číslo 6 červenec 2012

Komentáře

Transkript

číslo 6 červenec 2012
číslo 6
červenec 2012
1
Krásný den všem čtenářům. Léto v plném proudu. Kam se chystáte? Napište nám to. Vyfoťte. Podělte
se a my vše zveřejníme  A co se nevejde do časopisu, najdete na stránkách facebooku.
Ač je léto, my pečlivě pracujeme. Rychlý Kelt jezdí po republice a vystupuje, kde se dá. Naši redaktoři
se pro Vás snaží zajišťovat spoustu zajímavých podkladů pro své články.
Víte o tom, že nás najdete i na facebooku? Tam jsou i informace o plánovaném čísle a tam můžete
posílat své fotografie a příspěvky.
Martin Štulla
SLOVO ŠÉFREDAKTORA, obsah, redakce
2
PŘEDSTAVUJEME
WI-CZ
3
POVÍDKOBRANÍ
Kapr Jakub vypráví
5
SPEKTRUM
The Human Body Exhibition…
6
PONY EXPRESS
plánované časy 28. jízdy EPEA
7
SPEKTRUM
Typologie cestovatelů
8
SERIÁLOVÁ SKLIZEŇ
Vlak dětství a naděje
9
VELKÁ ŠKOLA ÚKLIDU
2. díl
10
ŽELEZNIČNÍ CESTOU
Elektrické jednotky na osobních vlacích 11
KOMIKS
12
Redakce časopisu:
šéfredaktor
Martin Štulla
korektura
Pavla Stejskalová
redaktoři, dopisovatelé
Lidka Tošovská, Pavla Stejskalová, Martin Štulla, Karel Halberštádt, Tomáš Fiala, Zuzana
Rottová, Ivan Vaněk a team Bioblogusu, Regina Štefanová
Použitý obrazový materiál:
titulní strana: archiv SHŠ Páni z Kolína, foto Luboš Čepek (film Nejkrásnější pohádka)
archiv: Karel Halberštádt, Tomáš Fiala, Martin Štulla, Pavla Stejskalová, WI-CZ a Pony Express
ostatní: www.tvrage.com/shows/id-16533, komiks: Regina Štefanová
Již v tomto čísle…
2
Westerners International - CZ o. s
Martin Štulla
(upraveno ze stránek organizace)
Westerners International - CZ o. s. je nepolitickou společenskou organizací
sdružující zájemce o hraničářskou historii severní Ameriky.
Když se řekne westerners…
Pro pochopení odpovědi na otázku kým jsme a co děláme, je třeba
nejprve trochu nahlédnout do historie. Na sklonku první poloviny
20. století vzniklo v Chicagu, metropoli státu Illinois a srdci celého
amerického Středozápadu, hnutí Westerners, neboli „zápaďané“. Jeho
zakladateli byli vydavatel časopisu The Rotarian Magazine Leland D.
Case a novinář a pedagog Elmo Scott Watson. Co je to Westerners?
Je to životní styl, k němuž se hlásí všichni, kteří chtějí poznat věrnou
a pravdivou historii osidlování amerického Západu a jeho tradice,
a současně rozvíjejí vše, co z těchto tradic vzešlo a přetrvává až do
současnosti.
S rozvojem Westerners začaly v jednotlivých oblastech USA vznikat
regionální sdružení westernových příznivců - tzv. corraly. Po založení
prvního corralu v Chicagu (25. února 1944) se v lednu 1945 sdružili
westernoví příznivci v Denveru. O rok později byly založeny corraly
v St. Louis a Los Angeles. Začátkem 50. let vznikly corraly v New
Yorku (1952), Tusconu, Laramie a Slack Hills (1953). Do samostatného corralu se v roce 1954 sdružili
i westerners ("zápaďané") z hlavního města USA, Washingtonu, D. C.
V této době se organizace Westerners rozšířila i do Evropy a v roce 1954 vznikl první zámořský corral
v Anglii a vzápětí i v Paříži (1955). V roce 1959 byla na základech Westerners v USA založena
mezinárodní organizace Westerners International. Jejím domovským “rančem" se stalo sídlo National
Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center v Oklahoma City.
Za výrazného přispění Westerners International pak v roce 1961 vznikla
Western History Association, která sdružuje nejvýznamnější historiky, jenž
se zabývá studiem dějin amerického Západu. V koncepční spolupráci obou
institucí jsou pak vydávány vědecké studie a další díla, která mapují dobu
osidlování západních území Spojených států.
Po vzniku organizace Westerners International došlo k dalšímu rozšíření
řad milovníků a zájemců o westernové tradice amerického Západu
v samotné kolébce Westerners v Severní Americe, ale také v Evropě.
V současnosti je v sídle Westerners International v Oklahoma City
evidováno více než 120 corralů v USA, Kanadě, Mexiku, Anglii, Belgii,
České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Norsku, Rakousku,
Švédsku a Švýcarsku. Samostatný corral, který zatím jako jediný
reprezentuje Westerners ve zbývající části světa, byl založen v roce 1977
v japonském Tokiu.
3
Westerners International v srdci Evropy
Western v našich zemích má své kořeny již
na počátku 20. století, kdy vzniklo trampské
hnutí. To se zhlédlo díky filmům a literatuře
právě v romantice tzv. Divokého západu.
Český tramping a Americký western měly a dodnes mají - mnoho společných znaků.
Postupem času se oba styly začaly
profilovat samostatně. Zatím co tramping
si vytvořil svou vlastní svéráznou kulturu
(obřady, potlachy, způsob oblékání, hudba
atd.), určitá jeho část stále více od padesátých
let inklinovala k hnutí, které bylo v zemi
původu nazváno "Country & Western"!
Příznivci tohoto pojetí začali pořádat akce,
které připomínaly tradice amerického Západu. Začalo sílit euroindiánské hnutí, které se krom trampingu
opíralo i o tradici woodcraftu, rozvíjelo se westernové ježdění, pořádaly se country bály a první festivaly
C&W. Dlouho se však vše, díky předešlému režimu, dělalo skrytě a náznacích. Chyběly i patřičné
informace. Prvními skutečně westernovými veřejnými akcemi byla Rodea v Království a jízdy
Československého Pony Expressu.
První jízdu Československého Pony Expressu lze považovat za základy Westerners v ČR.
Ta se uskutečnila dne 13. září 1985 a trasa vedla ze Stříbrné Lhoty u Mníšku pod Brdy do Suchdola nad
Odrou na Moravě. Od té doby se Pony Express jezdí každoročně. V roce 1990 se zásluhou Jindřicha
Bílka, který jízdy Pony Expressu takřka od počátku organizoval, skupina čtyř jezdců zúčastnila
symbolické jízdy Pony Expressu v U.S.A. a téhož roku byl i Československý Pony Express, co by Pony
Express Corral, jako první zaregistrován v centrále Westerners International, v kovbojském muzeu
v Oklahoma City, U.S.A., pod ev. č. 121.
V témže roce byl založen druhý Corral WI,
sdružující zájemce o kulturu severoamerických
Indiánů, a to Indian Corral. Tyto dva corraly pak
založily občanské sdružení pod názvem
Westerners International Czechoslovakia. Stalo
se tak v Praze dne 6. listopadu 1990. Další corraly
na sebe nenechaly dlouho čekat. V lednu 1992
byly ustanoveny Trappers´ Corral (na fotografii
vlevo) a Western Dancing Corral a na podzim
pak Western City Corral. V roce 1993 byl
ustanoven Country Music Corral a v roce 1994
vznikl Rodeo Corral. Předposlední corral byl
ustanoven v roce 1999 a to Wells Fargo Corral,
dalším byl Gold Rush Corral.
Po vzniku České republiky v roce 1993 se organizace WI - CS přejmenovala na Westerners
International CZ (WI - CZ). Později bylo ještě nutné doplnění názvu organizace o zkratku o. s. dle Zákona
č.324/2006 Sb. Bylo schváleno shromážděním vyslanců WI-CZ ve Stránčicích dne 24. února 2007.
Organizace WI - CZ je občanským sdružením, řádně registrovaným u Ministerstva vnitra ČR
pod č. j. VSP/1-3056/90-R dnem 6. 11. 1990 a u Českého statistického úřadu pod IČO 501379.
4
Kapr Jakub vypráví…
Martin Štulla
(v rámci spolupráce s Jihočeským pohádkovým královstvím)
O rytíři Zbyňkovy a krásné panně Johance
Páni z Rožmberka, starobylého hradu na skále nad řekou Vltavou, neznali jen hospodářství, budování
a obchod. Rádi se také bavili. A nejlepší zábavou v době rytířů byly samozřejmě turnaje.
"Tati, tati, uspořádej turnaj," škemrala krásná panna Johanka na rožmberském pánovi. "Další turnaj?
Vždyť byl minulý týden." "Ale mám nové šaty. A náhrdelník. Kde je mám ukazovat - veverkám v lese?"
"Dobře, koho pozveme?" "Zbyňka, a pak nějaký jiný rytíře, já nevím, stejně vyhraje Zbyněk. A odměnou
pro vítěze bude můj nový prsten." "Takže rytíř Zbyněk Smil z Kuklova," zapisuje si Rožmberk, "a další
tři rytíři, nejlépe neschopní boje, aby mohl Zbyněk vyhrát." "No tak tati, rytíř Zbyněk vyhraje z udatnosti
a lásky ke mně!" Ještěže nemohla Johanka vidět, jak její oblíbenec otevírá na Kuklově pozvánku. "Ach jo,
chtěl jsem jet v sobotu na lov a zase musím na turnaj na Rožmberk." "Tak pošli posla, že nepřijedeš,"
navrhla maminka Smilová. "To nejde, takové pozvání se neodmítá. A Johanka by byla zklamaná." "Hm,
nevíš, co chceš." "Ale vím, co nechci. Ženit se nechci a mám pocit, že Johanka se chce vdávat." "Vážně?
To by bylo krásné…“ zasnila se paní Smilová, ale Zbyněk už neposlouchal a šel si vyleštit brnění. Fanfáry
trubačů se z ochozu starého hradu rozléhaly do okolních lesů a vítěz turnaje, rytíř Zbyněk Smil z Kuklova,
seskočil z koně, nadzvedl hledí své krásné přilby ozdobené pštrosími pery a pomalu se blížil ke krásné
panně Johance převzít vybojovaný prsten. "Vezmu prsten a jedu domů," přemýšlel, "řeknu třeba,
že je mamka nemocná." Jenže Johanka se usmála tak vlídně a přátelsky, že zapomněl na všechna
rozhodnutí a jen kýval, když mu do ucha šeptala: "Počkej na mě za chvilku u těch železných vrátek
v hradební zdi." Tak teď čeká, chodí podél hradební zdi a přemýšlí. Johanku má rád, ale na dívku se přece
nesluší, aby mu takhle nadbíhala. A ještě ho zvala na hradby. Asi jí to bude muset říct. A v zamyšlení
se zády opřel o železná vrátka. Zámek povolil, dvířka se otevřela a Zbyněk padal po příkré stráni přímo
dolů k řece, kde se zastavil o akátový keř. "Ještěže mám brnění,
kdoví jak bych dopadl," pomyslel si, nadzvedl hledí a ustrnul.
Na kameni u řeky sedí mladá panna celá nahá, jen dva kousky látky
zakrývají to nejdůležitější. Rychle hledí zaklapnul a chystal
se zmizet, když ho někdo popadl za rameno: "Tak co, maškaro, dáš
si s náma pivo?" Zbyněk se pokřižoval a opatrně zvedl hledí. Před
ním stáli tři nazí muži jen v miniaturních nohavicích i s tou nahou
dívkou a vůbec se nestyděli. "Slyšíš, dáš si pivo? Martine, přines
foťák, cvaknem se s ním," volal ten uprostřed a ten největší
na někoho mával: "Holky, přitáhněte raft, sjedeme si jez s rytířem."
Do Zbyňka jako když střelí, otočil se ke skále a hradu na ní a šplhal
kopřivami, stromky a keři, jen aby už byl nahoře. Rychle nahmatal
dvířka v hradbě a zaklapl je za sebou. "Kde se potuluješ, rytíři?"
ozval se známý hlas krásné panny Johanky. "Ach, Johanko, já jsem
tak rád, že jsem zas s tebou. Nechtěla by sis mě vzít za muže?" ze
Zbyňka to vypadlo, ani nevěděl jak. Ale byl rád, vždyť Johanka je
milá a krásná a chodí celá oblečená, jak se na slušnou dívku sluší.
5
The Human Body Exhibition…
Pavla Stejskalová
(http://www.jvsgroup.cz/, katalog od HK Exhibitions)
Unikátní výstava lidského těla slibuje, že po zhlédnutí změní náš život.
Nemohu než s autory souhlasit. Cílem výstavy je každému přiblížit lidské tělo
a ozřejmit funkce orgánů, které nás celý život provází. Výstava je obdivuhodná
a uchvátila miliony lidí po celém světě. Všem bych doporučila, aby si nenechali utéci
vzácnou příležitost si prohlédnout něco tak výjimečného, jako je výstava našeho těla
v netradičním podání čínských lékařů. Pokud jste ale výstavu nestihli z jakéhokoli
důvodu, přináším vám alespoň nějaká základní fakta k této fascinující výstavě.
Každý exponát, který zde můžeme spatřit, je vytvořen vědeckým procesem
nazývaným PLASTINACE. Vše začíná velice opatrným a odborným rozpitváním
exponátu, aby zdůraznil anatomickou stavbu orgánu nebo jednotlivý systém. Dále
se odstraní tělesné tekutiny ponořením do acetonu a ten se poté odstraní uzavřením do
vakuové komory. Původní místa naplněná acetonem se vyplní tekutým silikonovým
polymerem, který exponát zpevní tak, že je odolný proti rozkladu a vhodný
k vystavení. Každý jednotlivý exponát však zabere různě dlouhou dobu přípravy.
Od několika dní u menších jednotlivých orgánů, až po rok u celého těla.
Veškeré exponáty jsou pravé, a proto poskytnou všem návštěvníkům jedinečný zážitek. Výstava
nám představí přes 200 exponátů celých těl, nebo jednotlivých orgánů z každé tělesné soustavy. Každé
tělo, které je zde vystaveno, či orgán, byl darován legálním způsobem prostřednictvím vládního procesu,
s plánovaným použitím pouze pro účely vzdělávání, a po jejich využití budou zpopelněny. Každý
jednotlivec zemřel z přirozených příčin a je s ním zacházeno nanejvýš humánně a s respektem.
Všechny vitríny jsou označené detailními popiskami v českém a anglickém jazyce,
pro návštěvníky jsou u vchodů do všech místností připraveny materiály, které odpovídají na zajímavé
otázky k jednotlivým soustavám, v místnostech můžeme najít průvodce, studenta medicíny, který nám
může podat výklad, či odpovědět na naše otázky, které nenalezneme v katalozích. V každé galerii nás
provází nejen jedinečné exponáty, ale úžasné fotografie, a informativní videa. Výstava je přístupná
každému, kdo se chce dozvědět něco nového o svém těle, jakékoli věkové kategorie, a úrovně vzdělání
v medicíně a zároveň se nás snaží jemným způsobem přesvědčit, že je třeba svůj život zlepšit, když nám
například ukazuje, jak vypadají plíce aktivního a pasivního kuřáka, či tělo člověka obézního
a nestarajícího se o své tělo. Tyto příklady nám dají víc, než jakékoli texty nebo obrázky. Každý
návštěvník výstavy tedy pochopí zranitelnost svého těla a nutnost se o něj dobře a zodpovědně starat.
Výstava nabízí fascinující trojrozměrný pohled do všech
tělesných soustav (kosterní, svalové, nervové, žláz s vnitřní sekrecí,
oběhové, dýchací, trávicí, vylučovací, rozmnožovací a vývoje plodu).
Některé exponáty jsou napolohovány tak, aby znázornily své
fyziologické vlastnosti a to, jak fungují během každodenních činností.
Např. u svalové soustavy si můžeme všimnout, jakým způsobem funguje
tělo při sportu nebo sezení. U vývoje plodu pozorujeme jednotlivá stadia
vývoje již od embrya, včetně stavby a prokrvení placenty. U cévní
soustavy se podíváme na funkce srdce a celou 145 000 km dlouhou síť
krevních cév, znázorněné na celotělovém exponátu. Exponát tvoří pouze
tyto žíly a cévy, žádné svalstvo, žádné kosti, žádný podpůrný systém.
6
Pony Express - plánované časy 28. jízdy
Lidka Tošovská
(archiv Pony Expressu)
Zdravím všechny příznivce Pony Expressu, mimo náš plánovaný seriál zveřejňujeme Směr a časový
rozvrh jízdy 28. ročníku EXP 2012. Rádi Vás na něm uvidíme.
Časy startů, průjezdů a cílů jednotlivých větví Evropského Pony Expressu. V těchto časech je možné
předat poštovní zásilky na daných Post Office.
 START - Holandské části Pony Expressu
Zwolle (NL) - 13. 8. v 16:00 hodin
 START - Německé části Pony Expressu
NL/DE hranice - Rütenbrock Post Office - 14. 08.
 START - České části Pony Expressu
České západní větve (DE/ČR hranice)
Dolní Poustevna - Post Office (příjem a výdej pošty) 18. 8. v 20:15 hodin
Vražkov z Roudnice nad Labem pošta od traperů (Post Office) - 19. 8. v 06: 45 hodin
České jižní větve (A/ČR hranice)
Studánky (u marketu) - Post Office (příjem pošty) - 18. 8. v 18:00 hodin
Tábor- Post Office (příjem a výdej pošty) - 19. 8. v 6:45 hodin
Dojezd z ČZV a ČJV odjezd ČVV
Stříbrná Lhota - Post Office (příjem a výdej pošty)
19. 8. v 13:45 hodin - odjezd pošty 14:45 hod
Dojezd ČVV směr Moravská západní větev
Jihlava - 20. 8. v 4:45 hodin, odjezd 05:45hodin
Bever city - 20. 8. v 9:45 hodin, odjezd 10:55 hodin
Dojezd MZV směr Moravská východní a severní větev
Suchdol nad Odrou - Post Office (příjem a výdej pošty)
21. 8. v 01.30 hodin odjezd pošty 2:30 hodin
Moravská severní větev
Opava - Post Office (příjem a výdej pošty)
21. 8. v 7:45 hodin u Hypernovy odjezd pošty
 START - Polské části Pony Expressu
ČR/PL hranice Kateřinky - Post Office (příjem a výdej pošty)
21. 8. v 08:45 hodin
CÍL na Polské části Evropského Pony Expressu
Luboň - Poznaň - Post Office (výdej pošty) - 23. 8. v 10:45 hod
Moravská východní větev
Bumbálka - Post Office (příjem a výdej pošty) - 21. 8. v 10: 00 hodin
 START - Slovenské části Pony Expressu
ČR-SK hranice Bumbálka - Post Office (příjem a výdej pošty) - 21. 8. v 10: 30 hodin
CÍL - Slovenské východní části Pony Expressu
Bumbalka – Makov – ČS hranice – Žilina – Ružomberok – V. Biela Voda – Košice – Seňa – Janovík)
Seňa - Milhošť, (- Post Office výdej pošty) - 23. 8. v 03:30 hod
CÍL - Slovenská jižní časti Pony Expressu
Ilava – Trenčín – Piešťany – Galanta – Bratislava
Cíl Bratiskava 22. 8. v 21:30. hod
7
Typologie cestovatelů
Martin Štulla
(upraveno, pro magazín MF Dnes připravila Eva Tichá)
Těšíte se na dovolenou, když jste na místě, máte chuť třískat hlavou o zeď. Kamarádka vám po dvacáté
oznámila, že moře je moc slané, vítr příliš teplý. Její manžel spustí: „ To já, když jsem byl…“ Pohádají
se a vy se začnete těšit do práce. Výběr parťáka na cesty se nevyplatí podceňovat.
Podle temperementu se lidé dělí na čtyři skupiny, cestovatelských typů je mnohem více. S kým
se můžete ocitnout na dovolené?
VŠUDYBYL
Větu začíná: „To já když byl…“ Všechno zná, všude byl, co vidí a jí, to komentuje, přitom byl nejdál pár
kilometrů za rodnou vesnicí.
Pro koho je: Pro flegmatiky, kteří umějí věci vpouštět jedním uchem tam a druhým ven.
FOTOAMATÉR
S nástupem digitálních technologií se přemnožili jako bobři. Zastavuje se po sto metrech,
bezmyšlenkovitě mačká spoušť a je mu jedno, že kvůli němu v zimě mrznete a v létě se na slunci pečete
jako buřt nad ohněm.
Pro koho je: Pro lidi s podobnou úchylkou.
BAVIČ
Bohorovný, lidový, zásobárna vtipů, kterým se směje jen
on sám.
Pro koho je: Pro ty, co mají sebou MP3.
ŠETŘÍLEK
Aby ušetřil pár korun, raději pojede na druhý konec světa,
přitom utratí mnohem víc, nehledě na ztrátu času.
Pro koho je: Kdo má silné nervy a zlatou platební kartu,
s níž mu zaplatí rozdíl v cenách.
OPOZDILEC
Sraz máte v devět, on přijde v deset. Neomlouvá se, má
pocit, že ostatní jsou s ním proto, aby na něj čekali. Když
přijmete jeho filosofii a na schůzku přijdete později,
výjímečně dorazí včas. Zbytek dovolené Vám pak
zpoždění vyčítá.
Pro koho je: Pro ty, kdo nevlastní zbrojní pas.
BRBLAL
Pomluví všechno – od dopravy přes ubytování, jídlo, výlety, pláž i domorodce. V Itálii mu chybí svíčková
v Řecku řízek.
Pro koho je: Pro ty, co mají smysl pro ironii a umí se bavit českou „zaprděností“.
8
HOMOLKA A TOBOLKA
Esence tuposti. Oslovují se mámo a táto, ač jim je pětatřicet, jsou xenofobní, vulgární a navrch hluční.
Pro koho je: Pro ty, kterým nevadí, že si zkazí dovolenou, a pojmou ji jako zásobárnu historek
pro obveselení ostatních.
BOLESTÍN
V každou denní i noční hodinu mi něco je. Zatímco vy jdete se zlomeným prstem na noze, on si stěžuje
na bolest vlasů.
Pro koho je: Pro ty, co mají zásobu všemožných pilulek (stačí vitamíny), placebo efekt funguje.
TRHAČ REKORDŮ
Kdo se nevrátí z dovolené unavený, jako by na ní nebyl. Nevíte snad, že na kole se nejezdí proto, abyste
něco viděli, ale abyste ujeli co nejvíce kilometrů?!
Pro koho je: Pro ty, co trvají na dodržení zákona hor – skupina se podřizuje nejslabšímu.
PARTÁK DO NEPOHODY
NESTYDÍ SE, VŠUDE SE DOMLUVÍ, VYZNÁ SE NA LETIŠTÍCH, V MAPÁCH, CESTU
NAPLÁNUJE, ALE UMÍ I IMPROVIZOVAT.
KDYŽ HO OBJEVÍTE, S NIKÝM JINÝM UŽ NEJEZDĚTE :)
Vlak dětství a naděje
Martin Štulla
(informace ze stránek www.csfd.cz)
"Nic se ty neboj! Na tragickej život jsem já pes!"
Tímto okřídleným úslovím si bývalá lázeňská kuchařka I. třídy
Anna Urbanová, jinak bodrá a upřímná ženská košaté postavy
s něžným a citlivým srdcem, často dodává odvahy. Sobě, ale ještě
víc malé Věrce. Děvčátku, které přijala za vlastní, a také jejímu otci,
svému životnímu druhovi, jinak poštovnímu zřízenci sice subtilního
vzrůstu, leč rozměrného a statečného ducha, Josefu Pumplmě.
Je toho opravdu třeba, neboť se píší léta 1937-1939 a nad Evropou
se stahují mračna válečná a v místě, kde rodina žije, se ocelové
kleště nacismu snaží zardousit už tak okleštěnou republiku a vyrvat
jí to nejcennější - domov. A tak donuceni opustit domovinu
v severomoravském pohraničí, odjíždějí hrdinové seriálu posledním
vlakem z Frývaldova, vlakem, pro nějž už není návratu.
Šestidílný seriál Vlak dětství a naděje podle románů Věry
Sládkové Poslední vlak z Frývaldova a Pluky zla natočil v roce
1985 režisér Karel Kachyňa. Příběhy viděné očima citlivé dívky,
která je zároveň jejich vypravěčkou, zachycují jedno z nejtěžších
období v naší historii. Přesto se seriál nevyhýbá situacím
komickým, až groteskním a před námi vyvstává poněkud
neobvyklý, nepatetický, a o to humánnější obraz lidského
hrdinství, které jedinečně ztvárnili Helena Růžičková a Stanislav
Zindulka, spolu s oběma představitelkami Věrky, malou Žanetou
Fuchsovou a Terezou Brodskou.
9
2. díl
Pavla Stejskalová
(upraveno; autorkou je Alena Němečková, redaktorka magazínu DOMA DNES)
CENTRÁLNÍ PŘEKLADIŠTĚ
Jednu místnost v bytě, doporučuji kuchyň, si nechte jako centrální stanoviště, kam budete odkládat vše,
s čím
si nevíte rady. I když se to nezdá, tenhle manévr vám ušetří dost času, nebudete se průběžně rozptylovat
ukládáním jednotlivostí, ale roztřídíte je v klidu až nakonec.
Jestliže chcete vzít svůj úklid skutečně z gruntu, nevyhýbejte se ani skříním a bez milosti z nich vyhoďte
všechno, co jste neměli na sobě déle než rok.
Knihy, které už nikdo nebude číst, odneste do antikvariátu a nábytek, který se vám omrzel, vyfoťte
a zkuste ho prodat přes internetové aukce. Na nepotřebných věcech můžete i vydělat.
Při ruce mějte během celého úklidu několik pytlů. Do jednoho bez milosti naházejte vyřazené oblečení,
které odvezete do kontejneru charity, do dalších rovnou třiďte odpad - papír a plasty, každý zvlášť.
Uklidit byt nakonec není takové drama, jak se na začátku zdálo. Energie, kterou při něm vydáte, vám
ušetří hodiny v posilovně, a pokud se vám podaří přesvědčit zbytek rodiny, aby opravdu vše, co vezmou
do ruky, vraceli na své místo, máte vyhráno. Vy se jako správný profesionál na konec úklidu odměňte.
Kdybyste najali hospodyni, taky by vám zadarmo neuklízela. Minimální hodinová taxa je 80Kč a není
špatný nápad svou, výplatu investovat do večeře v dobré restauraci nebo lahve dobrého vína.
Na zbytečných věcech můžete ještě vydělat -zkuste je prodat v aukci na internetu.
PODLAHY PARKETY, PLOVOUCÍ PODLAHY, LINOLEUM, NIC Z TOHO ZBYTEČNĚ
NEMOKŘETE. ŠETŘETE RUCE A ŽDÍMEJTE MOP ROVNOU V KBELÍKU.
Jak myjete podlahy?
Simona, produkční z Prahy, říká: „Nepoužívám mop, není nad to vzít hadr a zakleknout.“
Má to rozhodně své výhody. Vidíte každé smítko a špínu v rozích spolehlivě odstraníte. Ale nadřete
se a jde to pomalu. Pokud ale vyberete kvalitní mop, můžete s ním podlahu nejen umývat, ale i zametat.
Zachytí všechny částečky prachu i zvířecí chlupy. Dřevěné podlahy byste měli mýt co nejšetrněji.
Petr, majitel úklidové agentury, radí: „Vždy využívejte ten nejsušší způsob. Jen zameťte nebo vezměte
hodně vyždímaný hadr.“
Změna vlhkosti totiž vede k bobtnání dřeva a při vysychání se na podlaze mohou tvořit boule a škvíry.
Rozhodně je nedrhněte, narušili byste povrch. Používejte bavlněný mop. Laminátové plovoucí podlahy
také příliš nemokřete, stejně jako lakovaný korek. Linoleum se udržuje ze všech krytin nejsnáze. Ani
s hladkou dlažbou se nenadřete, problémem bývají pouze spáry. Pravé peklo vám ale dokáže připravit
porézní dlažba. Pokud je navíc světlá, při drhnutí na ní necháte ruce a výsledek nebude nic moc. Pomůže
rovněž savo. Nastříkejte, nechte působit a umyjte.
Hodně práce ušetří výkonný parní čistič, pro domácnosti s velkými plochami se hodí víceúčelový mycí
stroj. Dokáže s přehledem vyčistit všechny druhy povrchů a vyplatí se hlavně kvůli dlažbám.
* RYCHLE Pořiďte si kvalitní mop, podle druhu podlahy z mikrovlákna (dlažba, linoleum, plovoucí)
nebo savé bavlny (dřevěné povrchy).
* JAKO PROFÍK Podlahu vytírejte několikrát za sebou důkladně vyždímaným mopem.
10
Elektrické jednotky na osobních vlacích
Tomáš Fiala
(použito informací z GVD 2011/2012 a Malý atlas lokomotiv, autoři: J. Bittner, J. Křenek, B. Skála, M. Šrámek)
Mnozí z vás se jistě pravidelně setkáváte s železniční dopravou.
Většinou ji asi vnímáte jako něco nezáživného, ale najdou se tací, pro které
vlaky znamenají všechno. Ani mně není dění na kolejích lhostejné. Rád
bych vám drážní dopravu přiblížil pomocí této rubriky. Začneme oblastí
v současnosti velmi populární – elektrickými jednotkami. Jelikož se jedná
o vratné soupravy, nemusí se v cílové stanici přepřahat lokomotiva. Proto
se hodí především pro příměstskou dopravu. Podívejme se podrobněji
na to, s jakými řadami se lze na našich kolejích setkat.
Přeskočíme první elektrické vozy pana Křižíka a vynecháme rovněž proslulé Pendolino 680. Nejprve
si povíme něco o „Žabácích“ 451 a 452. Vzhledem k jejich stáří (výroba začala v roce 1964) už se
v běžném provozu dlouho neudrží, nicméně v platnosti letošního GVD je stále turnusováno třináct
jednotek (jedna jako záloha v pohotovosti). V pracovní dny jezdí na lince S41 (pražská městská linka)
a na lince S8. V minulosti je bylo možné potkat i okolo Ústí nad Labem nebo Olomouce (a samozřejmě
ještě na dalších místech). Rychlost, kterou mohou tato vozidla maximální dosáhnout, je 100 km/h, což
rozhodně není špatné. Některé jednotky jsou opatřeny retro nátěrem, jedna je v modrém nátěru Najbrt.
Mezi veterány se možná brzy dostanou také stejnosměrné jednotky 460 a střídavé 560. Zatím jsou,
ale nenahraditelné. Jejich sériová výroba začala už v roce 1970. V České republice se pohybují kolem
Brna, Olomouce a Ostrava, v provozu však zůstávají i na Slovensku. Jejich turnusová potřeba je vysoká.
V Brně jezdí sedm vozidel, v Bohumíně a Olomouci o dost více. Maximální rychlost se od „Žabáků“ liší:
dostáváme se hodnotu 110 km/h.
Neslavnou částí železniční historie jsou „Krakeny“ 470. Vyrobeny byly totiž pouze dvě soupravy, které
však v provozu dlouho nevydržely. Vozidla pocházejí z roku 1991 a dnes již zdobí vrakoviště lokomotiv
v České Třebové. Elektrické vozy byly jednopatrové, vložené dvoupatrové (takové, jaké dnes jezdí
s normálními lokomotivami třeba na Posázavském pacifiku). Příměstskou dopravu v Praze tedy stále
obstarávaly jednotky 451 a 452. A přitom rychlost jednotek 470 byla 120 km/h.
Nahrazovat je začaly až nově příchozí a velice moderně vyhlížející City Elefanti 471. Výroba začala
už v roce 1997, v jejím průběhu ale došlo k různým drobným změnám. Ke konci minulého roku bylo
vyrobeno 75 vozidel, přičemž jedno je vyřazeno po tragické nehodě u Ústí nad Labem, na kterou si možná
ještě vzpomínáte, protože média se jí věnovala opravdu důkladně. V DKV Praha je turnusováno
59 vozidel, některá další pak jezdí v Bohumíně. Ze začátku dostávali městští slonové nátěr „ledovec“, poté
došlo doplnění o šedé čelo a úprava bočního nátěru, nakonec byl na jednotky aplikován nátěr Najbrt.
V současnosti stále jezdí všechny tři varianty, takže barevné složení vozového parku je značně pestré.
Maximální rychlost vozidel se ještě zvýšila – 140 km/h.
Co nás čeká v budoucnosti? Rychlost půjde na horu – zatím je jistých 160 km/h. České dráhy totiž
objednaly Regio Pantery, kteří by měli za nedlouhou dobu zkvalitnit dopravu v pěti krajích. Jisté je, že na
osobních vlacích bude přibývat vratných souprav. Ať už půjde o jednotky
elektrické nebo jen o přidání řídicího vozu ke klasické soupravě,
objíždění lokomotivou se dozajista stane vzácnější… Vozový park
prochází v poslední době značnými změnami, ač si to mnozí dotazovaná
cestující neumějí připustit a stále kritizují koženkové sedačky a třepající
se motoráky 810, prokletí a zároveň záchrana mnohých našich lokálek.
11
12

Podobné dokumenty

zpravodaj Vodítko prosinec 2015 - Podane-ruce

zpravodaj Vodítko prosinec 2015  - Podane-ruce i členů Podaných rukou byla skvěle zvolenou tečkou za odbornou částí svátečního dne. Děkuji všem, kteří se na dopolední části programu podíleli včetně dobrovolníků a zaměstnanců Podaných rukou, pro...

Více

1. 4 hraný film, nebo dokument?

1. 4 hraný film, nebo dokument? mužstvo v pevnostních chodbách. Odhodlaní muži obsazují pevnosti – tento obraz je dodnes sdíleným prostředníkem mnichovského mýtu. Nejedná se však o dobový archivní materiál, ale o volnou rekonstru...

Více

Ultra Beast

Ultra Beast UB ELI Sušice

Více

Ahoj Westerners… - Československý Pony Express

Ahoj Westerners… - Československý Pony Express Chtěl bych tímto požádat členy o pomoc. Víte o někom, kdo by byl schopen tvořit naše

Více

Výroční zpráva katedry za rok 2008

Výroční zpráva katedry za rok 2008 software pro technologické procesy a CAD/CAM systému CATIA. Dále bychom chtěli výrazně zvýšit nabídku volitelných předmětů v jednotlivých zaměřeních. Stále se však nedaří toto prosadit z hlediska v...

Více

Výtvarné a relaxační aktivity pro žáky 1. stupně základní školy

Výtvarné a relaxační aktivity pro žáky 1. stupně základní školy Eliška je osmiletá holčička. Minulý rok zvládla s úspěchem první třídu a letos postoupila do druhé. Ráda si hraje s ostatními dětmi, zpívá, maluje, má spoustu nápadů na nové hry a fantazii plnou or...

Více

číslo 4 březen 2012

číslo 4 březen 2012 Sadou komponentů se často označují různé části jízdního kola. Správně je však sada komponentů soubor dílů konkrétního výrobce stejné úrovně a označení, například Shimano Deore. Jedná se o brzdy,

Více