Rozvrh 21. týden - SOŠ PO a VOŠ PO

Komentáře

Transkript

Rozvrh 21. týden - SOŠ PO a VOŠ PO
22 PP Z
učebna č. 2 - 5. patro
1
7:00
7:45
Pondělí
Předmět
2
7:50
8:35
25.5.2016 Vyučující
Čtvrtek
Předmět
26.5.2016 Vyučující
Pátek
Předmět
27.5.2016 Vyučující
6
11:30
12:15
Oběd
Svařování
Bravanský
Turčík
Turčík (Z)
PBŘ
Tech.
podmínky
Požární
kontroly
Ulrichová
Ulrichová
Peichlová
Předmět
Předmět
5
10:35
11:20
Používání hořlavých kapalin
24.5.2016 Vyučující
Středa
4
9:45
10:30
Spol. s orgány
st. srávy
23.5.2016 Vyučující
Úterý
3
8:45
9:30
21. týden
PBZ
Základní projekt. normy
Výpočet sil a
prostředků
Hütter
Peichlová
Rabas
Složité podmínky
Dynamika
požáru
Prakt. cvičení Správní řízení
Beneš
Rabas
Vojtíšková
Prevence závažných havárií
Parametry požáru
Peichlová
Rabas
7
12:25
13:10
8
13:20
14:05
9
14:15
15:00
10
15:05
15:50
LUING PYREX
Kovács, Trčka
Oběd
Oběd
Oběd
Povinnosti práv a podnik. fyz.
osob
Samovznícení
Peichlová
Rabas (Z)
Posuzování pož. nebezpečí
Požární kontroly
Peichlová
Peichlová (Z)
Prakt. cvičení Správní řízení
Skupenské
přeměny
vojtíšková
Hütter (Z)
plk. Ing. Radim Paloch
ředitel SOŠ PO a VOŠ PO
25 112 Z NJ
jaz. uč. 10
1
7:00
7:45
Pondělí
Předmět
23.5.2016 Vyučující
Úterý
Předmět
24.5.2016 Vyučující
Středa
Předmět
25.5.2016 Vyučující
Čtvrtek
Předmět
26.5.2016 Vyučující
Pátek
Předmět
27.5.2016 Vyučující
2
7:50
8:35
3
8:45
9:30
21. týden
4
9:45
10:30
Zdravotnická témata
5
10:35
11:20
6
11:30
12:15
Oběd
Laštovičková
Zdravotnická témata
7
12:25
13:10
8
13:20
14:05
Témata HZS
Laštovičková
Oběd
Policejní témata
Laštovičková
Praxe na TCTV 112 - ŠVZ Místek
Laštovičková
Oběd
Praxe na TCTV 112 - ŠVZ Místek
Laštovičková
Praxe na TCTV 112 - ŠVZ Místek
9
14:15
15:00
Laštovičková
Oběd
Praxe na TCTV 112 - ŠVZ Místek
Laštovičková
Laštovičková
Zdravotnická témata
Laštovičková
plk. Ing. Radim Paloch
ředitel SOŠ PO a VOŠ PO
10
15:05
15:50
25 112 Z AJ
jaz. uč. 5
1
7:00
7:45
2
7:50
8:35
21. týden
3
8:45
9:30
4
9:45
10:30
Předmět
Témata HZS
23.5.2016 Vyučující
Šťastníková
Pondělí
Úterý
Předmět
24.5.2016 Vyučující
Středa
Předmět
25.5.2016 Vyučující
Čtvrtek
Předmět
26.5.2016 Vyučující
Témata HZS
Šťastníková
Šťastníková
Praxe na TCTV 112 - ŠVZ Místek
6
11:30
12:15
7
12:25
13:10
8
13:20
14:05
Oběd
Zdravotnická témata
Témata HZS
Oběd
Šťastníková
Oběd
Praxe na TCTV 112 - ŠVZ Místek
Šťastníková
Praxe na TCTV 112 - ŠVZ Místek
Šťastníková
Oběd
Praxe na TCTV 112 - ŠVZ Místek
Šťastníková
Témata HZS
27.5.2016 Vyučující
Šťastníková
9
14:15
15:00
Šťastníková
Zdravotnická témata
Předmět
Pátek
5
10:35
11:20
Šťastníková
plk. Ing. Radim Paloch
ředitel SOŠ PO a VOŠ PO
10
15:05
15:50
0 Zk § 11
Mimo areál školy
1
7:00
7:45
Pondělí
2
7:50
8:35
3
8:45
9:30
21. týden
4
9:45
10:30
5
10:35
11:20
6
11:30
12:15
7
12:25
13:10
Předmět
23.5.2016 Vyučující
Úterý
Předmět
Zkouška §11 - ROVS Brno
24.5.2016 Vyučující
Beneš, Bravanský, Kučera
Středa
Zkouška §11 - ROVS Brno
Předmět
25.5.2016 Vyučující
Čtvrtek
Beneš, Bravanský, Hovorka
Předmět
26.5.2016 Vyučující
Pátek
Předmět
27.5.2016 Vyučující
plk. Ing. Radim Paloch
ředitel SOŠ PO a VOŠ PO
8
13:20
14:05
9
14:15
15:00
10
15:05
15:50

Podobné dokumenty