11. prvomájová pouť rodin na Svatém Hostýně bude v neděli 1

Transkript

11. prvomájová pouť rodin na Svatém Hostýně bude v neděli 1
„Svěřme své děti a naše rodiny pod ochranu Pána a jeho svaté Matky, aby děti v rodině
dostávaly od rodičů pevný základ křesťanského života.
Zvláště prosme za prvopřijímající děti.“
11. prvomájová pouť rodin na Svatém Hostýně
bude v neděli 1. května 2016
Program pouti:
9:15 - u Vodní kaple - výzdoba májek (pentle si přineste)
a májová pobožnost - P. Ing. Jiří Šolc SJ, (+procesí)
10:15 - Mše sv. za rodiny a bohoslovce - P. Antonín Štefek, rektor semináře
Přestávka na oběd
12:30 - výstup dětí do věže baziliky (s výkladem)
13:00 - Požehnání
13:30 - P. RNDr. Bac. Jiří Kučera, C.S.P., M.A. v Jurkovičově sále
„Srovnání katolické výchovy dětí v rodinách v ČR & USA“, beseda
Program pro děti
Cesta světla
Děkanátní Centrum pro rodinu Spolu Vsetín www.cprs.cz
Přeprava účastníků prvomájové pouti rodin
PĚŠÍ:
23:30 – odchod z Valašské Polanky
02:00 – od kostela Vsetín
CYKLISTÉ: dle vlastní domluvy
AUTOBUSY s povolením k výjezdu k bazilice
7:30 – od kostela Vsetín
7:15 – Hovězí obec
7:00 – Horní Lideč, zastávka u kostela
7:00 - Karolinka
Návrat přibližně v 15:00
Cena 170 Kč pro dospělé, děti do 15 let zdarma.
Přihlášky v sakristiích kostelů nebo na Centru pro rodinu Spolu, www.cprs.cz do 27. dubna 2016 (včetně)