Evidenční formulář člena ČSFu pro SPORTOVNÍ KLUB

Komentáře

Transkript

Evidenční formulář člena ČSFu pro SPORTOVNÍ KLUB
Evidenční formulář člena ČSFu pro SPORTOVNÍ KLUB - REGISTRAČNÍ POPLATEK
Evidenční číslo
Datum registrace v ČSFu
Název
Právní forma
Adresa
Telefon
Email
Internet
Odpovědný funkcionář
Jméno a Příjmení
Telefon
Email
Registrační poplatek
na rok
ve výši
Hotově
Bankovním převodem
Kč uhrazen dne
(nehodící škrtněte)
Podpis odpovědného funkcionáře
Razítko sportovního klubu
FORMULÁŘ VYPLŇUJTE ČITELNĚ - HŮLKOVÝM PÍSMEM!
1 0
Evidenční formulář člena ČSFu pro SPORTOVNÍ KLUB - REGISTRAČNÍ POPLATEK
PRAHA
Datum registrace v ČSFu 1 6 0 7 2 0 0 3
K O V O
Evidenční číslo 0 0 0 7
Název T J
S D R U Ž E N Í
1 5,
2 7 4 8 1 7 8 6 0
KAPL I ČKOU
Právní forma O B Č A N S K É
Adresa N A D
Telefon 2 7 4 7 7 4 2 7 0 ,
Email t j k o v o @ s e z n a m . c z
L N ĚN I Č K A
Internet w w w . t j k o v o . c z
Odpovědný funkcionář
Jméno a Příjmení I n g . Z D E N Ě K
Telefon 7 7 7 1 2 3 4 5 6
Hotově
Bankovním převodem
(nehodící škrtněte)
Při platbě bankovním převodem uveďte jako variabilní symbol Evidenční číslo!
Razítko sportovního klubu
Registrační poplatek
na rok
Kalendářní rok na který se registrační poplatek vztahuje.
ve výši
Celková částka registračního poplatku stanovená pro daný kalendářní rok dle příslušné směrnice ČSFu.
uhrazen dne
Datum uhrazení registračního poplatku.
Hotově / Bankovním převodem
Způsob uhrazení registračního poplatku - nehodící škrtněte.
Email l n e n i c k a @ t j k o v o . c z
1 0 0 Kč uhrazen dne 1 5 0 4 2 0 1 1
Odpovědný funkcionář
Jméno a příjmení
Plné jméno včetně titulů odpovědného funkcionáře sportovního klubu.
Telefon
Telefonní kontakty na odpovědného funkcionáře sportovního klubu.
Email
Emailové kontakty na odpovědného funkcionáře sportovního klubu.
Registrační poplatek
na rok 2 0 1 1 ve výši
Podpis odpovědného funkcionáře
Evidenční číslo
Evidenční číslo sportovního klubu přidělené zástupcem ČSFu. Evidenční číslo je
uvedené na internetových stránkách csfu.cz v detailu klubu (napravo u názvu klubu).
Pokud klub není na stránkách uveden, údaj nevyplňujte.
Datum registrace v ČSFu
Datum přijetí uvedené na potvrzené Přihlášce za člena ČSFu pro sportovní klub ve
formátu Den|Měsíc|Rok.
Název
Úplný a platný název sportovního klubu.
Právní forma
Právní forma klubu (občanské družení, s.r.o., a.s., apod.).
Adresa
Platná doručovací adresa sportovního klubu.
Telefon
Telefonní kontakty na sportovní klub.
Email
Emailové kontakty na sportovní klub.
Internet
Vlastní internetové stránky sportovního klubu.

Podobné dokumenty

Metodika zkoušek STV

Metodika zkoušek STV Dosažení dokonalosti v jakémkoliv sportu nikdy není a nebude snadnou záležitostí, což platí i pro kickbox a všechny jeho disciplíny. Tak jako ostatní sporty, i kickbox se neustále rozvíjí, hledá no...

Více

Mistrovství světa juniorů 27. 8. - 4. 9. 2016 Dublin, Irsko

Mistrovství světa juniorů 27. 8. - 4. 9. 2016 Dublin, Irsko Sayonara party 4. 9. (Neděle) 15:45 odlet z Dublinu

Více

Mistrovství světa 24. 10. – 1. 11. 2015 Bělehrad, Srbsko

Mistrovství světa 24. 10. – 1. 11. 2015 Bělehrad, Srbsko vážení (pouze ringové disciplíny) 10:00 – 18:00 finálové zápasy, slavnostní vyhlášení 20:00 Sayonara Party 1. 11. (Neděle)

Více

Název soutěže

Název soutěže ČSFu hradí všem reprezentantům dopravu, ubytování se snídaní, pojištění, startovné (1 start; každý další start +35EUR). Informace pro samoplátce: ČSFu umožní na ME WKF startovat dalším zájemcům (sa...

Více

Mistrovství Evropy juniorů 14. - 22. 9. 2013 Polsko, Krynica

Mistrovství Evropy juniorů 14. - 22. 9. 2013 Polsko, Krynica Zajišťuje CK SKITUR: Renesans Hotel, Zdrojowa 6, 33-380 Krynica-Zdroj Všichni účastníci MS mají povinnost ubytování v nabídnutých kapacitách organizátora a jeho stanovených cenách. Individuální uby...

Více

Mistrovství světa juniorů 9. - 15. 9. 2012 Bratislava, Slovensko

Mistrovství světa juniorů 9. - 15. 9. 2012 Bratislava, Slovensko ČSFu umožní na MS WAKO startovat dalším sportovcům (samoplátcům) za následujících podmínek: • Samoplátce musí nominovat klub ČSFu jehož je členem – nelze se přihlásit individuálně. • Samoplátce m...

Více

Příloha

Příloha MISTROVSTVÍ ČR AMATÉRŮ - pravidla účasti Jednotlivá kola Mistrovství ČR v muaythai organizace C.M.T.A. (dále jen „MČR“) probíhají formou nominací jednotlivých závodníků (nikoli tedy formou openu). ...

Více

Žádost oprávněného Žádost o připojení k distribuční soustavě a o

Žádost oprávněného Žádost o připojení k distribuční soustavě a o Žádost Žádost o připojení k distribuční soustavě a o uzavření smlouvy o dodávce elektřiny oprávněného 1D pro odběratele kategorie D – domácnosti E.ON Distribuce, a.s. Lannova 205/16 370 49 České Bu...

Více

Dům dětí a mládeže Mělník

Dům dětí a mládeže Mělník Prohlašuji, že můj syn (dcera) je zdráv (zdráva) a může se zúčastnit činnosti v zájmovém útvaru: a) bez omezení b) s omezením / alergie apod./ c) jiné znevýhodnění /viz Zákon č. 561/2004Sb. § 28 od...

Více

Rozhodčí: Ing. Jiří Novotný Figurant: Milan Římek

Rozhodčí: Ing. Jiří Novotný Figurant: Milan Římek Při příjezdu od Kutné Hory, projedete celým městem Zásmuky po silnici I/2, směrem na Prahu. Na konci města je po pravé straně obora, která je ukončena panelovou cestou. Na tuto panelovou cestu je n...

Více