Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.

Transkript

Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Zdravonické výkony a služby společné pro všechna oddělení
Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které
není stanovena smluvní cena a zdravotní pojišťovny tuto péči nehradí/ 1 bod
Pojištěnec EU (předloží kartu EU pojištění)/ 1 bod
Samoplátci ČR (fyzická osoba - čech)/ 1 bod
Pojištěnec EU (bez doložení karty EU pojištění)/ 1 bod
Samoplátci mimo země EU/ 1 bod
Aplikace 1 náušnice
Aplikace očkovací vakcíny na vlastní žádost (cena bez vakcíny)
Hospitalizace u placeného zákroku/ 1 den
Klinické vyšetření a odběr krve na alkohol na žádost pacienta
KPR školení pro externí pracovníky
Ofocení, zaslání
dokumentace
na vlastní
žádost
Poradenská
činnost
v problematice
nemající
přímou souvislost se zdravotním stavem
nemocného/ 15 minut (zdravý životní styl, uplatnění v zaměstnání, hodnocení možnosti
Posouzení bodového ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění
Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (brigády, atd.)
Potvrzení o zdravotním stavu pro potřeby mateřské školky, školy a letních táborů
Potvrzení o zdravotním stavu pro prodloužení řidičského průkazu
Potvrzení o zdravotním stavu pro prodloužení svářečského průkazu
Prodloužení zdravotního průkazu
Přednostní ošetření z osobních důvodů
Vstupní, periodické, mimořádné, následné a výstupní prohlídky, odborná vyšetření
smluvní cena v Kč
1,12 Kč
1,15 Kč
1,28 Kč
1,28 Kč
2,85 Kč
230 Kč
200 Kč
1 080 Kč
360 Kč
720 Kč
cena viz. spis. služba
120 Kč
360 Kč
180 Kč
180 Kč
240 Kč
240 Kč
240 Kč
480 Kč
Smluvní cena
Vyjádření sociální pracovnice pro vyřízení jiného příjemce důchodů
Výpis ze zdravotní dokumentace - psychiatrické oddělení (rozvodové řízení, atd.)
Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta na vlastní žádost pro jeho osobní potřebu
180 Kč
360 Kč
180 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro životní pojistku
Vyplnění formuláře pro pojištění nemocenských dávek
Vyplnění formuláře úrazové pojistky, oznámení pracovního úrazu
Vyplnění žádosti do ústavu sociální péče sociální pracovnicí
Vyšetření pro cesty do zahraničí
Vyšetření pro profesní průkazy (např. svářečský průkaz)
Vyšetření pro rekondiční pobyty, vyšetření k lázeňskému návrhu na vlastní žádost
Vyšetření pro řidičský průkaz - jednorázový poplatek. (Následná vyšetření na základě
180 Kč
120 Kč
300 Kč
180 Kč
600 Kč
570 Kč
400 Kč
510 Kč
Vyšetření pro sportovní činnost (každé oddělení)
Vyšetření pro zbrojní průkaz
Vyšetření pro zdravotní průkaz - jednorázový poplatek. (Následná vyšetření na základě
400 Kč
570 Kč
200 Kč
Vyšetření v bytových, sociálních a úředních záležitostech
Ostatní konzultační služby lékaři
Vyšetření pro vystavení zdravotního průkazu praktickým lékařem pro děti a dorost
400 Kč
500 Kč
250 Kč
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Ostatní služby
Pobyt na nadstandardním pokoji (denní sazba) dle jednotlivých oddělení
Dětské oddělení (pokoj č. 2 a 3)
Dětské oddělení (pokoj č. 4)
Interní oddělení CVI
Gastroenterologické oddělení
Gynekologické oddělení
Chirurgické oddělení vč. urologie
Neurologické oddělení
Plicní oddělení
Plicní oddělení , dvoulůžkový pokoj/ 1 osoba
Pobyt rodinného příslušníka na nadstandardním pokoji porodnického odd.
Porodnické oddělení, nadstandardní pokoj
Rehabilitační oddělení oddělení
Rehabilitační oddělení , dvoulůžkový pokoj/ 1 osoba
Porodnické oddělení, nadstandardní pokoj/ vybavenější pokoj pro 2 ženy
Pobyt matek s dětmi (denní sazba)
Doprovodná hospitalizace u osoby nad 6 let (bez stravy)
Strava rodinného příslušníka (pokud ji nehradí ZP):
Snídaně
Oběd
Večeře
Vegetariánská strava - jídlo č. 4
Pečovatelská služba hotelového typu – náhradní hospitalizace (denní sazba)
Pobyt na standardním lůžku (přímá adopce apod.)
Pobyt na nadstandardním lůžku
Pronájmy, zapůjčení a prodej
Identifikační jmenovka na oděv (výroba, ztráta)
Pronájem reklamních plochy areálu nemocnice - cena dle dohody s oddělením marketingu
Zapůjčení kalicí židle/1 měsíc
Zapůjčení nemocničního lůžka/ 1 měsíc
Zapůjčení postýlky pro novorozence a kojence/ 1 měsíc
Podatelna, spisová služba
Otevřená zdravotnická dokumentace - nahlížení
Uzavřená dokumentace - vyhledání zdravotnické dokumentace ve spisovně a náklady spojené
s přípravou k nahlížení a kopírování
Uzavřená dokumentace - první hodina nahlížení pod dohledem pověřeného pracovníka
Uzavřená dokumentace - po první hodině nahlížení pod dohledem pověřeného pracovníka za
každých dalších započatých 30 min
Vyhledání a listinná kopie zdravotnické dokumentace z informačního systému
za 1x
nález
Vyhledání a kopie zdravotnické dokumentace - RTG, CT na CD/DVD za 1x nález
Kopírovací práce:
formát A3 jednostranně
formát A3 oboustranně
formát A4 jednostranně
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
smluvní cena v Kč
400 Kč
200 Kč
400 Kč
400 Kč
400 Kč
650 Kč
400 Kč
400 Kč
300 Kč
570 Kč
650 Kč
400 Kč
300 Kč
400 Kč
130 Kč
40 Kč
70 Kč
50 Kč
50 Kč
910 Kč
1 140 Kč
60
cena dohodou
120 Kč
360 Kč
180 Kč
zdarma
240 Kč
240 Kč
120 Kč
50 Kč
50 Kč
5 Kč
9 Kč
3 Kč
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
formát A4 oboustranně
Při zaslání dokumentace se účtuje poštovné a balné dle platného ceníku přepravy/pošty a
dále za:
Obálka C6
Obálka C5
Obálka B4
Obálka bublinková
Zajištění dopravy
Čekání vozidla/ 1 hodina
Asistence lékaře/ 1 hodina
Použitý zdravotnický materiál (po předchozím odsouhlasení pacientem)
Asistence řidiče, druhý doprovod (řidič)/ 1 hodina
Asistence záchranář, sestra/ 1 hodina
Dopravné vozidlem DZS (dopravní služby)/ 1 km
Poplatky za povolení k vjezdu a setrvání v areálu nemocnice
5 Kč
1 Kč
1 Kč
2 Kč
8 Kč
360 Kč
1 200 Kč
dle skutečnosti
360 Kč
840 Kč
smluvní cena
Doba setrvání v areálu/ do 30 minut
Doba setrvání v areálu/ 30 minut - 2 hodiny
Doba setrvání v areálu nad 2 hodiny - každá započatá hodina
bez poplatku
30 Kč
30 Kč
Nepřenosné povolení k vjezdu pro zaměstnance na daný kalendářní rok
Povolení k vjezdu pro vozidla s průkazem ZTP
Poplatky za zprostředkování služby
Za každý další započatý den
Poplatky za zprostředkování služby
Ofocení, zaslání dokumentace na vlastní žádost
Poplatky za zprostředkování služby/ 1 hodina
Pobyt stážisty (za 1 den)
1 osoba
1 osoba - stáž na akreditovaném pracovišti
Pobyt praktikantů (za 1 den)
Oddělení anesteziologicko - resuscitační
Oddělení dětské
Oddělení chirurgické
Oddělení interní
Oddělení neurologické
Oddělení porodnicko - gynekologické
Oddělení rehabilitační
Oddělení urologické
Oddělení ušní, nosní, krční
Oddělení plicní
Pronájem sálu včetně příslušenství (poliklinika vchod č. 4, 2. poschodí)
Pro cizí právnické, fyzické osoby a zaměstnance v případě výdělečné činnosti:
do 4 hodin trvání akce:
Malý sál
Velký sál
nad 4 hodiny trvání akce:
1 200 Kč
bez poplatku
54 Kč
cena viz. spis. služba
300 Kč
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
360 Kč
540 Kč
120 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
360 Kč
600 Kč
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Malý sál
Velký sál
Pro odborové organizace VN a.s.:
do 4 hodin trvání akce:
Malý sál
Velký sál
nad 4 hodiny trvání akce:
Malý sál
Velký sál
Zapůjčení data projektoru v rámci pronájmu přednáškového sálu, včetně zapojení, instalace a
Pronájem lůžka v ubytovacím zařízení pro zaměstnance (měsíční sazba)
Velký pokoj s předsíní a sociálním zařízením
Pokoj s předsíní a sociálním zařízením
Pokoj s předsíní bez sociálního zařízení
Pokoj bez sociálního zařízení a předsíně
Na pokoji mohou být ubytování 1 - 3 zaměstnanci. Ti se pak o cenu za pokoj dělí.
Poplatky za pronájem výstavní plochy
Poplatky za pronájem výstavní plochy
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
600 Kč
1 200 Kč
60 Kč
120 Kč
120 Kč
240 Kč
600 Kč
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
smluvní cena
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Anesteziologicko - resuscitační oddělení (ARO)
Epidurální analgezie u porodu
Celková anestézie u operace hemoroidů metodou THD (vč. předoper. anestiziolog.
vyšetření_lab.odběry)
Konzultační služby anesteziologem
Anestézie u UPT
Anestiziolog. vyšetření před UPT (popřípadě zhodnocení stavu pacientky)
Celková anestezie podle délky u výkonu:
10 minut
20 minut
30 minut
40 minut
50 minut
60 minut
90 minut
120 minut
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
smluvní cena v Kč
1 500 Kč
3 000 Kč
255 Kč
600 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
2 500 Kč
3 000 Kč
3 500 Kč
4 000 Kč
6 000 Kč
7 000 Kč
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Cévní chirurgické oddělení
smluvní cena v Kč
Radiofrekvenční operaci křečových žil (dolní končetiny) - 1 končetina
16 000 Kč
Radiofrekvenční operaci křečových žil (dolní končetiny) - obě končetiny
Radiofrekvenční odstranění metlicových žilek (celotělově i obličej) jedno ošetření
Konzultační služby cévním chirurgem
20 000 Kč
800 Kč
275 Kč
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Dětské oddělení
Dětské oddělení pobyt na nadstandardním pokoji (č.2,3)
Dětské oddělení pobyt na nadstandardním pokoji (č. 4)
Doprovodná hospitalizace u osob nad 6 let (vč. stravy)
Akupunktura u dětí - 1 sezení
Akupunktura u dětí - další sezení
Vážení a diagnostika BMI na váze Tanita
Aplikace jedné náušnice
Hospitalizace u placeného zákroku (pacient jiného oddělení nemocnice)
Laktační poradna (do 30 minut zdarma), nad 30 minut platba
Výpis pro úrazové pojištění
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu
Vyšetření pro letní tábory, střední školy, MŠ atd.
Vyšetření pro vystavení řidičského průkazu praktickým lékařem pro děti a dorost
Vyšetření pro vystavení zdravotního průkazu praktickým lékařem pro děti a dorost
Vyžádané očkování (cena za 1 aplikaci, bez vakcíny)
Konzultační služby dětským lékařem
Konzultační služby praktickým lékařem pro děti a dorost do 6 let
Konzultační služby praktickým lékařem pro děti a dorost nad 6 let
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
smluvní cena v Kč
400 Kč
200 Kč
290 Kč
230 Kč
170 Kč
200 Kč
230 Kč
1 080 Kč
100 Kč
300 Kč
60 Kč
100 Kč
510 Kč
250 Kč
100 Kč
360 Kč
250 Kč
190 Kč
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Gastroenterologické oddělení
Dechový test Helicobacter pylori
Vyšetření tlustého střeva na vlastí žádost pacienta
Zavedení intragastic. balonu v celkové anestézii (léčba obezity)
Konzulatční služby gastroenterologem
Septim 9
Kapslová kolonoskopie
smluvní cena v Kč
2 430 Kč
950 Kč
29 900 Kč
360 Kč
3 000 Kč
25 000 Kč
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Porodnicko - gynekologické oddělení
smluvní cena v Kč
3D/4D zobrazení plodu - DVD nahrávka + 3x černobílé foto
850 Kč
3D/4D zobrazení plodu - DVD dohrávka, možno provést až po DVD nahrávce
480 Kč
Dvoulůžkový nadstandardní pokoj - porodnické odd. 1 osoba/ 1 den
Epidurální analgezie
Inhalační analgezie
Fotografie - 1x barevná 3D
Fotografie - 1xčernobílá UZ vyšetření
Medikamentózní ukončení těhotenství ("potratová pilulka")
Interrupce do 8. týdne těhotenství
Interrupce od 8. do 12. týdne těhotenství
Nadstandardní pokoj - gynekologické odd. 1 osoba/ 1 den
250 Kč
1 500 Kč
800 Kč
200 Kč
60 Kč
4 500 Kč
2 900 Kč
3 300 Kč
400 Kč
Nadstandardní pokoj - porodnické odd. 1 osoba/ 1 den
Pobyt rodinného příslušníka na nadstandardním pokoji porodnického odd. (bez stravy)
Prohlídka porodnice + odborná přednáška/ 1 den
Kurz předporodní přípravy 6 lekcí
Screening genetických vad v 11. - 14. týdnu těhotenství (platba při odběru krve)
Účast u porodu - porod na porodním boxu za 1 osobu
Sterilní oblečení u spontánního porodu pro doprovod
Účast u porodu císařským řezem za 1 osobu
Sterilní oblečení u porodu císařským řezem pro doprovod
Ultrasonografické vyšetření na vyžádání
Výpis z dokumentace pro pojišťovnu + sociální služby
650 Kč
570 Kč
zdarma
600 Kč
600 Kč
zdarma
200 Kč
zdarma
500 Kč
800 Kč
180 Kč
Administartivní výkon na vyžádání pacientky
Zjištění a příprava k výkonu interupce (diagnostika, klinické vyšetření a sepsání žádosti)
180 Kč
910 Kč
Vyšetření cytologie
Sterilizace provedena laparoskopicky (cena vč. předoperačních vyšetření + 2 dny
hospitalizace)
Celková anestezie u sterilizace provedené laparoskopicky
Konzultační služby gynekologem
450 Kč
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
11 970 Kč
2 000 Kč
320 Kč
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Chirurgické oddělení
Konzultace nutričním terapeutem před a po výkonu bandáže žaludku
● před výkonem: (min. 1- 2 sezení) ● po výkonu: (min. 2 a více sezení dle potřeby)
Odstranění tetováže prostou excizí nebo lalok. posunem do rozměru 5 x 3cm
Odstranění benigních tumorů obličeje, trupu, končetin prostou excizí, případně s krytím
defektu lalokovým posunem, úpravou okrajů, pomocnými nářezy apod.
Operace gigantomastie (redukce, modelace) jedna strana dle objemu
Venter pendulu s diastázou nebo bez ní
Redukce paže, stehna, kyčle (každý výkon)
Operace hemoroidů metodou THD - cena za ZUMU
Ošetření hemoroidů Baronovou ligaturou
Anoskop pro jednoho klienta
Hospitalizace u placeného zákroku (pacient jiného oddělení nemocnice) za 1 den
Konzultační služby chirurgem
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
smluvní cena v Kč
400 Kč
720 Kč
680 Kč
2 850 Kč
5 700 Kč
2 280 Kč
12 900 Kč
350 Kč
170 Kč
1 080 Kč
275 Kč
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Interní oddělení a funkční diagnostika
Individuální preventivní péče (pouze na vyžádání pacienta) zahrnuje: Komplexní vyšetření
internistou 2, podrobná anamnéza klinika - TK, puls, výška, váha, EKG, laboratorní
vyšetření krev + moč, ergometrie.
Funkční diagnostika
Orientační ventilační vyšetření (metodou průtok - objem)
Komplexní ventilační vyšetření (metodou celotělové pletysmografie)
Ergometrické vyšetření
Zátěžové vyšetření sportovce s určením VO2max, spirometrie, laktát apod.
Prstová pletysmografie s chladovým testem (obě ruce)
EKG vyšetření
Komplexní vyšetření internistou
Spirometrie
Echokardiografické vyšetření
Holterovské vyš. EKG
Holterovské vyš. krevního tlaku
Komplexní vyšetření kardiologem
Konzultační služby internistou
Konzultační služby kardiologem
Konzultační služby angiologem
Konzultační služby diabetologem
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
smluvní cena v Kč
3 990 Kč
190 Kč
420 Kč
800 Kč
1 140 Kč
714 Kč
206 Kč
820 Kč
264 Kč
1 260 Kč
1 080 Kč
620 Kč
820 Kč
460 Kč
390 Kč
360 Kč
370 Kč
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Kožní oddělení
Odstranění stopkatých fibromů - 1 lokalita (axila, krk, tříslo, břicho)
Odstranění stopkatých fibromů - každá další lokalita
Odstranění milií 1 - 5
Elektroakustika + exkochleace seborrhoicých verruk (bradavice) 1-10 ks
Konzultační služby dermatologem
Aplikace tekutého dusíku na seborrhoické verruky (bradavice) 1-10 ks
Kosmetika
Kosmetická konzultace k diagnostice pleti, k ošetření pleti, doporučení vhodných krémů a pleťových
masek)
Čištění pleti (20 minut)
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
smluvní cena v Kč
1 fibrom/ 35 Kč
1 fibrom/ 30 Kč
115 Kč
285 Kč
170 Kč
230 Kč
350 Kč
300 Kč
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Neurologické oddělení
Neurologické vyšetření, vč. EEG k posudku o zdravotní způsobilosti k řidičskému oprávnění
EEG (bez neurol. vyšetření) k posudku o zdravotní způsobilosti k řidičskému oprávnění
vyžádané externím neurologem
EMG - speciální vyšetření EMG (vyšetření rychlosti vedení nervem, vyšetření reflexů - F vlna)
Lumbální atraumatická jehla SPORTE LUMBAL CANNULA
Standardní vyšetření EEG
Cílené vyšetření neurologem
Konzultační služby neurologem
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
smluvní cena v Kč
1 370 Kč
1 050 Kč
2 860 Kč
500 Kč
730 Kč
410 Kč
360 Kč
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Nutriční poradna
smluvní cena v Kč
Redukční balíček „KOMFORT“: 5 konzultací s nutričním terapeutem vždy po dobu 45 min.
(redukční dieta, propočty jídelníčků, pitný režim, výdej energie při pohyb. aktivitách..) +
vyšetřní lékařem + cvičení s fyzioterpeutem (7x bazén + 7x skupinový tělocvik (délka 1 cvičení
60 min.) + 1x bonus bazén) + kontrola laboratorních hodnot + edukační materiály + 2
konzultace s nutričním terapeutem navíc za každého nového klienta samoplátce
Redukční balíček „STANDARD“: 5 konzultací s nutričním terapeutem vždy po dobu 45 min.
(redukční dieta, propočty jídelníčků, pitný režim, výdej energie při pohyb. aktivitách..) +
edukační materiály
Individuální poradenství, řešení konkrétních problémů, doporučení vhodného složení stravy +
edukační materiály + měření podkožního tuku - jednorázová konzultace cca 60 min 420 Kč.
(Každá následná započatá půlhodina - 210Kč).
1. Možnost zakoupit energetické tabulky potravin/ 1 ks
2. Možnost zakoupit informační brožury/ 1 ks
3. Stanovení hmotnosti klienta + stanovení svalové a tukové hmoty
4. Sestavení jídelního lístku: na 1 týden
na 2 týdny
na 3 týdny
Edukace nutričním terapeutem
Vyšetření a zhodnocení nutričního stavu nutričním terapeutem
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
5 040 Kč
2 500 Kč
420 Kč
60 Kč
60 Kč
40 Kč
240 Kč
420 Kč
600 Kč
370 Kč
260 Kč
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Oddělení klinické biochemie a hematologie
Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není
stanovena smluvní cena a zdravotní pojišťovny tuto péči nehradí za 1 bod
Dechový test Helicobacter pylori
Pojištěnec EU (předloží kartu EU pojištění)/ 1 bod
Samoplátci ČR (fyzická osoba - čech)/ 1 bod
Pojištěnec EU (bez doložení karty EU pojištění)/ 1 bod
Samoplátci mimo země EU/ 1 bod
Veterináři/ 1 bod
Externí laboratoř odeslání
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
smluvní cena v Kč
1,12 Kč
2 430 Kč
1,15 Kč
1,28 Kč
1,28 Kč
2,85 Kč
1,92 Kč
144 Kč
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Ušní, nosní, krční oddělení (ORL)
Aplikace jedné náušnice
Inhalační aerosol. léčba/ 1 inhalace
Plastická operace odstátého ušního boltce od 10 let s celkovou anestézií */2 uši
*Hospitalizace u placeného zákroku/ 1den
Plastická operace odstátého ušního boltce od 10 let s celkovou anestézií */ 1 ucho
*Hospitalizace u placeného zákroku/1den
Plastická operace odstátého ušního boltce od 10 let s lokální anestézií*/ 1 ucho
*Hospitalizace u placeného zákroku/1den
Uvulo palato plastika - operační ošetření chrápání
Výpočet % sluchových ztrát dle Fowlera
Vyšetření nystagmu a spont. vestib. jevů
Vyšetření sluch řečí a ladičkami
Tónová audiometrie
Audiologické vyšetření na žádost pacienta
Konzultační služby otolaringologem (lékařem ORL)
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
smluvní cena v Kč
230 Kč
80 Kč
7 980 Kč
1 080 Kč
5 700 Kč
1 080 Kč
2 850 Kč
1 080 Kč
6 270 Kč
72 Kč
146 Kč
68 Kč
113 Kč
770 Kč
320 Kč
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Plicní oddělení (TRN)
Tuberkulinový test
Očkování (zahrnuje i kontroly)
Konzultační služby plícním lékařem (TRN)
smluvní cena v Kč
150 Kč
250 Kč
360 Kč
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Praktický
lékař prodokumentace
dospělé
Výpis
ze zdravotní
pacienta na vlastní žádost pro jeho osobní potřebu (nikoliv v
souvislosti s převzetím do péče jiným lékařem či navazující péčí).
smluvní cena v Kč
180 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu pro prodloužení řidičského, zdravotního průkazu a dalších
(např. svářečský)
Stanovení glukózy glukometrem včetně odběru - na žádost pacienta
Stanovení okultního krvácení ve stolici (hemokult) - u osob mladších 50 let
Test HIV - na žádost pacienta
Aplikace 1 očkovací vakcíny na vlastní žádost (cena bez vakcíny)
Vyšetření praktickým lékařem pro řidičský průkaz
240 Kč
40 Kč
180 Kč
570 Kč
200 Kč
460 Kč
Vyšetření praktickým lékařem včetně vydání posudku na žádost fyzické osoby pro studium
200 Kč
Vyšetření praktickým lékařem včetně vydání posudku na žádost fyzické osoby (např.
vyšetření pro zbrojní průkaz, sport, profesní průkazy atd.)
Odběr krve ze žíly - v případech, kdy není hrazeno ZP
570 Kč
80 Kč
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Psychiatrické oddělení
Konzultační služby psychiatrem
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
smluvní cena v Kč
590 Kč
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Radiologické oddělení
Ultrazvuk prsů včetně spádových uzlin
Ultrazvuk dolní poloviny břicha
Ultrazvuk horní poloviny břicha
Preventivní mamografie vč. druhého čtení
Rentgen hrudníku
Ozónoterapie
Kolonografie
Kopie CD/DVD
Kopie nálezu - A4 - jednostranně / za stránku
Kopie nálezu - A4 - oboustranně / za stránku
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
smluvní cena v Kč
300 Kč
433 Kč
433 Kč
650 Kč
224 Kč
900 Kč
650 Kč
50 Kč
3 Kč
5 Kč
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Rehabilitační oddělení
Nabízíme dárkové poukázky v hodnotě 300 Kč, 350 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč a 2 000 Kč
Fototerapie biolampou - Bioptronová lampa/ 4 minuty
Klasická masáž celozádová - v leže na břiše/ 30 minut
Klasická masáž zad částečná - šíjové krajiny
Klasická masáž zad částečná - bederní krajiny
Masáž celotělová/ 60 minut
Masáž dolních končetin/ 20 minut
Masáž podvodní celková/ 15 minut
Parafínový zábal/ 15 minut
Rašelinové nosiče/ 15 minut
Reflexní masáž plosky nohy/ 25 minut
Vstupní vyšetření + aplikace tejpovací pásky/ 30 minut
Taping/ cm
Lymfotaping/ cm
Vířivá koupel celková/ 15 minut
Vířivá koupel dolních končetin/ 15 minut
Vířivá koupel horních končetin/ 15 minut
Koupel uhličitá celková/ 15 minut
Celkový suchý zábal/ 15 minut
Bazén/ 60 minut
Rotoped/ 20 minut
Baňkování kompletní s dobou aplikace/ 20 minut
Facilitační míček dle velikosti
Overball OVERBALL
Masážní míček JEŽEK
Cryo 5 - léčba chladem/ do 5 minut
Vyšetření na analyzátoru tělesného tuku/ 15 minut
Programové nabídky
Skupinové cvičení těhotných žen 1 lekce/ 60 minut
Něžná náruč - jak správně pečovat o miminko (3 lekce), 1 lekce/ 90 minut
Psychomotorická poradna 1 lekce/ 60 minut
Aktivně v každém věku (50+) - skupinové cvičení v tělocvičně
Aktivně v každém věku (50+) - skupinové cvičení v bazénu
Preventivní rehabilitace u dětí 6 - 15 let
11 bazénů za cenu 10 (bonus - 1 bazén zdarma)
Lymfo kalhoty (jednorázové)
Lymfo tričko (jednorázové)
Čepice do bazénu (jednorázová)
Prostěradlo (jednorázové)
Přísady do koupele - bylinné
Přísady do koupele - jód
Přísady do koupele - solfatan
Doplňkové služby
Zapůjčení:
Ručník/ 1 ks
Prostěradlo/ 1 ks
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
smluvní cena v Kč
25 Kč
290 Kč
120 Kč
170 Kč
520 Kč
170 Kč
120 Kč
60 Kč
60 Kč
170 Kč
570 Kč
2 Kč
2 Kč
60 Kč
50 Kč
50 Kč
60 Kč
35 Kč
65 Kč
35 Kč
230 Kč
30 - 35 Kč
55 Kč
65 Kč
30 Kč
35 Kč
120 Kč
1 000 Kč
250 Kč
60 min./60 Kč
60 min./85 Kč
60 min. /80 Kč
650 Kč
60 Kč
60 Kč
6 Kč
20 Kč
35 Kč
60 Kč
40 Kč
6 Kč
30 Kč
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Ceník lymfo
Kosmetické lymfatické masáže
Přístrojová lymfatická masáž DKK, hýždí, břicha
Manuální lymfatická masáž/ 60 minut
Přístrojová lymfo masáž/ 45 minut, 11 sezení za cenu 10 (bonus - 1 sezení zdarma)
Manuální lymfo masáž/ 60 minut, 11 sezení za cenu 10 (bonus - 1 sezení zdarma)
Konzultační služby odborníkem v oboru fyziatrie a léčebné rehabilitace
Programy pro maminky
Něžná náruč, kurz manipulace s Vašim děťátkem
Psychomotorická poradna
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
300 Kč
500 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč
720 Kč
1 000 Kč
250 Kč
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Urologické oddělení
Cirkumcise, děti od 3 let a dospělí
UROFLOWMETRIE na žádost pacienta bez zdrav. indikace
Konzultační služby urologem
smluvní cena v Kč
700 Kč
170 Kč
260 Kč
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300
Ceník zdravotnických výkonů a služeb prováděných za úhradu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně příslušné sazby DPH.
Platnost ceníku: Od 29.9.2016
Ceník se nevztahuje na samostatně uzavřené smlouvy.
Konzultační služby vyžádané pacientem
Konzultační služby internistou
Konzultační služby kardiologem
Konzultační služby diabetologem
Konzultační služby angiologem
Konzultační služby gastroenterologem
Konzultační služby plícním lékařem (TRN)
Konzultační služby neurologem
Konzultační služby dětským lékařem
Konzultační služby chirurgem
Konzultační služby gynekologem
Konzultační služby urologem
Konzultační služby otolaringologem (lékařem ORL)
anesteziologem
Konzultační služby odborníkem
v oboru fyziatrie a léčebné
rehabilitace
Konzultační služby cévním chirurgem
Konzultační služby psychiatrem
Konzultační služby praktickým lékařem pro dospělé
Konzultační služby praktickým lékařem pro děti a dorost do 6 let
Konzultační služby praktickým lékařem pro děti a dorost nad 6 let
Konzultační služby dermatologem
smluvní cena v Kč
460 Kč
390 Kč
360 Kč
360 Kč
360 Kč
360 Kč
360 Kč
360 Kč
275 Kč
320 Kč
260 Kč
265 Kč
255 Kč
720 Kč
275 Kč
590 Kč
190 Kč
250 Kč
190 Kč
170 Kč
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice,
IČ: 60793201, DIČ skupinového plátce: CZ699000899
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 117097053/0300

Podobné dokumenty

cenik ŠN _2013+DPH_finale_web

cenik ŠN _2013+DPH_finale_web Pachymetrie - vyšetření tloušťky rohovky - obě oči Optická biometrie - jedno oko

Více

cenik ŠN _01_09_2014_finale

cenik ŠN _01_09_2014_finale Pachymetrie – vyšetření tloušťky rohovky - obě oči Optická biometrie – jedno oko

Více

IS s odstraněním lipomu

IS s odstraněním lipomu nebo pružné konzistence. Na řezu má žlutou barvu. Nejčastějším místem výskytu lipomu je podkožní vazivová tkáň. Pro podkožní lipomy je charakteristické, že pokud přibývá tukové tkáně, objem lipomu ...

Více

Ceník - POLIKLINIKA AGEL

Ceník - POLIKLINIKA AGEL Italská 560/37, Praha 2, PSČ 121 43, IČ: 25903659 DIČ: CZ699000899, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882.

Více

Ceník - POLIKLINIKA AGEL

Ceník - POLIKLINIKA AGEL Dopravněpsychologické vyšetření

Více

OBSAH Obtížně léčitelné astma (OLA) – úvod do problematiky

OBSAH Obtížně léčitelné astma (OLA) – úvod do problematiky Mezi malá kritéria patří potřeba aditivní protizánětlivé medikace přidávané k inhalačním kortikosteroidům, každodenní symptomy s potřebou častého používání záchranné léčby, trvající bronchiální obs...

Více

G. Recorbet CZ

G. Recorbet CZ Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie

Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie počtu lymfocytů (LDT) kratší než 6 měsíců. Zejména u nemocných s úvodní lymfocytosou pod 50x109/l je třeba vyloučit jiné faktory, které mohou přispívat k lymfocytóze nebo lymfadenopatii, např. infe...

Více