T.sonic 850_Uživatelská příručka

Transkript

T.sonic 850_Uživatelská příručka
T.sonic™ 850
Uživatelská příručka
Úvod...........................................................................................6
Obsah balení ......................................................................................6
Základní popis a vlastnosti ...............................................................7
Systémové požadavky.......................................................................8
Bezpečnostní opatření .............................................................9
Obecné................................................................................................9
Záloha dat ...........................................................................................9
Varování – riziko zhoršení sluchu.....................................................9
Připomenutí ........................................................................................9
Ovládání T.Sonic 850..............................................................10
Barevný LCD displej...............................................................11
Základní obsluha ....................................................................12
Nabíjení baterie ................................................................................ 12
Zapnutí.............................................................................................. 12
Vypnutí.............................................................................................. 12
Přehrávání ........................................................................................ 13
Pozastavení přehrávání (pausa)...................................................... 13
Následující stopa.............................................................................. 13
Předcházející stopa.......................................................................... 13
Rychlý posun vpřed......................................................................... 13
Rychlý posun vzad........................................................................... 13
Zvýšení hlasitosti ............................................................................. 13
Snížení hlasitosti.............................................................................. 13
Hlavní nabídka (Menu) ..................................................................... 13
Navigace soubory ............................................................................ 14
Mazání souborů................................................................................ 14
Pořízení zvukové nahrávky ............................................................. 15
Funkce Opakování/Náhodné přehrávání ........................................ 15
A-B Repeat (Opakování označené části stopy).............................. 15
Uzamčení .......................................................................................... 15
Reset zařízení ................................................................................... 15
Režim HUDBA .........................................................................16
Přehrávání MP3, WMA a WMA-DRM10 souborů ............................ 16
Režim Rádio ............................................................................18
Poslech rádia.................................................................................... 18
Výběr rozhlasové stanice ................................................................ 18
Nastavení hlasitosti ......................................................................... 19
Uložení naladěné stanice................................................................. 19
Vyvolání uložené stanice................................................................. 20
Nahrávání z rádia ............................................................................. 20
Režim nahrávání .....................................................................22
Nahrávání zvuku............................................................................... 22
Nahrávání pomocí vestavěného mikrofonu ................................... 22
Přehrání zaznamenaného zvukového souboru.............................. 22
Režim Video ............................................................................24
Přehrávání MTV Video souborů ...................................................... 24
Režim Fotografie (PHOTO) ....................................................26
Zobrazení JPG a BMP foto souborů ............................................... 26
Režim E-book..........................................................................27
Čtení E-book a textových souborů ................................................. 27
Nastavení (Settings) ...............................................................28
Menu Nastavení (Setting) ................................................................ 28
Režim Ekvalizér (EQ) ....................................................................... 28
Uživatelské nastavení EQ ................................................................ 29
Režim opakování.............................................................................. 30
Rychlost přehrávání......................................................................... 31
Kvalita záznamu ............................................................................... 32
Aktivace pomocí detekce hlasu (VAD) ........................................... 33
Sleep Timer (režim uspání zařízení)................................................ 33
Spořič obrazovky (Screen Saver) ................................................... 34
Nastavení Promítání (Slide Show) .................................................. 36
Texty skladeb (Sync. Lyrics) ........................................................... 36
Nastavení data a času...................................................................... 37
Časové pásmo (Time Zone)............................................................. 38
Letní čas (Daylight Saving Time) .................................................... 39
Jazyk ................................................................................................. 40
Znovunastavení FM rádia (Reset FM) ............................................. 40
Režimy přenosu souborů (médií).................................................... 41
MTP Media Transfer ......................................................................... 41
O produktu........................................................................................ 42
Instalace ovladačů..................................................................44
Instalace ovladačů pro Windows® Me, 2000, XP a Vista............... 44
Instalace ovladačů pro Mac™ OS 10 nebo novější........................ 44
Instalace ovladačů pro Linux™ Kernel 2.4 nebo novější .............. 44
Připojení k počítači.................................................................45
Přenos souborů do T.sonicu........................................................... 45
Odpojení od počítače....................................................................... 48
Odebrání T.sonic™850 z Windows® Me, 2000, XP a Vista............ 48
Odebrání T.sonic™ 850 z Mac™ OS 10.0 nebo novějšího ............ 48
Odebrání T.sonic™ 850 z Linux™ Kernel 2.4 nebo novějšího...... 48
T.sonic™ Software..................................................................49
Systémové požadavky..................................................................... 49
Instalace T.sonic™ Software........................................................... 49
Transcend Multimedia Converter..........................................51
Transcend Multimedia Converter.................................................... 51
Slideshow Maker ....................................................................54
Slideshow Maker .............................................................................. 54
T.sonic™ Utility Software.......................................................56
Funkce PC-Lock ............................................................................... 56
Partition a Security funkce .............................................................. 58
Login/out........................................................................................... 59
Změna hesla ..................................................................................... 60
Zapomenuté heslo ........................................................................... 61
Řešení problémů ....................................................................62
Specifikace..............................................................................65
Úvod
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili Transcend T.sonic™ 850. T.sonic™ 850 je pokročilý
Flash MP3 přehrávač, který dokáže přehrávat hudbu, video a zobrazovat fotografie.
T.sonic™ 850 kombinuje všechny výhody vynikajícího zvuku MP3 přehrávače s USB flash
diskem a obsahuje i mnoho dalších extra funkcí, jako je FM rádio, digitální hlasový
záznamník, Karaoke zobrazení textu, A-B Repeat a přehrávání nastavenou rychlostí. Váš
T.sonic™ 850 můžete používat také ke čtení elektronických knih (E-book) a podporuje Hispeed USB 2.0 rozhraní pro rychlejší výměnu dat s počítačem. Použitím funkce A-B Repeat a
přehrávání nastavenou rychlostí Vám umožní nepřetržité přehrávání určené části stopy
nižší/vyšší rychlostí; to dělá z T.sonic™ 850 ideální nástroj pro výuku jazyků. Navíc můžete
nahrávat zvukový záznam (Vaše poznámky, schůzky nebo vyučovací lekce) pomocí
digitálního záznamníku.
Obsah balení
Balení T.sonic™ 850 obsahuje následující položky:
•
T.sonic™ 850
•
Sluchátka
•
Software na CD
•
Mini USB na USB-A kabel
•
Ochranné cestovní pouzdro
Základní popis a vlastnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.8“ (176x220 pixelů) barevný TFT displej
Přehrávání hudby a videa
Prohlížení fotografí a e-books (.txt) souborů
MP3 přehrávač s podporou hudebních formátů MP3, WMA, WMA-DRM10 (předplacená
hudba) a WAV
FM rádio (nahrávání z FM rádia a možnost přednastavení 20 FM rádio stanic)
Digitální hlasový záznamník (diktafon)
Karaoke zobrazení textu
VAD (Detekce aktivace hlasem)
Funkce A-B Repeat umožňující nepřetržité přehrávání označené části stopy
Přehrávání stopy nastavenou rychlostí
Podpora 13 uživatelských jazyků, včetně zobrazení jména písně/interpreta
Schopnost pracovat jako USB flashdisk pro přenos dat nebo jejich uložení
Přiložený software umožňuje uzamčení počítače a pomocí hesla ochránit Vaše soubory
7 nastavení equalizéru, včetně uživatelského USER EQ nastavení
Sleep Mode, přednastavení přehrávače do režimu automatického vypnutí po 15, 30 nebo
60 minutách
Automatické spuštění spořiče, pokud je zařízení v nečinnosti více než několik vteřin
Napájení Li-ion baterií (plně nabitá baterie umožní nepřetržité přehráváni více než 22
hodin hudby) *
Hi-Speed Mini USB 2.0 konektor pro snadné připojení k počítači a rychlý přenos dat
Hodiny (RTC) zobrazující lokální a světové časy
*Maximálního času přehrávání se dosáhne se spořičem nastaveným na „Blank“a zakázaný
„LyricSync“.
Systémové požadavky
Stolní počítač nebo notebook s USB konektorem.
Jeden z následujících operačních systémů (OS):
• Windows® Me
• Windows® 2000
• Windows® XP
• Windows® Vista
• Mac™ OS 10.0 nebo pozdější
• Linux™ Kornel 2.4 nebo pozdější
Bezpečnostní opatření
Tyto pokyny pro zacházení a bezpečnost jsou DŮLEŘITÉ! Přečtěte si je prosím pozorně.
Obecné
•
•
•
•
•
•
Opatrně vybalte obsah T.Sonic balíčku
Ujistěte se, že USB konektory jsou vždy těch správných rozměrů
Vždy používejte kabely dodávané společně se zařízením
Zamezte styku přístroje s vlhkostí, vodou, či jinou kapalinou
K očištění vnějšku přístroje nikdy nepoužívejte vlhký nebo mokrý hadřík
Nepoužívejte ani neskladujte Váš T.sonic™ v žádném z následujících prostředí:
o Přímé slunce
o V blízkosti klimatizace, elektrického topení či jiných zdrojů tepla
o V uzavřeném automobilu, který je vystaven přímému slunečnímu záření
Záloha dat
•
•
Transcend nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu dat, či jejich poškození během
činnosti. Pokud se rozhodnete uložit Vaše data na T.sonic™, doporučujeme Vám je
pravidelně zálohovat do počítače nebo na jiné záznamové médium.
Pro zajištění rychlého přenosu dat přes vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 při používání
T.sonic™ 850 se prosím ujistěte, zda Váš počítač má nainstalovaný příslušný USB 2.0
port a ovladače. Pokud si nejste jisti, kontaktujte dodavatele počítače či základní desky.
Varování – riziko zhoršení sluchu
•
•
•
•
•
Opakované nebo pravidelné používání sluchátek s hlasitostí nastavenou nad 80dB může
způsobit klamný dojem, že hladina hlasitosti zvuku je nedostatečná. Uživatelé se proto
mohou pokoušet postupně zvyšovat hlasitost, čímž riskují hladinu zvuku již nebezpečnou
pro jejich sluchové ústrojí.
Aby jste ochránili Vaše zdraví a sluch, udržujte hlasitost Vašeho MP3 přehrávače pod
úrovní 80dB a nepoužívejte ho po příliš dlouhou dobu. Přerušte poslech, pokud se dostaví
příznaky jako bolest hlavy, nevolnost nebo porucha poslechu.
Váš MP3 přehrávač je ohraničený na maximální hlasitost 100dB.
MP3 přehrávač i přiložená sluchátka vyhovují Francouzské normě vztahující se
k hudebním Walkmanům (směrnice z 24. července 1998).
Před použitím jiných sluchátek se vždy ujistěte, zda jejich technická specifikace je
kompatibilní s originálními.
Připomenutí
•
•
•
•
Ujistěte se, že přepínač
je nastaven na „OFF“ předtím, než se pokusíte přístroj
zapnout.
Nikdy nepoužívejte „Quick Format“ nebo „Full Format“ ve Windows® k formátování
T.sonicu™ 850.
Řiďte se procedurou „Bezpečně odebrat hardware“, pokud budete chtít odpojit zařízení od
počítače.
Před prvním použitím přístroje doporučujeme aktualizovat firmware zařízení. Aktuální
firmware naleznete na www.transcendusa.com.
Ovládání T.Sonic 850
A
1.8“ TFT barevný displej
B
Mikrofon
C
Tlačítko Reset
D
Tlačítko pro Nahrávání
E
Tlačítko pro vstup do Menu
F
Ovladač pro zvýšení hlasitosti
G
Následující / Rychlý posun vpřed
H
Tlačítko pro zapnutí (Power) a potvrzení (OK)
I
Předcházející / Rychlý posun zpět
J
Ovladač snížení hlasitosti
K
L
Konektor pro sluchátka
Hi-Speed Mini USB 2.0 konektor
M
Přepínač pro uzamčení kláves (HOLD)
N
Otvor pro šňůrku
Barevný LCD displej
1
2
3
4
Zobrazení
Album/Umělec
Text skladby
Spánek
EQ mód
5
Nastavení opakování
6
7
Rychlost přehrávání
Délka stopy a stavový
proužek
Zámek
Baterie
Nastavení nahrávání
(REC)
Datum a čas
Stav přehrávání
Informace o stopě
Nastavení hlasitosti
8
9
10
11
12
13
14
Udávaná informace
Skladba/Album a jméno interpreta
Pokud je dostupný, zobrazuje se text skladby
Přehrávač je nastaven na automatické vypnutí
Equalizer )EQ) mód: Normal (nezobrazuje se), POP,
Rock, Classic, Jazz, Bass a uživatelský (USER EQ)
Mód přehrávání: Normal (nezobrazuj se), Opakovat
jednu, Opakovat všechny, Náhodné. Dále to samé
v aktuálním adresáři nebo A-B
Velmi pomalá, Pomalá, Normal, Rychlá, Velmi rychlá
Délka stopy a aktuální pozice
Přepínač uzamčení ovládacích prvků zařízení je povolen
Stav baterie
Aktuální kvalitu nahrávání a stav VAD (Voice Aktivity
Detection)
Aktuální datum a čas
Přehrávání/Pauza/Rychlý posun/Nahrávání/Stop
Číslo přehrávané stopy a celkový počet dostupných stop
Aktuální hladina hlasitosti přehrávání
Základní obsluha
Před prvním použitím T.sonic™ 850 musíte nechat nabíjet interní baterii
přístroje po dobu nejméně 12 hodin připojením k počítači pomocí přiloženého
Mini USB kabelu.
Nabíjení baterie
Připojte menší koncovku Mini USB na USB-A kabelu do portu na T.sonic™ 850 a připojte
větší koncovku do volného USB portu Vašeho počítače. Interní baterie se začne nabíjet.
Zapnutí
•
Stiskněte a držte tlačítko H
. Na displeji přístroje se zobrazí animované logo
následované základní informací o stavu přehrávače. Po úvodní obrazovce se zobrazí
Hlavní Menu. Nyní je T.Sonic připraven k použití.
o Zapnutí přístroje trvá několik sekund.
o Pokud se při zapínání zařízení zobrazí na displeji ikona (Hold), znamená to, že klávesy
zařízení jsou uzamčeny. Přepněte přepínač M do polohy Vypnuto (OFF).
Vypnutí
•
Stiskněte a držte tlačítko H
. Na displeji přístroje se zobrazí animované logo. Po
závěrečné obrazovce se na displeji zobrazí stav vypnuto.
o Vypnutí přístroje trvá několik sekund.
Přehrávání
•
Stiskněte tlačítko H
nahraného souboru.
k přehrání vybrané hudby, videa, fotografie, E-book nebo
Pozastavení přehrávání (pausa)
•
Stiskněte tlačítko H
k pozastavení právě přehrávaného souboru.
Následující stopa
•
Stiskněte tlačítko G
, čímž přeskočíte na další stopu.
Předcházející stopa
•
Stiskněte tlačítko I
, čímž se vrátíte na předešlou stopu.
Rychlý posun vpřed
•
Stiskněte a držte tlačítko G
pro rychlý posun vpřed.
Rychlý posun vzad
•
Stiskněte a držte tlačítko I
pro rychlý posun vpřed.
Zvýšení hlasitosti
•
Stiskněte jednou nebo stiskněte a držte ovladač zvýšení hlasitosti F
nedosáhnete požadované úrovně hlasitosti.
, dokud
Snížení hlasitosti
•
Stiskněte jednou nebo stiskněte a držte ovladač zvýšení hlasitosti J
nedosáhnete požadované úrovně hlasitosti.
, dokud
Hlavní nabídka (Menu)
•
Stiskněte ovladač E
v jakémkoliv režimu. Hlavní nabídka (Menu) Vám umožní
přístup do režimů Hudba, Rádio, Nahrávání, Video, Foto, E-book a jejich nastavení.
Navigace soubory
Souborový navigátor slouží pro rychlý a pohodlný pohyb mezi tracky, soubory a adresáři.
1. Stiskněte a držte ovladač E
v režimech Hudba, Nahrávání, Video, Foto nebo Ebook a otevře se souborový navigátor.
2. Zobrazí se seznam dostupných souborů v daném režimu (např. v E-book módu budou
zobrazeny pouze .TXT soubory).
3. Pro pohyb mezi soubory nahoru a dolů použijte ovladače F
4. Označte tak soubor, který chcete přehrát a stiskněte
nebo
.
.
5. Pro vstup do adresáře nebo podadresáře ho označte a stiskněte
6. Když chcete adresář opustit, stiskněte
aJ
nebo
.
.
7. Pokud budete chtít Souborový navigátor opustit, stiskněte a podržte tlačítko
.
Mazání souborů
1. Stiskněte a držte ovladač E
v režimech Hudba, Nahrávání, Video, Foto nebo Ebook a otevře se souborový navigátor.
2. Pomocí ovládacích prvků
3. Stiskněte tlačítko D
4. Použitím tlačítka
/
a
/
označte soubor, který chcete odstranit.
. Zobrazí se zpráva „Delete (Smazat) Yes/No“
zvýrazněte volbu „Yes“ a stiskem
soubor trvale smažte.
Pořízení zvukové nahrávky
1. Stiskněte a držte tlačítko
po dobu delší než 2 vteřiny v libovolném režimu mimo
Rádio a tak aktivujete vestavěný mikrofon a započne nahrávání.
2. Pro pozastavení nahrávání stiskněte tlačítko
nahrávání znovu spustíte.
. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka
3. Stisknutím tlačítka
po dobu delší než 2 vteřiny nahrávání ukončíte.
4. Nahrané audio soubory naleznete v režimu Nahrávání. (RECORD).
Funkce Opakování/Náhodné přehrávání
Podrobné informace naleznete dále v sekci Nastavení – Režim Opakování (REPEAT Mode).
A-B Repeat (Opakování označené části stopy)
1. V režimu Hudba nebo Nahrávání stiskněte během přehrávání jednou tlačítko
označíte začátek úseku, který chcete opakovat.
, čímž
2. Stiskněte tlačítko
znovu a označíte tím konec úseku, který chcete opakovat.
3. Označený úsek je přehráván jako nekonečná smyčka.
4. Stiskněte potřetí tlačítko
a přehrávání smyčky tím zastavíte.
Uzamčení
Pokud je přepínač
v pozici „Zapnuto“ (ON) všechny ovládací prvky T.sonic™ 850 jsou
uzamčeny proti náhodnému stisknutí.
Reset zařízení
Pokud T.sonic nefunguje správně , můžete ho stisknutím tlačítka
Resetovat.
po dobu 3 až 5 vteřin
Režim HUDBA
Pokud chcete kupovat hudbu DRM (Digital Rights Management) online, je
třeba si uvědomit, že T.sonic™ 850 podporuje pouze hudební soubory typu
WMA-DRM10.
Přehrávání MP3, WMA a WMA-DRM10 souborů
1. Stiskněte a držte tlačítko
Menu).
a zapněte jím zařízení. Zobrazí se Hlavní nabídka (Main
Pokud je T.sonic již zapnutý, stiskněte pro vstup do Hlavní nabídky tlačítko
aJ
k označení módu Hudba (Music) a stiskněte
2. Použijte tlačítka F
Přehrávač automaticky najde dostupné hudební soubory.
3. Tlačítky
a
označte píseň, kterou chcete poslouchat. Případně použijte
Souborový navigátor.
.
.
4. Stiskněte tlačítko
pro přehrání vybraného hudebního souboru.
o T.sonic™ 850 podporuje pouze Mpeg I Layer 3 a WMA soubory komprimované 32Kbps320Kbps.
o Pokud T.sonic nenajde žádné soubory MP3, WMA a DRM10, zobrazí se na displeji
zpráva „No Files“ (žádné soubory).
Režim Rádio
Poslech rádia
1. Připojte sluchátka
. (Sluchátka musí být pro poslech rádia zapojena do přístroje)
2. Stiskněte tlačítko
a dostanete se do Hlavní nabídky (Main Menu).
3. Použijte tlačítka F
aJ
k označení módu Rádio a stiskněte
.
4. Aktuální FM rádio frekvence se zobrazí na displeji.
o Pro Vaše pohodlí bude při prvním spuštění Rádia automaticky naladěno a uloženo do
paměti prvních 20 stanic s kvalitním signálem. Tato funkce bude znovu aktivována po
provedení „FM Resetu“ v nabídce Nastavení (Menu Setting).
Výběr rozhlasové stanice
Vyhledávání stanice můžete provádět manuálně v režimu Rádio.
K ručnímu nastavení stanice použijte tlačítka
a
(FM frekvence se sníží nebo zvýší
o 0.1MHz), dokud nenaladíte požadovanou frekvenci (stanici).
Nastavení hlasitosti
Stiskněte jednou nebo stiskněte a podržte tlačítka F
požadované hlasitosti.
aJ
dokud nedosáhnete
Uložení naladěné stanice
Do paměti T.sonic ™ 850 můžete uložit až 20 stanic (CH01 až CH20).
1. Pomocí tlačítek
a
označte stanici (FM frekvenci), kterou si přejete uložit.
2. Pro vyvolání seznamu uložených stanic stiskněte tlačítko
3. Stiskem tlačítek F
vybranou stanici.
nebo J
.
vyberte číslo kanálu. Stisknutím tlačítka
uložíte
Vyvolání uložené stanice
1. V režimu Rádio stiskněte tlačítko
CH10).
2. Stiskem tlačítek F
poslouchat.
3. Poté stiskněte tlačítko
nebo J
. Vstoupíte do nabídky uložených stanic (CH1-
vyberte číslo kanálu stanice, kterou chcete
a vybraná stanice začne hrát.
Nahrávání z rádia
1. Vyberte stanici (FM frekvenci), kterou chcete nahrávat.
2. Stiskněte a držte tlačítko
po dobu delší než 2 vteřiny a započne nahrávání zvolené
stanice.
3. Nahrávaný soubor se zobrazí na displeji v jeho horní části.
o Soubory nahrávané z rádia jsou pojmenovány podle konvence
„MěsícDenF###.WAV“.
o Např. „0123F012.WAW“ by byl dvanáctý soubor nahraný 23. ledna.
4. Stisknutím tlačítka
tlačítka
během nahrávání, nahrávání pozastavíte. Opětovné stisknutí
nahrávání znovu započne.
5. Pro ukončení nahrávání stiskněte a držte tlačítko
pod dobu delší než 2 vteřiny.
Zobrazí se základní obrazovka režimu Rádio.
o Nahrávky z rádia se ukládají v adresáři [/FMIN.DIR]
o K nahraným souborům se můžete dostat pomocí Navigátoru souborů v režimu
Nahrávání (RECORD).
o Pro nastavení vzorkovací frekvence nahrávání nahlédněte do sekce „Nastavení
nahrávání“ (Rekord Settings).
Režim nahrávání
Nahrávání zvuku
T.sonir™ 850 má pokročilé nahrávací vlastnosti a je schopný nahrávání audia ze dvou
zdrojů: Rádia a Vestavěného mikrofonu. Režim Nahrávání slouží pro pořízení hlasové
nahrávky a pro přehrávání jak hlasové nahrávky, tak nahrávky z FM rádia. Popis nahrávání
z FM Rádia je v předcházející kapitole.
Nahrávání pomocí vestavěného mikrofonu
1. Stisknutím a držením tlačítka
po dobu delší než 2 vteřiny v jakémkoliv režimu
(mimo režim Rádio), započne nahrávání zvuku Vestavěným mikrofonem.
2. Nahrávaný soubor (jeho název) se zobrazí na displeji v jeho horní části.
o Soubory nahrávané z vestavěného mikrofonu jsou pojmenovány podle konvence
„MěsícDenM###.WAV“.
o Např. „0123M012.WAW“ by byl dvanáctý soubor nahraný 23. ledna.
3. Stisknutím tlačítka
tlačítka
během nahrávání, nahrávání pozastavíte. Opětovné stisknutí
nahrávání znovu započne.
4. Pro ukončení nahrávání stiskněte a držte tlačítko
se základní obrazovka režimu Rádio.
po dobu delší než 2 vteřiny. Zobrazí
o Hlasové nahrávky se ukládají v adresáři [/MICIN.DIR]
o K nahraným souborům se můžete dostat pomocí Navigátoru souborů v režimu
Nahrávání (RECORD).
o Pro nastavení vzorkovací frekvence nahrávání nahlédněte do sekce „Nastavení
nahrávání“ (Rekord Settings).
o Čím blíže nastavíte mikrofon T.sonic™ 850 zdroji zvuku, tím lepší bude kvalita
nahrávky.
Přehrání zaznamenaného zvukového souboru
1. Stiskněte tlačítko
a dostanete se do Hlavní nabídky (Main Menu).
2. Použijte tlačítka F
aJ
k označení módu Nahrávání (Records) a stiskněte
3. Všechny hlasové a FM nahrávky naleznete v režimu Nahrávání (RECORD). Pomocí
tlačítek
přehrajte.
a
najděte požadovanou nahrávku a stisknutím tlačítka
si ji
.
Režim Video
Pokud chcete na Vašem T.sonic™ 850 přehrávat video, musíte překonvertovat
Vaše video soubory do formátu „ .mtv“ ještě před tím, než je přenesete do
přehrávače.
Přehrávání MTV Video souborů
1. Stiskněte tlačítko
2. Použijte tlačítka F
a dostanete se do Hlavní nabídky (Main Menu).
aJ
k označení módu Video a stiskněte
.
3. Otevře se Navigátor souborů (File Navigátor) a zobrazí se seznam dostupných souborů
.MTV.
4. Pomocí ovládacích prvků
stiskněte
5. Stisknutím
/
a
/
označte soubor, který chcete přehrát a
.
video pozastavíte, opětovným stisknutím
znovu přehrávání spustíte.
o Pro zajištění maximálního rozlišení přehrávaných souborů je video přehráváno
horizontálně.
o Tlačítka
budou uzpůsobena k horizontální pozici přehrávače.
6. Během přehrávání videa stiskem tlačítka
tlačítka
přeskočíte na video následující a stiskem
na předcházející.
7. Pro rychlý posuv videa vpřed nebo vzad stiskněte a držte tlačítko
nebo
.
a
.
8. Hlasitost nastavíte pomocí tlačítek
o T.Sonic™ 850 podporuje pouze .mtv video soubory. Pro převod souborů do tohoto
formátu musíte použít software „Transcend MTV Video Converter“, který pracuje se
soubory „ .MPEG4“, „ .DivX“, „ .AVI“ a „ xVID“.
Režim Fotografie (PHOTO)
Pokud chcete na Vašem T.sonoc™ 850 zobrazit fotografie, musíte vybrat JPG
nebo BMP soubory s fotografiemi a přenést je do přehrávače.
Zobrazení JPG a BMP foto souborů
1. Stiskněte tlačítko
2. Použijte tlačítka F
a dostanete se do Hlavní nabídky (Main Menu).
aJ
k označení módu Foto (PHOTO) a stiskněte
.
3. Otevře se Navigátor souborů (File Navigátor) a zobrazí se seznam dostupných souborů
.BMP a .JPG.
/
označte fotku, který chcete zobrazit a
5. Během prohlížení fotografií stiskem tlačítka
přeskočíte na následující fotografii a
4. Pomocí ovládacích prvků
stiskněte
/
a
.
stiskem tlačítka
na předcházející.
o T.sonic™ 850 podporuje pouze formáty souborů „.jpg“ a „.bmp“.
Režim E-book
Pokud chcete na Vašem T.sonoc™ 850 číst E-books, musíte vybrat TXT soubor
a přenést ho do přehrávače.
Čtení E-book a textových souborů
1. Stiskněte tlačítko
2. Použijte tlačítka F
a dostanete se do Hlavní nabídky (Main Menu).
aJ
k označení módu E-Book a stiskněte
.
3. Otevře se Navigátor souborů (File Navigátor) a zobrazí se seznam dostupných .TXT
souborů.
4. Pomocí ovládacích prvků
stiskněte
/
a
/
označte soubor, který chcete zobrazit a
.
5. Na další stránku přejdete stiskem
a o stránku zpět se vrátíte stiskem
o T.Sonic™ 850 podporuje pouze formát souborů „ .TXT“.
.
Nastavení (Settings)
Menu Nastavení (Setting)
1. Stiskněte tlačítko
a dostanete se do Hlavní nabídky (Main Menu).
2. Použijte tlačítka F
aJ
3. Pro opuštění Nastavení stiskněte
k označení volby Nastavení (Settings) a stiskněte
nebo
.
.
Režim Ekvalizér (EQ)
Můžete si vybrat z několika režimů Ekvalizéru: Standardní, Klasika, Rock, Pop, Jazz, Bass a
Uživatelské nastavení.
1. V menu Nastavení (Setting) stiskněte ovládací prvek
EQ a stiskněte
nebo
až označíte volbu
.
2. Pro změnu režimu Ekvalizéru stiskněte ovládací prvek
nebo
až vyberete
požadované nastavení EQ. Změnu nastavení okamžitě uslyšíte ve sluchátkách.
3. Stiskem tlačítka
potvrdíte nové nastavení equalizéru a vrátíte se do menu Nastavení.
Uživatelské nastavení EQ
Uživatelské nastavení Vám umožní nastavit 5 pásem Ekvalizéru dle Vašich osobních
preferencí.
1. V menu Nastavení (Setting) stiskněte ovládací prvek
EQ a stiskněte
nebo
až označíte volbu
.
2. Označte Uživatelské nastavení EQ (User EQ) a stiskněte
.
3. Stisknutím tlačítek F
aJ
můžete přepínat mezi 5 nastavitelnými pásmy: 80Hz 250Hz – 1kHz – 4kHz – 12kHz. Nastavení „ALL“ pohybuje všemi pěti pásmi najednou.
4. Stisknutím F
nebo J
+7dB v krocích po 1.0dB.
zvyšujete nebo snižujete nastavení EQ v rozmezí -8dB až
5. Stisknutím tlačítka
Nastavení.
uložíte nové uživatelské nastavení a vrátíte se do režimu
Režim opakování
Existuje několik režimů Opakování ze kterých si můžete vybrat:
Normal (Normální)
Repeat One (Opakuj jednu)
Repeat All (Opakuj všechny)
Shuffle (Náhodné přehrávání )
Normal in Folder (Normální v adresáři)
Repeat in Folder (Opakuj v adresáři)
Shuffle in Folder (Náhodné přehrávání v adresáři.)
1. V menu Nastavení (Setting) použijte tlačítka F
Opakování (Repeat) a stiskněte
aJ
až označíte volbu
.
2. Pro změnu režimu Opakování použijte tlačítka
potvrzení.
a
a stiskněte
pro
Rychlost přehrávání
Rychlost, kterou je možné přehrávat audio soubory je možné zvyšovat i snižovat. Rychlost
může být nastavena na 0.67x (velmi pomalé), 0.8x (pomalé), 1.0x (normální), 1.14x (rychlé) a
1.33x (velmi rychlé).
1. V menu Nastavení (Setting) použijte tlačítka F
přehrávání (Play Speed) a stiskněte
aJ
až označíte volbu Rychlost
.
2. Pro nastavení jedné z pěti možných rychlostí přehrávání použijte tlačítka
stiskněte
pro potvrzení.
a
a
Kvalita záznamu
Kvalita audio nahrávky může být nastavena na Nízkou (Low) 8.000Hz, Střední (Middle)
16.000Hz nebo Vysokou (High) 32.000Hz avšak čím vyšší kvalitu záznamu zvolíte, tím více
místa v paměti bude potřeba pro uložení výsledného souboru WAV.
1. V menu Nastavení (Setting) použijte tlačítka F
nahrávání (Rekord Quality) a stiskněte
aJ
až označíte volbu Kvalita
.
2. Pro nastavení jedné ze tří možnými Kvalitami nahrávání: Nízká (Low) – Střední
(Middle) – Vysoká (High) použijte tlačítka
a
a stiskněte
pro potvrzení.
Tabulka maximální doby nahrávání a kvality pro nahrávání hlasu/z rádia
Vzorkovací kmitočet
Low (8kHz)
Middle (16kHz)
High (32kHz)
Kanály
1 (mono)/ 2 (stereo)
1 (mono)/ 2 (stereo)
1 (mono)/ 2 (stereo)
4GB
256/128 hodin
128/64 hodin
64/32 hodin
8GB
512/256 hodin
256/128 hodin
128/64 hodin
o Čím blíže nastavíte T.sonic™ 850 zdroji zvuku, tím lepší bude kvalita nahrávky.
o Nahrávky z FM rádia jsou ve Stereo. Nahrávky z vestavěného mikrofonu v Mono.
Aktivace pomocí detekce hlasu (VAD)
VAD umožňuje vytvářet nahrávky bez prázdných „hluchých“ míst. To znamená, že zařízení
začne nahrávat jakmile detekuje zdroj zvuku. Pokud zdroj zvuku udělá pauzu nebo přestane
„mluvit“, T.sonic™ 850 automaticky přestane nahrávat, dokud opět nedetekuje zdroj zvuku.
To Vám umožňuje i jednoduchý a snadný poslech nahrávky a šetří volný paměťový prostor.
1. V menu Nastavení (Setting) použijte tlačítka F
stiskněte
aJ
až označíte volbu VAD a
.
2. Pro výběr možnosti Povolit (Enable) nebo Zakázat (disable) použijte tlačítka F
a potvrďte stisknutím tlačítka
aJ
.
Sleep Timer (režim uspání zařízení)
Tato funkce nastaví časové zpoždění, po kterém se T.sonic™ 850 automaticky vypne i během
libovolné akce.
1. V menu Nastavení (Setting) použijte tlačítka F
Timer a stiskněte
.
aJ
až označíte volbu Sleep
2. Použijte tlačítka F
aJ
, vyberte si požadovaný čas a potvrďte stisknutím tlačítka
.Vyberete si z následujících možností: Zakázáno (Disable) – 15 min -30 min – 60
min.
Spořič obrazovky (Screen Saver)
Tato funkce Vám umožní povolit nebo zakázat spořič obrazovky. Nastavuje, za jak dlouho se
bude místo klasické obrazovky zobrazovat buď Název skladby nebo Hodiny nebo Prázdná
(černá) plocha nebo Slide Show.
1. V menu Nastavení (Setting) použijte tlačítka F
Timer a stiskněte
.
aJ
až označíte volbu Slep
2. Použijte tlačítka F
aJ
pro nastavení času a potvrďte stisknutím tlačítka
.
Vyberete si z následujících možností: Zakázáno (Disable) – 10 sec - 20 sec – 60 sec.
3. Když nastavíte požadovaný čas, zobrazí se seznam dostupných typů Screen saverů.
Použijte tlačítka F
aJ
pro nastavení času a potvrďte stisknutím tlačítka
.
Nastavení Promítání (Slide Show)
Tato funkce nastavuje dobu, po kterou bude fotografie zobrazena na displeji, než dojde
k přechodu na další fotografii. Pro vytvoření Slide Show (souboru .SLS) musíte použít
aplikační software SlideShow Maker na Vašem PC. Pro podrobnější informace se podívejte
do kapitoly Nastavení software část SlideShow Maker.
1. V menu Nastavení (Setting) použijte tlačítka F
Show Interval a stiskněte
2. Použijte tlačítka F
aJ
aJ
až označíte volbu Slide
.
pro nastavení rychlosti, kterou si přejete fotografie
přehrávat a potvrďte stisknutím tlačítka
3s – 5s – 10s.
. Vyberete si z následujících možností: 1s –
Texty skladeb (Sync. Lyrics)
Funkce typu Karaoke, která zobrazí synchronizovaný text písně s přehrávanou hudbou na
displeji během přehrávání. Aby tato funkce fungovala, musí být do přehrávače nahrán soubor
typu „ .LRC“ se stejným názvem, jako má přehrávaný soubor .MP3.
Např. pro MP3 soubor „Christmas.mp3“ musí být dostupný soubor „Christmas.lrc“.
1. V menu Nastavení (Setting) použijte tlačítka F
Lyrics a stiskněte
aJ
až označíte volbu Sync.
.
2. Zvolte Povolit (Enable) pokud chcete tuto funkci zapnout nebo Zakázat (Disable) pokud
ji potřebujete vypnout a potvrďte stisknutím tlačítka
.
Nastavení data a času
Tato volba Vám umožní nastavit datum, čas a časové pásmo.
1. V menu Nastavení (Setting) použijte tlačítka F
Date/Time Setting a stiskněte
.
aJ
až označíte volbu
2. Pomocí tlačítek
a
se pohybujete mezi nastavovanými hodnotami 12h/24h, Rok,
Měsíc, Den, Hodiny, Minuty, Vteřiny a AM/PM.
3. Nastavte hodnotu pro každé pole pomocí tlačítek F
4. Stisknutím tlačítka
aJ
.
potvrdíte nová nastavení a přejdete k výběru časového pásma.
Časové pásmo (Time Zone)
T.sonic™ 850 má schopnost zobrazit místní čas pro různá časová pásma. To je velmi
praktické, pokud jste na cestách.
1. V menu Nastavení (Setting) použijte tlačítka F
aJ
až označíte volbu Time
Zone a stiskněte
(obrazovka pro nastavení časového pásma se zobrazí také pokaždé,
když nastavíte datum a čas..
2. Pro nastavení Časového Pásma, ve kterém právě jste, použijte tlačítka
potvrďte stiskem tlačítka
.
a
a
Letní čas (Daylight Saving Time)
T.sonic™ 850 umožňuje automatické nastavení letního a zimního času.
1. V menu Nastavení (Setting) použijte tlačítka F
čas (Daylight Saving Time) a stiskněte
aJ
až označíte volbu Letní
.
2. Zvolte Povolit (Enable) pokud chcete tuto funkci zapnout nebo Zakázat (Disable) pokud
ji potřebujete vypnout a potvrďte stisknutím tlačítka
.
Jazyk
Přehrávač podporuje 13 jazyků, z kterých si můžete vybrat.
1. V menu Nastavení (Setting) použijte tlačítka F
(Language) a stiskněte
aJ
.
2. Pro nastavení Vámi požadovaného Jazyku použijte tlačítka
stiskem tlačítka
až označíte volbu Jazyk
a
a potvrďte
.
Znovunastavení FM rádia (Reset FM)
Tato funkce vynuluje uložené stanice (CH01-CH20). Pokud tak učiníte, při příštím vstupu do
režimu Rádio T.sonic™ 850 automaticky projde a uloží 20 nejsilnějších stanic.
1. V menu Nastavení (Setting) použijte tlačítka F
Reset a stiskněte
.
aJ
až označíte volbu FM
2. Zvolte Ano (YES) pro resetování předvolených stanic nebo Ne (No) pro jejich zachování.
Potvrďte Vaši volbu stiskem tlačítka
.
Režimy přenosu souborů (médií)
K přenosu multimediálních souborů do Vašeho T.sonic™ 850 musíte vybrat jeden ze dvou
možných způsobů. Jedním je MTP (Media Transfer Protocol) a druhým USB.
MTP Media Transfer
Pokud vlastníte hudební soubory WMA-DRM10 nebo pokud chcete používat Windows
Media Player 10 k synchronizaci hudby mezi počítačem a T.sonicem, Music Transfer
Protocol (MTP) musí být povolen. Tato funkce Vám dovoluje přepínat mezi volbami MTP
nebo USB.
MTP
USB
(Tento mód použijte pro přenos hudebních DRM10 souborů pomocí Windows
media \Player 10).
(Tento mód použijte pro běžný přenos všech ostatních souborů metodou drag
and drop nebo pokud používáte Mac nebo Linux).
1. V menu Nastavení (Setting) použijte tlačítka F
stiskněte
.
aJ
až označíte volbu MTP a
2. Použijte tlačítka
a
a zvolte buď MTP nebo USB, a potvrďte stiskem tlačítka
.
o Poznámka: V MTP režimu se všechny soubory ukládají v adresáři „Music“.
O produktu
Zobrazuje informace o verzi firmware a volné kapacitě paměti.
1. V menu Nastavení (Setting) použijte tlačítka F
O produktu (Player Info) a stiskněte
.
aJ
až označíte volbu
Instalace ovladačů
Instalace ovladačů pro Windows® Me, 2000, XP a Vista
Žádné ovladače nejsou pro tyto OS potřeba. Tyto OS Windows® již mají vlastní ovladače pro
podporu T.sonic™ 850. Připojte zařízení do volného USB portu a Windows® sami
nainstalují potřebné soubory. Nový výměnný disk s nově přiřazeným písmenem se objeví
v okně Tento počítač (Počítač).
Instalace ovladačů pro Mac™ OS 10 nebo novější
Žádné ovladače nejsou pro tento OS potřeba. Připojte zařízení do volného USB portu a
počítač zařízení automaticky detekuje.
Instalace ovladačů pro Linux™ Kernel 2.4 nebo novější
Žádné ovladače nejsou pro tento OS potřeba. Připojte zařízení do volného USB portu a
nainstalujte.
1. Nejprve vytvořte adresář pro T.sonic.
Příklad: mkdir/mnt/T.sonic
2. Nainstalujte zařízení
Příklad: mount –a –t msdos/dev/sda1/mnt/T.sonic
Nikdy nepoužívejte Windows formát pro T.sonic™ 850.
Připojení k počítači
Přenos souborů do T.sonicu
Pokud chcete používat Váš T.sonic 850 nejen k poslechu rádia, musíte přenést MP3 /
WMA / DRM10 hudební soubory, JPG / BMP obrázky, MTV videa nebo TXT soubory
do T.sonicu. T.Sonic můžete použít i jako přenosný flashdisk pro přenos dokumentů a
dalších souborů.
Poznámka: Pokud používáte počítač s Windows a chcete poslouchat WMA-DRM10
hudbu, ověřte si, jako verzi Windows Media Playeru je instalována na Vašem počítači.
Pro verzi 10 se podívejte do kapitoly „MTP (Music Transfer Mode)“.
1. Zasuňte menší koncovku Mini USB – USB A kabelu do Mini USB konektoru T.sonicu.
Poté zasuňte větší koncovku kabelu do volného USB portu Vašeho počítače. Jakmile je
zařízení spojeno s počítačem, započne nabíjení Li-Ion baterie a T.Sonic™ 850 může být
používán pouze k přenosu souborů.
2. Po připojení se na displeji zobrazí zpráva Připraven (Ready) a přehrávač je připraven pro
přenos souborů.
Pokud používáte Windows®, zobrazí se v okně Tento počítač (Počítač) nové písmeno pro
výměnný disk reprezentující T.sonic™ 850.
3. V USB módu (nepodporuje WMA-DRM10) si můžete vytvořit specifický adresář pro
každý typ mediálních souborů (Hudba, Video, Fotografie, E-book). Přetáhněte a pusťte
(Drag and drop) vybrané soubory do Vámi vytvořených adresářů nebo na Výměnný disk
(označený příslušným písmenem).
4. V MTP (Media Transfer mód) použijte pro přenos a synchronizaci hudebních souborů
WMA-DRM10 s adresářem MTP Vašeho T.sonic™ 850 Windows Media Player 10.
5. V době přenosu souborů se na displeji přehrávače zobrazí zpráva WRITE (Zápis)
signalizující, že vybrané soubory jsou přenášeny do přehrávače. Jakmile se na displeji
přehrávače opět zobrazí zpráva READY (Ořipraven), jsou soubory úspěšně přeneseny.
6. Pokud budete přehrávat soubory či adresáře do počítače, na displeji přehrávače se zobrazí
zpráva READ (Načítání), která signalizuje přenos souborů do počítače. Jakmile se na
displeji přehrávače opět zobrazí zpráva READY (připraven), jsou soubory úspěšně
přeneseny.
7. Vždy odpojujte T.sonic™ 850 od počítače pomocí funkce (ikony v pravém dolním rohu
na nástrojové liště monitoru) „Bezpečně odebrat hardware“.
Nikdy neodpojujte T.sonic během přenosu souborů.
Audio soubory (MP3/WMA/WMA-DRM10/WAV) mohou být uloženy maximálně
v hloubce 4 podadresářů od kořenového adresáře. Maximální délka jména souboru je
128 znaků.
Odpojení od počítače
Před odpojením T.sonic™ 850 od počítače se vždy přesvědčte, že na displeji
přehrávače není zobrazena žádná z následujících zpráv: READ nebo WRITE. Jinak
by mohlo dojít k poškození souborů.
Odebrání T.sonic™850 z Windows® Me, 2000, XP a Vista
1. Klikněte levým tlačítkem myši na ikonku
v nástrojové liště.
2. Zobrazí se vyskakovaní okno se zprávou Bezpečně odebrat velkokapacitní zařízení.
Dalším kliknutím potvrďte tuto možnost.
3. Po chvilce se objeví okno s nápisem „Nyní lze hardware bezpečně odebrat“.
4. Odpojte T.sonic z USB portu.
Odebrání T.sonic™ 850 z Mac™ OS 10.0 nebo novějšího
1. Drag and drop ikonu disku přiřazenou T.sonic™ 850 do koše.
2. Poté odpojte přehrávač z USB portu.
Odebrání T.sonic™ 850 z Linux™ Kernel 2.4 nebo novějšího
1. Spusťte umount/mnt/T.sonic pro odpojení zařízení.
2. Poté odpojte přehrávač z USB portu.
T.sonic™ Software
T.sonic™ 850 je dodáván s některým velmi užitečným software, který může zvýšit Vaši
produktivitu a umocnit Váš multimediální prožitek. Jedná se o následující tři SW aplikace:
o Transcend Multimedia Converter
o Slideshow Maker
o T.sonic™ Utility
Před použitím kteréhokoliv z těchto programů si pečlivě přečtěte následující kapitoly.
Systémové požadavky
o Stolní počítač nebo notebook s USB portem.
o Jeden z následujících operačních systémů (OS):
Windows® 2000
Windows® XP
Windows® Vista
Instalace T.sonic™ Software
1. Vložte CD se softwarem do CD mechaniky (Auto-Run podporován).
2. Na displeji se zobrazí T.sonic™ hlavní nabídka.
3. Vyberte z nabídky Multimedia Converter a následujte pokyny na obrazovce pro instalaci
MTV Video Convertor a Slideshow Maker nebo klikněte na T.sonic Utility a
nainstalujete spec. Funkce T.sonicu.
4. Vyberte jazyk instalace a potvrďte kliknutím na tlačítko „OK“.
5. Zobrazí se Průvodce instalací. Pro pokračování klikněte na tlačítko „Next“. Instalační
průvodce Vás provede zbytkem instalace..
6. Jakmile je instalace dokončena, klikněte na tlačítko „Finish“. Tím opustíte i průvodce
instalací.
7. T.sonic utility i MTV Video Converter naleznete zde:
Programy Transcend T.sonic 850
Transcend Multimedia Converter
Pokud chcete na T.sonic™ 850 přehrávat Videa, musíte Vaše videa překonvertovat do
formátu .mtv za použití Transcen Multimedia Coverter ještě před jejich přenosem do
přehrávače.
Transcend Multimedia Converter
1. Spusťte program Transcend Multimedia Converter a zobrazí se hlavní okno MTV
Video Converter. Klikněte na symbol trojúhelníku vedle Video Input.
2. Objeví se okno Open Video Input File. Vyberte a označte soubor typu .MPEG4, .DivX,
.AVI, nebo .xVID, který chcete konvertovat do .mtv formátu a klikněte na tlačítko Open.
3. Jakmile vyberete video soubor, který chcete převést do formátu .mtv, klikněte na
trojúhelníkové tlačítko vedle Video Output a vyberte cílové umístěný pro převáděný
soubor.
4. Po zvolení cílového umístění klikněte na tlačítko Start Conversion a započne konverze
souboru.
5. Jakmile je konverze dokončena, zobrazí se okno se zprávou Conversion Complete.
K dokončení konverze klikněte na tlačítko OK. Tím se vrátíte zpět do hlavní nabídky
MTV Video Converter.
6. MTV Video Converter nyní můžete zavřít.
7. Přeneste nyní nově vytvořený .MTV soubor do přehrávače.
T.sonic™ 850 podporuje pouze .MTV video soubory. Pro konverzi souborů typu
MPEG4, DivX, AVI, nebo xVID musíte použít software Transcend Multimedia
Converter.
Slideshow Maker
Pokud chcete využívat vlastnosti Slideshow na Vašem T.sonic™ 850, musíte nejprve Vaše
fotografie převést do formátu .SLS za použití Slideshow Makeru a poté přenést slideshow do
přehrávače.
Slideshow Maker
1. Spusťte program Slideshow Maker a zobrazí se jeho Hlavní nabídka. Klikněte na
tlačítko Load Image.
2. Objeví se okno Open. Označte soubory .JPG, .BMP, nebo .GIF, které chcete zahrnout do
slideshow a klikněte na tlačítko Otevřít (Open).
3. Z roletkového menu můžete vybrat efekt pro pčechod mezi jednotlivými fotografiemi.
4. Stisknutím tlačítka Preview si můžete slideshow prohlédnout.
5. Pomocí tlačítek Up a Down můžete měnit pořadí jednotlivých obrázků.
6. Jakmile máte vybrány všechny foto soubory, které chcete převést do .SLS formátu,
klikněte na tlačítko Transform.
7. Zobrazí se okno Save as. Zvolte cílové umístění výsledného .SLS souboru a jeho jméno.
Klikněte na tlačítko Save (Uložit).
8. Poté, co je .SLS soubor uložen a slideshow úspěšně vytvořena, objeví se okno se zprávou
Transfer Complete. Ukončete konverzi stisknutím tlačítka OK.
9. Nyní můžete program Slideshow maker zavřít a přenést vytvořený .SLS soubor do
T.sonicu.
T.sonic™ 850 přehraje Slideshow Vašich fotografií pokud jsou převedeny do .SLS
formátu. Pro konverzi souborů typu .JPG, .BMP, nebo .GIF musíte použít software
Slideshow Maker.
T.sonic™ Utility Software
T.sonic™ Utility poskytuje několik dalších softwarových možností zahrnujících:
PC-Lock
Partition
Login/out
Password
o T.sonic™ Utility jsou podporovány pouze OS Windows Me, 2000, XP a Vista
o T.sonic™ Utility nejsou podporovány na OS Linux™ a OS pro Mac™.
o Pro používání T.sonic™ Utility se musíte do systému Windows přihlásit
s Administrátorskými právy.
Funkce PC-Lock
Pokud povolíte funkci PC-Lock, můžete T.sonic použít jako klíč k dočasnému uzamčení
Vašeho počítače a ochránit ho tak před nechtěnými uživateli.
1. Spusťte T.sonis Utility.
2. V okně T.sonis Utility klikněte na tlačítko PC-Lock.
3. Zobrazí se okno pro nastavení PC-Lock. Zaškrtněte volbu Enable PC-Lock.
4. Po zaškrtnutí volby Enable PC-Lock můžete do textového pole Screen Saver Message
napsat zprávu, která se bude zobrazovat po dobu uzamčení počítače.
5. Pokud chcete nastavit čas, po kterém se počítač automaticky odemkne, vyberte volbu
Enable Timer. Nastavte v Hodinách (Hours) a Minutách (Minutes), po jak dlouhé
době se počítač automaticky odemkne.
6. Aktivování funkce PC-Lock provedete stisknutím tlačítka OK.
o Jakmile je funkce PC-Lock aktivována, dojde k uzamčení Vašeho počítače pokaždé,
když odeberete T.sonic™ z USB portu.
o Na obrazovce počítače se zobrazí zpráva zadaná do pole ScreenSaver Message.
Opětovným připojením T.sonicu™ Váš počítač opět odemknete. Z obrazovky zmizí zpráva o
uzamčení počítače a Vy ho můžete opět plně využívat. Uzamčení počítače se také
automaticky zruší po uplynutí doby definované ve volbě Enable Timer.
Partition a Security funkce
Povolení této funkce Vám umožní vytvořit na T.sonicu™ zabezpečenou oblast s Vašimi
osobními informacemi chráněnou heslem. Prostor na T.sonicu™ můžete rozdělit na Veřejnou
a Privátní heslem chráněnou oblast. Data a informace jsou v Privátní oblasti zabezpečena a
přístupná jen po zadání Vašeho hesla.
VAROVÁNÍ! Vytvoření Privátní oblasti nebo nastavení poměru pro
Privátní/Veřejnou oblast vymaže všechna data uložená v T.sonicu. Zazálohujte si
všechna data před použitím těchto vlastností.
1. Připojte T.sonic k počítači a spusťte T.sonic Utility.
2. V okně T.sonis Utility klikněte na tlačítko Partition.
3. Zobrazí se okno Partition. Rozdělení T.sonicu™ na Veřejnou a Privátní oblast proveďte
pomocí myši. Tažením myší na liště zobrazující diskový prostor doleva nebo doprava
nastavte požadovaný poměr obou oblastí, který Vám nejvíce vyhovuje.
4. K ochraně privátní oblasti vložte Heslo (Password) a Nápovědu (Hint) pro případ, že by
jste heslo zapomněli a klikněte na tlačítko Start. Tím ukončíte nastavení funkce Partition
a Security. Proces může trvat až několik minut.
5. Jakmile je proces dokončen, je třeba T.sonic odpojit.
Login/out
Tato funkce Vám umožní přístup k souborů uloženým v Privátní oblasti Vašeho T.sonicu.
Dokud se nepřihlásíte pomocí hesla, budou tyto soubory neviditelné.
1. Připojte T.sonic k počítači a spusťte T.sonic utility.
2. Klikněte na tlačítko Login/Logout v okně T.sonic Utility.
3. Objeví se okno pro zalogování. Vložte Vaše heslo a klikněte na tlačítko Login pro vstup
do Privátní (zabezpečené) oblasti.
4. Jakmile se úspěšně přihlásíte, změní se zpráva „Public Area“ na „Private Area“. Nyní
můžete se soubory normálně pracovat.
5. Když chcete ukončit používání Privátní oblasti a nejsou přenášena žádná data mezi
T.Sonicem™ a Vaším počítačem, klikněte na tlačítko Logout a odhlásíte se z Privátní
oblasti.
Změna hesla
1. Spusťte T.sonic Utility.
2. Klikněte na tlačítko Password v okně T.sonic Utility.
3. Objeví se okno pro vložení Nového hesla. Vložte nejprve Vaše aktuální heslo
(Password), potom Nové heslo (New Password), potvrďte znovu Nové heslo (Confirm
Password) a nakonec zadejte ještě Nápovědu (Hint). Potvrďte kliknutím na tlačítko OK
a nové heslo je nastaveno.
Zapomenuté heslo
Pokud jste zapomněli Vaše heslo, zkuste použít Vámi zadanou Nápovědu (Password Hint).
Pokud Vám ani toto k rozvzpomenutí se hesla nepomůže, použijte funkci Partition
k opětovnému nastavení obou oblastí pro data. Všechna data uložená ve Veřejné oblasti si
nejprve zazálohujte.
UPOZORNĚNÍ! Opětovné použití funkce Partition vymaže všechna data uložená
v Privátní oblasti Vašeho T.sonicu™.
Řešení problémů
Pokud máte s Vaším T.sonicem™ nějaký problém, podívejte se nejprve do níže uvedených
případů. Pokud zde nenaleznete pomoc při řešení Vašeho problému, kontaktujte prosím
Vašeho prodejce, případně využijte našich www stránek (FAQ, Support and services).
CD se softwarem se ve Windows® samo nespustí
V Ovládacích panelech jděte do správce zařízení a zde povolte funkci Auto-Insert pro Vaši
mechaniku. Nebo můžete ručně z CD spustit program T.sonic.EXE.
Operační systém nedetekuje T.sonic™ 850
Prověřte následující:
1. Je T.sonic™ správně připojen do USB portu? Pokud ne, odpojte ho a znovu připojte.
2. Je T.sonic™ připojen k MAC klávesnici? Pokud ano, odpojte ho a připojte do volného
USB portu Vašeho MACu.
3. Je USB port povolen? Pokud ne, podívejte se do příručky k Vašemu počítači či základní
desce, jak ho povolit.
Potíže se zapnutím
Prověřte následující:
1. Je T.sonic™ připojen k počítači? Pokud ano, odpojte ho.
přepnut do pozice LOCK? Pokud ano, přepněte
2. Není přepínač pro uzamčení kláves
ho do pozice OFF.
3. Není vybitá baterie? Pokud ano, dobijte baterii přehrávače.
Nemohu přenést MP3, WMA, WMA-DRM10 nebo WAV soubor do T.sonic™ 850
Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač. Pokud toto nepomůže, zkuste Reset zařízení a když
ani poté nejdou soubory nahrát, podívejte se do kapitoly Obnovení továrního nastavení.
Ovládací tlačítka nefungují
Není přepínač pro uzamčení kláves
do pozice OFF.
přepnut do pozice LOCK? Pokud ano, přepněte ho
Není slyšet přehrávaná stopa
1. Nahráli jste do T.sonicu™ nějaké hudební soubory? Pokud ne, musíte tak nejprve udělat z
počítače nebo Internetu. (Podporuje pouze MPEG I Layer 3 a WMA soubory 32Kbps až
320Kbps).
2. Jsou sluchátka správně připojeny do konektoru? Pokud ne, zapojte je.
3. Je hlasitost přehrávání dostatečná? Pokud ne, zvyšujte hlasitost, dokud není dostatečná.
Jméno stopy se na displeji nezobrazuje správně
1. Standardně je jako jazyk T.sonicu™ nastavena angličtina. Můžete si nastavit i některý
z dalších jazyků.
2. ID3 tag má při zobrazování na displeji T.sonicu™ prioritu. ID3 tag můžete změnit ve
Windows Medai Playeru nebo Winampu.
3. Pokud je ID3 tag stopy prázdný, zobrazí se na displeji pouze jméno souboru.
Nemohu se dostat do režimu Nahrávání (Record)
Pro zamezení ztráty nahrávaného souboru jsou implementovány dva bezpečnostní
mechanismy.
1. Pokud je zbývající kapacita baterie nižší než 10%, není možné spustit režim Nahrávání.
2. Pokud během nahrávání klesne kapacita baterie pod 10%, T.sonic™ automaticky
nahrávku uloží
Přehrávaná stopa zní přerušovaně
Znovu vložte sluchátka do konektoru a ujistěte se, že jsou dobře připojena.
T.sonic™ se vypíná sám (automaticky)
T.sonic™ má režim Slep módu, který se chová jako Power Save. Váš T.sonic™ můžete
přednastavit pro automatické vypnutí po 15, 30 nebo 60 minutách. Pro podrobnosti se prosím
podívejte do kapitoly Nastavení (Settings), Slep.
T.sonic™ nepracuje správně
Pokud Váš přehrávač přestane správně fungovat nebo se zasekává, zkuste ho několikrát
vypnout a znovu zapnout. Pokud tento postup nevyřeší problém, můžete ho resetovat
přidržením tlačítka Reset
po dobu 3-5 vteřin. Když ani toto nepomůže, můžete obnovit
Tovární nastavení pomocí funkce Recovery.
Nemohu najít soubor právě zkopírovaný do T.sonicu™
Zkopírujte soubor znovu a podívejte se do kapitoly Odpojení od počítače a správně přehrávač
po zkopírování souboru odpojte.
Právě smazaný soubor se stále zobrazuje
Smažte soubor znovu a podívejte se do kapitoly Odpojení od počítače a správně přehrávač po
zkopírování souboru odpojte.
T.sonic™ přestal fungovat po zformátování pod Windows®
Zformátováním T.sonicu™ pomocí funkce Windows® „Rychlé formátování“ nebo
„Formátování úplné“ se vymaže jeho standardní formát. Pro obnovení správného formátu
musíte na www.transcenusa.com stáhnout aktualizaci firmwaru pro Váš T.sonic™.
Jak zjistím, jakou verzi Windows Media Playeru používám?
1. Spusťte program Windows Media Player.
2. Klikněte v Menu na Nápověda a zde vyberte volbu O programu Windows Media Player.
3. Verze programu se zobrazí na obrazovce.
Nemohu přehrávat DRM soubory
1. T.sonic™ 850 podporuje pouze hudební formát WMA-DRM10. Přesvědčte se, že se
snažíte přehrát právě tento typ souboru.
2. Pro přenos a synchronizaci souborů typu WMA-DRM10 do adresáře MTP Vašeho
T.sonicu™ musíte použít Windows Media Player verze 10.
Nemohu přehrát Video soubory
T.sonic™ 850 podporuje pouze Video soubory formátu .MTV. Podívejte se do kapitoly
Transcend Multimedia Converter, kde zjistíte, jak soubory překonvertovat do formátu
MTV.
Mám problém s konverzí Video souborů pomocí Transcend Multimedia Konvertoru
Nejprve si na Váš počítač nainstalujte DirectX 9.0 (nebo novější). Potom si otevřete soubor,
která Vám nešel překonvertovat a zkuste ho přehrát. Pokud Video nejde spustit, znamená to,
že Video kodek, který chcete konvertovat má problém s kompatibilitou Vašeho PC a nemůže
být tedy překonvertován pomocí Transcend Multimedia Converter SW.
Nezobrazují se mi fotografie
T.sonic™ 850 podporuje pouze formáty .JPG a .BMP. Ujistěte se, že Vaše fotografie jsou
v jednom z těchto formátů.
Nemohu nahrát soubor E-book
T.sonic™ 850 podporuje pouze formát E-book .TXT. Ujistěte se, že Vámi nahraná E-book je
v tomto formátu.
Sync Lyrics: Proč se mi nezobrazují slova skladby, kterou přehrávám?
Pro podrobnosti o tomto tématu jděte na http://www.transcendusa.com/Support/FAQ, kde se
dozvíte více.
Specifikace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozměry (D x Š x V)
Váha
Hudební formáty
Video formáty
Foto formáty
Nahrávací formát
Životnost baterie
Poměr komprese
Uchování dat
Počet mazacích cyklů
Odstup přeslechu
Certifikáty
Záruka
81.5mm x 41.5mm x 12.7mm
48g (včetně baterie)
MP3 WMA a WMA-DRM10
MTV
JPG, BMP
ADPCM (WAV)
až 22 hodin přehrávání hudby (plně nabitá baterie)
32Kbps až 320 Kbps
až 10 let
>= 100.000
>= 90dB
CE, FCC, BSMI
2 roky
Specifikace výše uvedené se mohou bez předchozího upozornění změnit.
Transcend Information, Inc.
www.transcendusa.com
o Logo Transcend je registrovaná ochranná známka společnosti Transcend Information, Inc.
o Všechna loga a značky jsou ochranné známky příslušných společností.

Podobné dokumenty

Transcend 860

Transcend 860 způsobit klamný dojem, že hladina hlasitosti zvuku je nedostatečná. Uživatelé se proto mohou pokoušet postupně zvyšovat hlasitost, čímž riskují hladinu zvuku již nebezpečnou pro jejich sluchové úst...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka pravidelně zálohovat do počítače nebo na jiné záznamové médium. Pro zajištění rychlého přenosu dat přes vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 při pouţívání MP330 se prosím ujistěte, zda Váš počítač má ...

Více

Pracovní terapie - Nemocnice Jihlava

Pracovní terapie - Nemocnice Jihlava psychoterapeutickou pomoc, a to jak pro pacienty hospitalizované, tak i pro pacienty mimoústavní. Ambulanci vede Mgr. Dušan Vítek, který vloni vystřídal PhDr. Štěpánku Havlíkovou. Pane magistře, po...

Více

Kolekce mobilních telefonů Samsung

Kolekce mobilních telefonů Samsung design, dokonalé ovládání a impozantní dojem. Současně je však nabitá funkcemi a nejnovějšími technologiemi,

Více

Počítačové návrhové systémy

Počítačové návrhové systémy FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Více

Prezentace technologie Sonic Drilling

Prezentace technologie Sonic Drilling Sonické soupravy potřebují o 50% méně výkonu a dosahují přitom vyšších rychlostí vrtání. To znamená, že spotřeba paliva na vrt je o poznání nižší.

Více

Dune HD Connect

Dune HD Connect zařízeních.  Nabízí také streamování audia i videa z internetu, stejně jako možnost prohlížení  internetových stránek na vaší TV.   Hlavní funkce: 

Více