Paralyzéry – tasery mohou způsobit srdeční zástavu

Transkript

Paralyzéry – tasery mohou způsobit srdeční zástavu
Paralyzéry – tasery mohou způsobit srdeční zástavu
Výboj, namířený taserem nebo jinou elektronickou zbraní ( electronic control device – ECD)
na oblast hrudníku a srdce je schopen vyvolat náhlou srdeční zástavu a způsobit smrt.
Výzkumná skupina ( Indiana University School of Medicine, Indianapolis, USA) přesně a
podrobně prostudovala zdravotnickou dokumentaci osmi případů, kdy výboj taseru X26 ECD
vyvolal bezvědomí a byl u sedmi zasažených smrtelný.
Všech osm mužů bylo do daného fatálního výboje zdravých; všichni byli zasaženi do přední
plochy hrudníku v oblasti srdce a všichni ztratili vědomí přímo při zasažení výbojem nebo
bezprostředně poté.
ECD výboj vyvolá v uvedených případech komorovou tachykardii, fibrilaci komor. Pokud
není ihned zahájena KPR s AED defibrilací, přejde maligní dysrytmie posléze v asystolii. Za
pravděpodobný patofyziologický mechanismus se považuje náhlá kritická hypotenze při
excesivní tachykardii; ta se ještě zvýší při opakování výboje. Vede k akutní ischemii
myokardu a ke konverzi komorové tachykardie do fibrilace komor (Circulation, 30. dubna
2012).
Taser X26 je řazen do kategorie neletálních zbraní. Úvodní výboj má napětí 50 000 V,
opakované kratší a řiditelné výboje po 1 200 V. Jejich bezpečnost testovala i Amnesty
International, protože ve světovém písemnictví je od roku 2001 uvedeno v USA více než 500
smrtí.
Doporučení striktně vyžadují nemířit paralyzérem na hrudník, monitorovat EKG po vyslání
výboje, soustředit se na vznik dysrytmií při poruše vědomí as zahájit okamžitou KPR
s použitím AED při maligní dysrytmii s náhlou srdeční zástavou.
Taser shocks may cause cardiac arrest.
HospiMedica Internationl staff writers,
24 / 5 / 2012
www.-hospimedica.com/?option=com_article&Itemid=294740760
Klíčová slova: Neletální zbraně – taser; Náhlá zástava srdeční
Key words: : Non-lethal weapons – taser; . Sudden cardiac arrest
Drábková