NPCS-Akce pro verejnost-navrh6.indd

Transkript

NPCS-Akce pro verejnost-navrh6.indd
Národní park České Švýcarsko
www.npcs.cz
Nabídka akcí pro veřejnost
Akce pro veřejnost
v roce 2015
Úvodní slovo
Vážení a milí návštěvníci národního parku,
dovolte mi, abych vás touto formou oslovil a pozval na návštěvu
Českosaského Švýcarska. Rok 2015 je pro nás velmi významný.
Národní park České Švýcarsko a sousední národní park Saské Švýcarsko (Nationalpark Sächsische Schweiz) společně slaví velmi významná jubilea, a to 15 let od vyhlášení a kolegové v Sasku dokonce 25 let od vyhlášení národního parku. Při této příležitosti jsme
připravili řadu zajímavých aktivit a akcí, které, jak doufám, vás
zaujmou. Nebudou mezi nimi chybět jak akce s odbornějším zaměřením, tak i akce pro celou rodinu. Troufám si říci, že naši zaměstnanci a spolupracovníci patří mezi špičkové znalce, kteří dokáží
poutavým a zajímavým způsobem prezentovat zvolená témata. Je
vždy zajímavé se podívat na své okolí i očima historika, ornitologa,
lesníka, botanika… Tak získává i důvěrně známé okolí úplně jiné
dimenze a odhalí vám řadu zajímavostí a překvapení, kterých byste
si normálně ani nevšimli.
Věřím, že si z nabídky našich akcí vyberete a na některé z nich se
setkáme.
Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel Správy národního parku
České Švýcarsko
3
Přehled akcí
Přehled akcí
PŘEHLED AKCÍ PRO VEŘEJNOST V ROCE 2015
NÁZEV AKCE
MÍSTO
STR.
Se strážcem do Kyjovského údolí
4. 8.
Brtníky
21
NÁZEV AKCE
Na Velký Winterberg s geologem,
botanikem a lesníkem
8. 8.
Hřensko
11
Slavnostní otevření „Rysí stezky“
DATUM
18. 4.
MÍSTO
Mezní Louka
STR.
6
Brigáda v Zadních Jetřichovicích
KVĚTEN
Geologicko-botanická exkurze na
Růžák
1. 5.
Růžová
22
Se strážcem k Pravčické bráně
Dny řemesel
Zadní Jetřichovice
18
11. 8.
8. 8.
Mezní Louka
21
15. – 22. 8.
Dolský mlýn
7
8
Se strážcem k Pravčické bráně
16. 8.
Mezní Louka
21
Brigáda v Zadních Jetřichovicích
10. 5.
Zadní Jetřichovice
18
18. 8.
Jetřichovice
21
Jedlé a jedovaté rostliny
17. 5.
Růžová
10
Se strážcem přes Jetřichovické
vyhlídky
Den dětí s národními parky
23. 5.
Krásná Lípa
Se strážcem k Pravčické bráně
25. 8.
Mezní Louka
21
Brigáda na Dolském mlýně
29. 8.
Dolský mlýn
18
Se strážcem k Pravčické bráně
30. 8.
Mezní Louka
21
5. 9.
Jetřichovice
20
Vítání ptačího zpěvu
3. 5.
Krásná Lípa
6
Botanická exkurze
23 .5.
Kyjov
10
Vysokozátěžové bariéry aneb jak se
chytají kameny
24. 5.
Hřensko
22
Ze života hmyzu
30. 5.
Brigáda na Dolském mlýně
ZÁŘÍ
30. 5.
Pozorování sokolů
Kyjov
9
Dolský mlýn
18
www.npcs.cz
9
ČERVEN
Okolím Vysoké Lípy
Brigáda v Zadních Jetřichovicích
6. 6.
13. 6.
Okolím Jetřichovic
Mezinárodní noc pro netopýry
11. 9.
Varnsdorf
Sousedský pochod
12. 9.
Děčín
Brigáda v Zadních Jetřichovicích
12. 9.
Zadní Jetřichovice
18
11
7
20
O meších a stromech
12. 9.
Kyjov
Zadní Jetřichovice
18
Už troubějí …
18. 9.
Doubice
19. 9.
Dolský mlýn
18
20. 9.
Mezní Louka
23
Geologická exkurze po Jetřichovických vyhlídkách
20. 6.
Jetřichovice
22
Brigáda na Dolském mlýně
Brigáda na Dolském mlýně
27. 6.
Dolský mlýn
18
Geologická exkurze k Pravčické
bráně
Se strážcem přes Jetřichovické
vyhlídky
30. 6.
Jetřichovice
21
ŘÍJEN
11. 10.
Kyjov
11
Minulosti Českého Švýcarska X
22. 10.
Děčín
19
Historická exkurze s Natálií
Belisovou
23. 10.
České Švýcarsko
19
Geologická exkurze na Růžák
31. 10.
Růžová
23
19. 12.
Dolský mlýn
20
5. 7.
Mezní Louka
21
Geologická exkurze do Kyjovského
údolí
5. 7.
Kyjov
23
Se strážcem do Kyjovského údolí
7. 7.
Brtníky
21
PROSINEC
Brigáda v Zadních Jetřichovicích
11. 7.
Zadní Jetřichovice
18
Vánoční setkání u Dolského mlýna
Se strážcem k Pravčické bráně
14. 7.
Mezní Louka
21
Brigáda na Dolském mlýně
18. 7.
Dolský mlýn
18
Se strážcem k Pravčické bráně
19. 7.
Mezní Louka
21
Se strážcem do Kyjovského údolí
21. 7.
Brtníky
21
České Švýcarsko
23
Putování Českým Švýcarskem
25. – 26. 7.
Se strážcem k Pravčické bráně
28. 7.
Mezní Louka
21
2. 8.
Mezní Louka
21
SRPEN
9
Za houbami Českého Švýcarska
Se strážcem k Pravčické bráně
Se strážcem k Pravčické bráně
8
Vysoká Lípa
ČERVENEC
4
DATUM
DUBEN
INFORMACE O DALŠÍCH AKCÍCH V ČESKOSASKÉM ŠVÝCARSKU:
 Akce v Českém Švýcarsku: www.akce.ceskesvycarsko.cz
 Správa CHKO Labské pískovce: www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz
 Správa národního parku Saské Švýcarsko:
www.nationalpark-saechsische-schweiz.de
 Centrum národního parku Saské Švýcarsko:
www.lanu.de/de/nationalparkzentrum
 Tourismusverband Sächsische Schweiz: www.saechsische-schweiz.de
5
Nejvýznamnější akce
km
2
2
Nejvýznamnější akce
Výroba ptačích budek na Dni dětí s národními parky
Účastníci Dnů řemesel melou obilí pro výrobu chleba
18. 4. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ „RYSÍ STEZKY“
15. až 22. 8. DNY ŘEMESEL
V rámci otevření turistické sezóny v Českém Švýcarsku předá Správa
národního parku veřejnosti do užívání lesní zážitkový areál a dětské
hřiště s modelem Pravčické brány na Mezní Louce. Účast na akci přislíbil ministr životního prostředí Richard Brabec.
Louka u Dolského mlýna opět po roce ožije starými řemesly. Tradičně se můžete těšit na výrobu dřevěného uhlí či výrobu dehtu
na smolném kameni. Ukázky řemesel zpestří také exkurze, přednášky a koncerty pod širým nebem.
Místo srazu: Mezní Louka – před informačním střediskem
Čas srazu: 9:30
Podrobnosti k programu budou zveřejněny na www.npcs.cz. Více
informací o všech akcích pořádaných v rámci otevření turistické sezóny v Českém Švýcarsku naleznete na www.akce.ceskesvycarsko.cz
Kontakt: [email protected], tel. 737 276 857
Místo srazu: louka u Dolského můstku, Dolský mlýn
Informace: Podrobný program naleznete nejpozději koncem
července na www.npcs.cz
Kontakt: [email protected], tel. 737 276 859
12. 9. SOUSEDSKÝ POCHOD
23. 5. DEN DĚTÍ S NÁRODNÍMI PARKY
3
Při příležitosti půlkulatých jubileí národních parků České a Saské Švýcarsko připravila Správa národního parku České Švýcarsko pro naše
nejmenší a jejich rodiče i prarodiče odpoledne plné soutěžních úkolů,
divadelního představení, rukodělných dílen a prodejních trhů regionálních výrobků.
Místo konání: Krásná Lípa – areál správy NP České Švýcarsko
Čas srazu: 14:00
Informace: bližší program akce najdete na začátku května na
www.npcs.cz
Kontakt: [email protected], tel. 737 276 863
Akce je pořádána v rámci oslav Evropského dne chráněných území
ve spolupráci s OPS České Švýcarsko.
6
Zúčastněte se česko-německého sousedského pochodu na nejvyšší bod Labských pískovců.
km
9
Místo srazu: Děčín – v prostoru nádražní haly Děčín
(hl. nádraží)
Čas srazu: 9:30
Trasa: Děčín – Vysoký Sněžník
Kontakt: [email protected], tel. 737 276 865
Akce je pořádána ve spolupráci s SPD-AG Euroregion Elbe - Labe.
4
7
Slavíme svátky přírody
Za zvířaty národního parku
POZOROVÁNÍ SOKOLŮ
3
Nahlédněte s námi do rodinného života sokolů stěhovavých. S pomocí speciálních dalekohledů budete mít jedinečnou možnost
sledovat chování dospělých jedinců i mláďat přímo na hnízdě!
Termín akce: bude stanoven v průběhu května s ohledem
na aktuální vývoj hnízdění sokolů
Informace: POZOR! Na tuto akci je potřeba se předem přihlásit. Sledujte webové stránky www.npcs.cz, kde se včas dozvíte
všechny důležité infomace k rezervaci místa!
Kontakt: [email protected], tel. 737 276 865
Vítání ptačího zpěvu
30. 5. ZE ŽIVOTA HMYZU
3. 5. VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Vycházka zaměřená na pozorování ptáků, určování podle hlasu, ukázka odchytu drobného ptactva do sítí a kroužkování pod
dohledem ornitologa a ředitele Správy NP Pavla Bendy. Akce je
vhodná i pro zvídavé děti.
km
6
4
Místo srazu: Krásná Lípa – parkoviště u správy NP
Čas srazu: 6:30
Trasa exkurze: Krásná Lípa – Velký rybník a zpět
Informace: středně náročný terén, s sebou nenápadné oblečení,
dalekohled
Kontakt: [email protected], tel. 737 276 857
Akce je pořádána ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.
11. 9. MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY
2
Tradiční večerní setkání pod širým nebem, při kterém se můžete
setkat s živým netopýrem a dozvědět se spoustu zajímavostí ze
života těchto tajemných nočních tvorů. Pro každého účastníka
bude připravena drobná upomínka na tuto akci. Akce je vhodná
především pro děti a jejich rodiče.
km
Výprava do hmyzího světa pod vedením entomologa správy NP.
Vyzkoušejte si lov hmyzu, jeho určování a poslechněte si zajímavé povídání o životě hmyzu v Českém Švýcarsku.
6
4
Místo srazu: Kyjov - zastávka Kyjov, hostinec
Čas srazu: 10:15
Kontakt: [email protected], tel. 737 276 845
18. 9. UŽ TROUBĚJÍ…
km
Atraktivní vycházka za troubícími jeleny do nitra národního parku. Přijďte si poslechnout „pána zdejších lesů“ v době říje a vychutnejte si jedinečný zážitek z noční výpravy do hlubokých lesů
Českého Švýcarska!
6
4
Místo srazu: u silnice Kyjov - Doubice (u vstupu zelené
turistické značky na území NP České Švýcarsko)
Čas srazu: 18:00
Informace: středně náročný terén, s sebou svítilnu
Kontakt: [email protected], tel. 737 276 982
Místo srazu: Varnsdorf – v parku před Městskou knihovnou
Čas srazu: 19:00
Informace: s sebou teplé oblečení a svítilnu
Kontakt: [email protected], tel. 737 276 863
Akce je spolupořádána s Městskou knihovnou Varnsdorf, DDM
Varnsdorf, odborem ŽP MěÚ Varnsdorf a OPS České Švýcarsko.
8
9
Do říše rostlin
Do říše rostlin
8. 8. NA VELKÝ WINTERBERG S GEOLOGEM,
BOTANIKEM A LESNÍKEM
km
12
Lesník, geolog a botanik. Tři osoby, tři profese, tři pojetí této
exkurze. Vydejte se na společnou přeshraniční vycházku s našimi
odborníky a poodhalte tajemství našich národních parků České
a Saské Švýcarsko.
9
Místo srazu: Hřensko - před informačním střediskem
Čas srazu: 9:30
Trasa: Hřensko – Schmilka – Velký Winterberg a zpět
Informace: středně náročný terén, s sebou pas
Kontakt: [email protected], tel. 737 276 845
Tajuplný svět rostlin čeká na vaší návštěvu
12. 9. O MEŠÍCH A STROMECH
17. 5. JEDLÉ A JEDOVATÉ ROSTLINY
Nepropásněte jedinečnou příležitost vydat se na tajuplnou výpravu do světa jedlých i jedovatých rostlin národního parku. Tato
exkurze je spojena s ochutnávkami rostlin!
km
6
7
Místo srazu: Růžová – před kostelem
Čas srazu: 10:00
Trasa: Růžová - Růžovský vrch a zpět
Informace: s sebou dobré boty
Kontakt: [email protected], tel. 737 276 845
Obři a trpaslíci národního parku budou tématem této exkurze. Přijměte pozvání do úžasného světa našich rostlinných organizmů.
km
8
Místo srazu: Kyjov - zastávka Kyjov, hostinec
Čas srazu: 10:15
Trasa: Kyjov - Kamenný vrch a zpět
Informace: středně náročný terén, s sebou dobré boty
Kontakt: [email protected], tel. 737 276 845
6
11. 10. ZA HOUBAMI ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
23. 5. BOTANICKÁ EXKURZE
km
Botanická exkurze skrze chladné Kyjovské údolí, přes geologickou
hranici lužické poruchy, lesy a louky Kouřového dolu a Kyjova.
7
4
Místo srazu: Kyjov – zastávka Kyjov, hostinec
Čas srazu: 10:15
Trasa: Kyjov – Kyjovské údolí – Kouřový důl a zpět
Kontakt: [email protected], tel. 737 276 873
10
Připravte si košíky a nůž, po této exkurzi si jistě doma pochutnáte
na výtečné smaženici.
km
8
6
Místo srazu: Kyjov – zastávka Kyjov, hostinec
Čas srazu: 10:15
Trasa: Kyjov - Vraní vrch a zpět
Informace: středně náročný terén, s sebou dobré boty
Kontakt: [email protected], tel. 737 276 845
11
Návrat lososů
Nechte auto doma
Adoptivní rodiče vypouští mladé lososy do Kamenice
Vlaková souprava Dráhy národního parku
NÁVRAT LOSOSŮ
NECHTE AUTO DOMA
Není to dávno, co lososi běžně obývali české řeky. Člověk intenzivním
lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním tyto původní obyvatele
vyhubil. Nyní lososi dostávají druhou šanci. Také díky adoptivním rodičům.
Využijte ke svým výletům či k dopravě na naše akce turistický vlak nebo
autobus. Dopřejte si pohodlí místní veřejné dopravy, zbavte se strachu
o své auto a cennosti v něm na nehlídaných parkovištích i stresu při hledání parkovacích míst. Zapomeňte na plánování trasy výletu s místem
startu i návratu na stejném parkovišti. Objevte výhody veřejné dopravy
a užijte si naplno výlety v našem národním parku.
Do projektu Návratu lososů se může zapojit každý
Zasláním dárcovské SMS se stanete adoptivním rodičem jednoho
malého lososa. Poté můžete sledovat jeho dobrodružnou životní
cestu z líhně do říčky Kamenice a následnou cestu do moře a zpět
na www.navratlososu.cz.
Jak zaslat dárcovskou SMS
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS NAVRATLOSOSU na číslo 87 777.
Cena DMS je 30,- Kč, projekt Návrat lososů obdrží 28,50 Kč. Službu
provozuje Dárcovské fórum, technicky zajišťuje ATS Praha.
NOVĚ:
Přijďte si vypustit lososa na Dnech řemesel
Lososa můžete adoptovat a sami vypustit během Dnů řemesel
u Dolského mlýna od 15. 8. 2015!
Pa r t ne ř i proje kt u :
Pro výlety v severovýchodní části národního parku České Švýcarsko a národního parku Saské Švýcarsko je nejlepší využít vlakovou dopravu. Pro
výlety v jižní a západní části je dobré využít autobusovou dopravu.
Dráha národního parku s označením U28 vede z Rumburku
přes Šluknov, Dolní Poustevnu a Sebnitz do Bad Schandau.
Chcete-li jet ze směru od Krásné Lípy, je nutné přestoupit
v Rumburku. O víkendech a svátcích jsou spoje posilovány tak, abyste mohli vyrazit přímo z Krásné Lípy přes Panský a Brtníky
s přestupem v Mikulášovicích. Vlaky národního parku jsou červené barvy, označeny nápisem Dráha národního parku/Nationalparkbahn.
Zelené turistické autobusy jsou označeny trojčíslím 434
a jejich trasa vede z Krásné Lípy přes Kyjov, Doubici,
Jetřichovice, Hřensko do Děčína. Trasa téměř kopíruje
jižní hranici národního parku České Švýcarsko a je tak
ideálním prostředkem pro výlety do národního parku. Trasu autobusu
včetně důležitých zastávek naleznete v mapě uprostřed brožury.
Jízdní řády a mapu veřejné dopravní sítě naleznete na
www.ceskesvycarsko.cz, nebo v tištěné podobě v informačních
střediscích.
12
13
Českosaské Švýcarsko - mapa
NECHTE AUTO DOMA! Využijte ke své cestě na naše akce vlak nebo
turistický autobus. Bližší informace naleznete na straně 13.
0
14
1
2 km
±
1 : 130 000
15
Tip na výlet
Tip na výlet
před 90 milióny lety nacházelo moře a v něm pestrý život. Pro snazší
hledání si posviťte baterkou nebo alespoň telefonem.
Při přecházení Sýrového potoka můžete děti vyzkoušet, jestli poznají,
podle čeho byl tento potok pojmenován. Zdali podle síry nebo sýra.
V tomto místě také budete opouštět CHKO Labské pískovce a vstupovat
na území národního parku České Švýcarsko. Prudké stoupání vás dovede
k jeskyni Skalních bratří, na jejímž vrcholku je vyhlídka s částečným výhledem do Kyjovského údolí. Od Skalních bratří se stezka vine mezi skalami, kolem lavičky s rozpětím křídel ptáků, překračuje drobný potůček
a opět prudce stoupá až na Kyjovský hrádek, který vlastně hrádkem není.
Ale o tom si budete moci přečíst přímo na místě. Na tomto místě najdete altán a dostatek laviček. Využijte je pro načerpání dalších sil a třeba
i na svačinu – ale pozor, odpadky je nutné odnést s sebou do civilizace.
KRAJEM ZAPOMENUTÝCH SKAL A ROKLÍ
Na co se můžete těšit: zajímavé skalní útvary, hmatový chodník,
strmá stoupání a klesání po kamenných i dřevěných schodech, lezení po žebříku, úzká rozsedlina, vyhlídky, otisky lastur v pískovci,
vytesaná hlava ve skále
S sebou si nezapomeňte: dobré boty do terénu, baterka
km
3
2
Výchozím místem i místem návratu našeho výletu je autobusová
zastávka „Kyjov, hostinec“. Kyjov se nachází nedaleko města Krásná
Lípa, které je jednou ze vstupních bran do Českého Švýcarska.
Od výchozího místa se vydejte po žluté turistické značce (asfaltová
silnice) do kopce směr Doubice. Dejte však pozor, po 250 metrech
odbočuje „žlutá“ doleva, ale vy musíte po asfaltové cestě vystoupat
až na vrcholek kopce, kde odbočíte mezi domy doprava. Zde vás
již povede Köglerova naučná stezka, která se vine po úzké pěšině
mezi ploty a starým hřbitovem. Po vstupu do lesa můžete vyzkoušet
hmatový chodník a pokračovat dále po vyšlapané stezičce mezi borůvčím. Brzy vás čeká první klesání, které vás zavede na Kinského
vyhlídku, kde podle pověsti straší zlá krčmářka z Kyjova, která kdysi
okrádala své hosty. Dále pokračujte po dřevěných schodech skrze
skalní bránu, za níž se stezka stáčí doleva a pokračuje po skalním
ochozu se zábradlím. Živější a menší děti doporučujeme na tomto
úseku raději trochu pohlídat! Cestou po skalním ochozu si nevšímejte jen výhledů na Sýrový potok, který poteče po vaší pravici, ale také
hledejte ve skále vytesanou hlavu ženy, která má údajně připomínat
kněžnu Kinskou, jejíž podobiznu zde vytesali během budování této
skalní stezky. Při dalším klesání po dřevěných schodech zpozorněte. U konce těchto schodů se nachází dřevěná lavička ve skalním
výklenku. Usedněte na ni a podívejte se vzhůru na strop, v němž najdete otisky lastur, které jsou nezvratným důkazem toho, že se zde
16
Další část trasy bude doslova a do písmene úzká. Čeká vás totiž průchod skalní průrvou. Na tomto úseku doporučujeme sundat batoh
a nejužšími místy procházet na bok. Po výstupu ze skalní průrvy se
ocitnete pod skalkou, na jejímž vrcholu je umístěn kovový praporek s
emblémem KČT. K praporku se dá vylézt, ale doporučujeme to jen zdatnějším výletníkům, neboť k němu nevedou schůdky ani zábradlí a je
třeba hodně obezřetnosti. Po sestupu od praporku po krátkém žebříčku a další porci schodů se ocitnete na štěrkové cestičce. Máte-li dost
energie, vydejte se do leva. Po 300 metrech se ocitnete u Klenotnice
(po pravé straně). Zde se podle legendy schovávali lidé během válek
a prý zde také zakopávali své cennosti, které chtěli ochránit před vojáky. Po prohlídce Klenotnice vyrazte zpět dolů až na asfaltovou cestu,
která se vine celým Kyjovským údolím.
Zalíbil-li se vám výlet, můžete si ho prodloužit o návštěvu Jeskyně víl,
která se nachází jeden kilometr po proudu říčky Křinice, po její pravé
straně.
Cesta zpět do Kyjova vede doprava po červené turistické stezce. Nespěchejte však, mohli byste minout pěkná místa, kterými je například
Vinný sklep, který se nachází v suťové jeskyni pod asfaltkou. Vedou
k němu dřevěné schůdky. Zde se vám opět bude hodit baterka a možná
i hodiny tělocviku. Abyste mohli Vinný sklep navštívit, bude totiž třeba
se protáhnout nízkým vstupem, který je asi dva metry dlouhý. Odměnou vám ale bude prostorná jeskyňka, v níž se v zimě tvoří nádherné
ledové útvary, ale také se zde skrývají netopýři. Po výstupu po schůdcích od Vinného sklepa spatříte ve skále instalovanou pamětní desku
bratrů Bienertů, kteří byli velkými znalci zdejšího kraje, a které potkal
smutný a nezáviděníhodný osud.
Kyjov už na sebe nenechá dlouho čekat. Stačí se stále držet asfaltové
cesty, která vás zavede až k výchozímu místu. Cestou věnujte pozornost tabulím naučné stezky, skrývají v sobě mnoho zajímavostí, které
se nevešly do tohoto krátkého popisu trasy.
17
Pomáháme památkám
Výpravy do historie
Brigáda na Dolském mlýně
Natalie Belisová
BRIGÁDY NA DOLSKÉM MLÝNĚ
22. 10. MINULOSTI ČESKÉHO ŠVÝCARSKA X
Pomozte nám se záchranou Dolského mlýna, jedinečné památky
na břehu Kamenice a nejstaršího dochovaného mlýna na území
národního parku.
Zjistěte více o kulturní historii národního parku. Zúčastněte se
desátého ročníku semináře Minulosti Českého Švýcarska a vyslechněte si pásmo přednášek historiků a odborníků na České švýcarsko
v příjemném a podnětném prostředí Děčínského zámku.
8
8
Termíny brigád: 30. 5., 27. 6., 18. 7., 29. 8., 19. 9.
Místo srazu: Dolský mlýn u Jetřichovic
Čas srazu: 9:00
Informace: s sebou si vezměte pracovní rukavice, dobrou obuv
a svačinu
Kontakt: [email protected], tel. 737 276 859
Práce na jeho záchranu probíhají ve spolupráci s Občanským sdružením pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn.
BRIGÁDY V ZADNÍCH JETŘICHOVICÍCH
8
Zapojte se do oživení areálu bývalé pohraniční osady v Zadních Jetřichovicích a pomozte nám zabránit jejímu definitivnímu zániku.
Termíny brigád: 10. 5., 13. 6., 11. 7., 8. 8., 12. 9.
Místo srazu: Zadní Jetřichovice
Čas srazu: 9:00
Informace: s sebou si vezměte pracovní rukavice, dobrou obuv
a svačinu
Kontakt: [email protected], tel. 737 276 859
18
Místo srazu: Děčín - Děčínský zámek
Čas srazu: 9:00
Kontakt: [email protected], tel. 737 276 859
Seminář je pořádán ve spolupráci se Státním okresním archivem Děčín.
23. 10. HISTORICKÁ EXKURZE S NATÁLIÍ BELISOVOU
Exkurze s Natálií Belisovou, historičkou národního parku České
Švýcarsko. Exkurze je součástí Minulostí Českého Švýcarska a její
téma bude upřesněno v průběhu čtvrtečního semináře (22. 10.).
km
8
6
Místo konání: národní park České Švýcarsko
Čas srazu: 9:30
Kontakt: [email protected], tel. 737 276 859
19
Exkurze s Václavem Sojkou
Václav Sojka
Exkurze se strážcem národního parku
EXKURZE S FOTOGRAFEM VÁCLAVEM SOJKOU
SE STRÁŽCI DO NÁRODNÍHO PARKU
Zúčastněte se vycházky do přírody v doprovodu Václava Sojky,
pracovníka správy NP, vynikajícího fotografa a znalce místní přírody i historie. Těšit se můžete na zasvěcené vyprávění o krajině
Českého Švýcarska a na putování po známých i méně známých
stezkách národního parku.
Využijte zajímavé možnosti nahlédnout do práce profesionálních
i dobrovolných strážců přírody národního parku, a projděte se
přitom v jejich doprovodu zdejší krásnou přírodou!
6. 6. Okolím Vysoké Lípy
Místo srazu: Vysoká Lípa – hotel Lípa
Čas srazu: 9:15
Trasa exkurze: Zámecký vrch – Větrovec – Šaunštejn – Kostelní
stezka
Informace: středně náročný terén
km
8
4
5. 9. Okolím Jetřichovic
Místo srazu: Jetřichovice – před informačním střediskem
Čas srazu: 9:15
Trasa exkurze: Pohovka – Jetřichovické vyhlídky a zpět
Informace: středně náročný terén
km
8
4
19. 12. Vánoční setkání u Dolského mlýna
Místo srazu: Dolský mlýn u Jetřichovic
Čas srazu: 9:30
Trasa exkurze: okolím Dolského mlýna
Informace: středně náročný terén (sníh)
km
6
4
Kontakt u výše uvedených akcí: [email protected], tel. 737 276 858
20
Se strážci do NP
Přes Jetřichovické vyhlídky
Termíny: 30. 6., 18. 8.
Místo srazu: Jetřichovice - před informačním střediskem
Čas srazu: 9:30
Trasa: Jetřichovice - Mariina vyhlídka - Rudolfův kámen - Pohovka
- Jetřichovice
Kontakt: [email protected], 602 520 457(30. 6.)
[email protected], 737 276 869 (18. 8.)
km
6
4
K Pravčické bráně
Termíny: 5. 7., 14. 7., 19. 7., 28. 7., 2. 8., 11. 8., 16. 8., 25. 8., 30. 8.
Místo srazu: Mezní Louka – u informačního střediska
Čas srazu: 9:15
Trasa: Mezní Louka – Pravčická brána
Kontakt: [email protected], 737 276 979 (28. 7., 25. 8.)
[email protected], 737 276 867 (14. 7., 11. 8.)
[email protected] (5. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8.)
km
6
4
Do Kyjovského údolí
Termíny: 7. 7., 21. 7., 4. 8.
Místo srazu: Brtníky – u ústavu sociální péče
Čas srazu: 10:00
Trasa: Brtníky – Kyjovské údolí a zpět
Kontakt: [email protected], 737 276 866 (21. 7., 4. 8.)
[email protected], 737 276 869 (7. 7.)
km
6
5
21
Do geologické učebny
Voštiny - bizarní mikrotvary našich pískovců
Exkurze za geologickými zajímavostmi
DO GEOLOGICKÉ UČEBNY POD ŠIRÝM NEBEM
5. 7. Geologická exkurze do Kyjovského údolí
Poznejte neuvěřitelnou geologickou rozmanitost národního parku a nahlédněte do pracovní náplně oddělení geologie správy NP.
Kdy a jak vznikala zdejší krajina? Proč se skály občas zřítí a dá se
tomu zabránit? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete během
exkurzí vedených geologem Správy národního parku.
1.5. Geologicko-botanická exkurze na Růžák
Místo srazu: Růžová – před kostelem
Čas srazu: 10:00
Trasa exkurze: Růžová – Růžovský vrch a zpět
Informace: středně náročný terén, s sebou dalekohled
km
7
Do geologické učebny
5
Místo srazu: Kyjov – zastávka Kyjov, hostinec
Čas srazu: 10:15
Trasa exkurze: Kyjov – Turistický most – Kyjovský hrad – Kyjov
Informace: středně náročný terén, s sebou dalekohled
km
6
6
25. až 26. 7. Putování Českým Švýcarskem
Zúčastněte se exkurze, která Vás zavede k známým i méně známým geologickým zajímavostem Českého Švýcarska!
km
30
Informace: Akce pro omezený počet předem přihlášených účastníků. Přihlášky je možné zasílat na níže uvedený kontakt do 10. 7.
30
20. 9. Geologická exkurze k Pravčické bráně
24. 5. Vysokozátěžové bariéry aneb jak se chytají
kameny
Místo srazu: Hřensko – u hasičské zbrojnice
Čas srazu: 14:00
Trasa exkurze: Hřensko – staveniště vysokozátěžových
bariér a zpět
Informace: středně náročný terén
km
3
2
20. 6. Geologická exkurze po Jetřichovických
vyhlídkách
Místo srazu: Jetřichovice – před informačním střediskem
Čas srazu: 9:15
Trasa exkurze: Jetřichovice – Jetřichovické vyhlídky a zpět
Informace: středně náročný terén , s sebou dalekohled
km
6
5
22
Místo srazu: Mezní Louka – před informačním střediskem
Čas srazu: 9:15
Trasa exkurze: Mezní Louka – Pravčická brána a zpět
Informace: středně náročný terén, s sebou dalekohled
km
12
6
31. 10. Geologická exkurze na Růžák
Místo srazu: Růžová – před kostelem
Čas srazu: 10:00
Trasa exkurze: Růžová - Růžovský vrch a zpět
Informace: středně náročný terén, s sebou dalekohled
km
7
5
Kontakt u výše uvedených exkurzí a akcí na této dvojstraně:
[email protected], 737 276 850
23
Informační střediska
INFORMAČNÍ STŘEDISKA V REGIONU
IS Jetřichovice
Jetřichovice 91, 407 16 Jetřichovice
777 819 916, www.ceskesvycarsko.cz
[email protected]
Návštěvnická střediska
CO DĚLAT KDYŽ PRŠÍ?
ZAJDĚTE DO NÁVŠTĚVNICKÉHO STŘEDISKA!
Navštivte celoročně otevřené návštěvnické středisko
Dům Českého Švýcarska na náměstí v Krásné Lípě
s interaktivní expozicí a užijte si zábavu pro celou rodinu!
IS Saula (Dolní Chřibská)
Dolní Chřibská 284, 407 44 Dolní Chřibská
412 384 031, www.ceskesvycarsko.cz
[email protected]
IS Srbská Kamenice
407 15 Srbská Kamenice
412 516 160, www.srbska-kamenice.cz
773 781 598, [email protected]
IS Pravčická brána – Sokolí hnízdo
U Pravčické brány
412 554 033, www.pbrana.cz
[email protected]
IS Mikulášovice
Mikulášovice 1007, 407 79 Mikulášovice
739 452 734, www.mikulasovice.cz
[email protected]
IS Česká Kamenice
Náměstí míru 73, 407 21 Česká Kamenice
412 582 600, www.ceska-kamenice.cz
608 769 768, [email protected]
412 383 413, www.ceskesvycarsko.cz
100 miliónů let trvající vznik pískovcové krajiny, obnova
přirozeného lesa, umění a krajina, akce pro veřejnost,
programy pro školy a mnoho dalšího váš čeká v Centru
národního parku Saské Švýcarsko v německém Bad Schandau
IS Hřensko
Hřensko 82, 407 17 Hřensko
412 554 286, www.ceskosaske-svycarsko.cz
[email protected]
IS Mezní Louka (U Fořta)
Mezní Louka
407 17 Hřensko, 412 554 090, www.uforta.cz
[email protected]
IS Děčín („Atlantik“)
Karla Čapka 1441/3, 405 02 Děčín
412 532 227, www.idecin.cz
[email protected]
IS Brtníky (Galerie Ametyst)
Brtníky 276, 407 60 Brtníky
604 973 394, www.galerieametyst.cz
[email protected]
049 (03 50 22) 502 - 40, www.lanu.de
24
25
Národní park Českého Švýcarsko
Pravidla chování v NP
NÁVŠTĚVNÍCÍ JSOU V NÁRODNÍM PARKU VÍTÁNI!
Smyslem národního parku České Švýcarsko je ochrana posledních
ostrůvků divoké přírody před rozpínavým chováním člověka i náprava škod způsobených lidmi v minulosti. Bylo by jistě sobecké
domáhat se zcela volného přístupu do všech částí národního parku. S péčí o zdejší cennou přírodu nám velmi pomůžete, budete-li
dodržovat několik málo základních pravidel:
Pravčická brána - symbol národního parku České Švýcarsko
NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen v roce 2000 na ploše
80 km2 v jádrové části Labských pískovců a při státní hranici navazuje na národní park Saské Švýcarsko.
Rozsáhlé lesy, zachovalé vodní toky, monumentální pískovcové
věže a hluboké soutěsky činí z národního parku České Švýcarsko
přírodní klenot severních Čech. Hlavním cílem péče o národní
park je ochrana jedinečné přírody, která je na stále větší ploše
ponechávána samovolnému vývoji, a přeměna nepůvodních jehličnatých lesů na lesy smíšené.
Zdejší krajina je domovem řady chráněných druhů živočichů,
například sokola stěhovavého, čápa černého, vydry říční či rysa
ostrovida. V posledních letech se díky úsilí ochránců přírody
vrací do říčky Kamenice také losos obecný.
Kontakt:
Správa národního parku České Švýcarsko
Pražská 52
407 46 Krásná Lípa
Tel.: 412 354 050
www.npcs.cz, e-mail: [email protected]
NPCeskeSvycarsko
26
Po celém území národního parku se můžete pěšky
pohybovat po všech cestách, s výjimkou I. zóny,
kde prosím využívejte pouze značených cest. První
zóny jsou útočištěm vzácných druhů zvířat i rostlin,
kterým svým ohleduplným chováním umožníte nerušený život.
Rozdělávání ohně a kouření je v národním parku
tabu. Jednu z největších hrozeb pro lesy Českého
Švýcarska představuje právě oheň. Téměř 90 % všech
lesních požárů lze připsat právě nezodpovědným
návštěvníkům!
Jízdu na kolech v národních parcích v celé České republice výslovně zakazuje zákon. Aby správa národního parku vyšla příznivcům jízdy na kolech vstříc,
vyznačila na území národního parku 55 km cyklotras.
Pro příznivce jízdy na koních platí obdobná pravidla
jako pro cyklisty. Na území národního parku mají zelenou na vyznačených trasách o celkové délce 37 km.
Domácí mazlíčci v národním parku volně pobíhat nesmějí. Často mají skryté lovecké pudy a mohou představovat ohrožení jak pro volně žijící zvířata, tak pro
ostatní návštěvníky.
Táboření a nocování v národním parku je možné pouze na místech k tomu vyhrazených. Takovým místem
je v současnosti pouze kemp na Mezní Louce, který je
dobrou základnou pro výlety do zdejší přírody.
Vydala Správa národního parku České Švýcarsko
v roce 2015
Bližší informace:
Správa národního parku České Švýcarsko
Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa
Tel. 412 354 050, [email protected]
www.npcs.cz
Změna termínu či akce vyhrazena.
Změny budou uveřejněny na www.npcs.cz.
Vstup na akce je zdarma.
NEPRODEJNÉ

Podobné dokumenty