ŠUMAVSKÝ WESTERN

Transkript

ŠUMAVSKÝ WESTERN
VOJENSKÁ PUŠKA LIŠOV
16.2.2013
Začátek 16.2.2013 v 9:00 na střelnici v Lišově u
Č.Budějovic
Prezentace : v sobotu 16.2.2013 od 7:30 do 8:30hodin
První rána: v 9:00 hodin
Startovné: 100Kč za kategorii
Ubytování: od pátku zajištěno (50Kč/osobu/závod).
Občerstvení o víkendu zajištěno.
Kategorie
A: vojenská puška opakovací-100m, terč papírový, 3+2x10 ran, čas 15min
B1: vojenská puška samonabíjecí komplet-100m, terč papírový, 3+2x10
ran, čas 15min – zde budou všechny samonabíječky, které přijedou
B2: vojenská puška samonabíjecí oldtimer -pro ty z vás, kterým leží
pod postelí …z výsledků B1 použijeme pro B2 výsledky zasloužilých a prý
nemoderních miláčků (58, AK, SKS, M1, M305 a jim podobných) bez
tuningu a sestavíme B2. Není pro SVD, AR15 apod – bez startovného.
C: puška s optikou-100m, terč redukovaný, 3+12ran, čas 15min
D: vojenská kulovnice samonabíjecí-rychlopalba- 20-70m, 4x2 ran, body
vs čas,
E: služební pistole-15-35m, 2x6 ran s přebíjením, body vs čas
F: předovky- 50m vestoje, 3+ 2x10 ran, 15 + 15 min
B+D+E střelci přihlášení v této kombinaci kategorií budou speciálně
hodnoceni!!!
-Kontrola nástřelu pouze pomocí dalekohledu
-Počet zbraní v jedné kategorii na jednoho střelce libovolný, hodnocena
bude pouze jedna předem zvolená
-Protesty do 30min po zveřejnění výsledků se vkladem 300Kč k rukám
HR
Bezpečnostní pravidla soutěže :
-žádný účastník soutěže nesmí mít v areálu nabitou zbraň mimo střeliště
-v soutěži startuje každý účastník na vlastní nebezpečí, je povinen dodržovat všechny
zásady bezpečného zacházení se zbraní,řídit se pokyny organizátorů soutěže
-soutěžící jsou povinni chránit si zrak, doporučuje se ochrana sluchu
-zbraně a střelivo pouze v souladu s platnou legislativou
-pro závodníky je zakázáno požívání alkoholu a drog před a v průběhu soutěže
-soutěžící jsou povinni dodržovat provozní řád střelnice
-přihlášením do soutěže každý účastník stvrzuje, že zná pravidla a bezpečnostní opatření
soutěže a že je bude dodržovat
Upozornění :
střelci startují na vlastní nebezpečí a plně zodpovídají za případnou
škodu či újmu způsobenou sobě nebo jiným !!
Pořadatel si vyhrazuje právo případných změn,které oznámí před zahájením soutěže,nebo
discipliny .
Možnost příjezdu po dohodě na střelnici už v pátek v odpoledních hodinách, s možností
tréninku a noclehu . Nocleh je vhodné s ohledem na omezenou kapacitu ubytování pokud
možno zajistit předem ..
Cesta na střelnici : po silnici z Č.Budějovic - Jindřichův Hradec –Brno,v
Lišově u kostela z hlavní silnice směr Hluboká n /Vltavou ,po 100 m
zahnout doprava,pak po 50 m znova doleva a na konci cesty je střelnice.
49°1'19.819"N, 14°36'34.074"E
Střílí se za každého počasí !!!
To může být, jak se zdá, májové, nebo
pravé Stalingradské
VÍTÁNO STYLOVÉ OBLEČENÍ DLE MOŽNOSTI
Dotazy, náměty, připomínky a cokoli podnětného: Miroslav Choura, 724 658 598,
[email protected]
Bezcenné připomínky, kritika apod: [email protected] (ale prý má už plnou
mailovou schránku)

Podobné dokumenty

šumavský western

šumavský western C: puška s optikou-100m, terč redukovaný, 3+12ran, čas 15min D: vojenská kulovnice samonabíjecí-rychlopalba- 20-70m, 4x2 ran, body vs čas, E: sluţební pistole-15-35m, 2x6 ran s přebíjením, body vs ...

Více

ŠUMAVSKÝ WESTERN

ŠUMAVSKÝ WESTERN Možnost příjezdu po dohodě na střelnici už v pátek v odpoledních hodinách, s možností tréninku a noclehu . Nocleh je vhodné s ohledem na omezenou kapacitu ubytování pokud možno zajistit předem ..

Více

mik.western

mik.western -soutěžící jsou povinni chránit si zrak,doporučuje se ochrana sluchu -na střelišti je zakázáno kouření (z důvodu manipulace se střelným prachem ) -je zakázáno nabíjet křesadlové zbraně s nataženým ...

Více