Radniční listy 10/2015

Transkript

Radniční listy 10/2015
Radniční
listy
10
/ 2015
Měsíčník občanů
statutárního města
Olomouce
V Olomouci je medicína
na špičkové úrovni
Milovníci adrenalinu
dostali bikepark
str. 7
Rozhovor s novým
ředitelem záchranky str. 14–15
Titulní foto Robert Mročka
Škola v Nemilanech prošla
zásadní opravou
str. 5
SERVIS
NABÍDKA MĚSTSKÝCH BYTŮ K PRONÁJMU
Magistrát města Olomouce
Komise pro občanské záležitosti
Zájemci nemusí mít podanou žádost v pořadníku na městský byt za podmínky, že nevlastní jiný byt či nemovitost. Výše
volného nájemného 84 Kč/m2/měsíc a 55 Kč/m2/měsíc.
VZPOMÍNKOVÁ TRYZNA ZA ZESNULÉ
Balbínova 3, č. b. 7, ve 2. NP, o velikosti 1+kk (plocha bytu 47,70 m2). Jistota 25.000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc.
Termín prohlídky bytu bude k dispozici na SNO, a. s.
Černá cesta 9, č. b. 5, v 2. NP, o velikosti 2+1 (plocha bytu 47,53 m2). Jistota 13.000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc.
Termín prohlídky bytu bude k dispozici na SNO, a. s.
Holická 51, č. b. 4, v 1. NP, o velikosti 2+kk (plocha bytu 32,10 m2). Bez jistoty. Nájemné 55 Kč/m2/měsíc. Termín
prohlídky bytu bude k dispozici na SNO, a. s.
Termín pro podání žádostí je od 14. 10. 2015.
Žádosti je možné podávat písemně na Správě nemovitostí Olomouc, a. s., bytové oddělení, Školní 2, 771 41 Olomouc, tel.
585 238 106, 585 238 119, kde jsou k dispozici bližší informace k nabídce, více též www.sno.cz.
OLOMOUC MUSÍ PŘELADIT
Regionální zprávy z Olomouce a okolí už můžete „chytit“ od 1. října letošního roku na normální antény. Olomoucká televize ZZIP totiž začala vysílat svoje zpravodajství v rámci pozemního vysílání Regionální sítě 8 (RS8) Českých radiokomunikací, a to na programu Regionalnitelevize.cz. Premiéra je každý den v 18:40 hod. a reprízy každé další 4 hodiny
(22:40, 2:40, 6:40, 10:40 a 14:40 hod.). Vysílání předává po celé republice 16 DVB-T vysílačů , což znamená pokrytí 57 %
obyvatel ČR. Vysílání Olomoucké televize ZZIP může tedy sledovat každý druhý občan ČR. Celkově se jedná asi o 3 miliony
diváků. V Olomouckém kraji jsou to dva vysílače, Radíkov a Veselský kopec, jejichž signál přijímá kolem 700 000 obyvatel. Program v okolí Olomouce naladíte ve svém televizoru anebo na set-top boxu na 52. kanále, a to buď automaticky, nebo manuálně. Olomouckou televizi ZZIP tedy můžete sledovat od 1. 10. téměř všude, na internetových stránkách
www.zzip.cz, www.oltv.cz nebo www.olomouckatelevize.cz, na kabelové síti, na satelitu a teď i v rámci klasického pozemního digitálního vysílání. Stačí k tomu jen málo – přeladit.
(red)
sobota 31. října 2015 ve 14.30 hodin
v obřadní síni krematoria v Olomouci
Slavnostní projev: Yvona Kubjátová
Učinkují:
Jaroslava Slepicová – recitace
Jitka Romanovská – zpěv
Zdeňka Fridrichová – housle
Reginald Kefer – varhany
Program:
Johann Bernhard Bach
Partita Jezu Kriste,
míru záštito
Georg Friedrich Händel
Largheto
Felix Mendelssohn-Bartholdy Když se dva loučit musí
Slavnostní projev
Zdeněk Blažek
Jitka Snížková
Franz Schubert
Intermezzo
Hymnus svatého Stanislava
Na hudbu
Výběr veršů Jiřího Ortena ze sbírky Osud
Nino Rota
Edward Elgar
Johann Sebastian Bach
Ave Maria
Pozdrav lásky
Fuga c-moll
2 / RADNIČNÍ LISTY
SC 351415/01
SC 351320/02
INZERCE
OBSAH / EDITORIAL
5
9
AKTUALITY
 Olomoucká hřiště omládnou
a přibudou i nová
 Město se postará o domov
pro matky s dětmi
 Škola v Nemilanech prošla
zásadní opravou
 V mateřinkách přibude více
než stovka míst
 Olomouc bude vítat návštěvníky
Zelenou branou
 Milovníci adrenalinu na kolech
dostali bikepark
str. 4–8
propůjčím-li si básnický
obrat, že léto předává žezlo
podzimu (někdy mám obavu, že již rovnou zimě),
vystihnu snad bez nadsázky atmosféru, která v těchto dnech „vládne“ našemu
městu. Takové počasí je nesporným důkazem
toho, že letošní mimořádně horké prázdninové
měsíce jsou již za námi a většina z nás vzhlíží
k prosincovým vánočním svátkům.
TÉMA MĚSÍCE
str. 9–13
 V Olomouci je medicína na špičkové úrovni
16
OSOBNOST
str. 14–15
 Rozhovor s ředitelem Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje Petrem Hubáčkem
ROZVOJ MĚSTA
str. 16–17
 Olomouc tvoří plán udržitelné městské mobility
 Stezka podél Moravy je konečně kompletní
DĚTI A MLÁDEŽ
str. 18
 Olomoucká „zdravka“ je tu už sto dvacet let
 Děti ze ZŠ Komenium si vytvořily vlastní kalendář
17
POLICIE A HASIČI
str. 19
 Hledáte zajímavou práci? Staňte se strážníkem!
 Dobrovolní hasiči získali díky kraji
a městu lepší vybavení
KULTURA
str. 20–21
 Olomoucká knihovna získala prestižní titul
 Malíř a grafik Zdeněk Vacek oslaví
své jubileum výstavou
19
SPORT
str. 22–23
 Areál na Lazcích hostil finále skokového poháru
 Konec kanoistické sezony přináší domácí tituly
VOLNÝ ČAS
str. 24–26
 Největší stavební veletrh na Moravě se blíží
 Zoo láká na skutečnou raritu i večer duchů
 Výstava mapuje stoletou tradici kanoistiky na Hané
ZADÁNO PRO OPOZIČNÍ ZASTUPITELE str. 27
31
Vážení čtenáři, milí
Olomoučané,
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
str. 28–29
 Navrhněte na ocenění svého dobrovolníka
 Jeden dar pomůže nevidomým hned dvakrát
KŘÍŽOVKA
str. 30
SERVIS
 Olomoučané se mohou ekologicky
zbavit použitých olejů
str. 31
Manažeři inzerce: Jindřich Marek, tel.: 608 769 595, e-mail: [email protected]; Anna Bažantová, tel.: 730 195 067, e-mail: [email protected]; Kateřina Vybíralová, tel.: 604 929 976, e-mail: [email protected]; Havel Mouka, tel.: 602 557 777, e-mail:
[email protected] Tyto noviny distribuuje Česká pošta, s. p. V případě, že vám nedošly do schránky, uplatněte reklamaci u svého poštovního doručovatele. Nebo volejte na telefon 730 195 067 (paní Bažantová). Reklamace a stížnosti na distribuci uplatňujte nejpozději do 26. 10. 2015.
Toto období je na radnici vyplněno především
přípravou akcí, kterými bychom chtěli v nadcházejícím roce zvelebit Olomouc. Mnozí
z vás mohli zaznamenat, a to nejen na stránkách Radničních listů, ale především kolem
sebe, že poslední týdny jsou věnovány rovněž
dokončování řady investičních akcí letošního
roku. Tou největší z nich jsou rozsáhlé stavební úpravy základní školy v Olomouci-Nemilanech za téměř 26 milionů korun, které zdejším
dětem přinesly novou tělocvičnu, stravovací
zázemí nebo učebny.
Nejen tak velkými akcemi však je formován
veřejný prostor. Z těch menších co do vynaložených prostředků, ale velkých co do poptávky
veřejnosti mám největší radost z vybudování
smíšené stezky pro pěší a cyklisty pod mostem na
Velkomoravské ulici spojující Švýcarské nábřeží
a stezku směřující na Povel a Nové Sady. Tato
investice zajisté zlepší přístup tamních obyvatel
do centra města a pohled na maminky brodící se
s kočárky blátem tímto do těchto dnů nezpevněným úsekem již snad bude minulostí.
A jaké novinky a vylepšení na nás čekají v roce
příštím? Z těch nejzásadnějších je to rozsáhlá
rekonstrukce čtyřsetmetrového úseku třídy 1.
máje mezi hotelem Palác a náměstím Republiky. Díky dotacím ze Švýcarských fondů se tak
otevřela cesta k investici převyšující 100 milionů korun, na jejímž závěru bude Olomoučanům na podzim příštího roku předána zmíněná část klíčové dopravní tepny v centru města
s úplně novým povrchem jak pro tramvajovou
i automobilovou dopravu, tak pro pěší.
Třída 1. máje je však jen jednou z mnoha investičních akcí, které vedení města připravuje
do roku 2016. Chceme vynakládat prostředky
nejen do samého centra, ale také do ostatních
městských částí, ať už jsou jakkoli vzdáleny od
radniční věže. Rovnoměrný rozvoj všech částí
Olomouce vždy byl stěžejní prioritou stávající
městské rady. Věřím, že se nám bude i nadále
dařit předávat Olomoučanům rok od roku veřejný prostor doplněný o nové a účelné stavby
při vědomí důsledné údržby těch stávajících.
S přáním příjemných podzimních dnů
Radniční listy, časopis občanů statutárního města Olomouc • 17. ročník • Vydává statutární město Olomouc – Rada města Olomouce, Horní náměstí, 779 11 Olomouc,
IČ 00299308, ve spolupráci s vydavatelstvím Strategic Consulting, s. r. o., držitelem certifikátu ISO 9001 • Redakční rada: předseda – doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.,
členové – JUDr. Martin Major, MBA, RNDr. Ladislav Šnevajs, RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. , Bc. Miroslav Petřík, Mgr. Pavel Bednařík, Ing. arch. Tomáš Pejpek, Ing. Miroslav Marek,
Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Radka Štědrá, Mgr. Pavel Vysloužil; odpovědný redaktor, editor – Martin Hála, šéfredaktorka – Mgr. Lenka Jedličková, telefon: 725 728 897, e-mail:
[email protected] • Distribuce: Anna Bažantová, telefon: 730 195 067, e-mail: [email protected] • Sídlo redakce: Radniční listy, Magistrát
města Olomouce, Horní náměstí, 779 11 • Do všech domácností v Olomouci zdarma • Uzávěrka příštího čísla 12. 11. 2015 • Počet výtisků: 55.000 kusů.Vychází 12x ročně. Náklad
ověřen ABC • Rozšiřuje Česká pošta, s. p. Reklamace na nedodání výtisků lze uplatnit na tel. čísle 730 195 067 nebo na e-mail: [email protected] •Výtisky jsou k dispozici
i v informačním centru radnice •Tiskne: Europrint • DTP:Tomáš Coufal • Registrační číslo: MK ČR E 11006 • Radniční listy najdete také na www.olomouc.eu •Vyšlo 19. 10. 2015.
Bližší informace k inzerci naleznete na stránkách: www.ceskydomov.cz – zde jsou k dispozici ceníky, podmínky inzerce a termíny vydání.
Filip Žáček,
náměstek primátora
RADNIČNÍ LISTY / 3
AKTUALITY
Olomoucká hřiště omládnou a přibudou i nová
„Chceme zajistit dostatečné, kvalitní
a bezpečné možnosti každodenního sportování a rekreace menších i starších dětí
v obytných částech města. V souladu
s požadavky veřejnosti a evidovanými
žádostmi komisí městských částí proto
každoročně stanovujeme priority, které
zohledňují také aktuální technický stav
vybavení dětských hřišť a sportovišť,“
popsal postup města náměstek primátora
Aleš Jakubec.
V roce 2016 projde obnovou hřiště a sportoviště v Čechových sadech, kde se mladší
děti dočkají doplnění herních prvků, starší
pak zbrusu nového street workout sportoviště. „Změny plánujeme také v celkovém
uspořádání tohoto velmi oblíbeného a hojně navštěvovaného hřiště v městském parku poblíž centra města. Předpokládáme,
že náklady na jeho obnovu dosáhnou výše
jednoho milionu korun,“ dodal Jakubec.
Foto archiv
Dvě dětská hřiště a jedno sportoviště projdou v příštím roce zásadní
proměnou. Radní schválili priority
v procesu systematického obnovování a doplňování dětských hřišť.
Veřejnost se může těšit na obnovu
hřiště a sportoviště v Čechových sadech, renovace čeká i dětské hřiště
v městské části Nedvězí.
Za celkem 400 tisíc korun projde renovací i hřiště v městské části Nedvězí. „Stávající hřiště doplníme o prvky pro starší
děti a mládež. Jedná se totiž o jedinou
lokalitu pro sportovní vyžití dětí v místní
části Nedvězí, které má i sportovní část
s umělým povrchem. Reagujeme tak na
požadavek komisí místních částí,“ objasnil náměstek.
V současné době město eviduje 64 herních, 23 smíšených a 14 sportovních plně
funkčních a veřejnosti přístupných hřišť.
V rámci celoroční průběžné údržby jsou
jednotlivé herní prvky drobně opravovány
a jednou ročně prochází velkou technickou
kontrolou. Na webu www.olomouc.eu je
k dispozici mapová aplikace rekreačních
(red)
ploch k trávení volného času.
Zahradu u školky může město zaplatit z dotace
Stará, nevzhledná a nepříliš vhodně vybavená zahrada u mateřské školy Wolkerova se brzy změní k nepoznání. Na projekt
její obnovy a rozšíření má město šanci získat dotaci z prostředků Nadace ČEZ.
Školka, kterou dnes navštěvuje šest desítek dětí, získá díky rekonstrukci větší
zahradu s novým víceúčelovým hřištěm.
K současné školce totiž byla nedávno přičleněna velká nevyužitá plocha zahrady
ve vnitrobloku historického domu a teprve jeho úprava umožní naplno využít
potenciál této plochy. „Dalším z důvodů
k rekonstrukci je skutečnost, že současné
dětské hřiště ve školce je poměrně stísněné, z velké části zastíněné po většinu dne
objektem mateřské školy. Většina herních
prvků na hřišti je na hranici životnosti
a tyto prvky navíc nemají certifikát pro
bezpečné užívání,“ vysvětlil náměstek
primátora Ladislav Šnevajs. V nynější zahradě chybí zpevněná víceúčelová plocha
a zdejší zahradní altán má sice značnou
historickou hodnotu, ale je nutná jeho
oprava a začlenění do celkového konceptu zahrady.
V nové části zahrady vznikne hřiště, upravené cesty a přibude zeleň, zásadními
úpravami projde i původní menší zahrada
školky. Celkové náklady na realizaci projektu dosáhnou asi čtyř milionů korun.
Město požádá o dotaci z prostředků Nadace ČEZ. „Existuje reálná naděje získat
od nadace celou částku,“ dodal náměstek Šnevajs. Případný rozdíl v nákladech
(red)
uhradí město ze svého rozpočtu.
PROJEKT PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY ZVÍTĚZIL
Dlouholetý projekt Programu prevence kriminality města
Olomouce zvítězil v rámci národního kola o Evropskou cenu
prevence kriminality pro rok 2015.
Projekt bude nominován za Českou republiku na soutěž o Evropskou cenu prevence kriminality 2015. Vyhodnocení národních projektů členských zemí EU a udělení cen se uskuteční
18. prosince 2015 v Lucemburku v rámci konference EUCPN.
4 / RADNIČNÍ LISTY
Program je podporován z finanční dotace SMOl a MV ČR již
od roku 2009, kdy se v rámci národního kola o Evropskou
cenu prevence kriminality umístil na 3. místě. Projekt je
obsahově zaměřen na prevenci rizikového chování (kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, hoax a spam, sexting,
rizika sociálních sítí) spojeného s užíváním informačních
a komunikačních technologií mládeží.
V rámci projektu byla realizována i řada výzkumných šetření zaměřených na nebezpečí elektronické komunikace,
jejíchž autorem je realizátor projektu Mgr. Kamil Kopecký,
Ph.D. Výsledky jednoho z posledních výzkumů byly v roce
2013 shrnuty do publikace pod názvem „Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci“.
(red)
AKTUALITY
Město se postará o domov pro matky s dětmi
Reality pro vás
Foto Blanka Martinovská
menších až po velké školáky. Obdobný je
počet i v domově pro ženy a matky s dětmi v Holečkově ulici, který město provozuje už od roku 2000.
Klienty domova se stávají ženy s nezletilými dětmi, kterým by jinak hrozilo, že
přijdou o střechu nad hlavou. Za ubytování v domově platí nájemné. Ze zákona platí, že bydlení v takovém zařízení
je dočasné, obvykle do jednoho roku.
Klientky, kterým se podaří během pobytu
v domově stabilizovat svou situaci, pak
hledají samostatné bydlení. „Tyto klientky by pak mohly být cílovou skupinou,
pro niž jsme nedávno upravovali pravidla pro přidělování městských bytů. Ty
se teď budou přidělovat kromě běžného
režimu také v režimu sociálním,“ doplnil
(red)
náměstek Šnevajs.
PROBÍHÁ PRODEJ
BYTŮ II. ETAPY
• kolaudace konec roku 2016
• jen 20% záloha, doplatek
po kolaudaci
• atraktivní a vyhledávaná lokalita
• velké balkony a terasy
• vysoký standard domů i bytů
• rezervováno již 30% bytů
INZERCE
Starost o domov s desítkou pokojů pro
matky s dětmi v tísni na sebe od října
vzalo statutární město Olomouc. Když se
dostal před několika měsíci do vážných
finančních problémů Fond ohrožených
dětí, hrozil domovu v Sokolské ulici zánik. Město Olomouc ale takové situaci
předešlo a péči o domov převzalo na svá
bedra. Představitelé města se pak přišli
seznámit se stavem zařízení a také s jeho
zaměstnanci i klienty.
„Jsem přesvědčen o tom, že takové zařízení je potřebné, svědčí o tom jak to, že
všechny pokoje jsou obsazeny, tak i zkušenosti z našeho prvního zařízení stejného typu, které město provozuje v Holečkově ulici,“ uvedl náměstek primátora
Ladislav Šnevajs. O náklady na provoz
domova se nyní dělí město a kraj ze svých
rozpočtů. „Chtěli jsme se na místě seznámit s tím, jaké je zázemí domova, v jakém
prostředí zde maminky s dětmi žijí i jak
bychom mohli případně do budoucna
pomoct,“ vysvětlil důvod dnešní návštěvy domova primátor Antonín Staněk.
Příjemnou stránkou návštěvy pak bylo
předávání drobných dárků dětem, které
s maminkami v domově žijí.
V domově v Sokolské ulici číslo 50 je momentálně jednatřicet klientů, z toho devět
maminek a dvaadvacet dětí od těch nej-
STAVBA ZAHÁJENA
Škola v Nemilanech prošla zásadní opravou
Náročná rekonstrukce, jež zcela změnila
původní dispozice budovy, umožnila zvětšit její kapacitu. „Škola se rozrostla o dvě
nové třídy, což pomohlo vyřešit i poptávku po umístění žáků nejen z Nemilan, ale
také ze Slavonína a blízkých Kožušan,“
vysvětlil náměstek pro školství Pavel Urbášek s tím, že stavební práce probíhaly za
běžného provozu školy.
Moderní tělocvična vyrostla v zahradě
školy, v přízemí je zbrusu nová jídelna
a výdejna stravy, žáci mají prostornější
šatny, bezbariérové WC a nový výtah.
Ve druhém nadzemním podlaží jsou dvě
zcela nové učebny, kabinety pro učitele,
archiv i nové sociální zařízení. Díky změně dispozic mohla v původních prostorách vzniknout také počítačová a výtvarná třída. „S financováním investice nám
pomohly evropské dotace, díky výzvě se
nám podařilo v rámci projektu Společně
do školy získat celkem 14,3 milionu korun,“ objasnil investiční náměstek Filip
Žáček. Základní školu v Nemilanech navštěvuje aktuálně 130 žáků pátých až de(red)
vátých tříd.
RADNIČNÍ LISTY / 5
Pro více informací o projektu
Holandská čtvrť volejte
774 322 407
[email protected]
Podrobnější info a nabídku bytů naleznete na
www.holandska-ctvrt.cz
Nové byty Pražská Brána
Tel.: 733 530 921
uc, Neředín
- oblíbená lokalita Olomo
k
4+k
až
k
- byty kategorie 1+k
015
5/2
by
tav
výs
ení
onč
- dok
SC 341890/10
Foto Blanka Martinovská
Letošní největší investice města v oblasti školství za téměř 26 milionů korun je
u konce. Základní škola v Nemilanech
díky ní získala novou moderní tělocvičnu, komfortní učebny i moderní zázemí
pro žáky a učitele.
„Rekonstrukce a dostavba školy v Nemilanech je vůbec největší investicí, kterou
jsme letos ve školách a školních budovách
realizovali. Těší mě, že po osmi měsících
náročných stavebních prací si mohou žáci
i pedagogové užívat nového moderního
zázemí školy, které splňuje veškeré nároky na skutečně kvalitní výuku,“ uvedl
primátor Antonín Staněk.
DACHI, s.r.o.
Ztracená 34 | 771 00 Olomouc
tel.: 800 154 723, 585 224 559
[email protected] | www.dachi.cz
AKTUALITY
Ještě v tomto školním roce přibude v mateřinkách více než stovka míst
nabídky dalších volných míst. Zájemci
o umístění se proto mohou informovat
průběžně u Blanky Halounové z Odboru
KAPACITA MŠ BUDE NAVÝŠENA
Nová mateřinka vzniká v budově ZŠ Komenium.
Jaké budou sociální služby v Olomouci v příštích
letech? Zajímá nás váš názor!
Rada města Olomouce schválila první návrh komunitního plánu sociálních služeb
na roky 2016–2019 a vyzývá Olomoučany, aby se k návrhu vyjádřili. Komunitní
plánování sociálních služeb umožňuje
sociální služby plánovat tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám
jednotlivých občanů a byly poskytovány
efektivně, tedy aby byly podporovány
pouze užitečné a potřebné služby a finanční prostředky na ně byly využívány
účelně a cíleně.
„Velmi bychom ocenili, kdyby se Olomoučané k tomuto návrhu mohli vyjádřit, protože právě oni jsou nejčastějšími klienty
sociálních služeb ve městě,“ vybízí občany
náměstek primátora Ladislav Šnevajs. „Komunitní“ se dokumentu říká právě proto,
že jsou do něj zapojeny všichni, kterých se
týká – tj. zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé sociálních služeb, jejich rodinní příslušníci a veřejnost.
Nespornou výhodou komunitního plánování sociálních služeb je skutečnost, že
se při tvorbě budoucí podoby sociálních
služeb vychází především ze skutečných
potřeb uživatelů nebo budoucích uživatelů
sociálních služeb. Vytvořený dokument tak
tedy nevzniká od stolu, ale je výsledkem
řady diskusí, vzájemných konzultací, kompromisů, přání a možností.
Od roku 2005 už město Olomouc zpracovalo tři komunitní plány. Návrh toho čtvrtého
je výsledkem několikaměsíční intenzivní
práce pracovních skupin a na jeho tvorbě
se podílelo více než sto odborníků z řad poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb,
veřejnosti a zástupců města. Představuje
tak aktuální nabídku v oblasti sociálních
služeb jak pro seniory a zdravotně postižené, tak pro děti, mládež a rodinu, pro
etnické menšiny, osoby v přechodné krizi
a osoby ohrožené návykovým chováním.
„Důraz je kladen na zachování stávající sítě
služeb a na rozvoj služeb terénních, které
dokážou přijít za klientem. Takové služby
umožňují například seniorům zůstat co
nejdéle v jejich domácím prostředí. Nevyhýbáme se ale ani často nepopulárním
aktivitám, jako jsou služby pro osoby bez
přístřeší,“ přibližuje náměstek.
Nyní je návrh plánu v rámci tzv. procesu
konzultací předložen k veřejnému připomínkování. Pro připomínky stačí pouze
vyplnit formulář a odeslat jej poštou nebo
e-mailem na kontaktní adresu uvedenou
na formuláři. Návrh i formuláře jsou k dispozici na stránkách kpss.olomouc.eu. (red)
TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
fotokniha Libor Šváček – Olomouc
POUKAZ NA SLEVU 15 % Z PŮVODNÍ CENY 499,- KČ
Platnost do 31. 12. 2015 nebo do vyprodání zásob.
Platí pouze v Informačním centru Olomouc v podloubí radnice.
Otevřeno denně od 9:00 do 19:00 hodin.
6 / RADNIČNÍ LISTY
školství Magistrátu města Olomouce na
telefonním čísle 588 488 583 či e-mailu:
(red)
[email protected]
Foto Blanka Martinovská
Dobrou zprávu pro rodiče předškolních
dětí má olomoucká radnice. Ještě v tomto
školním roce přibude ve městě více než
stovka nových míst v mateřských školách
zřizovaných městem. Ti, na které se z kapacitních důvodů v září nedostalo, tak
budou moci do školky nastoupit od listopadu, případně od ledna příštího roku.
Přehled volných míst najdete v rámečku.
Ve 47 mateřských školách zřizovaných
statutárním městem Olomouc je k 30. září
letošního roku umístěno celkem 3612
dětí, ale během roku dochází k občasným změnám v umístění s možností
1. 11. 2015
• 15 míst v MŠ Petřkova 3, která je součástí základní
školy a mateřské školy Olomouc, Demlova 18
• 25 míst v mateřské škole Olomouc, Herrmannova
1. 1. 2016
• 50 míst MŠ Rooseveltova
• 22 míst MŠ Komenium, která je součástí základní školy Komenium Olomouc
Olomouc bude vítat
návštěvníky Zelenou branou
Krásnější, barevnější a hlavně zdravější
Olomouc může přinést nový projekt s názvem Zelená brána města. Znamenal by
radikální proměnu veřejné zeleně v prostoru příjezdové komunikace Lipenská
a další důležité dopravní tepny, třídy Kosmonautů.
„Olomouc by měla učinit zadost své pověsti města zeleně a vítat ty, kteří přijíždějí ve směru od Ostravy, opravdu krásnou
a udržovanou zelení. To je hlavním cílem
celého projektu,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs. „Takový záměr si žádá
komplexní řešení. Jde o to, aby proměna
veřejné zeleně u obou frekventovaných komunikací byla opravdu zásadní a výsledek
znamenal dlouhodobé viditelné zlepšení,“
doplnil náměstek Aleš Jakubec.
Hlavní příjezdovou cestu do Olomouce
dnes lemují skomírající stromy se stagnujícím růstem. „K hlavním příčinám tohoto
stavu patří nevhodné půdní podmínky
v důsledku navážky, ve které nejsou nové
výsadby schopné prokořenit a získávat potřebné živiny pro svůj zdárný růst a vývoj,
a také v posledních letech změněné klimatické podmínky se suššími a teplými zimami a letním obdobím s extrémně vysokými
teplotami,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka. Projekt počítá se změnou druhu dřevin za kultivary,
které jsou více přizpůsobivé nepříznivým
půdním a klimatickým podmínkám, a také
s výměnou zeminy.
„Nepůjde jen o stromy, ale také o kvetoucí
keře i kvetoucí bylinné patro v podobě trvalkových záhonů. Tyto barevné kvetoucí
živé koberce doplní uliční profil komunikací a podstatně zlepší květinovou výzdobu
města,“ upřesnil Aleš Jakubec. Město nyní
připraví žádost o dotaci z Operačního pro(red)
gramu Životní prostředí.
AKTUALITY
Milovníci adrenalinu na kolech dostali bikepark
Freestylové tréninkové plochy v terénu
Olomouci dosud chyběly. „Bikepark je
proto dalším dobrým příkladem naší snahy o systematické budování sportovišť
a rozšiřování nabídky volnočasových aktivit mládeže,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec. „Přál bych si proto, aby
nový areál lákal nejen vyznavače tohoto
druhu sportu, ale oslovil právě i další
mladé lidi k aktivitě venku. Občanské
sdružení, s nímž o provozování jednáme, plánuje sport představit i úplným
začátečníkům, pořádat zde pro zájemce
pravidelné tréninky, exhibice a závody,“
popisuje potenciál bikeparku Jakubec.
Příprava projektu nového sportoviště
začala sice už v roce 2009, ale kvůli komplikacím ve zpracování dokumentace se
termín stavby několikrát posunul. „Řekl
bych, že Bikepark Olomouc je svým
způsobem ojedinělý projekt v rámci ČR.
V republice máme několik velkých areálů
v kopcích mimo velká města nebo bikrosové tratě ve městech, ale takovéto tratě
a podobný areál tu opravdu není,“ zhod(red)
notil výsledek Kamil Tatarkovič.
INZERCE
Foto Blanka Martinovská
Vyznavači freestylové jízdy na kolech se
dočkali, Olomouc jim vybudovala ojedinělý areál. Bikepark vyrostl v městské
části Slavonín a bude veřejnosti přístupný
zdarma. Adrenalinovou jízdu na horském
či bikrosovém kole v podobě zdolávání
menších či větších uměle vybudovaných
hliněných i dřevěných překážek si budou
moci v bikeparku užít úplní začátečníci,
ale i zkušenější jezdci. Nový areál, který
krajskému městu dosud chyběl, vznikl
v někdejší slavonínské pískovně během
tří měsíců. „Kromě čtyř různě náročných
drah s překážkami jsme k němu vybudovali také potřebnou příjezdovou cestu,
místo pro správce a parkoviště. Bikepark
bude provozován jako veřejně přístupné
hřiště,“ objasnil investiční náměstek primátora Filip Žáček. S jeho vybudováním
městu výrazně pomohly evropské peníze, dotace činí celkem 3,3 milionu, celý
areál přišel na 3,5 milionu korun.
Terénní vlny různého tvaru a vzdálenosti, překážky modelované ze zeminy
či vystavěné ze dřeva, nic z toho olomouckému bikeparku o rozloze deset
tisíc metrů čtverečních nechybí. Čtyři
dráhy různé obtížnosti i délky začínají
na startovacím pahorku, který je čtyři
metry vyvýšený nad okolním terénem.
Nejdelší dráha má délku 231 metrů, nejkratší měří 148 metrů. Na tváři nového
sportoviště se podíleli samotní bikeři.
„Výhodou areálu je fakt, že jsou v něm
čtyři tratě různých obtížností. Dvě tratě
sjedou i malé děti a jsou vhodné na učení pro úplné začátečníky, další dvě jsou
náročnější a vyžadují určité zkušenosti,“
popisuje spoluautor studie bikeparku
Kamil Tatarkovič.
Nezapomeňte oznámit svůj vůz v depozitu!
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně
vyřazeno z provozu před 1. červencem
2013 včetně (je v depozitu), musíte přijít
do konce roku 2015 na úřad a oznámit, kde
vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud
termín nestihnete, vozidlo administrativně
POJMENUJTE OLOMOUCKÝ VÁNOČNÍ STROM
Stromovous, Světluška, Radovánek, Jiskřička, Jehlička, Mašlička a Rolnička, Snílek a Lucinka. Tak se v minulých letech
jmenovaly olomoucké vánoční stromy. Chcete se do vymýšlení jména letos zapojit i vy? Máte opět po roce další šanci.
Olomouc vyhlásila již devátý ročník tradiční soutěže Pojmenujte vánoční strom. Výtvarně zpracované návrhy se jmény
vánočních stromů mohou zájemci zasílat do středy 14. listopadu na adresu Magistrát města Olomouce, Tamara Hegerová,
oddělení kultury, Horní náměstí – radnice, 779 11 Olomouc. Nezapomeňte na zadní stranu svých návrhů napsat kontaktní
údaje. Vyhlášení výsledků soutěže bude součástí zahájení vánočních trhů 22. listopadu, vítězný návrh získá cenu od primátora města Olomouce.
(red)
RADNIČNÍ LISTY / 7
SC 341895/10
zanikne a už nepůjde přihlásit. Bližší informace a formulář oznámení jsou dostupné
na webu www.olomouc.eu (Potřebuji vyřídit – Motorová vozidla – Vyřazení silničního vozidla z provozu DEPOZIT) nebo na
(red)
telefonním čísle 585 513 737.
AKTUALITY
Senioři jsou v Olomouci společenští, mají už dvacátý klub
Foto Blanka Martinovská
Už dvacet klubů seniorů působí na území
města Olomouce a pod patronací odboru
sociálních věcí. Ten dvacátý se zrodil poslední zářijový den v domě v Přichystalově
ulici 70. Bytový dům pro seniory, v květnu
otevřený, získal teď také klubové prostory.
Ty poslouží nejen obyvatelům domu, ale
i zájemcům z celé čtvrti Nový Svět.
„Při rekonstrukci domu nás napadlo, že
zde v suterénu vzniknou prostory, které
by se daly využít pro nějaké společné aktivity. Nechali jsme je ještě upravit, a tak
vznikla tato klubovna pro nový, v pořadí už dvacátý olomoucký klub seniorů.
Jsem moc rád, že se zde mohou lidé scházet, a to zdaleka ne pouze lidé z tohoto
domu,“ řekl náměstek primátora Ladislav Šnevajs při slavnostním otevření zcela zaplněného klubu. Schůzky se budou
konat zatím jednou týdně v úterý. Klub
v Přichystalově ulici 70 je otevřený všem
(red)
zájemcům ze širokého okolí.
Hledá se podnikatel roku, navrhněte ho!
Najděte práci tam,
kde skutečně je!
Soutěž EY Podnikatel roku Olomouckého kraje slaví letos již desáté výročí.
Město Olomouc každoročně nominuje
do této soutěže několik úspěšných podnikatelských osobností, které zde působí.
Rádi bychom i letos zviditelnili prostřednictvím nominací co nejvíce úspěšných
podnikatelských příběhů z Olomouce
a okolí.
Do soutěže EY Podnikatel roku může být
nominován podnikatel – fyzická osoba,
vlastník nebo spoluvlastník obchodní
společnosti, který má rozhodující vliv na
její řízení a který aktivně působí v jejím
vedení. Daná společnost musí existovat
nejméně dva roky a mít alespoň osm stálých zaměstnanců. Soutěž může být také
příležitostí pro podnikatelské talenty,
které soutěží v kategorii EY Začínající
podnikatel roku. Na tuto kategorii se
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Svaz průmyslu a dopravy ČR
a Úřad práce ČR – krajská pobočka v Olomouci pořádají 20. října na olomouckém
výstavišti Flora Burzu práce. Akce, která
potrvá od 9 do 17 hodin, je určena pro každého, kdo hledá práci (profesní životopisy
s sebou), ať už pro sebe, nebo své děti. Vystavovat zde budou významní zaměstnavatelé Olomouckého kraje a střední i vysoké
školy, které s nimi spolupracují. V rámci doprovodného programu nabídne Úřad práce
ČR volná místa, poradí s volbou a změnou
povolání, rekvalifikací i prací v zemích EU.
V 10 a 14 hodin proběhne prezentace situace na trhu práce v kraji, v ČR a EU a návštěvníci se také budou moci populárně i hravě seznámit s vědou a technikou. Vstup na
(red)
akci je zdarma.
nevztahuje podmínka osmi zaměstnanců. Další kategorií je EY Technologický
podnikatel roku, který je určen pro inovátory v oblasti technologií. Letos již
podesáté vyhlašuje EY také soutěž EY
Společensky prospěšný podnikatel roku,
do níž se mohou přihlásit podnikatelé,
kteří v praxi aplikují zásady podnikání
tak, aby dosáhli řešení společenských
problémů.
EY Podnikatel roku je prestižní světovou
soutěží, bližší informace o ní lze nalézt na
stránkách www.podnikatelroku.cz.
Vyzýváme tedy samotné firmy i veřejnost, aby se s námi podělily o své tipy na
nominace do této prestižní soutěže, a to
nejpozději do 30. října 2015. Své tipy na
podnikatele roku s označením příslušné
kategorie nominace posílejte na e-mail:
(red)
[email protected]
SOUTĚŽTE S RADNIČNÍMI LISTY O DETEKTORY PLYNŮ A VYHRAJTE!
Pro zvýšení bezpečí našeho domova je nutné počítat s různými typy rizik. Ty představují například jedovaté a hořlavé
plyny či požáry. Odbor ochrany Magistrátu města Olomouce proto vede v posledních měsících kampaň varující před
nebezpečím úniku jedovatých plynů. V rámci kampaně pokračujeme ve vědomostní soutěži – výherci získají zdarma
detektory plynu.
Jednu z největších hrozeb představuje oxid uhelnatý. Oxid
uhelnatý je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při spalování paliv. Je neviditelný a bez zápachu, a proto jeho přítomnost jen těžko zjistíme vlastními smysly. Stačí přitom velmi
8 / RADNIČNÍ LISTY
malá koncentrace plynu, aby zablokoval schopnost krve vázat
a přenášet kyslík. Vyskytuje se nejčastěji v zanesených komínech, poškozeném potrubí určeném k odvodu spalin z karmy,
kotle nebo plynového spotřebiče. Prvními příznaky přítomnosti CO ve vzduchu je obvykle bolest hlavy a nevolnost. Za
normálních provozních podmínek v místnostech s dobře
instalovanými spotřebiči paliv a s dobrým větráním zůstává
koncentrace oxidu uhelnatého pod nebezpečnou úrovní. Tento neviditelný plyn bez zápachu detekují autonomní detektory oxidu uhelnatého. Kompaktní přístroje se vyrábějí většinou
s vestavěnou sirénou a řadou dalších funkcí.
„Každý odborník potvrdí, že domácnost vybavená detektorem plynů či požáru je prokazatelně bezpečnější. Proto
chceme podpořit jejich využití, a také proto jsme připravili
tuto soutěž pro čtenáře,“ uvedl náměstek primátora Martin
Major, který výhercům předá dárky.
Soutěžní otázka: Jaké nebezpečí hrozí člověku při úniku
oxidu uhelnatého?
Odpovědi zasílejte na adresu: Magistrát města Olomouce,
odbor ochrany, Palackého 14, 779 11 Olomouc, obálku
označte heslem Soutěž.
(red)
TÉMA
V Olomouci je medicína na špičkové úrovni
Víte, v kterou dobu se nejvíce plní ordinace pohotovostí? Podle zkušeností
lékařů to bývá pravidelně večer po
skončení seriálu s lékařskou tematikou. Bereme už jako samozřejmost, že
v naší zemi se o nás v případě zdravotních potíží někdo postará, a to vlastně
kdykoli. I ve srovnání s mnoha západními zeměmi je zřejmé, že medicína
je u nás na skutečně špičkové úrovni.
Olomoucká zdravotnická zařízení
přitom pozitivně vyčnívají i v republikovém srovnání. Navíc se všechna
stále snaží svoji práci zdokonalovat
a zkvalitňovat. Je hodně věcí, čím se
olomoučtí lékaři mohou chlubit, připomeňme alespoň některé z nich.
Kliniky propojí potrubní pošta
To, že jednotlivá oddělení poskytují špičkovou, kvalitní a především bezpečnou péči,
dokazuje mimo jiné známka kvality, kterou
nemocnice před několika měsíci získala (viz
rozhovor s ředitelem FNOl. pozn. red.). Vedení
nemocnice ale neusnulo na vavřínech a postupně připravuje další nové projekty, které
pomohou ještě více zlepšit péči o pacienty.
Jedním z nich je nově budovaná potrubní
pošta, která propojí většinu budov v nemocničním areálu. Projekt by měl zjednodušit,
zefektivnit a především zrychlit přepravu
biologických vzorků k laboratorním vyšetřením. Lékaři, a tedy i pacienti tak budou na
výsledky testů čekat kratší dobu.
Potrubí v celkové délce 13 kilometrů propojí kliniky v areálu o rozloze bezmála tří
desítek hektarů. „Každý den je z klinik přepravováno několik tisíc vzorků biologického materiálu k vyšetření do laboratoří.
Máme zavedenou nepřetržitou pochůzkovou službu, takže náš personál pěšky odnáší vzorky k laboratornímu zpracování.
Naším cílem je co nejvíce soustředit pozornost personálu na péči o nemocné a omezit úkony, které můžeme automatizovat,“
Foto archiv FNOL
Jedním z největších lůžkových zařízení
v České republice je Fakultní nemocnice
Olomouc (FNOL), která je součástí sítě devíti fakultních nemocnic přímo řízených
Ministerstvem zdravotnictví ČR. Je se svými třemi a půl tisíci zaměstnanci největším
zdravotnickým zařízením v Olomouckém
kraji a šestou největší nemocnicí v zemi.
Ročně ošetří na 840 tisíc pacientů, 50 tisíc
jich je každý rok hospitalizováno. Její lékaři
provedou za rok více než 16 tisíc operací.
vysvětlil náměstek ředitele pro nelékařské
obory Martin Šamaj.
Tímto způsobem bude pomocí stlačeného vzduchu přepravován biologický materiál a vzorky, ale také různé materiály,
zdravotnické pomůcky a dokumenty.
„Denně to může být několik tisíc zásilek.
Vše bude transportováno ve speciálních
přepravních pouzdrech, která jsou opatřena paměťovými čipy, abychom měli
kontrolu nad jednotlivými zásilkami. Tím
se zvýší i bezpečnost a vyloučí se chyba
lidského faktoru,“ dodává Martin Šamaj.
Potrubní pošta by v nemocnici měla začít fungovat na přelomu let 2016 a 2017,
celkové náklady na její realizaci ve výši
85 milionů korun zaplatí zdravotnické zařízení z vlastních zdrojů.
Franz Josef radikálně omládne
Dalším velkým projektem je rekonstrukce
nejstarší budovy areálu, přezdívané Franz
Josef. Vláda ČR ho před časem zařadila
mezi sedm svých strategických investic.
„Neznamená to, že dnes jsou konkrétně
dedikovány prostředky ze státního rozpočtu, ale že můžeme dělat oficiální přípravné
kroky k realizaci této akce,“ podotýká ře-
ditel nemocnice Roman Havlík. Do nově
opravené budovy se přesune pět oddělení
neurologie, neurochirurgie, ortopedie, iktové centrum a radiologie. Také vznikne
nové zázemí pro kliniku gynekologicko-porodnickou a novorozenecké oddělení, které působí také v historické budově
z roku 1899. Přesun proběhne za plného
provozu jen s minimálním omezením.
„V rámci přesunu porodnice a novorozeneckého oddělení, které mimo jiné splyne
v jedno, zvažujeme koncept nového rodinného přístupu. Maminky by tak nebyly
separovány od dítěte v žádné fázi procesu,
a to ani v případě, že bude někdo z nich
vyžadovat intenzivnějí péči – vždy budou
na pokoji spolu. Nechali jsme se inspirovat
v nejmodernějších pracovištích, kde na tento systém teprve v poslední době přecházejí. V rámci republiky je to úplná novinka.
Chceme se dostat na špičku a udávat další
trendy,“ podotýká Roman Havlík.
Podle optimistického výhledu by se mohlo
začít budovat nejdříve za rok a půl, stavba
by měla být hotová nejpozději do tří let od
jejího zahájení. Náklady jsou předběžně
vyčísleny na 1,5 miliardy korun, přičemž
75 procent by měla pokrýt dotace Ministerstva zdravotnictví.
RADNIČNÍ LISTY / 9
TÉMA
TŘI OTÁZKY PRO ŘEDITELE FNOL ROMANA HAVLÍKA
Nemocnice prošla v létě náročným odborným auditem. Výsledkem je výborné hodnocení a certifikát
platný na další tříleté období. Národní akreditace,
kterou jste poprvé získali v roce 2009, tehdy teprve
jako čtvrtá velká nemocnice v České republice, přitom není povinná. Proč jste o ni žádali?
Akreditace je dobrovolný, ale smysluplný proces. Nemocnice se tak zavazuje ke zvyšování kvality péče a k zajištění
bezpečného prostředí pro pacienty i zaměstnance. Audit
proběhl během čtyř dnů za běžného provozu a musím pochválit zaměstnance všech klinik a oddělení a poděkovat
jim, že ani tentokrát nebyl zjištěn žádný zásadní nedostatek. Akreditace znamená, že dodržujeme zhruba stovku
standardů, které jsou při akreditačním šetření prověřovány. Standardy výrazně chrání práva pacienta tak, aby mohl
sám o sobě rozhodovat a aby bylo respektováno jeho sou-
kromí, důraz je kladen rovněž na prevenci nemocničních
nákaz a na ochranu zdraví při práci.
Můžete uvést konkrétní příklad?
Musí být dohledatelné a zobjektivizovatelné, že procesy
probíhají tak, jak mají. Například když lékař napíše lék, musí
být zřejmé, že ho pacient dostal. Může se to zdát úsměvné,
ale stává se, že je písmo nečitelné, není jasné dávkování,
doba podání a těžko se ověřuje, která sestřička lék podala
a zda ho pacient opravdu užil. Musí být zkrátka jednoznačné, že poskytovaná léčba je kvalitní a jsou co nejvíc eliminována bezpečnostní rizika. Dále musí být například systém
nastaven tak, že v každé chvíli za pacienta odpovídá jeden
lékař, a musí být jasné, který to byl. Také potrubní pošta je
dobrý příklad. Například ruční přenášení laboratorních vzorků zaměstnanci nemocnice je daleko méně standardní, než
když k tomu využijeme bezpečný pneumatický dopravní
systém s očipovanými přepravními pouzdry.
Jsou v seznamu standardů konkrétní věci, které
pacient přímo pocítí?
Akreditace nehodnotí léčebné procesy, to není jejím
předmětem. Jde o to, zda Ředitel FNOL doc. MUDr.
to, co děláme, děláme bez- Roman Havlík, Ph.D.
pečně, správně a vše je také
patřičně zaznamenáno. Zároveň bychom se měli kontinuálně zlepšovat. Bohužel, chybovost ve zdravotnických zařízeních po celém světě je větší, než se zdá. Proto je důležité
dodržovat všechny bezpečnostní a hygienické normy, dbát
na bezpečí pacienta během jeho hospitalizace a zvládat
mimořádné události.
Olomouc je Mekkou očního lékařství
Olomouc patří už dlouhá desetiletí mezi centra oční medicíny. Nezměnilo se na tom prakticky nic
od doby, kdy začal vést oční kliniku Fakultní nemocnice Olomouc
(FNOL) profesor Václav Vejdovský. Kromě řady očních ambulancí
existují v Olomouci dvě pracoviště,
která provádějí na špičkové úrovni
všechny nitrooční zákroky. Přesto
řada pacientů z Olomouce míří na
operace do jiných krajů, především
sousedního Zlínského.
Proč tomu tak je, se lze jen dohadovat, ale
olomoučtí oftalmologové upozorňují, že
oční medicína je v Olomouci přinejmenším
na srovnatelné, ne-li dokonce lepší úrovni
než v okolních krajích. Řada těžších případů, se kterými si na jiných pracovištích nevědí rady, končí právě v Olomouci.
„Nechci spekulovat o tom, proč řada lékařů z olomouckého regionu posílá své
pacienty na oční operace do Zlína, v každém případě bych chtěl Olomoučany ujistit, že přímo v místě bydliště mají k dispozici špičková pracoviště,“ upozorňuje
někdejší primář oční kliniky ve Vojenské
nemocnici Olomouc a zakladatel privátní
oční kliniky TANA Ilja Šín. Na této klinice, stejně jako ve fakultní nemocnici, se
kterou klinika úzce spolupracuje, provádějí lékaři veškeré zákroky, které oční
medicína momentálně umožňuje. Na
obou těchto pracovištích přitom většinu
zákroků hradí pojišťovna a i soukromá
oční klinika TANA, která vznikla v roce
2008, nabízí jen některé medicínské služby za přímou úhradu.
10 / RADNIČNÍ LISTY
„Existuje rozšířený předsudek, že privátní kliniky jsou tady na vydělávání peněz.
Naši oční kliniku, která vznikla za podpory odboru zdravotnictví Olomouckého kraje, zdravotních pojišťoven a České
lékařské komory, jsme přitom založili
proto, abychom Olomoučanům doplnili
portfolio služeb přímo ve městě, protože fakultní nemocnice nedělá všechny
zákroky,“ vysvětluje Ilja Šín a dodává,
že právě proto mezi oběma pracovišti
funguje velmi úzká spolupráce. „Nejsme
tedy v žádném případě v konkurenčním
vztahu, jsme jeden tým olomouckých
oftalmologů s obrovskou tradicí,“ říká.
„Naši lékaři na oční klinice TANA operují, posíláme tam pacienty na speciální
zákroky excimer laserem, který nemocnice nevlastní, a podobně. My se kromě
operací zákalů zabýváme především
operacemi sklivce a sítnice, na oční problémy způsobené například cukrovkou
či jinými nemocemi a v neposlední řadě
na péči o dětské pacienty,“ vyjmenovává
přednosta oční kliniky FNOL Jiří Řehák
s tím, že olomoucká fakultní oční klinika
patří mezi pět pracovišť v republice, která
mají sítnicovou prioritu. Odborníkům na
privátní olomoucké klinice je zase vlastní
oblast kataraktové a refrakční chirurgie.
Navíc díky akreditaci v oblasti refrakční
chirurgie, kterou oční klinika TANA disponuje a kterou ostatní pracoviště v kraji
nemají, zajišťuje oční klinika TANA část
vzdělávacího programu očního lékařství
nejen pro vojenskou a fakultní nemocnici,
ale také pro ostatní pracoviště Olomouckého kraje. „Máme vzájemnou smlouvu
o doplňování péče. Například při postgraduálním studiu musejí lékaři absolvovat i část refrakční, aby mohli získat
odbornou atestaci pro obor oftalmologie,
a to ve fakultní nemocnici dělat nemohou. V tomto je pro nás klinika TANA
nepostradatelným pracovištěm,“ dodává
Jiří Řehák.
Obě pracoviště provádějí základní péči
hrazenou pojišťovnami zdarma, ale stejně
jako na privátní klinice i ve státním zařízení si některé zákroky nehrazené zdravotními pojišťovnami pacient hradí. Ve
všech nemocnicích si například pacient
hradí vyšetření na optickém koherenčním
tomografu (OCT), doplácí za brýle a podobně. „Rozdíl mezi námi a FNOL je ten,
že tu máme zmíněné refrakční pracoviště, tedy speciální excimerový laser, který
ve fakultní nemocnici nemají, protože by
se jim jeho provoz nevyplatil,“ popisuje
emeritní primář oční kliniky Ilja Šín.
Kamenem úrazu tak zůstává zakletý
pojem „nadstandard“, který si ministři
zdravotnictví přehazují už řadu let jako
horký brambor. Jako příklad lze uvést
operaci šedého zákalu – pojišťovna pacientům uhradí zákrok, při němž lékaři
vymění zakalenou čočku za novou, která
ale řeší pouze zákal. Oční lékaři přitom
mohou pacientům nabídnout čočku kvalitnější, která zároveň vyřeší i všechny
dioptrické vady, a pacient tak po zákroku
nepotřebuje brýle. Tu ale pojišťovna nehradí, a zvolí-li pacient tuto možnost, neuhradí mu pojišťovna ani tu část, kterou
jinak běžně hradí.
„To, že jsme opravdu jeden tým, dokazuje i velký úspěch v podobě publikace
v prestižním americkém odborném časopise. Lékaři soukromé kliniky jsou zde
uvedeni jako spoulautoři, jelikož se na
naší práci podílí,“ uzavírá přednosta oční
kliniky FNOL Jiří Řehák.
TÉMA
Vojenská nemocnice není jen pro vojáky,
Když se řekne vojenská nemocnice,
mnozí pocítí před slovem „vojenská“ respekt či obavy. A domnívají
se, že tam lékaři ve vojenských uniformách ošetřují jen vojáky. „Přitom
je to přesně naopak – většina našich
pacientů i lékařů je civilních. Překvapuje mě, že i v dnešní době se
řada lidí diví, že mohou normálně přijít do naší nemocnice,“ říká Martin
Svoboda, který se letos v lednu stal
ředitelem nemocnice sídlící v komplexu Klášterního Hradiska. Vojenská nemocnice Olomouc se v anketách pacientů opakovaně umisťuje
na předních příčkách v hodnoceních
zahrnujících nejen Olomoucký kraj,
ale i celou republiku. „Převzali jsme
nemocnici ve velmi dobrém stavu
a na to bychom chtěli navázat. Zároveň ale pracujeme na nových projektech,“ dodává ředitel.
Jak je to tedy s tím termínem „vojenská“?
Naším zřizovatelem je Ministerstvo obrany České republiky, jsme tedy do jisté míry
resortní nemocnicí. Ale samozřejmě tu
nejsme jen pro vojáky, veterány, vojenské
důchodce či pojištěnce vojenské zdravotní
pojišťovny. Přijímáme pacienty všech zdravotních pojišťoven, na některých odděleních i včetně dětí. Ty například na ORL
i běžně operujeme a i v některých dalších
ambulancích ošetřujeme. Většina našeho
personálu je civilní. Ze 74 lékařů máme jen
17 vojáků. A také většina našich pacientů je
civilních, protože vojáci jsou obecně zdraví.
Nejlepším výcvikem každého lékaře je podle mého názoru každodenní klinická praxe. Také pro armádu je dobře, když vojenský lékař léčí celé spektrum chorob, a když
pak kamkoli vyjede, je dobře orientován
v široké problematice svého oboru. Jsme
a i nadále chceme být nezbytnou součástí
civilního regionálního zdravotnictví, úzce
spolupracujeme s olomouckou fakultní
Foto Robert Mročka
říká ředitel Vojenské nemocnice Olomouc Martin Svoboda
Ředitel Vojenské nemocnice Olomouc plk. MUDr. Martin Svoboda.
nemocnicí, lékařskou fakultou i krajskou
záchrannou službou a ostatními složkami
integrovaného záchranného systému. Izolovaná vojenská nemocnice, která by řešila
pouze vojáky, by byla jak pro občany, tak
i pro armádu bezcenná.
Takže pacienty ošetřují i vojenští lékaři,
kteří jezdí do misí?
Ano, a tam právě zabezpečují nejen bojující vojska, ale řeší ve velké míře i humanitární záležitosti – ošetřují pacienty
tamní komunity, dospělé a ve velké míře
i děti. Ne že by to neuměli, ale přece jen
by bylo lepší, aby měli ještě předtím, než
vyjedou do těchto misí, hlubší zkušenosti
i s těžkými dětskými pacienty.
Právě na děti je zaměřen největší projekt, který momentálně připravujete.
Ano, kromě našich priorit, jimiž je zlepšení
péče o zaměstnance i pacienty a vztahů se
zdravotními pojišťovnami a ostatními zdravotnickými zařízeními v regionu, máme ještě hlavní prioritu našeho zřizovatele, Ministerstva obrany ČR. Tou je zřízení oddělení
dětské následné intenzivní péče (NIP), což
je zcela nová a i v republice unikátní věc.
V čem spočívá smysl tohoto oddělení?
VYJÁDŘENÍ MINISTERSTVA OBRANY ČR
Ministerstvo obrany podporuje strategický záměr VN Olomouc k rozšíření schopností a kapacit v oblasti vybudování oddělení dětské následné intenzivní péče. Z našeho pohledu je hlavním přínosem zajištění soběstačnosti při výcviku a vzdělávání vojenských lékařů a nelékařských zdravotnických odborností v oblasti péče o dětské pacienty. Potřebu zajištění
rezortní specializované schopnosti podporují rovněž dlouhodobé zkušenosti příslušníků zdravotnických jednotek nasazených v zahraničních operacích. Péče o dětské pacienty je pravidelnou součástí odborné činnosti a vykazuje vzrůstající
potřebu jejího zajišťování i v rámci Aliance.
Jde o soustředěnou péči o těžce nemocné
děti ve věku od jednoho měsíce do dovršení 19 let. Tyto děti trpí různými nemocemi, jež vyžadují zvláštní intenzivní
a přitom dlouhodobou péči, jsou často
závislé na umělé plicní ventilaci. Podobné zařízení pro dospělé už provozujeme
osmým rokem a máme velmi dobré výsledky – toto oddělení je jedno z nejlépe
hodnocených v celé republice.
Pokud jsou naše informace přesné, oddělení dětské NIP není nikde v republice dosud
zřízeno, ale to neznamená, že ty děti neexistují. Existují a svůj život tráví po různých
odděleních ARO nebo jednotkách intenzivní péče, kde se jim dostává zcela nepochybně špičkové péče, nicméně ani jedno
z uvedených oddělení není určeno pro péči
dlouhodobou a nepočítá s žádoucí přítomností rodinných příslušníků. I proto se nám
dostává podpory ze strany dětské kliniky,
protože toto zařízení zde chybí. Česká republika je navzdory všem problémům bohatou zemí se špičkovou úrovní medicíny.
Domnívám se, že pokud pomoci umíme
a je to v našich silách, pak pomoci musíme.
Zaručíme, že se dětem dostane náležité
péče. Vždy bude cílem lékaře zlepšit jejich
osud natolik, aby co nejvíce z nich mohlo
být propuštěno do domácího prostředí.
Náklady na péči jistě nebudou vyšší než
dosud, spíše budou násobně nižší. Z dostupných průzkumů vyplývá, že na populaci Olomouckého kraje vychází ročně potřeba asi 50 těchto míst. My máme v plánu
zřídit 14 lůžek a k tomu jsme do jisté míry
RADNIČNÍ LISTY / 11
TÉMA
schopni zajistit i ubytovací zázemí pro maminky i sourozence dětských pacientů.
Kde má toto nové zařízení vzniknout
a kdy bude hotové?
Chceme ho zprovoznit v dosud neopravené budově letního refektáře, což je poslední budova, která v tuto chvíli přechází do
našeho majetku. Tím se nám podaří završit
rekonstrukci areálu Klášterního Hradiska.
Harmonogram se zatím daří plnit – počítáme s tím, že již na podzim 2016 by se
mohlo oddělení uvést do provozu, i když
jsme vázáni lhůtami zákona o veřejných
zakázkách. V současné době se řeší vydání
stavebního povolení a připravují se podklady pro vyhlášení výběrového řízení
na zhotovitele stavby. Všechny tyto kroky
jsou nezbytné k podání žádosti o dotaci na
spolufinancování projektu z rozpočtové
kapitoly Ministerstva obrany.
Znovu jsme tedy u vašeho zřizovatele
– přece jen je mezi vámi a běžnými civilními nemocnicemi rozdíl. V čem konkrétně spočívá?
V minulosti v rámci transformace armády naše nemocnice několikrát čelila více či
méně vážným snahám o její zrušení, jako by
nebyl jasný vůbec její smysl. To se naštěstí
změnilo. Mimo to, co jsem uvedl dříve, tedy
zásadní podíl na výcviku lékařů a zdravotníků pro zahraniční vojenské mise či specifickou posudkovou činnost pro potřeby
armády, je třeba si uvědomit, že vojenské
nemocnice jsou také nezbytnou součástí
civilní obrany. V době červencových záplav
v roce 1997 se naše nemocnice stala přiro-
zeným evakuačním centrem pro obyvatele
nejhůře postižených oblastí města. Příslušnost k civilní obraně pro nás znamená povinnost dlouhodobě udržovat i kapacity,
které v běžném provozu nevyužíváme.
Navíc jsou naši vojenští lékaři ve služebním
poměru, takže jsou připraveni na rozkaz
okamžitě vyrazit tam, kde je jich potřeba,
a to je ve zdravotnictví unikátní schopnost.
To se přitom týká i zdravotních sester a bratrů, z nichž mnozí také vyjížděli na mise.
V době klidu a míru fungujeme obdobně
jako civilní nemocnice, ale musíme mít tu
nadstavbu, že když stát zavelí, musíme být
připraveni. Je to jako s imunitním systémem
– ten také po většinu života jen „drží pohotovost“ a aktivuje se, když hrozí nebezpečí.
Ale zahubí vás i rýma, když jej ztratíte.
VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC JE NEJSTARŠÍ V REPUBLICE
Vojenská nemocnice Olomouc je prokazatelně nejstarší
vojenskou nemocnicí na území bývalé Československé
republiky – založena v Olomouci v roce 1748, do prostor
Klášterního Hradiska přesunuta 1802. Je příspěvkovou
organizací Ministerstva obrany ČR s nadregionální působností. Poskytuje služby pacientům všech zdravotních
pojišťoven bez závislosti na vztahu k Armádě České republiky.
Nemocnice disponuje těmito ambulancemi: chirurgická,
ortopedická, cévní, urologická, plastické chirurgie, proktologická, interní, funkční diagnostiky, diabetologická,
kardiologická, endoskopie a gastroenterologie, anesteziologická resuscitační ambulance, neurologická, ušní, nosní,
krční, oční, kožní, stomatologická, radiodiagnostická, ambulance klinických laboratoří, fyziatrická a léčebně rehabilitační ambulance, psychologická, psychiatrická, nemocí
z povolání, ambulance praktického lékaře (primární péče),
gynekologická.
V roce 2008 byly dokončeny a otevřeny zdravotní provozy
léčebny dlouhodobě nemocných a střediska péče o válečné
veterány, oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče
a střediska sekundární prevence a léčby závislostí. Současně zde nemocnice z pověření Olomouckého kraje provozuje
protialkoholní záchytnou stanici.
Na misích neošetřujeme jen válečná zranění.
Léčíme i místní, také děti
přesně. Třeba když oblíbená hlavní postava kapitána Hawkeyho Pierce musí opustit relativní
bezpečí vojenské základny a vyrazit ošetřovat
zraněné do bezprostřední blízkosti přímých
Foto Robert Mročka
Obrázek o tom, jak vypadá vojenská polní nemocnice, si řada lidí udělala ze sledování amerického seriálu M.A.S.H. Realita je sice trochu
jiná, ale v mnohém ji seriál vystihuje naprosto
Náměstek pro věci lékařské Vojenské nemocnice Olomouc plk. MUDr. Luděk Ordelt.
12 / RADNIČNÍ LISTY
bojů. V provizorních podmínkách, v hluku
dopadajících bomb a střelby musí poskytovat
první pomoc zraněným a nemyslet na to, že
i on sám je v přímém ohrožení života. Lékařský náměstek Vojenské nemocnice v Olomouci
Luděk Ordelt byl sice na vojenské misi v Afghánistánu jen jednou (a nezapomene při každé příležitosti zmínit, že řada jeho kolegů vyjela na mise pětkrát i šestkrát), ale zase působil
jako jeden z mála olomouckých lékařů nejblíže
bojové linii. V betonovém bunkru bez oken se
věnoval poskytování první pomoci zraněným.
Nerad „zveličuje“ svoje zkušenosti a celkově
působí velmi skromně. Nakonec však připouští, že byly okamžiky, na které vzpomíná jen
nerad. „Zpětně si uvědomuji a přiznávám, že
při cestě vrtulníkem ze základny u Kandaháru
na předsunutou linii mi dobře nebylo. Je třeba
dodržet řadu bezpečnostních opatření, a když
si člověk uvědomí, že se může dostat do situací, o kterých předtím jenom četl, příjemné to
není. Ale když už tam je, tak trochu „otrne“,
nemůžete být neustále ve stresu,“ vzpomíná
třiačtyřicetiletý lékař, který vyjel do Afghánistánu zcela dobrovolně.
Raději mluví o tom, že kromě zabezpečení
zdravotní péče o bojující jednotky ošetřují
naši lékaři z velké části i místní obyvatele.
Právě tato humanitární činnost je podle něj
pro armády NATO velmi důležitá – získávají si tak přízeň místních. Na druhé straně
to ovšem pro lékaře znamená vypořádat se
i s problémy, které by u vojáků neřešili. „Někteří z místních neviděli lékaře celý život,
protože do nejbližšího města to mají z vesnice třeba šest hodin cesty. To znamená, že
jsme léčili úplně všechno – záněty, vysoký
tlak, poranění, zlomeniny a podobně,“ říká
Luděk Ordelt.
Navzdory všem mediálním klišé má, stejně
jako jeho kolegové, zkušenost, že v muslimské
komunitě má život dítěte velkou cenu. Když
se rekonstrukční týmy ptají místních obyvatel, co by potřebovali, jsou pravidelnou odpovědí dvě věci – školu a vodu. „Dospělí nad
spoustou zdravotních potíží mávnou rukou
a nechají to být, ale pro děti se obětují. Přitom
do ošetřovny přicházejí s věcmi, se kterými se
běžně nesetkáváme, například střelnými poraněními u dětí, protože v těch horách, kde si
hrají, je spousta zbraní. Nejde ale jen o úrazy
a válečná zranění, ale třeba deformity kostí
po špatně zhojených zlomeninách, horečky,
Foto archiv plk.Ordelta
TÉMA
infekty dýchacích cest, zápaly plic, pokousání zvěří a podobně. Vynikající je to, že místní
lidé nemají žádnou promořenost antibiotiky,
takže se jim poranění hojí naprosto fantasticky,“ říká lékař a vzpomíná: „Jednou tam přišli
s dítětem pokousaným oslem. Rána už byla
hodně zanícená, ruka byla fialová až po loket.
Ošetřili jsme ho, dali antibiotika, a když přišli
za 48 hodin na převaz, veškeré stopy zánětu
byly pryč. U nás by se musela aplikovat různá
širokospektrá a drahá antibiotika, kdežto tam
jsme dali antibiotika naprosto běžná, kterými
se už skoro opovrhuje. Tam zachraňují životy.“ Ne vždy mají vojenští lékaři po ruce u nás
zcela běžné zdravotnické pomůcky, a musejí
proto improvizovat. „Ošetřovali jsme tře-
ba půlroční dítě se spastickou bronchitidou.
U nás se to řeší inhalací, vháněním účinných
léků přímo do plic pomocí speciální pomůcky.
Tu jsme ale k dispozici neměli, musela nám
tak stačit uříznutá plastová lahev.“ Právě
ošetřování dětských pacientů je pro vojenské
lékaře největší problém. „Dítě opravdu není
malý dospělý, je to úplně jiný přístup. Proto
je pro nás zřízení dětského oddělení následné
intenzivní péče tak důležité, abychom získali
potřebnou praxi,“ uzavírá primář oddělení
nemocí z povolání, který v rámci své práce ve
vojenské nemocnici posuzuje zdravotní stav
vojáků vyrážejících na mise.
A ještě zpět k seriálu M.A.S.H. Zatímco
hlavní postava vojenského chirurga Hawkeyho Pierce se kromě medicíny intenzivně
věnuje golfu, sestřičkám a popíjení podomácku vyrobeného ginu, Luděk Ordelt běhá.
Svého koníčku se nevzdal ani na misi, kde za
nemalého údivu přihlížejících amerických vojáků obíhal vojenskou základnu. V následném
charitativním běhu pak s přehledem porazil
i své poloprofesionální kolegy. Mimochodem,
usměvavý lékař, který si jistě v humoru s kapitánem Piercem nezadá, seriál M.A.S.H. nikdy neviděl.
Téma připravila Lenka Jedličková
INZERCE
PŘEDCHÁZEJME
PROLEŽENINÁM
STOP
proleženinám
ANEB
JAK PEČOVAT O SVÉ BLÍZKÉ
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
Vojenská nemocnice Olomouc si Vás dovoluje pozvat na akci, kde se dozvíte:
> co jsou proleženiny, jak vznikají a jak jim předcházet
> jak pečovat o své blízké v domácím prostředí
> jak polohovat nemocného na lůžku
> kde získat potřebné pomůcky
> jaká strava je pro nemocného vhodná
> o možnostech pomoci profesionální domácí péče
> mnoho dalších užitečných rad a informací
Těšíme se na Vás
SC 351471/01
ve Slavnostním sále Vojenské nemocnice na Hradisku
ve čtvrtek 12. listopadu 2015 od 9.00 do 13.00 hodin.
RADNIČNÍ LISTY / 13
OSOBNOST
Urgentní medicína je můj celo
říká nový ředitel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Petr Hubáček
Zasahují v mrazu, dešti, blátě, neustále připraveni na další výzvu k okamžitému výjezdu. Mnohdy musejí ve vteřinách rozhodnout, jak zachránit lidský život. I přesto se najdou tací, kteří je ohrožují zbraní přímo při práci nebo
jim místo poděkování za záchranu života přinesou účet za tričko, které museli záchranáři při zásahu roztrhnout.
Jejich historky jsou mnohdy neuvěřitelné, z velké části se šťastným koncem, ale občas i hodně smutné. Dělat záchranáře může opravdu jen člověk s pevnými nervy, který nebere svou práci jako zaměstnání. „Musí to být svým
způsobem koníček a tito lékaři by měli být opravdovými nadšenci. Jinak u nás nevydrží,“ říká ředitel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Petr Hubáček, který do funkce nastoupil letos v srpnu.
Jedním z prvních projektů, který by
měl být hotový už ke konci listopadu, je
nový dispečink. V čem budou novinky
spočívat?
Jde o krajský projekt za 32 milionů korun
a výsledkem bude zcela nové operační
středisko s novými technologiemi, včetně softwaru pro přijímání hovorů. To vše
urychlí výjezd posádky. Dosud jsme používali analogový systém – přišla výzva,
kterou operátor vyhodnotil a telefonem
či vysílačkou vyzval posádku k výjezdu.
Nově nebude operátor s posádkou vůbec
komunikovat. Zalarmuje ji zvukový signál na mobilu či vysílačce a cestou k autu
si vyzvednou informace o pacientovi,
které jim přijdou přes počítač – operátor
informace napíše už během hovoru s pacientem.
Co dalšího plánujete?
Rozvíjíme také projekt poskytování první
psychosociální pomoci. Jde o systém psychointervenční služby pro naše zaměstnance, protože jsou neustále stresováni,
setkávají se s úmrtími a sami potřebují
podporu. V souvislosti s tím rozvíjíme
projekt tzv. interventů, což budou naši
zdravotníci, speciálně vyškoleni k pomoci pacientům, případně pozůstalým.
Příklad: maminka jde s dětmi po přechodu, srazí je auto a jedno dítě zemře.
Ta maminka potřebuje oporu, radu, jak
se zachovat a co dělat. V tu chvíli tam
bude k dispozici náš speciálně vyškolený záchranář, který jí poskytne první
psychosociální pomoc. Také se velmi
často stává, že starší člověk najde svého partnera zemřelého v noci v posteli.
Záchranáři konstatují smrt, ale pokud
je ten člověk osamělý, neví, co má dělat
a zůstává se zemřelým sám, než přijede
pohřební služba. To je vysoce deprimující
a posádce se v takové chvíli těžko odjíždí.
Intervent na místě všechno obvolá, zajistí,
vysvětlí a počká s pozůstalým.
Plánujete i nějaké změny ve vozovém
parku?
Letos byl zrušen tendr na nákup dvaceti sanitek pro Olomoucký kraj, což nám
udělalo trochu čáru přes rozpočet, protože náš vozový park je už zastaralý a je
potřeba ho obnovit. Nyní proto vyjednáváme s krajem o nákupu tří sanitních
vozů, které by po Novém roce měly přijít.
Následující rok by jich mělo přijít dalších
pět až šest. Zároveň nyní pořizujeme deset přístrojů pro automatizovanou mechanickou srdeční masáž, které nahradí
ruce záchranáře. V příštím roce bychom
jimi chtěli vybavit všechna auta.
Připravujete ale i další novinky, v čem
spočívají?
Díky projektu e-Health budeme možná
už od listopadu moci nahlížet do dokumentace pacientů, ke kterým jedeme –
tedy už přímo od operátora dostaneme
informace, s čím se pacient léčí, na co má
alergii, jaké léky bere a podobně. To si
nastudujeme už cestou a budeme se mu
moci po příjezdu hned věnovat. Většina
nemocnic se do projektu, který financuje
Olomoucký kraj, zapojila.
Loni vyjížděli záchranáři v kraji k 47 tisícům případů, letošní měsíční průměr
vzrostl na 4252 výjezdů oproti loňským
3917. Čím je podle vás tento nárůst způsoben?
Pozoruji to už od doby, kdy jsem pracoval
v nemocnici, i tam jsme měli zvyšující se
počet pacientů. Řekl bych, že to je mimo
jiné jejich neinformovaností, kdy volat
záchrannou službu. I proto jsme zřídili
nový web, kde je návod kdy a jak volat
tísňovou linku 155, co mají dělat, když
jim odjede sanitka záchranky s blízkým
člověkem, a další případy, které mohou
nastat. Protože chceme naši práci více
prezentovat veřejnosti, návštěvníci se na
stránkách dozvědí, kdy a kde jsme zasahovali u vážných případů, jak se naši
zaměstnanci školí na krizové situace, jaké
nové projekty připravujeme, že nabízíme
školení či asistenční služby při akcích,
a řadu dalších informací.
14 / RADNIČNÍ LISTY
Můžete tedy přiblížit, kdy by se měl člověk obrátit na linku 155?
Je třeba volat vždy, pokud dojde k vážné poruše zdraví či přímému ohrožení lidského života. Jedná se především
o stavy a situace s poruchami vědomí,
dechu a krevního oběhu, s velkou krevní ztrátou, dopravní nehody a úrazy. Je
správné zavolat i v případě, kdy si závažností stavu pacienta nejste zcela jisti. Ale
když někoho tři týdny bolí záda a musí
se zvednout, protože chce večer vydržet
na nějaké společenské akci, tak to nikoli.
Slýcháme i argumenty, že neměl čas jít
ke svému lékaři v ordinačních hodinách,
případně že se tam dlouho čeká. Stává se,
že si lidé volají záchranku s tím, že mají
vysoké teploty a kašel, a my na místě zjistíme, že se jim nechce do práce a jsou velmi rozčarováni, že my jim pracovní neschopnost nevystavíme. Také u člověka
ležícího na lavičce v parku, pokud nejsou
extrémní mrazy, je dobré napřed zjistit,
jestli nespí. Lidé nejsou zvyklí odvézt pacienta na ošetření sami. Zavolají, že jejich
příbuzný má horečku, a když ho vezeme
tou sanitkou, vyjedou svým osobním autem za ní a ještě se s ní snaží držet krok
a porušují předpisy. Tak takhle tedy ne.
Než jste se stal ředitelem záchranky, působil jste ve fakultní nemocnici na oddělení urgentního příjmu. V té době jste
stál u zcela ojedinělého projektu VTEC,
můžete ho přiblížit?
Byl jsem spoluřešitelem projektu Výcvikového tréninkového a edukačního
centra (VTEC) pro studenty, zdravotníky, akademiky i zdravotnické školy. Náš
tým jezdíval v průběhu řešení projektu
po celé republice a vedl workshopy život
zachraňujících výkonů. Hlavní náplní
bylo vytvoření tzv. plastinačního centra
na ústavu normální anatomie. Šlo o to, že
se těla zemřelých unikátní technologií napustila speciální látkou, a díky tomu jsme
s nimi mohli pracovat mnohem déle. Navíc jsme získali modely přesně podle na-
OSOBNOST
MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., se stal ředitelem Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje letos 1. srpna.
šeho zadání – například jsme potřebovali
řez hlavou a krku s dýchacími cestami.
A protože žádný model není přesnější než
lidské tělo, mohli studenti přesně vidět,
jak to v lidském organismu vypadá. Tento ojedinělý projekt měl obrovský úspěch
a získal i nominace na prestižní ocenění.
Spolupracovali jste na něm i s armádou.
V čem konkrétně?
Školili jsme i vojáky odjíždějící na mise.
Cílem bylo vyškolit všechny vojáky, i nezdravotníky, tak, aby uměli poskytnout
první pomoc v boji. Vyškolili jsme je
i v dovednostech, které jinak učíme jen
lékaře nebo zdravotníky. V rámci přípravy s námi chodili i na pitevnu, kde mnozí
z nich přišli do prvního kontaktu se smrtí. Později nám pak děkovali, že to pro ně
bylo hlavně z psychologického hlediska
obrovské plus. I díky tomuto projektu
se jako první v republice podařilo zavést
urgentní medicínu jako povinný předmět
na lékařské fakultě. Teď plánujeme zavést
i studium záchranářství.
To by pro vás mohlo být přínosem, protože lékařů na urgentní medicínu máte
údajně stále málo.
Když jsem sháněl lékaře na urgentní
příjem nebo na záchranku, tak o to moc
zájem nebyl, případně u nás lékaři pracovali jen krátce a pak to vzdali. Protože
lékaři na urgentu jsou univerzální, musejí
znát a umět všechno napříč celým medicínským spektrem, musí se umět rychle
rozhodovat. To na ně klade vysoké nároky, například i po práci musejí sledovat
novinky ve všech oborech. Teď mě překvapilo, že studenti jsou pro záchranku
docela nadšení.
Urgentní medicíně se věnujete celý život?
Ano, je to můj celoživotní koníček. Začínal jsem v západních Čechách jako chirurg a už tehdy jsem se začal věnovat
záchranné službě. Také jsem působil na
traumatologii a u horské služby, to mě
hodně bavilo. Pak jsme se přestěhovali
do Olomouce a ve fakultní nemocnici mi
nabídli místo na traumatologii, kde jsem
působil pět let a udělal jsem si další atestace. Od roku 2005 jsem začal působit na
úplně novém oddělení urgentního příjmu. Podařilo se nám vybudovat tehdy
největší urgentní příjem v republice s největším počtem ošetřených pacientů.
Co vás vedlo k tak radikální změně –
z adrenalinu k administrativě?
Přešel jsem sice k administrativě, ale
působím i dál jako řadový lékař na záchrance a také mám stále služby na urgentním příjmu. Nechci z toho úplně
vypadnout. Na urgentním příjmu jsem
se věnoval i managementu a měl jsem
určité vize. Jednou z nich je propojení
urgentní medicíny v nemocnici se zá-
chrankou – v zahraničí to funguje tak, že
záchranka vyjíždí z urgentního příjmu
a lékaři mají směny v obou zařízeních
– znají pak jak přednemocniční, tak tu
nemocniční péči.
Stresu záchranáře jste se tedy nezbavil,
jak se s ním vyrovnáváte?
S velmi stresujícími situacemi se setkává každý záchranář – dopravní nehody,
úrazy dětí, srdeční zástavy a podobně.
Osobně mám tu zkušenost, že v okamžiku akce vypnu a „jedu si tu svoji medicínu“ a většinou ani nevnímám, že na
mě třeba matka dítěte křičí, abych ho zachránil, nebo se až zpětně dozvím, že nás
někdo ohrožoval střelnou zbraní. Jakmile
pacienta zachráním a předám ho v nemocnici, tak to ze mě spadne a v hlavě to
začne šrotovat...
Ano, přesně tento okamžik mám na mysli – co s výčitkami, pochybnostmi, pocity viny?
Na urgentu jsme to řešili tak, že jsme si
o případu popovídali – udělali jsme si
s členy zasahujícího týmu takový debrífink a probírali jsme, jestli jsme udělali
všechno, jak jsme měli. Důležité je ten
zážitek rozebrat a zpracovat, na následné
výčitky jsou tu takzvaní peeři, naši kolegové. V tomto chceme i dále školit naše
zaměstnance na záchrance.
Lenka Jedličková
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA OLOMOUCKÉHO KRAJE
 příspěvková organizace, vznikla sloučením
Územního střediska záchranné služby v Olomouci
a zdravotnických záchranných služeb Prostějov,
Přerov, Šumperk a Jeseník
 na území kraje je 15 výjezdových základen, všechny
posádky pracují v jednotném režimu 12hodinových
směn
 v denní době je k dispozici 10 výjezdových skupin
rychlé lékařské pomoci (RLP) a 16 výjezdových
skupin rychlé zdravotnické pomoci (RZP)
 v noci má ZZS OK k dispozici 9 výjezdových skupin
rychlé lékařské pomoci a 14 výjezdových skupin
rychlé zdravotnické pomoci
 tým letecké záchranné služby (LZZS) v Olomouci je
v pohotovosti 24 hodin
 letecká záchranná služba v Olomouci oslaví letos na
podzim 25. výročí svého založení
 bližší informace o činnosti na www.zzsok.cz
SC-81362/3
Foto Robert Mročka
životní koníček,
RADNIČNÍ LISTY / 15
ROZVOJ MĚSTA
Radnice investuje do oprav památkových objektů
Do oprav a údržby památkových objektů na
území města Olomouce jde v letošním roce
více než 400 tisíc korun. Vedle Caesarovy
kašny na Horním náměstí investovalo město
v roce 2015 nemalé finanční prostředky také
do dalších památkových objektů. Jedná se
především o drobné sakrální stavby, jako jsou
boží muka nebo smírčí kříže, umístěné v různých částech města. Těchto staveb majetkoprávní odbor magistrátu udržuje celkem 145,
mezi nimi také soubor šesti barokních kašen
prohlášených národní kulturní památkou.
Náklady na restaurátorskou údržbu Caesarovy kašny v tomto roce přesáhly částku 115
tisíc korun. „Vedle této cenné památky v centru města investujeme letos dalších více než
300 tisíc korun do oprav několika drobných
sakrálních staveb, které jsou umístěny v jednotlivých městských částech. Nového kabátu se tak dočkaly například kamenné kříže
v Nedvězí nebo na Bělidlech. Kompletní
opravu včetně terénních úprav pro odvedení vlhkosti pak prodělala trojboká boží muka
v Zolově ulici ve Slavoníně,“ uvedl majetko-
Neředínský hřbitov se dočká
nových dlážděných cest
Olomouc tvoří plán udržitelné městské mobility
Foto Blanka Martinovská
Dvě páteřní cesty hřbitova v Neředíně
budou mít nový povrch. Radní města
Olomouce podpořili investici za téměř
900 tisíc korun. „Stav dvou nezpevněných a přitom velmi frekventovaných
úseků na olomouckém centrálním hřbitově vyvolává již delší dobu rozladěnost
návštěvníků. Vzhledem k významu tohoto pietního místa jsme hledali možnosti,
jak tuto neutěšenou situaci co nejrychleji
vyřešit,“ vysvětlil náměstek primátora
Ladislav Šnevajs.
Investorem bude městská příspěvková
organizace Hřbitovy města Olomouce.
„Projekt, který jsme si nechali zpracovat,
počítá s vydlážděním dvou páteřních
a nejvíce kritizovaných úseků žulovou
kostkou. Předpokládané rozpočtové náklady jsou 865 tisíc korun,“ uvedl ředitel
Hřbitovů města Olomouce Igor Kleiner.
Pokud se podaří zhotovitele stavby vysoutěžit včas a bude přát počasí, dá se
předpokládat, že by se veřejnost mohla
dočkat nových dlážděných cest na hřbito(red)
vě ještě v letošním roce.
právní náměstek primátora Filip Žáček. Právě boží muka na Zolově ulici dostala také novou střešní krytinu a omítky včetně výmaleb.
Do konce roku se nového kabátku dočkají
ještě dvě památky místního významu, a to
boží muka mezi Slavonínem a Nedvězím
a kamenný kříž v Droždíně při ulici E. Junkové. „Při výběru staveb, do jejichž údržby
a obnovy budeme v jednotlivých letech investovat, zohledňujeme vedle jejich stavu
také priority jednotlivých komisí městských
(red)
částí,“ uzavírá náměstek Žáček.
Dokument, který dlouhodobě identifikuje
strategické cíle v oblasti bezpečnější a šetrnější dopravy v kontextu zdravého životního prostředí města, plánuje pořídit město
Olomouc. Radní souhlasili s vyhlášením
zadávacího řízení na veřejnou zakázku Plán
udržitelné městské mobility Olomouc. Strategický materiál se má důkladně věnovat dopravě ve všech souvislostech.
„Město Olomouc nemá zpracovaný strategický materiál, který by se věnoval dopravě
jako celku. Plán udržitelné městské mobility
má být dlouhodobým projektem, který identifikuje strategické cíle, akce a opatření, která
napomohou narůstající dopravu v městských a příměstských oblastech učinit udrži-
telnější, což znamená bezpečnější a šetrnější
vůči městskému životnímu prostředí,“ vysvětlil cíl dokumentu náměstek primátora
Aleš Jakubec.
Důvodem pořízení Plánu udržitelné městské mobility Olomouc je tedy vytvoření
strategického dokumentu, který bude řešit
mobilitu ve městě komplexně, a to ve vazbě
na potřeby obyvatel a návštěvníků města
a podnikatelské sféry, s cílem zlepšit kvalitu
života ve městě. Plánování proto musí zahrnout všechny druhy dopravy s důrazem
na posílení podílu veřejné, cyklistické a pěší
dopravy (tzv. udržitelných druhů) tak, aby
konkurovaly automobilové dopravě.
„Pořízení plánu je součástí programového prohlášení rady města. Pokud bychom
schválený plán neměli, ztratilo by město od
roku 2018 možnost žádat o dotace na dopravu v rámci Operačního programu Doprava
2014–2020 a v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014–2020,“
upozornil náměstek Jakubec.
Termín předpokládaného zahájení prací je
v lednu 2016, součástí plánu bude například
dotazníkové šetření v domácnostech. (red)
SC 351416/01
INZERCE
Geol, s.r.o.
Dolní hejčínská 47/25, 779 00 OLOMOUC
tel.: 603 539 605
e-mail: [email protected] • www.geol.cz
16 / RADNIČNÍ LISTY
SC 351505/01
Î zaměření skutečného provedení stavby Î vyhotovení
geometrických plánů Î vytyčení hranic pozemků
Î vytyčování staveb Î mapové podklady pro projekty
SC 351439/01
Provádíme tyto geodetické práce:
ROZVOJ MĚSTA
Práce na stavbě stezky podél Moravy
skončily. Cyklisté i chodci si mohou užívat
smíšené stezky poblíž Švýcarského nábřeží v její kompletní podobě. Dokončení se
totiž dočkal i chybějící úsek pod mostem
ve Velkomoravské ulici.
Více než dvousetmetrový úsek stezky dostal nový povrch z asfaltobetonu, osvětlení a terénní úpravy. „Celkové náklady
městské investice jsou ve výši 1,7 milionu
korun, což je zhruba o půl milionu korun
méně, než projekt původně předpokládal,“ podotkl primátor Antonín Staněk.
Nový úsek stezky vede pěší i cyklisty podél pravého břehu řeky Moravy pod most
ve Velkomoravské ulici. Trasa vycházela
z původní pěšiny. Celková délka nově dokončeného úseku je 211 metrů. „Uživatelé
jistě ocení, že je stezka v místě mostu pod
Velkomoravskou ulicí také nově nasvětlená. Vznikl zde tak bezpečný průchod pro
pěší i cyklisty, který propojí velká sídliště
na Povlu a Nových Sadech s centrem města,“ uvedl náměstek primátora Filip Žáček.
Bezpečnost cyklistů a pěších ve večerních
Foto Blanka Martinovská
Stezka podél Moravy je konečně kompletní
v roce 2013. „V rámci výstavby protipovodňových opatření II. A etapy byl však plánovaný stavební objekt cyklostezky vyjmut
z územního řízení, protože nešlo o veřejně
prospěšnou stavbu. Město Olomouc proto muselo stezku dokončit bez dotačních
prostředků jako vlastní investici,“ objasnil
(red)
primátor Staněk.
a brzkých ranních hodinách zajistí kromě
osvětlení přímo pod mostem také dvě lampy umístěné po obou stranách mostu.
Zhruba dvousetmetrový úsek dosud nezpevněné stezky měl být původně dokončen a napojen na cyklostezku už během
budování protipovodňových opatření, které podél řeky realizovalo Povodí Moravy
Dva důležité mosty v Litovelském Pomoraví procházejí rekonstrukcí
uzavřena. Tato oprava si vyžádá náklady
ve výši 1,5 milionu korun.
Rekonstrukce Ostrovského mostu, který
stojí na lesní cestě Litovelská v katastrálním území Unčovice, začala v polovině
září a trvat má do 15. prosince. Náklady
na rekonstrukci činí podle smlouvy o díle
bezmála šest milionů korun a také tento
most bude po celou dobu rekonstrukce
uzavřen. Návštěvníci Litovelského Pomoraví jsou o této skutečnosti a o náhradních
trasách informováni prostřednictvím tabulí na přístupových cestách.
„Obě mostní konstrukce byly ve špatném
technickém stavu. Veřejnost je přitom
zvyklá je často používat, jedná se o oblast hojně využívanou k pěší i cyklistické
rekreaci. Oprava tedy byla na místě a je
součástí širšího souboru obdobných investičních záměrů města Olomouce,“ říká
náměstek primátora Aleš Jakubec. „Na
tyto investice využijeme prostředky získané z hospodaření Lesů města Olomouce. Dá se tak říct, že zisk je proinvestován
přímo v místech, kde vznikal,“ dodává
(red)
náměstek Jakubec.
INZERCE
SC 350384/08
Ostrovský most a Vietnamská lávka, dvě
mostní stavby, po nichž především pěší turisté a cyklisté překonávají vodní tok v Litovelském Pomoraví, právě nyní procházejí rekonstrukcí. Jedna ze staveb na území, o něž
se stará společnost Lesy města Olomouce,
skončí poslední říjnový den, druhá z nich
pak potrvá až do poloviny prosince. Město
chce na úhradu těchto oprav využít právě
výtěžek hospodaření městských lesů.
Na konci října by měla skončit rekonstrukce takzvané Vietnamské lávky nedaleko obce Hynkov, která je po dobu oprav
RADNIČNÍ LISTY / 17
DĚTI A MLÁDEŽ
Úctyhodné jubileum letos slaví Střední
zdravotnická škola Emanuela Pöttinga.
V Olomouci funguje již sto dvacet let,
a je tak jednou z nejstarších vzdělávacích institucí ve městě. Dnes tu budoucí zdravotníci studují pod dohledem
kvalitních pedagogů v prostředí, které
nabízí spojení historických prostor
(aula, kaple) i moderně zařízených laboratoří a učeben. Každoročně škola
posílá do praxe desítky zdravotních sestřiček. V nabídce je i řada dalších oborů. Podstatné je, že absolventi školy neplní úřady práce a je o ně velký zájem.
Škola nabízí široké spektrum studijních
oborů na střední i vyšší odborné škole.
Nosným středoškolským oborem je čtyřletý zdravotnický asistent, pro který se
každoročně otevírají dvě až tři třídy. Jednou za dva roky škola otevírá obory asistent zubního technika, laboratorní asistent
a nutriční asistent. Studium těchto oborů
je zakončeno maturitní zkouškou. „Absolventi nejen naší školy mohou pokračovat
ve studiu na vyšší odborné škole v obo-
ČTYŘLÍSTEK NABÍZÍ PROGRAM PRO
RODINY I MIKROŠKOLKU
Studio Čtyřlístek,
Olomouc, pobočka Řepčín nabízí
tyto programy:
Dopolední klub
pro rodiče s dětmi
s prvky Montessori pedagogiky
a rodinnou mikroškolku Čtyřlístek pro děti od 2 let. Bližší informace
na www.studio-ctyrlistek (pobočka Řepčín) nebo na tel.
775 606 244. Těšíme se na vás!
(red)
Foto archiv
Olomoucká „zdravka“ je tu už sto dvacet let
ru diplomovaná všeobecná sestra, který
se otevírá každoročně, a dále v oborech
diplomovaný zdravotnický záchranář,
diplomovaný farmaceutický asistent, otevíraných jednou za dva roky, a diplomovaný zubní technik, diplomovaný zdravotní laborant (jednou za tři roky). Obor
diplomovaný farmaceutický asistent lze
studovat i v kombinované formě vzdělávání. Ze zdravotnických škol má naše
„zdravka“ největší nabídku oborů v rámci
celého Olomouckého kraje,“ uvádí ředitel
školy Pavel Skula s tím, že svým studentům nabízí škola opravdu perspektivní
obory, v nichž naleznou uplatnění.
Školu momentálně navštěvuje sedm set
padesát žáků a studentů. Zapojují se do
řady aktivit, které škola nabízí. Jde o psychologické, jazykové olympiády, recitační
soutěže, osvětové akce pro děti z mateřských škol a prvňáčky, kteří si odnášejí
diplomy znalců první pomoci. Také se
mohou podílet na programech kulturního klubu, projektech.
V historické budově na Palackého třídě
pracuje sto deset zaměstnanců. Škola zaměstnává šedesát pět interních pedagogů.
Spolupracuje s odborníky ze státních i soukromých zdravotnických zařízení a sociálních institucí, nejvíce s Fakultní nemocnicí
v Olomouci, Lékařskou fakultou UP v Olomouci, Vojenskou nemocnicí v Olomouci
(hk)
a s Poliklinikou ve Šternberku.
NĚCO Z HISTORIE ŠKOLY
Historie Pöttingea sahá do 19. století. V zakládacích
listinách Ústavu hraběte Pöttinga je zdůrazněno, že
město získá školu pro výchovu a vzdělání dívek. Ústav
byl slavnostně otevřen 15. září 1895. Do roku 1948 byla
převážně „dívčí veřejnou obchodní školou“, zdravotnické
obory se ve škole začaly vyučovat v roce 1948 a postupně se škola orientovala pouze na ně. Stěžejní středoškolské obory jsou od roku 1997 doplněny o obory vyššího
odborného vzdělání.
Školou, veřejností běžně označovanou jako Pöttingeum,
prošlo přes dvacet tisíc absolventů třiceti zdravotnických
oborů a působilo zde více než osm set interních i externích učitelů.
Budova Pöttingea je kulturní památkou.
Děti ze ZŠ Komenium si vytvořily vlastní kalendář
Základní škola Komenium slavnostně pokřtila kalendář složený z výtvarných prací
žáků školy. Vznik kalendáře s názvem Bezpečí v Olomouci podpořil primátor města
Olomouce Antonín Staněk a zástupci školy
jej představili na vernisáži žákovských prací, které jsou součástí kalendáře. Kmotrem
kalendáře se stal ředitel školy František
Vlček. Cenu a diplom za nejlepší výtvarné dílo v kalendáři získala žákyně 3. třídy
Klaudie Stuchlíková. Také dostala sladkou
(red)
cenu – poukázku do Cafe Hájek.
Konference o životě s dvojčaty se letos koná v Olomouci
Olomoucké Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty se letos ocitne v roli pořadatele unikátní akce meziregionálního setkání organizací a odborníků, kteří pracují
s rodinami s dvojčaty/vícerčaty. Ve čtvrtek
19. listopadu pořádá pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje celodenní konferenci s názvem Život s dvojčaty – dvoj-
18 / RADNIČNÍ LISTY
násobná radost. Pozvání přijali odborníci
z různých oborů, kteří se v rámci své profese denně setkávají s rodinami s dvojčaty
či vícerčaty.
Za olomoucké Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty promluví ředitelka centra
Zuzana Staroštíková, která současně pokřtí
první benefiční kalendář Centra pro rodiny
s dvojčaty a vícerčaty s názvem 12 příběhů,
který představí 12 různých aktivit a služeb
centra na 12 reálných lidských příbězích.
Přijďte i vy podpořit dobrou věc! Konference
se koná 19. listopadu od 9 do 17 hodin v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje. Více o konferenci, aktivitách a kalendáři najdete na www.dvojcata.net. (red)
POLICIE A HASIČI
Hledáte zajímavou práci? Staňte se strážníkem!
• telefonicky – 585 209 500
• elektronicky na adrese: prij[email protected]
Nabízíme:
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• jistotu pravidelného příjmu
• odměňování za velmi dobré pracovní
výsledky
• dovolená na zotavenou v délce pět týdnů
• příspěvek na stravování
• poukazy na čerpání služeb (např. wellness)
• příspěvek na penzijní připojištění
• věcné dary při životních jubileích
• finanční příspěvky při důležitých životních událostech (narození dítěte, svatba)
• sportovní a kulturní vyžití (vlastní posilovna a tělocvična)
Profesionální hasiči zasahují v Olomouci už 70 let
Foto Blanka Martinovská
Letos uběhlo 70 let od vzniku jednotky
profesionálních hasičů v Olomouci. Záchranáři v Olomouci si toto významné výročí připomněli několika akcemi. Hlavní
den oslav zažili Olomoučané v pátek 18.
září 2015 na Horním náměstí v Olomouci.
Hasiče na Horním náměstí pozdravil
i náměstek primátora Martin Major a pogratuloval jim k jejich jubileu. „Sedmdesát let je dlouhá doba. Když člověk
slaví sedmdesátiny, obvykle je už velmi
zkušený, ale často přitom bývá také poněkud unavený. Já jsem moc rád, že naši
profesionální hasiči působí při své oslavě
sedmdesátky současně velice zkušeným
i velmi čerstvým dojmem,“ uvedl Martin Major. Jak dodal, hasičům vděčíme za
mnohé, především pak za pocit bezpečí,
a připomněl, že naši profesionální hasiči
patří výcvikem, znalostmi i technickým
vybavením k nejlepším v Evropě.
V průběhu pátečních oslav hasiči na náměstí u radnice představovali množství
ukázek ze své práce i nejmodernější i historickou techniku. Součástí oslav bylo
také předání medailí HZS Olomouckého
kraje a medaile Za věrnost II. a III. stupně. Na náměstí také skládali slib nováčci,
kteří k HZS Olomouckého kraje nastou(red)
pili v průběhu roku 2015.
Foto Pavel Snášel
Městská policie Olomouc
vyhlašuje výběrové řízení
na pozici strážník. Strážníkem může být, za splnění platných legislativních
podmínek, občan České republiky, který
je bezúhonný, spolehlivý, starší 21 let,
zdravotně způsobilý a dosáhl středního
vzdělání s maturitní zkouškou. Vzhledem k charakteru vykonávané práce je
důležitým předpokladem i dobrá fyzická
kondice. Vítáni jsou uchazeči s aktivní
znalostí alespoň jednoho cizího jazyka.
Pokud splňujete výše uvedené podmínky
a máte vážný zájem o zařazení do výběrového přijímacího řízení na místo strážníka, kontaktujte MP Olomouc:
• osobně na adrese – Městská policie
Olomouc, Kateřinská 23, Olomouc
• půjčky na překlenutí tíživé sociální situace
• ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami vitamínové akce
• jazykové vzdělávání
Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete na: www.mp-olomouc.cz.
DOBROVOLNÍ HASIČI ZÍSKALI DÍKY KRAJI
A MĚSTU LEPŠÍ VYBAVENÍ
Novou techniku a vybavení získali pro svou důležitou práci
olomoučtí dobrovolní hasiči. Vybavení a techniku, pořízenou díky dotaci statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje, jim předal 1. náměstek primátora Martin Major,
do jehož gesce oblast ochrany obyvatelstva spadá. Současně se řeší také zřízení nové hasičské jednotky, která nahradí
činnost zrušené požární jednotky Českých drah.
Velitelé jednotek dobrovolných hasičů převzali celkem
24 zásahových přileb Dräger, čtyři dýchací přístroje Dräger
a čtyři náhradní láhve k dýchací technice. Z této dotace
ještě do konce letošního roku obdrží hasiči v Topolanech
motorovou pilu a hasiči v Radíkově plovoucí čerpadlo. Celkově přišlo toto vybavení na 378 tisíc korun, Olomoucký
kraj hasičům přispěl částkou 80 tisíc korun.
„Nad rámec této dotace ještě město Olomouc pokračovalo
s obměnou vybavení oblečení potřebného pro zásah,“ uvedl náměstek primátora Martin Major. „Pro případ vzniku
povodní a výcvik práce na vodě byl navíc v letošním roce
zakoupen nafukovací člun s motorem,“ doplnil. Náklady se
vyšplhaly k částce téměř půl milionu korun.
(red)
POLICIE PŘIJÍMÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje přijímá do
služebního poměru příslušníka Policie České republiky nové
policisty. „Preferujeme uchazeče, kteří žijí v Olomouckém
kraji a kteří vnímají práci policisty jako své budoucí celoživotní poslání,“ podotkla mluvčí policie Marie Štrbáková.
Policistou by se měl stát takový člověk, který chce ve svém
životě zastávat a ctít zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a soustavně prohlubovat své
znalosti a odbornou kvalifikaci.
Do služebního poměru může být přijat občan České republiky, který
• o přijetí písemně požádá,
• je starší 18 let,
• je bezúhonný,
• splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na
které má být ustanoven (minimálně středoškolské vzdělání s maturitou),
• je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
• je plně svéprávný,
• není členem politické strany nebo politického hnutí,
• nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídicích nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.
Přijímací řízení obvykle trvá dva měsíce a v jeho průběhu
uchazeč absolvuje náročné psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti a zdravotní prohlídku. První rok
služby se všichni noví policisté řádně připravují pro výkon
svého budoucího povolání ve středních policejních školách
a absolvují praxi na mateřských odděleních.
Kontakt na pracoviště výběru
nových policistů:
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor personální
Tř. Kosmonautů 189/10
771 36 Olomouc
Mgr. Sylva Šálková – personalistka
Tel.: 974 761 406, mobil.: 724 895 267
e-mail: [email protected]
Více informací na: www.policie.cz.
RADNIČNÍ LISTY / 19
KULTURA
1. ne
2. po
3. út
4. st
5. čt
7. so
8. ne
9. po
10. út
11. st
13. pá
13. pá
14. so
15. ne
16. po
17. út
18. st
19. čt
20. pá
21. so
21. so
21. so
22. ne
22. ne
24. út
25. st
26. čt
28. so
29. ne
30. po
19:00
19:00
19:00
19:00
ST 19:00
19:00
19:00
NO 14:30
A
19:00
L
19:00
C
19:00
19:00
P
19:00
X
19:00
YO 16:00
K
19:00
19:00
19:00
19:00
V
19:00
14:00
17:00
20:00
RPP 10:00
OPP 14:00
B
19:00
19:00
D
19:00
17:00
17:00
19:00
K
Královny
činohra
Netopýr
Rytíř Modrovous
Sluha dvou pánů
Hubička
My Fair Lady
Lazebník sevillský
Najdeme se na Ztracené
Drobečky z perníku
Léto na kole
Emma
Když se zhasne
Dáma s kaméliemi
Dáma s kaméliemi
Amadeus
Lazebník sevillský
U pokladny stál
Spící krasavice
Prodaná nevěsta
Dáma s kaméliemi
Taneční retro lekce
Noc na Karlštejně
Noc divadel v retro stylu
O líných strašidlech
O líných strašidlech
Hraběnka Marica
Romeo a Julie
Léto na kole
Odysseus
Odysseus
Rose Marie
opereta
opereta
činohra
opera
muzikál
opera
činohra
činohra
činohra
činohra
činohra
balet
balet
činohra
opera
činohra
balet
opera
balet
Objednejte si předplatné Moravské filharmonie –
ještě jsou volná místa v abonentních cyklech
A, D a S, více na www.mfo.cz.
čtvrtek 1. abonentní koncert cyklu A
5. 11. Hudba Dálného a Blízkého východu
Reduta K. Goldmark Sakuntala op. 13
19:00
předehra z eposu Mahábhárata
J. Mayer
Dissecting „Desh Rag“
(Rozbor Rágy „Desh“)
J. Mayer
Koncert pro sitár č. 1
E. Elgar
Pochod mugalských císařů
K. Lau
Radost
C. Nielsen Suita Alladin op. 34
sólista
Jonathan Mayer
(Velká Británie) sitár
Tomáš Reindl tabla
dirigent
Debashish Chaudhuri (Indie)
pátek
Benefiční koncert pro Nadaci Malý Noe
6. 11. Večer hudby a poezie
Reduta sólisté
Hana Maciuchová, Alfréd
19:00
Strejček recitace
Štěpán Rak kytara
Gamavilla Quartet
čtvrtek
12. 11.
Reduta
19:00
1. abonentní koncert cyklu D
Chvála dechové harmonii
v 9.30 veřejná generální zkouška (vstupenky
v podloubí radnice nebo na místě od 9.00)
W. A. Mozart Don Giovanni předehra k opeře
W. A. Mozart Koncert pro klarinet a orchestr
A dur KV. 622
J. Brahms Serenáda č. 2 A dur
sólistka
Ludmila Peterková klarinet
dirigent
Petr Vronský
hrajeme v Divadle
hudby Olomouc
NOVINKY Z KNIHOVNY
MĚSTA OLOMOUCE
rodinné divadlo
senioři –30%
hrajeme v Divadle hudby Olomouc
premiéra
listopad
senioři –30%
vstup zdarma, nutná rezervace
muzikál
pohádka
pohádka
opereta
balet
činohra
balet
balet
opereta
premiéra
II. premiéra
www.moravskedivadlo.cz
tel. 585 500 500
neděle
15. 11.
Reduta
10:30
Nedělní matiné pro děti a rodiče
Dům plný hudby
Tak to tu ještě nebylo! Budou hrát všichni
a všude a na všechno. Nevěříte? Přijďte a uvidíte!
moderátor Vladislav Kvapil
dirigent
Petr Šumník
čtvrtek
19. 11.
Reduta
19:00
1. abonentní koncert cyklu S
Večer protikladů aneb hudební
procházka staletími
G. Rossini Lazebník sevillský předehra
G. Rossini „Una voce poco fa“ árie
G. F. Händel „Da tempeste“ árie
Ch. Gounod „Je veux vivre“ árie
J. A. Rose Koncert pro klavír a orchestr
W. A. Mozart Symfonie č. 40 g moll KV. 550
sólisté
Sing Rose (USA) soprán
John Alan Rose (USA) klavír
dirigent
Miran Vaupotich (Chorvatsko)
Vstupenky na koncerty MFO (i na veřejné generální zkoušky)
v prodeji v infocentru v podloubí radnice jeden týden před
konáním koncertu.
Spolek pro komorní hudbu
pondělí
9. 11.
Reduta
19:00
Koncert laureátů Mozartovy klavírní
soutěže: J. Janková, E. Michalíková,
M. Šumníková, D. Mareček
J. S. Bach, V. Novák, F. Chopin, A. Dvořák
sobota Koncert vítězů Pěvecké soutěže
28. 11. Olomouc 2015
Reduta spoluúčinkuje orchestr Moravského
divadla Olomouc
Vstupenky na koncerty SPKH v prodeji na místě hodinu
před koncertem.
20 / RADNIČNÍ LISTY
LISTOPAD
1. ne
• Kutilské dílničky pro děti. Celý listopad se už děti
s knihovníky mohou těšit na Vánoce. Každé listopadové
pondělí od 12 do 17 hodin mohou přijít do oddělení pro
děti a mládež na náměstí Republiky na kutilské dílničky
nazvané Vánoce jsou za dveřmi.
• Cestopárty – Polsko (Mazury), Litva. V budově na
náměstí Republiky se ve středu 4. listopadu v 17 hodin
uskuteční další díl z cyklu cestopisných podvečerů CESTOPÁRTY – Kouzlo polských Mazur a podivná duše Litvy.
Besedou budou provázet a fotografie promítat Hynek
Pečinka a Radek Hrachovec.
• Vlastimil Artur Polák. Knihovna spolu s neziskovou
společností EuForAll pokračuje v budově na náměstí
Republiky v cyklu besed věnovaným literatuře, umění
a hudbě. Ve čtvrtek 5. listopadu v 15:30 Petra Kožušníková z Katedry bohemistiky Filozofické fakulty UP Olomouc přiblíží další z literárních osobností Olomouckého
kraje – německy píšícího básníka židovského původu
Vlastimila Artura Poláka (1914–1990).
• Večer poezie. K celostátnímu festivalu české a mezinárodní poezie zvanému Den poezie se letos knihovna připojuje
setkáním s olomouckým básníkem Petrem Šafránkem. Večer
plný laskavé poezie s názvem Podzimní inspirace začíná ve
čtvrtek 12. listopadu již v 16:30 na pobočce Jungmannova.
• Grafologie. Helena Veličková, která je známou olomouckou grafoložkou a autorkou řady odborných publikací, přijde ve čtvrtek 19. listopadu 2015 v 17 hodin do
budovy na náměstí Republiky besedovat nad podstatou
grafologie. Účastníci si mohou přinést vlastní rukopisy
a dozvědět se něco o sobě či svých bližních.
• Putujeme po Asii – Vietnam. Pobočka Jungmannova
ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců pro
Olomoucký kraj připravila poslední besedu z třídílného cyklu „Putujeme po Asii“ – tentokrát se ve čtvrtek 26. listopadu v 16:30 můžeme těšit na povídání o dalekém Vietnamu.
• Den pro dětskou knihu. První adventní sobota je již
podeváté věnována dětské knize a dětskému čtenářství.
Celá budova na náměstí Republiky se 28. listopadu od
8 do 12 hodin změní v pohádkové území a ožije nadpřirozenými postavami, soutěžemi a kreativními výtvarnými dílničkami. Na všechny šikovné děti (které mohou
přijít i v kostýmu) a jejich rodiče se po desáté hodině
přijde podívat také zvířátko ze zoologické zahrady.
SOUTĚŽ:
• Návrat krále. Výtvarnou soutěž inspirovanou osobností nejvýznamnějšího Čecha – Karla IV., vyhlašuje knihovna pro všechny mladé do 18 let. Úkolem je namalovat
obrázek ze života krále tak, jak si jeho život představujeme. Na překvapující ztvárnění čeká oddělení pro děti
a mládež či kterákoliv pobočka do konce ledna 2016.
VÝSTAVY:
• Petra Filipovská a Martin Froulík. Mladí výtvarníci Petra
Filipovská a Martin Froulík, kteří až do 12. prosince vystavují na pobočce Brněnská, vycházejí z atelieru „Video,
multimédia, performance“ docenta Jiřího Surůvky na
Ostravské univerzitě.
• Zdeněk Vích – fotografie. Prostory budovy na náměstí Republiky oživují až do konce roku 2015 fotografie
člena fotografické sekce Vlastivědné společnosti muzejní
v Olomouci Zdeňka Vícha.
• Irena Válková. Pobočka Jungmannova umožňuje až
do konce prosince 2015 představit své portréty, krajiny
a květiny olomoucké malířce Ireně Válkové, člence výtvarné skupiny „Olomoučtí“.
KULTURA
Olomoucká knihovna získala prestižní titul
Olomouc zvítězila v konkurenci 38 městských knihoven v zemi. Knihovna města
Olomouce se pyšní titulem Knihovna roku
2015. Výsledky soutěže vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. „Velmi
mě těší, že titul putoval právě do Olomouce. Celorepublikové ocenění je výsledkem
systematické a usilovné práce vedení i všech
pracovníků knihovny, za což jim patří velký
dík,“ zhodnotil úspěch náměstek primátora
Pavel Urbášek. „Komise při svém hodnocení
nejvíce ocenila to, že se současnému vedení
podařilo postupnými kroky proměnit interiér knihovny v moderní a příjemný prostor,
který láká k návštěvě, ke studiu i trávení vol-
ného času,“ dodal náměstek. „Titul jsem skutečně nečekala. Moc mě těší, že jsme dokázali
obstát v tak velké konkurenci. Jsem přesvědčena, že je to výsledek naší dlouhodobé kvalitní práce se čtenáři a také propagace naší
knihovny. Snažíme se akce knihovny i služby propagovat vtipným způsobem,“ uvedla
ředitelka knihovny Lenka Prucková. Kromě
ocenění získala knihovna také finanční odměnu ve výši 40 tisíc korun. „Cílem soutěže
je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou
provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb,“ doplnil
(red)
Vít Richter z Národní knihovny.
Malíř a grafik Zdeněk Vacek oslaví své jubileum výstavou
Ve čtvrtek 29. října v 18 hodin proběhne
v Galerii města Olomouce slavnostní vernisáž výstavy významného olomouckého
malíře a grafika Zdeňka Vacka, která se koná
u příležitosti jeho životního jubilea (75 let).
Autor se představí rozsáhlou expozicí obrazů a objektů, které vytvořil v posledních
letech. Tvorba Zdeňka Vacka je charakteris-
tická především figurálními náměty ztvárněnými rukopisem formálně těžícím z post
kubistických tendencí. Jeho tvorba pracuje
často s humornou nadsázkou. Před několika
měsíci byla na faře v Hnojicích otevřena Galerie Zdeňka Vacka, v jejíž expozici se nachází několik desítek malířových děl. Výstava
(red)
potrvá do 28. listopadu.
Šéfem činohry divadla
se stane Roman Vencl
Činoherní soubor Moravského divadla Olomouc
povede
od příští sezony
2016/2017 herec,
režisér a dramatik
Roman
Vencl. Do funkce jej jmenoval
ředitel divadla
Pavel Hekela.
Dosavadní člen
souboru činohry Vencl vystřídá ve vedení
Michaela Taranta, který se rozhodl po aktuální sezoně z divadla odejít.
Roman Vencl působí v Moravském
divadle Olomouc od roku 2009. Účinkoval tady v řadě inscenací a je i spoluzakladatelem pardubického divadla
Do Houslí, pro které v Olomouci spolurežíroval inscenace tří her, jichž je spoluautorem: Když se zhasne, Královny
a Najdeme se na Ztracené. Tyto tituly
patří dlouhodobě k nejúspěšnějším v re(red)
pertoáru divadla.
program kulturních akcí
Tomáš Sedláček: Ekonomika a náboženství | přednáška
23.–26. 11. vždy v 8:30 a 10:00 hodin pro mateřské a základní školy.
www.olmuart.cz
út | 10. 11. | 16:30 hodin | GALERIE AMO | VSTUP VOLNÝ
Giovanni Battista Piranesi | Komentovaná prohlídka
s kurátorkou Helenou Zápalkovou. | Rezervace, informace:
585 514 241 | [email protected]
út | 24. 11. | 14:00 hodin | TROJLODÍ A STUDIO MMU | VSTUP VOLNÝ
Věc a skutečnost | animační program pro seniory k výstavě
Zbyňka Sekala „A věci se zvolna berou před se“ | Registrace:
[email protected] | 585 514 213.
út | 10. 11. |18:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUP VOLNÝ
Ekologický večer | Ondřej Fous: Století zahradníka v obrazech
út | 24. 11. | 16:30 hodin | MMU – TROJLODÍ | VSTUP VOLNÝ
Zbyněk Sekal / A věci se zvolna berou před se | Komentovaná
prohlídka s Marií Klimešovou, autorkou výstavy a monografie
říjen
ne | 1. 11. | 19:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 200 Kč
Královny | Komedie – Moravské divadlo Olomouc
út | 3. 11. | 17:00 hodin | SKLEPENÍ CAFÉ AMADEUS | vstup volný
Petr Zatloukal: Poslední cesta | Vernisáž výstavy fotografií
út | 3. 11. | 18:00 hodin | DIVADLO HUDBY | vstup volný
Rozvojový večer | Pavel Nováček: Klima se mění, co bylo, už není
st | 11. 11. | 19:00 hodin |MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ
Architekti italského baroka | Přednáškový cyklus Martina
Pavlíčka | Gian Lorenzo Bernini (1598–1680)
út | 3. 11. | 18.30 hodin | CAFÉ 87 | vstupné 50 Kč
Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje | Hostem
je lékař Oto Košta.
čt | 12. 11. | 19:00 hodin |MOZARTEUM | VSTUPNÉ 100 Kč
Festival Opera Schrattenbach | Daniel Rusek: Havel a Reed
út | 3. 11. | 19:00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ
FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc | Další rok | AnotherYear
| Velká Británie | 2010 | 129 min.
čt | 12. 11. | 19:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 30 Kč
Dáma na kolejích | ČSR | 1966 | 78 min. | režie: Ladislav
Rychman | hrají: Jiřina Bohdalová, Radoslav Brzobohatý a další
út | 24. 11. | 17:00 hodin | CAFÉ AMADEUS | VSTUP VOLNÝ
Vernisáž fotografií Vladimír Koštial / Krajina –
dokumentace – propagace
út | 24. 11. | 19:00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ
Umělec & člověk / Osobnosti světového malířství | Veronese
| Dlouhodobý cyklus přednášek Ladislava Daniela.
út | 24. 11. | 19:30 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 80 Kč
Slampoetry – regionální kolo kvalifikace pro mistrovství ČR
st | 4. 11. | 17:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUP VOLNÝ
Komentovaná prohlídka k výstavě Dohnat a předehnat |
Rezervace, informace: 585 514 190 | [email protected]
pá–ne | 13.–15. 11. | 10:00–18:00 hodin | SÁL MOZARTEUM,
STÁLÁ EXPOZICE AMO | VSTUPNÉ 400 Kč
Tělo, hlas a prostor v obraze | Workshop s Divadlem Continuo pro
zájemce od 18 do 100 let. | Přihlášky: [email protected] | 585 514 174
st | 4. 11. | 19:30 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 150 / 100 Kč
DH v DH | Talk show Davida Hrbka s jednou z prvních
československých modelek, tedy manekýn, Melánií Vančurovou.
pá | 13. 11. | 19:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 200 Kč
Když se zhasne | Moravské divadlo Olomouc
čt | 26. 11. | 16:30 hodin | MMU SALON, KABINET, STUDIO | VSTUP VOLNÝ
Atelier 6+ / Ozdob si, dekoruj | Výtvarná dílna pro děti od 6 do
12 let. | Rezervace: [email protected] | 585 514 299
so | 14. 11. | 14:00–18:00 hodin | STUDIO, MMU | VSTUP VOLNÝ
Zásuvky | workshop k výstavě Zbyňka Sekala „A věci se zvolna
berou před se“ | Rezervace: [email protected] | 585 514 213
čt | 26. 11. | 19:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUP VOLNÝ
Rozpohybovaný plakát | Film a přednáška k výstavě Dohnat
a předehnat
st–ne | 18.–22. 11. | 17:00 hodin | DIVADLO HUDBY
Ozvěny Mezipater | Olomoucký ohlas queer filmového festivalu
Mezipatra.
pá | 27. 11. |19:00 hodin | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 50 Kč
Pocta Františku Stupkovi | Koncert Stupkova kvarteta
k 50. výročí úmrtí budovatele Moravské filharmonie
pá | 20. 11. |18:30 hodin | MOZARTEUM |VSTUPNÉ 50 Kč
Lea Vítková zve na… Vánek ze severu | Vystupují Katarzyna
Jabłońska (Polsko), Martina Macko a Milada Jedličková.
so | 28. 11. | 14:00–18:00 hodin | STUDIO, MMU | VSTUP VOLNÝ
Černý Petr | workshop vhodný pro rodiny s dětmi do 10 let.
Rezervace nutná. | [email protected] | 585 514 213
ne | 22. 11. | 16:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 70 Kč
Divadlo dětem | Jak šlo vejce na vandr + Pohádková dílna |
Divadelní společnost Koňmo, Kardašova Řečice | Pondělí až čtvrtek
so | 28. 11. | 19:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 150 / 100 Kč
Berstad | Helgebostad | Wigdel: Jordjenta (Dívka z půdy) |
Taneční performance norského tria.
čt | 5. 11. | 10:00 a 16:00 hodin | SALON, KABINET, STUDIO | VSTUP VOLNÝ
Co umění umí: Hrátky se zvířátky | Workshop pro děti. |
Rezervace nutná |[email protected] | 585 514 299
čt | 5. 11. | 19:30 hodin | DIVADLO HUDBY | 220 / 150 Kč
Traband | Koncert kapely s nezaměnitelným zvukem i poetikou.
pá | 6. 11. | 19:00 hodin | DIVADLO HUDBY | 150 / 120 Kč
OL.I.V.Y vs. Paleťáci | Divadelní improvizace
so | 7. 11. | 10:00–15:00 hodin | TROJLODÍ, STUDIO, MMU
Se dřevem hravě | výtvarná dílna pro dospělé | Rezervace:
[email protected] | 585 514 299.
út | 10. 11. | 14:00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ
st | 25. 11. | 19:00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ
MoEns | koncert
RADNIČNÍ LISTY / 21
SPORT
Kickboxerům Smash
Gymu se doma dařilo
Konrád: Na každého střelce jdu stejně
Třetí ročník GCF Olomouc zaznamenal velký uspěch v zápasech MMA pro domací tým
MMA Smash Gym. Několikaměsíční tvrdá
kompletní příprava sklidila zasloužené ovoce a přinesla hřejivý pocit z výhry všem třem
zápasníkům, dvakrát v lehké a jednou ve
veltrové váze. Jako první nastoupil do oktagonu domácí, čerstvě plnoletý Vojtěch Hrabčík proti Janu Krajčovičovi z Fight Division
Malacky. Premiéra domácího borce v MMA
dopadla skvěle, boxersky zkušeného soupeře se povedlo hned v začátku zápasu dostat
na zem, držet nekompromisně pozici a čekat
na příležitost. Námaha se vyplatila a Hrabčík
ukončil zápas na konci 1. kola.
V následujícím utkání vyzval Jan Slováček
Roberta Kneippa z Nových Zámků. Také
tento duel netrval příliš dlouho. Zástupce
Olomouce zasypal soupeře ostrými údery
a po zásluze se radoval z vítězství. Do třetice své utkání zvládl Roman Procházka,
jedna z největších stálic domácího Smash
Gymu. Marku Polachovi nedovolil převzít
iniciativu. Také toto vystoupení skončilo už
(deš)
v 1. kole výhrou domácích barev.
Pořádná trefa do černého se podařila vedení HC Olomouc, které před sezonou získalo Branislava Konráda. Brankář, který byl
na posledním mistrovství světa trojkou slovenské reprezentace, má zkušenosti z KHL
a ve sbírce titul se Slovanem Bratislava se
stal postrachem extraligových útočníků.
Konrád se rychle stal velkou oporou a současně také miláčkem fanoušků. „Zatím se
nám daří, všichni věříme, že to vydrží,“
doufá opora olomouckých Kohoutů.
Od začátku sezony jste brankářskou jedničkou. Vyhovuje vám velké nasazení,
nebo uvítáte, když si občas od chytání
odpočinete?
Určitě raději chytám všechny zápasy. Ale
to vždy záleží i na rozhodnutí trenéra. Uvidíme, jak se sezona bude vyvíjet, kdo bude
chytat. Hlavně abychom vyhrávali a týmu
se dařilo.
Před časem jste byl chvíli v Třinci. Pro
soupeře jste neznámý. Je to vaše výhoda?
Myslím, že je to pro všechny stejné. Já
neznám útočníky, oni neznají mě. Nepřemýšlím o tom. Snažím se jít na každého
střelce stejně.
V zápasech se zatím olomouckým střelcům příliš nedaří. Cítíte, že jste pod větším tlakem?
Hokej je kolektivní hra. Každý má své
úkoly. Momentálně je to tak, že moc gólů
nedáváme. Když je ale nebudeme dostávat, tak to půjde a body budou přibývat.
Je to jednoduché. Jsem brankář a musím
chytat co nejlépe bez ohledu na to, kolik
dáváme branek.
Po vítězných domácích zápasech oslavujete s fanoušky. Vymýšlíte si své kousky
dopředu?
Někdy je to spontánní, někdy člověk jen
zatancuje nějakou lambádu nebo něco.
Doufám, že budu co nejčastěji šaškovat
a dělit se o radost.
Nebude vám pak chybět nová inspirace?
Nikdy jsem to moc nedělal. Když jsem byl
v Třinci, tak Šimon Hrubec tam s diváky
pořád blbnul. Vím, že Julo Hudáček ve
Švédsku skoro jezdí na lyžích. Takže mu
budu muset zavolat a nějaké tipy od něj
získat. Budu jedině rád, když budu muset něco vymýšlet. Znamenalo by to, že se
(deš)
nám daří.
INZERCE
)DUP ĘVN¨ potraviny
www.vilakrasy.cz
+OHG WHÌHUVWY¨DNYDOLWQ¬SRWUDYLQ\
EH]]E\WHÌQ¨FKHPLH"
= OHĽ¬9 PQDWRPFRM¬WH"
&KFHWHÌHUVWY¨ORN OQ¬SURGXNW\"
HUBNĚTE JAKO SLAVNÍ: REVOLUČNÍ
METODA VE VILE KRÁSY
22 / RADNIČNÍ LISTY
Navštivte prodejnu Náš grunt '$'%'-ʎ'$&Ɔ&Ž%ƾ+,Ɔ
a ochutnejte pNCYHLM¨ÈHYUÖĔHMNU¤[email protected]ʖ
'ROQ¬Q PÚVW¬
779 00 Olomouc
2WHY¬UDF¬GRED
Po – Pá: 8:00 – 18:30
So: 8:00 – 12:00
SC 351286/02
Potřebujete se zbavit přebytečného tuku, ale zatím všechny pokusy selhaly?
Svěřte se do péče odborníků na olomoucké Klinice estetické medicíny Vila krásy, kteří nabízejí bezbolestnou liposukci unikátním přístrojem VANQUISH.
Odborníci mluví o revoluci v hubnutí a odbourávání podkožního tuku. Nová metoda je naprosto bezpečná, bezbolestná a mnohem účinnější. Přístroj VANQUISH
využívá radiofrekvenční vlny, které míří přímo k tukovým buňkám. „Přístroj se
umístí nad problematickou partii a klienti cítí pouze hřejivé teplo, zatímco moderní
technologie ničí tukovou tkáň. Po prvním ošetření se sníží obvod pasu v průměru
o 1 až 2 procenta. K dosažení nejlepších výsledků je vhodné provést 4 až 6 ošetření
v týdenních intervalech,“ říká lékař Jiří Pumprla, který se svým týmem ověřoval
účinnost a bezpečnost technologie. „Výsledky rozsáhlé studie potvrdily zkušenosti
kolegů ze zahraničí a prokázaly vysokou účinnost i spokojenost klientek.“
K vysněné postavě pomohl VANQUISH i herečce Jitce Asterové. „Během čtyř půlhodinových terapií jsem shodila osm centimetrů v pase, což bych za tak krátkou
dobu sama nikdy nedokázala. Žádné změny v jídelníčku jsem nedělala, jen jsem
pila mnohem víc vody, aby tuk odcházel z těla ven,“ popsala své zkušenosti herečka.
+420 725 293 375
[email protected]
facebook.com/nasgrunt
www.nasgrunt.cz
SC 351440/01
tel.: 720 128 177
AKTUALITY
Areál na Lazcích hostil finále skokového poháru
nout mezi těmito dvěma jezdci tak musel součet časů a ten měla o více jak dvě
sekundy lepší Barbora Tomanová.
„Jsem moc šťastný, že pro mě dnešní finále skončilo takovým úspěchem. Vůbec
jsem s tím nepočítal a mým hlavním cílem
bylo si dnešní závod užít,“ shrnul Rudolf
Doležal. Ten byl jediným ze čtveřice jezdců, jenž ještě nikdy v 14leté historii tohoto
extraligového seriálu v parkurovém skákání nestartoval.
Velkému finále se střídáním koní předcházely vrcholné soutěže rámcových seriálů.
V mladší kategorii Czech Junior Cupu nenašla přemožitele Anna Lani Novak s Tavetou-HS. Mezi staršími juniory se nejvíce
dařilo Kateřině De Jagerové s valachem
Clooney 39. Finále Amateur Tour ovládla
Ingrid Schmiedová s Belinou.
Finále Českého skokového poháru nebylo jen o sportovních výkonech. Aukcí
dárkových předmětů vyvrcholil celoroční charitativní projekt Asociace ČSP
na podporu Českého národního registru
dárců dřeně. Z každého uskutečněného
startu při letošním ročníku ČSP bylo věnováno na konto registru 10 korun. Po
sečtení všech dílčích darů a výtěžku olomoucké dražby se dosáhlo na celkovou
(deš)
sumu 117 660 Kč.
Vyberte si
od A do Z
z výkonů
estetické
medicíny.
INZERCE
Český skokový pohár zná vítěze svého
14. ročníku. V Olomouci nečekaně vybojoval prvenství s velkým náskokem Rudolf Doležal, který si vůbec nejlépe poradil s koňmi svých tří soupeřů. Chyboval
pouze se svojí Peggy Sue a s obávaným
Adelgraafem. Toho vzala do finále Barbora Tomanová a dělal problémy v podstatě všem jezdcům. Jediná žena na startu s ním inkasovala osm trestných bodů,
což byl nejlepší výsledek tohoto koně.
Největší problémy s ním měl obhájce loňského vítězství Marek Klus. Ten z něj po
zastavení na druhé překážce spadl a to jej
stálo nejen šance na zopakování triumfu,
ale i na jakékoliv kvalitní umístění. Nakonec nasbíral 44 trestných bodů a skončil čtvrtý.
Před posledním kolem měli shodně
12 trestných bodů Rudolf Doležal a Vladimír Tretera. Zatímco Doležal ve čtvrté části soutěže dokončil s nejlepším finálovým
koněm Quentinem 6 bez penalizace, Vladimíra Treteru čekal na závěr Adellgraaf.
Špatné prognózy se k jeho smůle vyplnily a připsal si v jeho sedle 20 trestných
bodů. Dosáhl tak na stejné bodové skóre
32 trestných bodů jako Barbora Tomanová, která se všemi čtyřmi koňmi obdržela
8 trestných bodů za dvě chyby. Rozhod-
Konec kanoistické sezony přináší domácí tituly
První dva víkendy v září byly věnovány
českým šampionátům žáků a dorostenců
ve slalomu a sjezdovém sprintu na divoké
vodě. Nejprve se bojovalo o medaile v žákovských kategoriích (11–14 let) na umělé
dráze v Brandýse nad Labem. „Závody
této věkové kategorie na umělé dráze jsou
docela výjimečná záležitost, protože voda
na „kanále“ je skutečně divoká, a tak to
byla pro mladé závodníky často docela
slušná výzva,“ potvrdila náročnost závodů trenérka SK UP Olomouc Pavla Kneblová, která mohla být pyšná i na svou svěřenkyni a dceru Terezu Kneblovou, která
se v Brandýse stala vůbec nejúspěšnější závodnicí mistrovství, když získala osm mistrovských titulů (kajak a singlkánoe ve slalomu i sprintu v individuálních závodech
i soutěžích hlídek). Dvanáctiletá závodnice letos nebyla během sezony v žádném
závodě ve své kategorii mladších žaček ani
jednou poražena a úspěšnou sezonu korunovala tituly mistryně republiky.
Olomoucký klub se na žákovském mistrovství republiky stal nejúspěšnějším
oddílem. Celkem si naši závodníci na
Hanou odvezli jedenáct zlatých, patnáct
stříbrných a šest bronzových medailí.
O týden později se jelo o tituly v kategoriích dorostenců (15–18 let) na další umělé dráze v Českém Vrbném u Českých
Budějovic. Také tady se dařilo olomouckým závodníkům. Na jih Čech vyrazila
početná skupina SK UP od medailistů
ze světových soutěží (Václav Chaloupka,
Adam Neubert) po medailisty ze žákovského mistrovství v Brandýse. „Skvěle si
v Českých Budějovicích vedl Petr Novotný, který do závodu nastupoval po léčbě
zraněného ramene. Získal hned tři individuální mistrovské tituly na deblkánoi
se svým partnerem v kategorii mladších
dorostenců Janem Vrublovským (slalom,
sprint, kombinace),“ vyzdvihl úspěchy
mladých deblkanoistů trenér Petr Kratochvíl. Celkem získali naši závodníci ve
slalomu a sjezdovém sprintu dvacet medailí a to je hodně dobrý výsledek.
V Budějovicích se neztratili ani juniorský
mistr světa ve sjezdu, kajakář Adam Neubert (stříbro ve sprintu) a bronzový muž
juniorského mistrovství světa ve slalomu,
singlkanoista Václav Chaloupka (stříbro
(red)
v kategorii singlkanoistů).
RADNIČNÍ LISTY / 23
Plastická chirurgie A–Z
Horní náměstí 8
Olomouc
+420 604 723 403
www.plastickachirurgieaz.cz
SC 351417/01
KUPON
Plastická chirurgie A–Z
KONZULTACE
ZDARMA
platnost kuponu 1. 11. – 31. 12. 2015
VOLNÝ ČAS
Jubilejní 50. pokračování stavebního a technického veletrhu Stavotech – Moderní dům
Olomouc se uskuteční ve dnech 5. až 7. listopadu na olomouckém výstavišti Flora v rekonstruovaném a rozšířeném pavilonu A.
Největší podzimní stavební veletrh na Moravě přináší bohatou nabídku stavebních
materiálů, výrobků, služeb a technologií.
Jeho součástí je řada doprovodných výstav,
konferencí, seminářů a prezentací – právě
tady mohou stavaři, investoři i individuální
stavebníci najít spoustu nových myšlenek,
nápadů a informací a připravit se na novou stavební sezonu. Přes 150 vystavovatelů představí nabídku širokého stavebního
oboru i interiérového vybavení a nábytku.
MODERNÍ ŽENA A BYDLENÍ:
VŠE O ŽIVOTNÍM STYLU
Pestrou paletu novinek z oblasti životního stylu, vybavení
interiérů, nabídky nábytku, ale i kosmetiky a módy připravili na polovinu listopadu pro všechny zájemce pořadatelé
spojené výstavy a veletrhu Bydlení / Moderní žena. Dvoudenní akci plnou zajímavých tipů, nápadů a inspirací bude
hostit pavilon A Výstaviště Flora Olomouc od soboty 14. do
neděle 15. listopadu vždy od 9 do 18 hodin.
Již jednadvacátý ročník oblíbené podzimní akce olomouckého výstaviště nabídne opět nejnovější nabídku zařízení
bytů, nábytku či zdravého bydlení. Souputníkem letošní
výstavy Bydlení bude stejně jako vloni třináctý ročník
veletrhu kosmetiky, módy a zdravého životního stylu Moderní žena Olomouc. Více na www.flora-ol.cz.
(red)
POZVÁNKA NA LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Komise městské části 6, Sbor dobrovolných hasičů
Chválkovice a místní T. J. Sokol pořádají v úterý 27. října lampionový průvod k pomníku T. G. Masaryka na
Selském náměstí. Akce se koná za účasti představitelů
města a s doprovodem dechové kapely. Řazení průvodu
bude na hřišti u chválkovické sokolovny od 18:15. (red)
Foto archiv
Největší stavební veletrh na Moravě se blíží
Na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie je zaměřena prezentace s názvem Ekoenerga, aktuální téma
dřevěného stavění je obsahem dopro-
vodné výstavy i konference Moravská
dřevostavba.
Olomoucký kraj zastřešuje expozici měst
a obcí Olomouckého kraje, která je součástí přehlídky investičních příležitostí
pod názvem RegionInvest.
Olomoucké dny architektury a stavebnictví – to je název již 11. pokračování
osvětové multižánrové akce zaměřené na
architekturu, design a stavebnictví. Její
součástí budou opět přednášky, exkurze
a posterové architektonické a designové
výstavy.
Veletrh bude otevřen ve dnech 5. až 7. listopadu mezi 9. až 18. hodinou, v sobotu
(jed)
do 17 hodin.
Matice svatokopecká zve na dvě podzimní akce
Matice svatokopecká zve na kulturní a dramatický pořad o světcích v lidových i církevních písních, pranostikách a obyčejích s názvem Za nebeskou bránou II. – od svaté Máří
do Tří králů, který se koná v neděli 25. října v 17 hodin v bazilice Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku. V neděli 8. listopadu v 16.15 pak Matice svatokopecká pořádá na faře
na Sv. Kopečku besedu s náměstkem primátora města Ladislavem Šnevajsem na téma
(red)
Po posvátných místech Ázerbájdžánu, doplněnou promítáním snímků z cesty.
Do Metropolu možná přijde i Kristián
Umělecká a hudební agentura ARTUM
připravila zábavné představení s názvem
Možná přijde i Kristián, které provede diváka humornou formou českým zábavním uměním od 30. do 80. let dvacátého
století. V pořadu vystupuje 13 účinkujících, nechybějí pěvecké legendy Richard
Adam a Jiří Helekal, zazpívá také Dana
Chytilová, v humorných scénkách účinkuje mimo jiné Jaroslava Stránská, speciální
kouzla předvede kouzelník Grino, imitacemi známých osobností pobaví Dalimil
Klapka, taneční kreace ve stylových dobových kostýmech předvedou tanečnice
ze Spolku elegantních dam z Brna a v jejich podání se můžete těšit i na lechtivou
přehlídku historického spodního prádla.
Toto jedinečné představení můžete vidět
v Olomouci 5. listopadu od 16 hodin v kině
Metropol. Vstupenky se prodávají v předprodeji kina Metropol za jednotnou cenu 170 Kč.
Partnery představení jsou nadace Život
umělce, statutární město Olomouc a Český
(red)
rozhlas Olomouc.
INZERCE
Památka zesnulých se blíží,…
…věnujte čas vzpomínkám, ne úklidu.
NEMÁTE MOŽNOST PEČOVAT
O MÍSTO POSLEDNÍHO ODPOČINKU
VAŠICH BLÍZKÝCH?
pravidelnou i jednorázovou údržbu hrobového místa
umytí hrobu včetně úklidu bezprostředního okolí
dodání a instalaci smuteční výzdoby
termíny i rozsah služeb přizpůsobíme Vašim požadavkům
o provedení prací budete informováni zasláním fotodokumentace
24 / RADNIČNÍ LISTY
SC 351410/01
RÁDI VÁM POMŮŽEME - NABÍZÍME:
UFMFGPOtFNBJMJOGP!DJTUFISPCZD[tXXXDJTUFISPCZD[
SC 351438/01
Nabízíme kompletní péči
o místo posledního odpočinku
vašich zesnulých. Ať už
potřebujete jednorázově
povrchově vyčistit váš hrob,
a nebo máte zájem o trvalou
údržbu, jsme připraveni
k individuální pomoci.
www.peknehroby.cz
735 446 811 705 101 801
VOLNÝ ČAS
Zoo Olomouc láká na skutečnou raritu i večer duchů
V srpnu se v zoo na Svatém Kopečku narodilo mládě mravenečníka velkého. Je
to samička, jmenuje se Romy a roste jako
z vody a návštěvníci ji mohou vidět, jak
se drží své matce na zádech a nechá se
nosit. V pondělí 7. září si zoo na seznam
připsala další vzácný přírůstek, samičku
mravenečníka čtyřprstého. „U toho druhu jsme doposud jediná zahrada v Unii
českých a slovenských zoologických zahrad, která odchovává mláďata, navíc
pravidelně, nynější mládě je už sedmé
v pořadí,“ uvedla mluvčí zoo Karla Břečková. V celé Evropě se podle dostupných
informací za posledních dvanáct měsíců
narodila pouze čtyři další mláďata.
Přijďte se bát do zoo!
Večer duchů – 31. 10., 16:00–18:30
I letos bude poslední říjnový podvečer
v zoo plný duchů, úžasné podzimní atmosféry, dobrot pro zahřátí i mlsné jazýčky a strašidelných průvodců. Vy nebojácní, kteří si raději užíváte tajemnou
atmosféru při soukromé procházce, si
nezapomeňte baterku.
Pokladny budou otevřeny do 18:30, areál se
uzavře ve 21 hodin. Každý, kdo přijde do
zoo v masce nebo s lampionem, projde do
zahrady za dětské vstupné 50 korun. (red)
ZAHRADA PLÁNUJE STAVBU AFRICKÉHO PAVILONU
Už na jaře 2017 by měla olomoucká zoologická zahrada představit novinku v podobě afrického pavilonu Kalahari. „Naším
dlouhodobým záměrem je areál zoologické zahrady neustále postupně rozvíjet a obohacovat. Zoo v posledních letech vřelo
několik zajímavých novinek, jako třeba dvě části safari, obnovený výběh makaků či pavilon levhartů mandžuských. Teď jsou
znovu na řadě africká zvířata,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Jakubec. Nový projekt by měl pod jednu střechu přivést
několik druhů afrických zvířat. Jednoznačnou hvězdou pro návštěvníky mezi nimi budou surikaty, které spolehlivě dokáží
pobavit děti i dospělé. Vedle nich najdou v pavilonu s názvem Kalahari nový domov damani, hrabáči a medojedi.
Nový pavilon bude umístěn v centrální části zoo mezi rybníčkem a nástupištěm safari vláčku, který odsud vjíždí do africké části olomoucké safari. Odhadovaný rozpočet stavby pavilonu je 7 až 8 milionů korun. Město by na stavbu přispělo
částkou 5 milionů korun. Projektovou dokumentaci včetně inženýrských činností zajistí zoo Olomouc a uhradí ze svého
rozpočtu. Stavba by měla podle prvního návrhu začít příští rok v červenci.
Dny pro rodiny nabídnou praktické rady, semináře i konferenci
Dny pro rodiny, které se odehrají ve druhé polovině října, budou v Olomouci plné
praktických a zajímavých akcí. Uvažujete
o pracovní kariéře sladěné s kvalitním mateřstvím, chcete využít nebo dokonce založit
rodinné centrum nebo se prostě jen zajímáte
o to, jak ideálně žít rodinným životem? Využijte některou z akcí, které se konají od 19. do
23. října. V průběhu všech těchto akcí je po
dohodě zajištěno i hlídání dětí. Na programu
budou přednášky a diskuze, kde se lidé mohou dozvědět opravdu zasvěcené informace
a velmi praktické rady dětí. U kulatého stolu
můžete společně sdílet zkušenosti a názory
a hledat odpovědi na přetrvávající otázky
kolem rovných příležitostí matek a otců na
trhu práce, péče o děti i o domácnost.
Dne 19. října pak můžete přijít na slavnostní
otevření co-workingového centra pro rodiče
s dětmi, jedná se o centrum sdílených pracovních míst pro rodiče s hlídáním dětí.
Adventní
Olomouc
Pozvěte své přátele a známé
do předvánoční Olomouce.
Speciální nabídka
adventních pobytů
od 10. 11.–23. 12. 2015.
Třídenní pobyt pro dva
již od 2 400 Kč!
Rezervace a více informací:
www.stayovernight.eu
Součástí Dnů pro rodiny je i 2. ročník Konference k rodinné politice města Olomouce.
„Účastníkům se na ní představí zástupci
měst a institucí, které se dlouhodobě zabývají rodinnou politikou a mají v tomto směru bohaté praktické zkušenosti,“ zve náměstek primátora Ladislav Šnevajs.
Program konference je tvořen dopoledním
blokem, ve kterém vystoupí zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Marie
Oujezdská z Národního centra pro rodinu,
Marek Šimůnek z Magistrátu města Hradce Králové či Bořivoj Sekanina z Krajského
úřadu Jihomoravského kraje. V odpoledním
bloku se představí olomoucká mateřská
a rodinná centra. Závěrečnou částí programu jsou tři paralelně probíhající workshopy,
zaměřené na témata: volnočasové aktivity
pro rodiny v Olomouci, komunikace v rodině a alternativní vzdělávání. Konference
se koná 22. října ve velkém zasedacím sále
Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.
Program začíná v 10 hodin a potrvá až do
18 hodin. Po celou dobu konání konference
včetně odpoledních workshopů je v místě
zajištěno hlídání dětí. Na konferenci je nutné
se z kapacitních důvodů přihlásit, přihlášku
a bližší informace o konferenci naleznete na
adrese prorodinu.olomouc.eu.
Všechny tyto akce jsou zastřešeny Rodinnou politikou statutárního města Olomouce.
„Rodinná politika se řadí k prioritám Olomouce nejen v sociální oblasti. Město, které
pomáhá rodičům při slaďování pracovních
a rodinných potřeb a spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb, lze právem označit za přátelské k rodinám,“ uzavírá náměs(red)
tek Ladislav Šnevajs.
PODZIM NA SLUŇÁKOVĚ
úterý, 27. října 18:00 | Jan K. Čeliš: Barokní komponovaná krajina na Jičínsku
Muzeum umění Olomouc – sál Divadla hudby
Ekologický večer s Janem K. Čelišem, který přiblíží krajinu
místa, ve kterém žije, její tajemnost a krásu. Pohovoří o vazbě architektury a přírody, historii i současných problémech.
sobota, 7. listopadu 13:00–17:00 | Uspávání hory
Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov
Tematické dopoledne pro rodiče s dětmi s nabídkou drobných hravých a výtvarných aktivit. V rámci akce bude
umožněn vstup do všech objektů areálu komponované
krajiny Domu přírody Litovelského Pomoraví.
úterý, 10. listopadu 18:00 | Ondřej Fous: Století zahradníka v obrazech
Muzeum umění Olomouc – sál Divadla hudby
Ekologický večer s autorem květinové výzdoby Rajské zahrady Františka Skály v Domu přírody Litovelského Pomoraví.
pátek, 27. listopadu 16:30 | Vánoční tvořivé dílny
Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov
Program pro rodiny s dětmi. Výroba netradičních vánočních
ozdob a drobných dárečků z přírodních a odpadových materiálů. Vstupné: 50 Kč za dítě, 25 Kč za další dítě v rodině; doprovod zdarma. Přihlaste se na e-mail [email protected](red)
kov.cz nebo telefonicky na 585 154 882.
RADNIČNÍ LISTY / 25
VOLNÝ ČAS
Začátkem prosince vystoupí v kostele
Panny Marie Sněžné finská zpěvačka
Tarja, která nebude v Olomouci žádným
nováčkem. Po úspěšném koncertu v rámci Rockové Olomouce 2013 se o dva roky
později vrací na „místo činu“. Její „Ave
Maria Christmas Tour“ zpestří předvánoční čas v Olomouci a vůbec poprvé
budou mít posluchači v České republice
možnost zhlédnout toto jedinečné adventní představení, které se neuskuteční
v žádném jiném českém městě. Olomouc
si zpěvačka vybrala právě na základě
své předchozí návštěvy, protože si ji velmi oblíbila.
Foto archiv
Vánoce zpestří legendární Tarja Turunen
Nenechte si ujít jedinečné předvánoční
vystoupení první zpěvačky Nightwish,
která je již řadu let na úspěšné sólové drá-
Taneční galashow aneb olomoucké hvězdy tančí…
Dvě hodiny plné tance, různé taneční
žánry v podání nejlepších tanečníků olomouckých tanečních škol a klubů. To
vše slibuje 5. ročník prestižní přehlídky,
kterou bude hostit v sobotu 24. října od
19 hodin sál Pegasus v Regionálním centru Olomouc (RCO).
„Můžete se těšit na nejlepší tanečníky
olomouckého regionu, kteří předvedou
tanec ve všech jeho podobách. Show
ve standardních a latinskoamerických
tancích, balet, flamenco, street dance,
hip hop a jiné,“ zve jedna z pořadatelek
Jitka Opravilová.
Taneční galashow je velmi kvalitně obsazena, představí se například členové
Moravského divadla Olomouc, tanečníci z Klubu sportovního tance QUICK
Olomouc, TŠ Lolaś Dance, Aires del Sur
a mnoho dalších. Předprodej vstupenek
je v informačním centru v podloubí radnice na Horním náměstí v Olomouci.
30. ledna 2016 se pak příznivci tance mohou těšit na velkolepou taneční podívanou, kterou je mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích.
Více informací na internetových strán(red)
kách www.kstquick.cz.
ze. V programu adventního představení
zazní také skladby českých duchovních
autorů. Neváhejte s koupí lístků, protože
kapacita je omezená a lístky rychle mizí.
První koncert 4. prosince je již vyprodán,
druhý 5. prosince také, proto byl domluven třetí koncert, který proběhne 3. prosince. Cena lístků se pohybuje od sedmi
do patnácti set korun a k mání jsou například v předprodejních sítích Ticket Portal, Ticket Pro a Ticket Art.
Část výtěžku z prodeje vstupenek bude
věnována nadačnímu fondu ADIUVARE,
který podporuje studenty ze sociálně sla(red)
bých rodin.
TIP NA ZAJÍMAVÝ DÁREK
Zbrusu nový nástěnný kalendář města Olomouce najdete
již od 1. listopadu v nabídce Informačního centra Olomouc.
Dvanáct pohledů na Olomouc jistě zpříjemní celý rok 2016
vám i vašim přátelům či známým. Limitovaná edice kalendáře bude v prodeji za 120 Kč pouze do vyprodání zásob. (red)
Výstava mapuje stoletou tradici kanoistiky na Hané
a rychlostní kanoistiku včetně originálních lodí olympijských medailistů Vavřince Hradilka a Štěpánky Hilgertové,“
vysvětlil spoluautor výstavy David Lisický z Oddílu kanoistiky SK UP Olomouc. Mimořádně cennými exponáty
jsou medaile našich špičkových kanoistů.
Návštěvníky bezpochyby zaujme rovněž
historická i současná výstroj kanoistů či
ukázka moderní výroby lodě z kompozitních materiálů. Nepřehlédnutelnou
součástí výstavy je rovněž prezentace
Oddílu kanoistiky SK UP Olomouc, který patří k nejvýznamnějším vodáckým
oddílům v České republice. Představen
je zde mimo jiné projekt výstavby umělé
slalomové dráhy v Olomouci.
Návštěvníci výstavy 100 let kanoistiky si
mohou vyzkoušet pádlovací trenažér pro
jízdu na kajaku včetně videoprojekce tratí mistrovství světa a v neposlední řadě si
udělat památeční fotografii ve vodáckém
vybavení v tematickém fotokoutku. (red)
26 / RADNIČNÍ LISTY
Srdečně Vás zveme na Dušičkový koncert
Gioacchino Rossini
Lady of Sorrows from a triptych
by the Master of the Stauffenberg Altarpiece, Alsace c. 1455
Další z řady výstav, které atraktivní formou prezentují populární sportovní odvětví, připravilo Vlastivědné muzeum
v Olomouci ve spolupráci s Českým
svazem kanoistů a Oddílem kanoistiky
SK UP Olomouc při příležitosti 102. výročí založení Svazu kanoistů Království
českého Josefem Rösslerem-Ořovským.
Výstava s názvem 100 let kanoistiky je
instalována v největším výstavním prostoru muzea – sále sv. Kláry, a potrvá až
do 8. listopadu.
„Výstava o historii kanoistiky je již pátým
projektem se sportovní tematikou, na
němž Vlastivědné muzeum v Olomouci
spolupracuje. Zatím jsme udělali radost
fanouškům fotbalu, volejbalu, házené či
hokeje a tentokrát bychom chtěli poprvé
potěšit mimořádným výstavním projektem i příznivce vodních sportů,“ uvedl
ředitel muzea Břetislav Holásek.
„Na výstavě jsou k vidění historické
i současné lodě pro vodní slalom, sjezd
Stabat Mater
1. listopadu 2015 • 19 hodin
chrám sv. Mořice v Olomouci
Účinkují: pořádající sbor Chorus Mauritiensis Olomouc (Tomáš Klásek), AMOC (Lubomíra Hellová),
Cantabile (Ester Pelcová), Komorní sbor Lenky Dohnalové-Mlynářové, Komorní chrámový sbor Šternberk
(Tamara Margholdová), Hanel Collegium (Šárka Drobňáková) | Sólisté: Lea Vítková (soprán I.), Veronika
Pacíková (soprán II.), Ondřej Koplík (tenor), Jiří Přibyl (bas) | Orchestr a sbor řídí: Tomáš Klásek | Koncert
se koná za podpory Statutárního města Olomouce a farnosti sv. Mořice | Vstupné: plné 200 Kč, snížené 150 Kč
Předprodej od 9. 10. 2015 v podloubí radnice.
ZADÁNO PRO OPOZIČNÍ ZASTUPITELE
DOMINIKA KOVAŘÍKOVÁ (Občané pro Olomouc)
TOMÁŠ PEJPEK (ProOlomouc)
Protialkoholní vyhláška – změnit či zrušit?
Co dělá ProOlomouc pro Olomouc?
Na svém zářijovém zasedání projednávalo Zastupitelstvo města Olomouce mimo jiné
nové znění vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích statutárního města Olomouce známou spíš pod názvem „protialkoholní vyhláška“. Důvodem pro změnu této vyhlášky, kterou má město Olomouc od
roku 2011, byl Nález Ústavního soudu, který zrušil obdobnou vyhlášku města Chebu.
Ústavnímu soudu na vyhlášce vadilo, že dávala plošnou výjimku ze zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích pro akce organizované přímo městem.
Stejnou výjimku obsahovala i olomoucká vyhláška. Nový návrh vyhlášky předložený
zastupitelům pak z veřejných prostranství, na nichž je zakázáno konzumovat alkohol,
vyjímá Horní a Dolní náměstí – důvod je nasnadě: vánoční trhy, nejrůznější jarmarky,
slavnosti vína apod.
Nicméně je třeba upozornit, že vynětí obou náměstí z působnosti vyhlášky není absolutní. Zákaz konzumovat alkohol totiž platí rovněž např. v okruhu 100 metrů od škol.
Například od Pedagogické fakulty UP na Purkrabské tento stometrový okruh zasahuje
i do severovýchodní části Dolního náměstí. Takže pozor – na Dolním náměstí alkohol
konzumovat lze, ale nesmíte u toho stát na chodníku v horní části náměstí.
Zastupitelé z uskupení Občané pro Olomouc během projednávání tohoto bodu navrhli úplné zrušení protialkoholní vyhlášky. Vyhláška v podobě, v jaké existuje, je totiž
podle našeho názoru nevymahatelná a neřeší problém, kvůli kterému byla přijata, tj.
obtěžování kolemjdoucích a znečišťování okolí skupinkami podnapilých jedinců. Podle
vyhlášky, a to podle nové nové i té původní, může být osobám, které zákazy v ní uvedené poruší, uložena pokuta. Pokud však je pokuta uložena osobě, která má trvalý pobyt
hlášený v sídle ohlašovny, tj. „na radnici“, je taková pokuta prakticky nedobytná a jejím
uložením se pouze zvýší administrativní zátěž veřejné správy.
Výsledkem naší kritiky přijímané vyhlášky tak je to, že bude zřízena pracovní skupina,
která se bude zabývat vypracováním nové podoby této vyhlášky a jejím novým předložením zastupitelstvu ke schválení. Budeme se snažit hledat takové řešení, aby co nejméně omezovalo život většiny obyvatel města a zároveň aby pokud možno koncepčně řešilo obtěžování a znečišťování okolí těmi, kteří alkoholu holdují více, než je zdrávo. Řešení
není jednoduché a nespočívá pouze v represi, ale především v systematické preventivní
práci s těmito skupinami obyvatel.
Od loňských voleb uplynul právě rok. O co usilujeme a co se nám podařilo?
Snažíme se přesvědčit kolegy zastupitele a radní, že Olomouc potřebuje hezký a dobře
fungující veřejný prostor – ulice, náměstí, parky, nábřeží. Že je to jedna z cest k atraktivitě
a prosperitě města i ke spokojenosti jeho obyvatel. Že k tomu potřebujeme nejen městského
architekta, ale především vize, úsilí, komunikaci a pravidla. V tom duchu se snažíme ovlivnit
i důležité akce. Například, aby předtím, než město pronajme na desetiletí Tržnici, řekla architektonická soutěž, jak mají budoucí náměstí a jeho navazující prostory vypadat. U projektu
vodáckého kanálu u Šantovky se snažíme o to, aby spolu s atraktivním záměrem vzniklo
v centru města i otevřené a zelené nábřeží a zpřístupnila se řeka. Nyní s politiky i úředníky
jednáme intenzivně o připravované rekonstrukci hlavních ulic v centru – 1. máje a 8. května.
Obáváme se upřednostňování automobilového provozu – místo toho obě ulice navrhujeme
jako pohodlné pěší zóny.
Zasazujeme se o to, aby město hospodařilo s penězi i s městem (náměstími, ulicemi,
pezemky, zelení, památkovou rezervací) a jeho infrastrukturou s rozmyslem. Opakovaně
na zastupitelstvech žádáme koalici, aby přijala koncepci hospodaření s majetkem (přislíbeno). Neuspěšně jsme zkusili ovlivnit přípravu koncepce ITI, podle které se budou
v příštích letech investovat z veřejných peněz a dotací stovky miliónů. Chtěli jsme, aby
program měl jasný cíl a aby byl připraven otevřeně spolu s veřejností a podnikateli. Podle všeho si ale radnice myslí, že do toho nikomu nic není – že stačí, když se domluví
politici s úředníky.
Kontrolujeme podrobně změny územního plánu a územní studie na zastupitelstvu i v komisích. Odborné připomínky bývají někdy vyslyšeny – ovšem tam, kde narazí veřejný zájem na
zájem developerů, stále vyhrávají developeři. Otevřeli jsme také otázku, jestli město dobře
udržuje vodovody a kanalizace. Podařilo se nám přesvědčit koalici, aby byl zpracován audit
smluv města s Veolií.
Do odborných komisích a komisí městských částí jsme nominovali řadu nových lidí, kteří se
tak podílejí na správě města a uplatňují svoje odborné znalosti, znalosti města i připomínky
plynoucí z našeho programu. Snažíme se využít každé příležitosti a vysvětlovat koalici naše
představy o budoucnosti města. Jít proti proudu vyžaduje sílu a trpělivost, ale po čase začíná
přinášet užitek. Tímto chceme ocenit a podpořit aktivní občany, kterým není podoba města,
ve kterém žijeme, lhostejná.
MILOSLAV TICHÝ (hnutí ANO 2011)
MIROSLAV MAREK (KSČM)
Má být propagace politiků placena z městské kasy?
V Olomouci ANO říká NE!
Jde v Radničních listech ještě o občany Olomouce?
Byli jsme zvyklí, že Radniční listy informovaly občany Statutárního města Olomouce o důležitých akcích, které se v Olomouci připravovaly, o tom, co se v Olomouci odehrálo a s jakým
výsledkem. Radniční listy byly informační materiál, který dostávali pravidelně do svých
schránek všichni občané v Olomouci. My zastupitelé za KSČM jsme se dlouho snažili přinutit
Radu města, abychom se k článkům, které vyjadřovali názor Rady města, nebo popisovali nějakou událost ve městě, mohli představit občanům i náš, opoziční názor na tuto událost. To se
nám nakonec podařilo. Tento stav jsme respektovali, jsme přesvědčeni, že zapadá do celkové
koncepce Radničních listů jako informačního materiálu pro občany města a odpovídá i ustanovením tiskového zákona. Podle ohlasů od obyvatel města takto koncipované radniční listy
vyhovovaly i občanům města, kteří je bezplatně dostávají do schránek.
Bohužel, dnes je situace jiná. Naši kolegové zastupitelé, zvolení na kandidátkách nových uskupení, od samého začátku nesmírně rasantně prosazují požadavek, aby Radniční listy zveřejňovaly typicky politické články, nebo články, které útočí na vedení města mimo jakoukoliv vazbu
na obsah aktuálního čísla RL. V podstatě se dá říci, že se snaží přetvořit Radniční listy na politický
měsíčník, který bude hlásat jejich názory na správu města, a to za peníze města.
S touto snahou zásadně nesouhlasíme, protože jsme přesvědčeni, že k prezentaci svých politických názorů může každý zastupitel využít ostatních médií. Jedná se o osobní prezentaci a ta
by neměla být realizována na náklady města.
Situace se vyhrocuje. Do diskuse o zaměření Radničních listů v Olomouci, se zapojilo občanské sdružení
Oživení, o.s., se sídlem v Praze. Podle webových stránek, není mezi členy sdružení žádný olomoucký
zastupitel. Je zajímavé, že toto občanské sdružení, o jehož činnosti se můžeme na jeho webových
stránkách dočíst pouze obecné fráze o boji s korupcí, je dotováno Velvyslanectvím Spojených států
amerických. Patří tedy mezi ty neziskové organizace, které, s finanční i organizační podporou Velvyslanectví spojených států amerických, se trvale snaží o destabilizaci poměrů v České republice.
V tomto okamžiku je na místě položit si otázku: Radniční listy v Olomouci – komu mají sloužit
Mají sloužit jako informace pro občana, nebo jako prezentace politika. Chceme, za peníze
Olomouce, politický měsíčník, ve kterém budou zastupitelé prezentovat své politické názory,
budou útočit a to mnohdy nevybíravým způsobem, na vedení města a rozehrávat své předvolební hry? Nebo chceme, aby Radniční listy v Olomouci, zůstaly informačním měsíčníkem
o životě ve městě, o tom co se v Olomouci chystá i o tom co se již odehrálo?
Zastupitelé za KSČM rozhodně podporují variantu informačního měsíčníku pro občany. Pokud
budeme chtít prezentovat své názory na vedení města, najdeme k tomu odpovídající sdělovací
prostředky a provedeme to na naše vlastní náklady.
Na červnovém jednání olomouckého zastupitelstva vedení města předložilo ke
schválení rozpočtovou změnu týkající se dalšího navýšení výdajů na marketing
a propagaci. Překvapuje mě, že v době, kdy pravidelně vyplouvají na povrch další
a další informace o katastrofickém stavu městských financí a infrastruktury, se vedení radnice nezdráhá objednávat další poradenské a konzultační služby v oblasti
marketingu.
Předmětem smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, tedy alespoň do doby než ve
vedení města usedne nějaký rozumný hospodář, je obstarávání odborných rešerší,
spolupráce s městem na jeho propagaci, poskytování mediálního tréninku, monitorování webů, sociálních sítí apod. Tedy standardní PR servis, který již dnes na odboru
kanceláře primátora zajišťuje tým zaměstnanců v oddělení mediální komunikace.
Pro úplnost dodávám, že primátor zřídil ještě další funkční místo pro PR protipovodňových opatření. Samotný primátor má tři asistenty, z nichž minimálně jeden (člen
ČSSD) se věnuje zejména jeho osobnímu PR.
Není sporu o tom, že Olomouc, pro kterou z ekonomického hlediska hraje cestovní
ruch důležitou roli, kvalitní propagaci potřebuje. Dodavatelem zmiňované služby,
PhDr. Jan Kubáček, je však politolog specializující se na politický a volební marketing, politickou komunikaci a poradce pro politické strategie. Mimo to byl také
vedoucím poradců bývalého ministra za Věci veřejné Radka Johna. Na co město
Olomouc potřebuje politologa? Nabízí se tak otázka, zda pravým účelem takto nehospodárného a zcela zbytečného plýtvání penězi daňových poplatníků není místo
propagace města jen zlepšování obrazu jeho politického vedení. Ten se totiž rozpadá
stejně jako olomoucké mosty, přechody, kanalizace nebo tramvajová trať. Skandály
s milionovými dary na PR, které v těchto dnech otřásají vedením ČSSD, stejně jako
stíhání podnikatelů v oblasti informačních systémů poskytovaných městům a kraji
řízeným touto stranou, potřebují opravdu těžký marketingový kalibr.
Obsah jednotlivých příspěvků na této straně vyjadřuje výhradně názory jejich autorů, nikoliv redakce časopisu. Příspěvky otiskujeme bez redakčních zásahů a korektur.
RADNIČNÍ LISTY / 27
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Nezisková organizace Amelie poskytuje
bezplatnou psychosociální pomoc dospělým onkologicky
nemocným a jejich blízkým již od roku
2006. Pomoc je dostupná i na telefonické
a internetové lince organizace. V Olomouci a v Praze je také uskutečňován uznávaný akreditovaný dobrovolnický program
Amelie, který pomáhá jak nemocným,
tak jejich rodinám. V Olomouci probíhá
tento program na dvou lůžkových odděleních Onkologické kliniky Fakultní
nemocnice Olomouc a v centru Amelie.
Olomoucká pobočka Amelie se navíc letos může pochlubit i významným rozšířením. „V červnu jsme otevřeli Centrum
Amelie Olomouc v nových prostorách na
Horním náměstí. To nám dovoluje nabí-
zet nejen větší dostupnost našich služeb,
ale i rozšířit program aktivit pro veřejnost
o různé přednášky, besedy, videoprojekce, workshopy či benefiční akce. A právě
takové aktivity se neobejdou bez pomoci organizačně schopných a kreativních
dobrovolníků,“ upřesnila koordinátorka
centra Tereza Kvapil Pokorná.
Novinek se však dočká i ta část dobrovolnického programu, která se uskutečňuje
na Onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Na podzim se zde totiž
připravuje rozšíření programu na ambulantní část kliniky. A proto nyní hledá
Centrum Amelie Olomouc nové zájemce
o vstup do svého dobrovolnického programu, kteří by chtěli věnovat svůj čas
a energii pomoci druhým.
Nástup do akreditovaného dobrovolnického programu Amelie je však podmíněn
Foto archiv
Amelie rozšiřuje dobrovolnický program
absolvováním bezplatného školení pro
dobrovolníky, které se uskuteční v areálu
Fakultní nemocnice Olomouc ve dnech
19. až 21. listopadu. Zájemci mohou již
nyní zasílat své životopisy a motivační
dopisy na e-mail [email protected] Další informace lze získat na telefonním čísle 734 409 757 nebo
(red)
na stránkách www.amelie-os.cz.
Benefice pro Dramacentrum zve na divadlo Sklep s Davidem Vávrou
Legendární soubor divadla Sklep v čele
s Davidem Vávrou přijede se svým pásmem scének, skečů, písní a tanců, aby zahrál pro přátele a příznivce Sdružení D.
Slavnostní večer bude probíhat v neděli
22. listopadu v sále Václava III. Vlastivědného muzea v Olomouci od 19 hodin.
Výtěžek akce poputuje do Fondu prožitkových programů Sdružení D, který
pomáhá školám financovat programy
osobnostně-sociálního rozvoje dětem ze
sociálně slabých rodin. Vstupenky jsou ke
koupi ve Sdružení D (tř. 17. listopadu 43,
779 00 Olomouc), rezervace je možná na
e-mailu [email protected] Součástí večera bude tichá aukce dárkových
krabic s inspirativním obsahem, připravená ve spolupráci se studenty Střední
pedagogické školy v Přerově a dražba
výtvarného díla Davida Vávry. Více na
(red)
www.sdruzenid.cz.
Nevidomí zvou na den otevřených
dveří do svých prostor
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – Oblastní
odbočka a Prodejna Tyflopomůcek, TyfloCentrum Olomouc a Tyfloservis, Olomouc pořádají u příležitosti Dne nevidomých v pátek 13.
listopadu od 9 do 16 hodin den otevřených dveří. Zváni jsou nejen ti,
kteří špatně vidí a občas si nevědí rady, jak řešit některé situace, ale
i široká veřejnost. Během akce bude možné si prohlédnout prostory
zmíněných organizací a seznámit se s nabídkou jejich služeb, aktivit
a programů pro osoby se zrakovým postižením. Budete si moci vyzkoušet i některé speciální pomůcky pro slabozraké a s klapkami na
očích poznat nejrůznější situace ze života nevidomých. Organizace
sídlí na adrese I. P. Pavlova 69, Olomouc (v areálu Jalta).
Den nevidomých připadá každoročně na 13. listopad a připomíná
den, kdy se narodil Francouz Valentin Haüy (1745–1822), zaklada(red)
tel systematického vzdělávání nevidomých.
GALAVEČER
DOBRÉHO MÍSTA PRO ŽIVOT
u příležitosti 20. výročí založení organizace SPOLU Olomouc
INZERCE
Kdy: pátek 13. listopadu 2015 od 19:30
Kde: Clarion Hotel Olomouc
Moderují: Daniel Kunz a Tereza Čápová
Kapely: Dětský domov Olomouc, Fantajm music band
AQUATERA OLOMOUC
Akvaristická a terarijní burza pro širokou veřejnost
od 8:00 do 12:00
Výstavište FLORA
28 / RADNIČNÍ LISTY
SOUČÁSTÍ VEČERA: Křest kalendáře* Î Bohatá tombola Î Fotobudka Lukáše Navary
* Celý výtěžek kalendáře poputuje SPOLU Olomouc – patronka Vanda Hybnerová
SC 351501/01
21.11.2015
Předprodej: informační centrum v podloubí radnice
Vstupné 199 Kč / 99 Kč (ZTP)
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
ExpedicePřesBar – Mise splněna, bariéry překonány
Vypadalo to jako nemožný úkol, ale studenti oborů aplikované pohybové aktivity
a aplikovaná tělesná výchova na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého se nebáli
postavit výzvě. V září dopřáli devíti lidem
s postižením cestovatelský zážitek, na který budou ještě dlouho vzpomínat. S cílem
překonat bariéry vyrazila skupina na sedmidenní cestu přes italské Dolomity a rakouské Korutany podél řeky Drávy.
Expedice se v roli průvodců a asistentů zúčastnilo dvacet šest studentů, kteří se starali
o devět handicapovaných kolegů – se sluchovým, zrakovým a tělesným postižením.
Každý z nich má své individuální potřeby,
které je třeba pochopit a porozumět jim.
„Vymysleli a zařídili přesně to, co potřebuju,
a nikdo neřešil, jestli to půjde, nebo nepůjde,
prostě to šlo a já si to moc užila,“ uvedla vozíčkářka Veronika Vítková.
Celý sportovně laděný program byl opravdu nabitý a každý si přišel na své. Účastníci
mohli vyrazit na pěší túry, cyklovýlety, ferraty nebo na plavbu na jezeře či si vyzkoušet
sjíždění řeky Drávy, čekal na ně také zasloužený odpočinek v termálních lázních. Han-
Jeden dar pomůže nevidomým hned dvakrát
Foto archiv
TyfloCentrum Olomouc získalo koncem
roku 2014 dar v hodnotě 20 tisíc korun,
který pomůže cílové skupině nevidomých
a slabozrakých hned dvakrát. Částku věnovala ČSOB na mzdu silně slabozrakého
keramika Luboše a také na potřebný materiál. Díky tomu bylo možné udržet jeho
dicapovaní, ale i studenti měli možnost si
některé z výše uvedených aktivit vyzkoušet
úplně poprvé a tím posunout své hranice.
Největší odměna však studenty čekala až
na samém závěru, kde se mnoho očí lesklo
deroucími se slzami, když z úst handicapovaných spolucestujících zazněla celková
zhodnocení. Jak přiznal Rostislav Čichoň:
„Ta soběstačnost tam určitá je, ale přesto
všechno jsou věci, které nezvládneme, a potřebujeme asistenci studentů.“
Velké poděkování za pomoc s realizací expedice zaslouží garant předmětu Ondřej
Ješina z katedry aplikovaných pohybových
aktivit a student a koordinátor akce Marek
Zaoral. Expedice je nenahraditelnou zkušeností, praxí, poznáním, ale také zážitkem
(red)
pro každého účastníka.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SPOLU OLOMOUC
pracovní místo a Luboš v průběhu toho
roku tvořil keramiku.
Jeho výrobky jsou prodávány na výstavě
(Ne)viditelná Olomouc, kterou si můžete
prohlédnout na adrese Křížkovského 15
až do konce roku 2015. Peníze, které se
prodejem keramiky získají, budou použity zejména na podporu služeb směřujících
k získání zaměstnání zrakově postižených,
neboť více než 70 % nevidomých nemá
práci. Dále budou použity na vzdělávací
aktivity pro slabozraké a nevidomé klienty
TyfloCentra Olomouc.
To poskytuje služby sociální prevence od
roku 2001 pro osoby se zrakovým postižením v Olomouckém kraji formou sociálních
služeb typu vzdělávacích, klubových a aktivačních činností, poradenství, depistáže atd.
V roce 2011 začalo TyfloCentrum Olomouc
provozovat doplňkovou činnost v rámci so(red)
ciální firmy Ergones.
Zveme vás na den otevřených dveří terénních a ambulantních sociálních služeb SPOLU Olomouc, které poskytujeme
lidem s mentálním a kombinovaným postižením.
Pátek 20. 11. 2015 | 14:00–20:00 hodin | Dolní
náměstí 38, Olomouc
14:00–16:00 hodin | prezentace sociálních služeb
Aktivizační a rozvojové programy | Osobní asistence |
3. patro
Sociální rehabilitace | 1. patro
16:00–20:00 hodin | debatní fórum | občerstvení
MÍSA – místnosti sociální aktivizace | 1. patro
Na vaši návštěvu se těší kolektiv
pracovníků sociálních služeb
NAVRHNĚTE K OCENĚNÍ SVÉHO DOBROVOLNÍKA
Krizové centrum Vás srdečně zve na
MŠI SVATOU
u příležitosti Světového dne obětí dopravních nehod
neděle 15. 11. 2015 v 10:00 hodin
v katedrále sv. Václava
mši svatou bude sloužit P. Mgr. Ladislav Švirák
Po mši svaté proběhne krátké setkání s odborníky na dané téma
www.olomouc.charita.cz
Tento rok se v Olomouckém kraji koná již pátý ročník udílení cen dobrovolníkům Křesadlo 2015. Jak zní motto akce, jedná se o cenu pro obyčejné lidi,
kteří dělají neobyčejné věci.
Nominaci kandidátů k ocenění provádí široká veřejnost, a to v šesti následujících kategoriích: sociální
služby; děti, mládež, volnočasové aktivity; zdravotnictví; ekologické aktivity, spolková činnost; humanitární pomoc, rozvojové projekty; dobrovolní hasiči. Víte-li o někom, jehož dobrovolnická činnost by si zasloužila ocenění v některé ze jmenovaných oblastí, neváhejte navštívit webové stránky
www.kresadlo-ok.cz. Zde naleznete ke stažení nominační formulář s bližšími informacemi.
Termín ukončení nominací je stanoven na 30. října. Poté nezávislá komise rozhodne o osmi
oceněných. Slavnostní předávání cen Křesadlo 2015 proběhne v pátek 18. prosince od 19 hodin v Arcibiskupském paláci v Olomouci.
Organizací ceny Křesadlo 2015 v Olomouckém kraji byla pověřena Maltézská pomoc, Centrum
Olomouc ve spolupráci s Unií nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. Hlavním
(red)
partnerem je Olomoucký kraj.
RADNIČNÍ LISTY / 29
KŘÍŽOVKA
NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ
UNIVERZITY PALACKÉHO
STUDOVAL I SVĚTOVĚ
UZNÁVANÝ ČESKÝ
PLASTICKÝ CHIRURG...
(TAJENKA). NARODIL SE
8. 3. 1971 V OSTRAVĚ.
OPATŘITI
OBALEM
AUTOR:
-KAWI-
KLEC NA
DRŮBEŽ
EVROPAN
OSOBNÍ
ZÁJMENO
NAKOUPENÉ VĚCI
VÝZVA KE
SKOKU
PĚŠEC
(ŠACHOVÝ
SLANG)
NĚMECKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO
VHODNÁ
K ORBĚ
DRUH
MOTÝLA
TROPICKÉ
ŠÍLENSTVÍ
JARMARK
INIC. SKUHRAVÉHO
ČÁST
STŘECHY
POSTRAŠIT
TAHLETA
MONGOLSKÝ
PASTEVEC
DRUH
ATLETŮ
DŘÍTI SE
LEPIDLO
ZPŮSOB
BARVENÍ
TEXTILU
HIMÁLAJSKÁ
HORSKÁ
KRAJINA
STARÉ
ZÁJMENO
SLOVENSKY
"AR"
CHYTIT
NÁLEV
JMÉNO
ABSOLONOVÉ
ZNAČNÁ
OSOBNÍ
ZÁJMENO
OSTŘÍ
NEBO
ZNAČKA
ANTIMONU
OBOJŽIVELNÍK
TAJENKA
ZNAČKA
HLINÍKU
NEVYLUXOVATI
NAŠE ŘEKA
DOVEDNOST
OČISTIT
PRANÍM
ZNAČKA
ASTATU
OBYVATEL
SAMOTY NA
KOPANICÍCH
ČILE
A SICE
ČÁST
CHODIDLA
SEVERSKÝ
SKŘÍTEK
LOTYŠSKÝ
ŠACHISTA
NITĚ
(ŘIDČEJI)
SOMÁLSKÉ
SÍDLO
INDONÉSKÉ
SÍDLO
SPZ PRAHY
DONUCOVATI
ZNAČKA
RADIA
PORTLAND.
SLÍNEK
ANGLICKY
"TO"
TATARSKÝ
BIFTEK
(OBECNĚ
A ZDROB.)
JINAK
PRVNÍ
LATINSKÝ
PŘEKLAD
BIBLE
POMŮCKY:
ACI, AKA,
IKAT, TED
DOMÁCKY
EDUARD
MRAVOUK
CHCETE NÁM NAPSAT?
Tajenku křížovky zasílejte do 12. 11. 2015 na adresu: Magistrát města
Olomouce, Horní náměstí – radnice, 771 27 Olomouc, kancelář č. 14,
nebo na e-mailovou adresu: [email protected]
Vážení a milí čtenáři. Pokud nám chcete napsat, můžete posílat dopisy poštou na adresu: RADNIČNÍ LISTY, Horní náměstí – radnice, Olomouc, 779 11,
nebo na e-mail: [email protected] Vaše připomínky a náměty uvítáme, pokud to bude možné, tak je redakčně zpracujeme nebo předáme příslušným kompetentním osobám. Předem za vaše ohlasy děkujeme.
Vaše redakce
Správná tajenka z minulého čísla: ALEŠ LOPRAIS.
Vylosovaným výhercem je Matěj Koudelný z Olomouce.
SC 350196/09
INZERCE
30 / RADNIČNÍ LISTY
SERVIS
Olomoučané se mohou ekologicky zbavit použitých olejů
Zelené nádoby s oranžovým víkem nabízí
Olomoučanům další možnost, jak se ekologicky zbavit použitých rostlinných olejů
z domácností. Město Olomouc společně
s Technickými službami města Olomouce
a Vodohospodářskou společností Olomouc
rozšiřují sběr použitých rostlinných olejů pomocí nově instalovaných barevných nádob.
Nádoby pro odkládání jedlých olejů a tuků
z domácností se nově objevily na celkem
dvaceti sběrných stanovištích tříděného odpadu ve městě. „Dosud měli Olomoučané
možnost zbavit se použitých rostlinných
olejů ze svých domácností pouze ve sběrných dvorech. Od října je mohou odevzdat
i do nově instalovaných speciálně označených sběrných nádob,“ vysvětlila vedoucí
oddělení odpadového hospodářství magistrátu Jana Matzenauerová.
„Sběr potravinářských olejů je dalším prvkem ve zkvalitňování systému odpadového
hospodářství města, který přispěje k ochraně
životního prostředí. Odlehčí zejména městské kanalizační síti, která je oleji vylitými do
běžných odpadů v domácnostech výrazně
STANOVIŠTĚ SBĚRNÝCH NÁDOB
Neředín
Politických vězňů 6
Tabulový Vrch Kmochova 21, Stiborova 20,
Stupkova 8
Nová Ulice
Za vodojemem, Horní Lán 10A,
Pionýrská 26
Povel
Heyrovského 1, Kischova 3,
Janského 2
Nové Sady
Skupova 11, Zikova 14,
Družební 2-2F, Fischerova 10-12
Holice
U cukrovaru 18
Lazce
Lazecká 44, Na Letné 47
Hejčín
Balbínova
Ol.-město
Kollárovo nám., Na střelnici 4
zatěžována,“ popsal náměstek primátora pro
oblast životního prostředí Aleš Jakubec.
Plastové popelnice o objemu 120 litrů s nálepkou označující, že jde o nádoby určené
k odkládání olejů z domácností, se objevily na lidnatých sídlištích, v okrajových
částech i samotném centru města. Seznam
míst najdete v tabulce. „Podmínkou sběru
HARMONOGRAM SBĚROVÝCH SOBOT – PODZIM 2015
24. října 2015
Hejčín
Řepčín
Nedvězí
Nemilany
Ladova (parkoviště u pošty)
roh ulic Řepčínská a Břetislavova
Jilemnického (obchod)
ulice Povelská (obchod)
7. listopadu 2015
Chválkovice
roh Selské náměstí a ulice Na Zákopě
Staré Hodolany roh ulic Trocnovská a Purkyňova
Pavlovičky
ulice Veverkova
Olomouc-střed roh ulic Kosinova a nábřeží Přemyslovců
použitých rostlinných olejů je, aby byly
do sběrných nádob ukládány v uzavíratelných obalech, například PET lahvích,
uzavřených kbelících nebo kanystrech,“
objasnila za odbor životního prostředí Jana
Matzenauerová.
Sběrné nádoby jsou určeny k ukládání použitých fritovacích olejů a ztužených jedlých
tuků. V žádném případě neslouží ke sběru
technických olejů, maziv a kapalin. Jejich
sběr bude zajišťovat bezplatně společnost
SK-OIL Morava. „Interval vývozu nádob
bude zatím prováděn dle aktuální potřeby.
Pokud se sběrné nádoby osvědčí, budou postupně přidávány i do dalších lokalit města,“
(red)
vysvětlil náměstek Jakubec.
Omezení svozu bioodpadu v zimním období (prosinec 2015 – březen 2016)
Pravidelný čtrnáctidenní svoz bioodpadu
ze speciálních 240litrových nádob ve městě
Olomouci bude v zimním období omezen
na interval 1x měsíčně. K opětovnému zahájení pravidelného čtrnáctidenního svozu
bioodpadu dojde v březnu 2016. Upozorňujeme občany, že větší množství bioodpadu
nelze odkládat v pytlích vedle biopopelnic.
Takto odložený odpad nebude z provozních
důvodů odvezen. Větší množství bioodpadu je nutné odvézt do sběrových dvorů.
Více informací: www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod nebo Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, odd.
odpadového hospodářství a péče o prostředí – Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail:
[email protected]
Poslední svoz ve
14denním intervalu
Leden
Únor
První svoz ve
14denním intervalu
Černovír, Kl. Hradisko, Hejčín, Řepčín
(sudé úterý)
8. 12. 2015
12. 1. 2016
9. 2. 2016
8. 3. 2016
Nové Sady, Povel, Olomouc-město
(sudá středa)
9. 12. 2015
13. 1. 2016
10. 2. 2016
9. 3. 2016
Neředín, Topolany (sudý čtvrtek)
10. 12. 2015
14. 1. 2016
11. 2. 2016
10. 3. 2016
Lokality
Bělidla, Chválkovice, Týneček (sudý pátek)
11. 12. 2015
15. 1. 2016
12. 2. 2016
11. 3. 2016
Nemilany, Slavonín (liché pondělí)
14. 12. 2015
18. 1. 2016
15. 2. 2016
14. 3. 2016
Hodolany, Pavlovičky, Nedvězí (liché úterý)
15. 12. 2015
19. 1. 2016
16. 2. 2016
15. 3. 2016
Chomoutov, Lazce, Nová Ulice (lichá středa)
16. 12. 2015
20. 1. 2016
17. 2. 2016
16. 3. 2016
Holice, Nový Svět (lichý čtvrtek)
17. 12. 2015
21. 1. 2016
18. 2. 2016
17. 3. 2016
Droždín, Lošov, Radíkov, Sv. Kopeček
(lichý pátek)
18. 12. 2015
22. 1. 2016
19. 2. 2016
18. 3. 2016
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z CHATOVÝCH OBLASTÍ KONČÍ
SVOZ ODPADŮ VE STÁTNÍ SVÁTEK 28. ŘÍJNA 2015
Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství upozorňuje majitele rekreačních objektů, že poslední svoz komunálního odpadu z chatových oblastí bude proveden v pondělí 26. října
2015. Svoz bude opět zahájen v dubnu 2016. Konkrétní termín bude upřesněn v Radničních listech.
Ve státní svátek 28. října 2015 bude probíhat svoz odpadů beze změn podle běžného
harmonogramu. Sběrové dvory pro občany v Hodolanech Chelčického ulici a v Neředíně
za hřbitovem, sběrový dvůr pro podnikatele budou uzavřeny.
RADNIČNÍ LISTY / 31
Detašovaná pracoviště: úřad kousek za vašimi humny
Jedenáct detašovaných pracovišť zprostředkovává obyvatelům okrajových částí Olomouce to nejjednodušší a nejpraktičtější spojení s magistrátem města. Spoustu věcí, kvůli nimž by
jinak občan musel jít na některé z pracovišť magistrátu, vyřídí
přímo na místě kousek od bydliště. Využít je může každý občan Olomouce, nikoliv pouze obyvatelé dané čtvrti.
Co všechno lze na DP vyřídit
Ověřování podpisů a listin
Odbor životního prostředí: výměny popelnic, objednávky kompostérů a nádob na bioodpad, kácení dřevin na
soukromých pozemcích, kácení (ořez) dřevin na veřejných
prostranstvích, výdej formulářů k problematice ŽP, informa-
Přehled detašovaných
pracovišť a kontakty
ce o výskytu včelího moru, o postřiku proti přemnoženým
komárům, informace o termínu konání sběrových sobot atd.
Komunální odpad: výběr poplatku za komunální odpad
(únor–květen), výdej formuláře na osvobození a úlevy od
poplatku za KO
Psi: výběr poplatku za psa, přihlášení psa, odhlášení uhynulého psa, výměna známky při její ztrátě či poškození, změna
sazby při platbě za psa
Stavební odbor: výdej formulářů k problematice stavebního odboru
Odbor majetkoprávní: výdej formulářů o odkup či pronájem pozemků ve vlastnictví města
Technické služby: hlášení závad o nesvítících světlech, sečení veřejné zeleně (reklamace provedené práce), reklamace
vývozu komunálního a separovaného odpadu
Hlášení místního rozhlasu: pro veřejné akce, pojízdné
prodejny, pro energetické společnosti, o pravidelných odečtech elektroměru, vodoměrů, plynoměrů, o aktuálních
poruchách a omezeních, o službách pro veřejnost
Spolupráce s komisemi městských částí
Vyhledávání informací na internetu, např. dopravní spojení, kulturní akce apod.; pomoc při psaní žádosti pro různé úřady,
tisk výpisů z katastru nemovitosti (neověřené – bez razítka)
Kopírování menšího množství listin a dokumentů
ČERNOVÍR
Iva Lakomá | U Staré Moravy 1 | Tel.: 585 234 598
Po 8:00–12:00 | 13:00–17:00 | Út 13:00–16:00
Pracoviště s veřejným internetem
DROŽDÍN
Petra Vychodilová | Gagarinova 17A | Tel.: 585 383 743
St 8:45–12:00 | 13:00–17:00
Pracoviště s veřejným internetem
HOLICE
Jakub Pešata | Náves Svobody 41 | Tel.: 585 313 505
Po 8:00–12:00 | 13:00–17:00 | Út: 8:00–12:00
Pracoviště s veřejným internetem
CHOMOUTOV
Petra Vychodilová | Horecká 2 | Tel.: 585 155 429
Po 8:00–12:00 | 13:00–17:00 | Út 13:00–16:00
LOŠOV
Libuše Dostálová | Svolinského 15 | Tel.: 585 355 117
Út 9:00–12:00 | 13:00–17:00
Pracoviště s veřejným internetem
NEDVĚZÍ
Pavlína Štoplová | Jilemnického 29 | Tel.: 585 941 075
St 8:00–12:00 | 13:00–17:00
Pracoviště s veřejným internetem
NEMILANY
Libuše Dostálová | Lidická 31 | Tel.: 585 412 686
St 8:00–12:00 | 13:00–17:00 | Čt 13:00–17:00 | Pá 8:00–12:00
Pracoviště s veřejným internetem
RADÍKOV
Jakub Pešata | Náprstkova 1 | Tel.: 585 385 296
St 13:00–17:00
Pracoviště s veřejným internetem
SLAVONÍN
Pavlína Štoplová | Kyselovská 74 | Tel.: 585 412 735
Po 8:00–12:00 | 13:00–17:00 | Út 8:00–12:00 | 13:00–16:00
SVATÝ KOPEČEK
Iva Lakomá | Sadové náměstí 11 | Tel.: 585 385 115
St 8:00–12:00 | 13:00–17:00 | Pá 8:00–14:00
Pracoviště s veřejným internetem
TOPOLANY
Libuše Dostálová | Nedbalova 7 | Tel.: 585 412 728
Po 8:45–12:00 | 13:00–17:00
Pracoviště s veřejným internetem

Podobné dokumenty

Dodatek č. 4

Dodatek č. 4 doc. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D. (Kat. divadel., filmových a mediál. studií)

Více

2010 - podzim

2010 - podzim 160.30 CS, které mají v místech instalace těchto zařízení v čelních dvířkách průzvučnou tkaninu v barvě skříňky. Vychutnáte si jedinečný zážitek domácího kina Loewe ovládaného jediným dálkovým ovla...

Více

Ostrovy Madeira a Porto Santo s Milanem Tichým

Ostrovy Madeira a Porto Santo s Milanem Tichým Že cesty osudu jsou někdy nevyzpytatelné, tak toho je Milan zářným příkladem. I stalo se tak, že se jednoho dne spřátelil s několika Portugalci. Jejich prostřednictvím navázal kontakt s touto překr...

Více

dubnové vydání

dubnové vydání kterého se mohou zúčastnit borci všech věkových kategorií, čtyřnohé miláčky nevyjímaje. V našem běhu nejde o výkony, zaběháte si pro radost a svým příspěvkem podpoříte Centrum Paraple, kde každý de...

Více

談蔡英文就任

談蔡英文就任 >+ÊG,A*Eò3•–", y|Å;ß/2 ²(8u+S ³?wMs´3•–ÐG® ¯",y|ÅÐWXÉÊ; ¨:}*>+ÊG,A;,y |ÅöC-DG®¯;µŠ ÅÀ*WXöD>|¶ÉÊA* >‡±AöDG®¯;·¸2 ghªZ‡ˆg è » k l[\]S9*V>¦eÅÀA

Více

ukázka - dtp hitbox

ukázka - dtp hitbox glejtu královny Johany si naši zástupci vezou sebou. Jejich cesta povede přes Německo a Belgii - navštíví také sídlo Evropské unie v Bruselu - do Francie, Španělska a Portugalska, na tehdejší střed...

Více