1. Tatík mě zlehka překračoval, syn na mě rukou dosahoval, vnuk na

Transkript

1. Tatík mě zlehka překračoval, syn na mě rukou dosahoval, vnuk na
1. Tatík mě zlehka překračoval,
8. V mokrém zámku žije panna,
syn na mě rukou dosahoval,
penízky je posypána,
vnuk na mě kouká do nebe.
nikdo nic té panně
_ _ _ _ _
neprodá však za ně.
2. Sluní se na trůnu, nešetří vůní,
_ _ _ _
královskou korunu, hlídá jí trní.
9. Maličký vojáček,
_ _ _ _
hubený jak tříska,
3. Když je živé,
když jede do boje, vesele si píská.
neradi se tím obíráme,
Ten, kdo ho zabije,
když je mrtvé, i prsty si
vlastní krev prolije.
od něho lížeme.
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _
10. Šedé zvířátko ve vzduchu lítá, není to pták, ale hmyz chytá.
4. Nosí teplý kožich.
_ _ _ _ _ _ _
Špičatými noži
11. Který pták má na konci abecedu?
dělá díry do ledu,
_ _ _ _ _ _
chytá ryby k obědu.
12. Který pták má na ocase raka?
_ _ _ _
_ _ _ _ _ _
5. Šlape tiše, nekřičí,
13. Umí stříhat ušima
staví si dům z jehličí.
a má tvrdou palici.
Díky svojí píli
Jeho jméno slušívá
nemá dlouhou chvíli.
nejzadnější lavici.
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _
6. Má housličky, tenké struny.
14. Nehezký zrodí se,
Třebaže je nepatrný,
ve schránce vyspí se,
Když svůj koncert rozehrává,
krásný pak na květu se pyšní.
sluníčko mu přitakává.
_____
_ _ _ _ _ _
15. Letí jiskra po lese,
7. Je to vnučka krokodýlů,
ale oheň nenese.
pravlast měla někde v Nilu.
I když září sebevíc, nezapálí nikde nic.
Ale teď má bydlení
_ _ _ _ _ _ _ _ _
na pasece v kamení.
_ _ _ _ _ _ _ _
(1. STROM, 2. RŮŽE, 3. PRASE, 4. MROŽ, 5. MRAVENEC, 6. CVRČEK, 7. JEŠTĚRKA, 8. RYBY,
9. KOMÁR, 10. NETOPÝR, 11. VRABEC, 12. STRAKA, 13. OSEL, 14. MOTÝL, 15. SVĚTLUŠKA)