací
1 sd / vzorkovací stanice mletého uhlí – provedení ATEX, na výstupu z filtru mlecího okruhu,
- odběr šnekovým vzorkovačem
Zákazník: »PSP Engineering, a.s.«, Přerov
» Zařízení pneudopravy mlýnice cementu - cementárna ASTANA, Kazachstán
Zákazník: »PSP Engineering, a.s.«, Přerov
» Čeření den sil č. 1 a 7
Zákazník: »Českomoravský cement, a.s.«, nástupnická společnost, závod Radotín
» Bypass – dávkování surovinové moučky do výměníku vč. montáže a uvedení do provozu
Zákazník: »LAFARGE CEMENT, a.s., Čížkovice«
» Zařízení pneudopravy pro cementová sila pro PS_32
podle předané dokumentace - cementárna ASTANA, Kazachstán
Zákazník: »PSP Engineering, a.s., Přerov«
» Zařízení pneudopravy pro homosila (PS11, PS12)
podle předané dokumentace - cementárna ASTANA, Kazachstán
Zákazník: »PSP Engineering, a.s., Přerov«
REFERENČNÍ LIST
» Skladování a doprava odprašků
Zákazník: »Fabrica Cementa Lukavac d.o.o.«
» Mechanická doprava surovinové moučky do výměníku rotační pece
Zákazník: »Cement Hranice, a.s.«
» Zásobník na podsítné s ocelovou konstrukcí, plošinou včetně propojovacích skluzů – Vápenka Vitošov
Zákazník: »MONTÁŽE Přerov a.s.«
» Vstup do mlýna, statický třídič LVT ø 3600 mm, výpadová skříň pro mlýn,
třídič VTP 2700 - BALIKESIR
Zákazník: »PSP Engineering, a.s.«, Přerov
» Zařízení popílkových sil včetně pneumatické dopravy
Zákazník: »CEMMAC Horné Srnie«, Slovensko
» Modernizace mletí cementu a strusky – Zařízení předemílací mlýnice PM-CM1, vč. dopravy a čeření
Zákazník: »Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.«, Turňa n/Bodvou, Slovensko
» Pneudoprava do cementových sil pro cementárnu CEMMAC Horné Srnie
Zákazník: »MONTÁŽE, s.r.o.«, Trenčín, Slovensko
» Mletí strusky - žlabová doprava mleté strusky a cementu včetně příslušenství a 3 ks zásobníků
Zákazník: »Českomoravský cement, a.s.«, nástupická společnost, závod Mokrá
» Rozšíření expedice VLC do autocisteren - cementárna CEMMAC Horné Srnie
Zákazník: »DELTA Engineering, s.r.o.«, Přerov
» Výroba a kompletace třídiče KTM 1200 podle předané dokumentace
Zákazník: »PSP Engineering, a.s.«, Přerov
» Zařízení pro uhlofikaci – Hořáky, chladicí potrubí, kryty hořáků – Vápenka Vitošov
Zákazník: »MONTÁŽE Přerov a.s.«
» Žlabová doprava surovinové moučky do homosila
Zákazník: »Cement Hranice, a.s.«
» 15 ks - vertikální šnekové dopravníky velikosti 300, 400, 500 (Vertical screw)
» 48 ks - plnicí zařízení / hubice (Loading chute)
» 6 ks - provzdušňovací skříně velikosti 350x1300 mm (Filter aeration box)
» 1 ks - míchací zásobník 4000x3100x3900 mm (Mischer bin)
Zákazník: »IBAU Hamburg«, SRN
» Big Bag – plnicí zařízení – KALI SALZ
Zákazník: »HAVER & BOECKER«, Oelde, SRN
Zákazník: »BEHN+BATES Maschinenfabrik«, SRN (HAVER & BOECKER Group)
» Big Bag – plnicí zařízení – MULTI TREX
REFERENČNÍ LIST
2007
» Zařízení pro dopravu a regulaci toku sypkých hmot: vertikální šnekové dopravníky H = 5÷25 m,
lodní nakladče, lodní vykladače cementu, plnicí zařízení autocisteren a železničních vagónů …
Zákazník: »IBAU Hamburg«, SRN
» Kompletní fluidní a mechanická doprava v mlýnici cementu
Zákazník: »Salonit Anhovo«, Slovinsko
» Třídič VTP 3400 - výroba dílů dle předané dokumentace – cementárna Turňa, Slovensko
Zákazník: »PSP Engineering, a.s.«, Přerov
» Kompletní pneudoprava pro mlýnici cementu, vzorkování cementu – Suchoj Log, Rusko
Zákazník: »PSP Engineering, a.s.«, Přerov
» Modernizace mletí cementu a strusky - Rekonstrukce CM1 – cementárna Turňa, Slovensko
Zákazník: »PSP Engineering, a.s.«, Přerov
» Čeření dna sila č. 3
Zákazník: »Českomoravský cement, a.s.«, nástupnická společnost, závod Radotín
» II. etapa akce Podjezdová sila – náhradní díly pro dopravní linky
» Náhradní díly pro opravu dopravní linky cementu na výrobním úseku zásobních sil NZ - propojení
Zákazník: »Českomoravský cement, a.s.«, nástupnická společnost, závod Králův Dvůr
» 12 ks vysokotlakých ventilátorů typu HP
Zákazník: »Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.«, Turňa nad Bodvou, Slovensko
» Pneudoprava bypassových odprašků – cementárna Radotín
Zákazník: »MOKO-HK, s.r.o.«, Milevsko
2006
» Zařízení pro dopravu a regulaci toku sypkých hmot: vertikální šnekové dopravníky H = 5÷25 m,
lodní nakladče, lodní vykladače cementu, plnicí zařízení autocisteren a železničních vagónů …
Zákazník: »IBAU Hamburg«, SRN
» Díly balicího zařízení, šnekové dopravníky, ocelové plošiny, zásobníky, ocelové konstrukce
Zákazník: »HAVER BOECKER Oelde«, SRN
» Výměna vzdušných žlabů - žlab SC do sil 1-6 + žlab č. 9, 10, 11, 12
Zákazník: »Českomoravský cement, a.s.«, nástupnická společnost, závod Mokrá
» Modernizace pecní linky - prodloužení dopravních žlabů pro PS 11 - doprava suroviny do homosil
– cementárna Turňa, Slovensko
Zákazník: »PSP Engineering, a.s.«, Přerov
» Třídič VTP 1950 dle předané výrobní dokumentace
Zákazník: »PSP Engineering, a.s.«, Přerov
REFERENČNÍ LIST
» Čeření dna sila č.4 a 5
Zákazník: »Českomoravský cement, a.s.«, nástupnická společnost, závod Radotín
» Vzorkovací stanice mletého uhlí, šneková, s certifikací ATEX – cemenárna Turňa, Slovensko
Zákazník: »PSP Engineering, a.s.«, Přerov
» Vzorkovací stanice šneková, automatická – cementárna Jugcement, Ukrajina
Zákazník: »PSP Engineering, a.s.«, Přerov
Zákazník: »Vápenka Vitošov, s.r.o.«
» Míchání vápna – sila o průměru 3 a 4 m, šnekový dopravník, míchací šnekový dopravník,
prodloužení šneku, šoupátkové uzávěry, přechodový kus
» Třídič LTRU 400 dle předané dokumentace – KEFA, Řecko
Zákazník: »PSP Engineering«, a.s., Přerov
2005
» Pravidelné dodávky zařízení pro manipulaci se sypkými hmotami (vertikální šnekové dopravníky,
zásobní sila, uzávěry …)
Zákazník: »IBAU Hamburg«, SRN
» Pravidelné dodávky nestandardního zařízení balíren, stroje pro manipulaci se sypkými hmotami
Zákazník: »HAVER BOECKER Oelde«, SRN
» Dodávka náhradních dílů pro opravu dopravní linky zpod cementových sil do elevátoru
– akce Podjezdová sila
Zákazník: »Českomoravský cement, a.s.«, závod Králův Dvůr
» Vzorkovací stanice ruční - cementárna Ladce, Slovensko
Zákazník: »PSP Engineering, a.s.«, Přerov
» Zařízení mlýnice cementu – žlabové linky, vzorkování, spodní vykladač – JUGCEMENT, Ukrajina
Zákazník: »PSP Engineering, a.s.«, Přerov
» Rekonstrukce třídicího okruhu pro cementové mlýny 1-4:
- zavážení třídiče a doprava hotového produktu
- zařízení pro třídicí okruh
- zařízení pro odprašování třídicího okruhu
Zákazník: »Cement Hranice, a.s.«
» Žlabová vzorkovací stanice s automatickým provozem, šneková vzorkovací stanice s automatickým
provozem – SEPAHAN, Irán
Zákazník: »PSP Engineering, a.s.«, Přerov
» Modernizace pecní linky – cementárna TURŇA
- žlabová linka ze sil do elevátoru
- žlabová linka od váhy do výměníku
- žlabová linka z elevátoru do podavače
- ventilátory, rozvody vzduchu, čeření
- vzorkovací stanice, ruční
Zákazník: »PSP Engineering, a.s.«, Přerov
REFERENČNÍ LIST
» Praní kouřových plynů za šachtovými pecemi – Mongolsko
- projekt strojního zařízení, proudový čistič, barometrický uzávěr, ventilátor pro odtah plynů
Zákazník: »Eurosound, s.r.o.«, Praha
» Dvoustupňový protiproudý chladič síranu hlinitého, šnekový, chlazený vodou, nerezové provedení
Zákazník: »DIAMO, státní podnik«, Stráž pod Ralskem
» Šnekové dopravníky ø200, délky 7 500 mm a šnekový dopravník ø150, délky 3 800 mm pro dopravu
chemických látek s certifikací pro výbušné prostředí
Zákazník: »RIOS, s.r.o.«, Valašské Meziříčí
2004
» Zařízení popílkového sila a pneudopravy – cementárna Lukavac - Srbsko
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Výměna vzdušných žlabů: žlab do sil č. 7-14 + žlab č. 14 od KE 29 + žlab č.8 pod NZ sily
Zákazník: »Českomoravský cement, a.s.«, závod Mokrá
»
»
Výměna stávajících pneumatických dopravních žlabových linek z pod cementových sil
– cementárna Radotín
Zákazník: »Českomoravský cement, a.s.«, závod Radotín
Elevátor, těsnění, kryty, držáky, mazání, chlazení – cementárna Beocin - Bosna
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Dvoustranně sací ventilátory VENTI OELDE – cementárna Beocin - Bosna
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Odprašovací potrubí – cementárna Beocin - Bosna
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Zařízení cementové mlýnice - VOSKRESENSK
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Nové nakládací místo VLC - Čížkovice
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Provzdušňovací skříně, segmenty pláště, ŠU, šnekový dopravník korýtkový 400x11000mm
Zákazník: »VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.«
» Zařízení pro balení a paletizaci - Lukavac
Zákazník: »Cementárna Lukavac - Srbsko«
» Šnekový dopravník
Zákazník: »Cheming, a.s. Pardubice«
» Nerezová nádrž s míchadlem - výrobní dokumentace a dodávka
Zákazník: »Precheza, a.s. Přerov«
REFERENČNÍ LIST
» Čeření dna sila na cement - Dětmarovice
Zákazník: »PSP Engineering, a.s., Přerov«
» Klapky kývavé, kalhotový skluz Salith
Zákazník: »VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o.«
» Konstrukce ventilačních otvorů PARS
Zákazník: »Českomoravský cement, a.s., závod Radotín«
» Odprašovací a výdechové potrubí včetně komponentů pro nové silo Dětmarovice
Zákazník: »PSP Engineering, a.s., Přerov«
2003
» Zhotovení šnekovic ø 250-3000mm
Zákazník: »VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.«
» Ventilátory HP
Zákazník: »Českomoravský cement a.s., závod Mokrá«
» Pneumatické žlabové linky do cem. sil 1÷14 a pro mlýnici cementu - cementárna Horné Srnie
- cementárna Horné Srnie
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Kontejner 0,5 m3, Vnitřní část klapky MAERZ
Zákazník: »VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.«
» Pneudopravní linka elevátor-třídič – cementárna Lukavac, Srbsko
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» ZM1 - Pneudopravní žlab 400, 250 + ventilátory + rozvody vzduchu
Zákazník: »Českomoravský cement, a.s.«, závod Mokrá
» Pneužlaby vel. 250 nad a pod zásobníky - Dětmarovice
Zákazník: »Rugby CZ«, Dětmarovice
» Linky nad a pod cementovými sily
Zákazník: »Českomoravský cement, a.s.«, závod Mokrá
» Potrubí ventilátor-třídič, plošina pneužlabu, dno zásobníku včetně čeření – cementárna Lukavac
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Pneumatické dopravní žlaby, ventilátor HP05/565, rozvod vzduchu – cementárna Lukavac
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Klapky, pancíř mlýna
Zákazník: »Dalkia Morava a.s., Přerov«
REFERENČNÍ LIST
» Kompenzátor, potrubí rozvodu ml. uhlí + rozvod vzduchu + rozvod průmysl.
vysavače – Lukavac, uhelné hospodářství
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Pneudoprava pro expedici VLC, Pneumatická doprava MC, Doprava do cementových sil
– cementárna Lukavac
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Ventilátory
Zákazník: »Herbold Meckesheim GmbH«
» Projektová dokumentace horkovzdušného potrubí o průměru 1 250 mm od chladiče slínku
do mlýnice surovin - SALONIT ANHOVO
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» WBE 300, pneužlaby 250, přechodový kus
Zákazník: »Rugby CZ Dětmarovice«
» Projektová dokumentace - Vykladače na boční odběry cem. sil
Zákazník: »Českomoravský cement a.s.«, závod Radotín
» Dokumentace ocelové konstrukce výměníku cementárny Itapetinga
Zákazník: »PSP América - Brasil«
» Kalcinační kanál - cementárna Lukavac
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Dopravní žlaby, ventilátory, potrubí, rozvod vzduchu - Štramberk
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Čeřicí žlaby 200, rozvod vzduchu, průlezy, hrdla, klapka, rozrážecí jehlan - cementárna Lukavac
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
2002
» Linka pod filtry a linka pod homosila
Zákazník: »Českomoravský cement a.s.,« závod Králův Dvůr
» Díly pro baličku Hranice
Zákazník: »Montáže Přerov, a.s.«
» Čeřící desky
Zákazník: »Maltárna Kbely«
» Vysokorychlostní ventilátor
Zákazník: »BRISK Tábor a.s.«
REFERENČNÍ LIST
» CM 3 - Pneumatický dopravní žlab 400 elevátor-třídič, dl. 12,5m
Zákazník: »Českomoravský cement, a.s., závod Mokrá«
» Pneumatická dopravní linka
Zákazník: »Brockhausen & Holze Chemnitz«
» Klapky, tlumiče vzduchu, repase hořákových překladů, výsypy z třídiče, skluzy, šnekový dopravník,
šoupátkový uzávěr
Zákazník: »VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.«
» ZM2 - Pneumatický dopravní žlab 400 elevátor - třídič
Zákazník: »Českomoravský cement, a.s., závod Mokrá«
» Projekt dopravních žlabových pneumatických linek do cem. sil – cementárna Horné Srnie
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Zakrytí pneumatických dopravních žlabů - Dětmarovice
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Pneudopravní žlaby 400 z cyklonů včetně dokumentace – cementárna Králův Dvůr
Zákazník: »Českomoravský cement, a.s.«, závod Králův Dvůr
2001
» Pneumatické dopravní žlabové linky v cementárně Kujawy – Polsko.
(Součást rekonstrukce mlýnice cementu.)
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Pneumatické dopravní žlabové linky v cementárně Arrigorriaga – Španělsko.
(Součást rekonstrukce mlýnice cementu).
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Projekt odprašovacího potrubí mezi chladičem slínku a filtrem, včetně podpěrných ocelových
konstrukcí v cementárně Tupi – Brazílie.
Zákazník: »PSP América – Brasil«
» Čeřicí desky pro sila vápence a strusky vč. pneumatických dopravních žlabových linek v elektrárně
Dětmarovice
Zákazník: »Rugby CZ«
» Pneumatické dopravní žlabové linky pro rekonstrukci mlýnice cementu
- SALONIT ANHOVO
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Šnekový dopravník, odtahové potrubí pro dřevovýrobu
Zákazník: »CIDEM, a.s. Hranice«
REFERENČNÍ LIST
2000
» Výroba 6 ks speciálních uzavíracích klapek šachtové pece MAERZ
Zákazník: »Vápenka Vitošov, s.r.o.«
» Čeření a doprava odprašků do mlýnice cementu CEMMAC Horné Srnie
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Potrubí, uzávěry, klapky, ocelové konstrukce, šnekové dopravníky
Zákazník: »MST Přerov«
» Pneumatický elevátor pro dopravu cementu do cementových sil – hmotná dodávka – ÍRÁN
Zákazník: »PSP Přerov«
» Odborná pomoc – systém uložení drtiče odpadu Atény Řecko
Zákazník: »ŠKODA JS Plzeň«
»
Projekt, statické výpočty a výrobní dokumentace odtahového potrubí o 3,2 m a nosných konstrukcí z chladiče slínku do kondicionéru a filtru – cementárna
BC Dunbar Skotsko
Zákazník: »EUROINVEST s.r.o. Praha«
1999
» Oprava 6 ks oběžných kol ventilátoru RVE/1600
Zákazník: »MST Přerov«
» Výroba a dodávka zařízení pro kompletaci homogenizačního sila cementárny
CEMMAC Horné Srnie
Projekt: IBAU Hamburg
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Modernizace mletí cementu Cementárna Králův Dvůr
I. etapa: cementová sila č. 5 a 6 – dodávka, montáž, koordinace
Projekt: IBAU Hamburg
Zákazník: »Českomoravský cement Beroun«
» Výroba zařízení cementových sil pro partnera SRN
1998
» Odprašování kladivového mlýna KTM Irsko:
- projektová dokumentace
- výrobní dokumentace
- dodávka strojů a zařízení
Zákazník: »TES Přerov«
REFERENČNÍ LIST
» Výměníková věž cementárny ITABIRA Brazílie:
- statický výpočet
- projekt O.K.
» Pneumatická doprava třídícího okruhu mlýnice cementu – Cementárna Mokrá
Zákazník: »Brockhausen SRN«
» Výroba drobného zařízení pro skladování cementu
Zákazník: »SRN«
1997
» Projekt hydratizace vápence Mongolsko:
- dodávka strojního zařízení
- koordinace stavby Ulanbátar
Zákazník: »Eurosound Praha«
» Ocelové norné stěny pro uzavření průtoku ramene Dunaje a Bodvogu 28 m
Zákazník: »Ing. Zenzinger Hranice«
» Pneumatická doprava cementu:
- hmotná dodávka – Cementárna Čížkovice
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
» Pneumatická doprava cementu:
- hmotná dodávka – Cementárna Kujawy Polsko
Zákazník: »PSP Engineering Přerov«
1996
» Rekonstrukce pneudopravy a dodávka ventilátorů pro cementárnu Ladce
» Projekt mlýnice vápence včetně výrobní dokumentace nestandardního zařízení
- dodávka strojního zařízení
- koordinace montáže
- uvedení do provozu
Zákazník: »TES Přerov – Castlemore Irsko«
» Zařízení pro dopravu a skladování cementu
Zákazník: »SRN«
REFERENČNÍ LIST
1995
» Čeřicí desky pro vyložení dna lodí pro přepravu volně loženého cementu
- šířka 1 m, dl. 4–8 m
» Ocelové zásobníky sypkých hmot svařované, o průměru 2–4 m
» 3 ks vysokotlakové ventilátory příkon 130 kW
Zákazník: »VSŽ Košice«
» Výroba zařízení a koordinace montáže rekonstrukce cementových sil Cementárna Čížkovice
1994
» Výroba drobného zařízení pro skladování a dopravu cementu:
- uzavřené dopravní žlaby cementu
- šoupátkové uzávěry ruční, pneumatické a motorové
- regulační klapky
Dodávka dle dokumentace zákazníka.
Zákazník: »SRN«
» Přechodová ocelová lávka pro chodce dl. 13 m
Zákazník: »Obec Dřevohostice«
1992-1993
» Výroba drobného zařízení pro skladování a homogenizaci sypkých hmot v cementárenském průmyslu:
- čeřicí, vzdušné žlaby
- šoupátkové uzávěry ruční
Zákazník: »SRN«
» Výroba drobného zařízení dle poptávky místního trhu:
- vrata a stavební zámečnické výrobky
DSD | REFERENČNÍ LIST
» Odprašování RCH Tupi (Brazílie)
» Zásobník sypkých hmot s čeřeným dnem
» Čeřené dno sila
www.dsd-dostal.cz

Podobné dokumenty

DSD | REFERENČNÍ LIST

DSD | REFERENČNÍ LIST 5 ks / vážící a směšovací nádoby výsypka pod míchačkou odlučovací T-kusy motýlkové a pojistné klapky provzdušnění kuželů zásobníků plnicí a spádové potrubí včetně kotvení přechodové kusy 3 ks / poj...

Více

TLAČÍTKOVÉ OVLÁDAČE Ø 22 mm • S návratem

TLAČÍTKOVÉ OVLÁDAČE Ø 22 mm • S návratem Typy s přední montáží se nacvaknou na upevňovací adaptér LPX AU120 (je třeba objednat zvlášť). Lze namontovat až 9 jednotek kontaktů: vždy za sebou 3 vlevo, 3 na střed a 3 vpravo. Lze je namontovat...

Více

Pneumatická přeprava

Pneumatická přeprava Pneumatická přeprava: Jsme v ČR výhradním dodavatelem náhradních dílů firmy Clyde Bergemann Material Handling, Doncaster, UK. Dodáváme náhradní díly ke všem projektům pneumatické dopravy realizovan...

Více

Slajd 1 - arches

Slajd 1 - arches UCD: University College Dublin Irsko Leggedoor Concrete Repair Nizozemsko Autostrade per l’Italia Itálie IGH: University of Zagreb Chorvatsko Salonit Anhovo Slovinsko TNO: Netherlands Organisation ...

Více

Program ke stažení - Třeboňská nocturna

Program ke stažení - Třeboňská nocturna etablování festivalu Třeboňská nocturna na náročné scéně českých festivalů. Sledovat sympatické úsilí pořadatelů a jejich podporovatelů vytvořit reprezentativní festival v jednom z historickým měst...

Více

CONSTRUMAT 2016 - K123-Katedra stavebních materiálů

CONSTRUMAT 2016 - K123-Katedra stavebních materiálů Betonové cihly jsou vyráběny ze směsi sestávající z drobného a hrubého kameniva (Dmax = 8mm), cementu, vody a přísad. Tento beton ve srovnání s běžně používanými betony pro stavební konstrukce obsa...

Více