Nové zastřešení nad branami výstaviště ve Frankfurtu

Transkript

Nové zastřešení nad branami výstaviště ve Frankfurtu
Realizováno s programy Dlubal…
Nové zastřešení nad
branami výstaviště ve
Frankfurtu
V roce 2008 zorganizovala německá
společnost Messe Frankfurt
architektonickou soutěž pro nový
návrh severní a jižní vstupní brány
do areálu výstaviště. Cílem bylo
navrhnout vrátnici a střechu pro
každou bránu. Vlastník budovy si
přál zastřešení, které získá pozornost
a bude celosvětově uznávané.
Autor vítězného návrhu byl
německý architekt Ingo Schrader z
Berlína, který úzce spolupracoval s
německými stavebními inženýry
Bollinger + Grohman. Návrh
obsahoval kruhové zastřešení o
průměru přibližně 25 metrů
podepřené kónickými sloupy.
V srpnu 2013 byla dokončena střešní
konstrukce na severní bráně.
Střešní konstrukce pro
severní bránu
V průběhu návrhu se změnil kruhový
tvar na oválný vlivem přizpůsobení
místním podmínkám. Jeho rozměry
jsou 42 m x 18 m s výškou lamely
maximálně 60 cm. Střecha je
vykonzolovaná do 10 metrů a na
okraji je pouze 15 cm silná. Čtyři
sloupy jsou umístěny v
Severní brána po jejím dokončení v srpnu 2013 (Foto: Messe Frankfurt/Bach)
nepravidelném rastru. Jejich kónický
tvar reprezentuje rostoucí průběh
vnitřních sil.
Vzhledem k jejich trojúhelníkovému
tvaru se zdá, že jsou velmi tenké a
vzniká tak iluze, že střecha létá.
Nosná konstrukce střechy byla
vytvořena a optimalizována pomocí
výpočetního modelu. Člověk může
mít dojem, že jsou lamely
uspořádány náhodně. Jejich
uspořádání je ale výsledkem
navrhování, při nemž byly dané do
souladu konstrukční, formální a
výrobní podmínky.
Lamelám poté byly optimalizované
jejich výška a šířka. V tomto procesu
optimalizace byl program RSTAB
propojený s programem Rhinoceros
za pomoci individuálně vytvořeného
VBA skriptu.
Speciální algoritmus snižoval
iterativně rozměry průřezu
ocelových lamel na základě
existujícího ekvivalentního napětí.
Firmy, které se podílely na stavbě:
Vlastník budovy
Messe Frankfurt
www.messefrankfurt.com
Návrh konstrukce
Ingo Schrader, Berlín
www.schrader-architekt.de
Digitální návrh a statický výpočet
Bollinger + Grohmann Ingenieure,
Frankfurt nad Mohanem, Německo
www.bollinger-grohmann.com
Realizace
Prebeck GmbH, Bogen, Německo
www.stahlbau-prebeck.de
Software
Dlubal Software s.r.o.
www.dlubal.cz
Analýza napětí severního zastřešení v programu RSTAB (Screenshot: Dlubal)

Podobné dokumenty

Dokument PDF k projektu

Dokument PDF k projektu Plocha základu měří 113 m x 51 m. V nejvyšším bodě dráhy zvaném top hat dosahuje výška vrcholu přibližně 30 m. Celou stavbu tvoří trubková konstrukce s 6201 prvky a 86 průřezy.

Více

Železniční stanice v Canary Wharf v Londýně

Železniční stanice v Canary Wharf v Londýně dřevěná konstrukce. Za pouhých 6 měsíců postavila rakouská společnost WIEHAG toto 300 metrů dlouhé zastřešení pro železniční stanici trati Crossrail, která se nachází v londýnské části Canary Wharf...

Více

Centrum Franse Masereela Kasterlee, Belgie

Centrum Franse Masereela Kasterlee, Belgie Vlastnosti konstrukce Výška železobetonových a vápenopískových stěn se pohybuje mezi 2,3 a 5,9 m. Stěny podepírají kuželovitou střechu o průměru 29 m, která využívá principu reciproční konstrukce s...

Více

Dokument PDF k projektu

Dokument PDF k projektu a posouzení seizmicity hrály vzhledem k umístění stavby obzvláště důležitou roli. Aby střecha ustála značná zatížení sněhem i seizmické změny, skládá se její konstrukce ze sítě křížem uspořádaných ...

Více

Dokument PDF k projektu

Dokument PDF k projektu spolu se stejnojmennou stanicí metra, která se nachází pod ním.

Více

Chrám Bahá`í v jižní Americe

Chrám Bahá`í v jižní Americe vymodelována v programu Rhinoceros. Poté byl celý 3D model převedený do programů Dlubal RFEM a RSTAB a optimalizovaný díky úzké spolupráci s architektem. Nakonec byla spočítána celá ocelová konstru...

Více

RFEM 5 / RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o.

RFEM 5 / RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o. S programy RFEM a RSTAB můžeme snadno navrhnout a posoudit konstrukční systémy skládající se z železobetonu. Program RSTAB je vhodným nástrojem pro 3D prutové konstrukce (spojité nosníky, sloupy, r...

Více

rstab 8 - Dlubal

rstab 8 - Dlubal Společnost DLUBAL SOFTWARE S.R.O. se zabývá vývojem uživatelsky přívětivých a výkonných programů pro statické i dynamické výpočty a dimenzování stavebních konstrukcí. Společnost byla založena v Něm...

Více

deform - Dlubal

deform - Dlubal Při popisu modulu DEFORM vycházíme z pořadí a struktury dialogů se vstupními a výstupními daty. V textu uvádíme popisované ikony (tlačítka) v hranatých závorkách, např. [Detaily]. Tlačítka jsou zár...

Více