Okružník jaro - 2015

Transkript

Okružník jaro - 2015
Okružník jaro - 2015
Milí přátelé, nejprve vám přejeme vše nejlepší do roku 2015. Někteří z nás do něj
vstoupili na Novoročním kurzu (vedeným Adžán Čandasiri). Mezitím uplynula řada
všedních dní, ale přesto bychom vám v úvodu chtěli popřát, ať tento rok co nejvíce
prožíváme v přítomnosti a, jak napsala jedna účastnice, abychom přítomné okamžiky
přijímali s úsměvem a radostí.
Hádanka:
Dává to smysl,
přináší to
radost,
je to stále tady,
pomáhá to pustit
strachy z hlavy...
Co je to?
A Riddle:
It makes a sense,
it gives a joy,
it´s always here,
to let go fear
What is it?
(KA)
Doufáme, že tento Okružník, který právě čtete, vám také přinese trochu duchovní
inspirace a povzbuzení k návratům do přítomnosti. Může vás v tom podpořit několik
jarních setkání, letní meditační kurzy na Dakotě, text Nicholase Carrolla či nahrávky
v nabídce na závěr.
PONDĚLNÍ SETKÁNÍ V BUDDHISTICKÉM CENTRU LOTUS:
Pořádáme pravidelná pondělní setkání od 19.15 hod. v Buddhistickém centru Lotus,
Dlouhá 2, Praha 1. Po 40-minutové meditaci se věnujeme společnému čtení
duchovních textů a sdílení praxe.
Od ledna 2015 každé druhé pondělí v měsíci probíhá vedená meditace s Petrem
Pavlíkem a Vladimírem Bláhou a každé čtvrté pondělí v měsíci se věnujeme
intenzivní 90-minutové meditaci (30 min. sezení, 30 min. chůze, 30 min. sezení).
1
NABÍDKA KURZŮ JARO-LÉTO 2015
Pro přihlášky na všechny kurzy slouží jednotná emailová adresa:
[email protected] Proto je důležité, abyste do předmětu každé
přihlášky uvedli, na jaký kurz se hlásíte!
Kromě toho prosím Vás uvádějte v přihlášce tyto základních informace:
- jméno a příjmení,
- rok narození,
- adresa trvalého bydliště,
- telefon,
- číslo občanského průkazu
Pokud se na kurzy hlásíte opakovaně, stačí zaslat jen jméno a příjmení, nezapomínejte
nám ale zaslat v přihlášce aktualizované údaje, pokud se od vašeho posledního kurzu
změnily.
VÍKENDOVÉ AKCE:
6.-8. března 2015, Skála u Humpolce: Víkend v přítomnosti
Víkend pro všechny, kteří chtějí potkat staré přátele i nové známé, společně prožít
pohodové chvíle a zároveň se častěji zastavovat a plně si uvědomovat, jaké bohatství
nám přináší přítomný okamžik.
O víkendu budeme několik
hodin denně věnovat meditaci
vhledu (vipassana). Nicméně
nepůjde o intenzivní meditační
ústraní, ale zbude nám čas na
procházky v přírodě, rozhovory,
společnou práci v kuchyni a
možná i na prožitkové hry. Při
všech činnostech, v průběhu
celého dne, se zkusíme častěji
zastavovat a plně prožívat
přítomnost.
Pokud nemáte s meditací zkušenost, dostanete jednoduché a srozumitelné instrukce.
Účast na všech aktivitách je zcela dobrovolná. V průběhu víkendu přijmeme pět
předsevzetí a v dopoledních meditačních blocích budeme dodržovat ušlechtilé mlčení.
Víkend v přítomnosti navazuje na podobná setkání Den v přítomnosti, která se již
několikrát konala v Centru Lotus (www.praveted.info/den_v_pritomnosti)
Víkendem provází Honza Burian.
Náklady jsou financovány na principu dobrovolného příspěvku. Příspěvek budete mít
možnost na místě anonymně vložit do připravené schránky. Orientační výše příspěvku
2
pokrývající náklady za dva dny ubytování, jídlo a organizaci je 900 Kč. Dále bude
možnost dát dobrovolný příspěvek pro učitele.
Přihlášky na adrese: [email protected], do předmětu uveďte:
„Víkend v přítomnosti“
15.-17. května 2015, Dům jógy v Hlavici: Meditační víkend s Christophem
Köckem.
Meditační víkendy s rakouským učitelem Christophem v naší
skupině mají dlouhou tradici, neboť do České republiky jezdí
již dvanáct let. Nyní je psychoterapeutem a laickým učitelem
vipassany, v minulosti byl 17 let mnichem thajské lesní
tradice. Meditační ústraní vede hlavně v duchu této tradice,
ale obsahují také prvky moderní psychologie a psychoterapie
a meditační instrukce jsou dobře slučitelné s evropským
myšlením.
Minimální příspěvek na pokrytí finančních nákladů tohoto
víkendu je 1790 Kč, zahrnuje ubytování, stravu a příspěvek
na dopravu a pobyt učitele, tato částka ale neobsahuje žádný
finanční příspěvek učiteli za vedení kurzu. Proto při plánování myslete i na důstojnou
dánu pro Christopha. Přihlášky na adrese [email protected], do
předmětu uveďte „Jarní víkend s Christophem Koeckem“.
Zveme ještě na následující dva víkendy, které však neorganizuje Buddha
Mangala, v případě zájmu se proto přihlašujte na emailové adrese:
[email protected]
Pozvání na víkend se všímavým rozhovorem, Velikonoce 2015 (3.-6. dubna)
Meditovat nemusíme jen potichu. Udržování všímavosti při rozhovoru přináší větší
porozumění sobě a empatii k druhým. Můžeme rozvíjet prospěšné a omezovat
neprospěšné komunikační návyky a postupně vyjasňovat a uzdravovat mezilidské
vztahy. Více info na http://www.praveted.info/vr-vikend. Přihlášky posílejte na adresu
[email protected]
Pozvání na otevřený meditační víkend, 29.- 30. května 2015
Hlavní důraz bude na využití všímavosti v každodenním životě. Bude možné
vyzkoušet si meditaci v pohybu a jít na společnou meditační procházku do přírody.
A věnujeme čas také tomu, aby se meditující navzájem seznámili a mohli spolu sdílet
své zkušenosti. Více info na http://www.praveted.info/OMV.
Praktické informace společné pro oba víkendy: konají se na bývalé faře v obci Skála
u Humpolce, provází Honza Burian a jsou financovány na principu dány –
dobrovolného daru. Orientační částka pokrývající náklady za dva dny ubytování, jídlo
a organizaci je 900 Kč a budete mít možnost ji na místě anonymně vložit
3
do připravené schránky. Dále bude možnost dát dobrovolný příspěvek pro učitele.
Přihlášky posílejte na adresu [email protected]
LETNÍ MEDITACE NA DAKOTĚ
V létě 2015 plánujeme dvě meditační ústraní
na Dakotě v Josefově Dole a na tyto kurzy se
již teď můžete hlásit na e-mailové adrese:
[email protected],
do
předmětu uveďte jméno učitele, na jehož
kurz se hlásíte. Obou kurzů je možné se
zúčastnit pouze od samého začátku. Pokud
někdo chce meditovat dva týdny, je možné
se přihlásit na oba kurzy. V případě
nepříznivého počasí se letos na Dakotě bude
topit, což nám meditační pobyt zpříjemní,
ale bohužel i zvedne cenu kurzů. Finanční příspěvek na uhrazení nákladů za jeden
týden je 4200 Kč, a pokud se zúčastníte obou týdnů, 7500 Kč (nezahrnuje dánu
učitelům).
4.-11. července: týdenní meditační ústraní s Jeffem Oliverem.
Jeff byl osm let mnichem barmské
tradice a v této době meditoval pod
vedením
slavného
barmského
učitele Sajado U Janaky. Později ho
velmi ovlivnil Sajado U Tejaniya,
který je jeho učitelem dodnes. Nyní
Jeff cestuje po celém světě a mezi
svými žáky se stal velmi populárním
učitelem díky originální metodě,
kterou on sám nazývá vipassana
volného stylu a která je univerzální,
praktická a každému pochopitelná.
11.-18. července: týdenní meditační ústraní s Nickem Carrollem
Tohoto učitele z Velké Británie nám osobně doporučila
Adžán Kovida, do České republiky přijede poprvé.
Nick studuje a praktikuje buddhismus více než 40 let v celé
řadě tradic a přes 20 let je úzce spojen s buddhistickým
klášterem v Amaravati. Na základě mnohaleté praxe zenové
a vipassanové meditace integroval do své práce, učení a
vedení bdělou pozornost a uvědomování si těla. Zajímá ho
rozhraní mezi západní psychologií a buddhistickou filosofií a
učením. „Buddhismus nabízí jasný a ucelený plán těm, kteří
4
opravdově hledají s otevřenou myslí". Přednáší, vede pracovní dílny a také
jednodenní, víkendové a delší meditační kurzy v Anglii i v zahraničí. Pracuje
v Londýně jako terapeut pro jednotlivce i páry a také jako psychosexuální terapeut,
specializovaný na trauma. Je ženatý se dvěma dospělými dětmi. Pro čtenáře
Okružníku napsal následující povídání.
Meditační ústraní je možnost návratu do přítomnosti
Z buddhistické perspektivy je meditační ústraní tou nejlepší příležitostí k dočasnému
odložení každodenních povinností a prozkoumání hlubších životních otázek. Tím, že
si dopřejeme volno od obvyklých závazků a povinností a uchýlíme se do podpůrného
a strukturovaného prostředí, vznikne krásná a jedinečná příležitost věnovat se svým
vnitřním procesům.
Během meditačního ústraní je potřeba se do určité míry vzdát nejenom tělesného a
emočního pohodlí, na které jsme zvyklí v běžném životě, ale i mnohých aspektů, které
běžně tvoří naši osobnost. Život na meditačním ústraní je jednoduší a trochu drsnější.
Díky celkovému zjednodušení se ale dostáváme do bezprostředního kontaktu s
konkrétními prožitky fyzické reality.
Meditační ústraní může mít celou řadu podob, od těch nejdrsnějších forem
vipassanových nebo zenových retreatů, zahrnujících jedenáct i více hodin sezení
denně, až po neformální, terapeuticky laděné skupinové pobyty. K mání jsou i
ozdravné dovolenkové pobyty v exotických letoviscích, s přidanou špetkou meditace,
ranní jógou a masáží v ceně. Každý si může vybrat, která verze nejlépe odpovídá jeho
představám. Pro ty, kteří ovšem chtějí dosáhnout hlubšího poznání, je důležité volit
takové retreaty, jejichž primárním cílem je duchovní realizace. Kolektivní proces na
takovém retreatu nás pak může významně podpořit v naší individuální praxi.
Můj osobní recept na dobrý retreat zahrnuje přehledné instrukce a vedení, poctivou
porci tichého sezení vyváženou přiměřeným odpočinkem a meditaci v chůzi
doplněnou o některé energeticky orientované cvičení. Prostor bude dán i uvědomělé
interakci mezi účastníky, otázkám a sdílení prožitků. To vše v atmosféře ušlechtilého
mlčení, která nám pomůže zůstat v kontaktu s čímkoliv, co právě prožíváme.
Na tradičních buddhistických retreatech je jako vyučující často přítomen mnich nebo
mniška a účastníci sedí v řadách čelem k nim a k oltáři. Den zpravidla začíná
společným zpěvem, po kterém někdy následují meditační instrukce a pak se až do
večera střídá meditace v sedě a v chůzi, přerušená jen obědem a následným
odpočinkem. K večeru pak zpravidla proběhne přednes Dhammy.
Podobně jako mnoho dalších lidí, i já zjišťuji, že mi během retreatů pomáhají
energeticky orientovaná cvičení, a to jak s držením těla během meditace v sedě, tak i s
meditací samotnou. Všímám si, že v dnešní době má mnoho retreatů nějakou formu
cvičení na programu, ať už je to jóga, nebo či kung.
Kromě tradičního způsobu sezení v řadách a čelem k oltáři existují i alternativní
uspořádání, jako například v zenové praxi, kdy meditující sedí čelem ke zdi, případně
v řadách, vzájemně proti sobě. Sezení v kruhu, jež k lidské kultuře patří od nepaměti,
5
představuje další variantu. Jsou to jen různé způsoby, jak “sedět samostatně s
ostatními”, což je právě to, co dělá tiché, skupinové retreaty tak prospěšnými.
Došel jsem k závěru, že technika dotazování, kterou využívá zenová praxe, funguje
též velmi dobře v kombinaci s tichým sezením a pozorováním, které je vlastní
theravádě. Lze využít buďto techniku “hlubokého naslouchání”, anebo ještě dále
prohloubenou techniku “meditativního dotazování”. Tato cvičení se provádějí ve
dvojicích a reflektují dva fundamentální způsoby, kterými se vztahujeme k realitě jednak aktivní prozkoumávání prožívaného a pak prosté spočívání s prožívaným.
Retreaty jsou ze své podstaty náročná záležitost. Když nás nic neruší, je ticho a máme
pravidelný režim, začneme pozorovat a postupně rozplétat běžně neviditelné,
podvědomé procesy, které po většinu času okupují prostor naší mysli i srdce - cykly
vnitřních dialogů, vyprávění příběhů, fantazírování, obavy a úzkosti - ty všechny jsou
nekonečně poháněny našimi strachy a averzemi, stejně tak jako touhami a ulpěními.
Zvědomění tohoto materálu nemusí být vždy procházka růžovým sadem, ale je
součástí cesty k Probuzení.
V konečném důsledku nemáme jinou volbu než čelit realitě, ať už v této, nebo některé
budoucí existenci. Musíme projít Samsárou, abychom mohli realizovat Nibbánu. Je na
nás abychom tuto cestu podnikli s otevřenou myslí a srdcem, pokud možno s elegancí,
vytvořili si dobré podmínky, následovali pravé záměry a zůstávali otevření změnám.
Když se potkají správné podmínky s dobrou praxí, můžeme zažít souznění s věčně
přítomným tichem, jež je za vší existencí, s prapůvodní prázdnotou předcházející
všemu projevenému. Můžeme spatřit svou pravou podstatu, mimo čas, nezrozenou,
neumírající, a přesto skutečnější a přítomnější než cokoliv jiného, než vše stvořené.
PŘEDBĚŽNÝ VÝHLED NA PODZIMNÍ A ZIMNÍ ČÁST ROKU 2015:
2-4. října 2015: meditační víkend s Bhantem Khemasirim
27.12.2015 – 1.1.2016: tradiční Novoroční kurz s Adžán Brahmavarou, buddhistickou
mniškou, kterou nám doporučila Adžán Čandasiri.
Trojí útočiště a pět základních pravidel
Adžán Čandasiri
Ve své praxi často užíváme slov Buddha, Dhamma a Sangha. Buddhou rozumíme
dávného učitele a také se jedná o naši vlastní schopnost probuzení se, jasného chápání
všech skutečností. Dhamma je učení předané Buddhou, učení ukazující k pravdě
zakusitelné kýmkoliv a poznatelné v okamžiku naší plné přítomnosti. Sangha
je společenstvím Buddhových následovníků, nespočetných generací již od doby, v níž
Buddha žil. Jedná se o všechny, kteří slyšeli učení a prostřednictvím jeho uplatňování
ve svých životech byli schopni realizovat pravdu a zažít v srdci mír. Slovo Sangha
může rovněž odkazovat na společenství mužů a žen, kteří se vzájemně podporují
ve své praxi, stejně jako my si dodáváme podpory během tohoto meditačního kurzu1.
Buddhu, Dhammu a Sanghu nazýváme trojím útočištěm. Používáno je rovněž
6
označení trojí klenot či trojí drahokam. Drahokam je něco dokonalého a nádherného,
něco, co nemůže být nijak poškozeno. Jedná se o vhodné přirovnání, neboť na tři
útočiště se můžeme vždy spolehnout, jsou s námi, ať jdeme kamkoliv či děláme
cokoliv. Pobízím Vás tedy k rozmýšlení o tomto drahocenném pokladu, můžete
objevit pravý význam útočišť a jejich hodnotu pro své životy.
Kromě trojího útočiště je tradiční oporou pro následovníky Buddhova učení pět nebo
osm základních pravidel. Pětice je soubor etických zásad, které Buddha doporučil
k aplikaci v každodenním životě laiků. Osm pravidel je určeno mnichům
a návštěvníkům klášterů, také jsou obvykle používána jako podpůrný prostředek při
meditačních ústranních.
První zásadou je zdržení se zabíjení. Jejím přijetím se zavazujeme nezranit či nevzít
život žádné, byť sebemenší nebo sebeneoblíbenější, bytosti. Pokud nicméně
neúmyslně ublížíme např. nějakému hmyzu, jakkoliv je to politováníhodné, nejedná se
o porušení zásady. Pravidlem se jednoduše rozumí, že se vzdáváme vědomého
zabíjení a způsobování újmy druhým.
Dle druhé zásady se zříkáme braní čehokoliv, co nám nebylo dáno, popř. umožněno
užívat. Nekrademe. Tato zásada je velmi užitečná, jelikož nám umožňuje setrvávat
spolu ve vzájemné důvěře, což je krásná věc.
Zdržení se jakékoliv úmyslné sexuální aktivity je třetí zásadou. Užívána je ve smyslu
zřeknutí se nevhodného, sexuálně motivovaného chování. Je třeba si uvědomit, že se
nezakazují pocity sexuální touhy – tu cítí přirozeně každý. Oč nás pravidlo žádá, je
zdržení se jednání z popudu této touhy. Mluvíme-li o souboru pěti pravidel, tj. zásad
pro každodenní život, rozumí se třetím pravidlem nehledání sexuálního uspokojení
u osob, s nimiž nejsme v řádném vztahu.
Čtvrtou zásadou je upuštění od nesprávné řeči. V kontextu pěti pravidel lze takové
upuštění chápat jako rozvíjení vhodného slovního projevu a zanechání čtyř škodlivých
způsobů mluvy: lhaní, pomlouvání a vedení štvavých řečí, hrubých či urážlivých
projevů a planého tlachání. Když přicházíme na meditační kurz, jsme obvykle
požádáni, abychom dodržovali ušlechtilé mlčení a mluvili pouze, pokud je to
nezbytné. Prospíváme tím své praxi, neboť udržováním vnějšího ticha získáváme
příležitost uslyšet brebentění mysli uvnitř. Doufám, že budete mít také možnost
pozorovat, jak tohle vnitřní klábosení slábne, byť třeba jen o trošku. Někteří z Vás
mohou tak zažít spoustu míru, jiní jen několik příležitostných okamžiků. Nezáleží ale,
zda je vnitřního klidu hodně či málo, důležité je všímat si a být vědomě přítomen
všemu, co se děje. Za nejvíce klidnou mysl se žádná cena neuděluje!
Pátá zásada říká, abychom nepřijímali jakékoli omamné látky – alkohol či drogy.
Užívat předepsané léky samozřejmě můžete a s radostí dodávám, že povolen je
i kofein.
Šestou zásadou je nejíst po poledni, nebo v nevhodnou dobu. Smyslem je nepoužívat
jídlo jako prostředek k rozptýlení. Vzpomínám si, že ještě jako laik, kdykoliv jsem se
trochu nudila nebo se necítila příliš dobře, automaticky jsem sáhla po něčem
7
k zakousnutí. Nicméně během kurzu Vás žádám, abyste toto nečinili, abyste namísto
jídla pozorovali vyvstalý pocit nudy či strádání a všímali si, jak se onen pocit mění.
Můžete tak získat hluboký vhled do podstaty pomíjivosti; přímo na vlastní oči
pozorovat změnu věcí.
Přijetí sedmé zásady znamená zřeknutí se zábav, zkrášlování a zdobení se. Nenosíme
například květiny či jiné ozdoby nebo šperky (snubní prsteny jsou v pořádku),
nepraktikujeme sporty, neposloucháme hudbu a neprovozujeme hry či jiné aktivity,
normálně považované za zábavné. Namísto toho se nám prostřednictvím meditace
dostává příležitosti zažít mnohem jemnější druh potěšení a zábavy.
Osmá zásada, neužívání vysokého nebo luxusního lůžka, může znít poněkud podivně.
Jedná se nicméně o prostředek k podpoře rozvíjení našeho bdělého postoje. Ke spánku
se takto neutíkáme a nehledáme potěšení z luxusní postele či ložního prádla. Zásada
neznamená zákaz odpočinku a spánku, pouze necháváme tělo přirozeně spočinout na
dobu nezbytně dlouhou. Skrze bdělý a pozorný stav se můžeme tolik naučit
o procesech odehrávajících se v našich myslích a tělech.
Je důležité chápat tyto zásady jako podporující přátele a nikoliv jako tajnou policii,
která nás bude kontrolovat a trestat za přestupky. Pětice je nám k dispozici
ke každodennímu užití, pokud se pro to rozhodneme. Připomíná nám, abychom
dodržovali určité etické hranice a tím se do maximální možné míry vyhýbali chování,
které by bylo škodlivé nám či ostatním – chování, které by nás dostávalo do potíží.
Další pravidla užívaná na kurzu, jimiž se vzdáváme ještě více věcí, podporují
zjednodušení života. Přijetím činíme vědomou volbu nezapojovat se do určitých
aktivit. Cílem je utvořit si prostor, ve kterém budeme moci pozorovat své navyklé
způsoby vnímání a reagování. Díky tomu budeme schopni uvidět, co je potřebné
k osvobození srdce od utrpení.
1 Setkat se lze též s převzatým termínem „meditační retreat“.
PODMÍNKY NA MEDITAČNÍCH KURZECH
Kurzy meditace, které organizujeme,
mají některé společné charakteristické
body, které zde pro vaši orientaci
chceme uvést. Ubytováni jsou muži a
ženy zvlášť. Dodržujeme 5 etických
předsevzetí (Ničení a zraňování živých
bytostí se budu zdržovat. Braní toho, co
není dáváno se budu zdržovat. Smyslné
nestřídmosti
se
budu
zdržovat.
Zraňujícího a nepravdivého mluvení se
budu zdržovat. Zatemňování mysli
omamnými látkami se budu zdržovat.)
Strava je vegetariánská, kolem 17.00 se je buď ovoce a čaj, nebo na kurzech vedených
Christophem Köckem se obvykle podává lehká večeře. Vezměte si s sebou všechny
8
potřebné osobní věci (přezůvky na pohyb po budově) na celou dobu pobytu a vše, co
potřebujete na meditaci v sedě – meditační polštář nebo stoličku, přehoz přes ramena
je důležitý. Předepsané léky sebou. Naše kurzy probíhají v otevřené atmosféře
„ušlechtilého mlčení“ – komunikace je omezena na rozhovory s učitelem. Tato
okolnost "chráněného prostředí" a ušlechtilého mlčení základním nosným pilířem
procesu bytostné transformace. Meditace, tak jak byla praktikována a instruována
samotným Buddhou, je relativně intenzivní proces. Meditace soustředění a mentální
čistoty, zvaná samatha, rozvíjí klid, čistotu, jednotu a harmonii mysli. Meditace mettá
(meditace univerzální přízně) patří k tomuto druhu mentálního rozvoje. Praxe této
meditace otevírá a posiluje schopnost přívětivosti a dobré vůle vůči všem bytostem
včetně sebe sama. Tato meditační cvičení kultivují pozitivní přístup ke skutečnostem
života. Meditace vhledu zvaná vipassaná nebo satipatthána-vipassaná prohlubuje
poznání a vhled do našeho života, vhled a hlubší chápání toho, co v normálním životě
označujeme jako „já“. Vipassaná otvírá nový horizont života, který není zaslepen a
zdeformován sobeckou sebestředností; v ideálním případě meditace vhledu vede k
zániku chtivosti, nenávisti a zaslepení.
Program je v principu celodenní: od časného rána až do večerních hodin probíhají
meditace. Ráno kolem sedmé je snídaně a jistý volný čas po snídani, v poledne oběd a
dostatečný odpočinek po obědě, také odpolední čaj a procházka – ale jinak se očekává,
že účastník v rámci svých možností bude dodržovat rozpis dne, kdy meditace v se děje
následována meditací v chůzi. Dopoledne bývají zadány instrukce, přes den někdy
probíhají individuální nebo skupinové rozhovory s učitelem, kdy se hovoří o průběhu
meditace a dohlíží, aby vše probíhalo správně. Večer v 19:30 bývá volný přednes
Dhammy – rozhovor o teoretických a praktických tématech podle Buddhovy nauky.
Den většinou uzavírá půlhodinová meditace mettá od 21:30 do 22:00.
Všechny rušivé aktivity jako čtení knížek nebo čehokoliv jiného, psaní dopisů nebo
pohledů, mobilní telefon (!), kouření cigaret, poslouchání rádia, návštěva restaurace
jsou v průběhu kurzu nemyslitelné. Zato proběhnutí se, zpřítomnělé procházky do
přírody, protahování těla, na tělo soustředěná hathajóga, na tělo a pocit soustředěná
technika KumNye, eventuálně ThaiChi jsou možné po dohodě s učitelem.
Držení půstu s meditací vhledu nejde příliš dobře dohromady, a měl-li by někdo záměr
se během meditace postit, je třeba to předem konzultovat s učitelem. Poměrně vysoká
disciplinovanost kurzů by ale neměla vést k nějaké vnitřní upjatosti – přesný opak je
cílem: v sebedisciplině nalézt vyšší rovinu vlastní svobody, volnosti a radosti.
Instrukce v průběhu kurzů jsou předkládány jako dobře míněné rady. Proto platí
následující podmínka účasti: účastník je zodpovědný za případné tělesné a psychické
důsledky pobytu na meditačním kurzu.
Specifika na letních kurzech:
-
Pokud možno vezměte s sebou povlečení na postel nebo spací pytel spolu
s povlakem na polštář a prostěradlem. Sice bude možnost si na místě zapůjčit
povlečení za jednorázový poplatek 50Kč, ale pokud si přivezete vlastní
povlečení, šetříte tím práci organizátorům.
9
-
Denní program pro meditující zahrnuje 45 minut aktivní (pracovní) meditace bez
mluvení. To je velmi důležitá součást kurzu, která má učit meditujícího přivést
jasnou pozornost do denních aktivit našeho každodenního života.
-
Aby se meditující mohli také trochu poznat mezi sebou a prožít Dhammu na
běžné sociální úrovni (a to je také vysoce důležité), v sobotu na konci a začátku
kurzů bude na tento den vyhrazena jedna společenská místnost (jídelna), kde
odjíždějící a přijíždějící budou moci spolu normálně komunikovat.
-
Večeře se nepodává – jen nápoje, eventuálně s ovocem.
-
Přes den probíhají individuální nebo skupinové rozhovory s učitelem, kdy se
hovoří o průběhu meditace a zjišťuje, jestli vše probíhá správně.
NABÍDKA NAHRÁVEK – ÚNOR 2015
-
Objednávky posílejte na adresu: Ondřej Kafka, Písková 29, 143 00 Praha 4,
mobil: 724 833 847, email: [email protected] Ke každé objednávce
zasílané poštou se připočítává poštovné a balné 30,- Kč. Po domluvě lze
objednávku též vyzvednout v pražském Lotusu na pondělních schůzkách.
-
Kromě záznamů na CD nyní máte možnost si u Ondřeje Kafky objednat
nahrávky přímo do počítače a stahovat si je přes internet. Doporučený finanční
příspěvek za zaslání takové nahrávky je nižší než u nahrávky na CD viz tabulka
Seznam starších nahrávek naleznete na stránkách Buddhy Mangaly
www.buddha.cz/buddhamangala v sekci Texty & Audio
Doporučený příspěvek za
nahrávky na CD
(viz ceny v seznamu nahrávek)
Doporučený příspěvek za stejné nahrávky
zaslané přes internet
50 Kč
25 Kč
80 Kč
50 Kč
více než 80 Kč
mínus 50 Kč (např. nahrávka á 150 Kč zaslaná přes
internet stojí 100 Kč)
SEZNAM NAHRÁVEK:
Datum
2015 12.1
2014 27.12. -2.1.
2014 8.12
Název
Formát
V. Bláha
Základy buddhismu - Meditace pozorování 1 CD MP3
dechu
Adžán Čandasírí – Novoroční meditační
1 CD MP3
kurz na Váňově statku
P. Pavlík, V. Bláha
1 CD MP3
10
Cena CD
50,-Kč
100,- Kč
50,-Kč
Základy buddhismu – Tři brány
k probuzení: nesobeckost
P. Pavlík, V. Bláha
2014 10.11
Základy buddhismu – Tři brány
k probuzení: neuspokojivost
P. Pavlík, V. Bláha
Základy buddhismu – Tři brány
2014 13.10
k probuzení:
pomíjivost
Sestra Kovida - kurz meditace samatha2014 12.7. -19.7.
vipassaná - thajská lesní tradice - Dakota
Seant Pritchard (dříve ct. U Vansa) - kurz
2014 28.6. -12.7.
meditace vipassaná - Dakota
Christoph Koeck - kurz meditace samatha2014 1.5. - 4.5.
vipassaná - Mnichovo Hradiště
Christoph Koeck - Novoroční meditační
2013 27.12. -1.1.2014
kurz Váňův statek Dubovice na Vysočině
P. Pavlík, V. Bláha
2013 9.12.
Pravé přátelství, Buddhův vzácný odkaz
Sestra Adžán Čandasirí
2013 13.7. -20.7.
kurz meditace samatha-vipassaná
Jeff Oliver- kurz meditace vipassaná 2013 29.6. -13.7.
Dakota
P. Pavlík, V. Bláha
2013 3.6.
Síla a jemnost v meditaci
Christoph Koeck:
2013 29.3. -1.4.
Velikonoční kurz samatha-vipassaná
Sestra Kovida – Novoroční meditační kurz
2012 27.12. -1.1.
na Hané ve Vilémově
2012 19.11.
Petr Pavlík & Vl.Bláha - Zen pro každého
Christoph Köck - kurz meditace vipassaná 2012 9.11 -11.11.
Mnichovo Hradiště
Sestra Kovida - kurz meditace samatha2012 14.7. -22.7.
vipassaná - thajská lesní tradice - Dakota
Seant Pritchard (dříve ct. U Vansa) - kurz
2012 30.6. -13.7.
meditace vipassaná - Dakota
Adžán Čandasírí – Novoroční meditační
2012 27.12. -1.1.
kurz na Váňově statku
Jeff Oliver- kurz meditace vipassaná 2011 23.7. -5.8.
Dakota
Sestra Kovida – kurz meditace samatha2011 2.7. -9.7.
vipassaná - thajská lesní tradice - Dakota
1 CD MP3
50,-Kč
1 CD MP3
50,-Kč
1 CD MP3
150,- Kč
1 CD MP3
150,- Kč
1 CD MP3
100,- Kč
1 CD MP3
100,- Kč
1 CD MP3
50,-Kč
1 CD MP3
150,- Kč
2 CD MP3
200,- Kč
1 CD MP3
50,- Kč
1 CD MP3
100,- Kč
1 CD MP3
100,- Kč
1 CD MP3
50,- Kč
1 CD MP3
100,- Kč
1 CD MP3
150,- Kč
1 CD MP3
150,- Kč
1 CD MP3
100,- Kč
2 CD MP3
200,- Kč
1 CD MP3
150,- Kč
27.12.2013-1.1.2014
Christoph Koeck - Novoroční meditační
kurz Váňův statek Dubovice na Vysočině
1 CD MP3
100,- Kč
9.12.2013
P. Pavlík, V. Bláha
Pravé přátelství, Buddhův vzácný odkaz
1 CD MP3
50,-Kč
11
13.7.-20.7.2013
29.6.-13.7.2013
3.6.2013
29.3.-1.4.2013
2012 27.12.-1.1.
2012 19.11.
2012 9.11 -11.11.
Sestra Adžán Čandasirí
kurz meditace samatha-vipassaná
Jeff Oliver- kurz meditace vipassaná Dakota
P. Pavlík, V. Bláha
Síla a jemnost v meditaci
Christoph Koeck:
Velikonoční kurz samatha-vipassaná
1 CD MP3
150,- Kč
2 CD MP3
200,- Kč
1 CD MP3
50,- Kč
1 CD MP3
100,- Kč
Sestra Kovida – Novoroční meditační kurz
1 CD MP3
na Hané ve Vilémově
Petr Pavlík & Vl.Bláha - Zen pro každého 1 CD MP3
Christoph Köck - kurz meditace vipassaná 1 CD MP3
Mnichvo Hradiště
100,- Kč
50,- Kč
100,- Kč
2012 14.7.-22.7.
Sestra Kovida - kurz meditace samathavipassaná - thajská lesní tradice - Dakota
1 CD MP3
150,- Kč
2012 30.6.-13.7.
Seant Pritchard (dříve ct. U Vansa) - kurz
meditace vipassaná - Dakota
1 CD MP3
150,- Kč
1 CD MP3
100,- Kč
2 CD MP3
200,- Kč
1 CD MP3
150,- Kč
1 CD MP3
50,- Kč
1 CD MP3
100,- Kč
2012 27.12.-1.1.
2011 23.7.-5.8.
2011 2.7.-9.7.
2011 23.5.
2011 22.4.-25.4.
Adžán Čandasírí – Novoroční meditační
kurz na Váňově statku
Jeff Oliver- kurz meditace vipassaná Dakota
Sestra Kovida – kurz meditace samathavipassaná - thajská lesní tradice - Dakota
Prof. Werner: Buddhismus a evoluce
Christoph Köck - kurz meditace vipassaná meditační Velikonoce
Věříme, že si z naší nabídky kurzů a nahrávek vyberete a těšíme se na viděnou na
některém z meditačních ústraní.
Za Buddha Mangalu: Michala Laušmanová, Franta Lomský, Tomáš Sivok, Ondřej
Kafka
Buddha Mangala. o.s.; Písková 29, 143 00 Praha 4, ČR, bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
div. Poštovní spořitelna, č. účtu: 135 608 224/0300, IČO 67798519, DIČ CZ67798519;
mob.:+ 420 775 709 422 , e-mail: [email protected], www.buddha.cz/buddhamangala
12

Podobné dokumenty

Okružník podzim - 2015

Okružník podzim - 2015 vše, co potřebujete na meditaci v sedě – meditační polštář nebo stoličku, přehoz přes ramena je důležitý. Předepsané léky sebou. Naše kurzy probíhají v otevřené atmosféře „ušlechtilého mlčení“ – ko...

Více

Jednota v rozmanitosti

Jednota v rozmanitosti mohu na své spirituální cestě setkat. Tato zkušenost mi poodhalila hranice mých znalostí a schopností a naučila mě velké obezřetnosti stran toho, co si myslím, že vím a mohu. V tomto období jsem mu...

Více

stáhnout - Buddhistické meditacní centrum Bodhipala

stáhnout - Buddhistické meditacní centrum Bodhipala Tento rok Meditační centrum Bodhipala zahájí svůj provoz v novém, větším a také moderněji zařízeném objektu než tomu bylo doposud. Jedná se opět o velký dům v Jizerských horách na severu Čech. Opro...

Více

Velitelské shromáždění velitele VeV – VA Dne 3. prosince 2009

Velitelské shromáždění velitele VeV – VA Dne 3. prosince 2009 Haly vzdušných sil, která slouží k výcviku příslušníků leteckého pozemního technického personálu a protiletadlového raketového vojska AČR a mohli tak zde spatřit celou řadu techniky, sloužící k výu...

Více

UVĚDOMOVÁNÍ SAMO O SOBĚ NESTAČÍ ot á

UVĚDOMOVÁNÍ SAMO O SOBĚ NESTAČÍ ot á Dhamma, je pouze taková, jaká je. Dobrá a špatná jsou jen vaše osobní posudky. Pokud budete mít správný náhled, přijmete vše co se děje tak jak to je.

Více

výroční zpráva 2012

výroční zpráva 2012 Cílem je společně strávený volný čas celé rodiny, který je zároveň inspirací pro děti, mládež a jejich rodiče jak spolu tvořit, hrát si a aktivně odpočí� vat. Dílčími cíli jsou podpora vztahu mezi ...

Více

Theravada Dhamma

Theravada Dhamma tomu tak bylo, není podstatné, jaké je člověk národnosti, v jaké kultuře vyrostl, důležitý je osobní postoj otevřenosti a naslouchání těm „druhým a odlišným.“40 Ráda bych poukázala na významnou sku...

Více