NOVINKY 2011 - POLYSCIENCE

Komentáře

Transkript

NOVINKY 2011 - POLYSCIENCE
NOVINKY 2011 - POLYSCIENCE
Objevte nové zp soby jak p edstavit vaši
kuliná skou tvo ivost
Vakuové va ení.
Sous Vide™Professional
Výkonný p ístroj pro va ení rozmanitých pokrm p i vyšší
kontrole než u jiných zp sob va ení. Potraviny se va í ve
vakuovém sá ku p i nízké teplot .
- Kontrola teploty, asu a tlaku p i va ení
- Zlepšení chut a zachování š ávy v pokrmu
- Úžasná struktura a rovnom rná tepelná úprava pokrmu
- Ideální pro zachování d ležitých živin v potravinách
- Ekonomické výhody zahrnují nižší váhový úbytek potraviny
i va ení (p edevším u masa), asová úspora díky novému
uspo ádání va ení, výborná kontrola porcí a mén odpadu,
minimální nároky na údržbu.
Uzení.
Udící pistole - Smoking Gun™
-
použijte studený kou k dokon ení pokrmu
udí tekutiny, maso, mo ské produkty, okoládu, koktejly atd.
vytvo te jedine ný kuliná ský zážitek
dodáváno v etn 2 ks balení r zných druh d evin
za p íplatek 390,- K velká sada 4 druh udících d evin
Cena bez
DPH:
19.900,- K
Cena bez
DPH:
1.980,- K
Rychlé zmrazení.
Mrazící deska - The Anti-griddle™
- rychlé jednosm rné zmrazení -34,4 °C
- pokrm ztuhne na povrchu, ale uvnit z stane v tekutém
i polotekutém stavu
- zmrazí omá ky, pyré a vytvo í polozmrzlé potraviny s
duální strukturou, tj.stabilním a k upavým povrchem a
chladným krémovitým jádrem
Cena bez
DPH:
32.800,- K
Platnost od: 1. ervna 2011

Podobné dokumenty

Udící pistole Smoking Gun

Udící pistole Smoking Gun Udící pistole Smoking Gun Kód zboží: PSC-SG2PSC Výrobce: Polyscience (USA) Dostupnost: skladem 6 a více kusů TECHNICKÉ PARAMETRY Kód: PSC-SG2PSC Rozměry mm (ŠxHxV): 190 x 48 x 150 Příkon el. (kW) /...

Více

Pizza od 125,00 Kcˇ

Pizza od 125,00 Kcˇ Kukuřice  Jalapeños  Chilli papričky ČČervená cibule ČZelený chřest Č

Více

Ventura - TI1.CHP

Ventura - TI1.CHP © ISMC Potravinářství a Gastronomie ČR

Více

3D Tisk - příprava

3D Tisk - příprava EXTRUDER CONTROL z hlavního menu ovládacího panelu. Teplotu tiskové hlavy můžeme ovládat v tomto režimu manuální kontroly tlačítky +Y a –Y. Nastavíme teplotu 200°C (nastavujeme hodnoty v řádku E1, ...

Více

stáhnout a vytisknout ve formátu PDF

stáhnout a vytisknout ve formátu PDF m?li možnost realizovat zde své nápady. „Prostor nep?edstavuje pouze p?edvád?cí místnost, ale je zárove? místem, kde se setkávají hosté a zákazníci, spole?enským prostorem, jednací místností, míste...

Více