CURRICULUM VITAE • ANNA MARŠÍKOVÁ page 1/3 OSOBNÍ

Transkript

CURRICULUM VITAE • ANNA MARŠÍKOVÁ page 1/3 OSOBNÍ
OSOBNÍ INFORMACE
jméno ANNA MARŠÍKOVÁ
e-mail [email protected]
telefon 00 420 776 146 768
adresa K. Šafáře 32, 370 05 České Budějovice, Česká republika
datum narození 24/04/1987
občanství Česká republika
pohlaví žena
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
2011 - Projektová koordinátorka – české partnerství v rámci mezinárodního konsorcia
Studijní program European Master in Migration and Intercultural Relations
Hlavní aktivity: příprava obsahu výukového modulu; administrativní podpora;
financování; koordinace studentských stáží a pobytů; spolupráce s asociovanými
organizacemi; PR; organizace mezinárodní konference ΄Romové v Evropě: Směrem
k reprezentaci a uznání΄ (2014, 2015 a 2016); organizace a odborné zajištění exkurzí do
Českého Krumlova, Let u Písku, Ostravy, atd.
Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, Česká republika
2011 - lektorka
kurzy ‘Globální vzdělávání’
Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita (2014 - )
‘Migrace a interkulturní vztahy v současné Evropě a ČR’
Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova (2014 - )
‘Representation, Ethnicity and Nation State’
European Master in Migration and Intercultural Relations (2012 - )
‘Nation, Power, Money – Seduction and Propaganda in the Czech Republic’
CIEE Study Abroad Program in Prague (2013 – 2015)
‘Nationalism, Minorities, Migrations in Europe’
CET Study Abroad Program in Prague (2012 – 2015)
‘Interkulturní vzdělávání’
Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita (2011 – 2013)
2009 - Odborná asistentka, katedra společenských věd
Hlavní aktivity: organizace zvaných přednášek, seminářů, konferencí, exkurzí, kulturních
akcí (výstavy a koncerty); příprava výukových materiálů a kurzů; příprava projektových
žádostí atd.
Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, Česká republika
CURRICULUM VITAE • ANNA MARŠÍKOVÁ
page 1/3
VZDĚLÁNÍ
2009 - 2013 Joint Master in Migration and Intercultural Relations (Mgr., M.A. – dvojí diplom)
Konsorcium partnerských univerzit
Faculty of Arts and Education, University of Stavanger, Norway
instituce Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR
2006 - 2009 Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (Bc.)
instituce Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR
OSOBNÍ DOVEDNOSTI
mateřský jazyk čeština
další jazyky Společný evropský referenční rámec pro jazyky
Porozumění
Mluvení
Psaní
Poslech
Čtení
Ústní
interakce
Ústní
projev
Písemný
projev
Angličtina
C2
C2
C2
C2
C2
Francouzština
C1
C1
B2
B2
B2
počítačové MS Windows, MS Office atd.; audio-vizuální a interaktivní programy (Prezi,
dovednosti Soundslides, Audacity, Zoner Photo Studio atd.)
řidičský průkaz kategorie B
CURRICULUM VITAE • ANNA MARŠÍKOVÁ
page 2/3
REALIZOVANÉ PROJEKTY (výběr)
2012 - 2016 Letní škola migrace 2012, 2013, 2014 and 2015
Hlavní aktivity: příprava obsahu a koordinace programu (ve spolupráci s dr. Salimem Muradem a
týmem IOM); příprava a zajištění neformálního kulturního programu; administrativa a finanční
zajištění; zajištění ubytování a stravy pro účastníky a přednášející; příprava podkladů a materiálů
pro účastníky; spolupráce s asociovanými organizacemi – exkurze do neziskových organizací a
Českého Krumlova se zaměřením na romskou, židovskou a německou historii; atd.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
instituce Mezinárodní organizace pro migraci Praha
2014 - 2016 Romové v Evropě: Směrem k reprezentaci a uznání
Hlavní aktivity: příprava mezinárodní konference o současné situaci romských menšin v Evropě a
historických souvislostech se zaměřením na vzdělávání; příprava exkurzí pro mezinárodní studenty;
atd.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
instituce Carl von Ossietzky University in Oldenburg, Německo
2013 - 2015 Teachers: Agents of Change!
Hlavní aktivity: příprava nového univerzitního kurzu ΄Globální vzdělávání΄- obsah a didaktické
aspekty; příprava kapitoly v závěrečné publikaci atd.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
instituce Člověk v tísni, Praha
2008 Comenius 3 Learning Migration
Hlavní aktivity: příprava výstavy studentských fotografií na téma sociálního vyloučení; závěrečná
zpráva; atd.
instituce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
CURRICULUM VITAE • ANNA MARŠÍKOVÁ
page 3/3

Podobné dokumenty

ve formátu PDF

ve formátu PDF Jeřábek, H. Familiäre Altenpflege als Beispiel des sozialen Zusammenhalts. In Amann, A. – Kolland, F. (eds.) Das erzwungene Paradies des Alters? Fragen an eine kritische Gerontologie. VS Verlag, 20...

Více

Nabídka besed pro ZŠ pro rok 2015

Nabídka besed pro ZŠ pro rok 2015 Besedy lze domluvit na jakýkoliv pracovní den v dopoledních hodinách. Na každou akci je nutné se přihlásit (osobně, telefonicky nebo emailem) alespoň týden předem, pokud máte zájem o konkrétní term...

Více

Seznam neakceptovatelných/zakázaných pracovních pozic Work

Seznam neakceptovatelných/zakázaných pracovních pozic Work Seznam neakceptovatelných/zakázaných pracovních pozic Work and Travel USA 2015 Pracovní pozice zakázané Americkou vládou Seznam a popis pracovních pozic zakázaných/nepřípustných pro účastníky progr...

Více

jobs-expo-lingua-show-2016_zaverecna-zprava.

jobs-expo-lingua-show-2016_zaverecna-zprava. představil novinky ze světa celoživotního a jazykového vzdělávání či kariérního poradenství a individuálních konzultací pro zájemce o práci.

Více

SVĚTOVÉ UDÁLOSTI V LISTOPADU

SVĚTOVÉ UDÁLOSTI V LISTOPADU vstoupilo do povědomí veřejnosti a nejeden panovník si vzal k srdci Machiavelliho zásady cukru a biče. Machiavellismus se stal pojmem označujícím politiku, v níž je dovoleno lhát, porušovat sliby i...

Více

Struktura svadění

Struktura svadění V okamžiku kdy se ženou vedeme tento normální rozhovor, nastává fáze attraction. Attraction je fáze, kdy se snažíme vyvolat v ženě touhu, přitažlivost, sexuální napětí. Na to abychom tohoto dosáhli...

Více

Návod

Návod Objevujte znovu staré písničky se zařízením DigiTape DT-01, které převede vaše pásky do formátu MP3 vhodného pro použití v počítači, iPodu nebo v autě! DigiTape DT-01 je ruční přenosný přehrávač pá...

Více

ICT na 1. stupni ZŠ

ICT na 1. stupni ZŠ Mgr. Anna Martinková, PhD. Současná pozice a působiště Odborný asistent na Katedře informačních a komunikačních technologií na Pedagogické fakultě OU, Ostrava

Více

Tematické plány, Informatika (IVT)

Tematické plány, Informatika (IVT) Tematické plány, Informatika (IVT) 1.ročník, učitel Branislav Šturmankin První pololetí Září

Více