Technický list Jotun Facade 2403

Komentáře

Transkript

Technický list Jotun Facade 2403
Technický list
16358
^(ValidationDate)
16358;16366;16374;16382;16390
3
3
1
Approved
Jotun Facade 2403
POPIS PRODUKTU
Tato prášková barva neobsahující TGIC ani olovo je specificky vyvinuta pro splnění nejpřísnějších požadavků
stavebního průmyslu. Poskytuje dlouhověkost projektům a stavebním komponentům zajištěním zachování lesku,
stálobarevnosti a ochrany proti korozi. Tato prášková barva umožňuje efektivní aplikaci a poskytuje rovnoměrnou
tekutost a atraktivní úpravu povrchu i po recyklování.
Oblasti použití
Primární oblasti aplikace jsou hliníkové extruze a obložení v architektuře. Pro své celkové vynikající vlastnosti a
atraktivní vzhled je tento produkt vhodný pro aplikace na ostatní železné i neželezné podklady.
Při použití sítotisku nebo těsnicích tmelů je vhodné provést samostatné zkoušky, abyste zajistili kompatibilitu a aby
byla splněna požadovaná kritéria kvality.
VLASTNOSTI PRÁŠKU
Skladování
Uchovávejte na suchém chladném místě. Maximální teplota 25 °C. Maximální relativní vlhkost 60 %. Trvanlivost
produktu je 24 měsíců od data výroby za podmínek uvedených v tomto dokumentu.
APLIKACE
Předúprava
Celková kvalita nátěrové hmoty závisí do značné míry na typu podkladu a typu a kvalitě jeho předúpravy. Pro dosažení
optimálních výsledků doporučujeme dodržovat pokyny a doporučení dodavatele prostředku pro předúpravu povrchu.
Doporučované typy předúpravy pro nejčastěji používané podklady jsou:
Podklad
Hliník
Ocel
Pozinkovaná ocel
Závěrečný oplach (dejonizovaný)
Předúprava
Chromátování
Fosforečnan zinečnatý
Fosforečnan zinečnatý nebo chromátování
Poslední stékájící vodu z předmětu je třeba testovat při 20 °C.
Získané odečty by měly být pod hodnotou 30 µS/cm.
Pro aluminium doporučujeme také vhodnou předúpravu bez obsahu chromu. Vzhledem k množství různých
dostupných předúprav neobsahujících chrom je třeba používat pouze schválené systémy podle Qualicoat a GSB.
Podrobné rady je třeba si vyžádat u dodavatele předúpravy.
Vytvrzení
Datum vydání:
9 Červen 2016
Strana: 1/4
Tento technický list nahrazuje předcházející vydané listy.
Prosím přečtěte si technický list (TDS) spolu s bezpečnostním listem (SDS) týkající se tohoto produktu. Pro vyhledání nejbližšího
zástupce společnosti Jotun prosím navštivte naše webové stránky www.jotun.com
Technický list
Jotun Facade 2403
Vybavení
Vhodný pro nanášecí zařízení Corona nebo Tribo.
VZHLED
Dostupný v RAL, NCS a v širokém sortimentu barev přizpůsobených potřebám
zákazníka, tato nátěrová barva poskytuje škálu efektů, včetně metalického.
Barva
Tento produkt je také dostupný v kolekci chladných odstínů, výběr barev s
vlastnostmi odrážejícími teplo.
EN ISO 2813 (60°)
Lesk
30±5
*Je-li povrch aplikace příliš malý nebo nevhodný ke změření lesku pomocí měřiče lesku, je třeba lesk porovnat vizuálně
s referenčním vzorkem (ze stejného úhlu pohledu).
Měření lesku práškových barev s metalickým efektem může vykazovat rozdíl od hodnot specifikovaných v tomto
dokumentu. Doporučujeme vizuální porovnání s referenčním vzorkem.
KVALITA NÁTĚROVÉ HMOTY
Technické údaje uvedené níže jsou pro tento produkt typické, pokud jsou aplikovány následujícím způsobem:
Podklad
Pochromované aluminiové panely
Tloušťka podkladu (mm)
0,8
Tloušťka filmu (µm)
60-90
Typické hodnoty z testů.
Vlastnosti
Standard
Výsledek
Přilnavost
EN ISO 2409 (2 mm)
Odolnost proti rázu
EN ISO 6272 /ASTM D2794
Více než 23 palců-liber nebo 2,5 Nm bez
(průměr dopadajícího předmětu 15, popraskání filmu
9 mm)
Zkouška hloubením
EN ISO 1520
Hloubka deformace přesahující 5 mm bez
popraskání filmu
Pružnost
EN ISO 1519
Ohybová zkouška přes cylindrický trn,
splňuje 5 mm průměr trnu
Datum vydání:
9 Červen 2016
Hodnocení mřížkové zkoušky Gt0 (100 %
přilnavost)
Strana: 2/4
Tento technický list nahrazuje předcházející vydané listy.
Prosím přečtěte si technický list (TDS) spolu s bezpečnostním listem (SDS) týkající se tohoto produktu. Pro vyhledání nejbližšího
zástupce společnosti Jotun prosím navštivte naše webové stránky www.jotun.com
Technický list
Jotun Facade 2403
Tvrdost filmu
EN ISO 2815
Odolnost proti deformaci podle Buchholze:
> 80
Odolnost vůči maltě
EN 12206-1
Maltu musí být snadné odstranit bez
jakýchkoliv zbytků.
Vrtací, frézovací a řezací
zkouška
Bez vločkování nátěru.
Odolnost vůči postřiku
neutrální solí
ASTM B117
Bez vzniku puchýřků nebo ztráty přilnavosti
po 1000 hodinách
Odolnost proti vlhkosti
obsahující SO2
EN ISO 3231 (0.2 I SO2)
Bez infiltrace přesahující 1 mm po obou
stranách vrypu po 30 cyklech.
Odolnost proti vlhkosti
EN ISO 6270-2
Bez infiltrace přesahující 1 mm po obou
stranách vrypu po 1000 hodinách
Odolnost vůči mlze kyseliny
octové
ISO 9227
Po 1000 hodinách testování – maximálně
16 mm infiltrace podél 10 cm řezu
Urychlené stárnutí
DIN EN ISO 11507 (UVB - 313)
Cyklus: 4 hodiny při 50 ºC UV a 4 hodiny
při 40 ºC kondenzace. Nedochází ke
křídování, dobré zachování lesku a
stálobarevnosti po 300 hodinách testování.
Urychlené stárnutí
DIN EN ISO 11507 (UVA – 340)
Cyklus: 8 hodin při 60 ºC UV a 4 hodin při
45 ºC kondenzace. Nedochází ke křídování,
dobré zachování lesku a stálobarevnosti po
1000 hodinách testování.
Zkouška přirozeným stárnutím
ISO 2810 (South Florida, 27 ºN)
Nedochází ke křídování, dobré zachování
lesku a stálobarevnosti po 12 měsících
expozice (úhel 5º na jih).
Šíření plamene po povrchu
BS 476 Part 7 – 1997
Třída 1
Zkouška šíření plamene
BS 476 Part 6 – 1989
Vynikající ukazatel výkonnosti (I=1)
Celková solární odrazivost*
ASTM C 1549
Grade 2403R: TSR ≥ 0.25
* Platí pouze pro barvy uvedené v kolekci studených odstínů Cool Shades Collection’.
Schválení
Tento produkt je certifikovaný podle požadavků norem Qualicoat třídy 1 a GSB a jeho odolnost vůči povětrnostním
vlivům splňuje AAMA 2603. Schválení je konkrétní podle barvy a místní pobočky společnosti Jotun Powder Coatings.
Záruka produktu
Tento produkt je zaštiťován 10-letým systémem záruky na produkt, je-li používán na architektonický aluminiový
podklad, v souladu s příslušnými podmínkami.
Udržitelnost
Prášková barva je nanášena ve směsi vzduchu a prášku v přísně kontrolovaném výrobním procesu za použití
elektrostatické pistole a vysokoteplotní vypalovací pece, tak aby se vytvořila vypálená vrstva. V porovnání s mokrými
barvami nejsou během lakování uvolněny v podstatě žádné VOC. Nepoužitý prášek, nebo prášek z prostřiku mohou být
recyklovány s minimálním ztrátou. Odpad je nenáročný a bezpečný. Navíc všechny práškove barvy Jotun jsou bez
olovnaté.
Vyloučení opovědnosti
Datum vydání:
9 Červen 2016
Strana: 3/4
Tento technický list nahrazuje předcházející vydané listy.
Prosím přečtěte si technický list (TDS) spolu s bezpečnostním listem (SDS) týkající se tohoto produktu. Pro vyhledání nejbližšího
zástupce společnosti Jotun prosím navštivte naše webové stránky www.jotun.com
Technický list
Jotun Facade 2403
Informace v tomto dokumentu jsou uvedeny podle nejlepších znalostí a vědomostí společnosti Jotun, na základě
laboratorních zkoušek a praktických zkušeností. Produkty společnosti Jotun jsou považovány za polotovary a jako
takové jsou tyto produkty často používány za podmínek mimo kontrolu společnosti Jotun. Jotun poskytuje záruku
pouze na kvalitu samotného produktu. Lze uskutečnit drobné odlišnosti produktu pro splnění místních předpisů. Jotun si
vyhrazuje právo měnit uvedené informace bez dalšího upozornění.
Doporučujeme uživatelům, aby vždy kontaktovali Jotun ohledně poskytnutí konkrétních doporučení týkajících se
všeobecné vhodnosti tohoto produktu pro jejich potřeby a konkrétní aplikační postupy.
V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi různými jazykovými verzemi tohoto dokumentu platí verze v anglickém jazyce
(Velká Británie).
Datum vydání:
9 Červen 2016
Strana: 4/4
Tento technický list nahrazuje předcházející vydané listy.
Prosím přečtěte si technický list (TDS) spolu s bezpečnostním listem (SDS) týkající se tohoto produktu. Pro vyhledání nejbližšího
zástupce společnosti Jotun prosím navštivte naše webové stránky www.jotun.com

Podobné dokumenty

Technický list Jotun Facade 2481

Technický list Jotun Facade 2481 Celková kvalita nátěrové hmoty závisí do značné míry na typu podkladu a typu a kvalitě jeho předúpravy. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme dodržovat pokyny a doporučení dodavatele prost...

Více

Technický list Jotun Durasol

Technický list Jotun Durasol barvy. Při použití sítotisku nebo těsnicích tmelů je vhodné provést samostatné zkoušky, abyste zajistili kompatibilitu a aby byla splněna požadovaná kritéria kvality.

Více

Technický list Jotun Super Durable 2901

Technický list Jotun Super Durable 2901 takové jsou tyto produkty často používány za podmínek mimo kontrolu společnosti Jotun. Jotun poskytuje záruku pouze na kvalitu samotného produktu. Lze uskutečnit drobné odlišnosti produktu pro spln...

Více