Okružník podzim - 2015

Transkript

Okružník podzim - 2015
Okružník podzim - 2015
Vážení přátelé,
zdravíme vás na konci léta, jako obvykle touto dobou nejnovějším Okružníkem, v němž
bychom rádi nejprve připomněli letošní jarní a letní akce a v další části vás seznámili
s novinkami pro nejbližší období.
OHLÉDNUTÍ ZA TÍM, CO BYLO
V květnu proběhl tradiční víkendový kurz
s Christophem Köckem, pěkný a užitečně strávený víkend tentokrát v Domě jógy v Hlavici u Liberce.
Pondělní setkávání
V pondělí 7. září opět
začínají naše pravidelná
setkání v Buddhistickém
centru Lotus (Dlouhá 2,
Praha) od 19.15 hod.
Srdečně Vám zveme na
společnou meditaci a
sdílení nad buddhistickými texty.
Na přelomu června a července jsme měli možnost scházet se v buddhistickém centru Lotus týden pod vedením
Jeffa Olivera na tzv. Dhammě v denním životě. Tento
typ meditačních setkání pomáhá aplikovat bdělou všímavost ve všedním životě, v práci, při nakupování, s
přáteli či rodinou – neboť meditovat můžeme začít
v okamžiku, kdy se ráno probudíme, a neskončit dříve,
než večer usneme. A aby se nám během dne lépe vracelo do přítomnosti, každý den ráno nám pro inspiraci Jeff zadával větičky nebo krátké
otázky, které nám pomáhaly uvědomit si přítomný okamžik, například: „Co se děje
právě teď?“, „Co je příběh a co jsou moje emoce?“, „Jak se právě teď doopravdy
cítím?“, „Všechno se mění a proudí“, „I toto je meditace“ (uvědomovat si při jakékoliv činnosti!). Večer jsme sdíleli, jak se nám během dne dařilo obnovovat a aplikovat
všímavou pozornost. Stojí za vyzkoušení, že i všední život lze žít s bdělou pozorností
a přitom si to užívat!
Od soboty 4. července jsme
navázali týdenním meditačním
ústraním. I na něm Jeff učí všímavost, která se dá vnést i do
každodenního života. „Co dělá
moje mysl, když jím? Nebo
kráčím? Když piji čaj? Nebo
pozoruji řeku?“ Jsme-li na meditačním kurzu schopni rozpoznat
např. své očekávání, a pokud se
nenaplní, uvědomit si, jak po
něm následuje zklamání, kultivujeme svoji schopnost si takové
1
procesy mysli uvědomit i během všedního dne. V naší praxi nejsou žádné překážky,
pouze nové věci, které si můžeme uvědomit. A namátkou můžeme jmenovat ještě
další užitečné stavy mysli, které jsme na meditačním ústraní s Jeffem kultivovali:
pravdivost vůči sobě, odpuštění sami sobě, sebepřijetí a milující laskavost.
Druhý týden meditačního ústraní jsme prožili s Nickem Carrollem, který mnohé
účastníky oslovil cvičením či-kong či prvky moderní psychologie v kontextu učení
buddhismu. Také nám nabídl některé méně tradiční přístupy k praxi, například dýchání přes srdce či vnímání života jako pohyblivá kamera. O srdci řekl, že sjednocuje
celou naši bytost, a jako první meditační instrukci zadal, abychom do srdce a srdcem
vdechovali vše, co prožíváme, ze srdce opět vydechovali a při výdechu všemu dovolili, aby to opět odešlo. V druhé části kurzu pak jednou navrhl, abychom obrátili své
obvyklé přesvědčení, že jsme to my, kdo prochází životem a že se nám věci dějí, a
místo toho vnímali život, jak plyne skrze nás, jako bychom byli kamera, která pouze
nahrává a vidí věci v závislosti na úhlu, v němž se nachází.
Toto jsou pouze malé zlomky z obou meditačních ústraní na Dakotě. Pokud byste si
chtěli poslechnout všechny zvukové záznamy, na konci tohoto Okružníku naleznete emailovou adresu, na níž si můžete objednat nahrávky z obou kurzů.
Horké meditační léto je však již definitivně za námi, a co nás čeká na podzim?
MEDITAČNÍ KURZY:
Na níže uvedené kurzy se předem hlašte emailem na adresu:
[email protected], do předmětu uveďte kurz, na který se
hlasíte (např. jméno učitele nebo Novoročák 2015). V případě nutnosti se můžete
hlásit i na telefonním čísle 775 709 422, ale dáváme přednost emailu.
Ad. Khemasiri, 2.-4. 10. 2015, Želiv (Klášter premonstrátů): meditace vipassaná
Hned první říjnový víkend probíhá meditační ústraní s
mnichem a opatem kláštera Dhammapala ctihodným
Adžánem Khemasirim v klášteře premonstrátů v Želivě
na Českomoravské vysočině. Do České republiky zavítá po 11 letech a povede zde jediný a jedinečný víkendový meditační retreat.
Program bude začínat v pátek lehkou večeří a po ní
přednáškou Dhammy a bude zakončen v neděli ve čtyři
hodiny odpoledne. Celé meditační ústraní bude probíhat v ušlechtilém mlčení a předpokládá se dodržování
5-8 etických rozhodnutí. Střídavě se bude meditovat
v sezení a v chůzi. V pátek a v sobotu večer uslyšíme
rozpravu o Dhammě a bude možnost se ptát a diskutovat v rámci skupinových rozhovorů.
2
Budeme ubytování v pokojích po 2 a více lidech, budou dvě jídla denně, vegetariánská
snídaně a oběd, během dne ovoce a čaj.
Podložky na sezení, meditační polštáře a případně deky na sezení v meditačním
sále si přivezte vlastní. Lůžkoviny zajištěny na místě. Překlad z angličtiny
do češtiny je zajištěn.
 Finanční příspěvek na stravu a ubytování: 1.950 Kč
Ajahn Khemasiri se narodil v dřívějším Východním Německu v roce 1950 a v letech
1959 až 1980 žil v Západním Německu. Jeho první zájem o buddhismus vyvstal po
setkání s 16. Karmapou a Kalu Rimpoche v Berlíně v roce 1977. Avšak hned o pár
měsíců později se setkal s Ajahnem Sumedho v Londýně. Od té doby začal pravidelně
praktikovat v Thajské theravádové lesní tradici. V roce 1980 se přestěhoval do Anglie
a v roce 1984 se stal novicem v nově otevřeném klášteře Amaravati. V roce 1986 byl
přijat Ajahnem Sumedho do mnišské Sanghy. Své první roky mnišství pobýval ve 3
různých britských klášterech, až se v roce 1993 přestěhoval do Švýcarska. Následně
strávil 4 roky v klášterech a na odloučených meditačních místech v Thajsku a v Barmě. V roce 1999 se vrátil do Švýcarska a od roku 2005 je opatem kláštera Dhammapala. Od té doby zde žije, vede malé skupiny mnichů a učí Dhammu jak ve Švýcarsku,
tak v okolních zemích.
Ad. Brahmavara, 27. 12. 2014 – 2. 1. 2015, Váňův statek v Dubovicích
u Pelhřimova: Novoroční kurz meditace
Tak jako každý rok i letos strávíme poslední dny roku
na tradičním Novoročním kurzu, tentokrát se ctihodnou
Adžán Brahmavarou, kterou nám doporučila Adžán
Kovida.
 Finanční příspěvek na stravu a ubytování:
4.800 Kč (při včasné platbě pouze 4.200 Kč!)
Při zaplacení celé částky nebo zálohy alespoň 1.100 Kč
do 10. prosince 2015 na účet 135 608 224/0300 poskytujeme slevu 600 Kč, příspěvek tedy bude pouze
4.200 Kč. Tato částka zahrnuje cenu ubytování, jídla a letenky pro učitelku, ale nezahrnuje žádné finanční ocenění učitelce za zprostředkování Dhammy. Podle staré
buddhistické tradice se zprostředkování Buddhova učení nedá přiměřeně ocenit penězi, a proto částka, kterou učitelce darujete, záleží na vašem rozhodnutí a osobní finanční situaci. Nicméně pamatujte, že Adžán Brahmavara je jako mniška živa pouze
z dobrovolných darů svých žáků. Proto jen pro vaši orientaci uvádíme, že doporučená
dána učitelce je asi třetina všech ostatních nákladů na kurz. Tuto částku nám neposílejte na účet, ale na konci kurzu ji dejte do dánové krabice.
Po zrušení přihlášky po 14. prosinci 2014 účtujeme storno poplatek 500 Kč.
3
Na tento kurz hledáme dva ochotné řidiče, kteří by odvezli učitelku, manažerku a
věci, jež na Novoročáku používáme. Dejte nám vědět při přihlašování, pokud se
můžete tímto způsobem podílet na organizování dobré věci. Předem děkujeme!
O své životní i duchovní pouti nám Adžán Brahmavara poslala následující text:
„Jsem Siladhara a žiji v Amaravati ve Spojeném království, ale vyrostla jsem na Kypru a do Anglie jsem se přestěhovala, když mi bylo deset. Od dvanácti let jsem bydlela
a studovala na britské internátní škole a o prázdninách jsem s rodiči žila na Seychelech. Moji rodiče jsou Irové a byla jsem vychována jako katolička.
Šest let jsem studovala medicinu na univerzitě v Sheffieldu a v sheffildských nemocnicích jsem pak také rok pracovala, než jsem se s partnerem přestěhovala na Nový
Zealand, kde jsme žili poblíž hlavního města Aucklandu. Meditovat jsem začala ještě
jako studentka pod vedením SN Goenka, indického laického učitele, který se vipassanu učil od Sayagyi U Ba Khin v Barmě.
Vrátili jsme se do Spojeného království a po získání další praxe jsem pět let pracovala
jako praktická lékařka ve hrabství Shropshire. Zatímco jsem pracovala a pomáhala
pečovat o starou příbuznou postiženou demencí, dále jsem jezdila na meditační ústraní
v Anglii a v Indii. Těžiště mého zájmu se postupně, ale nezadržitelně odklonilo od
každodenního života a více a více času jsem trávila v meditačních centrech sezením i
službou na meditačních ústraních.
Jeden z mých přátel mne v roce 1999 přivedl do Amaravati. Nesmírně mne tam oslovilo i dojalo, když jsem viděla tolik západních mnišek a mnichů, a uvědomila si, že je
možné žít stejně. V říjnu 2000 jsem se do Amaravati přestěhovala, abych zde pomáhala v meditačním centru, ale po pár měsících jsem požádala, zdali bych se mohla stát
anagarikou. Od té doby žiji v klášterech, kromě příležitostných poutí v Indii, Barmě, a
letos také na Taiwanu a v Číně.
Již od svého prvního meditačního ústraní, když mi bylo 24 let, a od svého prvního
setkání s buddhismem mi bylo jasné, že tento život je požehnanou příležitostí k tomu,
abychom svůj čas a energii věnovali duchovnímu rozvoji a očištění srdce. Jako katolička jsem byla vděčná za vedení a inspiraci, kterou jsem posbírala z těch několika
záznamů Kristových učení, ale zdálo se mi, že mají slabá místa. Když jsem objevila
Dhammu, cítila jsem takové požehnání, že to nelze vyjádřit slovy...mít takovou hojnost vedení a osvobozujícího učení, které nám bylo předáno přes mnoho generací
praktikujících.
Objevila jsem, že je možné najít osvobození od touhy, odporu a zmatku a očistit mysl
od vší neuspokojivosti. Ale pak jsem postupně zjistila, že tato Stezka, ač tak jednoduchá a přímočará, je paradoxně též tou největší výzvou, a někdy je velmi obtížné ji
praktikovat. Uplatňovat tato učení celým srdcem od nás žádá vše, žádá znovu a znovu
si uvědomovat, že není vůbec nic, čeho se držet. Povšimla jsem si, že čím více pouštím, nechávám být, čím více se zříkám a vzdávám...tím šťastnější a lehčí je srdce.
Těším se na příležitost na prosincovém meditačním ústraní nabídnout sdílení a na
vědomou oslavu nového roku 2016 ve společném prostorném tichu.“
4
ADŽÁN BRAHMAVARA: SKRÝVÁNÍ SE PŘED SKUTEČNOSTÍ
(Zkrácený překlad první části její rozpravy o Dhammě v Amaravati z letošního jara na
závěr meditačního ústraní. Celou rozpravu najdete na níže uvedeném odkazu:
http://www.amaravati.org/speakers/ajahn-brahmavara/ )
„Čas strávený na meditačním ústraní je pro mne vždy velmi vzácný. Velká výsada, že
se mohu zastavit a žít v takovém prostředí… Po společně strávené době se vytvoří
atmosféra laskavosti, jemnosti a harmonie (…) a je to příležitost ocenit možnost prohloubení praxe. Osobně to prožívám jako prohloubení, vynořuje se mi obraz oceánu.
Být oddělenou osobou je jako být jednou vlnou tohoto oceánu, a přitom na sebe beru
celou řadu povinností. A všimla jsem si, že na meditačním ústraní se do tohoto oceánu
nořím hlouběji, takže ten pocit, že někým jsem, se začne proměňovat. A je to úžasná
úleva, že mne už nic nevytváří, ani já že už nevytvářím lidi okolo sebe.
Na meditačním ústraní trávíme
mnoho času sami se sebou a mně
osobně to umožňuje trochu poodstoupit a z tohoto hlubšího místa
vnímat věci jasněji. Je obtížné jeden
druhého neovlivňovat a nevytvářet,
žijeme ve společenství a po mnoho
let se stejnými lidmi. Mám názory
na mnišky, s nimiž žiji, je to normální, ale není to příliš prospěšné,
když definujeme věci, situace, lidi.
Nevede to k osvobození a mysl má
tendenci držet se minulosti. Každý
rok si všímám, že když přijdu na zimní meditační ústraní, všechny tyto představy a
vzorce o našem společenství mohou odpadnout a prostě se rozplynout. A stane se
zřejmým, že nikoho doopravdy neznám a to je velmi osvobozující. A taky – jak můžeme znát sami sebe? Jak sami sebe definujeme? Zážitky, které si neseme z minulosti,
už jsou pryč a je to velmi tajemná věc prožít ztělesnění vědomí, které se neustále proměňuje. Chceme, aby věci byly pevné, chceme si je podržet, abychom z nich mohli
čerpat pocit jistoty. Když přijdeme na delší meditační ústraní, začneme jasněji vidět
své prožívání okamžik za okamžikem, ať už vyvstává cokoliv. Stává se zřejmým, že
zde není nic, žádná předvídatelnost, žádná bytelnost, žádné tělo a žádná individualita.
Je to prostě pravda a je to i určitá úleva, ale zároveň to může být velmi matoucí a
poněkud znepokojivé – protože na co se můžeme spolehnout? Co je jisté? Mohu o tom
mít spoustu představ, ale co je jisté, je „aničá“. A také si mohu být jistá, že věci se
neustále mění. Mohu si být jistá nedokonalostí, „dukha“. Tento svět nám neposkytne
opravdové, trvalé štěstí. Ale v každém okamžiku, toto vidění, toto uvědomování jsou
kotvou, základnou, jsou tím jediným vztažným bodem, který stojí za to, abychom v
něm spočinuli. A s tím se vždy pojí přítomný okamžik, ten okamžik právě teď.
Dhamma je vždy tady a teď, bezčasová. Měla jsem jakýsi vhled, kdy něco zapadne do
mysli, něco zřejmého, a náhle se to stane úplně jasným, téměř to zazáří. A tento vhled
5
byl, že touha - to je ta druhá vznešená pravda - touha je příčina veškerého našeho
strádání. Je to moje touha, která mne znovu a znovu vytahuje z přítomného okamžiku,
je to vždycky touha, která zmate mysl, takže zapomene na přítomný okamžik, na tuto
jednoduchou skutečnost, na uvědomění si tohoto TEĎ. Touha způsobuje, že přítomný
okamžik nestačí, přítomný okamžik není to, co chci. Zdá se to až legrační, že právě
tohle děláme pořád. Žijeme v minulosti nebo jdeme do budoucnosti.“
PODMÍNKY NA MEDITAČNÍCH KURZECH
Kurzy meditace, které organizujeme, mají některé společné charakteristické body,
které zde pro vaši orientaci chceme uvést.
Ubytováni jsou muži a ženy zvlášť. Dodržujeme 5 etických předsevzetí (Ničení a
zraňování živých bytostí se budu zdržovat. Braní toho, co není dáváno se budu zdržovat. Smyslné nestřídmosti se budu zdržovat. Zraňujícího a nepravdivého mluvení se
budu zdržovat. Zatemňování mysli omamnými látkami se budu zdržovat.)
Strava je vegetariánská, kolem 17.00 se je buď ovoce a čaj, nebo na kurzech vedených Christophem Köckem se obvykle podává lehká večeře. Vezměte si s sebou
všechny potřebné osobní věci (přezůvky na pohyb po budově) na celou dobu pobytu a
vše, co potřebujete na meditaci v sedě – meditační polštář nebo stoličku, přehoz přes
ramena je důležitý. Předepsané léky sebou.
Naše kurzy probíhají v otevřené atmosféře „ušlechtilého mlčení“ – komunikace je
omezena na rozhovory s učitelem. Tato okolnost "chráněného prostředí" a ušlechtilého
mlčení základním nosným pilířem procesu bytostné transformace. Meditace, tak jak
byla praktikována a instruována samotným Buddhou, je relativně intenzivní proces.
Meditace soustředění a mentální čistoty, zvaná samatha, rozvíjí klid, čistotu, jednotu a
harmonii mysli. Meditace mettá (meditace univerzální přízně) patří k tomuto druhu
mentálního rozvoje. Praxe této meditace otevírá a posiluje schopnost přívětivosti a
dobré vůle vůči všem bytostem včetně sebe sama. Tato meditační cvičení kultivují
pozitivní přístup ke skutečnostem života.
Meditace vhledu zvaná vipassaná nebo satipatthána-vipassaná prohlubuje poznání a
vhled do našeho života, vhled a hlubší chápání toho, co v normálním životě označujeme jako „já“. Vipassaná otvírá nový horizont života, který není zaslepen a zdeformován sobeckou sebestředností; v ideálním případě meditace vhledu vede k zániku
chtivosti, nenávisti a zaslepení.
Program je v principu celodenní: od časného rána až do večerních hodin probíhají
meditace. Ráno kolem sedmé je snídaně a jistý volný čas po snídani, v poledne oběd a
dostatečný odpočinek po obědě, také odpolední čaj a procházka – ale jinak se očekává,
že účastník v rámci svých možností bude dodržovat rozpis dne, kdy meditace v se děje
6
následována meditací v chůzi. Dopoledne bývají zadány instrukce, přes den někdy
probíhají individuální nebo skupinové rozhovory s učitelem, kdy se hovoří o průběhu
meditace a dohlíží, aby vše probíhalo správně. Večer v 19:30 bývá volný přednes
Dhammy – rozhovor o teoretických a praktických tématech podle Buddhovy nauky.
Den většinou uzavírá půlhodinová meditace mettá od 21:30 do 22:00.
Všechny rušivé aktivity jako čtení knížek nebo čehokoliv jiného, psaní dopisů nebo
pohledů, mobilní telefon (!), kouření cigaret, poslouchání rádia, návštěva restaurace
jsou v průběhu kurzu nemyslitelné. Zato proběhnutí se, zpřítomnělé procházky do
přírody, protahování těla, na tělo soustředěná hathajóga, na tělo a pocit soustředěná
technika KumNye, eventuálně ThaiChi jsou možné po dohodě s učitelem.
Držení půstu s meditací vhledu nejde příliš dobře dohromady, a měl-li by někdo záměr
se během meditace postit, je třeba to předem konzultovat s učitelem. Poměrně vysoká
disciplinovanost kurzů by ale neměla vést k nějaké vnitřní upjatosti – přesný opak je
cílem: v sebedisciplině nalézt vyšší rovinu vlastní svobody, volnosti a radosti. Instrukce v průběhu kurzů jsou předkládány jako dobře míněné rady. Proto platí následující
podmínka účasti: účastník je zodpovědný za případné tělesné a psychické důsledky
pobytu na meditačním kurzu.
NABÍDKA NAHRÁVEK – ZÁŘÍ 2015
-
Objednávky posílejte na adresu: Ondřej Kafka, Písková 29, 143 00 Praha 4, mobil: 724 833 847, email: [email protected]. Ke každé objednávce zasílané
poštou se připočítává poštovné a balné 30,- Kč. Po domluvě lze objednávku též
vyzvednout v pražském Lotusu na pondělních schůzkách.
-
Kromě záznamů na CD nyní máte možnost si u Ondřeje Kafky objednat nahrávky přímo do počítače a stahovat si je přes internet. Doporučený finanční příspěvek za zaslání takové nahrávky je nižší než u nahrávky na CD viz tabulka.
-
Kompletní seznam včetně všech i starších nahrávek naleznete na stránkách
Buddhy Mangaly v sekci: texty& audio
http://www.buddha.cz/buddhamangala/texty.html
Doporučený příspěvek za nahrávky na CD
(viz ceny v seznamu nahrávek)
Doporučený příspěvek za stejné nahrávky
zaslané přes internet
50 Kč
25 Kč
80 Kč
50 Kč
více než 80 Kč
mínus 50 Kč (např. nahrávka á 150 Kč zaslaná přes
internet stojí 100 Kč)
7
SEZNAM NAHRÁVEK:
Datum
Název
Formát
Cena
CD
2015 11:7 – 18.7.
Nick Carroll - kurz meditace vipassaná Dakota
2 CD MP3
150,- Kč
2015 04.7. -13.7.
Jeff Oliver - kurz meditace vipassaná Dakota
2 CD MP3
150,- Kč
2015
P. Pavlík + V. Bláha: Základy buddhismu
1 CD MP3
12.1./9.2./9.3./13.4./11.5. Meditace I.-V.
100,-Kč
2014 27.12. -2.1.
Adžán Čandasírí – Novoroční meditační
kurz na Váňově statku
2014 8.12
P. Pavlík, V. Bláha: Základy buddhismu –
1 CD MP3
Tři brány k probuzení: nesobeckost
50,-Kč
2014 10.11
P. Pavlík, V. Bláha: Základy buddhismu –
1 CD MP3
Tři brány k probuzení: neuspokojivost
50,-Kč
2014 13.10
P. Pavlík, V. Bláha: Základy buddhismu –
1 CD MP3
Tři brány k probuzení: pomíjivost
50,-Kč
2014 12.7. -19.7.
Sestra Kovida - kurz meditace samathavipassaná - thajská lesní tradice - Dakota
1 CD MP3
150,- Kč
2014 28.6. -12.7.
Seant Pritchard (dříve ct. U Vansa) - kurz
1 CD MP3
meditace vipassaná - Dakota
150,- Kč
2014 1.5. - 4.5.
Christoph Koeck - kurz meditace samatha-vipassaná - Mnichovo Hradiště
1 CD MP3
100,- Kč
2013 27.12. -1.1.2014
Christoph Koeck - Novoroční meditační
1 CD MP3
kurz Váňův statek Dubovice na Vysočině
100,- Kč
2013 9.12.
P. Pavlík, V. Bláha: Pravé přátelství,
Buddhův vzácný odkaz
1 CD MP3
50,-Kč
2013 13.7. -20.7.
Sestra Adžán Čandasirí
kurz meditace samatha-vipassaná
1 CD MP3
150,- Kč
2013 29.6. -13.7.
Jeff Oliver- kurz meditace vipassaná Dakota
2 CD MP3
200,- Kč
2013 3.6.
P. Pavlík, V. Bláha
Síla a jemnost v meditaci
1 CD MP3
50,- Kč
1 CD MP3
100,- Kč
Za Buddha Mangalu: Michala Laušmanová, František Lomský, Tomáš Sivok, Ondřej
Kafka
Buddha Mangala. o.s.; Písková 29, 143 00 Praha 4, ČR, bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
div. Poštovní spořitelna, č. účtu: 135 608 224/0300, IČO 67798519, DIČ CZ67798519;
mob.:+ 420 775 709 422 , e-mail: [email protected], www.buddha.cz/buddhamangala
8

Podobné dokumenty

g T H N ?

g T H N ? , r , . i ; : j r , r i i i r - : j : . , : , - n: "i il 'i ri . ' ; ; ; ; t i ; ; ; ; r y n + l f l i " : i t , i ; j q , ,? t l r :j F I

Více

Okružník jaro - 2015

Okružník jaro - 2015 potřebujete na meditaci v sedě – meditační polštář nebo stoličku, přehoz přes ramena je důležitý. Předepsané léky sebou. Naše kurzy probíhají v otevřené atmosféře „ušlechtilého mlčení“ – komunikace...

Více

stáhnout - Buddhistické meditacní centrum Bodhipala

stáhnout - Buddhistické meditacní centrum Bodhipala V každém případě pro pobyt na Bodhipále povlak na polštář, prostěradlo a spací pytel sebou! Nemáte-li spací pytel, pak ještě také povlak na deku ! A samozřejmě všechny potřebné osobní věci na celou...

Více

Theravada Dhamma

Theravada Dhamma přístup k meditaci a jednoduchý, bezprostřední styl učení brzy přilákal velké množství mnichů i laiků“32, mimo jiné také lidi ze Západu, včetně současného opata ABM Adžána Sumédha, který pod jeho v...

Více

Mana - zirna 1996 IJ

Mana - zirna 1996 IJ nasbfrat co nejvfce dar 0 pokusech. Prahli po sflenych vypravenfch a divotvornych obrazcfch - cfm bizarnejsf, um tidanejsf. Nejvfce mi ale vadilo, ze se nikdo nestaral 0 to, co si ry pokusne osoby ...

Více

2015/01/13 Meeting of SIX boards

2015/01/13 Meeting of SIX boards LÁČÍK, J.; MIKULÁŠEK, T.; RAIDA, Z.; URBANEC, T. Substrate integrated waveguide monopolar ring- slot antenna. Microwave and Optical Technology Letters, 2014, roč. 56, č. 8, s. 1865-1869. ISSN: 0895...

Více

Homeopathy past a present

Homeopathy past a present léčby. Jeho pocity: nikdy se nic nezlepšilo. Ona: To ne.. – „vy jste mi tolik pomohl“. Z hom. pohledu se mi to tak moc nepovedlo. „Vy jste si asi neuvědomoval, čím já procházím“. Měla velmi probl. ...

Více

zde

zde techniky spočívá v souvislém praktikování o samotě. Řád a pravidla kurzu byly vyvinuty s ohledem na toto praktické hledisko. Neslouží k tomu, aby z nich měl užitek učitel nebo vedení kurzu, ani nej...

Více