NOVINKY PONTU____str. 9 NOVÉ PRODEJNY

Komentáře

Transkript

NOVINKY PONTU____str. 9 NOVÉ PRODEJNY
casopis_PONT.qxd
31.1.2007
17:00
Str. 2
1/2007
NOVINKY PONTU____str. 9
NOVÉ PRODEJNY:
KROMĚŘÍŽ__________str. 4
OSTRAVA___________ str. 5
ÚVODNÍ SLOVO, OBSAH
casopis_PONT.qxd
31.1.2007
17:00
Str. 3
OBSAH
Představujeme
3
Naše provozovny
4
Pozvánka do města
7
Ohlédnutí za obdobím
8
Pont informuje
9
Sonda do vaší mysli
11
Anglicky snadno a rychle
12
Doporučujeme
13
Vážení spolupracovníci, čtenáři a ostatní,
Fotografická soutěž
14
Zábava
15
držící tento pravidelný občasník v rukou,
dostává se k vám zcela nový výtisk firemního
časopisu PONT.
V listopadu roku 2006 zaslal pan ředitel JPServis, a.s., pan Marek Cagášek na všechny prodejny e-mail, ve kterém nabízel pracovníkům PONTu
možnost, zařadit se o ucházení šéfredaktora
tohoto časopisu. Nevím kolik z vás zaslalo svoje
podněty, ale jednoznačně jsem dostal důvěru já.
Děkuji.
Vstupuji na toto pro mě neznámé nepopsané
pole s obavou, aby se mi podařilo vytvořit z mé
práce aspoň trochu zajímavý časopis. Píši z mé
práce, ale doufám, že ona tvořivost nebude ležet
pouze na mně.
Tímto vás, všechny, kteří tento časopis budete
číst, prosím o spolupráci při vytváření dalších
čísel časopisu a zasílání vašich názorů, myšlenek,
zážitků, básní, hádanek, prostě všeho, čeho lze
v časopise PONT užít a bude příjemné pro oko
čtenáře. I kritika je součást časopisu, jelikož se
s ní může ztotožňovat více čtenářů, proto i ji anonymně zasílejte.
Závěrem si dovoluji popřát celému týmu
PONTu i náhodným čtenářům mnoho veselých
zážitků, jak při čtení, tak i v životě.
Vlastislav Kalina
2
PONT
31.1.2007
17:00
Str. 4
PŘEDSTAVUJEME
casopis_PONT.qxd
PŘEDSTAVUJEME
Ředitelem společnosti a členem představenstva
JPServis, a.s. je pan Marek Cagášek, který ve
společnosti pracuje již od roku 1995. Po dokončení studií na dopravní průmyslovce a poté na
obchodní a manažerské škole nastoupil do prvního
zaměstnání ve společnosti JPServis jako řadový
prodavač. Je mu 30 let, je ženatý a má tříletou
dceru. V průběhu zaměstnání získal profesionální
certifikát v managementu na Open University.
Mezi jeho záliby patří zejména cestování
a počítače. Říká o sobě, že JPServis je jeho druhou
rodinou.
Provozním manažerem společnosti JPServis,
a.s. a zároveň členem dozorčí rady je od roku 2000
pan Jan Mráz, který dříve pracoval jako ředitel
hotelu Corint. Do společnosti JPServis, a.s.
nastoupil na počátku dynamického rozvoje společnosti. Vystudoval střední průmyslovou školu
dopravní a v průběhu zaměstnání u společnosti
JPServis, a.s. mu bylo umožněno získat certifikát
efektivní manažer na Open University. Je mu 32 let,
je ženatý a má čtyřletou dceru. Mezi jeho záliby
patří v prvé řadě rodina a pokud zbude čas, tak
sport. Rád cestuje a poznává nepoznané.
Manažerem pro marketing a PR je ve společnosti JPServis, a.s. od začátku roku 2004 pan
Mgr. Marek Holinka. Marku Holinkovi je 33 let
a dříve pracoval v potravinářském řetězci Delvita
a Kaufland jako ředitel supermarketu. Vystudoval
právnickou fakultu Univerzity Karlovy, ale hned po
studiích se začal věnovat obchodu a marketingu,
což mu vydrželo i v JPServisu. Je svobodný,
ale v nejbližší době očekává se svou přítelkyní
narození dcerky (možná syna – pozn. redakce).
Mezi jeho záliby kterým se věnuje ve svém volném
čase, kterého jak on sám říká příliš mnoho nemá,
patří zejména kulturní a společenské akce.
Manažerem pro informační systémy je ve společnosti JPServis, a.s. od začátku roku 2006 pan
Otakar Kalenda, který na tuto nově vzniklou pozici přišel z prodejny na Smíchovském nádraží
v Praze, kde pracoval od roku 2002 jako vedoucí
směny a později jako vedoucí prodejny. Dříve se
věnoval podnikání v oblasti pohostinství jako
vedoucí restaurace a také prodejem výpočetní
techniky. Je svobodný, bezdětný a zajímá se především o novinky z oblasti informačních
technologií.
PONT
3
NOVÉ PRODEJNY
casopis_PONT.qxd
31.1.2007
17:00
Str. 5
NOVÁ PRODEJNA PONT
OTEVŘENA V KROMĚŘÍŽI
Zlínský kraj je převážně hornatý, zhruba jednu
třetinu území tvoří pohoří Beskydy, hornaté jsou
především pohraniční části kraje, místní lesnatá
pohoří kdysi tvořila přirozenou hranici s Uherskem. Směrem na západ do vnitrozemí se horský
charakter území výrazně mění a oblast Kroměřížska již patří spíše k níže položeným úrodným
zemědělským oblastem. Tento kraj dodnes není
napojen na dálniční síť. Do budoucna se však připravuje dostavba dálnice D1, která dnes vede ze
západu (od Brna a Vyškova) a končí přibližně
13 km od Kroměříže. Právě v tomto malebném
moravském městě s více jak sto tisíci obyvateli
otevřela naše firma na začátku listopadu loňského roku svou v tu dobu již sedmnáctou prodejnu
PONT.
Prodejna byla uvedena do provozu v nově zrekonstruované nádražní hale železniční stanice
Kroměříž. Na její prodejní plochu, která má 45m2
bylo umístěno téměř dva tisíce položek zboží.
Protože nám záleží na tom, aby naši zákazníci,
kteří při své cestě do Kroměříže nakoupí nějaký
produkt v Plzni, odkud vyjíždí, našli totéž i v Kroměříži, jsou druhy zboží na této nové prodejně
shodné se zbožím umístěným i v ostatních prodejnách PONT po celé ČR. Stejně jako ve většině
našich provozoven, byl i zde umístěn terminál
4
společnosti Sazka, a.s., na kterém si mohou
zákazníci například dobít mobilní telefon, nebo
vsadit Sportku.
V Kroměříži, stejně jako v dalších místech, kde
v posledním roce naše prodejny vznikly, byl vedle
PONTu zrealizován i projekt Fornetti Caffé. Toto
občerstvení s pultovým prodejem je umístěno
naproti prodejně PONT přes halu. Společně tak
v Kroměříži plní oba provozy bezezbytku funkci
servisních kompaktních středisek, které mohou
zákazníků nabídnout širokou škálu výrobků.
Kroměřížský PONT uspokojuje potřeby našich
zákazníků pod vedením zkušené vedoucí paní
PONT
31.1.2007
17:00
Str. 6
PRODEJNA PONT
V OSTRAVĚ – SVINOVĚ
Rekonstrukce největšího a současně nejmodernějšího nádraží v Moravskoslezském kraji
Ostrava Svinov byla zahájena v létě 2004 a vyžádala si celkové náklady ve výši 580 miliónů korun.
Nádražím projde denně až 30 tisíc lidí, a tak by
bylo škoda tohoto potenciálu nevyužít a nebýt
u toho. Proto jsme se rozhodli v druhé polovině
roku 2006 kdy byla rekonstrukce nádraží definitivně ukončena, zrealizovat další z našich moderních projektů v podobě prodejny PONT a pultového občerstvení Fornetti Caffé.
Aleny Obrtelové, která již v naší firmě pracuje od
roku 2001 a do převzetí PONTu v Kroměříži
působila jako vedoucí prodejny v Přerově. „Je to
vítaná změna a další impuls v chuti do práce,
navíc jsem mohla při rozjezdu PONTu v Kroměříži zúročit své dosavadní zkušenosti“, říká paní
Alena Obrtelová. Její tým pak doplňují tři vedoucí
směny a dvě prodavačky v občerstvení Fornetti
Caffé.
Popřejme prodejně PONT a Fornetti Caffé
v Kroměříži a samozřejmě všem našim zaměstnancům na těchto prodejnách vše nejlepší
v jejich pracovním i soukromém životě.
Marek Holinka
PONT
Prodejna PONT a k ní přilehlá prodejna Fornetti Caffé, která byla slavnostně otevřena v měsíci
prosinci 2006 se výjimečně nenachází na pozemku Českých drah, ale je umístěna do památkově
chráněné a kompletně zrekonstruované budovy,
která s železniční stanicí těsně sousedí.
Prodejna byla budována celkem 4 měsíce, kdy
před samotnými interiérovými pracemi došlo ke
kompletní rekonstrukci fasády domu. Stavební
práce provedla firma Fichna-Hudeczek, a.s., elektroinstalační práce pak firma Machoň. Interiéry
nám jako vždy navrhla paní Ing. Arch. Jana Vorlová, zařízení interiérů dodala firma Ambra Group,
s.r.o. a reklamu provedlo grafické studio
Mustang, s.r.o. Prodejní plocha PONTu činí 34m2
5
NOVÉ PRODEJNY
casopis_PONT.qxd
NOVÉ PRODEJNY
casopis_PONT.qxd
31.1.2007
17:00
Str. 7
a občerstvení zaujímá 11m2. Zázemí je společné
pro oba dva provozy a tak celková plocha činí
77m2.
Prodejna PONT má jako všechny naše provozovny tohoto typu otevřeno 365 dní v roce. Otevírací doba prodejny je od 05.00 hodin do 21.00
hodin. Prodejna Fornetti Caffé je otevřena od
06.00 do 18.00 hodin každý den.
Na obou provozech pracuje celkem pět našich
zaměstnanců. Oba provozy pak řídí vedoucí pan
Karel Bialek, který je u naší firmy zaměstnán od
podzimu loňského roku. Jak on sám říká „Práce
ve firmě JPServis, a.s. se pro mě stala pozitivní
změnou v rámci předešlé kariéry a budu rád, když
budu moc časem získané zkušenosti z jiných
oborů zúročit ve prospěch nové funkce, tak aby
pomohli v rozvoji nejen prodejny, na které působím, ale společnosti jako celku a tím se stali přínosem i pro mě samotného v dalších etapách
života, neboť co dokáže člověka naplnit víc než
vytvořeni zdárného díla.“
Přejeme všichni společně tomuto velmi modernímu a exkluzivnímu projektu do budoucna
mnoho spokojených zákazníků a dobré ekonomické výsledky.
Vlastislav Kalina
6
PONT
31.1.2007
17:00
Str. 8
OSTRAVA
KROMĚŘÍŽ
Třetí největší město naší země, známé jako
,,ocelové srdce republiky“. Navštívíte-li ho nenechte si ujít procházku ,,Stodolní ulicí“, kde jsou
vyhlášené kluby, bary a hospůdky.
Město historických památek, umění a kultury je
nazýváno ,,Hanáckými Aténami“. Je to jedno
z nejkrásnějších měst naší země. Komplex historických zahrad a arcibiskupského zámku byl
zapsán do seznamu světového dědictví
UNESCO.
Z Masarykových teras v centru města lze za
pěkného počasí shlédnout celé město a náměstí,
jemuž vévodí renesanční věž Staré radnice - sídlo
Ostravského muzea a mariánský morový sloup.
Dominantou města je 86m vysoká věž Nové radnice, z jejíž vyhlídky si můžete prohlédnout podhůří Beskyd a Jeseníků. Nejstarší památka města
Ostravy, Slezsko-ostravský hrad, se nachází na
soutoku řek Ostravice s Lučinou. K vidění je zde
stálá expozice o historii hradu, hradní sklepení
s čarodějnicemi, akvárium a hradní galerie.
V průběhu roku se zde konají kulturní a zábavní
festivaly. Další tipy na výlety, které potěší nejen
dospělé, ale i děti jsou:
• Areál Miniuni - zve vás k prohlídce 20 modelů významných budov evropských měst
a 50 papírových modelů světových měst.
• Pohádkový sklep strašidel - při návštěvě
sklepních prostor se ocitnete v 5 komnatách
plných strašidel a jiných pohádkových bytostí.
Prohlídková trasa je ozvučena a zpestřena tak,
aby se vyhnula negativnímu hororovému působení.
• Hornické muzeu OKD - to vám přiblíží historii
dobývání uhlí, navštívit můžete i důlní štolu
z 19.století.
• Vrch Landek - je přírodní a historicko-geologická rezervace s atraktivní sítí naučných stezek, kde se nachází již zmíněné hornické muzeum.
Arcibiskupský zámek se nachází přímo na
náměstí. V případě zájmu můžete vystoupat na
věž, nebo zajít do historických sálů či zámecké
obrazárny. Sklepy zámku vám poskytnou nejen
prohlídku, ale i ochutnávku mešních vín. Podzámecká zahrada vám poskytne nádherné místo
k relaxaci. Projít se zde můžete po krásném
parku, nebo si zapůjčit lodičku a sledovat labutě
v jezírku…. Tato zahrada však není v městě jediná. K procházce vybízí i Květná zahrada plná
labyrintů a úžasných rostlin, lemovaná dlouhou
stěnou s galerií soch antických bohů a postav
historie a bájí. Za zmínku ještě stojí ,,Biskupská
mincovna“ - expozice muzejního charakteru
o kroměřížském mincování a jistě vás zaujmou
také stroje používané při výrobě mincí a medailí.
Věříme, že při návštěvě tohoto města nám dáte
za pravdu, že opravdu patří mezi nejhezčí místa
naší země.
Vlastislav Kalina
Toto jsou jen střípky toho, co je v Ostravě
k vidění............
Vlastislav Kalina
PONT
7
POZVÁNKA DO MĚSTA
casopis_PONT.qxd
OHLÉDNUTÍ
casopis_PONT.qxd
31.1.2007
17:00
Str. 9
VEDOUCÍ ROKU
TROPICKÝ OSTROV V NĚMECKU
Jako již každoročně proběhlo hned na začátku
roku vyhodnocení nejlepších výsledků jednotlivých prodejen a vyhlášen vedoucí roku 2005.
V letošním roce titul „vedoucí roku“ neminul paní
Radku Rybkovou, která působí na prodejně
v Pardubicích na pozici vedoucí prodejny od
začátku provozu, tedy od poloviny roku 2002. Za
odměnu za dosažené výsledky se paní Rybková
podívala na tři dny do Paříže, kde společně
s vedením naší firmy navštívila mezinárodní
potravinářský veletrh SIAL 2006.
Střední Evropa a tropický ostrov? V Německu je
zkrátka možné vše. Nedaleko Berlína byl postaven
obrovský letecký hangár, společnost však zkrachovala a tak přišel na řadu Malajský investor,
který tuto halu proměnil na ráj na zemi. Tropické
ostrovy tak byly přiblíženy obyčejným smrtelníkům,
kterým je nabídnuta umělá pláž, tropický park, plážový volejbal, nespočet restaurací či malajští
tanečníci. No řekněte, nezní tato nabídka lákavě?
Rozhodli jsme se tedy 13. 10. 2006 v pátek společně s dalšími našimi kolegy s prodejen a některými obchodními partnery přenést do Tropical
Islands. Z výletu se stalo velmi příjemně strávených 24 hodin v dobré společnosti.
TEAMBUILDING - KAMENICE
VÁNOČNÍ VEČÍREK
S LEKKERLANDEM
Pod profesionálním vedením odborníků na
podobné akce se ve dnech 21 a 22. 4. 2006 uskutečnil pro některé naše zaměstnance a obchodní
partnery velmi zajímavý a efektní teambuilding
v Kamenici nedaleko Příbrami. Díky své profesionální připravenosti akce naprosto splnila svůj účel
odstraňování komunikačních bariér a rozšíření
dovedností při teamové práci. Vzhledem
k úspěšnosti celého projektu připravujeme
podobnou akci i na letošní rok.
8
Stejně jako v roce 2005, tak i loni, v prosinci
roku 2006, proběhlo za účasti vedení společnosti, vedoucích PONTů i dalších kolegů z některých našich prodejen vánoční setkání s Lekkerlandem v Kutné Hoře. Vydařená akce plná
zábavy při návštěvě bobové dráhy, bowlingového turnaje a dobré večeře se pomalu a jistě
stává naší tradicí.
Marek Holinka
PONT
31.1.2007
17:00
Str. 10
NOVINKY PONTU
casopis_PONT.qxd
NOVINKY PONTU
Ke konci roku 2006 proběhlo výběrové řízení
na hlavního dodavatele zboží do našich prodejen
PONT. Zúčastnilo se ho několik firem. Nejlepší
nabídku předložila společnost Lekkerland. Proto
začátkem roku 2007 byla sepsána smlouva
o spolupráci na období tří let. Společnost Lekkerland bude dodávat do všech našich prodejen cca
60% celkového sortimentu zboží.
V současné době probíhá výstavba dalších
dvou prodejen PONT v železničních stanicích
Kolín a Opava. V Kolíně bude zároveň s prodejnou PONT otevřeno i občerstvení Fornetti Caffé.
Otevření se plánuje na začátek dubna 2007.
V průběhu tohoto roku by se mělo otevřít ještě
další Fornetti Caffé v Praze Holešovicích.
Začátkem roku 2007 byla zaregistrována další
naše doména www.fornetticaffe.cz, která je přesměrována na naší hlavní doménu www.ponty.cz.
Ke konci roku 2006 naše společnost zakoupila
nový informační systém KARAT, který v sobě
zahrnuje všechny dosud u nás používané aplikace (účetnictví, majetek, mzdy, personalistika).
V současné době probíhá implementace. Nový
systém by nám měl do budoucna ušetřit čas
a peníze.
V měsíci únoru 2007 proběhne jako každoročně vyhlášení vedoucího roku. Na tuto akci
bychom chtěli pozvat i naše zaměstnance, kteří
by se chtěli zúčastnit. Akci plánujeme v prostorách multikina, kde bude připraveno malé občerstvení a po vyhlášení se bude promítat vybraný
film jen pro nás.
Ke konci minulého roku jsme bohužel ukončili
pracovní poměr s vedoucím prodejny PONT
Praha Smíchov panem Pavlem Špírkem. Bohužel
jsme zjistili, že dotyčný zpronevěřil finanční hotovost a manipuloval s výsledkem inventury.
Nahradila ho slečna Ingrid Bašná, která u nás
pracovala jako vedoucí směny.
Marek Cagášek
PONT
9
PONT INFORMUJE
casopis_PONT.qxd
31.1.2007
17:00
Str. 11
HELENA VOSTŘÁKOVÁ
Úvodem bych chtěla poděkovat panu Kalinovi za
možnost rozloučit se alespoň tímto způsobem se
svými kolegy a kamarády. Jak všichni ví, jsem
v očekávání , kdy se nám na přelomu dubna a května narodí chlapeček, na kterého se s námi těší
i 9 letá Lucinka.
U firmy JPServis, a.s. pracuji od prosince 2002.
Nastoupila jsem jako prodavačka a od února 2003,
kdy jsem prošla řádným konkurzem, zastávala
funkci vedoucí prodejny v Plzni. Za mého působení
prodejna dosahovala rok od roku lepší výsledky
a jistě patřila mezi ty produktivnější......
Při nástupu jsem ani nečekala, že zůstanu tak
dlouho. Plánovali jsme miminko již dříve, ale nějak
se mi od Vás a od této práce nechtělo. Jsem člověk, který stojí rád na svých nohou a vedení společnosti nám toto v rámci možností umožňovalo.
Jelikož jsem musela od prvního dne, kdy mi lékař
potvrdil těhotenství, zůstat doma, začala funkci
vedoucí prodejny vykonávat moje sestra Lenka
Trappová, která v létě opustila chvíle v kruhu rodinném a v největší krizi mi s prodejnou pomohla.
10
Po dobu mé mateřské dovolené mě bude zastupovat. Doufám, že prodejnu povede k tomu nejlepšímu, proto jí přeji hodně zdaru, pevné nervy
a mnoho pracovních úspěchů.
Ráda vzpomínám na všechny společné akce.
Jak mnoho z Vás ví, na tyto jsem se vždy velice těšila, neboť to byly chvíle relaxu, odpočinku od všedního života a hlavně spousta hezkých zážitků.......
Rychle jsem se s Vámi všemi spřátelila, mnoho
z našich kolegů se postupně vyměnilo, ale zážitky
a vzpomínky na každého z Vás mi zůstanou v srdci
jistě hodně dlouho. S Vámi se tímto dočasně loučím
a přeji Vám, aby se dařilo jak v životě soukromém,
tak pracovním.
Od nástupu na nemocenskou v září 2006 mně
do poloviny prosince trvalo, než jsem se vymanila z myšlenek na práci. Moc mi pracovní nasazení chybělo. Tato etapa se prozatím pro mě uzavírá a začíná etapa nová a pro mě jistě jedna z nejkrásnějších. Překlenul se rok, začínám pomalu
připravovat výbavičku a ve mně se otevírá veliké
srdce, to mateřské.
Se vzpomínkou.....Helena Vostřáková
PONT
31.1.2007
17:00
Str. 12
GRATULUJEME
SONDA DO VAŠÍ MYSLI
Že lidskou psychiku ovlivňuje prostředí a barvy
v něm je všem jistě známé. Dovoluji si tedy tvrdit,
že koncepce filiálek PONT působí klidným a mírumilovným dojmem.
Důkazem toho je prosincová návštěva falešného
kontrolora pana Popelky v Praze na Hlavním nádraží, kde se v klidu ve večerních hodinách legitimoval a tázal se na přítomnost pana vedoucího. Po
sdělení vedoucí směny ZB, že pan vedoucí bude
přítomen zítra, v klidu předal vedoucí směny papír
označený razítkem s údaji a tužkou dopsal svoje
telefonní číslo s požadavkem, atˇ pan vedoucí
zavolá a dohodnou si termín kontroly. A v klidu
odešel, aby na druhý den v klidu přišel a nechal si
zkopírovat další “návštěvní“ papíry s razítkem.
Druhým a větším důkazem uklidňující koncepce
PONTů je návštěva spartakiádního vraha (odsouzen
1985) pana Jiřího Straky, který si 5. 1. 07 v ostravské prodejně v klidu nakoupil a prodavač to přežil.
Architektům děkujeme za hezké prostředí a prodavači gratulujeme.
Na této stránce se budete setkávat s výplody
vaší fantazie, atˇ už ve formě názorů, příběhů,
básní, obrázků a fotek.
Budou zadány vždy dvě slova na písmena od
konce abecedy, nyní to jsou písmena V a Z. Do
dalšího čísla jsou k zamyšlení a zpracování tato
slova: VÍRA
ZÁVIST
Vlastislav Kalina
Jako náznak možného zpracování zde uvádím
malý příklad:
nešla z kostela
a přinesla mi anděla
z tváře anděla
závist na mě hleděla
jelikož včera, dnes i zítra zase
žiju na tom světě jako …..
no prostě mám se blaze
Těšíme se na vaše příspěvky, které jsou povinné.
Nebudu vše dělat sám!
A díla jiných:
• víra je tak široký pojem, že se do něj vejde
téměř cokoliv …
• víra úzce souvisí s láskou – snadno věříme
tomu, kdo miluje nás a koho milujeme my
• naše závist trvá vždy déle než štěstí těch, jimž
závidíme
• nezáviď nikomu, protože nevíš, zda neskrývá
něco, co bys s ním za žádnou cenu neměnil
PONT
11
PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNANCŮ
casopis_PONT.qxd
PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNANCŮ
casopis_PONT.qxd
31.1.2007
17:00
Str. 13
ANGLICKY SNADNO A RYCHLE
V úterý 2. 1. 07 kolem deváté hodiny večerní přišla na filiálku v Praze Hlavním nádraží nakupovat
asi tak 25letá slečna, která se mi podle pohybů
a stylu oblékání nelíbila. A už vůbec se mi nelíbila
z pohledu obchodníka, když jsem ji hleděl do tváře
- oči cosi prozrazovaly. Patřila mezi ty “zákazníky“,
žádajíce si ze strany prodavačů více ostražitosti,
v čemž mě utvrdila, když si začala do košíku dávat
sladké tyčinky, které se ztrácí, protože je mají tito
lidé rádi. Vypadalo to, že je sama, ale byl s ní mládenec, se kterým nevedla žádnou – ani ústní, ani
tělesnou - komunikaci. Ten také do košíku přihodil
nějakou tu sladkost a protože nebyl asi skromný,
přihodil marcipánové kmeny. Už tak velkou ostražitost jsem ještě zvýšil.
Po chvilce se s nákupem a bez jediné podezřelé známky v chování odebrali k pokladně, už
nebylo se čeho – vždy je se čeho – obávat! Po dvou
minutách se mě kolega Miloš Kubíček, který byl za
pokladnou, ptá, „Bereme platební karty American
Express?“. Už tónem otázky říkal, že ne. A já jsem
se sám sebe ptal, jak oni mohli získat platební
kartu? Platební karty si přece zařizují lidé s pravidelným a stálým příjmem, čili práceschopné. Takže
má odpověd zněla, „Ne, tyhle nebereme“. “Zákazníci se pokoušeli cosi kolegovi vysvětlit, čemuž
jsem nerozumněl, neboť jsem stál opodál. Došel
jsem k pokladně a říkám kolegovi, „požádejte slečnu o občanku“. V tu chvíli slečna sklonila hlavu
a začala prohledávat obsah kabelky. Do té doby
jsem si myslel, že platební karta patří mládenci, protože s kartou pořád mával a kolegovi něco říkal.
A protože slečna stále hledala v kabelce, ptám se ji,
„To je Vaše karta?“, odpověd zněla, „Yes“. Mé
doměnky byly potvrzeny, karta nebyla ani jednoho
z nich.
On něco řekl anglicky i ona přidala anglickou
větu. Nedbaje jejich vět, říkám před nima a důrazně
kolegovi, „To neberte, to je zlodějna! To je jasný. To
se pozná podle ksichtu!“.
V tichosti bez nákupu odešli…
Po jejich odchodu mi kolega zdělil, co bylo
vyřčeno v oné “anglické větě“, které jsem nerozumněl. Věta zněla, „We haveęt my pass.“ (My
nemáme můj pas.). A on jak tou kartou mával,
„O.k.. No problem“.
Kartu jsme zamítli a opravdu nebyl problém.
A protože jsem se nikdy anglicky neučil, byl jsem
potěšen, že mi “angličtí“ zákazníci rozumněli, ale
hlavně, že pochopili.
Vysvětlení našeho jednání při odmítání platební
karty: vezme-li obsluha odcizenou platební kartu
a poškozený kartu ještě nezablokuje, tudíž se z ní
dá odečíst částka a odečte se, banka po čase
zažádá o vysvětlení a částku požaduje po obsluze
platebního terminálu.
Vlastislav Kalina
12
PONT
31.1.2007
17:00
Str. 14
…. PŘI PRÁCI MYSLI, ZKLIDNÍ DUŠI
DAN MILLMAN – Cesta pokojného bojovníka
Předností Millmanova příběhu o nesnadné
cestě od pouhého vnějšího úspěchu k nalezení
sebe sama je autenticky vyznívající snaha
o zakotvení pomíjivého, každodenního života
v hodnotách, které trvají věčně a jsou zdrojem
jeho smyslu. Děj se odehrává v sedmdesátých
letech ve Spojených státech v San Francisku.
Tuto knihu vřele doporučuji zvláště dnes ve světě
kde kdy člověk neustále hledá něco o co by se
mohl opřít, kdy hledá odpověď na smysl života.
Okamžik, který právě teď probíhá je život, ne
minulost a ne budoucnost, protože minulost už
byla a nezměníme ji a budoucnost bude nakonec
jiná, než jsme si ji představovali a pokud se člověk oprostí od minulosti a budoucnosti, může
začít skutečně žít…….
Na konci roku 2006 vydal RICHARD MŰLLER
jak sám nazval „svoje vánoční album“. Nenechte
se mýlit názvem, na tomto albu nenajdete jedinou
píseň s vánočním textem. Veškeré písně jsou
zpracované v jazzové formě pojednávající
o lásce k ženě a životu a naladí vás do pohodové atmosféry. Pokud se rozhodnete pro koupi
alba, zaplatíte za něj 349,- Kč. Je jen škoda, že
album, které obsahuje osm příjemných písní, trvá
pouze 30minut.
Moj syn
Vraj vyšiel z mojej kopírky
Obaja sice nosíme trenýrky
Ale tvoja tvár
Synček vážený
Pochádza od jednej krásnej ženy….
úryvek:
„A co bys dělal Dane, kdyby ses dozvěděl, že
máš smrtelnou nemoc a nezbývá Ti moc života,
moc času?“ , řekl Sokrates. „Nevím, asi bych se
snažil udělat vše, co jsem chtěl a přál si.“, odpověděl Dan.„Tak Ti teda oznamuji Dane, že máš
smrtelnou nemoc, která se jmenuje narození.“
Tibor Javorka
Legendární autorská dvojice Petr Hapka
a Michal Horáček, přichází po pěti letech,
s novým, dlouho očekávaným albem – Strážce
plamene. Nevšední kvalitu zaručují nejen autoři,
ale i interpreti: Hana Hegerová, Jana Kirschner,
Szidi Tobiáš, Daniel Landa, Jaromír Nohavica,
František Segrado, Bára Batiková, kteří interpretují vynikající kolekci jedenácti písní. Už úvodní
singl alba ,,První noc v novém bytě“, hodně
napovídá o síle celého alba.
Vlastislav Kalina
PONT
13
PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNANCŮ
casopis_PONT.qxd
ZÁBAVA, SOUTĚŽE
casopis_PONT.qxd
31.1.2007
17:00
Str. 15
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
V dnešní technické době, jistě každý vlastní
přístroj, kterým se dá fotografovat, a proto vyhlašujeme SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ FOTOGRAFII.
K zůčastnění je třeba: přístroj, vítězné prostředí, ale hlavně, soutěžící musí být objektem fotografie.
Z fotografií uveřejněných v aktuálním čísle
bude redakční radou vybrána nejhezčí a její autor
obdrží poukázku v hodnotě 300,- Kč. Tuto částku může využít dle svého rozhodnutí (vstupenky
na kulturní akce, do kina, či na možnost najíst se
v dobré restauraci).
Soutěž bude vyhlášena na jeden rok, tzn., že za
období roku 2007 budou vyhlášeni čtyři vítězové,
z kterých na začátku příštího roku vyberete „nejlepší fotografii roku“, která bude uveřejněna
v časopise číslo 2/2008. Autor „nejlepší fotografie roku“ obdrží poukázku v hodnotě 1.000,-Kč.
Fotografie do soutěže zasílejte na e-mailovou
adresu [email protected] a to nejpozději do
20. března 2007. Po tomto termínu bude soutěž
uzavřena a proběhne vyhodnocení. Prvního vítěze
vyhlásíme v čísle 2/2007.
Fotografie ve spodní části jsou nesoutěžní,
měli by sloužit pro vaší inspiraci.
Těšíme se na vámi zasílané fotografické práce.
Vaše redakce.
14
PONT
31.1.2007
17:00
Str. 16
ZÁBAVA, SOUTĚŽE
casopis_PONT.qxd
OPTIMISTA JE ČLOVĚK, KTERÝ VYPLŇUJE „SUDOKU“ FIXEM.
pro začátečníky
pro středně pokročilé
Jaký je u mužů rozdíl v ODVAZE, COOLNESS
a HOODNĚ COOL?
ODVAHA:
Ráno ve tři přijdeš domů ožralý. Tvoje žena stojí
u dveří s koštětem a ty se jí zeptáš: „Zametáš,
nebo ještě někam letíš?“
COOLNESS:
Ráno ve tři přijdeš domů ožralý. Smrdíš dámským pafrémem a na košili máš rtěnku. Plácneš
manželku po zadku a řekneš: „Tak a teď jsi na
řadě ty!“
HOODNĚ COOL:
Ráno ve tři přijdeš domů ožralý.
Manželka leží v posteli a nespí.
Vezmeš si židli a sedneš si k ní. Na její otázku: „Co
to má znamenat?“ odpovíš: „Chci sedět v první
řadě, až ten cirkus začne.“
Bezkonkurenční feministický vtip
Když Bůh stvořil Adama a Evu, zbyly mu ještě dvě
věci, které jim chtěl dát. Bůh řekl:
„Mám pro vás ještě dva dárky, pro každého z vás
jeden. Ten první je moci čurat vestoje.“
Adam ho přerušil: „Já to chci, já to chci! To bude
báječné a můj život bude mnohem jednodušší
a veselejší!“ Pak se podíval na Evu a Eva přikývla
a řekla: „No proč ne, pro mne to není tak důležité.“
Tak dostal Adam od Boha tento dárek. Adam
výskal radostí, poskakoval a čural tu zde, tu onde,
běžel na pláž, čural i tam a obdivoval se obrazcům,které se mu podařilo vytvořit v písku. Bůh
s Evou pozorovali Adamovo nadšení a se zeptala
Eva Boha:
„A ten druhý dárek,který jsi nám chtěl dát?“
„To je mozek, Evo. To je mozek.“
PONT
15
casopis_PONT.qxd
31.1.2007
17:00
Str. 1
Informační občasník, ročník 2007
Vydavatel: JPServis, a.s., Chodovská 3, 141 00 Praha 4, www.ponty.cz
Redakce: Vlastislav Kalina, Marek Cagášek, Marek Holinka, Foto: archiv
Tisk: Tiskap s.r.o., Na Louži 2a, 101 00 Praha 10

Podobné dokumenty

NOVÉ PRODEJNY - JPServis, as

NOVÉ PRODEJNY - JPServis, as Pevně věřím, že každý z Vás vykročil tou správnou nohou. Rok 2008 bude pro nás všechny rok legislativních změn, které pocítí každý. Ať už to je zvýšení DPH na 9%, platba regulačního příspěvku u lék...

Více

NOVÉ PRODEJNY - JPServis, as

NOVÉ PRODEJNY - JPServis, as nových prodejen (od vyhledání prostor, přes jejich úpravy, až po úspěšné otevření), ale i rozvoj franchisového konceptu, kterým se společnost JPServis, a.s. již dnes zabývá. V současné době je hlav...

Více

NAŠE PROVOZOVNY Praha - Masarykovo

NAŠE PROVOZOVNY Praha - Masarykovo zákoutí provoní celou nádražní halu a díky tomu je cílem mnoha hladovějících zákazníků, ale i těch, kteří mají jen chuť na něco dobrého. Prodejny jsou hojně navštěvovány zákazníky, kteří se rádi vr...

Více