Innovative Hygiene.

Transkript

Innovative Hygiene.
Innovative Hygiene.
Ph-value
alkaline
Hodnota pH
zásadité
havon PERFECT
havon PERFECT
Product description
All-purpose washing powder for professional, hygienic requirements.
Popis výrobku
Práškový prací prostředek pro profesionální hygienické požadavky.
Field of application/use
All-purpose washing powder for professional, hygienic requirements.
Suitable for all temperatures, water hardnesses and textiles (except wool
and silk). Guarantees excellent washing results - even difficult stains like
blood or protein are effectively removed without damaging the fabrics. Grey
films and unpleasant smells disappear. Very good bleaching effect, even at
40 °C, Disinfection is confirmed at 60 °C. Do not bring into the environment.
Do not bring undiluted product into drains.
Použití/oblast použití
Optimálně je vhodný pro všechny teploty, všechny tvrdosti vody a druhy
textilií (kromě vlny a hedvábí) Garantuje vynikající účinky praní, bez narušení
vláken odstraňuje účinně i skvrny od krve a bílkovin. Odstraňuje zašedlý
vzhled a nepříjemné pachy. velmi dobré bělící účinky již od teploty 40 °C.
Testováním jsou potvrzeny dezinfekční účinky již při teplotě 60 °C. Vyvarujte
se škodě na životním prostředí. Nenechte vniknout neředěný produkt do
kanalizace.
Dosage
Dose havon PERFECT according to water hardness and soiling. Attention
to the dosing recommendation on the package.
Dávkování
havon PERFECT dávkujte podle stupně tvrdosti vody a míry ušpinění. Dbejte
pokynů o dávkování na obale.
Packaging units
15 kg bag
Balení ( jednotky balení)
15 kg v papírovém pytli
Art.-No. 4310200100
č. výr. 4310200100
Safety information
When handling chemicals apply standard safety measures. Read product
characteristics before use. Keep away from children.
Výstražná opatření
Při zacházení s chemikáliemi dodržujte příslušná ochranná opatření. Před
upotřebením si důkladně přečtěte označení a informace o výrobku.
Storage
Keep container closed. For quality reasons, store dry at room temperature.
Skladování
Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Pro zachování kvality skladujte při
pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah dětí.
References
•฀
ÖGHMP, DGHM/VAH and RKI listed. Recommended for chemo-thermal
disinfection of laundry: 3 g per litre(equivalent to 25ml per kg of dry laundry)
- temperature and duration of disinfection: 60 °C/15 minutes – washing
solvent 1:5.
Reference
Registrováno u ÖGHMP a DGHM/VAH. Doporučení pro chemotermickou
dezinfekci prádla: 3 g na litr prací lázně (odpovídá 25ml na kg suchého
prádla) - teplota pro dezinfekci a doba: .60 °C/15 Minuten - poměr prací lázně
1:5.
Europallet
Europaleta
48 bags, 15 kg
HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
27.11.2014
48 pytlů, 15 kg
www.hagleitner.com
Innovative Hygiene.
Ph-value
alkaline
Hodnota pH
zásadité
havon COLOR
havon COLOR
Product description
High-quality washing powder for coloureds for the colour-sensitive laundry.
Popis výrobku
Vysoce účinný práškový prací přípravek pro šetrné praní barevného prádla.
Field of application/use
Does not contain bleaching agents or optical brighteners and therefore
preserves colors and the tissue. Special inhibitors prevent undesired color
transfer. Removes difficult stains like protein or fat very effectively without
damaging the fabrics. Keeps colors bright and shiny. Suitable for all water
hardnesses and washing temperatures from 30-95 °C.
Použití/oblast použití
Neobsahuje bělidla a zesvětlovače, proto šetří barvy a tkaniny. Speciální
inhibitor zabraňuje nechtěnému přednosu barev. Odstraňuje silné nečistoty
jako jsou bílkoviny a mastnota a je obzvlášť účinný, bez narušení tkanin.
Udržuje barvy svěží a zářivé. Vhodný pro všechny stupně tvrdosti vody a pro
praní při teplotách 30 - 95°C.
Dosage
Dose havon COLOR depending on the water hardness and the soiling. Pay
attention to the dosing recommendation on the package.
Dávkování
havon COLOR dávkujte podle tvrdosti vody. Dbejte pokynů o dávkování na
obale.
Packaging units
15 kg bag
Balení ( jednotky balení)
15 kg pytel
Art.-No. 4310200200
č. výr. 4310200200
Safety information
When handling chemicals standard safety measures. Read product
characteristics before use. Keep away from children.
Výstražná opatření
Při zacházení s chemikáliemi dodržujte příslušná ochranná opatření. Před
upotřebením si důkladně přečtěte označení a informace o výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Storage
Keep container closed. For quality reasons, store dry at room temperature.
Skladování
Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Pro zachování kvality skladujte při
pokojové teplotě.
References
For pretreatment of persistent fat stains we recommend havon ACTIVE
stain remover.
Reference
K odstranění problematických skvrn doporučujeme předem použít havon
ACTIVE sůl na skvrny.
Europallet
Europaleta
48 bags, 15 kg
HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
19.01.2015
48 pytlů, 15 kg
www.hagleitner.com
Innovative Hygiene.
Ph-value
neutral
Hodnota pH
neutrální
havon FEIN
havon FEIN
Product description
Washing liquid for wool and silk.
Popis výrobku
Tekutý prací prostředek pro vlnu a hedvábí.
Field of application/use
For sensitive fibres and synthetic laundry (e.g. Goretex, microfibres) at 30
°C up to 60 °C. havon FEIN conserves the colours and fibres due to added
caring substances and features high quality grease and soil release.
Contains no optical brighteners or bleachers.
Použití/oblast použití
Pro citlivé tkaniny a syntetické prádlo (např.goretex, mikrovlákna) při 30 °C
až 60 °C. se havon FEIN vyznačuje vynikající účinností při odtsraňování
špíny a mastných skvrn, je šetrný vůči barvám a vláknům díky doplňujícímu
prostředku. Neobsahuje žádné bělící prostředky nebo optické zesvětlovače.
Dosage
For manual usage: put 20 - 30 ml havon FEIN for 1 kg dry laundry to the
main wash programme or for hand wash into the basin.
Dávkování
Pro ruční dávkování přidejte 20 - 30 ml havon FEIN na 1 kg suchého prádla
pro hlavní praní do dávkovací boxu nebo přímo přidjte do prací lázně při
ručním praní.
Packaging units
6 x 1 kg system bottle
Balení ( jednotky balení)
6 x 1 systémová láhev
Art.-No. 4310200408
č. výr. 43310200408
Safety information
When handling chemicals apply standard safety measures. Read product
characteristics before use. Keep away from children.
Výstražná opatření
Je třeba dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření pro zacházení s
chemikáliemi. Před použitím si vždy přečtěte informace a označení výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Storage
Keep the container closed. Store at room temperature to retain product
quality.
Skladování
Nádobu nechte uzavřenou. Z důvodů zachování kvality skladujte při pokojové
teplotě.
References
For coloured loundry made of cotton oder blendeal fabric we recommend
havon INTEXO COLOR.
Reference
Pro barevné prádlo jako je bavlna nebo směsové tkaniny doporučujeme
havon INTEXO COLOR.
Europallet
Europaleta
342 system bottles, 1 kg
HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
27.11.2014
342 systémových lahví, 1 kg
www.hagleitner.com
Innovative Hygiene.
Ph-value
acidic
Hodnota pH
kyselý
havon POWER
havon POWER
Product description
Liquid special bleaching based on of active oxygen.
Popis výrobku
Tekuté speciální bělidlo na bázi aktivního kyslíku.
Field of application/use
Removes already at 30 °C difficult stains and bleachable spots like spots of
red wine, curry, fruit etc. Provides an antibacterial and antifungal effect at
20 °C. Also ideal for textiles which tend to unpleasant odours like
sportswear, incontinence laundry etc. Unsuitable for washing silk,
polyamides (nylon etc.) resp. Elastomers (spandex etc.).
Použití/oblast použití
Odstraňuje vytrvale už od 30 °C, bělí skvrny jako skvrny po červeném víně,
kari, ovoci atd. a působí antibakteriálně a fungicidně už od 20 °C. Také
optimálně vhodný pro textilie, náchylné na nepříjemné vůně, jako sportovní
oblečení, prádlo používané při inkontinenci atd. Není vhodné pro hedvábí,
polyamidy (Nylon, Perlon atd.) a elasten, spandex atd.
Dosage
Use as washing-power-intensifyer: 5-15 ml per kg dry laundry in addition to
normal washing powder; Use for soaking: dissolve 20 ml (=ca. 3 full
tablspoons) in 5 lt warm water, soak laundry max. 1 hour, wash afterwards
as usual.
Dávkování
Použití jako zesilovač pracího účinku: 5–15 ml/kg suchého prádla je
dostatečné k normálnímu pracímu prostředku; použití jako změkčovač
prádla: 20ml rozpusťte v 5 litrech horké vody, prádlo maximálně 1 hodinu
nechat odležet, poté vyprat jako obvykle.
Packaging units
1 kg system bottle
Balení ( jednotky balení)
1 kg systémová láhev
Art. Nr. 4310300908
č. výr. 4310300908
Safety information
When handling chemicals apply standard safety measures. Read product
characteristics before use. Keep away from children.
Výstražná opatření
Při manipulaci s chemikáliemi dodržujte bežná ochranná opatření. Před
použitím si vždy přečtěte důkladně označení produktu. Uchovávejte mimo
dosah dětí.
Storage
Shake before use. Keep canister closed. Store at room temperature for
quality reasons. Keep away from direct sunlight.
Skladování
Před použitím protřepejte. Nádobu nechte uzavřenou. Pro zachování kvality
skladujte při pokojové teplotě.
References
For grease and oil containing stains we recommend havon FS.
Reference
Při znečištění mastnými a olejovými skvrnami doporučujeme použít
prostředek havon FS.
Europallet
Europaleta
342 system bottles, 1 kg
HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
27.11.2014
342 systémových lahví, 1 kg
www.hagleitner.com
Innovative Hygiene.
measuringCUP
odměřovací pohárek
Product description
Plastic cup with a measuring scale. For exact dosing up to 175 ml.
Popis výrobku
Kelímek z umělé hmoty s měřící stupnicí do 175 ml.
Field of application/use
For exact dosing of detergents.
Použití/oblast použití
Pro přesné dávkování pracího prostředku.
Storage
Store in a dry place!
Skladování
Skladujte v suchu!
Packaging units
1 piece, 972 pieces/carton
Art.-No. 4450700900
Balení ( jednotky balení)
1 kus, 972 kusů/karton
Safety information
-
Výstražná opatření
-
References
-
Reference
-
Europallet
Europaleta
11664 pieces
HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
č. výr. 4450700900
29.12.2014
11664 kusů
www.hagleitner.com

Podobné dokumenty

Innovative Hygiene.

Innovative Hygiene. pokynů o dávkování na obale.

Více

Innovative Hygiene.

Innovative Hygiene. Use as washing-power-intensifyer: 5-15 ml per kg dry laundry in addition to normal washing powder; Use for soaking: dissolve 20 ml (=ca. 3 full tablspoons) in 5 lt warm water, soak laundry max. 1 h...

Více

Innovative Hygiene.

Innovative Hygiene. Aplikace v pračce: v závislosti na stupni znečištění a tvrdosti vody: 14-35 ml na kg suchého prádla dávkovat do proto určené zásuvky v pračce. Ruční praní: asi 35-80 ml rozpusťte v 10 l teplé vody ...

Více

Pravidla 2013, verze 2

Pravidla 2013, verze 2 c) Na pomoc trenéra nebo jiného závodníka při náskoku do visu na kruhách a hrazdě při zahájení sestavy. d) Na přítomnost jednoho záchrance na kruhách a hrazdě. e) Na přestávku v délce až 30 s. po p...

Více

navod

navod Abyste se dostali do dalšího levelu, je potřeba splnit 5 úkolů (goals). Návod je psán na obtížnost Normal. V Carrer Mode jsou i tzv. Stats Points, což jsou body, za které si vylepšíte vaše statisti...

Více

Innovative Hygiene.

Innovative Hygiene. pračce: podle intenzity skvrn přidáme k pracímu prášku 15-40 ml/kg suchého prádla.

Více

Fenomén StarGate Fenomén StarGate

Fenomén StarGate Fenomén StarGate Garret Shanks), dále také majoři Kawalski a Feretti. Z nových postav mohu jmenovat například kapitána Samanthu Carterovou, Teal´ca, nebo generálmajora George Hammonda, nového velícího důstojníka ce...

Více

Výroba hutních válců - Strojírny a stavby Třinec, as

Výroba hutních válců - Strojírny a stavby Třinec, as nebo na CNC soustruzích. Maximální hmotnost obrobku je 40 tun, délka 6500 mm a průměr těla 1600 mm. Opracováváme válce ocelolitinové, legované šedolitinové, válce z tvárné litiny, válce kované a z ...

Více

Pravidla SG muži 2009

Pravidla SG muži 2009 d) Na přítomnost jednoho záchrance na kruzích a hrazdě. e) Na přestávku v délce až 30 s. po pádu z nářadí. f) V době 30 s. po pádu z nářadí nebo mezi prvním a druhým skokem na přeskoku může závodní...

Více

Zdrojový text Article 14 is sometimes regarded as a Cinderella

Zdrojový text Article 14 is sometimes regarded as a Cinderella Article 14 is sometimes regarded as a Cinderella provision; the European Court of Human Rights (ECtHR) not developing it to have significant “bite”.5 As a leading equality law scholar said in 2001,...

Více