Ústní závěrečná zkouška oboru – Klempíř

Transkript

Ústní závěrečná zkouška oboru – Klempíř
Ústní závěrečná zkouška oboru – Klempíř
1. Proč a jak se provádí zavětrování střech
Jak se vyrábí a montují objímky odpadních trub
Jak se provádějí základy staveb a jejich význam
2.Oplechování pod nadřímsovým žlabem
Druhy, použití a výroba příponek
Jak a proč se provádí izolace mezi základem a svislou zdí
3.Jak se spojují nadokapní žlaby v dílně a na montáži
Roh hranatého podokapního žlabu, nástřih, výroba
Co je kotování a jak se provádí
4.Použití a výroba žlabových kotlíků
Oplechování okapu pod nadokapním žlabem
Druhy sekáčů, použití, broušení
5.Jak se montují podokapní žlabové háky
Jak se vyrábí spodní díl střešního okna v plechové krytině
Druhy a výroba závitů
6.Jak se provádí vyztužování velkých ploch plechů
Výroba plechové krytiny drážkováním
Druhy ochran plechů proti korozi
7.Jak se připojuje žlabové čelo ke žlabu
Hřebenové oplechování
Jaké práce se dají provádět na lisech
8.Jak se provádí průchod odpadní trubky římsou
Oplachování okapu pro šablonový eternit
K čemu se používají ventilátory a jaké jsou hlavní druhy
9.Nástřih kloboučku pro větrací nástavec
Oplechování úžlabí
Jak se zhotovují převislé nosné konstrukce (balkony,římsy)
10.Spojování podokapních žlabů v dílně a na montáži
Spojování plechů, druhy, použití
Jaké práce s plechem sedají provádět na lisech
11.Čím se vyznačuje zaatikový žlab
Výroba šikmé odbočky a její nástřih
Kdy a jak se provádějí nátěry u klemp. výrobků
12.Výroba žlabového hrdla
Oplechování úžlabí pro tvarovanou krytinu
Jak se dokončují úpravy povrchů – omítky, obklady, dlažby
13.Oplechování pod okny
Zhotovování otvorů v plechu pro nýty a pro žlabová hrdla
Tvrdé pájení
14.Nadřímsové žlaby
Výroba výtokového kolena
Vodorovné konstrukce – druhy a vlastnosti stropů
15.Spojení zadního dílu komínového lemování s boky
Oplechování nohy komínové lávky
Jak se zhotovují svislé nosné konstrukce zdí
16.Odpadní trubky – výroba a volba průměru
Příprava předního dílu komínového lemování pro tvrdou krytinu
Měkké pájení ( v klempířství )
17.Jak se připravuje boční díl komínového lemování pro spoje
Montáž závětrných lišt a jejich úprava ve střešním lomu
Jak se na výkresech předepisují dovolené úchylky
18.Výroba odskoku na odpadních trubkách ( nástřih , výroba )
Jak se zhotovují závěsy u střešního okna
Co je to žíhání a jak se provádí
19.Jak se zhotovuje okap u plechové krytiny
Použití a montáž žlabových štítků
Druhy střech
20.Vyztužování okrajů žlabů – tvar a výroba
Zhotovování otvorů v plochém materiálu a bezpečnost při práci
Jaké pokovování se provádí u stavebních klempířských výrobků a proč
21.Oplechování nadezdívky v koutu
Výroba křídla střešního okna ( plechová )
Stroje pro ohýbání plechů
22.Výroba křídla střešního poklopu
Dilatace u žlabů
Údržba ručních nůžek
23.Použití a tvar dilatační lišty
Jak se provádí boční komínové lemování u komína procházejícího
hřebenem
Popiš práci při zakružování odpadních trub
24.Výroba rohu u nadokapního žlabu
Druhy sněhových zachytávačů
Druhy ručních nůžek a jejich použití
25.Popiš výrobu háků pro nadokapní žlab
Žlabové masky
Jak se kryje vršek zdiva ( nadezdívky,ploty,balkony,zdivo)
26.Montáž a spojování odpadních trub
Nástroje a pomůcky pro ohýbání plechů
Oplechování nároží pro taškovou krytinu
27.Druhy a vlastnosti plechových krytin
Vyztužování okrajů nádob
Čím se vyznačují nástroje pro tváření plechů ( kladiva, babky,...)
28 .Oplechování bleskosvodné tyče
Připevňování dna u nádob
Druhy strojních nůžek a jejich použití
29.Základní ustavení pro žlaby ( spád,spoje,délka,háky,velikost,...)
Komínové nástavce
Rovnání pozinkovaného plechu
30.Napojení odpadní trubky na kanalizaci
Lemování ventilační trubky
Materiály používané pro tepelnou izolaci

Podobné dokumenty

ROZPOČET

ROZPOČET Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m3m

Více

PORODNÍ PLÁN KRNOVSKÉ PORODNICE

PORODNÍ PLÁN KRNOVSKÉ PORODNICE dobu po narození miminka. Porodní plán by měl do jisté míry zastoupit „tlumočníka“ mezi rodící ženou a zdravotníky. Vyplněním si ujasníte, jaký styl vedení porodu je Vám bližší, co preferujete, jak...

Více

Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod

Návrh dešťové kanalizace a zařízení na využití odpadních vod Lapače střešních splavenin se nesmí používat na vnitřní dešťová potrubí. Výjimečně lze spojovat dešťové a splaškové odpady za podmínek: pokud je nemovitost napojena na jednotnou síť stokové soustav...

Více

E2 - Bratex

E2 - Bratex zejména v místech poškrábání a dělení. Tloušťky použitých plechů, v závislosti na jednotlivém prvku, jsou v rozsahu 0,55 – 0,75 mm.

Více

vnitřní odvodnění

vnitřní odvodnění šířka plechu ( RŠ)

Více

Montážní návod - STATO střechy sro

Montážní návod - STATO střechy sro ověření správnosti polohy taškové tabule je upevníme k latím samořeznými vruty s podložkou ze speciální pryže EPDM. Taškové tabule je nutno upevňovat do latění výhradně ve spodní části vlny (v její...

Více