Universal Fountain Solution1.0

Transkript

Universal Fountain Solution1.0
Informace o produktu
UniverzálníFountain
prostředek
pro vlhčicí
Universal
Solution
1.0
roztoky s obsahem IPA > 5%
Universal Fountain Solution 1.0
Tato receptura byla vyvinuta speciálně pro stroje konstrukční řady Rapida a umožňuje
bezpečné fungování díky stabilnímu nastavení rovnováhy barva/voda. Tato přísada
do vlhčicího roztoku je stejně vhodná pro všechny tiskové aplikace. Díky rychlému
vyjetí barev z netisknoucích partií tiskových forem je možné účinně zamezit vzniku
zbytečné makulatury.
Bezpečnostní pokyny:
-Dráždivý!
- Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
- Bod vzplanutí není použitelný.
-Je nutné dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření při zacházení s chemickými látkami.
Tipy pro zpracování:
- Dávkování v rozsahu 2 až 3 %, v závislosti na kvalitě vody používané v procesu.
-Pro dosažení optimálních výsledků tisku doporučujeme používat vodu z reverzní
osmózy, jejíž tvrdost je zvýšena přípravkem Water Hardening Agent (L0866483).
- Tato voda by přitom měla mít před přidáním tohoto přípravku následující parametry:
• Vzhled:
bezbarvá, čirá
• zápach:
bez zápachu
• biologie:
bez mikroorganismů
• usazenina:
bez usazeniny
• hodnota pH:
7–9
• celková tvrdost:
8°dH–12°dH 1,43...2,14 mmol/l
• uhličitanová tvrdost: 4°dH–10°dH
• dusičnany (NO3):
< 20 mg/l
• chloridy (Cl):
< 25 mg/
• sulfáty (SO4):
< 50 mg/l
- Produkt chránit před mrazem!
Důležité:
V případech zhoršující se kvality potiskovaných materiálů a s tím spojeného
vyplavování dochází často ke zvýšení tvrdosti vody vlhčicího roztoku. Proto Vám
doporučujeme provádět častější výměnu vlhčicího roztoku.
Balení:
Tento produkt dostanete v nevratných kanystrech po 20 l.
Další informace:
L0866511
Naleznete na etiketě a v bezpečnostním listu.
KBA CEE Sp. z o.o.,
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, tel: +420 222 319 551,
[email protected], www.kba.com/cs