Inzerce + Zelené stránky Jihomoravského a

Transkript

Inzerce + Zelené stránky Jihomoravského a
Green Pages - Region Jihomoravský + ZLÍNSKÝ kraj / die Grüne Seiten - Jihomoravský + zLÍNSKÝ kraj Region
Schulen / Schools
Lesní škola Jezírko, Bílovice nad Svitavou
97, 644 00, T 545 228 567, M 731 110 943;
E [email protected] W www.lipka.cz/jezirko
• výukové programy pro žáky
Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita
viz článek na s. 14
• Lesnická a dřevařská fakulta Brno
Lesnická 37, 613 00 Brno - Černá Pole
T 545 131 111, F 545 211 422
E [email protected] W www.mendelu.cz
• Školní lesní podnik Masarykův les
Křtiny, 679 05 Křtiny 175, T 516 428 811,
516 439 101, F 516 439 339
E [email protected] W www.slpkrtiny.cz
• Výzkumná stanice Křtiny, 679 05 Křtiny
175, T 516 439 390, F 516 439 339
E [email protected]
Střední odborné učiliště lesnické
a rybářské Bzenec
viz článek na s. 12
Přívoz 735, 696 81, T/F 518 309 435
E [email protected]
W www.soules-bzenec.cz
učební obory: MECHANIZÁTOR LESNÍ
VÝROBY - ZPRACOVATEL DŘEVA RYBÁŘ
maturitní obor - UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ
ZPRACOVÁNÍ DŘEVA - řezbářství
rekvalifikační kurzy:
• práce s motorovou pilou
• obsluha hydraulické ruky
• sběr semen z vysokých stromů
• soustřeování dříví UKT + LKT
• práce s křovinořezem
• práce s vyvážecí soupravou
• obsluha lesní lanovky
• obsluha vysokozdvižného vozíku
• pěstební práce
Státní správa, ústředí
State, headquarters / Statliche Unternehmen
Krajský úřad - Jihomoravský kraj,
Odbor životního prostředí a zemědělství,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
T 541 651 571, F 541 651 579
E [email protected]
W www.kr-jihomoravsky.cz
viz článek na s. 6
Krajský úřad - ZLÍNSKÝ KRAJ, Odbor
životního prostředí a zemědělství, Oddělení
zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a ryb, Třída Tomáše Bati 21/3792,
761 90 Zlín, T 577 043 350, 577 043 376,
E [email protected]
W www.kr-zlinsky.cz viz článek na straně 7
Lesy České republiky, s. p.
• Krajský inspektorát Brno viz článek s. 7
Jezuitská 13, 602 00 Brno, T 542 513 200,
F 542 513 214, GSM brána 724 523 865
E [email protected] W oi16.lesycr.cz
• Krajské ředitelství Zlín, Tř. T. Bati 2513,
760 41, T 577 217 471-2, F 577 210 074,
GSM brána 724 523 779
E [email protected] W oi15.lesycr.cz
viz články na s. 9 a 10
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
AOPK ČR - Krajské středisko Brno
P.O.BOX 120, Kotlářská 51, 657 20 Brno
T 549 210 226, 549 211 062
E [email protected]
W www.brno.ochranaprirody.cz
• Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Moravský kras, Svitavská 2300/29, 678 01
Blansko, T 516 417 825,
E [email protected]
W www.moravskykras.ochranaprirody.cz
• rozloha 94 km²
• Správa CHKO Pálava
Nám. 18/32, 692 01 Mikulov, T 519 510 585
E [email protected] W www.palava.cz
• rozloha: 83 km²
• Správa Národního parku Podyjí, Na
Vyhlíd­ce 5, 669 01 Znojmo, T 515 282 240,
E [email protected] W www.nppodyji.cz
• rozloha: 63 km²
viz článek na s. 12
23
Na „Zelených stránkách“ jsou tištěny inzeráty v rámečcích spolu s regionálními adresáři institucí a firem. Adresář vychází v obdobné
podobě jako v našem kalendáři. Základní rozdělení adres je dle tématických rubrik, uvnitř nichž jsou adresy řazeny abecedně,
případně podle zaměření a podle PSČ. Katalog obsahuje pouze adresy subjektů, jenž zaslaly adresu nebo jinak potvrdily údaje.
Prezentace na těchto stránkách je pro odběratele a inzerenty v našem časopisu nebo kalendáři zdarma, ostatním je účtováno 50 Kč
za řádek. V tomto čísle je adresář zaměřený na Jihomoravský a Zlínský kraj (minulé Zelené stránky Jihomoravského kraje vyšly
v č. 5/2008, 10/2007, 5/2006 a 10/2005, další číslo zaměřené na tento region bude 4/2010, minulé Zelené stránky Zlínského kraje
vyšly v č. 7/2008, 1/2007, 6/2006 a 11/2005, další číslo zaměřené na tento region bude 9/2010). Další pořadí krajů je patrné z níže
otištěného kupónu, který slouží zároveň jako objednávka. Uzávěrka do příštího č. 10/2009, které bude zaměřené na Ústecký kraj:
15. 9. 2009. Další podrodnosti jsou uvedeny na internetu: www.bohemica.cz.
• Správa CHKO Bílé Karpaty, sídlo je ve
Zlínském kraji: Nádražní 318, Luhačovice,
T 577 119 626,
E [email protected]
• rozloha 715 km² - ve Zlínském
a Jihomoravském kraji
AOPK ČR - Středisko Zlín, Zarámí 88, 760
41 Zlín, T 577 653 562, E [email protected]
W www.zlin.ochranaprirody.cz
•Správa chráněné krajinné oblasti
Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, T 571 654 293, F 571 657 407
E [email protected]
W www.beskydy.ochranaprirody.cz
• Rozloha: 1160 km²
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., www.vls.cz
• Divize Plumlov (sídlo je v Olomouckém kraji)
Lesní společnosti
Forestry companies / Förstliche Unternehmungen
Ekobbena, s.r.o., 679 07 Kotvrdovice 238/10
T/F 516 442 117
Kloboucká lesní s.r.o., Šumavská 31,
602 00 Brno, T 577 320 134, 577 321 851,
F 577 320 134, E [email protected]
LESIA a.s., Zámek č. 673, 696 62 Strážnice
T 518 332 091, F 518 332 007
E [email protected] W www.lesia.cz
Lesy Lukov, a.s., K Bezedníku č.p. 119,
763 17 Lukov u Zlína, T 577 912 677
E [email protected]
LESY POD HOSTÝNEM, s.r.o., Zahnašovice
č.p. 43, 769 01 Holešov, T/F 577 911 036,
M 604 265 349, 736 674 887
E [email protected]
MALESSPOL, s.r.o., 679 34 Knínice u Bosk.
225, T 516 471 510, E [email protected]
Obecní a měst. lesy
Communal forests / Gemeindewälder
Statutární město Zlín,
Odbor městské zeleně, ul. Zárámí 4421,
761 40 Zlín, T 577 630 960-1, F 577 630 976
E [email protected]
W www.mestozlin.czvýměra lesů: 930 ha
Město Boskovice, Masarykovo nám. 1/2,
680 12, T 516 488 630 vým. lesů: 281 ha
Město Strážnice, Nám. Svobody 503,
696 62 T/F 518 306 040 vým. lesů: 372 ha
viz článek na s. 13
Městské lesy a zeleň s.r.o. viz článek s. 11
Na Příkopě 726, 757 01 Valašské Meziříčí,
T/F 571 614 676, účtárna 571 612 551,
zahradnictví 571 612 166, lesní školka
571 621 712
E [email protected] www.melesy.cz
Městské lesy Moravský Krumlov s.r.o.
U nádraží 898, 672 01, T 515 322 410
E [email protected] vým. lesů: 400 ha
Městské lesy Rožnov, s.r.o., Kulišákova
1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
T/F 571 652 563, E [email protected]
výměra lesů: 928 ha
Městské lesy Znojmo, Žižkovo náměstí 7,
669 02 Znojmo, T/F 515 224 402
W www.lesyznojmo.cz vým. l.: 2752 ha
Městys Brankovice, Náměstí 101, 683 32
T 517 369 713, E [email protected]
W www.obec-brankovice.cz
výměra lesů: 200 ha
Obec Bořitov, 679 21, T/F 516 437 189
Obec Cetkovice, Náves 168, 679 38
Cetkovice, T 516 477 564, F 516 477 522
Obec Citonice, 671 01 Citonice 82
T/F 515 236 322
výměra lesů: 57 ha
Obec Moravské Knínice, Kuřimská 99,
664 34 T 541 230 433výměra lesů: 218 ha
Obec Uhřice, 696 34, čp.177, T/F
518 631 630
Singulární lesy Rozdrojovice, 664 34,
Lesy města Brna, a. s.
T 546 220 997, E [email protected]
Křížkovského 247, 664 34 Kuřim,
T 541 231 101-4, F 541 230 104
E [email protected] W www.lesymb.cz
výměra lesů: 8200 ha
Soukromé lesy
Private forests / Privatwälder
Belcredi Líšeň, Pohankova 8, 628 00 BrnoLíšeň, T/F 544 233 824, M 721 630 197,
W www.belcredi.cz
B.F.P., Lesy a statky T. Bati spol. s r.o.
Loučka 44, 756 44 Loučka u Val. Meziříčí
T/F 581 793 660-1
E [email protected] W www.lesybata.cz
• obchod se dřevem, oblastní školky
- výroba a prodej sadebního materiálu,
poplatkové lovy
Lesní družstvo, areál ZD, 696 67 Radějov 39
Lesní družstvo Lukovany 16, 664 84
Lesní družstvo Doubí, Vážany 20, 679 34
Lesní družstvo Jinačovice, 664 72 čp. 83
Lesní družstvo Nové Hvězdlice, 683 42 č. 34
Lesní družstvo Sulíkov, 679 62 čp. 12
Lesní družstvo Švábenice, 683 23 čp. 309
Lesní družstvo ve Hvozdci, 664 71, čp. 12
Lesní společenství - družstvo v Chudčicích
664 71 Chudčice 161
MP Lesy, spol. s r. o., Benešov 1, 679 53
Benešov u Boskovic, T 516 467 323,
F 516 467 414, E [email protected]
[email protected] • pěstování lesa a těžba
Správa singulárního majetku Velká nad
Veličkou, 696 74, čp. 105, T 518 329 309
Soukromá lesní správa KLÁŠŤOV, v.o.s.
Ublo 25, 763 12 Vizovice, T/F 577 458 135;
E [email protected]
W www.slsklastov.cz
Silva
2010
Kalendáře 2010 (1 ks za 99 Kč, 2 a více kusů: 89 Kč/ks):
Předplatné časopisu Silva Bohemica
Za 468 Kč ročního předplatného (včetně poštovného) obdržíte
zdarma stolní kalendář a v průběhu roku 12 čísel časopisu:
(Při odběru dvou a více ročních předplatných získáte 10% slevu)
. . . ks
. . . ks
dnotlivé výtisky časopisu (každoročně / jednorázově)
je
Označte regionálně zaměřená čísla (39 Kč časopis (2,16 Euro) + 10 Kč poštovné):. . . ks
Čísla časopisu věnovaná krajům v jednotlivých letech
Kraj
Hl. m. Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vy s o č i n a
Zlínský
2005
10/04
9
10
11 / 0 4
12/04
1
2
3
4
6
5
7
8
11
2006
11
10
5
1
4
3
7
8
12
1
11
2
9
6
2007
12
9
10
7
11
8
3
2
5
6
12
8
4
1
2008
6
2
5
11
3
12
10
4
8
11
6
9
1
7
2009
2
7
9
3
1
10
4
6
1
12
2
11
5
9
2010
1
5
4
10
2
11
8
7
3
10
1
12
6
9
Silva Bohemica
časopis o lese a zvěři
Josefská 4 - P.O.Box 1
Praha 1
1 1 8 0 0

Školy, vzdělávání
INZERCE + ZELENÉ STRÁNKY ihomoravského a zlínského kraje
INZERCE + ZELENÉ STRÁNKY Jihomoravského a zlínského kraje 2009
Myslivost, lovectví
Hunting / Jägergesellschaften
Českomoravská myslivecká jednota
W www.cmmj.cz
Okresní myslivecké spolky:
•Blansko, Mahenova 13, 678 01
T 516 412 617, E [email protected]
INZERCE + ZELENÉ STRÁNKY ihomoravského a zlínského kraje
•Břeclav, Šilingerova 9, 690 02, T 519 371
792, E [email protected]
•Brno - město, Všetičkova 5, 602 00 Brno
T 543 210 308, E [email protected]
•Brno - venkov, Běhounská 15, 602 00
Brno, T 542 216 486,
E [email protected]
•Hodonín, Purkyňova 32, 695 04 Hodonín
T/F 518 352 644, E [email protected]
•Vyškov, Komenského 9, 682 01, T 515
159 713, E [email protected]
•Znojmo, Dvořákova 21/A G, 669 53,
T/F 515 224 728, E [email protected]
•Kroměříž, Velké náměstí 40, 767 01
T 573 338 805, E [email protected]
• pořádá 19.-20. 9. 2009 v honitbách MS
Zborovice a MS Nětčice lesní a barvářské zkoušky psů malých plemen jako
Memoriál Jiřího Bodejčka se zadáním
titulů CACT a res. CACT viz článek s. 12
T 604 284 608, E [email protected]
•Uherské Hradiště, Palackého n. 293,
686 11 T 572 552 676,
E [email protected]
•Vsetín, Smetanova 1462/8, 755 01
T 571 418 805, E [email protected]
•Zlín, P.O.Box 34, Vršava - Horákův mlýn,
760 01, T/F 577 226 960,
E [email protected]
Muzeum myslivosti - „kůtek pro myslivce“
696 11 Mutěnice, W www.mutenice.cz
Školkařství
Nursery production / Baumschulen

Břetislav Motloch a syn, 696 02 Ratíškovice
1201, T 518 367 678
ECOLAB Znojmo, spol. s r. o.
Václavské náměstí 1, 669 02 Znojmo
T/F 515 226 254, 515 282 282,
F 515 221 702, E [email protected]
W www.silvamix.com
• nabízí vysoce kvalitní a osvědčená
lesnická hnojiva řady Silvamix
(viz inzerát v týdnu 13)
Jindřich Kocour JUNIOR, s.r.o., 679 07
Kotvrdovice čp. 279, T 516 442 117
LEŠHOR, s.r.o., 696 02 Ratíškovice 1099
T 518 367 560, E [email protected]
Oldřich Tupý, Bošovice 213, 683 54 Otnice
T 544 240 511, M 724 523 883
Ořechovská lesní společnost, s.r.o.
Hlína 116, 664 91 p. Ivančice
T/F 546 421 839, 566 543 324,
M 602 768 572, E [email protected]
Petlák Miroslav, Ing., 683 54 Milešovice 10
T 544 240 344, E [email protected]
SALIX BOHÉMIA, s.r.o., 691 01 Moravský
Žižkov 133, T/F +421-315 525 840, M +421
903 203 192, E [email protected]
Sdružení lesních školkařů ČR
Zemědělská 3, 613 00 Brno, T 606 723 664
E [email protected] [email protected]
W www.lesniskolky.cz
Tomášek Hubert, Horákov 150,
664 04 Mokrá, T 606 105 015
Zpracování dřeva
Woodworking / Holzbearbeitung
DENDRA Břeclav, s.r.o., Mikulčická
101, 691 55 Moravská Nová Ves, T
518 357 403, F 518 357 400, W www.
dendrabreclav.cz
FRÝDL Dušan, 679 35 Šebetov 18
T 602 884 570 • vyrábím myslivecká zařízení ze stavebního dříví (posedy, krmelce, zásypy, boudy pro psy a další,
např. králíkárny, domečky pro děti,...)
Expal s.r.o., Dvořáčkova 65, 666 01 Tišnov
T/F 549 410 014, W www.expal.cz
HAAS FERTIGBAU spol. s r.o.,
Obchodní zastoupení a vzorkový dům Brno,
Výstaviště T 541 159 456,
W www.haas-fertigbau.cz
Malenovická pila, spol. s r. o., 3. května
273, 763 02 ZLÍN, T/F 577 104 404
E [email protected]
• impregnace Bochemitem QB - zeleným
Pila Vlček, 671 51 Olbramkostel 183
T/F 515 255 974, E [email protected]
PLOMA, a.s., Velkomoravská 79, 695 31
Hodonín, T 518 717 111, W www.zpd.cz
SOUKUP & VOTAVA, Jiráskova 12, 664 64
Dolní Kounice, T 546 421 760; M
604 258 988, provozovna Moravské
Bránice E208:
T/F 546 421 777 • výroba a prodej řeziva
WOOD & PAPER a.s., Hlína 57, 664 91
Ivančice, T 546 418 219, F 546 418 214;
W www.wood-paper.cz
Poradenství, taxace
Consulting, taxation, research / Beratungsdienst
Foresta SG, a.s.
Horní náměstí 1, 755 01 Vsetín
T 571 487 111, F 571 487 199
E [email protected]
W www.foresta.cz
• geodetické služby
• geoinformační systémy
• široká paleta programů a služeb
pro subjekty působící v lesnictví,
státní správě a samosprávě
LESPROJEKT BRNO, a.s., Jezuitská 11,
602 00 Brno, T 542 513 250-1,
F 542 513 258, W www.lesprojekt-brno.cz
Lesprojekt Kroměříž, s.r.o., Kotojedská
1044/27, 767 01 Kroměříž, T 563 433 382
E [email protected]
W www.lesprojekt-km.cz
• tvorba LHP a LHO
Pracovní skupina pro certifikaci lesů FSC
v ČR, Bratislavská 31, 602 00 Brno
T/F 545 211 383, W www.czechfsc.cz
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
- pobočka Brno, Vrázova 1, 616 00 Brno,
T 544 509 811, F 541 211 186,
GSM 606 732 650, W www.uhul.cz/brno
- pobočka Kroměříž
Náměstí Míru 498, 767 07 Kroměříž
T 573 337 560, 573 337 580,
F 573 340 972, GSM 606 703 767
E [email protected]
W www.uhul.cz/kromeriz
VÚLHM, Výzkumná stanice Uherské
Hradiště, 686 04 Kunovice 601
T 572 549 115, F 572 549 119,
E [email protected]
W www.vulhm.cz
Stroje, zařízení
Machines, equipment / Maschinen, Geräte
Asociace zemědělské a lesnické techniky
Šumavská 524/31, 612 54 Brno, Veveří
T 541 235 256, W www.zetis.cz
BALJER-ZEMBROD spol. s r.o., U Svitavy
1077/2, 618 00 Brno - Černovice, T
545 216 456, W www.baljer-zembrod.cz
DOLMAR Tišnov, GartenTechnik s.r.o.,
Josef KREJČÍ, 666 01 Tišnov,
Janáčkova 103, T 549 415 378,
F 549 415 765, E [email protected]
W www.dolmar-tisnov.cz
• zastoupení zn. DOLMAR
viz inzerát na s. 2
Silva Bohemica • časopisy • kalendáře • inzerce • prezentace
Objednat lze i bez tohoto kupónu na tel. 602 225 486, fax 960 318 522 286, e-mail: [email protected]
Časopisy i kalendáře Silva Bohemica (Český les) využívají každoročně desetitisíce lidí, vesměs velmi aktivních v tomto oboru.
Inzerce nebo prezentace zde se Vám vyplatí. Každé číslo časopisu má své regionální zaměření (viz mapka na druhé straně).
V úvodní části kalendáře je tradičně zařazen přehled připravovaných akcí, následuje katalog nazývaný ZELENÉ STRÁNKY,
a dále doby říje, páření a lovu zvěře. V jednotlivých týdnech kalendáře jsou kresby populárního humoru, časy východu a západu
slunce i měsíce a řada užitečných a aktuálních informací. Kalendář získávají každý rok zdarma i všichni předplatitelé časopisu.
Označte rubriky:
Text (pište čitelně, s rozlišením velkých a malých písmen):
Velikost, Forma:
plošný inzerát o velikosti:
..... (1 cm² = 100 Kč)
reklamní článek o velikosti: ..... (1 cm² = 50 Kč)
komerční řádkový (50 Kč/řádek, předplatitelé 40 Kč/řádek)
nekomerční řádkový (koupě a výměna, první dva řádky zdarma, další po 50 Kč)
Otištění adresy:
ano
ne (pouze telefon)
ne (pouze značku)
Adresa (včetně čitelného jména):
Datum:
Podpis (razítko):
opakování, slevy:
v číslech časopisu:.....
v kalendáři
v časopisu i v kalendáři (30% sleva)
(opakování 2-3x sleva 10%, 4-6x 20%, více 30%)
1 Školy, vzdělávání, kurzy, knihy
2 Státní správa, stavovské org., ústředí
3 Spol. poskytující komplexní les. servis
4 Obecní a městské lesy
5 Soukromé lesy, družstva vlastníků
6 Myslivost, lovectví
7 Semenářství, genetika, šlechtění
8 Školkařství, sazenice
9 Pěstební činnost, odborné hospodaření
10 Těžba, přibližování a doprava dřeva
11 Zpracování dřeva, obchod dřevem
12 HÚL, GIS, taxace, výzkum
13 Stroje, zařízení, servis
14 Zbraně, střelivo, příslušenství
15 Kynologie, potřeby pro psy
16 Trofeje, shozy, preparace, činění
17 Výstavy, propagace, reklama, tisk
18 Ochrana, chemické a bio. prostředky
19 Různé (oděvy, zaměstnání, seznámění,...)
Plešivecké nám. 74, 381 01
Český Krumlov, T 775 22 6272
E [email protected]
W www.jatagan.eu
• Potřeby pro nožíře - zásilkový obchod
• Velký výběr stavebnic nožů, materiálů, …
• Nože Laguiole, le Thiers, la Vendetta, …
FOREST MERI s.r.o., Kroupova 102a,
625 00 Brno - Starý Lískovec
T/F 547 223 635,
M 603 791 511, 602 121 361
E [email protected]
W www.forestmeri.cz
• výroba a prodej lesní techniky
viz článek na s. 18
GARDENTECH s.r.o. - TONINGER
Prodej a servis: Mírová 15, Brno
T 548 531 294
Prodej: Dornych 128, Brno
T 545 233 003
E [email protected]
W www.gardentech.cz
• zahradní a lesní mechanizace,
prodej a servis - Husqvarna a Jonsered
HUSQVARNA - ING. HLADKÝ, Králo­vo­pol­
ská 1c, 616 00 Brno, T/F 541 224 267
E [email protected] • prodej a servis pil
MATE, a.s. Manipulační technika
Havránkova 30/11, 619 62 Brno
T 543 521 111, F 543 251 633
E [email protected]
W www.mate-brno.cz M a n i p u l a č n í t e c h n i k a
MZLU, Školní lesní podnik Masarykův les,
Výzkumná stanice Křtiny, 679 05 Křtiny
175, T 516 439 390, F 516 439 339
W www.slpkrtiny.cz
www.forestmachinery.cz
• výzkum, vývoj a výroba lesních strojů
viz článek na s. 14
PILOUS - PÁSOVÉ PILY, spol. s r.o.
Kšírova 118b, 619 00 Brno, T 543 252 010
E [email protected] W www.pilous.cz
• viz inzerát na straně 2
PRODAG ZLÍN, s.r.o.,
Průmyslová zóna Liptál 488
756 31 Liptál
T/F 577 912 685
M 602 762 352
Časopis Silva Bohemica
(Český les)
vychází od roku 1991 (19. ročník).
Vydává Bohemica, s.r.o.
šéfredaktor Ing. Robert Klán
ISSN 1211-3239
reg. č. MK ČR E 7877
Adresa:
SILVA BOHEMICA
Josefská 4 - P. O. Box 1
118 00 Praha 1
tel. +420 602 225 486
fax +420 960 318 522 286
icq 445045301
e-mail: [email protected]
web: www.bohemica.cz
Číslo 9/2009 vyšlo 1. 9. 2009.
Termín uzávěrky
do čísla 10/2009:
15. 9. 2009
24
Další uzávěrky:
vždy 15. den předchozího měsíce
Sdružení taxačních kanceláří
Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc
T 585 152 370 - 75, F 585 152 371
E [email protected] W www.taxace.cz
• zájmové sdružení právnických a fyzických osob zastupuje 11 taxačních firem
E [email protected] W www.prodag.cz
• postřikovače, rozmetadla prům. hnojiv,
malotraktory, traktory BELARUS,
mulčovače, velkosklad náhradních dílů
Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.,
Trnkova 103, P.O.Box 80, 628 00 Brno Líšeň, T 544 234 866, W www.szzpls.cz
Zbraně střelivo,...
Arms / Waffen
ALFA - PROJ spol. s r. o., Zábrdovická 11,
615 00 Brno, T 545 120 617,
F 545 120 622, E [email protected]
W www.alfa-proj.cz
ARMS - CZ a.s.
prodejna, Havlíčkova
č.p. 3, 686 01 Uherské Hradiště
T 572 548 689, M 731 157 142
E [email protected]
W www.arms-cz.cz
• zbraně - střelivo, lovecké potřeby
Aviko, spol. s r.o. - zbraně a střelivo
Rašínova 644/10, 602 00 Brno
T/F 542 214 517, W www.kozap.cz
Česká zbrojovka, a.s., Uherský Brod
Svatopluka Čecha 1283, 688 27 Uherský
Brod, T 572 651 111, F 572 633 811
E [email protected] W www.czub.cz
• výroba a prodej sportovních, loveckých
zbraní, příslušenství a náhradních dílů
viz článek na straně 16
EWAX spol. s r.o., Tř. 3. května 1170,
763 02 Zlín - Malenovice, T 577 119 460,
577 119 459; 577 438 728 - Gahurova 5185
• prodej zbraní a mysliveckých potřeb
KOZAP Uh. Brod - zbraně a střelivo, spol. s r.o.
U kostela 134, 687 54 Bánov
T 572 646 280, T/F 572 646 220
E [email protected] W www.kozap.cz
LESKO Ing. Roman Kostelecký, Václavská
21, 664 61 Holasice, T/F 547 229 329 kancelář - Palackého 127, T/F 547 231 463
- sklad - Židlochovice, Nádražní 92
M 724 107 294, 607 115 307
E [email protected]
W www.kostelecky.cz
• Lovecké, outdoorové oděvy pro lov
a sportovní činnost. Internetový zásilkový prodej. Prodej loveckých zbraní,
střeliva a příslušenství. Provoz myslivecké střelnice TRAP+SKEET - výcvik,
zábava a firemní akce. Obchodní služby
v lesnictví.
Lovecké potřeby Ing. Miroslav Vlachovský
Velehradská 141, 686 01 Uherské Hradiště
T 572 540 011, E [email protected]
W www.lovecke-potreby.cz
• zbraně, střelivo, nože, oděvy, rybářské
potřeby, kynologie
Sdružení SILVAJAGD s.f.,
Dipl. Ing. Dr. Jaroslav Pospíšil
Kachlíkova 8, 635 00 Brno
T/F 546 224 147
®
E [email protected]
W www.silvajagd.cz
• Vývoj, výroba a velkoobchod
lesnických a mysliveckých oděvů,
obuvi, doplňků a potřeb
Koupím vojenské puškohledy
a i jinou vojenskou optiku a montáže na ně,
i poškozené. Tel.: 606 279 819
Soukromá lesní správa KLÁŠŤOV, v.o.s.
• prodejna LES A LOV VIZOVICE,
Masarykovo náměstí 17: T 577 453 470;
• prodejna LES A LOV VSETÍN,
Na Příkopě 814: T 571 419 291
W www.slsklastov.cz
Maarič Lubomír, Řezáčova 50,
624 00 Brno, gsm 603 265 449
E [email protected] W www.knives.cz
pořadatel výstav:
• Podzimní nože Brno 2009 - 9. mezinárodní výstava nožů dne 28. 11. 2009
v Kongresovém centru na Výstavišti
• BRNO SUPER 2010 - 17. mezinárodní
prodejní výstava nožů ve dnech
6.-7. 3. 2010 (předběžný termín)
- na Nové radnici v Brně
TUZA, Mgr. Jiří Tuza,
Mlýnská 9, 602 00 Brno
T/F 543 216 684,
543 232 892
M 603 448 840
E [email protected]
W www.tuza.cz
• zbraně, střelivo,
VIDEONAHRÁVKY Z LOVŮ
• skříně na zbraně,
trezorové skříně a dveře
• myslivecké potřeby, oděvy, obuv,
uniformy
viz inzerát na s. 2
Zubíček Michal, Ing.
756 21 Ratiboř 39
T 603 225 970,
F 571 420 760
E [email protected]
W www.zubicek.cz
• výroba koženého zboží
• vábničky
(srnčí, černá, kachní atd.)
Různé
Others / Verschiedenes
Archeoskanzen, Obec Modrá 170, 687 06
Velehrad, T 572 571 180, M 724 178 591
E [email protected] W www.archeoskanzen.cz
• v areálu se koná řada akcí, např. slavnost HALALI - Lov a rybolov od Velké
Moravy po současnost (10.10.2009) s. 9
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy č. 2, 618 00
Brno, T 548 128 283, W www.ekostavby.cz
EXPO-Consult & Service s.r.o., Příkop
4, 604 45 Brno, T 545 176 158, F
545 176 159, W www.expocs.cz
• oficiální zastoupení Messe München
(INTERFORST 2010, www.interforst.de,
JAGEN UND FISCHEN 2011, www.jagenundfischen.de a HUNGEXPO Bu­dapest
FeHoVa 2010, www.fehova.hu)
HAMÉ, a.s., Na Drahách č. 814, 686 04
Kunovice, T 572 534 111, 572 534 602
E [email protected] W www.hame.cz
• výroba trvanlivých i chlazených potravin, včetně zpracování zvěřiny
Hnutí Brontosaurus, Michalova 4, 628 00
NATUR SERVICE, s.r.o.
Cejl 504/38, 602 00 Brno - Zábrdovice
T 545 424 944, F 545 424 945
E [email protected]
W www.preparace.cz
• velkoobchod preparátorskými potřebami
ROMBO ®, Ing. Otakar Rada, CSc.
679 05 Křtiny 57, T 516 439 141
M 602 541 815
• speciální údržba stromů
• kurzy obsluh řetězových pil
TORA, spol. s r.o., Olšík 583, 763 64
Spytihněv, T/F 577 943 002
E [email protected] W www.torasro.cz
• výroba repelentních přípravků
AVERSOL - proti okusu zvěří
a poškození drobnými hlodavci,
SANATEX VS - k asanaci poraněných
stromů s fungistatickými účinky
viz inzerát níže
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00
Brno, T 541 151 111, W www.bvv.cz
viz inzerát na s. 27
P L E T I VA
za skvělé ceny, zdarma dovezeme
160 cm uzlíkové - od 16,4 Kč, 200 cm uzlíkové - od 20,5 Kč
Tel: 494 544 123, 603 236 042, www.wiremetal.cz
Libor Velísek, Tyršova 331, 517 54 Vamberk
VYŽÁDEJTE SI NÁŠ AKTUÁLNÍ KATALOG
INZERCE + ZELENÉ STRÁNKY ihomoravského a zlínského kraje
B&F s.r.o., výroba chovatelských a mysliveckých potřeb z kůže,
Cerhenská 325, 290 01 Sokoleč
Tel./Fax: 325 654 516
E-mail: [email protected]
Web: www.baf-pet.cz
• Kynologické potřeby:
obojky, vodítka, postroje...
• Myslivecké potřeby:
puškové řemeny, nábojové pásy...
Brno, T/F 544 215 585, W www.brontosaurus.cz
Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno
T 545 214 431, W www.hnutiduha.cz
Kloudová Eva, Burianovo nám. 13, 616 00
Brno, T 515 540 218, M 736 40 50 19
LVS - Vojtaššák s.r.o., U Stadionu 419,
691 51 Lanžhot, T/F +420 519 336 401,
M +420 603 205782, T +421 2 624 107 63,
E [email protected] W www.lvs.sk
• zastoupení firmy Latschbacher
Moravský střelecký spolek, Kociánka 25,
612 00 Brno - Soběšice, T/F 543 321 274
W www.hubert.cz • pořadatel Grand Prix
Muzeum OSKERUŠE, 696 64 Tvarožná
Lhota, T 518 337 008
W www.tvarozna-lhota.cz
Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno
T 515 903 111, W www.nadacepartnerstvi.cz
• organizátor ankety Strom roku
(v r. 2009 bude vyhlášen 22. října)
25
Nové středisko FOREST MERI
13.-14. května 2009 uspořádala
společnost FOREST MERI u příležitosti
zahájení provozu nového střediska ve
Slavkově u Brna 1. ročník firemních dnů.
Akce byla určena zejména vlastníkům
lesa, firmám poskytujícím služby v lese
a odborné veřejnosti. Cílem pořadatelů
bylo prezentovat nabídku strojů v nově
vybudovaném středisku ve Slovákově
ulici 387 a do budoucna z této akce učinit
tradici každoročních setkání ve Slavkově
(v příštím roce to předběžně vychází na
12.-13. května). Na akci byly předvedeny
traktory Valtra (včetně adaptérů a nástaveb), traktory Welte + nástavby, frézy
Meri Crushers, sortiment firmy POSCH,
vyvážecí vleky PALMS a PFANZELT,
štěpkovače Linddana, navijáky Igland
a Pfanzelt, pásový skidder FORCAT
a elektrické skútry se zkušebními jízdami.
Po celou dobu konání firemních dnů bylo
pro návštěvníky připraveno občerstvení.
Jihomoravský kraj - Prezentace firem
Na další setkání s Vámi
se těší tým společnosti
FOREST MERI s.r.o.
Kroupova 102 a, 625 00 Brno
tel. + fax. 547 223 635
mobil: 603 791 511,
602 121 361,
[email protected]
www.forestmeri.cz
Na trhu se objevily nejjednodušší
a nejekonomičtější pásové pily s velice
dostupnými cenami. To je mimořádná
možnost pro ty kdo chce získat větší
prostor pro nezávislost svého života.
Firma Wood-Mizer, velmi dobře
známá díky svým pásovým pilám
a úzkým pilovým pásům, oznamuje,
že nedávná modernizace evropského
výrobního závodu v Polsku byla úspěšně dokončena, a poté mohla firma úplně
přepracovat a optimalizovat výrobu řad
LT10 a LT15. Výsledkem je značná
úspora výrobních nákladů a tudíž snížení ceny pily.
Řada LT10 je nejsnazší a nejlevnější způsob proměny kmenů na prkna,
který je vhodný pro farmáře a majitele
nemovitostí. Rozmontovaná pila zabírá malý prostor, může být skladována
třeba v garáži. Montáž pily je velice
jednoduchá: ve výchozím stavu se lože
skládá ze 3 segmentů, pak se osadí
Nejjednodušší způsob
jak začít s podnikáním ve zpracování dřeva
řezná hlava s elektromotorem 5,5 kW.
Kmen se zakládá obracáky, polohuje a upíná, pak obsluha zapne motor,
který roztočí pilový pás na pásovnicích.
Obsluha tlačí řeznou hlavu a řeže kmen
po jednom prkně při každém průchodu.
Evropská cena pily LT10 je 95.000,- Kč
+ 19 % DPH.
Řada LT15 je pokročilejší verze,
i když konstrukce je podobná LT10.
Tyto pily mohou být základem vašeho
vlastního podnikání při řezání kmenů
nejen pro vlastní potřebu, ale pro sousedy nebo dokonce pro prodej hotových
prken odběratelům. Pily LT15 mohou
být vybaveny hlavním motorem s tímto
výběrem: elektromotor 7,5 kW, benzínový 15 hp nebo diesel 10 hp. Pila má
pracovní nastavení, které automaticky
nastavuje polohu řezné hlavy - operátor
musí jen zadat tloušťku prkna, dále
může využívat řezný program na rozpočítání požadovaného řeziva. Posuv
řezné hlavy je manuální, ale nikoli tlačením/tažením - provádí se otáčením
kliky. Evropská cena elektrické LT15 je
137.000,- Kč + 19 % DPH. (včetně automat. nastavení). Za příplatek je možné
instalovat předřez.
Obě řady pil jsou tak jednoduché, že
Pásová pila Wood-Mizer LT10
18
Silva Bohemica - 9/2009
jsou prakticky bezporuchové. Pily jsou
dodávány jejich vlastníkům jako rozmontované, na paletách a obsluha může začít
rovnou s montáží a řezáním. Pokyny pro
obsluhu jsou přiloženy na DVD.
Ale nejdůležitější věcí k nastudování
je jak rozběhnout podnikání s vlastní
pilou. Existují dva různé způsoby.
Řezání pro zákazníky. Často mají
lidé jen pár kmenů, které by rádi proměnili na řezivo pro svou domácí potřebu.
Dopravit několik kmenů do velké tradiční
pily je poměrně drahé. Navíc pro velkou
pilu se může zdát ztrátové zabývat se
tak malou zakázkou. A tak pila WoodMizer je přirozený a nepostradatelný
partner. Můžete přivézt vaši pilu WoodMizer přímo na dvůr zákazníka a nařezat jeho kmeny pod jeho dohledem.
Obvykle cena za tuto službu závisí na
tom kolik kubických metrů dřeva pořežete a zahrnuje malý přídavek podle
ujetých kilometrů. Zpravidla je cena nižší
než nabízí tradiční pila, protože díky
technologii úzkého pilového pásu vyrobíte z každého kmene více hodnotného
řeziva, kromě toho váš zákazník neplatí
nic za dopravu kmenů a prken.
Výroba řeziva. To je poněkud složitější a ziskovější varianta podnikání.
Funguje dobře v regionech s vysokou
stavební aktivitou, například v rekreačních zónách. V tom případě podnikatel hledá dodavatele dřeva, nakupuje
kmeny, provádí řezání na rozměr a prodává hotové řezivo.
Ať už dáte přednost práci pro zákazníky nebo výrobě řeziva, v každém případě start vašeho vlastního podnikání
znamená vzít odpovědnost za svůj život
do svých rukou. Přinutí to lidi pracovat
lépe, přemýšlet rychleji, a za to člověk
získá větší míru nezávislosti. Konec
konců nemusíte už chodit do zaměstnání. Plánujete si svůj pracovní den sami,
vyhledáváte obchodní partnery a rozhodujete sám, jestli s těmito lidmi uděláte
kšeft nebo ne. Takže pro příště, pokud
si někdo začne stěžovat na ‘krizi’ nebo
si dělat starosti s nezaměstnaností, řekněte si - možná je ‘krize’ jen příležitost
začít něco nového.
Wood-Mizer Servis
Luby 91, 339 01 Klatovy
tel/fax 376 312 220
fax 376 319 011
[email protected]
www.woodmizer.cz
Wood-Mizer Moravia
Sovadinova 6, 690 02 Břeclav
tel/fax 519 322 443
[email protected]
www.wood-mizer.net
Pásová pila Wood-Mizer LT15

Podobné dokumenty

Inzerce + Zelené stránky JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2008

Inzerce + Zelené stránky JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2008 Časopisy i kalendáře Silva Bohemica (Český les) využívají každoročně desetitisíce lidí, vesměs velmi aktivních v tomto oboru. Inzerce nebo prezentace zde se Vám vyplatí. Každé číslo časopisu má své...

Více

Inzerce + Zelené stránky Jihomarovského kraje Zlínského kraje 2010

Inzerce + Zelené stránky Jihomarovského kraje Zlínského kraje 2010 (při 1. opakování sleva 10 %, 2. 20 %, 3. 30 %,...)

Více

Inzerce + Zelené stránky Jihomoravského kraje a

Inzerce + Zelené stránky Jihomoravského kraje a Časopisy i kalendáře Silva Bohemica (Český les) využívají každoročně desetitisíce lidí, vesměs velmi aktivních v tomto oboru. Inzerce nebo prezentace zde se Vám vyplatí. Každé číslo časopisu má své...

Více

Inzerce + Zelené stránky Vsočiny, Jihomoravského a Zlínského kraje

Inzerce + Zelené stránky Vsočiny, Jihomoravského a Zlínského kraje Silva Bohemica • časopisy • kalendáře • inzerce • prezentace Objednat lze i bez tohoto kupónu na tel. 602 225 486, fax 960 318 522 286, e-mail: [email protected]

Více

Kontakty

Kontakty Přednosti Seznam cementotřískových prodejních míst desek desekCETRIS CETRIS

Více

brno super 2012 - Silva Bohemica

brno super 2012 - Silva Bohemica přihlášky a další Kontakt: Petr Duda, Jahodová 2888/40, 106 00 Praha informace ohledně ubytování naleznete na 10, tel. 777 846 757, e-mail: [email protected]

Více

ZDE - Výstaviště Lysá nad Labem

ZDE - Výstaviště Lysá nad Labem Znáte to jistě sami. Blíží se víkend a s ním i otázka, jak jej strávíme. O lákavý víkendový program, a nejen víkendový, se může postarat kino, divadlo, galerie, ale v neposlední řadě také zajímavá ...

Více

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 www.less.cz www.ldf.mendelu.cz www.mpo.cz www.eagri.cz www.mzp.cz www.pilana.cz www.safetrees.cz www.svol.cz www.sdpcr.cz www.szdp.cz www.uhul.cz www.vdpstavby.cz www.vls.cz

Více