ve formátu PDF

Transkript

ve formátu PDF
Studijní obor 6201R Ekonomie
- bakalářské studium
Studijní obor 6201R Ekonomie a finance - bakalářské studium
Bakalářské studium Ekonomie a financí je orientováno na teoretickou ekonomii, ekonometrii, aplikovanou ekonomii a
finance.
Cílem studia je především rozvoj abstraktního myšlení a osvojení základních technik v oboru, což vyžaduje kvalitní
matematické
základy. Proto je věnován značný prostor výuce matematiky, statistiky a ekonometrie. Studium je ukončeno bakalářskou
zkouškou z mikroekonomie, makroekonomie, evropské ekonomické integrace a z obhajoby bakalářské práce.
Garantem bakalářského studijního programu Ekonomie a finance je doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Celkové studijní povinnosti:
180 kreditů
A) Povinné předměty (J#000114)
126 kreditů
Student musí absolvovat všechny povinné předměty ze skupiny
B) Povinně volitelné předměty (J#000214)
min. 27 kreditů
C) Volitelné předměty (J#0004)
max. 27 kreditů
Student absolvuje povinně volitelné předměty tak, aby spolu s povinnými předměty
dosáhl 180 kreditů. Za předměty volitelné se považují ostatní předměty vyučované
na univerzitě a předměty vyučované na jiných vysokých školách nebo jejich
součástech anebo dalších vzdělávacích nebo vědeckých institucích, stanoví-li tak
smlouva uzavřená mezi fakultou nebo univerzitou a touto vysokou školou nebo
institucí. (Viz čl. 4 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu UK).
Státní zkouška:
Části:
1. Mikroekonomie
2. Makroekonomie
3. Evropská ekonomická integrace
4. Obhajoba bakalářské práce
Povinné předměty J#000114
Kód
Název předmětu
JEB001
Bachelor´s Thesis Seminar I
JEB002
Bachelor´s Thesis Seminar II
JEB003
Vyučující
Cotte
Rozsah Ukončení
Kredity
LS
0/2
Z
4
Cahlík
ZS/LS
0/2
Z
4
Ekonomie I
Hlaváček
Švarcová
Hollmannová
ZS
2/2
Zk
6
JEB004
Ekonomie II
Horváth
Havránek
LS
2/2
Zk
6
JEB005
Matematika I
Bárta
ZS
4/4
Z+Zk
7
JEB006
Matematika II
Bárta
LS
4/4
Z+Zk
7
JEB007
Mikroekonomie I
Koubek
LS
4/2
Zk
6
JEB008
Mikroekonomie II
Koubek
ZS
4/2
Zk
6
Compiled 7.1.2016 19:24:56 by Document Globe ®
Cahlík
Semestr
1
JEB009
Makroekonomie I
Hlaváček
ZS
2/2
Zk
6
JEB010
Makroekonomie II
Hlaváček
LS
2/2
Zk
6
JEB023
Úvod do studia práva
JEB024
Základy soukromého práva
JEB026
Wintr
Pražák
ZS
2/0
Z
2
Horáček
Bajura Pražák
LS
2/0
Zk
5
European Economic Integration
Dědek
ZS
2/2
Zk
6
JEB027
Finanční ekonomie
Teplý
LS
4/0
Zk
6
JEB028
Matematika III
Vlasák
ZS
2/2
Zk
6
JEB029
Matematika IV
Vlasák
LS
2/2
Zk
6
JEB105
Statistics
Červinka
ZS
4/2
Zk
7
JEB109
Econometrics I
Víšek
Krištoufek
LS
2/2
Zk
6
JEB110
Econometrics II
PertoldGebicka
ZS
2/2
Zk
6
JEB132
Introductory Statistics
Červinka
LS
1/1
Z
2
JLB003
Angličtina pro ekonomy I
Poslušná
Staňková
Gloverová
ZS
0/3
Z
2
JLB004
Angličtina pro ekonomy II
Poslušná
Staňková
Gloverová
LS
0/3
Zk
4
JPB198
Úvod do politologie
Brunclík
LS
2/0
Zk
5
JSB998
Úvod do sociologie
Soukup
ZS/LS
2/0
Zk
5
JSB998 Úvod do sociologie bude v ZS v češtině v Jinonicích, v LS obsahově stejný kurz v angličtině v Opletalově ulici.
Student si dle vlastní volby zapíše kurz buď v ZS nebo LS.
Zaměnitelné varianty k předmětum JEB003, JEB004, JEB007, JEB008, JEB009, JEB010
Kód
Název předmětu
Vyučující
Semestr
Rozsah Ukončení
Kredity
JEB101
Principles of Economics I
Janský
ZS
2/2
Zk
6
JEB102
Principles of Economics II
Janský
LS
2/2
Zk
6
JEB104
Microeconomics I
Šťastná
Burlakov
LS
4/2
Zk
6
JEB108
Microeconomics II
Chytilová
ZS
4/2
Zk
6
JEB114
Macroeconomics I
Horváth
Petani
ZS
2/2
Zk
6
JEB115
Macroeconomics II
Horváth
Lichard
LS
2/2
Zk
6
Student si může splnit pouze jeden předmět (mezi předměty je záměnnost a neslučitelnost):
JEB003 - Ekonomie I nebo JEB101 - Principles of Economics I
JEB004 - Ekonomie II nebo JEB102 - Principles of Economics II
JEB007 - Mikroekonomie I nebo JEB104 - Microeconomics I
JEB008 - Mikroekonomie II nebo JEB108 - Microeconomics II
JEB009 - Makroekonomie I nebo JEB114 - Macroeconomics I
JEB010 - Makroekonomie II nebo JEB115 - Macroeconomics II
Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinným předmětům
Kód
Název předmětu
PrerekvizityKorekvizityZáměnnosti
Neslučitelnosti
JEB002
Bachelor´s Thesis Seminar II
JEB003
Ekonomie I
JEB004
Ekonomie II
JEB003
JEB006
Matematika II
JEB005
Compiled 7.1.2016 19:24:56 by Document Globe ®
JEB001
JEB101
JEB101
JEB102
JEB102
2
JEB007
Mikroekonomie I
JEB003
JEB005
JEB104
JEB104
JEB008
Mikroekonomie II
JEB007
JEB108
JEB108
JEB009
Makroekonomie I
JEB004
JEB114
JEB114
JEB010
Makroekonomie II
JEB009
JEB115
JEB115
JEB024
Základy soukromého práva
JEB023
JEB026
European Economic Integration
JEB004
JEB027
Finanční ekonomie
JEB004
JEB028
Matematika III
JEB006
JEB029
Matematika IV
JEB028
JEB105
Statistics
JEB006
JEB109
Econometrics I
JEB105
JEB110
Econometrics II
JEB109
JLB004
Angličtina pro ekonomy II
JLB003
JEB127
Povinně volitelné předměty J#000214
Kód
Název předmětu
Vyučující
Semestr
Rozsah Ukončení
Kredity
JEB016
History of Economic Thought
Horvath
ZS
2/2
Zk
6
JEB020
Economic Policy
Dlouhý
Janský
LS
2/0
Zk
5
JEB022
Institutional Economics
Schwarz
ZS
2/0
Zk
5
JEB025
Public Finance
Švarcová
LS
2/0
Zk
5
JEB035
Advanced Statistics
Víšek
ZS
2/2
Zk
6
JEB039
International Trade
Benáček
Semerák
ZS
2/2
Zk
8
JEB044
Financial Accounting
Novák
ZS
2/2
Zk
6
JEB045
Financial Management
Mejstřík
LS
2/2
Z+Zk
6
JEB046
Účetnictví I
Kemény
LS
2/2
Z
2
JEB047
Účetnictví II
Kemény
ZS
2/2
Zk
6
JEB050
International Finance
Stanišič
LS
2/0
Zk
5
JEB053
Labour Economics
Flek
LS
2/0
Zk
5
JEB055
Seminář k aktualitám I
Vyhnánek
ZS
0/2
Z
2
JEB058
Seminář matematické analýzy I
Svoboda
Princ
ZS
0/2
Z
3
JEB059
Seminář matematické analýzy a algebry II
Svoboda
Princ
LS
0/2
Z
3
JEB060
Mikroekonomie a chování
Kameníček
LS
2/0
Zk
4
JEB062
Matematika V
Stará
ZS
2/2
Z+Zk
6
JEB063
Seminář k aktualitám II
Vyhnánek
LS
0/2
Z
2
JEB064
Game Theory and Political Economy
Gregor
ZS
2/2
Zk
6
JEB065
Lidský faktor a personální management
Kameníček
Koubek
ZS
2/2
Zk
6
JEB071
Strukturální reformy
Mertlík
ZS
2/0
Zk
5
JEB075
Development Economics
Chytilová
LS
2/2
Zk
6
JEB103
Comparative Economics
Cahlík
LS
2/2
Zk
6
JEB111
Advanced Data Analysis in MS Excel
Polák
ZS/LS
0/2
Zk
3
Compiled 7.1.2016 19:24:56 by Document Globe ®
3
JEB112
Strategic Management
JEB116
Economics of Transition
JEB117
Mathematics for Economists
JEB124
Global Financial Crisis
JEB128
Visual Basic for Applications
JEB129
Fiscal Policy, Public Debt and Sovereign
Debt Ratings
Balcar
LS
2/2
Zk
6
LS
2/2
Zk
6
Abramishvili
LS
2/2
Zk
6
Libich
ZS
1/1
Zk
3
Doležel
ZS
0/2
Zk
3
Schneider
LS
3/1
Zk
2
Kastl
ZS
3/0
Zk
2
Doležalová
LS
2/2
Zk
6
Cahlík
ZS/LS
0/4
Z
3
Alimukhamedova
JEB130
Introduction to Auctions
JEB133
Economic History
JEB134
Internship
JEB135
Economics of Global Business
Semerák
LS
2/2
Zk
6
JEB136
Topics in Industrial Organization
Schwarz
ZS
2/0
Zk
3
JEB138
Topics in Economic Regulation
Šťastná
ZS
5/0
Zk
2
JEB140
Topics in Economic History
Parent
Šťastná
LS
2/2
Zk
2
JEM020
Etika a ekonomie
Mlčoch
ZS
2/2
Zk
6
Teplý
Pompella
ZS
2/0
Zk
2
JEM141
Traditional and Alternative Risk Transfer in
the Insurance Sector
JLB011
Němčina pro ekonomy nižší I
Faltýnová
ZS
0/3
Z
2
JLB012
Němčina pro ekonomy nižší II
Faltýnová
LS
0/3
KZ
4
JLB017
Němčina pro ekonomy vyšší I
Faltýnová
ZS
0/3
Z
2
JLB018
Němčina pro ekonomy vyšší II
Faltýnová
LS
0/3
Zk
4
JLB019
Francouzština odborná I
Bosáková
ZS
0/3
Z
2
JLB020
Francouzština odborná II
Bosáková
LS
0/3
Zk
4
JLB023
Italština odborná I
Bahníková
ZS
0/3
Z
2
JLB024
Italština odborná II
Bahníková
LS
0/3
Zk
4
JLB027
Ruština odborná I - vyšší
Mistrová
ZS
0/3
Z
2
JLB028
Ruština odborná II - vyšší
Mistrová
LS
0/3
Zk
4
JLB029
Španělština odborná I
Mlýnková
ZS
0/3
Z
2
JLB030
Španělština odborná II
Mlýnková
LS
0/3
Zk
4
JLB039
Ruština odborná I - nižší
Mistrová
ZS
0/3
Z
2
JLB040
Ruština odborná II - nižší
Mistrová
LS
0/3
KZ
4
JLB055
Úvod do ekonomické němčiny I
Faltýnová
ZS
0/3
Z
2
JLB056
Úvod do ekonomické němčiny II
Faltýnová
LS
0/3
KZ
4
JLM001
Akademická angličtina I
Poslušná
ZS/LS
0/2
Z
3
JLM002
Akademická angličtina II
Poslušná
LS
0/2
Z
3
JZVZK1
Zahraniční výjezd
ZS/LS
2/2
Zk
0
JZVZK2
Zahraniční výjezd
ZS/LS
2/2
Zk
0
JZVZK3
Zahraniční výjezd
ZS/LS
2/2
Zk
0
JZVZK4
Zahraniční výjezd
ZS/LS
2/2
Zk
0
JZVZK5
Zahraniční výjezd
ZS/LS
0/0
---
0
JZVZK6
Zahraniční výjezd
ZS/LS
2/2
Zk
0
JZVZ1
Zahraniční výjezd
ZS/LS
1/0
Z
0
Compiled 7.1.2016 19:24:56 by Document Globe ®
4
JZVZ2
Zahraniční výjezd
ZS/LS
1/0
Z
0
JZVZ3
Zahraniční výjezd
ZS/LS
1/0
Z
0
JLB017 a JLB018 se budou otevírat vždy v akademickém roce začínajícím lichým číslem ( např. 2015/2016).
Prerekvizity, korekvizity, záměnnosti a neslučitelnosti k povinně volitelným předmětům
Kód
Název předmětu
PrerekvizityKorekvizityZáměnnosti
Neslučitelnosti
JEB020
Economic Policy
JEB004
JEB022
Institutional Economics
JEB004
JEB025
Public Finance
JEB003
JEB035
Advanced Statistics
JEB105
JEB039
International Trade
JEB004
JEB046
Účetnictví I
JEB003
JEB047
Účetnictví II
JEB046
JEB050
International Finance
JEB004
JEB053
Labour Economics
JEB007
JEB060
Mikroekonomie a chování
JEB004
JEB062
Matematika V
JEB029
JEB064
Game Theory and Political Economy
JEB004
JEB124
Global Financial Crisis
JEB010
JEB128
Visual Basic for Applications
JEB111
JEB136
Topics in Industrial Organization
JEB004
JLB012
Němčina pro ekonomy nižší II
JLB011
JLB018
Němčina pro ekonomy vyšší II
JLB017
JLB020
Francouzština odborná II
JLB019
JLB024
Italština odborná II
JLB023
JLB028
Ruština odborná II - vyšší
JLB027
JLB030
Španělština odborná II
JLB029
JLB040
Ruština odborná II - nižší
JLB039
JLM001
Akademická angličtina I
J#LM30
JLM002
Akademická angličtina II
JLM001
JLB036
Nabídka společného základu pro všechny instituty FSV UK J#0004
Kód
JEB998
Název předmětu
Úvod do ekonomie
Vyučující
Semestr
Kameníček
ZS
Rozsah Ukončení
2/0
Zk
Kredity
5
Poznámka Správy SIS:
J14E652
Compiled 7.1.2016 19:24:56 by Document Globe ®
5

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014 působnosti a předat žezlo další generaci. Novou výkonnou ředitelku Miroslavu Flemrovou vybralo na přelomu roku nově zvolené předsednictvo Lékořice.

Více

Studijní obor 6702T: Evropská studia

Studijní obor 6702T: Evropská studia ukončením ZK a druhý s ukončením ZK nebo KZ. Možnost zapsat si tyto kurzy je podmíněna získáním zápočtu, anebo úspěšným absolvováním rozřazovacího testu. V průběhu prvního, nejpozději druhého semes...

Více

Karta předmětu – prezenční studium

Karta předmětu – prezenční studium Karta předmětu – prezenční studium Název předmětu:

Více

Studijní program 7202T Mediální studia

Studijní program 7202T Mediální studia akademického roku). Předměty se dělí na předměty teoretického základu a předměty aplikovaného základu. Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou bakalářskou zkouškou. Absol...

Více

NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ Abuelaish, Izzeldin

NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ Abuelaish, Izzeldin věku od 4 do 8 let Mendez, Antonio J. & Baglio, Matt: Argo : nejlepší dezinformační akce CIA Müller, Alena: Domácí posilovací zařízení Navara, Luděk & Kasáček, Miroslav: Na útěku : neuvěřitelný pří...

Více

filtring web

filtring web Karta předmětu – prezenční studium Název předmětu:

Více