ŠUMAVSKÝ WESTERN

Transkript

ŠUMAVSKÝ WESTERN
VOJENSKÁ PUŠKA LIŠOV
12.10.2013
Začátek 12.10.2013 v 9:00 na střelnici v Lišově u
Č.Budějovic
Prezentace : v sobotu 12.10.2013 od 8:00 hodin
První rána: v 9:00 hodin
Startovné: 100Kč za kategorii
Kategorie
A: vojenská puška opakovací-100m, terč papírový, 3+2x10 ran, čas 15min
B1: vojenská puška samonabíjecí komplet-100m, terč papírový, 3+2x10
ran, čas 15min – zde budou všechny samonabíječky, které přijedou
B2: vojenská puška samonabíjecí oldtimer -pro ty z vás, kterým leží
pod postelí …z výsledků B1 použijeme pro B2 výsledky zasloužilých
miláčků (58, AK, SKS, M1 a jim podobných) bez tuningu a sestavíme B2.
Není pro SVD, AR15, M305 apod – bez startovného.
C: puška s optikou-100m, terč redukovaný, 3+12ran, čas 15min
D: vojenská kulovnice samonabíjecí-rychlopalba- 20-70m, 4x2 ran, body
vs čas,
E: služební pistole-15-35m, 2x6 ran s přebíjením, body vs čas
F: lišovská dračice- 100m, terč papírový, 3+2x10 ran, čas 15min- pro všechny
štramandy, které mají chuť to zkusit a mají pušku samonabíjecí nebo někoho,
kdo ji půjčí a dohlédne
B+D+E střelci přihlášení v této kombinaci kategorií budou speciálně
hodnoceni a tato kategorie je zdarma!!!
-Kontrola nástřelu pouze pomocí dalekohledu
-Počet zbraní v jedné kategorii na jednoho střelce libovolný, hodnocena
bude pouze jedna předem zvolená
-Protesty do 30min po zveřejnění výsledků se vkladem 300Kč k rukám
HR
Bezpečnostní pravidla soutěže :
-žádný účastník soutěže nesmí mít v areálu nabitou zbraň mimo střeliště
-v soutěži startuje každý účastník na vlastní nebezpečí, je povinen dodržovat všechny
zásady bezpečného zacházení se zbraní,řídit se pokyny organizátorů soutěže
-soutěžící jsou povinni chránit si zrak, doporučuje se ochrana sluchu
-zbraně a střelivo pouze v souladu s platnou legislativou
-pro závodníky je zakázáno požívání alkoholu a drog před a v průběhu soutěže
-soutěžící jsou povinni dodržovat provozní řád střelnice
-přihlášením do soutěže každý účastník stvrzuje, že zná pravidla a bezpečnostní opatření
soutěže a že je bude dodržovat
Upozornění :
střelci startují na vlastní nebezpečí a plně zodpovídají za případnou
škodu či újmu způsobenou sobě nebo jiným !!
Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn,které oznámí před zahájením soutěže,nebo
discipliny .
Možnost příjezdu po dohodě na střelnici už v pátek v odpoledních hodinách, s možností
tréninku a noclehu . Nocleh je vhodné s ohledem na omezenou kapacitu ubytování pokud
možno zajistit předem ..
Cesta na střelnici : po silnici z Č.Budějovic - Jindřichův Hradec –Brno,v
Lišově u kostela z hlavní silnice směr Hluboká n /Vltavou ,po 100 m
zahnout doprava,pak po 50 m znova doleva a na konci cesty je střelnice.
49°1'19.819"N, 14°36'34.074"E
Střílí se za každého počasí !!!
To může být, jak se zdá, baboletní, nebo pravé Stalingradské
VÍTÁNO STYLOVÉ OBLEČENÍ DLE MOŽNOSTI
Dotazy, náměty, připomínky a cokoli podnětného: Miroslav Choura, 724 658 598,
[email protected]
Bezcenné připomínky, kritika apod: [email protected] (ale prý má už plnou
mailovou schránku)
UWAGA UWAGA…
Trošku nás mrzí, že někteří střelci odjíždějí ze závodů dalece před
koncem. Rádi bychom, aby jako dříve se po závodech posedělo u piva,
poklábosilo třeba o tuningu na miláčcích z trezoru, vychytaných
laboracích a hezkých střelkyních a tak… Proto střílející mají od nás po
závodech v ceně startovného jako pobídku selátko na rožni. Lze přespat
za mrzký peníz ve vlastním spacáku stylově na vojenských „bidlech“.
Případní hráči na hudební nástroje dostanou startovné zpět.

Podobné dokumenty

ŠUMAVSKÝ WESTERN

ŠUMAVSKÝ WESTERN Možnost příjezdu po dohodě na střelnici už v pátek v odpoledních hodinách, s možností tréninku a noclehu . Nocleh je vhodné s ohledem na omezenou kapacitu ubytování pokud možno zajistit předem ..

Více

šumavský western

šumavský western Bezpečnostní pravidla soutěţe : -ţádný účastník soutěţe nesmí mít v areálu nabitou zbraň mimo střeliště -v soutěţi startuje kaţdý účastník na vlastní nebezpečí, je povinen dodrţovat všechny zásady...

Více

mik.western

mik.western -soutěžící jsou povinni chránit si zrak,doporučuje se ochrana sluchu -na střelišti je zakázáno kouření (z důvodu manipulace se střelným prachem ) -je zakázáno nabíjet křesadlové zbraně s nataženým ...

Více