Koláč pro Domácí hospicovou péči 2009

Transkript

Koláč pro Domácí hospicovou péči 2009
Tisková zpráva
Koláč pro domácí hospicovou péči proběhl
Oblastní charita Třebíč pořádala charitativní akci s názvem Koláč pro domácí hospicovou péči. Akce se uskutečnila
při příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče ve čtvrtek 8.října 2009 dopoledne v Třebíči na
Komenského náměstí a v centru Jaroměřic n. R. a Náměště nad Oslavou.
Darem 20,-Kč za koláč mohli občané pomoci v péči o nevyléčitelně nemocné.
Celkem bylo za 195 koláčů získáno 4 645 Kč a bude za ně nakoupeno obvazové krytí na rány.
Děkujeme všem, kteří nezůstali lhostejní a podpořili tuto dobrou věc!
Domácí hospicovou péči je poskytuje tým odborníků nevyléčitelně nemocným lidem i jejich rodinám s posláním umožnit
nemocným důstojně prožít závěrečnou etapu života v domácím prostředí u svých rodin a blízkých.
„Podle potřeb a přání nemocného a jeho rodiny se ošetřovatelská a lékařská péče kombinuje s pomocí sociálně právní,
psychologickou či duchovní. Pracovníci domácí hospicové péče poskytují všestrannou oporu příbuzným a přátelům
umírajících, doprovázejí také pozůstalé v těžkém období truchlení, nabízí jim pomoc při zařizování potřebných
záležitostí týkajících se rozloučení se zemřelým a podporují je v návratu do běžného života,"
říká Pavla Dvořáková, vedoucí Domácí hospicové péče Třebíč.
Bližší informace podá na tel. č. 608 860 175, 739 389 229.
Třebíč 9.10.2009
Ing. Marie Paločková
pracovnice pro propagaci Oblastní charity Třebíč
L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč
tel. 568 408 482, [email protected]