Anglicka přísloví - English Proverbs

Transkript

Anglicka přísloví - English Proverbs
Anglicka přísloví - English Proverbs
1 . MY HOUSE, MY CASTLE. (Můj dům, můj hrad.)
2 . EAST OR WEST HOME IS BEST. (Všude dobře, doma nejlépe.)
3 . AN APPLE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY. (Kam nechodí slunce, tam chodí
lékař.)
4 . THERE IS NO PLACE LIKE HOME. (Všude dobře, doma nejlépe.)
5 . A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED. (V nouzi poznáš přítele.)
6 . FOUR EYES SEE MORE THAN TWO. (Více očí více vidí.)
7 . TWO HEADS ARE BETTER THAN ONE. (Víc hlav, víc rozumu.)
8 . AS YOU MAKE YOUR BED SO YOU MUST LIE ON IT. (Jak si kdo ustele, tak si taky
lehne.)
9 . FIRST THINK, THEN SPEAK.
1 0 . AFTER RAIN COMES SUNSHINE. (Všechno zlé jednou skončí.)
1 1 . NEVER PUT OFF TILL TOMORROW WHAT YOU CAN DO TODAY. (Neodkládej na
zítra, co můžeš udělat dnes.)
1 2 . ROME WAS NOT BUILT IN A DAY. (Všechno má svůj čas.)
1 3 . TO KNOW EVERYTHING IS TO KNOW NOTHING. (Kdo ví všechno, neví nic.)
1 4 . IT'S NEVER TOO LATE TO LEARN. (Nikdy není pozdě učit se.)
1 5 . A MAN IS NEVER TOO OLD TO LEARN. (Nikdy není pozdě učit se.)
1 6 . WHERE THERE IS A WILL THERE IS A WAY. (Když se chce, všechno jde.)
1 7 . EASIER SAID THAN DONE. (Lépe se to řekne, než udělá.)
1 8 . THERE IS NOTHING NEW UNDER THE SUN. (Nic nového pod sluncem.)
1 9 . A WORD IS ENOUGH TO THE WISE. (Moudrému napověz.)
2 0 . BY OTHER MEN'S FAULT WISE MEN CORRECT THEIR OWN. (Moudrý člověk se
učí na chybách jiných.)
2 1 . ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS. (Činy mluví hlasitěji než slova.)
2 2 . SO MANY COUNTRIES, SO MANY CUSTOMS. (Jiný kraj, jiný mrav.)
2 3 . LOOK BEFORE YOU LEAP. (Dvakrát měř, jednou řež.)
2 4 . OUT OF SIGHT, OUT OF MIND. (Sejde z očí, sejde z mysli.)
2 5 . EVERY CLOUD HAS A SILVER LINING. (Nic není tak zlé, jak to vypadá.)
2 6 . HE LAUGHS BEST WHO LAUGHS LAST. (Kdo se směje naposledy, ten se směje
nejlépe.)
2 7 . LIKE TEACHER, LIKE PUPIL. (Jaký pán, takový krám.)
2 8 . LOVE ME, LOVE MY DOG. (Miluj mě se vším, co ke mne patří.)
2 9 . MAKE HAY WHILE THE SUN SHINES. (Kuj železo, dokud je žhavé.)
3 0 . ALL IS WELL THAT ENDS WELL. (Konec vše napraví.)
3 1 . EARLY BIRD CATCHES THE WORM. (Ranní ptáče dál doskáče.)
3 2 . A NEW BROOM SWEEPS CLEAN. (Nové koště dobře mete.)
3 3 . LUCKY IN CARDS - UNLUCKY IN LOVE. (Štěstí ve hře - neštěstí v lásce.)
3 4 . THERE IS NO ROSE WITHOUT A THORN. (Není růže bez trní.)
3 5 . BIRDS OF A FEATHER FLOCK TOGETHER. (Vrána k vráně sedá, rovný rovného si
hledá.)
3 6 . HONESTY IS THE BEST POLICY. (S poctivostí nejdál dojdeš.)
3 7 . OPPORTUNITY MAKES THE THIEF. (Příležitost dělá zloděje.)
3 8 . A BIRD IN THE HAND IS WORTH TWO IN THE BUSH. (Lepší vrabec v hrsti nežli
holub na střeše.)
3 9 . IF YOU RUN AFTER TWO HARES, YOU WILL CATCH NONE. (Nehoň dva zajíce
najednou.)
4 0 . TIME AND TIDE WAIT FOR NO MAN. (Čas na nikoho nečeká.)
4 1 . BETTER LATE THAN NEVER. (Lépe pozdě než nikdy.)
4 2 . HEALTH IS BETTER THAN WEALTH. (Zdraví je největší poklad.)