The Biogel Eclipse® jsou sterilní latexové chirurgické rukavice s

Transkript

The Biogel Eclipse® jsou sterilní latexové chirurgické rukavice s
Latex
The Biogel Eclipse® jsou sterilní latexové chirurgické rukavice s obzvlášť vysokou
hmatovou citlivostí. Jsou o 30% jemnější než naše standardní chirurgické rukavice,
lépe padnou, jsou citlivější a pohodlnější.
Hlavní vlastnosti a výhody Biogel®
• 9 z10 chirurgů preferuje Biogel, protože lépe padnou, jsou citlivější a pohodlnější 1
• snížené riziko perforace s nejlepším výsledkem AQL (přípustná mez kvality) v oboru o hodnotě 0,651
• každá rukavice (100%) je testována naplněním vzduchem a vizuálně kontrolována z hlediska
kvality a bezpečnosti 1
• nepyrogenické, potenciálně snížené riziko pooperačních komplikací 2
SKUTEČNÁ BARVA - REF. 751
Doporučené použití
Informace o materiálu
Doporučeno pro veškeré chirurgické úkony, zejména
v neurochirurgii, plastické chirurgii a kardiochirurgii.
•
Kvalita Biogel
Biogel vykazuje v oboru nejlepší výsledek nepřítomnosti
perforací podle AQL (přípustná mez kvality) o hodnotě
0,65. Požadavek oborového standardu na AQL* je 1,5.
Čím nižší je číslo, tím méně perforací a tím vyšší kvalita
rukavice. Biogel má mezi hlavními konkurenty
prokazatelně nejnižší výskyt vad. Jiné rukavice než
Biogel mají nejméně 3,5 x vyšší pravděpodobnost vzniku
vady než rukavice Biogel 3.
přírodní latexová guma
potah z polymerního hydrogelu Biogel
• mikro-zdrsněný povrch
• zesílená, protiskluzová manžeta
• bezpudrové
• nepyrogenní
•
Číslo výrobku
Velikost
Páry
75155
75160
75165
75170
75175
75180
75185
75190
5 ½
50/Box
50/Box
50/Box
50/Box
50/Box
50/Box
50/Box
40/Box
4 krabice v balení
6
6 ½
7
7 ½
8
8 ½
9
Specifikace produktu Biogel Eclipse®
Číslo
výrobku
Velikost
Délka, mm
Rozložená dlaň šířka, mm
75155
5,5
283
71
75160
6,0
285
77
75165
6,5
285
85
75170
7,0
288
91
75175
7,5
298
75180
8,0
75185
75190
Standardní
požadavek
Biogel
Síla při protržení (N) (EN455)
Původní
Starší
9
9
15
13
96
Analýza typického akcelerátoru
% w/w
Dithiokarbamát (DTC)
x
< 0,05
299
103
Bifenyl thiokarbamid (DPTU)
x
žádný
8,5
301
109
Bifenyl guanidin (DPG)
x
žádný
9,0
301
115
Zinek merkaptobenzothiazol
(ZMBT)
Thiuramy
x
žádný
x
žádný
< 50µg/g
< 40µg/g
1,5
0,65
(Odchylka +20 mm;
-10 mm)
(±3 mm)
Počet párů v krabici: 50/40 u velikosti 9
Profil typické tloušťky - jednostěnná
Manžeta
6,7 mils
0,17 mm
Dlaň
8,5 mils
0,22 mm
Prst
9,4 mils
0,24 mm
Všeobecné informace
Kontraindikace: Tento produkt obsahuje přírodní latexovou gumu, která
může vyvolávat alergické reakce, včetně anafylaktického šoku.
Alergie: Rukavice Biogel jsou vyráběny tak, aby měly nízkou hladinu
vodou extrahovatelného proteinu. Prokázalo se, že mají nízký potenciál
způsobovat alergickou kontaktní dermatitidu nebo „alergii typu IV“.
Pyrogenita: Každá sada rukavic Biogel je testována z hlediska nízké hladiny
endotoxinu (< 20EU/pár)
Normy: Rukavice Biogel jsou testovány a vyráběny podle následujících
norem:
• kvalita/životní prostředí: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001
• výroba: EN455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4
• sterilnost: iradiace gama
• průnik virů: Bakteriofágový test, ASTM F1671
• alergenicita/pyrogenita: ISO 10993, (ČÁST 5 A 10)
Fyzikální vlastnosti
rukavice
Typický extrahovatelný protein
(s použitím modifikované Lowryho
metody) EN455/ASTM D5712
AQL* pro nepřítomnost perforací
(zkouška prosakování vody
1000 ml)
Po balení a ozáření
Běžný průměr při zpracování
Přilnavost
(měření povrchové přilnavosti.
Stupnice 1-5, čím vyšší hodnota,
tím vyšší úroveň odporu)
< 0,20%
n/a
2,0
Registrační orgán: V Evropě jsou rukavice označeny CE (notifikační orgán
BSi, číslo 0086) a jsou ve shodě se Směrnicí rady 93/42/EHS, § 3.2. V USA
jsou rukavice registrovány v systému FDA. Chirurgické rukavice Biogel jsou
produktem třídy IIa.
Skladování: Skladujete na chladném, suchém místě a chraňte před zdroji
tepla nebo přímého slunečního světla.
Balení: Jeden pár v balení ve vysoce kvalitním vnitřním obalu, baleném do
fólie (vyrobené z laminátu polyesteru a polyetylénu s nízkou hustotou). 50
párů v hromadném balení u velikostí 5,5 - 8,5, 40 párů u velikosti 9,0; 200
párů v přepravním obalu u velikostí 5,5 - 8,5; 160 párů u velikosti 90.
Likvidace: Rukavice a vnější obal lze likvidovat jako klinický odpad.
Papírový vnitřní obal, hromadný obal a přepravní obal lze recyklovat jako
papír nebo likvidovat jako klinický odpad.
Trvanlivost: Tři (3) roky od data výroby.
Výrobce: vyrobeno a baleno v Malajsii. Mölnlycke Health Care Sdn Bhd.
Země původu: Malajsie
E-mail: [email protected]
Datum vydání: květen 2012
Odkazy: Proč si vybrat Biogel. MKT004. 2009. Data v evidenci. 2. Zpráva Biogel o endotoxinu. REPRHV004. 2010. Data v evidenci.
3. Srovnání poruchovosti chirurgických rukavic při použití. Studie G009-005. 2009. Data v evidenci.
*AQL - přípustná mez jakosti odkazuje na maximální počet vadných produktů, který lze považovat za přípustný během náhodného
testování vzorků při kontrole, v tomto případě na nepřítomnost perforací v rukavicích.
Mölnlycke Health Care, s.r.o., Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3
tel. 221 890 511. Fax 224 817 582. www.molnlycke.cz
Názvy a loga Mölnlycke Health Care a Biogel jsou globálně registrovanými obchodními známkami
skupiny společností Mölnlycke Health Care. Copyright (2012)
#39928
Více najdete na www.molnlycke.cz

Podobné dokumenty

Kvalita Biogel Sterilní Biogel Eclipse® Indicator® System balený po

Kvalita Biogel Sterilní Biogel Eclipse® Indicator® System balený po Lowryho metody) EN455/ ASTM D5712 AQL* pro nepřítomnost perforací (zkouška prosakování vody 1000 ml) Po balení a ozáření Běžný průměr při zpracování Přilnavost (měření povrchové přilnavosti. Stupni...

Více

Symbols used on medical device labels

Symbols used on medical device labels sterilní produkt; informace o druhu sterilizace nejsou uváděny v případě použití více než jedné metody nesterilní produkt číslo šarže – kód výrobce spotřebujte do – datum, po kterém nesmí být zdrav...

Více

Katalog produKtů

Katalog produKtů Zlato/stříbrná izolační fólie chrání před podchlazením nebo před přehřátím. V nemocničním prostředí je vhodná při transportu pacientů, při ochraně před prochladnutím, při speciálních výkonech kde j...

Více

The world` made from Světová jednička v operačních rukavicích

The world` made from Světová jednička v operačních rukavicích poměr urychlovačů, což ještě více snižuje riziko vzniku alergických reakcí IV. typu. Product code Size Box quantity Product code Size Ks v balení/ 50 pair Č. výrobku

Více

Entwurf KCL Katalog 20.indd

Entwurf KCL Katalog 20.indd > dobrá mechanická zatížitelnost > dobrá přilnavost mokrých dílů díky profilaci vnitřní strany ruky > pohodlné nošení při dlouhodobé práci > neutrální vůči pokožce díky lepení trikotu bez rozpouště...

Více

Umíme používat rukavice?

Umíme používat rukavice? Cena nemusí být to nejdůležitější Z dlouhodobého hlediska vedou vyšší náklady na nákup bezpudrových rukavic k vyvážení prostředků spojených s léčbou alergických reakcí, jako následek použití alerg...

Více

I. Úvod do klonování a genového inženýrství

I. Úvod do klonování a genového inženýrství tak zvyšuje účinnost transkripce. Je umístěna upstream nebo downstream od kódující sekvence a může být stovky bází daleko od kódující sekvence kterou kontroluje. Silencer: Opak enhanceru. p faktory...

Více

Mechanismus působení toxických látek

Mechanismus působení toxických látek Dávka / odpověď Riziko = noxa x expozice Individuální sensitivita Reverzibilita nebo ireverzibilita poškození často závisí na reparační a regenerační schopnosti postižené cílové tkáně. Expozice neu...

Více