07/14 - Kult.cz

Komentáře

Transkript

07/14 - Kult.cz
Rudolf ŠvaěíÏek a CK Livingstone poěádá
UNIKÁTNÍ VÝSTAVU NA ZÁMKU VALTICE
Vaše denní dávka kultury a zábavy
divadla, filmy, kina, kluby, koncerty
výstavy, hudba...
www.tamtamycasu.cz
kult.cz
Nová Guinea – Tajemná Indonésie
Inz Kult 06-2014.indd 1
9.6.2014 9:51:05
červenec/srpen 2014 | ročník 16
kult.
7,8
zdarma
Vaše denní dávka kultury a zábavy
DAN BÁRTA
Český slavík o ničem
nevypovídá
·Ä¹»ÂÒļ»Ä·ŋÈÅÌÄ¿
pro Ì·ŀ»ÆźĿÁÒÄċ
ņÀ¿Ũ¾Â»ºÒÊ»À·ÁšÁÅ¿Á·Ä¹»ÂÒļÉÁšÆÈÅÉÊÅÈƑÆ·ÊċÊ»ÆÅËлзÊÅƑ¹ÅÌÏËŨ¿À»Ê»Ư
·Ð·Ä¿¹Ìċ¹ƔÅÆ·ÊċÆÈÅ÷ÂÅËŰÈÃËƑÁÊ»ÈҾ»ºÒÉċºÂÅƑÌúÊŀċÉÆÅ»ìÄÅÉÊƑÁÊ»ÈÒ¹¾¹»
зÂÅŨ¿ÊÆŸÅìÁÏƑ¿½ÂŸÒÂÄċÁÅÈÆÅÈ·¹¿ÆÈÅÄ¿Á·Àċ¹ċÄ·ÄÅÌóÊȾÏƔ
»Ðž»ºËÄ·ÊÅƑк·ÆÅÊļ»¸ËÀ»Ê»Á·Ä¹»ÂÒļÄ»Æļ»ÊÈŨ¿ÊúƑÄ»¸ÅÀ»ÄÄ·ËÈì¿ÊÅ˺ŸËƑ
ÃőŨ»Ã»ÌÒÃÆÅÃŹ¿ƔÅÃőŨ»Ã»¿Ê»¾ºÏƑÆÅÁ˺ÆÅÊļ»¸ËÀ»Ê»Á·Ä¹»ÂÒļÀ»ÄÆļċ»Ũ¿ÊÅÉÊÄúƔ
ÆÅŨ·ºËÀ»Ê»Ɩ¿ķÆÈÅÉÊÅËŲ»Î¿¸¿Â¿ÊËƑÄ·ŀ»Á·Ä¹»ÂÒļÉÁÒ¹»ÄÊÈ·ÆŹ»ÂóÃÉÌúÊúÌÒÃ
ÆÅÉÂÅËŨċÀ·ÁÅÆÈ·¹ÅÌÄċÐÒÁ·ºÄ·ƑÁº»ÁÅ¿·ÁºÏÁÅ¿ÆÅÊļ»¸ËÀ»Ê»Ɣ
?ОbWЭ`ПŜЭjЭыdfПjbѝđОыbОыdfПjbЮa
a…ыhаdоWЭ`Ю9jfоdа]jЭыjаhа
È»½ËÉƔ¹Ð
ƺ̊ʻʹʷƻʼʺʾʷʹʹʸʷʸ
obsah/editorial | 3
Obsah
▶ rozhovor
Dan Bárta
▶ filmy
Společným úsilím za vyšší
porodností
▶4
▶ knihy
Návrat Josefa K.
▶6
▶ divadlo
▶7
Z Pitínského Myší mrazí
▶7
Editorial
Festival Ibérica nabídne vášnivé flamenco zemitých flamencových tanečníků bez formáli středomořskou gastronomii
ního vzdělání.
Vedle koncertního programu nebudou chybět
Nezapomenutelné koncertní zážitky, virtuositu oblíbené lekce flamenca, salsy či argentinského
instrumentalistů, krásu a eleganci tanečnic, tanga. Návštěvníci se budou moci naučit také
vášeň a nespoutanost tanečníků i neopako- temperamentní hře na cajón nebo flamencovou
vatelnou atmosféru jižního Španělska nabíd- kytaru. Letošní festival premiérově provoní
ne mezi 11. a 16. srpnem 11. ročník festivalu kurz španělské kuchyně. Do kina Art pak míří
španělské kultury Ibérica, který letos míří do iberoamerická kinematografie a výstava fotoBoskovic, Brna a Prahy. Nejatraktivnějším grafií s flamencovou tématikou. Samozřejmě
lákadlem koncertního programu je představení nevynecháme ani ochutnávky vín a delikates
Ekilibrio Flamenco tanečníků Lucíe Campillo a večerní fiesty. Pro zájemce o zdokonalení se
a Jesúse Carmony. Carmona ve svém stylu ve španělštině máme připravený intenzivní kurz
propojuje klasické baletní vzdělání a zkušenosti španělštiny pod vedením rodilých mluvčích.
ze španělského národního baletu s nespoutaností, syrovostí a citovostí pravého flamenPetr Vít, dramaturg festivalu,
ca. Jeho vycizelovaná technika jej odlišuje od
www.iberica.cz
Děkujeme našim partnerům
Tiráž
Kulturně-informační měsíčník kult. vychází v Brně od roku 1999 a přináší měsíční přehled událostí, rozhovory se zajímavými osobnostmi, recenze, tipy, soutěže a další zajímavé čtení.
▶ ročník 16, číslo 7,8 (červenec/srpen) vyšlo 27. června 2014 ▶ kult 9/2014 Redakční uzávěrka zářijového čísla je 10. srpna 2014. Inzertní uzávěrka: 20. srpna 2014.
▶ vydavatel Media Hill, s. r. o. ▶ adresa redakce Holandská 878/2, 639 00 Brno, tel.: 777 221 983, 537 022 108, e-mail: [email protected]
▶ šéfredaktor Ing. Radek Holík ▶ editor magazínu Mgr. Ivo Michalík ▶ editor webu Mgr. Pavel Růžička
▶ design a sazba Mirek Chudík ▶ obchodní oddělení a inzerce tel.: 777 221 936, 777 221 926, e-mail: [email protected]
▶ distribuce Media Hill, 5P agency ▶ produkce Media Hill ▶ náklad 15 000 ks ▶ registrační čísla freetime MK ČR E 18467 kult. MK ČR E 12093
© Media Hill, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce této publikace nebo její části, včetně opisování a pořizování fotokopií, není povolena bez předchozího souhlasu Media Hill. Změna programu vyhrazena! Předem se omlouváme za nezveřejnění všech
kulturních akcí konaných v tomto měsíci. Ke dni uzávěrky nebyly dané informace k dispozici. Čtenářům doporučujeme, aby si před návštěvou kulturního zařízení telefonicky ověřili správnost programu. Program může být pozměněn bez předchozího upozornění.
Více na www.mediahill.cz/media. Inzerce: Obchodní oddělení Media Hill, tel. 777 221 936, 777 221 926
4 | rozhovor
Dan Bárta
Dana Bártu jistě netřeba dlouze představovat. Má za sebou úspěšné období, během
kterého zvítězil v anketě Akademie populární hudby v kategorii zpěvák roku, vydal
kritiky oceňovanou desku a odehrál desítky koncertů. V Brně se naposledy ukázal
koncem listopadu loňského roku s jednou ze svých kapel, Illustratosphere, v rámci
jejich Maratonika Tour.
Nedávno skončilo turné Maratonika Tour. Proč jste se tentokrát zaměřili především na
menší města?
ať s tím či oním. Když je dobrý zvuk, to
znamená přehledný, konkrétní, nehučící a já
nevím třeba netřaskavý, zkrátka příjemný
nebo aspoň snesitelný, je našinci jedno, kde
stojí, hlavně, když to hraje. (smích)
No, v těch větších už jsme byli, tak jsme si
vybrali ta menší, která se rozhodla, že by Které letní festivaly máte v plánu
to jejich obyvatelé měli vidět. Myslím, že navštívit? Nejen jako účinkující,
dobře udělala. (smích)
ale třeba „pouze“ v roli diváka.
Kdy vás znovu uvidíme v Brně?
To nevím, ale podzim je vrchol sezony
a Brno vrcholem Moravy, jistě dojde k protnutí. Leda by nedošlo z nějakých neznámých mně důvodů. To by byl ovšem vrchol!
V čem podle vás spočívá hlavní rozdíl mezi koncerty v klubech a na
klasických venkovních pódiích?
Ve zvuku, v typu a frekvenci našeho vysílání a v kontaktu s publikem, zjednodušeně
řečeno. Těžko to rozebírat, ale samotná
představa těch dvou situací z pohledu diváka je podobná – větší, hlasitější, vzdálenější
versus menší, tišší, bližší. Já ten rozdíl vnímám, stejně jako každý z nás hráčů, ale nemyslím, že bychom se nedokázali srovnat
Rád bych viděl Rober ta Planta
v Ostravě na Colours, my tam hrajeme
s Illustratosphere devatenáctého. Den
předtím hrajeme na Slovensku na Sliači,
to je takový rodinný fest, pak budeme na
SázavaFestu, s Robertovým triem hrajeme jeden velký jazzfestival v Düsseldorfu
a jeden v polském Slezsku, nevím přesně, jestli v Bílsko-Bělé nebo ve Štětíně,
s J.A.R. namátkou Rock for Churchill
a ještě něco... A jako divák pojedu na
festival do Varů, na ten filmový ovšem.
Ze kterých řad se rekrutuje nejvíce vašich posluchačů?
To n e m á m a b s o l u t n ě t u š e n í .
Předpokládám, že to jsou bytosti ve
středním věku ze střední třídy, přičemž
drobátko převažují ženy, tedy shrnuto,
nejvíce se jich rekrutuje z toho nejdůležitějšího, čím naše společnost v současnu
v rámci lidských zdrojů disponuje, abych
se tak jako vyjádřil jasně, otevřeně
a konkrétně. (smích)
V čem spočívá výlučnost
Illustratosphere v seznamu kapel, kterými jste dosud prošel?
Má trochu originálnější tvar, dejme
tomu, tvoří ji hráči zkušení a schopní,
dobří, zvukově kultivovaní a přednesově vytříbení, hudebně empatičtí, samostatní a tak dále, je to těleso zabývající
se volnou a svou tvorbou. Většina kaPovažujete momentálně Illu- pel, kterými jsem dosud prošel, se dá
stratosphere za své stěžejní charakterizovat podobně, takže tenhle
popis spíš odlišuje kapely, jimiž jsem
působiště?
prošel, od těch, kterými jsem neprošel
To se takhle dá říct, ano, je to v součas- a z různých důvodů už asi neprojdu.
(smích)
nosti těžiště mé práce.
rozhovor | 5
Mohl byste v krátkosti představit přeháním, že mluvím o zlatých časech své vypráví o své lásce k násilí, přičemž je
bujaré mladosti. A každý blbec si myslí, že uvěřitelný asi jako méďa na kolobrndě, jak
své současné spoluhráče?
Mohl, rád. Filip Jelínek – klávesy a trombón, Miroslav Chyška – kytary, Robert
Balzar – kontrabas, basová kytara, Jiří
Slavíček – bicí, Jiří Levíček – piáno, Vítek
Křišťan – piáno, Roman Holý – klávesy,
Bady Zbořil – bicí, Franta Kop – tenor sax,
Radek Kašpar – alt sax, En.Dru – looping
a beatbox, Jarda Friedl – kytara. A dvě
neřízené střely vpředu těsně vedle, Klempa
a Majkl Ví. Samí mimořádně talentovaní,
lehce narušení, jemně asociální, mírně neuchopitelní, přiměřeně svárliví, patřičně
skromní, a dále úpěnliví, urputní, egocentričtí, horliví, bojovní, hrdí, stateční, sví
mužové, skutečné individuality, předobrazy,
archetypy umělců. Bez takých by tu bylo
o poznání temněji, ba nejtemněji.
závidím. Pcha! I dnes samo sebou vstávají
hrdí muzikanti s kníry i bez a jdou hrát,
a musí vyhovět svému démonovi, musí hrát
krásně, pevně a pravdu, Prago Union, co já
vím, Private Collective, Pitch Bender, Adam
Koller, Beata Hlavenková a jiní další... A tak
dále. Však ono to pod zemí a pod houbami
jistě je. Jen v těch televizních viditelnostech
forma udolala obsah a sdělení atrofovalo,
zdechlo a zalezlo zetlít pod stohy polní trávy. Všichni jsou tak nějak vlastně mnohem
dál, ale ten mainstream, ten mainstream je
ještě o něco pitomější, než byl dřív…
Jak dnes vnímáte své začátky
v řadách skupiny Alice?
Zvesela. Vždyť to bylo fajn, bylo mi dvaadvacet a svět byl můj a já jeho, měli jsme
Ačkoli letos oslavíte teprve své se rádi, až to břinkalo. (smích)
pětačtyřicáté narozeniny, pevnou součástí české hudební scény
jste už dlouhá léta. Ve kterých
ohledech se nejvíce liší její podoba na začátku devadesátých let
minulého století a ta současná?
Už to zdaleka není tak jednoduché, entuziastické, opravdické, spontánní, živelné,
svobodné, chaotické, zajímavé, hektické,
hledačské, nadšené... Dnes je to mnohem
nudnější, protože předvídatelnější a taky vychcanější, vlezdoprdelistické a marketingově poučené, a vůbec lehce nehorázné. Staří
káesčíci opět dují z plných plic a současní
mladí zpěváci a skupiny jsou prostě až na
čestné výjimky už zase jen samí potenciální
pionýři. Zkrátka, přestože zpívají a hrají současní muzikanti leckdy lépe než my v jejich
věku, už to není tak dobré. Je to takové
hezky pěkně žádné. Po nějaké svébytnosti
či integritě ani slechu. Nicméně každý jen
trochu sebevědomý člověk jasně vidí, že
Cítíte se jako takzvaně populární
zpěvák? V anketě Český slavík jste
se umístil nejvýše na třetím místě.
To stačí, to je pěkné, ne? Měl jsem radost a současně jsem byl pěkně rozpačitý,
možná to byl důsledek Snowboarďáků,
pámbu jim požehnej. První místo by bylo
skvělé, ale je to nereálné naprosto, jsem
tedy klidný zcela. Spím dobře a tohleto...
Jó, Pedál byl muž vznešenej a vznešenej
a vznešenej, teď to s ním děsný je. Ta
jeho popularita, ta popu-popu-popularita,
tu těžko přežije... Rudyard Kipling, 1899.
ho nejdřív velice objevili a pak ho chtěli
velice umlčet a vyloučit z umění, k tomu
jsem se myslím dokonce i vyjadřoval, asi
ve smyslu obrany svobody projevu, ale už
si nepamatuju, jak přesně, určitě to bylo
pěkně šalamounské vyjádření, pokud jsem
z toho nakonec úplně necuknul, hmm.
Je Český slavík anketou kvality,
nebo popularity?
Vy mne zkoušíte, viďte? Český slavík je
takovou anketou, která v podstatě o ničem
moc nevypovídá. Karel Karlovi Karlem, mit
Liebe. Na šestém snad pátém místě bylo
nedávno takové nějaké stvoření dokonale
neznámé, zcela opomenutelné, všichni dobří
rodáci daleko za ním… stačilo mu jen nějakých dva tři čtyři tisíce hlasů… to je přece
hrozně, strašlivě málo, je to lehce tím pádem
zmanipulovatelné, stačí přemluvit kluky ze
třídy. Tyhle ankety… Statisticky vzato přímá
volba většinou zvýhodní spíše populární na
úkor kvalitního, jakkoliv to tak vůbec nemusí
být, jen z logiky věci většinou je.
Posloucháte ve volném čase českou hudbu?
Já teď ve volném čase neposlouchám
žádnou hudbu, natož českou…
Už teď máte za sebou velmi bohatou kariéru. Čeho byste chtěl po
profesní stránce ještě dosáhnout?
A čeho po té lidské?
Sledoval jste různé protesty a mediální tahanice kolem posledního Chtěl bych dobře hrát, dobře si pokaždé
zahrát, vyhrát jackpot ve sportce, no, a pak
ročníku?
by se vidělo, na co bych dosáhnul. (smích).
Něco se ke mně dostalo, ale nemohl jsem
nikoho zachránit, tak jsem to ani nijak nehrotil, jen k tomu chlapíkovi, co sugestivně
› Ivo Michalík
Foto: Jakub Klimo
Dan Bárta
(* 14. prosince 1969, Karlovy Vary) je český zpěvák, textař a fotograf. Je známý
mimo jiné ze skupin Alice, Die el. Eleffant!?, Sexy Dancers, J.A.R. nebo z projektu
Illustratosphere. V devadesátých letech zpíval také v muzikálech Jesus Christ
Superstar a Evita. Je držitelem třinácti cen Akademie české populární hudby, v roce
2006 se umístil třetí v anketě Český slavík.
6 | recenze
Společným úsilím za vyšší porodností
Na malém dalmatském ostrově se zcela přestaly rodit děti, zato spotřeba
prezervativů je tam nejvyšší v celém Chorvatsku. Nově přidělený kněz Fabian
z toho má pořádně těžkou hlavu, vždyť stránka se jmény úmrtí se neustále plní,
zatímco seznam narozených už od jeho příchodu zeje prázdnotou. Což takhle
statistiky trochu vylepšit, třeba špendlíkem?
Na začátku stál poměrně jednoduchý
nápad, jehož realizace připomíná jízdu toboganem do prázdného bazénu.
Krátký rozjezd, pak skvělá zábava a nakonec tvrdý dopad. Záhřebský rodák
Vinko Brešan mobilizoval osvědčené
komediální prvky, seřazené jak témata vtipů v Dikobrazu: šovinismus, promiskuitu, invaliditu, politické třenice,
kněžský celibát. Proti církvi útočí s až
nečekaným důrazem, čímž v mnoha
katolických zemích vyvolal četné kontroverzní reakce.
Zatímco v úvodu hojně využívá bezuzdnou nadsázku jako metronom udržující obžalobou církve. Mimochodem, s poza doprovodu rázné balkánské trubky vedenou ústřední melodií si vystačí od
svižné tempo, tragický závěr je silnou prvního obrazu až do konce. Jakkoliv
přechod mezi komedií a dramatem není
v Knězových dětech rázný ani nevratný, třeskutý začátek filmu vůbec neladí
s jeho smutným vyzněním.
Ačkoliv režisér Vinko Brešan prostředím
a některými motivy částečně recykloval
svůj starší film Duch maršála Tita, malebné středomořské pobřeží s nezbedným knězem Fabianem a jeho barvitými
představami za návštěvu stojí.
› Pavel Růžička
Knězovy děti
Komedie / Drama
Chorvatsko / Srbsko, 2013, 96 min
Premiéra: 26. června 2014
Eddie odjížděl z Brna spokojený
1975. Tehdy vznikla kapela Iron Maiden. Srdce Moravy však angličtí patrioti
navštívili osmého června vůbec poprvé. Splnili tak sen několika generacím
fanoušků. Tomu odpovídala skladba návštěvníků chátrajícího, ale k určitým
účelům stále dostatečně vhodného Velodromu.
Pamětníci hudebního vzdoru vůči normalizační stádnosti, vlasatí tři/čtyřicátníci i mládež, která dává přednost
klasickému britskému heavy metalu
před počítačovými rychlokvaškami. Ti
všichni mohli kolem desáté hodiny večerní odcházet spokojení.
Vzhledem k tomu, že šlo o brněnskou
premiéru Železné panny, případné zklamání bylo de facto vyloučené předem.
Důležitost otázek začínajících na co a jak
ustoupila konstatování výstižného že.
A především, Iron Maiden je sama o sobě
zárukou profesionálně odvedeného výkonu. Bruce, Steve nebo Nicko si navíc
navzdory věku uchovávají mladické nadšení, díky kterému předchází případnému
nařčení z kalkulu s naprostým přehledem.
složitějších kompozic z posledních tří
alb. Jenže snaha umožnit Brňákům
(konečně!) nahlas si zazpívat Fear of
the Dark, Can I Play with Madness
a další dekádami prověřené fláky je
nenapadnutelná.
Fotogenickému maskotovi kapely
Eddiemu už na pódiu vedle muzikantů
nesčetněkrát tleskalo mnohonásobně
více rukou než na Velodromu. To však
nic nemění na faktu, že „Mejdni“ své
návštěvy Brna litovat rozhodně nemusí.
Brno bylo jednou ze zastávek na turné
věnovanému tvorbě z osmdesátých let,
jinými slovy největším hitům kapely. Ta
se vytyčeného konceptu bezezbytku
držela, což mohlo zamrzet fanoušky
› Ivo Michalík
Koncert Iron Maiden
Velodrom, Brno
Akce se konala 8. června 2014
recenze | 7
Návrat Josefa K.
Jean-Michel Guenassia se českému čtenáři uvedl téměř až bombasticky před
dvěma lety. Jeho literární prvotina Klub nenapravitelných optimistů, ověnčená
řadou ocenění, rozmetala recenze i prodeje a všechny zúčastněné protáhla freskou
zjitřené poválečné Evropy a barvité intelektuální Paříže. Je na čase vrátit se do
historie, společně s Vysněným životem Ernesta G.
Tentokrát Guennasia ale opouští – až
na jednu zastávku – Paříž a sleduje válečný marš dějin z pitoreskního Alžíru
a hlavně potemnělého Československa.
Hlavním hrdinou je totiž český lékař
Josef Kaplan, který na studia odjede
do Francie, před válkou do Alžíru a pro
klid svědomí se vrací zpět do – už komunistického – Československa. Stejně
jako v Klubu nenapravitelných optimistů
kolem něj figuruje spousta výjimečně
vykreslených postav, od temperamentních milenek a hereček přes intelektuály
až po mytického Ernesta G. Jen kulisy
se změnily, intelektuálně melancholickou Paříž střídá zbytečný úprk před
absurditou.
pomyslný vrchol představuje komunistické Československo, pro Josefa
zbořeniště vzpomínek a první republiky.
Naštěstí o české totalitě nepíše našinec
a místo uskuhraného vyrovnávání se
s minulostí se Josef Kaplan vyrovnává sám s celým světem, sám se sebou
a svými láskami. A Guenassia zůstává
i ve Vysněném životě nenapravitelným
optimistou.
Ideologie, zaslepenost, technologický
pokrok i hodnotové zemětřesení totiž
nabyly globální intenzity a kafkovský
Josef K. se opět objevuje v racionálním,
nicméně úplně bláznivém světě, jehož
› Zdeněk Staszek
Vysněný život Ernesta G.
Jean-Michel Guenassia
Argo, 2014
Z Pitínského Myší mrazí
Fanoušci Husy na provázku se mohli ve druhé polovině sezóny těšit na mnoho
nových inscenací. Kromě představení Simony Petrů P. Š. T. ! aneb Pohádkáři Husa
představila dvě hry nového projektu Géniové a podvodníci. Nejočekávanější
premiérou se však bezesporu stala adaptace prózy Ladislava Fukse Myši Natalie
Mooshabrové, které se ujal režisér J. A. Pitínský.
Převedení grotesky na divadelní prkna
se zhostil se vší grácií. Metonymii totalitní společnosti zachycuje na prostředí
temného hřbitova. Dusivou atmosféru
umocňuje všudypřítomné rekviem a jednoduchá scéna evokující žulové kvádry
užívané na náhrobní kameny.
V hlavní postavě Natalie Mooshabrové
v podání excelující Ivany Hloužkové se
snoubí mnoho protikladů. Žena, která
žije na hřbitově a pracuje pro Péči o matku a dítě, nedokázala vychovat vlastní
děti. Hrdinka představuje nešťastnou
postavu, jež budí lítost i posměch, ale
zároveň na ní divák shledává cosi tajemně děsivého. V její heslovité rétorice
se odráží demagogie doby. Fráze jako
postavy myší stávají lidmi a naopak.
Tímto prostředkem zůstává divák neustále rozrušován. Stírá rozdíly mezi
chováním myší a lidí.
Pitínský opět dokazuje, že klasická díla
mají své místo i v současnosti. Ve hře
se mu podařilo důmyslně zachovat veškerou Fuksovu poetiku textu. Především
pak mrazivě černý humor v obrazu doby,
kde byste jen těžko hledali smích.
› Simona Pinnerová
životní refrény působící stupidně vyvolávají úsměv, a přesto se v nich odráží
náznak nebezpečí snadné manipulace Myši Natalie Mooshabrové
s lidmi. Nataliinou jedinou společností
Divadlo Husa na provázku
jsou myši. I těch se chce zbavit. Lze
Psáno z premiéry 7. června 2014
jen stěží rozeznat, kdy se alegorické
www.provazek.cz
8 | aktuálně
Kuchařská a výživová poradna školy Vaření hravě
Škola Vaření hravě v Brně je místem, kde se naučíte nejen hravě vařit chutné jídlo, ale
díky pravidelným kurzům se celá rodina naučí „uvařit si“ zdravé stravovací návyky
a mnoho vzácných společných chvilek u rodinného stolu. I vám půjde vaření hravě!
Připravili jsme pro vás pravidelnou kuchařskou a výživovou poradnu, ve které
tým specialistů ze školy Vaření hravě
odpoví na vaše otázky.
Dobrý den, ráda bych se zeptala,
jestli neexistuje způsob přípravy luštěnin, aby nenadýmaly.
Michaela Jungová
Za Vaření hravě odpovídá Blanka
Palečková, výživová poradkyně se zkušenostmi z oblasti výživy dospělých i dětí.
Dobrý den. Do zdravých luštěnin zařazujeme cizrnu, zpracované sójové výrobky,
čočku, hrách a fazole. Některé luštěniny
se musí před zpracováním namočit do
vody. Nikdy je nevařte v téže vodě, ale
vždy vodu slijte a nahraďte novou. Při
vaření používejte řasu kombu, kterou koupíte v prodejnách zdravé výživy. Kyselina
glutaminová v ní obsažená má totiž schopnost rozvolňovat vlákna jiných potravin.
Proužek kombu vařený s luštěninami
nejen zkracuje dobu vaření, ale zlepšuje
aroma, přidává cenné živiny a zvyšuje tak
stravitelnost jídla. Pokud nemáte zrovna
po ruce řasu, dobře nám poslouží i tradiční
české protinadýmavé koření: saturejka,
bazalka, libeček nebo majoránka. Cizrnu
navíc po uvaření můžeme zbavit slupek.
Promneme ji mezi dlaněmi tak, jako bychom si myli ruce. Z kuliček se začnou
loupat bílé slupky, které jsou těžké na trávení a u většiny lidí způsobují nadýmání.
Poté přidáme ještě studenou vodu a ihned
cedíme – bílé slupky zůstanou většinou na
povrchu a těžká cizrna u dna, tak se nám
podaří oddělit slupky od kuliček.
Také si nevíte rady v kuchyni? Jak
ozvláštnit bezlepkový jídelníček
nebo jak naučit vaše děti svačit?
Ptejte se nás! A dřív, než si oblečete
zástěru, vám s radostí odpoví zkušený šéfkuchař školy Vaření hravě
Michal Daněk a výživová poradkyně
Blanka Palečková. Otázky posílejte
na: [email protected]
› PR
SONDÁŽ: Pavel Tesař
Kvalitní (zdaleka nejen) elektronická hudba v Brně? To je především klub Mersey a jeho
majitel Pavel Tesař.
Zaujalo mě v kině
Zaujalo mě v galerii nebo muzeu Oblíbený kus šatníku
Nymfomanka, nádherný film o součas- Rád jezdím do Albertiny ve Vídni, kde mě Tričko s Andy Warholem.
ném světě. A také snímek Velká nádhera. okouzlují impresionisté.
Oblíbený kout světa
Zaujalo mě v divadle
Divadlo mě jaksi míjí, takže nevím.
Nice, Menton, Francouzská riviéra.
Abbey Road od Beatles, Tristan a Isolda
od Wagnera a vše od Sonic Youth.
Nejzajímavější nejen kulturní
Tři oblíbená hudební díla
Naposledy jsem přečetl
zážitek z poslední doby
Rád jezdím do Albertiny ve Vídni, kde mě Tři oblíbené knihy
okouzlují impresionisté.
Jaroslav Rudiš – Konec punku v Helsinkách,
Boris Vian – Pěna dní, Patti Smith – Just
Kids.
Oblíbený kout světa
Patti Smith – Just Kids, úžasný román
o životě v New Yorku v 60. letech.
Tři oblíbené restaurace nebo
Festival hluku – Music Unlimited v rakouském Welsu a vystoupení kapely
Body/Head s Kim Gordon ze Sonic
Youth.
bary
Tři oblíbené filmy
Saturnin, Lost Highway, Melancholia.
Co mě v poslední době naopak
rozčílilo
Nejlepší v Brně je East Village, Il Mercato Kryštof, Klus, Lucie, Nightwork a Xindl X.
a Bar, který neexistuje. Také mám rád Mýdlo. Ti mě rozčilují při každém poslechu v rádiu.
Pavel Tesař (* 6. 3. 1966, Brno) pořadatel hudebních festivalů Hradhouse v letech 1998–2010 a Creamfields v Břeclavi
(2008–2009). Vlastní klub Mersey v Brně, který v roce 2013 oslavil 20 let od svého založení. Aktuálně jeho firma Brnokoncert
pořádá koncerty pro konzervativní publikum.
mlsná tužka | 9
bez ohledu na to, zda je to i zdravé. To
velmi oceňuji.
Prostor a promyšlený chaos
Kabaret
Kab
aret Špaček
Je místo multifunkční. Můžete sem přijít pojíst, popít,
pobavit se nebo se vzdělat. V podvečer se tu koná
řada akcí. Zkusil jsem trojkombinaci. Jestli jste méně
odvážní, zkuste zde aspoň pojíst.
Kabaret Špaček na Kopečné ulici stojí
v malebném zákoutí klikatých uliček
těsně pod brněnským centrem. Každým
týdnem se tato část města proměňuje
a většinou k lepšímu, protože je tady
více opravených domů, více kytek v oknech a více kaváren a barů. A jedním
z nich je Kabaret Špaček, který teď
v létě naprosto nečekaně nabízí ve
svých hlubokých útrobách příjemný
chládek, a to zcela přirozeným způsobem. A moje trojkombinace? Popít –
samo sebou v tom vedru, pojíst, proto
jsem tam přišel, a vzdělat se. V posledním jsem nebyl úspěšný, protože
jsem natrefil na přednášku z významně
pokročilé fyziky.
À propos jídlo…
Špaček se nebojí výzev a nezůstává
u těžkopádné klasiky. Dokonce by člověk
tu invenci v malých dvířkách v malém
domě ani nečekal. Špaček má své stálice, ale také denní nabídku. Najdete
tady zajímavé menu, příjemně osvěžené třeba kozím sýrem, rybou, kachnou atd. Šikovná je nabídka malých
drobností, které se zvláště hodí třeba
k přednáškám z fyziky. Například tortillové chipsy s omáčkami. Křupáním
překonáte dojem, že už ve vesmíru ani
neexistujete. A mimochodem Špaček
taky peče. A dobře.
Špaček není unifikovaný bar. Je to
naopak prostor v hodně uvolněném
domáckém stylu, kde kromě chládku
oceníte i fakt, že se tu nekouří. Kuřáci
mají útočiště, takže mohou odběhnout.
Podobně se zde mohou usadit virtuální
nadšenci, protože wi-fi je samozřejmostí. Na výběr jsou také dvě zahrádky:
veřejná před kavárnou a spiklenecká
v průrvě mezi dvěma domy. Vnitřní
prostor je naprosto alternativní, s nejrůznějšími ubrusy a stolky, přesto ale
se stylem. I ten příborník od babičky nakonec zapadne. A ostatně i ta
skleněná designová svítidla, vždyť
v protikladech je síla. Důležitá je útulnost a tu mimo jiné dotváří i výborný
personál. Komunikativní, lidsky příjemný a šikovný. Jestli je studentský,
jak Špaček tvrdí na svém webu, jen
tak dál. Tato mládež bude Česko reprezentovat vhodně. Nebo jsem měl jen
štěstí? Snad ne. Kuchař jídlo osobně
donesl ke stolu. A to potěší. Vše za fajn
ceny. Škoda, že nebydlím někde kolem
Pekařské.
Tuhá kachna
› Stanislav Griebe
V denní nabídce mě příjemně překvapilo gazpacho i telecí ragú s polentou,
a salát s kozím sýrem. Co bylo chutné,
ale neříkal bych tomu tak z bezpečnostních důvodů, byl nákyp z cukety.
Dobré, ale opravdu nikoli v provedení
suflé, protože kukuřičná mouka prostě
nikdy do sněhové podoby nenaskočí –
a taky nenaskočila. U kachního burgru
bych ocenil nápad, ale kachnu ne. Je to
z jediného důvodu. Moje kachní prso
byla „na prudko“, což je v pořádku,
ale také hodně „na tuho“ a to už nešlo.
Nepříjemnému překvapení by se dalo
zabránit jemnějším filetování kachního
prsa, které by se do burgru jednak lépe
dávalo, ale především by se snadněji žvýkalo. Rozhodně je každý den ve
Špačku jiný, někdy i vege, někdy lehce
raw. Dle libosti. A především kuchyně je
tak rafinovaná, že si prostě pochutnáte
Kabaret Špaček
Kopečná 46, Brno
Tel.: 734 584 163
[email protected]
hxp://kabaretspacek.cz
Otevírací doba:
ÚT–NE 11:00–23:00
servis:
prostředí:
jídlo:
Recenze dalších restaurací
hledejte na www.kult.cz
10 | aktuálně
Stingův loutnista Karamazov a další hvězdy
na 23. Kytarovém festivalu Brno 2014
Mezinárodní kytarový festival Brno je zahraničními médii (britský Classical Guitar,
americký Soundboard, italský GuitArt, …)
považován za jeden z nejvýznamnějších
v Evropě. Letošní největší hvězdou je loutnista
Edin Karamazov (koncert 13. 8. v Besedním
domě), jenž na koncertech a na CD doprovází
zpěváka Stinga a učí jej hrát na loutnu.
Na festivalu vystoupí i další kytaristé světové špičky: Kevin Gallagher, vítěz soutěže
Guitar Foundation of America a profesor
Juilliard School of Music v New Yorku
(10. 8., Nová radnice), jeden z nejlepších GUITARTALENT, na niž každoročně věnuje
španělských kytaristů Enrique Muñoz nejvýznamnější japonský kytarář Masaki
(11. 8.), Ital Andrea Vettoretti – vítěz 16 sou- Sakurai kytaru za 6 000 Eur.
těží (12. 8.) a Tali Roth – profesorka Juilliard
School of Music v New Yorku (14. 8.).
› PR
Festival vyvrcholí nocí originálního flamenca
z Andaluzie na Špilberku, na níž vystoupí
Mezinárodní kytarový
kytarista Paco Serrano, tanečnice Marina
festival Brno
Valiente, zpěvák Juan Zarzuela, kytarista José Nová radnice, Besední dům, hrad
Medina a perkusionista Miguel Santiago.
Špilberk
Pro zájemce probíhá výuka lektorovaná hvěz10.–15. srpna 2014
dami festivalu a Mezinárodní kytarová soutěž
www.guitarcz.com
Knihovna v tramvaji – tramvají do knihovny
V březnu loňského roku spatřila pod hlavičkou Knihovny Jiřího Mahena v Brně
světlo světa originální tramvaj, jež nad
rámec svého běžného provozu přijala za
své hned několik dalších zajímavých cílů.
Cestujícím usnadňuje dopravu městem,
provází je každodenním životem, přináší
do rušných ulic pohodu, optimismus a motivuje k četbě či návštěvě knihovny. Jak
taková tramvaj vypadá?
Zvnějšku je poseta letícími písmeny, jež
se stáčejí do stránek otevřené knihy, ze
které plynule přecházejí do souboru 100
vyobrazených knih. Tramvaj umí ukrátit
zajímavé akce, nové služby, přibližuje
dění v knihovně. Tramvaj uspěla i v mezinárodní marketingové soutěži IFLA
International Marketing Award, kde
získala 1. místo. Není proto pochyb, že
její provedení vybízí k následujícímu:
„Nastupte si, prosím... a staňte se našidlouhou cestu prostřednictvím nabíd- mi čtenáři.“
ky pravidelně aktualizovaných knižních
› PR
úryvků a tipů, pomocí QR kódů umožňuje
prohlížet knihy v on-line katalogu, stahovat volně dostupné e-knihy, připojit
Knihovna Jiřího Mahena
se na profily knihovny v sociálních sív Brně
tích apod. Vnitřek vozu upozorňuje na
www.kjm.cz
LUCIE BÍLÁ
velký letní koncert se skupinou Petra Maláska
18.00 předkapela Souperman (www.souperman.eu)
19.15 koncert Lucie Bílé
pátek 29. 8. 2014 18.00
LETNÍ KINO TIŠNOV
BRNO–TIŠNOV 25 km – severovýchod
Předprodej Ticketpro, Knihkupectví Rašková (Brněnská ul.),
MĚKS Tišnov, Indies a DPL Brno | info 541240623 a www.brnokoncert.cz
aktuálně | 11
Objevte kouzlo farmářských lahůdek
Jste milovníci dobrého jídla a budete trávit alespoň část léta v Brně? Zajímáte se
o to, odkud vaše jídlo pochází? Právě pro vás budou od 7. do 31. července připravena
v rámci festivalu Jídlo z blízka speciální degustační menu z regionálních surovin za
festivalové ceny či kulinářské dílny ve vybraných brněnských restauracích.
Více než tři červencové týdny si můžete
v dobrých brněnských podnicích užívat
jedinečná tříchodová menu připravená výhradně z místních ingrediencí od
nejlepších regionálních producentů, se
kterými vás seznámí jídelní lístek.
V nabídce restaurací najdete čerstvé
pstruhy z Moravského krasu, šťavnaté
králičí, jehněčí, vepřové i hovězí maso
z ekofarem na Valašsku a Vysočině nebo
jihomoravskou zvěřinu a těšit se můžete
i na využití čerstvých bylinek, sezónní zeleninu, borůvky, jahody, moruše i sluncem
provoněné třešně od Kroměříže či meruňky
z Břeclavska.
Chcete vědět více o tom, odkud vaše jídlo
pochází? Letní festival má také doprovodný program, během něhož se osobně
seznámíte se sedláky, vinaři, malovýrobci
delikates i šéfkuchaři, kteří svoji práci nepřestali dělat s láskou. Pod jejich laskavým
dohledem si můžete vyzkoušet tradiční
řemesla, naučit se klasické recepty nebo
ocenit půvab moravských vín.
Jestli jste dosud váhali s pečením kváskového pečiva nebo přípravou domácích
těstovin, vrhněte se do toho tentokrát po
hlavě. Program je připraven právě pro vás!
Přiveďte i své děti, které jistě nadchne, jak
se z několika málo ingrediencí stane sladce
voňavý „babičkovský“ koláč. Do Brna také
zamíří na velké degustace ve stylu zahradní
slavnosti zástupci čtyř vinařských obcí jižní
Moravy.
Vezměte rodinu, domluvte se s přáteli
a užijte si léto v Brně!
Čtvrtého ročníku gastronomického festivalu Jídlo z blízka se účastní brněnské podniky
Bohéma, Borgo Agnese, Boulevard,
Green, Kavárna Era, La Bouchée,
Palazzo, U Fidela a jihomoravská restaurace Hotelu Termal Mušov.
Prozkoumejte příběh surovin, zamluvte
si stůl na www.jidlozblizka.cz a ochutnejte jižní Moravu na jedné z největších
7.–31. 7. 2014 Brno
gastronomický festival
gastronomických událostí tohoto roku v historických brněnských sklepeních od
v Brně! Nikde jinde nepoznáte jídlo z blízka 6. do 7. prosince 2014.
tak zblízka.
› PR
A pokud máte rádi dobré víno od moravských vinařů, máme pro vás ještě bonus
k návštěvě festivalu Jídlo z blízka. Každý,
Festival Jídlo z blízka
kdo si zakoupí menu, může zí skat zdarma
různé podniky v Brně
jednu vstupenku na podzimní vinařský
7.–31. července 2014
festival Víno z blízka, který proběhne
www.jidlozblizka.cz
... každý máme
své oblíbené
místo
6. ročník
FOTOSOUTĚŽE 2014
pro amatérské fotografy
na téma „Genius loci – Duch místa“
Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 6. ročník
fotosoutěže 2014 na téma „Genius loci – Duch místa“.
Neschovávejte své fotografie doma v počítači
a podělte se o ně s ostatními, každý máme své
oblíbené místo.
Vítězné fotografie uveřejníme v kalendáři DZS
pro rok 2015.
Autoři vítězných snímků budou oceněni věcnými cenami.
Fotografie do soutěže zasílejte do 15. září 2014.
Podrobné informace o soutěži naleznete na www.dzs.cz
Těšte sedenní dávka kultury a zábavy
Vaše
nepropásněte
Vybírejte
divadla, filmy, své
kina,
kluby, koncerty
oblíbené
festivaly!
Plánujte hudba …
výstavy,
červenec/srpen 2014 | ročník 4
7,8
zdarma
Průvodce vaším volným časem / příloha magazínu kult.
Letní kino Na Dobráku
soutěžte o lístky
na kulturní akce!
kult.cz/souteze
koupaliště Na Dobráku, Brno
27. června – 31. srpna 2014
www.kinonadobraku.cz
Výstavy v Richard Adam
Gallery
Ve Vaňkovce 2, Brno
Otevírací doba
1. července–28. srpna 2014:
Po–Ne 12.00–18.00, Čt–zavřeno
www.ragallery.cz
3. sezona Bacha na Mozarta!
Brno – Besední dům,
kostel sv. Tomáše, Konvent Milosrdných bratří
říjen 2014 – červen 2015
aktuální tipy
sledujte na
kult.cz
www.ebcz.eu
Mezinárodní hudební
festival Špilberk 2014
velké nádvoří hradu Špilberk
18.–24. srpna 2014
www.filharmonie-brno.cz
Kostnice u sv. Jakuba
Aleš Svoboda
Omega, 2014
www.knihyomega.cz
Radnice mestské cásti Brno-stred
a její kulturní a vzdelávací stredisko
ve spolupráci s dalšími partnery
zvou na festival LÉTO V CENTRU
dílny, divadla, koncerty,
JDVWURQRPLHSOiçSURMHNFHD
ZÁBAVA PRO MALÉ I VELKÉ
park na Moravském námestí v Brne
21/cervna – 29/srpna 2014
O5 & RADECEK, ACOUSTICA, PRAGUE CONSPIRACY,
RADIM HLADÍK & BLUE EFFECT, ATMO MUSIC, VOXEL,
UDG, LUBOŠ ANDRŠT BLUES BAND, FOLK TEAM, AG FLEK
www.letovcentru.cz
Partneři:
Festival se koná pod záštitou starosty
PČVWVNpþiVWL%UQRVWĜHG0JU/LERUD
âĢiVWN\9VWXSQD0RUDYVNpQiPČVWt
]GDUPD=PČQDSURJUDPXY\KUD]HQD
tipy na akce | 15
filmy: Letní kino
Na Dobráku 2014
hudba: 3. sezona cyklu
Bacha na Mozarta!
Letos se už pošesté roztáhne plátno letního kina
v areálu koupaliště Na Dobráku. I když koupaliště prochází rekonstrukcí a podmínky pro provoz
kina jsou mírně ztížené, zůstávají mu pořadatelé
ze spolku Noční motýl věrní. Na programu
bude 66 snímků světové a české kinematografie. Provoz kino zahájí 27. června ve 20:00
vystoupením revivalové kapely The Newmour
Experience. Na vystoupení kapely naváže
projekce filmu Pulp Fiction – vstup zdarma.
Oblíbený cyklus barokní a klasicistní
hudby zahájí na podzim 3. koncertní
sezonu. Pořadatelem je soubor Czech Ensemble Baroque a všechna díla tedy zazní
stylově – na dobové nástroje. Průvodci
koncertů budou opět Wolfgang Amadeus
a Johann Sebastian osobně. Na diváky
čeká obvyklý welcome drink zdarma a pro
děti koutek Anny Magdaleny.
Letní kino Na Dobráku
koupaliště Na Dobráku, Brno
27. června – 31. srpna 2014
www.kinonadobraku.cz
knihy: Kostnice u sv. Jakuba
Kniha Kostnice u sv. Jakuba popisuje
chronologii objevení podzemních prostor
historického osária v roce 2001 a jeho
postupné úpravy, které vedly v roce 2012
ke zpřístupnění celého komplexu veřejnosti.
Objasňuje také historii kostela sv. Jakuba
a někdejšího svatojakubského hřbitova,
zvyky, rituály a další zajímavosti, související s pohřbíváním na jednom z největších
městských hřbitovů v Brně. Autorem knihy
je Aleš Svoboda, odborník na slovo vzatý.
Kostnice u sv. Jakuba
Aleš Svoboda
Omega, 2014
www.knihyomega.cz
výstavy: Vítej doma, příteli
Letní výstavy v Richard Adam Gallery,
které odstartovaly vernisáží 10. června,
opět nabízí různorodost. Hlavní výstava
byla tentokrát svěřena do rukou kurátora
Ondřeje Chrobáka, který vybral na základě
vlastního konceptu doposud nevystavená
díla ze sbírky Richarda Adama. Tuto výzvu
pojal dle vlastních slov jako „službu mimořádné umělecké sbírce a jejímu tvůrci“.
3. sezona Bacha na Mozarta!
Brno – Besední dům, kostel sv. Tomáše, Konvent Milosrdných bratří
říjen 2014 – červen 2015
www.ebcz.eu
Výstavy v Richard Adam Gallery
Ve Vaňkovce 2, Brno
Otevírací doba 1. července–28. srpna 2014:
Po–Ne 12.00–18.00, Čt–zavřeno
www.ragallery.cz
hudba: ZAZ a Berlínští
filharmonikové na Špilberku?
výstavy: Muzeum hraček
V polovině srpna odstartuje na Špilberku již patnáctý ročník oblíbeného festivalu Filharmonie
Brno, který nabízí na velkém nádvoří hradu sérii
neopakovatelných koncertů pod širým nebem
a letos nově také kinokoncerty! Brněnskému
publiku se tak prostřednictvím filmového plátna
nabídne možnost setkání s hvězdným pianistou
Lang Langem, s mladou francouzskou hvězdou
ZAZ nebo s Berlínskými filharmoniky.
Mezinárodní hudební festival
Špilberk 2014
velké nádvoří hradu Špilberk
18.–24. srpna 2014
www.filharmonie-brno.cz
Měnínská brána otevírá své dveře pro
malé i velké návštěvníky. Dospělé zve do
světa milých vzpomínek na dětství a dětem vypráví o krásných hračkách rodičů
a prarodičů. Expozice historických hraček
ze sbírky Milady Kollárové je rozdělena
na hračky pro chlapce a dívky a překvapí
pestrostí, počtem a rozmanitostí panenek,
kočárků, pokojíčků, divadélek, autíček,
medvídků a mnoha dalších hraček se
zajímavými osudy.
Muzeum hraček
Měnínská 7, Brno
od čtvrtka do pondělí 10:00–18:00
www.meninska-brana.cz
16 | programy/červenec/srpen 2014
▶ kina
kino art
Cihlářská 19, 602 00 Brno, tel.: 541 213 542,
e–mail: [email protected], www.kinoart.cz
kino lucerna
Minská 19, 616 00 Brno, tel.: 549 247 070
Červenec:
1–10/7 Prázdniny – kino nehraje . . . . . . . . . . .
11–14/7 Jak vycvičit draka 2 (USA),
č. dabing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18:15
11–14/7 Soletý stařík, který vylezl z okna
a zmizel (ŠV) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:30
15–16/7 Jak vycvičit draka 2 (USA),
č. dabing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16:30
15–21/7 Zloba: Královna černé magie (USA),
č. dabing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18:30
15–16/7 Všiváci (ČR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:30
17–21/7 Mikulášovy patálie na prázdninách
(FR), č. dabing . . . . . . . . . . . . . . . . 16:30
17–21/7 Love Song (VB) . . . . . . . . . . . . . . . 20:30
22–28/7 Jak vycvičit draka 2 (USA),
č. dabing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16:30
22–23/7 Magický hlas rebelky (ČR) . . . . . . 18:45
22–23/7 Grandhotel Budapešť (USA). . . . . 20:30
24–28/7 Pojedeme k moři (ČR) . . . . . . . . . . 18:30
24–30/7 Díra u Hanušovic (ČR) . . . . . . . . . . 20:30
29–30/7 Mikulášovy patálie na prázdninách
(FR), č. dabing . . . . . . . . . . . . . . . . 16:30
29–30/7 Knězovy děti (CHOR) . . . . . . . . . . . 18:30
Čt 31/7 Rio 2 (USA), č. dabing . . . . . . . . . . 16:30
Čt 31/7 Zloba: Královna černé magie (USA),
č. dabing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18:30
Čt 31/7 Zejtra napořád (ČR). . . . . . . . . . . . 20:30
Srpen:
1–4/8 Rio 2 (USA), č. dabing . . . . . . . . . . 16:30
1–4/8 Zloba: Královna černé magie (USA),
č. dabing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18:30
1–6/8 Zejtra napořád (ČR). . . . . . . . . . . . 20:30
5–6/8 Jak vycvičit draka 2 (USA),
č. dabing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16:30
5–6/8 Fair Play (ČR). . . . . . . . . . . . . . . . . 18:30
7–13/8 Letadla 2: Hasiči a záchranáři (USA),
č. dabing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16:30
7–13/8 Díra u Hanušovic (ČR) . . . . . . . . . . 18:30
7–13/8 Kouzlo měsíčního svitu (USA) . . . 20:30
14–20/8 Tři bratři (ČR). . . . . . . . . . . . 16:30, 18:30
14–20/8 Zejtra napořád (ČR). . . . . . . . . . . . 20:30
21–25/8 Letadla 2: Hasiči a záchranáři (USA),
č. dabing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16:30
21–25/8 Tři bratři (ČR). . . . . . . . . . . . . . . . . 18:30
21–25/8 Kouzlo měsíčního svitu (USA) . . . 20:30
26–31/8 Letadla 2: Hasiči a záchranáři (USA),
č. dabing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14:30
26–31/8 Tři bratři (ČR). . . . . . . . . . . . . . . . . 16:30
26–31/8 Kouzlo měsíčního svitu (USA) . . . 18:30
26–27/8 Lucy (USA/FR) . . . . . . . . . . . . . . . 20:30
28–31/8 Díra u Hanušovic (ČR) . . . . . . . . . . 20:30
letní kino na dobráku
Areál koupaliště, Dobrovského 29, 612 00 Brno,
tel.: 774 975 840, e-mail: [email protected],
www.kinonadobraku.cz.
V provozu letní bar, hraje se za každého počasí. Vstupenky
v prodeji na místě vždy půl hodiny před začátkem. Vstup
do kina skleněnými dveřmi pasáží z Dobrovského ulice.
Červenec:
Út 1/7
St
2/7
Čt
3/7
Pá 4/7
So 5/7
Ne 6/7
Po 7/7
Út 8/7
St
9/7
Čt 10/7
Pá 11/7
So 12/7
Ne 13/7
Po 14/7
Út 15/7
St 16/7
Čt 17/7
Pá 18/7
So 19/7
Ne 20/7
Po 21/7
Út 22/7
St 23/7
Čt 24/7
Pá 25/7
So 26/7
Ne 27/7
Po 28/7
Út 29/7
St 30/7
Čt 31/7
Srpen:
Pá 1/8
So 2/8
Ne 3/8
Po 4/8
Út 5/8
St
6/8
Čt
7/8
Pá 8/8
So 9/8
Ne 10/8
Po 11/8
Út
12/8
St
Čt
13/8
14/8
Pá
15/8
Láska všemi deseti (FR) . . . . . . . . 21:30
Loft (Nizozemsko) . . . . . . . . . . . . . 21:30
Trabantem až na konec světa (ČR) 21:30
Tak už mě sakra polib, pitomče
(NOR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:30
Anna Karenina (VB/FR) . . . . . . . 21:30
Velký závod (FR)) . . . . . . . . . . . . . 21:30
Le Havre (FIN/FR/NĚM) . . . . . . . 21:30
Knězovy děti (CHOR/SRB) . . . . . . 21:30
The Artist (FR/BEL/USA) . . . . . . 21:30
Můj týden s Marylin (USA/VB) . . 21:30
Lola běží o život (NĚM) . . . . . . . . . 21:30
Jen 17 (FR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:30
Sviňák (VB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:30
Jasmíniny slzy (USA) . . . . . . . . . . 21:30
Příběh kmotra (ČR) . . . . . . . . . . . . 21:30
Hluboko (Island) . . . . . . . . . . . . . . 21:30
Revival (ČR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:30
Andělský podíl (VB/FR/BEL) . . . . 21:30
Kůže, kterou nosím (ŠP) . . . . . . . . 21:30
Rivalové (USA/NEM/VB) . . . . . . 21:30
Líbánky (ČR/SK) . . . . . . . . . . . . . . 21:30
Dvojník (USA) . . . . . . . . . . . . . . . . 21:30
Pieta (Jižní Korea) . . . . . . . . . . . . . 21:30
Do Říma s láskou (USA/IT/ŠP) . . 21:30
Soul Kitchen (NĚM). . . . . . . . . . . . 21:30
3 (NĚM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:30
Tak jako v nebi (ŠVÉ) . . . . . . . . . . 21:30
Vlhká místa (NĚM) . . . . . . . . . . . . 21:30
Zvětšenina (VB/IT/USA) . . . . . . . 21:30
Argo (USA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:30
Proti zdi (NĚM/TUR) . . . . . . . . . . 21:30
Rebelka (USA) . . . . . . . . . . . . . . . . 21:00
Terapie láskou (USA) . . . . . . . . . . 21:00
Solino (NĚM) . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:00
Nejvyšší nabídka (IT) . . . . . . . . . . 21:00
Nespoutaný Django (USA) . . . . . . 21:00
Následky lásky (IT) . . . . . . . . . . . . 21:00
Velký Gatsby (AUS/USA). . . . . . . 21:00
Půlnoc v Paříži (USA/ŠPA). . . . . . 21:00
Jako bych tam nebyla (IRS) . . . . . 21:00
Zimní spáči (NĚM). . . . . . . . . . . . . 21:00
Nymfomanka I. část
(DÁN/NĚM/FR/BEL) . . . . . . . . . . 21:00
Kameraman (USA), Němý film
s živým hudebním doprovodem . . 21:00
Klub poslední naděje (USA) . . . . . 21:00
Nymfomanka II. část
(DÁN/NĚM/FR/BEL) . . . . . . . . . . 21:00
Život Adèle (FR/BEL/ŠPA) . . . . . 21:00
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
16/8
17/8
18/8
19/8
20/8
21/8
22/8
23/8
24/8
25/8
26/8
27/8
28/8
29/8
30/8
31/8
Bídníci (VB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:00
Attila Marcel (FR) . . . . . . . . . . . . . 21:00
Hon (DÁN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:00
Velká nádhera (IT/FR) . . . . . . . . . 21:00
Královská aféra (DÁN/ŠVÉ/ČR) . 21:00
S Molièrem na kole (FR) . . . . . . . . 21:00
O myšce a medvědovi (FR/BEL) . 21:00
Hugo a jeho velký objev (USA) . . . 21:00
Liberace! (USA) . . . . . . . . . . . . . . . 21:00
Divoši (USA) . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:00
Hasta la Vista! (BEL) . . . . . . . . . . . 21:00
Lásky čas (VB) . . . . . . . . . . . . . . . . 21:00
Tahle země není pro starý (USA) . 21:00
Ray (USA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:00
Kurz negativního myšlení (NOR) . 21:00
Kouř (Československo) . . . . . . . . . 21:00
letní kino na riviéře
Bauerova 7, 603 00 Brno, www.kinonariviere.cz
Út
St
Čt
Pá
So
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
6/7
7/7
8/7
9/7
10/7
11/7
12/7
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
13/7
14/7
15/7
16/7
17/7
18/7
19/7
20/7
Po
21/7
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
22/7
23/7
24/7
25/7
26/7
27/7
Po
Út
St
Čt
28/7
29/7
30/7
31/7
Atilla Marcel (FR) . . . . . . . . . . . . . 21:30
Nejvyšší nabídka (IT) . . . . . . . . . . 21:30
Rozkoš (ČR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:30
Rivalové (RUSH/USA/NĚM/VB) 21:30
Nymfomanka, část I.
(DÁN/NĚM/FR/BEL/VB) . . . . . . 21:30
Rozmarné léto (ČR) . . . . . . . . . . . . 21:30
Balada pro banditu (ČR) . . . . . . . . 21:30
Ať žije svoboda (IT) . . . . . . . . . . . . 21:30
Philomena (USA/VB/FR). . . . . . . 21:30
Kandidát (ČR/SK) . . . . . . . . . . . . . 21:30
Sviňák (VB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:30
Nymfomanka, část II.
(DÁN/NĚM/FR/BEL/VB) . . . . . . 21:30
Happy end (Československo) . . . . 21:30
Spalovač mrtvol (Československo) 21:30
Vlhká místa (NĚM) . . . . . . . . . . . . 21:30
Koyaanisqatsi (USA). . . . . . . . . . . 21:30
Bella Mia (ČR) . . . . . . . . . . . . . . . . 21:30
Příběh kmotra (ČR) . . . . . . . . . . . . 21:30
Následky lásky (IT) . . . . . . . . . . . . 21:30
Fantom Morrisvillu
(Československo) . . . . . . . . . . . . . 21:30
Lásky jedné plavovlásky
(Československo) . . . . . . . . . . . . . 21:30
Jasmíniny slzy (USA) . . . . . . . . . . 21:30
Dvojník (VB). . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:30
Trabantem až na konec světa (ČR)21:30
U konce světa (VB). . . . . . . . . . . . 21:30
Cizí oběd (FR/NĚM/USA) . . . . . . 21:30
Kdo chce zabít Jessii?
(Československo) . . . . . . . . . . . . . 21:30
Šašek a královna (Československo) 21:30
Lásky čas (VB) . . . . . . . . . . . . . . . . 21:30
Jen 17 (FR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:30
Pořádně pokecal (ČR) . . . . . . . . . . 21:30
cinema city olympia
U dálnice 777, 664 42 Modřice u Brna,tel.: 543 560 111,
e–mail: [email protected], www.palacecinemas.cz
programy/červenec/srpen 2014 | 17
▶ hudba
stará pekárna
– kontrabasy. Filharmonie Hradec Králové, Pá
dirigent: Aleš Podařil.
Pá
22/8 Symfonické tance . . . . . . . . . . . . . 20:00
MAURICE RAVEL: La valse / LEONARD
BERNSTEIN: Symfonické tance z West Pá
Side Story / SERGEJ RACHMANINOV:
Symfonické tance op. 45. Filharmonie Brno,
dirigent: Jakub Hrůša.
Štefánikova 8, 602 00 Brno, tel.: 541 210 040,
e–mail: [email protected], www.starapekarna.cz
Červenec:
Čt
3/7 Pokustone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:00 So
Blues / Hukvaldy.
Pá
St
4/7 Gonsofus (RU/SK) . . . . . . . . . . . . 20:00
9/7 Good Biscuits (GB) . . . . . . . . . . . . 20:00
Čt
Pá
Pá
10/7 Pilsner Jazz Band . . . . . . . . . . . . . 20:00
11/7 By Glasess (SK). . . . . . . . . . . . . . . 20:00
18/7 vlivem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:00
Folk blues.
Ne
24/8 Pecková & Margita – Začínáme končit www.guitarcz.com. Vstupenky v centrálním před. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:00 prodeji TIC Brno, Radnická 2. nebo www.vstupenky.
SAINT-SAËNS, OFFENBACH, MASSENET, ticbrno.cz.
ČAJKOVSKJ, JANÁČEK, DONIZETTI, CILEA,
GERSHWIN, MASCAGNI ad. Dagmar
Pecková – mezzosoprán, Štefan Margita – tenor. Orchestr Janáčkovy opery NDB, dirigent:
Marko Ivanović.
22/7 Suk Volok / Sami za sebe. . . . . . . 20:00
25/7 She's Guys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:00
Čtyřčlenná zlínská rocková kapela s vlastní
tvorbou a stylem "overground".
St
Paco Serrano – kytara, Y Grupo Flamenco
de Andalucia: Marina Valiente – tanec,
Juan Zarzuela – zpěv, José Luís Medina
– kytara, Miguel Santiago – perkuse (hrad
Špilberk).
Berlínští filharmonikové, Gustavo Dudamel
„Los Ritmos de la Noche“ (záznam koncertu
Waldbühne Berlin, 2008).
Umělecké vedení festivalu: Vladislav Bláha, info:
Suk Volok alternativní rock – Zlín… / Sami za
sebe folk–pop – Brno.
Pá
Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno.
15/8 Noc flamenca: Paco Serrano a skupina
flamenca z Andaluzie . . . . . . . . . . 20:00
23/8 Intermezzo II: Kinokoncert . . . . . . 20:30
Kapela z Fresh Meat.
Út
15/8 Koncert účastníků a kytarového
orchestru festivalu, dir. Vladimír
Novotný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16:00
klub leitnerova
Leitnerova 2, 602 00 Brno, tel.: 543 213 693,
30/7 7 D / Sparking fuse . . . . . . . . . . . 20:00 724 565 105, e–mail: [email protected], www.leitnerka.cz
turistické informační centrum města brna
Radnická 2, 658 78 Brno, tel.: 542 427 146,
www.ticbrno.cz
Červenec:
St
2/7 Jana Koubková & Combo Jaromíra
Hniličky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:30
Přijďte oslavit narozeniny velké dámy
české jazzové scény Jany Koubkové! Na
výjimečném koncertě k jejímu životnímu
jubileu zazpívá netradičně ve velmi zajímavém spojení s Combem Milana Hniličky,
brněnskou jazzovou legendou (Nádvoří
Staré radnice).
Kapely z Fresh Meat 7D / pop-rock'n'roll
Valtice... Sparking fuse – thrash-rock Brno.
Klub Leitnerova přeje všem svým příznivcům
Srpen:
hezké prázdniny
Út 5/8 The Blessed Beat. . . . . . . . . . . . . . 20:00
St
6/8 Metroplice + Discosaurus . . . . . . . 20:00 fléda
Čt 14/8 Hoochie Coochie Band . . . . . . . . . 20:00 Štefánikova 24, 602 00 Brno, e-mail: [email protected]fleda.cz,
Letní bluesová párty.
Pá
www.fleda.cz. Otevřeno: dle programu od 19:00
15/8 Lav – Lav / Shatoon. . . . . . . . . . . 20:00 Začátky koncertů od 20:00 (není-li uvedeno jinak).
Lav - Lav acoustic-rock / Brno... / Shatoon
christian-christian, žádný styl ani vzor není Červenec:
dogma... / sv. Antonín.
19/8 Už jsme doma . . . . . . . . . . . . . . . . 20:00 Ne 13/7
22/8 Kulturní úderka . . . . . . . . . . . . . . . 20:00
Ortodoxní brněnský bluescore is back!
Pá 18/7
Čt 28/8 Alwin Schonberger (Rakousko) . . 20:00 Srpen:
Pá 1/8
filharmonie brno
Út
Pá
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno,
tel.: 539 092 801,
e–mail: [email protected], www.filharmonie–brno.cz
So
15. mezinárodní hudební festival Špilberk
18.–24. 8. 2014 velké nádvoří hradu Špilberk . . . . Ne
Po 18/8 Entrée: Kinokoncert. . . . . . . . . . . . 20:30
Lang Lang feat. Herbie Hancock (záznam koncertu v Berlíně 2012) (Čajkovskij, Schubert,
Brahms, Beethoven).
Út
St
Čt
St
Milan Kašuba – kytara, Vincenc Kummer –
kontrabass, Roman Kobiela – bicí a jako host
brněnský hudebník Jiří Suchý – zpěv, saxofon
(Nádvoří Staré radnice).
Blešák na Flédě . . . . . . . . . . . . . . . 15:00 St
Po dlouhé době opět koncertuje v Brně, nesmíte si proto tento úžasný zážitek nechat
ujít! Koncert není vhodný pro děti do 12 let!
(Nádvoří Staré radnice).
Darkside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:00
Čt
31/7 Neřež . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:30
Love Party . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:00
Love Party je brněnská klubová noc založená
roku 2008. Těšit se můžete na muziku od
soulful house až po deep house.
Srpen:
16/8 F****Bounce . . . . . . . . . . . . . . . . . 21:00 Út
Bonafide 3000 (IZL). Elektro kapela z izraelské pouště.
Máte doma věci, které je vám líto vyhodit?
Přijďte je vyměnit, prodat na Blešák na Flédu!
St
12/8 Andrea Vettoretti (IT) . . . . . . . . . . 20:00 Čt
Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno.
13/8 Edin Karamazov (loutna), Bosna
a Hercegovina . . . . . . . . . . . . . . . . 20:00
Besední dům, Komenského nám., Brno.
14/8 Tali Roth (USA) . . . . . . . . . . . . . . . 20:00
Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno.
Přijďte se zaposlouchat do známých tónů
skupiny Neřež. (Nádvoří Staré radnice).
5/8 Kon Sira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:30
V čele pětičlenné sestavy Kon Sira stojí zpěvačka smíšeného česko-španělského původu
Kateřina Garcia. Nový projekt Kon Sira přináší změnu: písně židovského obyvatelstva
středověkého Španělska, v hudebním světě
označované jako sefardské (Nádvoří Staré
radnice).
17/8 Blešák na Flédě . . . . . . . . . . . . . . . 15:00
CARL MARIA von WEBER: Čarostřelec,
předehra k opeře / CAMILLE SAINT- e-mail: [email protected] , www.guitarcz.com
SAËNS: Klavírní koncert č. 2 g moll op. 22
St
/ ANTONÍN DVOŘÁK: Symfonie č. 8 G dur XXIII. Mezinárodní kytarový festival & Kurzy Brno
op. 88. Jan Simon – klavír. Filharmonie Brno, 2014
dirigent Aleksandar Marković.
Ne 10/8 Kevin Gallagher (USA) . . . . . . . . . 20:00 St
Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno.
20/8 Intermezzo I: Kinokoncert . . . . . . . 20:30
Sergej Prokofjev: Péťa a vlk (animovaný film Po 11/8 Enrique Muňoz (ŠPA) . . . . . . . . . . 20:00
2006) / ZAZ (záznam koncertu v Basileji
Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno.
2013).
Cigánski Diabli: Ernest Šarközi – cimbál,
Zoltán Grunza – klarinet, Štefan Banyák –
1. housle, Emil Hasala – housle, Jozef
Farkaš – viola, Silvia Šarköziová – vio- Út
loncello, Tibor Lévai, Alexander Mihok
30/7 Karel Plíhal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:30
Máte doma věci, které je vám líto vyhodit?
Přijďte je vyměnit, prodat na Blešák na Flédu!
česká kytarová společnost
19/8 Zahajovací koncert . . . . . . . . . . . . 20:00 Renneská 25, 639 00 Brno, tel.: 602 251 284,
Čt
21/8 Cigánski Diabli se Symfonickým
orchestrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:00 St
16/7 Milan Kašuba a Band . . . . . . . . . . 19:30
13/8 Druhá Tráva a Robert Křesťan . . . 19:30
Přijďte a prožijte tento úžasný a nezaměnitelný hudební večer (Nádvoří Staré radnice).
20/8 Joe After Trio . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:30
Letní večer s jazzem (Nádvoří Staré radnice).
27/8 Ukulele orchestra jako Brno . . . . . 19:30
Večer nabitý známými rockovými i populárními písničkami v netradičním podání výjimečného seskupení amatérských ukulelistů
z Brna (Nádvoří Staré radnice).
28/8 Bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:30
Slovo bran znamená v bretonštině havran
a v keltských legendách je havran uváděn
jako posel zpráv. Osobitě zpracované tradiční
tance a písně, doplněné vlastními skladbami
členů kapely, vytvářejí zvláštní svět, ve kterém mají rozhodující slovo sny (Nádvoří Staré
radnice).
18 | programy/červenec/srpen 2014
▶ divadla
národní divadlo brno
příspěvková organizace, Dvořákova 11, 602 00 Brno,
tel.: 542 158 183–4, e–mail: [email protected],
www.ndbrno.cz
Předprodej vstupenek: po, čt 8:30–19:00, út, st, pá
8:30–18:00, so zavřeno, administrativní budova NDB,
Dvořákova 11.
Zřizovatelem Národního divadla Brno je statutární město
Brno. Statutární město Brno finančně podporuje Národní
divadlo Brno, příspěvkovou organizaci.
Janáčkovo divadlo
Rooseveltova 7, 602 00 Brno, tel.: 542 158 183–4,
www.ndbrno.cz
městské divadlo brno
Divadelní prázdniny
Divadelní prázdniny
Biskupský dvůr
Muzejní 1, Brno (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského
nám.), 602 00 Brno, tel.: 533 435 282
Út
Divadelní prázdniny
centrum experimentálního divadla
Zelný trh 9, 602 00 Brno, tel.: 542 123 425,
e–mail: [email protected]–brno.cz, www.ced–brno.cz
1/7 Koločava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:30 Není–li uvedeno jinak, představení se konají na sklepní scéně.
Muzikálová balada. Autor: P. Ulrych, S. Moša.
Režie: S. Moša. Inscenaci živě doprovází rozšíře- Divadelní prázdniny
ná skupina Javory v čele se zpěváky, sourozenci
Hanou a Petrem Ulrychovými. Významnou úlohu hrají také filmové dotáčky Dalibora Černáka hadivadlo
podle scénáře Stanislava Moši, které inscenaci Poštovská 8d (Alfa pasáž), 602 00 Brno, tel.: 530 330 869,
přibližují produkcím Laterny Magiky.
Mahenovo divadlo
Malinovského nám. 1, 602 00 Brno, tel.: 542 158 183–4,
www.ndbrno.cz
3–4/7 Baron Trenck . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:30
Divadelní prázdniny
e–mail: [email protected], www.hadivadlo.cz
Autor: S. Slovák, J. Šotkovský, P. Štěpán. Vstupenky v pokladně HaDivadla po–pá 10:00–18:00
Režie: S. Slovák. Výpravná legenda se zpěvy. a také 1 hodinu před začátkem představení.
Věhlasný baron Trenck byl mimořádně sugestivní, kontroverzní a rozporuplnou osobností – Divadelní prázdniny
vzdělaný intelektuál, schopný válečník a přitažlivý muž na straně jedné, pudový násilník
na straně druhé. Tělo hrdiny naší inscenace, divadlo u stolu
legendárního vojevůdce rakouské armády Zelný trh 9, 602 00 Brno, tel.: 542 123 420,
Františka Trencka, totiž odpočívá jen několik
desítek metrů od Biskupského dvora, v kapu- e–mail: [email protected]–brno.cz, www.divadloustolu.cz
cínské kryptě kostela Nalezení svatého Kříže. Není–li uvedeno jinak, začátky v 19:30 hodin na sklepní
Mahenovo divadlo – malá scéna
Malinovského nám. 1, 602 00 Brno, tel.: 542 158 183–4,
www.ndbrno.cz
Divadelní prázdniny
Reduta
Zelný trh 4, 602 00 Brno, tel.: 542 158 183–4,
www.ndbrno.cz
6–13/7 Noc na Karlštejně . . . . . . . . . . . . . 20:30 scéně CED.
Divadelní prázdniny
Autor: K. Svoboda, Z. Podskalský, J. Štaidl, E.
Krečmar. Režie: I. Ondříček. Legendární český Divadelní prázdniny
muzikál. Gotické věže brněnské katedrály
budou tou nejlepší scénou pro známý titul,
vyprávějící úsměvnou historku ze života krále divadlo polárka
Karla IV. a jeho manželky Elišky Pomořanské.
Tučkova 34, 602 00 Brno, tel.: 541 212 912,
Diváckou atraktivnost zaručují i dnes již zlidoe–mail: [email protected],
vělé písně s melodiemi Karla Svobody.
divadlo bolka polívky
Jakubské nám. 5, 602 00 Brno, tel.: 542 214 692,
e–mail: [email protected], www.divadlobolkapolivky.cz
Agentura Point. Hraje: J. Holík / J. Slach.
husa na provázku
MDB hudební scéna
Zelný trh 9, 602 00 Brno, tel.: 542 211 630,
Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 301, 533 316 410 e–mail: [email protected], www.provazek.cz
Začátky představení v 19:30, pokud není uvedeno jinak.
Divadelní prázdniny
Červenec:
Čt
2/7 Caveman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00
bezbariérové divadlo barka
Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 301, www.mdb.cz Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno, tel.: 541 213 206,
www.barka.unas.cz
MDB činoherní scéna
Lidická 16, 602 00 Brno, tel.: 533 316 301
Divadelní prázdniny
Začátky představení v 19:30, pokud není uvedeno jinak.
divadlo radost
www.divadlopolarka.cz
Objednávky na tel: 541 247 274, 724 042 852
Srpen:
Bratislavská 32, 602 00 Brno, tel.: 545 321 273,
28–29/8 Čtyři dohody . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00 e–mail: [email protected]–radost.cz, www.divadlo–radost.cz Divadelní prázdniny.
Hrají: J. Dušek, Z. Konopásek, Pjér La Šéz. Divadelní prázdniny 1. 7. – 24. 8. 2014
Nehřešme slovem, neberme si nic osobně,
kulturní dům rubín
nevytvářejme si žádné domněnky a dělejme Po 25/8 Lumpacivagabundus aneb Rozverný
trojlístek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:00 Makovského nám. 3, 616 00 Brno-Žabovřesky,
vše tak, jak nejlépe dovedeme. Připravte se
J. N. Nestroy. Režie: V. Peška. Večerní představení na Letní scéně v Brně derniéra).
na kvanta nových informací, nových pohledů
na svět a vůbec na život.
30–31/8 Pátá dohoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00 Út
Hrají: J. Dušek, Z. Konopásek, Pjér La Šéz.
Pokračování knihy moudrosti starých
Toltéků. Pátá dohoda nás zavádí do hlubší
roviny našeho sebeuvědomování a navrací
nás k našemu vrozenému pravému já.
studio marta
Bayerova 5, 602 00 Brno, tel.: 542 591 512,
e-mail: [email protected], www.jamu.cz
Divadlo s bezbariérovým přístupem. Vstupenky je také
možno rezervovat emailem!
Divadelní prázdniny
tel.: 541 213 704, e-mail: [email protected],
www.kdrubin.cz
26/8 Hnízdečko a šunkofleky aneb
Nepravdivě pravdivá komedie . . . 20:00 Předprodej vstupenek: KD Rubín.
V. Peška. Režie V. Peška. Večerní představení
St 1/10 Monology vagíny. . . . . . . . . . . . . . . . . .
na Letní scéně v Brně (derniera).
Hrají: D. Bláhová, J. Asterová, M. Sajlerová.
Předprodej na srpen 2014 bude zahájen pondělí
16. června 2014. Od 1. 7. do 24. 8. 2014 je otevře- Ne 5/10 Prokletí nefritového škorpiona
na pouze pokladna v Muzeu loutek, Cejl 29,
(Woody Alen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
po–ne 9:00 – 18:00 hod, so zavřeno.
V hlavní roli Bob Klepl.
divadlo na orlí
Orlí 17–18, 602 00 Brno, tel.: 542 591 800 ,
www.divadlonaorli.jamu.cz
Divadelní prázdniny
Út 14/10 Rozmarný duch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hrají: A. Gondíková, L. Zedníčková ...
Čt 16/10 Irská taneční show Love in flamens. . .
St 29/10 Táta – one man show . . . . . . . . . . . . . .
Roman Pomajbo.
programy/červenec/srpen
recenze
2014 || 19
19
▶ galerie
výstavy: ..............................................
do 26/10 Kolegialita a kontroverze
moravská galerie v brně
stálé expozice: ...................................
Husova 18, 662 26 Brno, tel.: 532 169 111,
e–mail: [email protected]–galerie.cz,
www.moravska–galerie.cz
Otevřeno: st–ne 10:00–18:00, čt do 19:00.
Vstupy pro handicapované.
Josef Hoffmann: Inspirace
Pražákův palác
Husova 18, 662 26 Brno, tel.: 532 169 111
Otevírací doba st–ne od 10:00 do 18:00, čt do 19:00.
stálé expozice: ...................................
Jurkovičova vila
Jana Nečase 2, Brno – Žabovřesky. Otevřeno út–ne
10:00–12:00 a 12:30–18:00. Vstup pouze po předchozí
rezervaci, tel.: 532 169 501/502
Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům
od 25/4 Krajinou koncernovaného designu
muzeum města brna
Špilberk 1, 662 24 Brno, tel.: 542 123 611,
e–mail: [email protected], www.spilberk.cz
výstavy: ..............................................
19/6–26/10 26. mezinárodní bienále grafického
designu Brno 2014
Vila Tugendhat
Černopolní 45, 613 00 Brno, tel.: 515 511 015.
Otevřeno: út – ne 10:00–18:00
e–mail: [email protected], www.tugendhat.eu
14/5–31/8 Kriminalistika ve fotografii
Výstava fotografií Kriminalistického ústavu
Praha Policie ČR, které zachycují svět kriminalistiky očima policistů (západní křídlo,
I. patro, chodba).
3/7–7/9 Antonín Oth – SKLO
Jubilejní desátá výstava z pravidelného cyklu
prezentací současného českého autorského
skla představí průřez celoživotní tvorbou
sklářského výtvarníka Antonína Otha (východní křídlo, I. patro).
12/6–28/9 Bohumír Matal (1922–1988)
Průřez tvorbou významného brněnského výtvarníka a člena Skupiny 42 a skupiny Brno
57 Bohumíra Matala (západní křídlo, II. patro).
29/5–31/12 Pocta Daliboru Chatrnému – Letem
českým světem
Cyklus čtyř výstavních projektu obsahově vázaných k osobnosti Dalibora Chatrného (jižní
křídlo, II. patro, chodba).
28/6–31/12 Velká válka aneb začalo to v Sarajevu
100. výročí vypuknutí 1. světové války a Brno
Výstava představí běžný život v předválečném městě Brně (jižní křídlo, I. patro). po–ne
10:00–18:00.
od 25/8 Bomby nad Brnem
Výstava k 70. výročí bombardování města
Brna (1944–1945) (barokní kaple, po–ne
10:00–18:00).
Vzít si linku na procházku.
Od A do B do C.
Osobnost českého grafického designu: akce:....................................................
Rostislav Vaněk.
2/7 Přednáška Raymonda Neutry (USA)
stálé expozice:...................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00 Měnínská brána
Moderní a současné umění
Na přednášce také zazní krátká houslová sóla Měnínská 7, 602 00 Brno, tel.: 542 214 946
Miloše Štědroně v podání Terezy Marečkové.
Otevírací doba čt–po od 10:00 do 18:00 hodin.
Místodržitelský palác
Přednáška zazní v anglickém jazyce.
Moravské náměstí 1a, 662 26 Brno, tel.: 542 321 100
30–31/7 Projekce filmu Moderní doba . . . . 20:00 stálé expozice: ...................................
Film z roku 1936 s Charlie Chaplinem jeo sou- Muzeum hraček paní Milady Kollárové
výstavy: ..............................................
boji člověka se stroji v éře, která není příliš
nakloněná lidem. Film bude promítán v pů- galerie města blanska
do 31/7 Máš umělecké střevo?
vodním znění s titulky.
1/6–26/10 Kabinet: Holland retro style.
27–28/8 Projekce filmu Plynové lampy . . . . 20:00 Dvorská 2, 678 01 Blansko, tel.: 516 415 781,
Nizozemské malířství zlatého věku jako
Mysteriózní thriller z roku 1944, v němž hlav- e–mail: [email protected], www.galerie.blansko.cz
zdroj inspirace umění 19. století
ní roli ztvárnili Ingrid Bergmanová a Charles Otevřeno: út–pá 10:00–12:00, 12:30–17:00,
19/6–26/10 26. mezinárodní bienále grafického
Boyer.
so–ne 14:00–17:00.
designu Brno 2014
5. a 6. 7. zavřeno
OFF program.
Prohlídky
akce:.................................................... Prohlídky významné světové památky moderní architektu- výstavy: ..............................................
ry zapsané od roku 2001 na Seznamu světového dědictví
8/6–11/7 Čestmír Suška
3/7–29/8 Barevné dopoledne Bienále Brno 2014 UNESCO každou celou hodinu, v 17:00 poslední vstup.
Na neoficiální scénu českého umění vstoupil na
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00–11:30 Kapacita prohlídkových skupin vedených průvodcem omekonci přelomu 70. a 80. let. Na tvůrčí stáži v ameVýtvarná dílna pro děti každý čtvrtek (10.,17., zena. Předchozí rezervace nutná.
rickém Vermontu (2005) objevil pro svou práci
Zahrada přístupná v otevírací dobu podle povětrnostních
24., 31. 7 ** 7., 14., 21., 29. 8. 2014)
kovové nádoby (koule, polokoule, válcové cisterstálé expozice: ................................... podmínek bez předchozí rezervace.
ny), které ornamentálně prořezal a tím rozehrál interakci mezi vnitřním a vnějším prostorem. Tento
Hrad Špilberk
Umění od gotiky do 19. století
princip ve své tvorbě nadále rozvíjí a variuje. Před
Uměleckoprůmyslové muzeum Špilberk 1, 662 24 Brno, tel.: 542 123 616
galerii je instalován objekt OCELOT od Čestmíra
Otevřeno: út–ne 10:00–18:00 (poslední vstup v 17:30 hod.)
Sušky, tento objekt zde bude instalován přes léto.
Husova 14, 662 26 Brno, tel.: 532 169 111
akce: ...................................................
výstavy: .............................................. stálé expozice: ...................................
21–25/7 Letní výtvarná dílna . . . . . . 10:00–17:00
Brno na Špilberku / Od renesance po modernu /
6/3–12/10 Podesta: Dětské křtící soupravy
Součástí celotýdenního workshopu budou
Od moderny po současnost / Špilberk od hradu
i další doprovodné programy - aktuality sleduj19/6–26/10 26. mezinárodní bienále grafického
k pevnosti / Špilberk – Žalář národů / Vulcanalia /
te na www.galerie.blansko.cz
designu Brno 2014
Žalář
dotekem
/
Velké
Brno
Mezinárodní přehlídka.
V září plánujeme:
Dětská
dílna:
Laureáti Grand Prix Bienále Brno: Cornel
7/9–8/10 Kurátorský projekt Radka Čáka
Otevřeno: pro veřejnost so a ne, ve všední dny s lektorským
Windlin / Mevis & van Deursen
a Martina Fišra
vedením pro objednané školy (doporučujeme zejména pro 2.
vernisáž 6. 9. v 17:00.
stálé expozice: ................................... stupeň ZŠ).
Užité umění a design
Rodný dům Josefa Hoffmanna
náměstí Svobody 263, Brtnice u Jihlavy, tel.: 724 543 722
Otevřeno: út–ne 10:00–17:00
(mimo uvedenou dobu po domluvě na tel. čísle
724 543 722).
Kasematy:
Otevřeno po–ne 10:00–18:00 (poslední vstup v 17:30),
tel.: 542 123 614
Rozhledna:
galerie hřebíček
Česká 32, 602 00 Brno, tel.: 542 219 606, e–mail:
[email protected] Otevřeno: po–pá 9:30–17:00.
Rozhledna je umístěna v nárožní věžici hradu. Otevřeno:
stálá výstava: ....................................
út–ne 10:00–18:00 hod.
výstavy: .............................................. Výstava současného výtvarného umění
20 | programy/červenec/srpen 2014
richard adam gallery (rag)
Ve Vaňkovce 2 , 602 00 Brno, tel.: 543 256 072,
e-mail: [email protected], www.ragallery.cz
otevřeno: 1. 7.–28. 8. po-ne 12:00–18:00, čt - zavřeno
výstavy: ..............................................
11/6–14/9 Vítej doma, příteli
Kurátor: Ondřej Chrobák.
muzea brněnska, příspěvková organizace
Porta coeli 1001, 666 02, Předklášteří, tel. 544 228 654,
e-mail: [email protected],
www.muzeumbrnenska.cz
Další pokračování jednoho z tradičních výstavních cyklů, věnovaného současné knižní
kultuře. Tentokrát se zaměříme na historii
a současnost produkce největšího zlínského
knižního vydavatelství.
součástí výstavy bude spojení Masaryka
s druhou českou univerzitou. V poslední interaktivní části si návštěvníci budou moci otestovat svoje (stávající či nově získané) vědomosti.
akce:
29/7–28/9 Knižní ilustrace Josefa Kremláčka
Výstava surrealistické skupiny Stir up vrcholí
21–25/7
výstavou prací jednoho z jejích členů – třebíčského Josefa Kremláčka, který ilustroval již
na 60 knih.
9/4–5/10 Od Ferdy po Jonatána
Výstava o populárních i méně známých postavičkách kreslených příběhů, ale i o jejich
autorech, kteří se prostřednictvím zvířecího
světa snažili a snaží rozveselit a případně
také poučit (nejen) nejmenší čtenáře.
9/4–30/10 Milovníci a mecenáši věd a umění
Kurzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00–16:00
Letní dílna pro děti (nejen s fotografií) určená
pro děti od 7–13 let.
Lektor: Gabriela Kolčavová.
Program dílny:
Historická fotografická technika modrotisku,
pomocí které si děti vytvoří herbáře.
Kresba a malba inspirovaná světem rostlin
a zvířat.
Výroba vlastního krasohledu a mnoho dalších překvapení.
Cena kurzovného 2 000 Kč.
Informace na tel. 543 332 075, e-mail: [email protected]
mendelmuseum.muni.cz
v řeholním rouše
Podhorácké muzeum v Předklášteří
Výstava představuje benediktinský klášter
Porta coeli 1001, 666 02, Předklášteří, tel. 549 412 293,
v Rajhradě u Brna jako významnou moravskou kulturní a vědeckou instituci.
e-mail: [email protected],
stálé expozice:....................................
21/5–5/10 Kuchařky – recepty našich předků
www.muzeumbrnenska.cz,
Výstava v kapli Fakultní nemocnice u sv. Gregor Johann Mendel
Otevřeno: út–ne 9:00–12:00 a 12:30–17:00 hodin, klášter:
Anny v Brně.
Člověk, opat a vědec.
út–so 9:00–11:00; 13:00–16:00 hodin, klášter: ne 9:00;
stálé expozice: ................................... zámek slavkov – austerlitz
13:00–16:00 hodin. 5. a 6. 7. otrevřeno
výstavy:
1/6–28/9 Jan Exnar – sklo
Výstava uměleckého skla Jana Exnara představí výběr z jeho rané i nejnovější tvorby.
27/4–2/11 Sportovně a elegantně!
Sportovní vyžití nejen na Tišnovsku ve 20.
století. Výstava představí různé druhy sportů, sportovce a sportovní události.
Expozice
Památník písemnictví na Moravě / Historická
knihovna Benediktinského kláštera v Rajhradě
Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna,
tel.: 544 221 685, e-mail: [email protected],
Muzeum ve Šlapanicích
www.zamek-slavkov.cz
Masarykovo nám. 18, 664 51 Šlapanice, tel.: 544 228 029, Otevřeno: po–ne 9:00–17:00.
e-mail: [email protected],
akce:
www.muzeumbrnenska.cz
6/7 Folklor na zámku
Otevřeno st–ne 13:00–17:00 (v době konání výstav).
Folklorní vystoupení v rámci V. SFFS Dambořice.
Pro objednané skupiny i mimo běžnou otvírací dobu.
12/7 Bál princezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00
5. a 6. 7. otrevřeno
Měšťanský obytný interiér z přelomu 19. a 20. století
/ Mineralogická a paleontologická expozice / Dějiny výstavy:
a současnost kláštera Porta coeli / Minerály Tišnovska
/ Klášter Porta coeli – raně gotická křížová chodba / 11/5–14/9 Dítě, dětství, mateřství
Víte, jak se žilo dětem a jejich matkám před
Lapidárium kamenných fragmentů
sto až sto padesáti lety?
26/6–10/10 A léta běží …
Památník Mohyla míru
Výstava k výročí vzniku šlapanického muzea
K Mohyle míru 200, 664 58 Prace, tel.: 544 244 724,
připomene uplynulých 80 let nejen v životě
e-mail: [email protected],
muzea a města Šlapanice.
www.muzeumbrnenska.cz, Otevřeno po–ne 9:00–17:00 hod akce:....................................................
Spojení MHD BUS č. 48 z Brna, Úzká ul. (OD Tesco) do
Prace (náves).
5. a 6. 7. otrevřeno
expozice:.............................................
Fenomén Austerlitz
stálá expozice:...................................
Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805
20/8 Příběhy z depozitáře – Z Mistrova
ateliéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18:00
Přednáška z cyklu uspořádaného k 80. výročí
vzniku muzea přiblíží návštěvníkům „slovutného mistra“ prostřednictvím předmětů,
které on sám či jeho příbuzní a přátelé šlapanickému muzeu darovali.
mendelovo muzeum mu
Stálá multimediální expozice přináší poučení i silný nevšední zážitek.
Zábavný den pro rodiny s dětmi v zámeckém
parku plný soutěží a her. Kostýmy princů
a princezen jsou vítány. Vstup do parku zdarma.
Kostýmované prohlídky zámku – nutná rezervace na tel. 544 227 548 nebo [email protected]
zamek-slavkov.cz.
26/7 Mezinárodní turnaj v pétanque
Grand Prix d´Austerlitz 2014. . . . . 9:00
Vstup do zámeckého parku zdarma.
2–10/8 V. Letní filmový festival . . . . . . . . 21:00
Letní kino v zámeckém parku.
16–17/8 Napoleonské hry 2014 . . . . . . . . . . 9:00
Komponovaný program pro celou rodinu: řemeslný jarmark, kostýmované prohlídky zámku
(rezervace na tel.: 544 227 548), Mezinárodní
výstava vín Grand Prix Austerlitz 2014.
23/8 Výstava psů welsh corgi v zámeckém
parku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00
Vstup do zámeckého parku zdarma.
30/8 Molière: Scapinova šibalství. . . . . 20:00
Mendlovo nám. 1a, Brno, tel.: 549 496 669,
Divadelní představení činohry Národního divawww.mendelmuseum.muni.cz
dla Brno na nádvoří zámku. Předprodej vstupePamátník písemnictví na Moravě Otevřeno út–ne 10:00–18:00, jiné termíny po domluvě.
nek v Informačním centru ve Slavkově u Brna.
Klášter 1, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 229 136 ,
Poslední st v měsíci volný vstup. Komentované prohlídky
výstavy:
e-mail: [email protected],
v Čj, Aj, Nj na základě rezervace!
www.muzeumbrnenska.cz, Otevřeno: út–ne 9:00–17:00.
12/6–31/8 Prodejní výstava šperků Ireny
5. a 6. 7. otevřeno
výstavy: ..............................................
Lochmanové a výstava kreseb
výstavy: ..............................................
2/4–27/7 Černé slunce
Surrealismus spíše jako životní názor než
čistě umělecký směr v literatuře a výtvarném
umění se představí také prostřednictvím autorských textů členů skupiny Stir up v podobě
jedinečných bibliofilských tisků.
20/5–28/9 Nakladatelství Kniha Zlín
16/7–28/9 TGM
Mendelovo muzeum MU připravilo na
prázdniny výstavu „TGM“ věnovanou T. G.
Masarykovi. Výstava je součástí oslav
95. výročí založení Masarykovy univerzity.
Návštěvníci se na výstavě dozvědí více o jednotlivých etapách života této všestranné
osobnosti – od dětství, přes studia, první zaměstnání až po prezidentskou dráhu. Důležitou
Evy Pěchoučkové
Výstava v místnosti před kavárnou ke zhlédnutí zdarma.
5/6–14/9 Prodejní výstava keramiky Martiny
Mirošové a uměleckého kováře
Davida Smělíka
14/8–30/9 Obrazy, roucha a devocionále
Výstava ze sbírek Zámku Slavkov – Austerlitz.
programy/červenec/srpen 2014 | 21
▶ timeout
St
hvězdárna a planetárium brno
Čt
Kraví hora 2, 616 00 Brno, tel.: 541 321 287,
e–mail: e–[email protected], www.hvezdarna.cz
Pá
So
St
Čt
Čt
Pá
9/7 NOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00 Srpen:
Koncert rockové skupiny.
Pá 1/8
10/7 Šermířské vystoupení a ohňová show
So 2/8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00
11/7 NOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00
St
6/8
12/7 Travesti show . . . . . . . . . . . . . . . . 21:00
7/8
16/7 Lionss rock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00 Čt
Čt
7/8
Letní zábava.
17/7 Rytířské povídání o princi Bajajovi 18:00
17/7 Folklórní večer . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00 Pá 8/8
Hraje cimbálová muzika Slovácko mladší
So 9/8
z Mikulčic a Jožka Šmukař.
18/7 The Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00
Letní zábava.
So
Program na červenec:
Pondělí: zavřeno / Úterý: zavřeno / Středa: prohlídka exploratoria – v 18:00, Neuvěřitelné Brno (sál malého planetária) – ve 20:00, pozorování večerní oblohy – ve 21:30 /
Čtvrtek: prohlídka exploratoria – v 18:00, Neuvěřitelné
Brno (sál malého planetária) – ve 20:00, pozorování
večerní oblohy – ve 21:30 / Pátek: prohlídka exploratoria – v 18:00, Relaxace pod hvězdami (sál malého planetária) – v 18:15, Jóga na hvězdárně (terasa) – v 19:00,
Neuvěřitelné Brno (sál malého planetária) – ve 20:00,
pozorování večerní oblohy – ve 21:30 / Sobota: zavřeno /
Neděle: zavřeno.
St
Čt
Čt
Pá
19/7 Hvězdný večer . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00 St
Koncert.
Čt
23/7 Merllin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00 Čt
24/7 Summer X Fest tour . . . . . . . . . . . 13:00
Pá
5. ročník adrenalinové show.
24/7 Folklórní večer . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00 So
25/7 Christmas party. . . . . . . . . . . . . . . 19:00 So
26/7 Denwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00 St
26–27/7 Tradiční Anenské hody . . . . . . . . . . . . . Čt
Krojovaný průvod obcí, od 20:00 taneční
Pá
zábava.
St 30/7 Merllin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00 So
Program na srpen:
Pondělí: zavřeno / Úterý: zavřeno / Středa: pozoro- Čt 31/7 Vylomeniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18:00
vání Slunce – 16:00, prohlídka exploratoria – v 17:00,
Astronaut (sál digitária) – v 18:00, Cesta za miliardou Čt
hvězd (sál digitária) – v 19:30, pozorování večerní
oblohy – ve 21:00 / Čtvrtek: pozorování Slunce –
16:00, prohlídka exploratoria – v 17:00, Astronaut
(sál digitária) – v 18:00, Cesta za miliardou hvězd (sál
digitária) – v 19:30, pozorování večerní oblohy – ve
21:00 / Pátek: pozorování Slunce – 16:00, prohlídka
exploratoria – v 17:00, Astronaut (sál digitária) –
v 18:00, Relaxace pod hvězdami (sál malého planetária) – v 18:15, Jóga na hvězdárně (terasa) – v 19:00,
Cesta za miliardou hvězd (sál digitária) – v 19:30, pozorování večerní oblohy – ve 21:00 / Sobota: zavřeno
/ Neděle: zavřeno.
atc merkur pasohlávky
Náměstíčko, 69122 Pasohlávky, tel.: 519 427 751,
e-mail: [email protected], www.pasohlavky.cz,
www.rekreace-laguna.cz, www.kemp-merkur.cz
Dětské pořady se konají na pláži u velké Laguny.
1/7–19/8 Léto s vinařem – ochutnávka a prodej
vín z vinařství Holánek . . . . 18:00–22:00
U Wake Merkur (út a so).
1/7–31/8 Vinný sklípek Mušov . . . . . . 18:00–23:00
Posezení ve sklípku.
1/7–31/8 Vinný sklípek u Šťastných
v Pasohlávkách . . . . . . . . . . 18:00–23:00
Posezení ve sklípku (po–ne).
Červenec:
St
2/7 Merllin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00
Rock, pop, klasické vykopávky a lidovky.
Čt
Pá
3/7 Červená Karkulka . . . . . . . . . . . . . 18:00
4/7 Denwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00
Koncert pop rockové kapely.
So 5/7 Amazonia party . . . . . . . . . . . . . . . 19:00
7/7–25/8 Vinný sklípek Mušov . . . . . . . . . . . 18:00
Řízená degustace (vždy v po).
Zábavné představení pro děti a celou rodinu.
31/7 Folklórní večer . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00
Zábavný večer s rádiem Kiss Hády.
Lionss rock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00
Folklórní večer . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00
Šermířské vystoupení a ohňová
show . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00
Merllin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00
Fantasia party . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00
Party inspirovaná světovou taneční show
Tomorrowland.
13/8
14/8
14/8
15/8
16/8
16/8
Merllin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00
Žonglovací kramáři . . . . . . . . . . . . 18:00
Folklórní večer . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00
The Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00
Travesti show . . . . . . . . . . . . . . . . 21:00
Extraliga ČR v Požárním útoku . . . . 8:00
20/8
21/8
22/8
23/8
Lionss rock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00
Dlouhý, Široký a Bystrozraký . . . . 18:00
The Teachers . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00
Závěrečná letní show . . . . . . . . . . 15:00
Taneční party ve stylu Vánoc.
So
Denwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19:00
Letní Kiss – paráda . . . . . . . . . . . . 19:00
Závody extraligy ČR na hřišti TJ Zetor.
Ukončení turistické sezony a prázdnin.
Odpoledne plné her, soutěží, vystoupení
kapel...
Těšte se
Vybírejte
Plánujte
nepropásněte
své oblíbené festivaly!
VÍCE NA
MICHAL VIEWEGH
ONDREJ HAVELKA & MELODY MAKERS
a mnoha dalších...
červenec–srpen 2014 | ročník 5
2
zdarma
VLADISLAV
BLÁHA
Brněnský kytarový festival
je největší svého druhu v ČR
Česká kytarová společnost o.s.
Turistické informační centrum města Brna
KATEGORIE I
12. 8. 2014
KATEGORIE II
12. a 13. 8. 2014
pro kytaristy narozené
v roce 1998 a mladší
pro kytaristy narozené
v roce 1979 a mladší
ceny soutěže: koncertní kytary Masaki Sakurai - KOHNO,
Pavel Kříha, STRUNAL, termopouzdro IKA, boxy strun SAVAREZ,
D´Addario a mnoho dalších
Informace a přihlášky na:
ČKS, Renneská 25, 639 00 Brno
[email protected]
WWW.GUITARCZ.COM
KONÁ SE ZA FINANČNÍ PODPORY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA,
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A MINISTERSTVA KULTURY
MINISTERSTVO
KULTURY
JIHOMORAVSKÝ
KRAJ
STATUTÁRNÍ
MĚSTO BRNO
Česká kytarová společnost o.s.
Turistické informační centrum města Brna
Ministerstvo kultury
KONÁ SE ZA FINANČNÍ PODPORY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA,
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
A MINISTERSTVA KULTURY
Jihomoravský kraj
Statutární
město Brno
nenechejte si ujít | 3
ROCK FOR PEOPLE
MFF KARLOVY VARY
GASTRONOMICKÝ
FESTIVAL
JÍDLO Z BLÍZKA
3.–5. 7.
Hradec Králové
www.rockforpeople.cz
4.–12. 7.
Karlovy Vary
www.kviff.com
7.–31. 7.
Brno
www.jidlozblizka.cz
HUDEBNÍ FESTIVAL
ZNOJMO
BAŽANT POHODA
FESTIVAL PRO
ŽIDOVSKOU ČTVRŤ
9.–27. 7.
Znojmo a okolí
www.hudbaznojmo.cz;
www.facebook.com/
hudbaznojmo
10.–12. 7.
Trenčín
www.pohodafestival.SK
10.–13. 7.
Boskovice
www.boskovice-festival.cz
MASTERS OF ROCK
MIGHTY SOUNDS
COLOURS OF OSTRAVA
10.–13. 7.
Vizovice
www.mastersofrock.cz
11.–13. 7.
Tábor
www.mightysounds.cz
17.–20.7.
Ostrava
www.colours.cz
SÁZAVAFEST
BENÁTSKÁ NOC
LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
31. 7.–2. 8.
Světlá nad Sázavou
www.sazavafest.cz
25.–27. 7.
Liberec
www.benatskanoc.cz
25. 7.–2. 8.
Uherské Hradiště
www.lfs.cz
LUGHNASAD – FESTIVAL
WORLD A KELT MUSIC
BESEDA U BIGBÍTU
16. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL PETRA
DVORSKÉHO
2. 8. 2014
hrad Veveří u Brna
www.kudrna.cz/
lughnasad
1.–2. 8.
Tasov u Veselí nad
Moravou
www.besedaubigbitu.cz
2.–16. 8.
Jaroměřice nad Rokytnou,
Dalešice, Valeč u Hrotovic
www.arskoncert.cz/
mhfpd/cz
23. KYTAROVÝ FESTIVAL
& KURZY BRNO '14
TRUTNOFF OPEN AIR
FESTIVAL
MOHELNICKÝ
DOSTAVNÍK®
10.–15.8.
Brno
http://guitarcz.com/
14.–17. 8.
Trutnov
www.festivaltrutnov.cz
28.–31. 8.
Mohelnice
www.mohelnickydostavnik.cz
ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ
VINOBRANÍ
HENRY LEE FEST
EXPOZICE NOVÉ HUDBY
27. 9.
Brno – Továrna Zbrojovka
www.mersey.cz
29. 10.–2. 11.
Brno
www.mhf-brno.cz/
expozice-nove-hudby
12.–13. 9.
Znojmo
www.znojemske
vinobrani.cz
Další tipy na zajímavé akce najdete na
www.festivaly-cesko.cz
R
¾QDG
RGU
FL
NÆQR
R
E
OX
K
na 2014
p
r
s
.
2
u
t
o
v sob
PAVLÍNA JÍŠOVÁ • GWALARN
QUADRILLA • SHANNON
BUBNOVÉ JAMMOVÁNÍ
BRAN • VAŠEK ROUT A SPOL.
ASONANCE • :<K,GKsaKh
CLAYMORE
sƐƚƵƉŶĠƉƎĞĚƉƌŽĚĞũϮϲϬ<ēͬŶĂŵşƐƚĢϯϬϬ<ēͬĚŽϭϱůĞƚƉŽůŽǀŝŶĂ
W\WZK:
sŽďĐŚƵĚĞŬʹEĄĚƌĂǎŶşϭ͕ƌŶŽ;ǀƉŽĚĐŚŽĚƵƉŽĚŚů͘ŶĄĚƌĂǎşŵͿ
www.kudrna.cz
V. Dyk & B-Side Band
The King’s Singers
Pavel Šporcl, Pavlína Senić,
Zuzana Lapčíková, Jan Bartoš
Czech Ensemble Baroque a další
Hudební festival Znojmo
12.–28. 7. 2013
tipy na akce | 5
Ibérica 2014
hudba: 39. Mohelnický
dostavník®
hudba: Hudební festival
Útěchovský čas
Tradičně poslední srpnové dny zpříjemní příznivcům folkové, country a trampské hudby
např.: Funny Fellows & Marián Labuda SK,
Pavel Helan, Sem Tam, Žamboši, Žalman
a spol., Rangers, GG Aqustic PL, Marien,
Devítka, Pouta, Jitka Šuranská, Folk Team,
Jiří Smrž, Pavlína Jíšová a přátelé, Cop,
Hluboké nedorozumění, Passage, Lokálka,
Madalen, Ivo Cicvárek, Rendez-fou, Bujabéza, Sekvoj, Tempo di vlak a mnoho dalších.
Hudební festival plný příjemné folkové
muziky. Od písničkáře přes kapely až po
známého skladatele. Každý člen rodiny
si najde to svoje. Kde jinde zakončit léto
než právě v Útěchově? Celou akcí provází
známý brněnský moderátor Luděk Savana
Urbánek z Rádia Čas. Vystoupí Jaroslav
Uhlíř s kapelou, Hada Gada, Traband,
Lehká noha, Nebeztebe nebo Devítka.
39. Mohelnický dostavník®
Bouzov, Loštice, Mohelnice
28.–31. srpna 2014
www.mohelnickydostavnik.cz
Útěchovský čas
Sportovní areál Brno-Útěchov
30. srpna 2014, 15:00–24:00
www.c-fest.cz
Vyhrajte vstupenku na brněnskou
část festivalu Ibérica 2014, který
se uskuteční 12. – 16. srpna 2014.
Soutěží se o 4 vstupenky v hodnotě
300 Kč. Každá 9. SMS se správnou
odpovědí vyhrává.
Kdo vystoupí 14. srpna v rámci
festivalu na Sklepní scéně Divadla
Husa na provázku?
a) Lucia Campillo
b) Carmen Cortés
c) Virginia Delgado
heslo: IBERICA
Soutěž probíhá od 23. 6. 2014 do 10. 8. 2014
nebo do vyčerpání vstupenek
Boskovice 2014
Hrady.cz
MHF Petra Dvorského
Vyhrajte permanentku na festival
Boskovice 2014, který se koná 10.
– 13. července 2014. Soutěží se o 2
permanentky v hodnotě 650 Kč.
Každá 19. SMS se správnou odpovědí
vyhrává.
Vyhrajte vstupenku na festival
Hrady.cz, který se koná 11. července – 30. srpna 2014. Soutěží se o 2
vstupenky v hodnotě 790 Kč. Každá
29. SMS se správnou odpovědí
vyhrává.
Jak se jmenují členové kapely
DVA?
Pokolikáté se festival uskuteční
i na moravských hradech?
Vyhrajte 2 vstupenky na zahajovací nebo
závěrečný koncert v rámci MHF Petra
Dvorského, které se uskuteční v zámecké
zahradě v Jaroměřicích nad Rokytnou
2. a 16. srpna 2014. Soutěží se o 10x2
vstupenky v hodnotě 700 Kč. Každá
29. SMS se správnou odpovědí vyhrává.
a) Jan a Bára
b) Petr a Klára
c) Ivan a Ivana
a) Potřetí
b) Počtvrté
c) Popáté
a) Jihomoravský kraj
b) Olomoucký kraj
c) Kraj Vysočina
heslo: BOSKOVICE
Soutěž probíhá od 17. 6. 2014 do 8. 7. 2014 nebo
do vyčerpání permanentek.
heslo: HRADY
Soutěž probíhá od 19. 6. 2014 do 31. 7. 2014
nebo do vyčerpání vstupenek.
heslo: DVORSKY
Soutěž probíhá od 20. 6. 2014 do 31. 7. 2014
nebo do vyčerpání vstupenek.
Ve kterém kraji se festival koná?
6 | rozhovor
Vladislav
Vla
dislav Bláha
Brno je ideálním místem k pořádání festivalů, setkání, soutěží a přehlídek. Na srpen
se chystá i Mezinárodní kytarový festival, který také letos bude hostit celou řádku
světových hvězd. O tom, kdo přijede a jak vlastně idea festivalu vznikla, jsme si
povídali s Vladislavem Bláhou, vynikajícím kytaristou a duší celé akce.
Tvoje činorodost je až k neuvěření – koncertuješ, vedeš edice kytarových not, vyhráváš soutěže,
jsi habilitovaným docentem na
JAMU. Zbývá ještě vůbec čas na
něco jiného než kytaru?
v zimě rád lyžuji, a když koncertuji
v některé exotické zemi (Peru, Mexiko,
Argentina…), snažím se vyhradit si pár
dnů k poznávání neznámého. Vloni jsem
třeba byl v Keni, kde jsem pár dnů strávil
na safari.
Soutěže jsem sice vyhrál čtyři, ale protože mívají věkovou hranici 35 let, místo
soutěžení zasedám v řadě porot v soutěžích po celém světě.
Moc volného čas mi nezbývá, ale jakmile
to alespoň trochu jde, snažím se relaxovat a zabývat něčím jiným. Třeba pěstuji bonsaje, mám akvárium s terčovci,
Kde se vzala myšlenka na uspořádání Mezinárodního kytarového Obojí. Přední světoví kytaristé přijedou
koncertovat a vyučovat v kurzech, přiláfestivalu?
Před 24 lety jsem byl požádán vedením
České hudební společnosti, abych vedl
kytarové kurzy v Rychnově nad Kněžnou.
Přizval jsem si k tomu dva kamarády
z USA a Itálie, uspořádali jsme i koncerty
a první festival byl na světě. Poté, co
kapacitní možnosti Rychnova nestačily,
jsme festival přesunuli do Brna.
Co je na festivalu důležitější: koncerty, nebo výuka?
kají svým uměním a jménem účastníky
festivalu, kteří každoročně přijíždějí třeba i z Mexika a USA, ale měli jsme tu
účastníky z JAR, Japonska, Nikaragui
a dalších vzdálených zemí.
rozhovor | 7
I letošní ročník je plný hvězd. Jaký a Kevin Gallagher, zde máme i pedagogy informují i přední světové kytarové
koncert respektive kterou hudeb- ze ZUŠ z Ježkovy konzervatoře v Praze, časopisy.
kteří to se začátečníky dobře umí.
ní osobnost bys doporučil?
Je v Čechách kytarový festival poVšechny, nejvíce asi Edina Karamazova, Jak je to s návštěvností koncertů? dobného rozsahu?
který je pokládán za nejlepšího světového loutnistu. Vybral si jej například
zpěvák Sting ke spolupráci na koncertech
a na CD, a Karamazov Stinga vyučuje
na loutnu. Když jsem jej osobně poznal
na festivalu ve Fiuggi v Itálii, kde jsme
oba vystupovali, přidával po koncertě
Bachovu Chaconnu – zdůrazňuji, že to
bylo na loutnu. Zkuste požádat některého
českého loutnistu, aby zahrál Bachovu
suitu nebo její část, kromě některého
z jednoduchých preludií – jak zareaguje?
Skvělý bude zahajovací koncert 10.
srpna, na němž hraje Kevin Gallagher,
jenž například vyhrál soutěže Guitar
Foundation of America nebo Tárregovu
soutěž v Benicasimu ve Španělsku, vyučoval i na Juilliard School v New Yorku.
Enrique Muñoz patří ke špičce španělských kytaristů, Ital Andrea Vettoretti
vyhrál 16 kytarových soutěží, Tali Roth
je profesorkou na Juilliard School.
Vyvrcholením festivalu bude koncert
původního flamenca z Andalusie s kytaristou Paco Serranem a jeho skupinou
flamenca, složenou z předních interpretů: tanečnice Mariny Valiente, zpěváka
Juana Zarzuely, kytaristy José Mediny
a perkusionisty Miguela Santiaga.
Mohou se do kursů zapojit i „amatéři“, kteří zvládají třeba jen základy hry na kytaru?
Kurzy jsou otevřeny všem zájemcům
o kytarovou hru. Vedle špičkových pedagogů a interpretů, jako jsou letos
například Maria Linnemann, Tali Roth
Tradičně bývá nejvíce navštíven koncert originálního a čistého španělského
flamenca interpretů z Andalusie, který
každoročně zaplní nádvoří hradu Špilberk
s kapacitou cca 1 200 míst. Slova „originální“ a „čisté“ zdůrazňuji, protože pouze
interpreti z Andalusie dovedou zahrát
svůj folklor věrně. Třeba v jiných částech
Španělska je flamenco cizím prvkem,
například v Baskicku a v Katalánsku mají
jiný jazyk, natož folklór. Pokud flamenco
hraje někdo jiný než z Andalusie, třeba Čech, je to, jako by se Španěl u nás
učil zpívat hrát třeba na cimbál a pak
to předváděl. Samozřejmě Španělé by
to asi nepoznali, tak jako běžné české
publikum nerozliší rozdíl mezi kytaristou
flamenca z Andalusie a z Čech. Folklor je
nepřenosný, takže ve věci flamenca se dá
věřit jen originálu z Andalusie.
Brněnský kytarový festival je svým počtem přibližně 160 účastníků z 15–16
zemí již řadu let největší svého druhu
v ČR. Ostatní festivaly jsou kapacitou
přibližně poloviční.
Brnem se už léta nesou pravidelné nářky o podfinancovanosti kultury. Jak jste na tom vy
s festivalem?
Dělám, co se v daných možnostech dá.
Jde to dolů, ale zatím to stále ještě nějak
jde. Není tajemstvím, že s financemi
nejen na kulturu, ale i třeba na školství
je to každoročně horší. Město i kraj mají
omezený rozpočet, který se stále zmenšuje, a zájemců je hodně.
Chystáš teď v nejbližší době koncert, na který bys pozval čtenáře?
Součástí festivalu bude i soutěž
Guitartalent, můžeš ji čtenářům Rád bych čtenáře pozval na své recitály ve
Skotsku 3. července, v Trevisu v Itálii 9.
přiblížit?
Je to jediná mezinárodní kytarová soutěž v ČR, která probíhá každoročně.
Letos je ve dvou kategoriích – do 16
a 35 let. Mezi cenami jsou mistrovské
kytary Pavla Kříhy, Jana Schneidera,
ze Strunalu a první cenou je kytara
Sakurai-Kohno v hodnotě 6 000 Eur,
kterou každoročně soutěži věnuje nejvýznamnější japonský mistr Masaki
Sakuraie. I to vypovídá o pozornosti,
jaká je ve světě věnována této soutěži i festivalu, o němž každoročně
září nebo v Carnegie Hall v New Yorku 17.
listopadu v rámci mého 11. turné v USA,
ale to je z Brna trochu z ruky. Mám nové
zajímavé netradiční projekty – například
Duo Terpsichore s cimbalistkou Broňkou
Schoříkovou – hrajeme klasiku, například
Vivaldiho, ale i pro nás složené skladby od
Miloše Štědroně, Antonína Tučapského
a Milana Tesaře. O duo je zájem i na zahraničních festivalech – v červenci budeme
hrát ve Španělsku, v prosinci v Německu.
› Gabriela Kostašová
Vladislav Bláha
Je docentem JAMU a pedagogem Konzervatoře Brno. Je předsedou České kytarové společnosti o.s. a uměleckým
ředitelem Mezinárodního kytarového festivalu Brno. Často bývá členem mezinárodních porot, vede mistrovské
kurzy, je hostujícím profesorem univerzity Guanajuato v Mexiku, mimo jiné i Čestným občanem Dallasu, Texas, USA
a nositelem Ceny Jihomoravského kraje za kulturu. Koncertuje sólově a jako sólista s orchestrem v předních koncertních sálech celého světa (např. Royal Festival Hall, Londýn, v listopadu t.r. vystoupí s recitálem v Carnegie Hall
v New Yorku). Odborné kritiky oceňují jeho bohatství hudebního výrazu, vynikající virtuositu, brilantnost a čistotu
hry. Bláhův repertoár obsahuje významné kytarové skladby všech epoch.
8 | aktuálně
Beseda u Bigbítu bourá stereotypy, přiveze Tall
Ships, Elektro Guzzi a Wattican Punk Ballet
Zavedené kapely nezávislé hudební scény i nováčci na úspěch teprve čekající,
ale taky rodinná atmosféra, slovácký
folklor a pohoda desítek pořádajících
dobrovolníků, taková bude dvaadvacátá
Beseda u Bigbítu v Tasově u Veselí nad
Moravou, kde se koná 1. a 2. srpna 2014.
V dramaturgii letošního ročníku festivalu
nechybí atraktivní hosté ze zahraničí ani
kritikou cenění umělci. V pestré mozaice
lze najít britské Tall Ships, kteří patří mezi
nejvýraznější nová jména ostrovní scény,
stálice evropské taneční hudby Elektro
Guzzi z Rakouska, polské Kamp!, znamenitě oživující zvuk 80. let, nebo arménsko-maďarské freak punkové Wattican
Punk Ballet. Z více než třicítky česko-slovenských interpretů je možno z tuzemska
vzpomenout DVA, The Prostitutes, Houpací
koně, Jiřího Schmitzera, Manon Meurt,
ze Slovenska například Modré Hory,
Fallgrapp nebo Carpet Cabinet.
Tradičně nebude chybět ani bohatý doprovodný program v podobě autorských
čtení, divadelního představení, pásma
videoprojekcí a soutěže regionálních
písničkářů. Kompletní informace o festivalu včetně předprodeje naleznete na
www.besedaubigbitu.cz.
› PR
Beseda u Bigbítu 2014
Tasov u Veselí nad Moravou
1.–2. srpna 2014
www.besedaubigbitu.cz
Mezinárodní hudební festival Špilberk 2014
V polovině srpna odstartuje na brněnském
hradu festival, který nabídne sedm neopakovatelných hudebních večerů pod širým
nebem a koncerty spojené s večerní procházkou byste si určitě neměli nechat ujít...
Letošní ročník přinese dva koncerty
domácího orchestru – Filharmonie Brno.
Jeden odehraje se svým šéfdirigentem
Aleksandarem Markovičem a klavíristou Janem Simonem (19. 8.), druhým
budou Symfonické tance s brněnským
oblíbencem Jakubem Hrůšou (22. 8.).
Vystoupí i přespolní Filharmonie Hradec
Králové a temperamentní Cigánski
čínského pianistu Lang Langa (18. 8.),
oblíbenou Francouzku ZAZ (20. 8.) a jedinečné Berlínské filharmoniky (23. 8.)!
Chcete-li mít jistotu, že na koncerty či
kinokoncerty seženete lístky, doporučujeme zakoupit je včas v předprodeji.
Diabli (21. 8.) nebo Dagmar Pecková se
Štefanem Margitou (24. 8.).
Festival nabízí také úplnou novinku! Jsou
jí tři kinokoncerty pořádané ve spolupráci s International Music Centre ve Vídni.
Posluchači si díky nim na Špilberku poslechnou z filmového plátna geniálního
› PR
Mezinárodní hudební
festival Špilberk 2014
velké nádvoří hradu Špilberk
18.–24. srpna 2014
www.filharmonie-brno.cz
Jedinečný festival s nezaměnitelnou atmosférou
Zatrhněte si v kalendáři druhý červencový víkend a přijeďte strávit čas
plný léta a pohody do Boskovic, města s výjimečným géniem loci. Již po
dvaadvacáté se zde uskuteční festival
jedinečný svojí atmosférou a pestrým
programem.
A jaké hudební lahůdky letos pořadatelé
připravili? Na hlavní scéně v letním
kině vystoupí mimo jiné maďarská
kapela Korai Öröm a polští Akurat,
z českých pak DVA, Nylon Jail, WWW
Neurobeat + Fajt, na UNI scéně zahraje
Petr Nikl nebo Bratři Orffové, blues
z Velké Británie přivezou Good Biscuits,
jazzovou scénu ve skleníku roztančí
Los Quemados nebo Grim z Německa
a mnoho dalších.
Divadelní představení na hradě budou
letos zaměřena na tanec v nejrůznějších
podobách a děti se opět mohou těšit na
pohádky ve farské zahradě.
Filmové projekce v kině Panorama přinesou ve více než 20 blocích celovečerní filmy, dokumenty a studentské
snímky, připravuje se filmový profil režisérky Věry Chytilové či Polské filmové
odpoledne.
Příznivci výtvarného umění se mohou těšit například na průřez tvorbou
Antonína Střížka za posledních pět
let – vedle olejomaleb budou vystaveny
fotografie, kresby, náčrty a jiné, další
zajímavý projekt připravuje se svými
studenty Katedry fotografie FAMU
Jaroslav Bárta.
To a mnoho dalšího vás čeká na jedinečném festivalu v Boskovicích!
› PR
Boskovice 2014
různá místa v Boskovicích
10.–13. července 2014
www.boskovice-festival.cz
přehled festivalů | 9
Přehled festivalů na rok 2014
Termín
Od Do
30.5. 30.8.
21.6. 30.6.
21.6. 30.8.
Název
Místo
Kraj
Cena
Žánr
Program
Buchlovské hudební léto
Divadlo evropských regionů
Musica Figurata
Buchlovice
Hradec Králové
Želiv, Žďár nad
Sázavou
Brno
Letisko Piešťany
Spálené Poříčí
Strážnice
ZLK
HKK
VYS
290–690 Kč
multižánr
divadlo
duchovní hudba
Desmod, Dan Bárta, Electric Light Orchestra, No Name, Tři sestry
JHM
SK
PLK
JHM
od 380 Kč
43 Eur
od 899 Kč
od 80 Kč
divadlo
punk, rock
metal
folk
Luhačovice
Přeštěnice a Milevsko
Lipnice nad Sázavou
ATC Obora, Brno
Zubrnice
Oświęcim
Třeboň
Řevnice
Lovosice
Chotěboř
Areál Kristýna/Hrádek
nad Nisou
Brněnec u Svitav
Třinec - Vendryně
Sadská
Mikulov
ZLK
JHC
VYS
JHM
ULK
PL
JHC
STC
ULK
VYS
LBK
multižánr
multižánr
multižánr
metal
multižánr
od 299 zł
multižánr
od 400 Kč
folk
od 299 Kč
folk, country
od 80 Kč
punk, rock, metal
200–2 200 Kč fantasy
od 300 Kč
rock
5. ročník multižánrového festivalu
Olympic, Divokej Bill, Iné Kafe, MIG 21, Arakain
Mňága a Žďorp, Harlej, Alkehol, Arakain, UDG
Valkyrja, Infer, Ad Hominem, Khors
Schrödingerova kočka, Ianu, OTK
Eric Clapton, Soundgarden, Balkan Beat-Box, Luxtorpeda
Kryštof, Hradišťan, Nezmaři,
Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory, Nezmaři
Záviš, Root, Krleš, Hentai Corporation
Videohry a společenské stolní hry, taneční hry, hry miniatur, RPG.
Divokej Bill, Už jsme doma
JHM
MSK
STC
JHM
od 240 Kč
od 250 Kč
200 Kč
100/50 Kč
Vision days, Volant, Purgen, E!E, S.P.S.
Horkýže Slíže, Doga, Legendy se vrací, Gate Crasher
Benjamings clan, Riddimshot feat. Fireson, Pub animals
Jon Gomm, Paul O'Dette, Zoran Dukić, Duo Siqueira Lima
Roskilde
Nové Město na Moravě
Brno, Košice, Ostrava,
Wroclaw
Gdynia
Praha
DK
1910 DKK
VYS
CR, SK, PL dobrovolné
vstupné
PL
od 36 Eur
multižánr
PHA
400–4 500 Kč klasická hudba
Arctic Monkeys, Interpol, Kavinsky, Kasabian, Deerhunter
Janáčkovo kvarteto, Jirka Králík
Literární festival – čestný host: Skotsko
Hradec Králové
Ostrava
Werchter
Hukvaldy
HKK
MSK
BEL
MSK
Manu Chao La Ventura, Tom Odell, Tata Bojs, Zrní, Lucie, ...
"John B, Tantrum Desire, Stoneface & Terminal, A-Brothers, Orbith"
Metallica, Placebo, Arctic Monkeys, MGMT
Janáčkovo kvarteto, Janáčkův komorní orchestr, Janáčkova Filharmonie
Ostrava
pocta Michalu Tučnému, Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory,
Fleret, ...
22.6.
26.6.
26.6.
26.6.
13.7.
28.6.
29.6.
29.6.
26.6.
27.6.
27.6.
27.6.
27.6.
27.6.
27.6.
27.6.
27.6.
27.6.
28.6.
29.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
28.6.
29.6.
29.6.
28.6.
6.7.
28.6.
Biskupský dvůr
Topfest
Basinfirefest
Mezinárodní folklorní festival
Strážnice
Luhovaný Vincent
Open Air Musicfest
Rocková Lipnice
Hell Fast Attack
Závislý zubr
Life Festival Oświęcim
Okolo Třeboně
Porta Řevnice
Altros Rockfest Lovosice
Festival fantazie
Hrádek Rock Summer
28.6.
28.6.
28.6.
29.6.
28.6.
29.6.
29.6.
5.7.
Brněnecfest
Slezská noc
Sad-Ska Fest
28. Kytarový festival Mikulov
29.6. 6.7.
30.6. 5.7.
1.7. 3.8.
2.7.
2.7.
Roskilde festival
Novoměstské slunohraní
Měsíc autorského čtení
3.7.
3.7.
3.7.
3.7.
5.7. Open er festival
12.7. Mezinárodní letní klavírní kurzy
Pražské konzervatoře
5.7. Rock for People
5.7. Beats for Love
6.7. Rock Werchter
20.7. Janáčkovy Hukvaldy
4.7.
5.7.
Festival Na Pomezí
Dolní Lomná
4.7.
Karlovy Vary
4.7.
5.7.
5.7.
12.7. Mezinárodní filmový festival
Karlovy Vary
20.7. Za Dačickou kostku cukru
5.7. Startfest Želeč
5.7. Best-Fest Summer
7.7.
12.7. Třeboňská nocturna
Dačice
Želec
Rouské u Hranic na
Moravě
Třeboň
7.7.
Brno
8.7.
9.7.
9.7.
31.7. gastronomický festival Jídlo
z blízka
8.7. Aerodrome festival
13.7. Hračkobraní
27.7. Hudební festival Znojmo
10.7.
10.7.
10.7.
10.7.
10.7.
10.7.
10.7.
11.7.
12.7.
12.7.
12.7.
13.7.
12.7.
13.7.
13.7.
12.7.
11.7.
11.7.
11.7.
11.7.
11.7.
11.7.
11.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.7.
12.7.
13.7.
13.7.
13.7.
12.7.
12.7.
od 490 Kč
od 290 Kč
od 850 Kč
punk
rock
reggae, ska
klasická hudba,
pop, world music
multižánr
klasická hudba
literatura
od 1390 Kč
zdarma
od 83 Eur
od 200 Kč
rock
electronic
rock
klasická hudba
MSK
od 60 Kč
multižánr
KVK
JHC
OLK
OLK
cena vstupen- film
ky 65 Kč
od 100 Kč
hudba, divadlo
od 70 Kč
multižánr
multižánr
JHC
od 220 Kč
vážná hudba
JHM
od 299 Kč
gastronomie
Praha
Kamenice nad Lipou
Znojmo a okolí
PHA
VYS
JHM
Jihlava
Strážnice
Jindřichův Hradec
Boskovice
Trenčín
Vizovice
Zamárdi – pláž Balaton
Točník
VYS
JHM
JHC
JHM
SK
ZLK
HU
STC
od 990 Kč
od 80 Kč
cca 200–250
Kč/koncert
od 850 Kč
od 280 Kč
od 200 Kč
od 250 Kč
49–119 Eur
1200 Kč
od 150 Eur
od 200 Kč
divadlo, hračky
vážná hudba, jazz,
folklór
multižánr
folk
folk, country
multižánr
multižánr
rockový
multižánr
kulturní
Pekelný ostrov
Hradní hrátky
Play Fast Or Don't festival
Footfest
VlčkoviceFest
Mighty Sounds
Creepy Teepee
Barvy léta
Letní hudební festival pod hradem
Žampach
12.7. Pod Kaštany
Holýšov
Úštěk
Hradec Králové
Želeč u Tábora
Vlčkovice u Votic
Tábor
Kutná Hora
Poděbrady – jezero
Slezská Ostrava
PLK
ULK
HKK
JHC
STC
JHC
STC
STC
PAK
Brno
JHM
Tišnov
Luhačovice
JHM
ZLK
250 Kč
15.7.
16.7.
13.7. Festiválek U Palce
18.7. 23. ročník Festivalu Janáček
a Luhačovice
26.7. Bohemia Jazz Fest
19.7. Obscene extreme
více míst
Trutnov – Na Bojišti
ČR
HKK
zdarma
od 1300 Kč
17.7.
19.7. Gulášfest
Valašské Meziřící
ZLK
od 80 Kč
12.7.
12.7.
14.7.
Vysočina fest
Festival Slunce Strážnice
Folková růže
Festival pro židovskou čtvrť
Bažant Pohoda
Masters of Rock
Balaton Sound
České hrady.cz
od 400 Kč
800 Kč
350 Kč
150 Kč
od 1190 Kč
885 Kč
260 Kč
100 Kč, děti
zdarma
80 Kč
5. ročník festivalu duchovního umění
Team, 30 seconds to Mars, Kabát, Horkýže Slíže, Zuzana Smatanová
Walls of Jericho, Tublatanka, Plexis, UDG, Rybičky 48
MGMT, Pearl Jam, Phoenix, The Black Keys, Foals
Avedis Kouyoumdjian, Ivo Kahánek, Milan Langer, Michal Rezek
Hudebně-divadelní festival na zámeckém nádvoří
Relax, Prago Union, Helemese, ...
Vilém Čok a BYPASS, Žlutý pes, Rybičky 48
Monika Knoblochová, Josef Špaček, Dasha, Jihočeská komorní
filharmonie
Metallica, Alice in Chains, Children of Bodom
Kejklíř Vítek, Kejklíř Půpa, Komedianti na káře "O Palečkovi"
Jean-Phillipe Rameau, komedíální opera Platée, MozART Group, Pavel
Šporcl, Czech Ensemble Baroque
Tomáš Klus, Tři sestry, Tata Bojs, Čechomor,...
Tomáš Kočko & Orchestr, Jaroslav Samson Lenk, Hradišťan, Nezmaři
HOP TROP, Slávek Janoušek, Pavlína Jíšová
Akurat, Korai Öröm z Maďarska, WWW Neurobeat + Fajt, Good Biscuits
Kraftwerk, Travis, Katarzia, Jana Kirschner
Dream Theater, Helloween, Anthrax, Behemoth, Die Happy
David Guetta, Wiz Khalifa, Martin Garrix, Disclosure live, ...
Tomáš Klus, Mandrage, No Name, Divokej Bill, Horkýže Slíže, Monkey
Business
rock, pop
Slade, Tři sestry, Horkýže Slíže, Iné kafe, Škwor
divadlo
Benefiční festival divadla a hudby
hardcore
Bloodsuckers, Crippled, Fox, Final Exit, Henry Fonda
sport / zábava
Alkehol, Dymytry, Mňága a Žďorp, Mandrage
multižánr
N.V.Ú., Vagýny dy Praga, Už jsme doma, Mucha
ska, reggae
Sto zvířat, Perkele, The prosecution, Talco, The Restarts, RedSka
multižánr
Julia Holter, Heavenly Beat, Street Gnar, Gagarin
rock
Tři sestry, Vypsaná fixa, Michal Hrůza a Kapela Hrůzy
alternativní folklór WASABI, Poletíme?, Hashberry
multižánr, film,
divadlo
multižánr
vážná hudba
jazz
grindcore, metal,
punk
gastronomie
The Fakers, Pražská Nervana
Prago Union, Znouzectnost, Plastic People of the Universe
Český filharmonický sbor Brno, Jitka Hosprová a Janáčkův komorní
orchestr, Emil Viklický trio
Doom, Possessed, Machetazo, ACxDC
Soutěž o největšího jedlíka a nejchutnější guláš
10 | přehled festivalů
Termín
Název
Od Do
17.7. 20.7. Colours of Ostrava
Místo
Kraj
Cena
Žánr
Program
Vítkovice
MSK
2190 Kč
multižánr
18.7.
16.8. MHF Český Krumlov
Český Krumlov
JHC
od 145 Kč
18.7.
18.7.
18.7.
18.7.
18.7.
18.7.
18.7.
18.7.
19.7.
19.7.
19.7.
19.7.
20.7.
20.7.
20.7.
25.7.
Hořice
Švihov
Žamberk
Hořice
Tachov
Pohoří
Graefenheinichen
Brno
HKK
PLK
PAK
KVK
PLK
HKK
DE
JHM
od 360 Kč
od 200 Kč
Robert Plant and the Sensational space shifters, MGMT, The National,
ZAZ
Jonas Kaufamnn, Severočeská filharmonie Teplice, Jiří Bárta, Terezie
Fialová
Škwor, Dymytry, Komunál, Debustrol
Tomáš Klus, Sto zvířat, Visací zámek, Michal Hrůza, Xindl X
René Trossman Blues Trio
Škwor, Dymytry, Komunál, Arakain
Škwor, Harlej, Alkehol, Kern, Törr
Vader, Bionic Angel, Seven, Fleshless
Portishead, Röyksopp & Robyn, Moderat, Fritz Kalkbrenner
19.7.
19.7.
19.7.
24.7.
24.7.
19.7.
19.7.
20.7.
27.7.
27.7.
Barrocko Fest Open Air
Rockfest Vysmáté léto Kadaň
Fingers Up
Advik
Let´s Dance Prague International
Festival
25.7. 26.7. České hrady.cz
Vendryně
Kadaň
Mohelnice
Praha
Praha 1
MSK
ULK
OLK
PHA
PHA
Kunětická hora
PAK
vážná hudba, jazz,
flamenco
rock
multižánr
multižánr
rock
metal, rock
rock, metal
multižánr
performing arts,
multižánrový festival
rock, pop
rock
multižánr
anime, manga
folklórní, scénický
tanec
kulturní
25.7.
25.7.
25.7.
25.7.
26.7.
26.7.
27.7.
2.8.
7.8.
27.7.
26.7.
2.8.
Jankov
Uherské Hradiště
Praha
Liberec
Šternberk
Náměšť nad Oslavou
JHC
ZLK
PHA
LBK
OLK
VYS
26.7. 26.7. Jílovský music fest
27.7. 31.7. Slavonice fest
Jílové u Prahy
Slavonice
PHA
JHC
27.7.
3.8.
Festival ProART
Praha
PHA
31.7.
31.7.
1.8.
1.8.
1.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
2.8.
Sázavafest
Fest Pod Parou
České hrady.cz
Léto v Třeboni
Rokytná fest
VYS
PAK
JHC
JHC
VYS
1.8.
1.8.
1.8.
2.8.
2.8.
2.8.
Terchovský Budzogáň
Let It Roll Open Air Czech
Beseda u Bigbítu
Světlá nad Sázavou
Udánky
Rožmberk nad Vltavou
Třeboň
Rokytnice nad
Rokytnou
Terchová
Benešov
Tasov u Veselí nad
Moravou
1.8.
1.8.
1.8.
2.8.
2.8.
2.8.
3.8.
3.8.
3.8.
2.8.
2.8.
2.8.
Festival keltské kultury Lughnasad
Off Festival
Povaleč
Ostrava v plamenech
Natruc Kolín
Jemnostfest
Nasavrky
Katowice
Valeč
Dolní Vítkovice
Kolín
Točník
PAK
PL
KVK
MSK
STC
PLK
2.8.
2.8.
Lughnasad
hrad Veveří
JHM
2.8.
16.8. 16. Mezinárodní hudební festival
Petra Dvorského
VYS
6.8.
7.8.
8.8.
8.8.
9.8.
9.8.
9.8.
9.8.
Brutal Assault
Festival Dokořán
Keltská noc
Moravské hrady.cz
Jaroměřice nad
Rokytnou, Dalešice,
Valeč u Hrotovic
pevnost Josefov
Karviná
Harrachov
Veveří
HKK
MSK
LBK
JHM
od 1200 Kč
od 200 Kč
410 Kč
od 200 Kč
metalový
multižánr
rock
kulturní
8.8.
9.8.
9.8.
9.8.
10.8.
11.8.
11.8.
14.8.
9.8.
9.8.
9.8.
17.8.
15.8.
17.8.
18.8.
17.8.
Chod rock fest
Valašské folkrockování
Dobře utajená country
Bělotínský týden zpěvu
23. Kytarový festival & kurzy Brno '14
Prague Pride
Sziget
Trutnoff Open Air Festival
Domažlice
Rožnov pod Radhoštěm
Slabce u Rakovníka
Bělotín
Brno
Praha
Sziget
Trutnov
PLK
ZLK
STC
OLK
JHM
PHA
HU
HKK
od 350 Kč
od 280 Kč
od 50 Eur
1200 Kč
15.8.
15.8.
15.8.
15.8.
16.8.
16.8.
16.8.
16.8.
Flaming Nights
Svět (láá...) fest
Moravské hrady.cz
Grape festival
Třebíč
Světlá nad Sázavou
Hradec nad Moravicí
Piešťany
VYS
VYS
MSK
SK
250 Kč
od 330 kč
od 200 Kč
30 - 45 Eur
15.8.
15.8.
15.8.
15.8.
17.8.
17.8.
17.8.
17.8.
Den Brna
Made of metal
Letní lounské vábení
VanDaalFest Open Air 2014 (areál
Střelnice, Dolní Paseky)
Brno
Hodonín
Louny
Rožnov pod Radhoštěm
JHM
JMK
ULK
ZLK
od 650 Kč
rock
multižánr
country, folk
klasická hudba
flamenco, klasika Edin Karamazov, Kevin Gallagher, Enrique Muňoz, Andrea Vettoretti, Tali Roth
Největší LGBT festival ve střední Evropě
multižánr
Calvin Harris, Placebo, Queens of the Stone Age, The Prodigy, Bonobo
multižánr
Monkey Business, Polemic, UDG, Visací zámek, Ondřej Havelka & Melody
Makers
multižánr
Tata Bojs, Žlutý pes, Petr Bende, Skyline, N.O.H.A
rock, beat
UDG, Harlej, Olga Lounová
kulturní
Sto zvířat, Visací zámek, Michal Hrůza, Xindl X
dubstep, electronic Klaxons, Skyline, The Feud, Flux Pavilion, Rangleklods
music, indie, pop, rock
historie
Připomenutí 369. výročí obrany města Brna proti Švédům
metal
Root, Therion, Ensiferum, Amaranthe, Wisdom, Luca Turilli's Rhapsody
multižánr
Supergroup CZ, Rybičky 48, Mňága a Žďorp
metal, HC
Pathfinder, Dreamshade, Dead Label, Far'n'Hate
The Legends Rockfest
České hrady.cz
Orlická brána
The Legends Rock Fest
Tarock
Agresive Music Fest
Melt! Festival
Festival ProART
Selské slavnosti Holašovice
40. Letní filmová škola
Prague Music Performance
Benátská noc
Šternberský kopec
Folkové prázdniny
SK
STC
JHM
od 420 Kč
od 350 Kč
od 450 Kč
135,90 Eur
od 160 Kč
od 600 Kč
390 Kč
od 250 Kč
od 350 Kč /
zdarma
od 200 Kč
folk, country
od 250 Kč
film
klasická hudba
od 490 Kč
rock
490 Kč
multižánr
1300 Kč (per- folk, country
manentka),
400 Kč (denní
vstupenka)
100 Kč
multižánr
od 350 Kč
film, multižánrová
(jednodenní hudba
akreditace)
performing arts,
multižánrový
festival
od 650 Kč
multižánr
od 800 Kč
punk
od 200 Kč
kulturní
multižánr
od 250 Kč
multižánr
20 Eur
od 1400 Kč
499 Kč (předprodej), 649 Kč
(na místě)
od 62 Eur
rock
Drum’n’Bass
rock, indie,
elektronika
world a kelt music
multižánr
multižánr
rock
rock
od 790 Kč
250 Kč
150 Kč
(předprodej),
200 Kč (na
místě)
260 Kč
keltský
v předprodeji,
300 Kč na
místě
200–400 Kč opera, vážná
hudba, pop, folk
od 1 900 Kč
200 Kč
Brainscan, Sklepmaster
Divokej Bill, Monkey Business, Mig 21, Horkýže Slíže, Visací zámek
Xindl X, Martin Harich, Iné Kafe, Wohnout
Promítání animovaných i hraných filmů
Tomáš Klus, Mandrage, No Name, Divokej Bill, Horkýže Slíže, Monkey
Business
Priessnitz, Jana Kirschner, Peter Lipa Band, Zrní, DVA. ...
Ivan Král, Divokej Bill, Mandrage, Mig 21, Mňága a Žďorp
Vypsaná fixa, Support Lesbiens, Divokej Bill, Fleret
Dorota Barová, Lenka Dusilová, Szidi Tobias, Jana Kirschner
Lahvátor, Motion Food, ABBA Revival Band
1. ročník filmového a hudebního festivalu
Lucie Bílá, Wohnout, Monkey Business, Mňága a Žďorp, Škwor
Killing Joke, Buzzcocks, Cock Sparrer, Biohazard
Visací zámek, Michal Hrůza, Xindl X, Abraxas, Portless
Karel Plíhal, Bratři Ebenové
Wohnout, Turbo, Rybičky 48, Visací zámek, Petr Bende & Band
Biohazard, Arythmia, David Koller & Band, Tublatanka, Iné kafe
Camo & Krooked, Loadstar, Metrik, Frankee, Etherwood, Dj Hidden
Tall Ships (UK), Elektro Guzzi (AUT), KAMP! (POL), Houpací koně, Jiří
Schmitzer
Neutral Milk Hotel, Oranssi Pazuzu, Fuck Buttons, Perfume Genius
Rainbow Girls (USA), Poletíme?, Echt!,
Sonata Arctica, Citron, Dymytry, Doga
Wohnout, Mandrage, Sto zvířat, Vladimír Mišík & ETC
Hentai Corporation, Asmodeus, Kníry, Trautenberk
CLAYMORE – řízný galský rock, ASONANCE – irské a skotské balady,
BRAN – bretaňská lidová hudba, SHANNON – tradiční irská muzika,
GWALARN – folklór i rock ovlivněný Bretaní
laureáti Světové operní soutěže Plácida Dominga, Lucie Bílá, Aneta
Langerová, Marta Kubišová
Manegarm, Broken Hope, Suffocation, God is an Astronaut, Enthroned
Lenka Dusilová, Tata Bojs, The Plastic People of the Universe
Tři sestry, Vypsaná fixa, Horkýže Slíže, Michal Hrůza a kapela Hrůzy
Tomáš Klus, Mandrage, No Name, Divokej Bill, Horkýže Slíže, Monkey
Business
Wohnout, Katapult, Mandrage, Vilém Čok
Miro Žbirka s kapelou, Banjo Band Ivana Mládka
Glady S.W., Schovanky, Globus, Náplava
přehled festivalů | 11
16.8. 16.8.
Termín
Od Do
16.8. 16.8.
16.8. 16.8.
17.8. 2.9.
Mraufest
Název
Čakovice u Pelhřimova VYS
Místo
Kraj
Cena
folk, country
Žánr
Festival Okoř
Rock of Sadská
Letní letná
Okoř
jezero Sadská
Praha
STC
STC
PHA
od 490 Kč
350 Kč
od 520 Kč
multižánr
rock, beat
nový cirkus
Luhačovice
Brno
ZLK
JHM
od 330 Kč
divadlo
vážná hudba
Hradec Králové
Liberec
Eibenthal
Vizovice
HKK
LBK
RUM
ZLK
18.8. 23.8. Divadelní Luhačovice
18.8. 24.8. Mezinárodní hudební festival
Špilberk
21.8. 23.8. Hip Hop Kemp
21.8. 24.8. Bohemia Cantat
21.8. 24.8. Festival Banát
22.8. 23.8. Vizovické trnkobraní
od 1100 Kč
Chinaski, Mig 21, Divokej Bill, Tomáš Klus, Anna K., Janek Ledecký
Dymytry, Debill Heads,ŠKWOR
Cirque Inextremiste, Cirk La Putyka, Cirque Trotolla, La Compagnie du
Poivre Rose & Iva Bittová
Filharmonie Hradec Králové, Gigánski diabli, Dagmar Pecková, Štefan
Margita
CeeLo Green, Lords of the Underground, Kendric Lamar, Baauer
22.8. 23.8. Mácháč
Doksy
LBK
od 990 Kč
dance
22.8.
22.8.
22.8.
22.8.
23.8.
23.8.
23.8.
23.8.
České hrady.cz
Eurotrialog Mikulov
Kačeři Open Air Festival
Fryyfest
LBK
JHM
SČK
LBK
od 200 Kč
od 340 Kč
kulturní
alternativní
multižánr
rock, metal
22.8.
22.8.
22.8.
23.8.
23.8.
23.8.
23.8.
23.8.
24.8.
24.8.
23.8.
23.8.
23.8.
24.8.
Uprising Reggae Festival
Stará Masna Open Air Festival
Otevřeno
Slezskoostravský rockfest
Rockování
Modletické zvonění
Sochovy národopisné slavnosti
SK
ZLK
VYS
MSK
STC
STC
MSK
od 30 Eur
od 250 Kč
od 200 Kč
od 290 Kč
od 340 Kč
200 Kč
reggae
rock
multižánr
multižánr
rock
multižánr
folk
Jimmy Cliff, Shaggy, The Skatalites, DUB FX
Slobodná Európa, The Switch, Vanessa, Atari Terror
Votom Potom, Mrakoplaš, Jericho, Aku Aku, Caktus showband
Dog Eat Dog, Seven, Metropolis, LIVEEVIL, Persona
Škwor, Koblížc!, Zóna A, Atariterror, ...
Neřež, pražský revival Lucie, Jaroslav Uhlíř
Valašský vojvoda, Pilky, Ondřejnica, Ostravica, Valášek
28.8. 30.8. Country Iodenica
Bezděz
Mikulov
Horčápsko u Březnice
Nové Město pod
Smrkem
Bratislava
Morkovice-Slížany
Jimramov
Slezská Ostrava
Mnichovice u Prahy
Modletice
Lhotka pod Ondřejníkem
Piešťany
DVA, První hoře, Kieslowski, Zrní, WWW, První hoře
Tomáš Klus, Mandrage, Tři sestry, Aneta Langerová, Mig 21, Wohnout,
Monkey Business, Koblížc!
Showtek, Michael Burian, Michal Poliak, Lucca, John Culter, Brian, DJ
Enrico, Chris Sadler, Richard Reynolds
Visací zámek, Michal Hrůza, Xindl X, Abraxas, Portless, Mandrage
Houpací koně, Echt!, Korben Dallas, Už jsme doma
Doctor Victor, Skyline, Hentai Corporation, E!E, Dj Tráva
Kreyson, Vilém Čok + Bypass, Motorband
SK
od 12 Eur
country
28.8. 31.8. Mohelnický dostavník
29.8. 30.8. Moravské hrady.cz
Mohelnice
Bouzov
OLK
OLK
od 200 Kč
od 200 Kč
folk, country
kulturní
29.8. 30.8. Rock For Church(ill)
Vroutek
ULK
od 550 Kč
multižánr
29.8. 30.8. On the Road
30.8. 30.8. Rock na Valníku
Lázně Bohdaneč
Slaný
PAK
SCK
od 150 Kč
od 300 Kč
multižánr
rock
Mikki Ryvola se skupinou Nezmaři, Banjo band Ivana Mládka, Čechomor,
Poutníci
Pavel Helan, ŽAMBOŠI, Jitka Šuranská trio
Tomáš Klus, No Name, Divokej Bill, Monkey Business, Visací zámek,
Xindl X, Abraxas
The Parov Stelar Band, J.A.R., Visací zámek, Vypsaná fixa, Fast Food
Orchestra
Zrní, Volant, Vypsaná fixa, Kalkata Band
Barruth, Hrana, Covers for Lovers, Rosie, Vision Days, Malá bílá vrána,
E!E, Volant, Konflikt, SPS, Deratizéři
30.8. 30.8. Festival Lány Brno – Bohunice
2.9. 7.9. Karlovarský folklorní festival
Brno
Karlovy Vary
JHM
KVK
5.9.
6.9.
JHM
5.9.
7.9.
Zavírání plavecké sezóny
Lučina u Tvarožné
Lhoty
Třeboň
6.9.
6.9.
6.9.
6.9.
6.9.
6.9.
Barevná planeta
Bluegrass Marathon
Festival Kefír
Ústí nad Labem
Borovany u Tachova
Třebovle
UST
PLK
PAK
zdarma
6.9.
6.9.
6.9.
6.9.
Radbuza Fest Míry Bukovjana
Fírfest
Dobřany
Ústí nad Labem
PLK
UST
zdarma
6.9.
6.9.
7.9.
7.9.
Czech international air fest
Stežník - Charita fest vol.I
Hradec Králové
Stežník
HKK
PAK
od 300 Kč
100 Kč
Jičín
Mikulov
Tábor
HKK
JHM
JHC
od 50 Kč
od 150 Kč
od 100 Kč
Znojmo
JHM
od 210 Kč
Kuks
Litoměřice
HKK
ULK
od 150 Kč
od 190 Kč
Ostrava-Třebovice
Luhačovice
MSK
ZLK
od 150 Kč
Festival Na vodě
10.9. 14.9. Jičín – město pohádky
12.9. 14.9. Pálavské vinobraní
12.9. 14.9. Táborská setkání – Mezinárodní
historický festival
12.9. 13.9. Znojemské historické vinobraní
2999 Kč
od 330 Kč
hip hop
klasická hudba
muližánr
multižánr
Program
200 Kč
dobrovolné
vstupné
dobrovolné
vstupné
JHC
od 200 Kč
13.9. 13.9. Vinobraní na Kuksu
19.9. 20.9. Ostrovní festival & Vinobraní
Litoměřice
19.9. 21.9. Třebovický koláč
19.9. 21.9. Mezinárodní festival dětských
folklorních souborů písní a tance
27.9. 27.9. Henry Lee Fest
Brno
JHM
od 350 Kč
4.10.
4.10.
5.10.
4.10. Pilsner Fest
8.10. Zlatá Praha
30.11. Moravia music fest
Plzeň
Praha
Brno
PLK
PHA
JHM
zdarma
zdarma
5.10.
30.11. Malostranské hudební slavnosti
Praha
PHA
vstup volný
13.10.
17.10.
18.10.
29.10.
18.10.
19.10.
19.10.
2.11.
Hradec Králové
Litoměřice
Bzí u Želbrodu
Brno
KHK
ULK
LBK
JHM
od 70 Kč
od 130 Kč
Praha
Praha
PHA
PHA
zdarma
300 Kč
Šumperk
Praha
OLK
PHA
zdarma
Jazz Goes to Town
Gastro Food Fest
Crossover sickfest vol.9
Expozice nové hudby
30.10. 2.11. Praga Cantat
13.11. 14.11. 17. ročník festivalu swingové
hudby
14.11. 16.11. Blues Alive
11.12. 14.12. Pražské Vánoce
multižánr
folklorní
Roztančený ostrov, Svět tančí, Folklorparty, Kolonádní koncerty
multižánr
country, folk,
Radůza, František Nedvěd s kapelou
tramp
divadlo, multižánr
bluegrass
multižánr
Maison Du Malheur, Kluci v punčochách, Blaas of Glory, Poletíme, Tara
Fuki
multižánr
IRON MAIDEN Revival, Kyanid, Metallica Revival, MAELSTRÖM
rock, beat, metal,
punk
letecká přehlídka
pop, punk, rock, Dukla Vozovna, Martin Ševčík, IMODIUM
beat
pohádky
multižánr
historie
multižánr,
gastronomie
folk; gastronomie Požehnání úrodě z obnoveného vinohradu hraběte Šporka
folk; gastronomie Cimbálovka Jožky Šmukaře, Neřež, Ready Kirken, Poutníci, Aneta
Langerová
folk, country
folklor
rock, alternativní, Mick Harvey (AUS), The Ministry Of Wolves (DE), Vladimír Mišík a ETC,
indie
MCH Band, ...
rock, pop, punk
film
vokální hudba
Take 6, New York Voices, B-Side Band, The King s Singers, Anna Maria
Jopek, Peter Lipa
komorní hudba
Wenzel Grund, Patrícia Bretas, Kvarteto Martinů, Komorní filharmonie
Pardubice
jazz
gastronomie
crossover
Atari Terror, F.A.King, Area Core
experimentální
hudba; performance; audivizuální
projekty
vážná hudba
Soutěž pěveckých sborů
swing, jazz
Grace Kelly & Quintet, Bohemia Big Band, Ondřej Havelka a Melody
Makers, Swing Quintet Praha
blues
Joanna Knitter Blues & Folk Connection, Jan Galach Band
sborový zpěv
Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby

Podobné dokumenty