Philips light letak Eon areal A4.indd

Komentáře

Transkript

Philips light letak Eon areal A4.indd
14 15 16 17
21 22 23
18 19 20
24 25 26
Ulice
MiniLEDková
Philips MiniIridium LED
Ulice
Dvojitá
Philips Iridium 2
V této ulici jsou instalována LED svítidla určená pro pěší cesty, cyklostezky nebo obytné zóny. Použitá svítidla mají příkon 29 W. Dvě
svítidla mají studené bílé světlo (5 600 K), dvě mají teplé bílé světlo
(3 000 K), tři mají neutrální bílé světlo (4 000 K). Využití svítidla
MiniIridium LED na cyklostezky umožňuje dosažení roztečí až 50 m!
Na konci MiniLEDkové ulice hosté uvidí venkovní skladové plochy,
které jsou na dvou prostranstvích výškově posunutých asi o 3 m. Díky
této konstalaci bylo nutné použít tři sloupy pro umístění 6 svítidel.
Vznikly tak zajímavé dvojité sloupy, které si můžeme představit i v běžném provozu – jedno svítidlo osvětluje komunikaci, druhé chodník,
apod. I v této části jsou použity výbojky Cosmopolis, tentokrát 90 W.
27 28
31 32 33
29 30
34 35 36
Totem
Philips Iridium
Cosmopolis
Ulice
Sodíková
Philips Iridium
Totem je 12 m vysoký sloup se 4ramenným výložníkem, který se
typicky používá pro osvětlování parkovišť obchodních center či pracovních a skladovacích ploch. V těchto aplikacích může být možnost
regulace hladiny osvětlení velmi užitečná v méně frekventovaných
časech. V použitých svítidlech jsou osazeny výbojky Cosmopilis 140 W.
Jak již název ulice napovídá, jde o ukázku použití klasických vysokotlakých sodíkových výbojek se žlutým světlem a příkonem 70 W. V této
části showroomu můžete opravdu dobře porovnat různé barvy světla
a sami si vyzkoušet, která Vám vyhovuje nejvíce, pod kterou z nich
nejlépe vidíte a vnímáte okolí.
E.ON Servisní, s.r.o., Philips a CityTouch
Co to znamená pro Vás?
Společnost E.ON Servisní, s.r.o. díky spolupráci se světovou jedničkou
v oblasti osvětlování, společností Philips, dokáže při řešení rekonstrukce nebo nové výstavby optimalizovat novou soustavu veřejného
osvětlení jak z pohledu investičních, tak především z pohledu celkových nákladů.
Co je to CityTouch?
Služba vzdálené správy soustavy veřejného osvětlení nazvaná CityTouch nabízí dynamické, inteligentní a především flexibilní osvětlení
měst a obcí. Jde primárně o nástroj pro správce soustav veřejného
osvětlení, kteří jeho prostřednictvím mohou efektivněji spravovat
osvětlení ve městech. Díky CityTouch mohou sbírat a spravovat data
o své osvětlovací soustavě, řídit veškeré práce pravidelné i operativní
údržby, zapínání a vypínání soustavy i úspory spojené se stmíváním
svítidel. CityTouch umožňuje obousměrnou komunikaci na úrovni
jednotlivých svítidel, z jakéhokoliv počítače přes internetové rozhraní.
V případě poruchy systém upozorní správce a indikuje, v jaké části
problém nastal a jakého je charakteru. Správci tak mohou pružně reagovat na případné výpadky a rychle je odstranit. Správce může službu
CityTouch využívat také jako databázový systém, kde shromažduje,
vyhodnocuje a udržuje data o jednotlivých částech vybavení veřejného osvětlení. Do této databáze může dokonce zanášet světelné body,
které nejsou zapojeny do části komunikace systému.
Díky tomu, že je E.ON Servisní, s.r.o. následně schopna pro takto
uchopené projekty využít řídící i databázovou část služby CityTouch,
dokáže maximálně zefektivnit správu Vaší soustavy a může Vám tak
nabídnout proinvestování projektu veřejného osvětlení, jeho montáž,
instalaci a následnou správu.
Díky zkušenostem s veřejným osvětlením Vám společnost Philips
může nabídnout světelný audit, který Vám popíše zásady řešení
problematiky veřejného osvětlení, současný stav Vaší soustavy, problematická místa a návod na řešení projektu. Společnost E.ON Servisní,
s.r.o. k této světelné části přidává komplexní zkušenosti správce
energetického zařízení a tak je schopna Vám připravit pasportizaci
veřejného osvětlení, revizní zprávy, optimalizaci rezervovaného příkonu, projektovou dokumentaci i fyzické provedení projektu a následný
provoz a údržbu.
Spojení výrobce kvalitních osvětlovacích systémů a jedné z největších
světových energetických společností tedy dává smysl a věříme,
že bude přínosem i pro Vás.
Ukázkový areál veřejného osvětlení
společnosti E.ON Servisní, s.r.o.
Rezervace prohlídky technologického parku Brno - Hády:
Jaromír Uhde • tel.: +420 737 241 807 • e-mail: [email protected]
37 39 40
1
vjezd
Hády
38
44 45 46 41 42 43
Brno
vrátnice
47
3
MAXILEDKOVÁ
2
13
12
11
10
9
8
4
7
6
O
P
MO
14
OS
C
25 26
15
I
MIN
36
ITÁ
OJ
DV
5
Á
OV
S
I
L
23 24
16
39 40
Osvětlení parkoviště
u vjezdu do areálu
Philips StreetSaver
Světlometné
osvětlení fasády
Philips DecoFlood2
Pro osvětlení parkoviště jsou použita sadová svítidla LED Philips
StreetSaver na 4 m sloupech. Takovéto osvětlení je vhodné pro obytné zóny, městská či nákupní centra a cesty bez pohybu motorových
vozidel. Pro tyto aplikace je důležité bílé, příjemné světlo teplejších
odstínů a směrování světla mimo fasády a okna obytných budov.
Svítidla StreetSaver jsou nestmívatelná, ovládacím systémem je můžeme dálkově zapínat a vypínat. Jedno ze svítidel má teplé bílé světlo
s teplotou chromatičnosti 3 000 K. Druhé svítidlo svítí neutrálně bílou
4 000 K. Obě svítidla mají příkon 55 W. Svítidla jsou dodávána s 6 m
dlouhým kabelem a mají stupeň krytí IP65. Doba života svítidla při
poklesu světelného toku na 70 % je 50 000 hodin.
Příklad světlometného osvětlení architektury z větších vzdáleností
je vytvořen dvěma světlomety Philips DecoFlood2 s halogenidovou
výbojkou MASTER CDM-TD 70 W. Svítidla jsou zamířena na horní
část budovy. Výbojkové světlomety je vhodné použít pro osvětlování
větších ploch budov, ale je třeba s nimi pracovat tak, aby se osvětlovaná budova nestala „plochou“ při potlačení stínů. Svítidla s ohledem na
použití halogenidových výbojek nejsou stmívatelná. Systémem je lze
zapnout a vypnout. Použité výbojky mají teplé bílé světlo s indexem
barevného podání vyšším než 90. Celý systém svítidla má spotřebu
cca 77 W díky využití elektronického předřadníku.
17
SO
21 22
18
Á
OV
DÍK
34
VÁ
KO
LED
35
33
Vítejte
37 38
29
28
30
19
27
totem
20
32
31
v ukázkovém areálu
veřejného osvětlení společnosti E.ON Servisní, s.r.o.
Společnosti E.ON Servisní, s.r.o. a Philips Česká republika Vás vítají v ukázkovém areálu veřejného osvětlení Hády, který je v České republice, ale i ve střední Evropě, opravdu jedinečným zařízením, kde najdete mnoho typů svítidel s různými světelnými zdroji. Uvidíte velké
množství různých sloupů, výložníků, ale i dalšího materiálu, který používáme v projektech renovace a výstavby veřejného osvětlení.
Jen v tomto ukázkovém areálu si můžete vyzkoušet rozdíl mezi žlutým světlem sodíkové výbojky, příjemným teplým světlem halogenidové
výbojky nebo LED svítidlem a uvidíte, jestli se cítíte příjemně pod studeným bílým světlem. Ukážeme Vám osvětlení hlavní komunikace,
přechodu, obytné zóny nebo rozlehlých skladových ploch či parkoviště. Uvidíte také ukázku urbanistického a architektonického osvětlení.
Během exkurze uvidíte, jaké nebezpečné situace mohou nastat při nesprávném návrhu osvětlení. Dozvíte se:
Jak navrhnout soustavu, která řidičům a chodcům zajistí dostatečnou bezpečnost?
Jak obyvatelům navodit pocit bezpečí?
Jak vytvořit příjemnou atmosféru ve Vašem městě?
Celý systém, který při procházce technologickým parkem uvidíte, je řízen přes internet pomocí služby vzdálené správy Philips CityTouch.
V této „venkovní laboratoři“ jsme jej použili, abychom Vám předali co nejvíce znalostí z oblasti veřejného osvětlení a vytvořili co nejvíce
situací, které budete moci zažít na vlastní kůži a porovnat své vlastní prožitky a pocity. V podmínkách skutečných projektů tento systém
používáme pro efektivnější správu Vašeho veřejného osvětlení. Dosáhneme tak vysokých energetických úspor díky neomezeným možnostem
nastavování stmívacích harmonogramů, jsme schopni detekovat poruchy a efektivně plánovat údržbu soustavy veřejného osvětlení.
V areálu najdete pouze kvalitní, celohliníková svítidla společnosti Philips, protože věříme, že jen takto kvalitní svítidla splní všechny potřeby
a představy našich zákazníků tak, aby byly stále spokojeni a jejich investice do soustavy veřejného osvětlení měla dlouhodobý význam.
41 42 43
44 45 46
47
Tečné
osvětlení fasády
Philips eWGraze
Přechodové
svítidlo
Philips Koffer2
Tečné osvětlení fasády pomocí LED svítidel zajišťuje šestice lineárních
svítidel Philips ColorKinetics Graze s bílou a červenou barvou světla,
s příkonem 57,3 W. Tečné osvětlení se využívá pro osvětlení detailů
i větších ploch fasády. Lineární LED svítidla dobře kontrolují pomocí
přesné optiky vyzářený světelný tok, čímž omezují rušivé světlo vyzářené mimo budovu.
Celohliníkové svítidlo Koffer2 je pro tuto aplikaci osazeno asymetrickou optikou pro osvětlení přechodů pro chodce. Svítidlo je pro
dosažení kontrastu osazeno výbojkou CDO s teplotou chromatičnosti
2 800 K (v reálné situaci by bylo možné uvažovat o použití sodíkové
výbojky – žluté světlo – pro větší zvýraznění přechodu).
1
2
4
5
3
6
7
8
9
10 11 12 13
Ulice
MaxiLEDková
Philips SpeedStar
Ulice
Cosmopolisová
Philips Selenium Cosmopolis
Svítidla použitá na této ulici se používají pro osvětlování hlavních tahů
(menší verzi lze vybavit nižšími příkony a pak mohou sloužit i v obytných zónách). Silnice v areálu je při osvětlení nominálním příkonem
záměrně přesvětlena, abychom návštěvníkům mohli dobře ukázat stavy nerovnoměrnosti i rovnoměrné osvětlení a demonstrovat několik
hladin stmívání. Instalovaná svítidla mají příkon 127 W a světelný tok
12 688 lm. Použito je neutrální bílé světlo 4 000 K jako kompromis
mezi příjemnou teplotou a účinností.
Svítidla Selenium jsou osazena systémem Cosmopolis – elektronický
předřadník s výbojkou CosmoWhite 60 W se speciální bajonetovou
paticí. Výbojka Cosmopolis se vyznačuje nižší příkonovou řadou, ale
vyšší nebo stejnou účinností ve srovnání s vysokotlakou sodíkovou
výbojkou nejvyšší specifikace. Její světlo je příjemně teple bílé. Index
barevného podání je vyšší než 70 a příliš se nezmění ani při stmívání
(ostatní halogenidy zelenají) – lze stmívat až na 60 % příkonu. V této
konfiguraci je svítidlo vhodné pro komunikace uvnitř měst, obytných
zón, osvětlení parkovišť, apod.

Podobné dokumenty

2008/3 - Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

2008/3 - Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Tímto krokem je regulace osvětlení. Regulaci je moţno uskutečňovat mnoha způsoby. Ty nejjednodušší jsou pouţívány jiţ od 70 – tých let 20.století. Jde především o vypnutí soustavy v noci, vypínání ...

Více