pravidla rybolovu a platný rybářský řád na rybníku vestecký pro rok

Komentáře

Transkript

pravidla rybolovu a platný rybářský řád na rybníku vestecký pro rok
S
SPORTOVIŠTĚ OBCE VESTEC, příspěvková organizace
U hřiště 575, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy
IČO: 72557010
PRAVIDLA RYBOLOVU A PLATNÝ RYBÁŘSKÝ ŘÁD NA RYBNÍKU
VESTECKÝ PRO ROK 2014
Následující rybářský řád a pravidla jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci a držitele povolenek k
rybolovu na rybníku Vestecký. Většina pravidel je podřízená zájmům nasazených ryb a okolní přírodě
včetně jejich obyvatel. Rybolov je povolen na hrázi rybníka až k bezpečnostní přepusti, dále na jižní
straně, až téměř k lávce (vyznačeno tabulemi). Od označení u lávky až na konec rybníka je rybolov
zakázán. Na severní straně od bezpečnostní přepusti až k lávce a z lávky samotné a z pohledových
mol je rybolov zakázán. Ten, kdo níže uvedená pravidla úmyslně poruší, či je bude záměrně
obcházet, bude z revíru vykázán a zároveň mu bude odebrána povolenka k lovu. Pakliže
neukázněný návštěvník, porušením pravidel a rybářského řádu, úmyslně způsobí při rybolovu škodu,
bude po něm dodatečně vymáhaná. Vstupem do areálu (viditelně označeného) každá osoba
dobrovolně souhlasí s ustanovenými pravidly následujícího rybářského řádu. Na jejich dodržování
dohlíží určení správci, provozovatel a Obecní policie. Při jejich porušení bude lovícímu odebrána
povolenka k lovu případně se přestupky budou řešit v součinnosti s Obecní policií.
POVOLENÍ K LOVU RYB
Rybaření na vesteckém rybníku je možné pouze s platnou povolenkou zakoupenou na rok 2014.
Majitel povolenky je povinen vyplnit v označených kolonkách svoje jméno, bydliště, datum narození
a podpis. Svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s rybářským řádem na příslušný rok. Při lovu musí
mít u sebe platný průkaz totožnosti, který při kontrole předloží provozovateli či správci společně s
povolenkou. Ihned po chycení a uchování ryby je držitel povolenky povinen zapsat do sumáře úlovku
druh, délku ulovené ryby. Držitel povolenky je oprávněn lovit ryby pouze po dobu její platnosti (od
15. dubna do 31. prosince). Doba lovu ryb v měsících duben - srpen je od 3 hodin do 24 hodin.
Doba lovu ryb v měsících září - prosinec je od 6 hodin do 21 hodin. Děti do 15 let smí lovit na jeden
prut s dohledem osoby starší 18 let.
MÍRY, HÁJENÍ
ÚLOVKŮ.
LOVNÝCH
RYB,
DOCHÁZKA
K VODĚ,
PŘEHLED
Držitel povolenky má právo ponechat si maximálně 10 ryb, přičemž si smí odnést nejvíce 2 ušlechtilé
ryby denně. Rybář s tímto povolením k lovu má možnost si odnést ulovenou rybu pouze určené
velikosti a určeného druhu. Povolené ryby jsou kapr od 45 cm do 65 cm, lín od 25 cm, amur
od 55 do 90 cm, tolstolobik od 55 do 80 cm, štika od 60 do 80 cm, candát od 60 do 80 cm a
plevelné ryby bez míry. Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem
do povolenky k lovu, do které uvede datum, druh ryby, její délku. Přisvojené druhy ryb zapisuje
osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení do povolenky, jestliže je i krátkodobě uchová.
Dravé ryby sumec, štika a candát jsou hájeny do 15. června, a pokud je rybář uloví, je povinen je
bez prodlení šetrně a se vší opatrnosti vrátit zpět do vody. Kapr nad 65 cm, amur nad 90 cm
Tolstolobik nad 80 cm, štika nad 80 cm a candát nad 80cm se musí vrátit také zpět do vody. Sumec
je hájen.
Lov dravců je povolen od 16. června.
Osádku tvoří kapr obecný, štika obecná, candát obecný, lín obecný, amur bílý, sumec velký,
tolstolobik bílý a karas stříbřitý. Přechovávání hájených ryb je zakázáno. Provozovatel a Obecní policie
má právo kdykoliv ulovené ryby přeměřit a zjistit tak dodržování lovné míry.
ZPŮSOB LOVU, RYBÁŘSKÉ NÁČINÍ A NÁVNADY
Rybář nad 15let smí lovit na dva pruty, dítě do 15let smí lovit na jeden prut v doprovodu osoby starší
18 let. Lov na živou nebo mrtvou rybičku je zakázán. Lov na přívlač je v roce 2014 povolen na 1 prut
od 16.června do 31. prosince. Lov ryb do čeřenu je povolen od 1. června do 31. prosince. Pokud
rybář loví ryby do čeřenu nesmí mít nastraženy rybářské pruty. V rámci bezpečnosti ztracených ryb
je rybář povinen použít průběžných montáží s jedním návazcem. Zakrmování, vnadění lovného místa
je povoleno pouze booliesem, peletami a vařeným partiklem (kukuřice, hrách, semena, boby atd). K
zakrmování je zakázáno používat sypkých materiálů (tzv. krmné směsy, šroty atd.) z důvodu
zabezpečení čistoty vody. Používání pevných krmítek (srkaček) je zakázáno. Používání průběžných
krmítek s jedním návazcem (do max.hmotnosti 50g) je povoleno pouze při lovu na feeder (zde je
povoleno použití krmné směsi potřebné pro způsob tohoto chytání). Zavážení návnad pomocí člunů
nebo zakrmovacích lodí je zakázáno. Označení lovného nebo krmného místa je zakázáno. Rybář musí
mít ve výbavě vyprošťovač háčků, měkkou podložku pod ryby, metr, podběrák a propisku. Je-li to
možné, může rybář během rybolovu, měnit místo odkud loví, ale s ohledem na okolí, návštěvníky a
rybáře tak aby je neobtěžoval. Správce, provozovatel, nebo Obecní policie má právo v průběhu
rybolovu zkontrolovat povolenku, montáže, nebo batoh či tašku. Při dosažení limitu deseti
ulovených ryb platnost povolenky končí, rybář má nárok si zakoupit novou oproti vrácení staré.
S
SPORTOVIŠTĚ OBCE VESTEC, příspěvková organizace
U hřiště 575, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy
IČO: 72557010
Nákup povolenky není nárokovatelný, k prodeji je pouze limitní počet povolenek.
POBYT NA LOVNÉM MÍSTĚ
Každý rybář při výkonu svého rybářského práva má povinnosti respektovat ostatní kolegy v jeho
okolí a chovat se maximálně ohleduplně aby je nerušil a neobtěžoval. Rybář má povinnost udržovat
místo kde přebývá a loví ryby v čistotě a pořádku a při odchodu místo uklidit a uvést do původního
stavu. Je zakázáno v areálu rybníka rozdělávat oheň a zakládat ohniště. Je zakázáno stanování a
používání rybářských přístřešků. Je zakázáno jakkoliv upravovat lovné místo a jeho okolí, či
poškozovat a ořezávat dřeviny a jiné prostory v jeho blízkosti. Pokud se rybář rozhodne odnést si
ulovenou rybu, nesmí jí kuchat a čistit v blízkosti rybníka ani v jeho areálu. Areál rybníka je
definován vzdáleností 50m od hladiny rybníka.
CENÍK PRO ROK 2013
Cena na rok 2014 je stanovena na 3000Kč, v případě trvalého bydliště ve Vestci a pro
zaměstnance obce Vestec je poskytnuta sleva 66.6% (cena je 1000Kč/rok). Zaměstnanci
provozovatele vykonávající hospodářskou činnost na rybníku mají nárok na povolenku zdarma.
Ceny pro mládež do 15let jsou stanoveny na 1500Kč, v případě trvalého bydliště ve Vestci,
zakupuje povolenku jeho zákonný zástupce a je poskytnuta sleva 66.6% (cena je 500Kč/rok).
Víkendová povolenka je stanovena na cenu 300Kč (od Pá 16:00 do Ne 24:00). Provozovatel nabízí
možnost nákupu dárkového poukazu v hodnotě 1000Kč pro nákup povolenky.
Povolenku je rybář povinnen vrátit vždy při zakoupení povolenky nové a nebo nejpozději do Února
2014. U víkendové povolenky si může rybář ponechat 1 ks ušlechtilých ryb (Kapr, amur, štika atd.)
Povolenky se budou vydávat stejně jako v roce 2013 u správce areálu, nebo v podatelně Obecního
úřadu.
Provozovatel může ve vyjímečných případech rybník uzavřít nebo upravit rybářký řád (způsob lovu)
dle konkrétní situace. (Např: při pořádání rybářských závodů, kontrolního odlovu dravých ryb,
případná kontrola zdravotního stavu ryb atd.). O průběhu těchto akcí budou rybáři včas
informováni na Internetu nebo na informačních tabulích v areálu.
Pracovníci vykonávající hospodářskou činnost na rybníku:
Miroslav Kos 724 840 531 e-mail: [email protected] , Antonín Papírník 721 176 185
Další kontakty:
Obecní policie: 739 156 156
Ředitel příspěvkové organizace: Václav Drahoš 603 400 781, e-mail: [email protected]
Vydáno ve Vestci dne: 6.1.2014
…………………………………………………….
Václav Drahoš
Ředitel Sportoviště obce Vestec – příspěvková organizace

Podobné dokumenty

Rybářský řád soukromého revíru ,,Bambusova louže``

Rybářský řád soukromého revíru ,,Bambusova louže`` Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití při lovu v rybářském revíru A. Lov na položenou, lov na plavanou Při lovu na položenou nebo při lovu na plavanou s...

Více

Závodní řád pro rybářské závody pořádané RSLZ Luhačovice

Závodní řád pro rybářské závody pořádané RSLZ Luhačovice - Parkování automobilů je povoleno pouze na určených místech podle mapy na stránkách RSLZ,sekce ke stažení. - Lov probíhá podle zákona č. 99/2004 sb. a platných podmínek výkonu rybářského práva na ...

Více

Závodní řád pro rybářské závody pořádané RSLZ Luhačovice

Závodní řád pro rybářské závody pořádané RSLZ Luhačovice - Lov probíhá podle zákona č. 99/2004 sb. a platných podmínek výkonu rybářského práva na vodách RSLZ Luhačovice, které bude mít rozhodčí k nahlédnutí, případně si je může lovící vyzvednout na rybář...

Více

katalog 2014 - Carp Servis Václavík

katalog 2014 - Carp Servis Václavík můžete použít následující webové stránky a facebook. www.carpservis.cz slouží jako klasický e-shop firmy. Otevírá se vám zde i vstupní brána pro redakční web team.carpservis.cz. Zde je možné se sez...

Více

Provozní řád

Provozní řád Povolení k lovu ryb (rybolovu) v rybníku provozovatele, kterou vystaví provozovatel rybáři na základě úhrady poplatku rybáře provozovateli dle platného ceníku

Více

Aktuální verze (2016) ke stažení ve formátu PDF

Aktuální verze (2016) ke stažení ve formátu PDF Všichni lovící jsou povinni zapsat neprodleně do úlovkového listu ponechanou rybu která má na revíru vyhlášenou nejmenší lovnou délku všechny ostatní ponechané ryby se zapisují před odchodem od vod...

Více