bicher úhoř

Transkript

bicher úhoř
SYSTÉM RYB
Třída: Ryby
Podtř.: Paprskoploutví
Nadřád: Násadcoploutví
Chrupavčití
Mnohokostnatí
Kostnatí
Podtř.: Nozdratí
Nadřád: Lalokoploutví
Dvojdyšní
•
•
Paprskoploutví
většina dnes žijících ryb
slepé čichové jamky a plynový měchýř s hydrostatickou funkcí
Nadřády: Násadcoploutví
Chrupavčití
Mnohokostnatí
Kostnatí
Násadcoploutví
• izolovaná skupina
• difycerkní ocasní ploutev, hodně hřbetních ploutviček
• plícními vaky mohou dýchat i vzdušný kyslík
• larvy – keříčkovité vnější žábry
• Bichir nilský
Chrupavčití
• chrupavčitá kostra s chordou
• lebka vybíhá v rostrum, ústa na spodní straně bezzubá s hmatovými výrůstky
• heterocerkní ocasní ploutev, ganoidní šupiny
• živí se bezobratlými u dna
• třou se v pramenných oblastech řek
• jeseter malý, ruský; vyza velká
Mnohokostnatí
• plynový měchýř má pomocnou dýchací funkci
• ocasní ploutev je heterocerkní
• zkostnatělá lebka s velkým počtem kostí
• dnes je zbytky
• Kostlín americký, Kaproun obecný
Kostnatí
• kostra zkostnatělá, chorda zatlačena obratli
• šupiny cykloidní nebo ktenoidní
• ocasní ploutev homocerkní
• většina dnes žijících ryb
• Losos obecný, Pstruh potoční, Hlavatka obecná, Lipan podhorní, Štika obecná,
Sardinka obecná, Sleď obecný, Lín obecný, Karas obecný, Kapr obecný, Plotice
obecná, Jelec tloušť, Cejn velký, Ouklej obecná, Bolen dravý, Hořavka obecná,
Střevle potoční, Tolstolobik bílý, Parma obecná, Hrouzek obecný, Mřenka
mramorovaná, Sumec velký, Mník jednovousý, Treska obecná, Úhoř říční,
Koníček mořský, Koljuška tříostná, Okoun říční, Candát obecný, Drsek větší,
Vranka pruhoploutvá, Tuňák obecný, Makrela obecná, Mečoun obecný, Platýs
obecný
Nozdratí
•
•
•
dříve velmi početná skupina, dnes jen několik žijících druhů
čichové jamky propojeny s ústní dutinou
2 nadřády: lalokoploutví a dvojdyšní
Lalokoploutví
• jediný druh latimérie podivná /živá fosílie –
devon/
• ploutve lalokovité s násadci → obojživelníci
• difycerkní ocasní ploutev
• 1938 – chycena u pobřeží Afriky
• Dravec
Dvojdyšní
• pozůstatek staré prvohorní skupiny
• sladkovodní, v tropech s vysychajícími tůněmi
• difycerkní ocasní ploutev
• primitivní znaky – převážně chrupavčitá kostra, spirální řasa, přetrvávající chorda
• pokročilejší znaky – kloaka, dělení komory, larvy s keříčkovitými žábry, plovací
měchýř má funkci plicních vaků
• bahník australský a americký

Podobné dokumenty

Přehled systému živočichů

Přehled systému živočichů Přehled systému živočichů (systém je upravený a zjednodušený pro potřebu výuky na gymnáziu, uvedeny jsou jen probírané skupiny živočichů)

Více

Ryby (Pisces)

Ryby (Pisces) Vyza velká – paprskoploutvá, chrupavčitá ryba

Více

Krabice plná vody

Krabice plná vody 3/1 Velká ryba s šupinami i bez nich, u nás nejčastěji chovaná. Může se dožít 20–30 let. Živí se drobnými živočichy a rostlinami. Vysazuje se do rybníků, řek i přehrad. Nejčastěji se s ní setkáváme...

Více