Také znáte ten pocit unavenách očí?

Transkript

Také znáte ten pocit unavenách očí?
Odborník radí
Také znáte
ten pocit
unavených
očí?
Víte, že…
… oční víčka mrknou přibližně 11 000x
za den
… za rok tedy „ujedou“ 42 km – vzdá‑
lenost srovnatelnou s maratonem!1
Víte, že před obrazovkou…
… průměrně strávíme 7 hodin denně…
to je 3,5 měsíce každý rok!2
… mrkáme 5x méně často – to
přispívá k pocitu suchých a podráždě‑
ných očí.3
Mrkání je extrémně důležité – oční víčka
po oku rozprostírají slzy. Tím jej zvlhču‑
jí a zároveň odplavují cizí tělíska, která
by mohla způsobit podráždění. Proto je
důležité během práce na počítači ne‑
chat občas oči odpočinout – stačí se
například zahledět na pár minut z okna,
zaostřovat střídavě na různě vzdálené
předměty, zadívat se do zeleně. Sezení
před obrazovkou nám ale může půso‑
bit i další problémy – například bolesti
hlavy a krku.
Tipy, jak očím při práci na počítači ulevit:
• Každé dvě hodiny si dělejte krátké
přestávky.
Příčiny unavených očí mohou být různé.
Jedním z častých důvodů pocitů unave‑
ných očí je nedostatečná nebo nevhodná
korekce zraku. Mnoho lidí se domnívá, že
korekci zraku nepotřebují, i když na kon‑
trole zraku nebyli třeba již několik let.
Odborníci doporučují chodit na přeměření zraku každý rok – a to i když
jste při poslední prohlídce měli zrak
v pořádku. Každému z nás se totiž vada
zraku – krátkozrakost, dalekozrakost,
astigmatismus (korekce s cylindrem) nebo
jiná – může začít vyvíjet kdykoliv – i v průběhu jediného roku je možné, že se
vaše dioptrická vada změní. Není to
nic náročného. Zrak vám optometristé –
specialisté na korekci zraku – vyšetří dnes
již téměř v každé oční optice během čtvrt‑
až půlhodinky. A neznamená to, že musíte
hned začít nosit brýle – vhodnou alterna‑
tivou pro vás mohou být třeba kontaktní
čočky. Požádejte svého očního specialistu
o doporučení takových kontaktních čoček,
které mají optimální vlastnosti právě pro
práci na počítači nebo ve vytápěných místnostech – tam je nižší vlhkost
vzduchu. Takovými čočkami jsou například
ACUVUE® OASYS®. I když vám to tak na prv‑
Měli jste dlouhý den? Strávili jste
několik hodin před obrazovkou počítače
nebo před televizí? Monitory, ať už
v jakékoliv podobě – počítač, iPad,
display mobilního telefonu, pokladna
v prodejně, plátno v kině… – jsou již
nedílnou součástí našeho života a ani
tomu již nevěnujeme žádnou velkou
pozornost. Monitory jsou součástí
naší práce, volného času a zábavy;
zjišťujeme díky nim třeba, kdy hrají
v kině náš oblíbený film.
• Nastavte monitor do správné výšky
a vzdálenosti vzhledem k vašim očím.
• Používejte vhodné osvětlení.
• Natočte si monitor tak, abyste seděli
zády k oknu. Velký rozdíl v jasu okna
a obrazovky počítače přispívá k tomu,
že se vaše oči cítí unavené.
• Pijte dostatečné množství tekutin.
• Ověřte si, že máte správnou korekci
zraku – správné brýle, správné kontakt‑
ní čočky.
• Nechte si doporučit takové kontaktní
čočky, které vám pomohou udržovat
oči stále krásně zvlhčené.
Cviky, které pomohou při pocitu únavy očí:
• Silně oči zavřete a poté doširoka
otevřete.
• Zavřete oči a po dobu jedné minuty si
masírujte oční víčka krouživými pohyby.
• Narovnejte hlavu a koulejte očima
nejdřív po směru hodinových ručiček
a poté proti směru.
• Dělejte si krátké pauzy každých
20 minut. Během této přestávky zaost‑
řujte střídavě na různé předměty v kan‑
celáři, které jsou od monitoru vzdáleny
nejméně 6 metrů.
• Často a vědomě mrkejte.
ní pohled nemusí připadat, mezi kontaktními
čočkami jsou výrazné rozdíly. Zkrátka, není
kontaktní čočka jako kontaktní čočka!
Kontaktní čočky ACUVUE® OASYS® jsou
speciálně navržené tak, aby jejich vlastnos‑
ti vyhovovaly nejen pro běžné krátkodobé
nošení například pro sport, ale i pro pobyt
v sušším prostředí, vytápěných nebo kli‑
matizovaných prostorech a pro další běžné
situace, které kladou vyšší nároky na oči.
To může být sledování TV, práce na počí‑
tači nebo třeba řízení auta.
Život je plný tolika krásných momentů.
Nebylo by fajn, kdybyste si je mohli uží‑
vat s kontaktními čočkami, které jsou tak
pohodlné, že se cítíte, jako byste žádné
čočky vůbec nenosili?4
Proč jsou pro Vás
ACUVUE® OASYS® ty pravé?
Díky technologii HYDRACLEAR® PLUS jsou
kontaktní čočky hedvábně jemné a smáči‑
vé, takže máte pocit, jako byste je vůbec
neměli4. Díky pokrokovému silikon‑hydro‑
gelovému materiálu tyto čočky umožňují
vynikající propustnost kyslíku5 ve srovnání
s běžnými hydrogelovými čočkami a po‑
máhají vašim očím vypadat zdravě. A co
více – jako jedny z mála kontaktních čoček
ACUVUE® OASYS®poskytují vašim očím vy‑
sokou ochranu před škodlivým UV zářením6!
UVB záření je pro oči tou nejnebezpečnější
složkou sluneční‑
ho záření a čočky Čočky, které na oku
ACUVUE® OASYS® ani necítíte4
blokují de facto
100 % těchto pa‑
Vhodné i pro vytápěné
prsků. Chraňte své
prostory
oči každý den! Je to
Výjimečné pohodlí
důležité i v zimě –
i při používání počítače
i když je zataženo,
UV paprsky proni‑
Vynikající propustnost
kají oblaky a dopa‑
5
dají na zemský po‑ pro kyslík
vrch, ať je jaro, léto,
Vysoká ochrana
nebo zima.
proti UV záření6
Zdravé oči
Jste krátkozrací
či dalekozrací?
Máte astigmatismus – korekci s cylindrem?
I pro vás jsou kontaktní čočky
možností – vyzkoušejte svoje nové
ACUVUE® OASYS® ještě dnes!
Jak získat poukázku na zkušební
čočky ACUVUE® ZDARMA5?
Na www.acuvue.cz!
5,6
• Přihlaste se na Moje ACUVUE® a vytiskněte si poukázku na zkušební
čočky ZDARMA7, kterou najdete ihned
po přihlášení do svého profilu. • Na mapě aplikačních středisek
si vyhledejte očního odborníka, u kte‑
rého se můžete objednat a obdržet od něj
čočky ACUVUE®.
Zrak je jeden
z nejdůležitějších
lidských smys‑
lů, náš mozek
jeho prostřednic‑
tvím vstřebává až
80 procent všech informací. Přes‑
to lidé velmi podceňují péči o něj
a zanedbávají preventivní prohlídky.
Na www.zrakprozivot.cz se dozvíte řadu
zajímavých informací o očích a zraku, proč
jsou preventivní prohlídky očí důležité, kam
si pro kontrolu zraku zajít, jaké jsou mož‑
nosti korekce zraku, jaké jsou nejčastější
potíže s očima a jak je možné je řešit.
Zrak používáte každý den,
věnujte mu pozornost
a zajděte si na kontrolu
alespoň jednou ročně!
Odkazy: 1. Sulley A. What’s the best contact lens for my patient? An interview with Professor Noel Brennan. Optician 2011, 241; 6292; 30‑34. 2.Alcatel‑Lucent research, 2010, 7 evrop‑
ských trhů, 2800 uživatelů s domácím PC, připojením k internetu a mobilními službami. 3. Průměrný počet mrknutí 12,55x/min – podle Carney LG, Hill RM. The nature of normal blin‑
king patterns. Acta Ophthalmol (Kbh) 1982;60:427‑33. 4. JJVC Data on File 2006. 84 % pacientů používajících počítač více než 25 hodin týdně absolutně/spíše souhlasí, že s ACUVUE®
OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS zapomínají, že mají čočky vůbec nasazené. N=174. 5. Vynikající propustnost pro kyslík ve srovnání s běžnými hydrogelovými čočkami. 6. Kontaktní
čočky ACUVUE® obsahují UV filtr, který pomáhá chránit před pronikáním škodlivého UV záření k rohovce a dovnitř oka. Kontaktní čočky s UV filtrem nenahrazují plně další ochranné
pomůcky jako například sluneční brýle nebo ochranné brýle s UV filtrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí. Nadále byste měli nosit i další ochranné pomůcky s UV filtrem tak,
jak doporučují oční odborníci. 7. Zkušební kontaktní čočky jsou pro první vyzkoušení poskytované zdarma. Kontaktní čočky jsou zdravotnický prostředek a vyžadují odbornou aplikaci.
Zkušební čočky mohou být poskytnuté pouze na základě očního vyšetření, na které se může vztahovat poplatek. ACUVUE®, SEE WHAT COULD BE®, ACUVUE® OASYS® a HYDRACLEAR®
jsou registrované ochranné známky spolecnosti JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.© Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2012.
58 Brýle&Móda
Ultra hladké kontaktní čočky
ACUVUE® OASYS®
Ucítíte ten rozdíl!
dní
Při mrkání „ujedou“ vaše oční víčka po
povrchu kontaktních čoček téměř 42 km
ročně.1
na zkoušku
zdarma*
Kontaktní čočky ACUVUE® OASYS®
jsou navrženy tak, aby bylo jejich tření
s očními víčky co nejmenší a „maratonská
jízda“ vašich očních víček co nejméně
namáhavá.2
I pro korekci astigmatismu.
Kontaktní čočky ACUVUE® OASYS®
Pomáhají předcházet pocitu unavených očí.3
www.acuvue.cz
* Zkušební kontaktní čočky jsou pro prvonositele poskytované zdarma. Kontaktní čočky jsou zdravotnický prostředek a vyžadují odbornou aplikaci. Zkušební čočky mohou být poskytnuté pouze na základě očního vyšetrení, na které se může vztahovat
poplatek. 1. Sulley A. What’s the best contact lens for my patient? An interview with Professor Noel Brennan. Optician 2011, 241; 6292; 30-34. 2. JJVC Data on File 2012. 3. JJVC Data on File 2011. ACUVUE®, SEE WHAT COULD BE®, ACUVUE® OASYS®
for ASTIGMATISM, HYDRACLEAR® jsou registrované ochranné známky společnosti JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. © Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2012.

Podobné dokumenty

Originálně Děrované Brýle - Leták

Originálně Děrované Brýle - Leták Dalekozrací lidé mohou vidět dobře předměty vzdálené, ale mají potíže s předměty, které jsou blízko. Krátkozrací lidé mohou vidět dobře předměty v blízkosti, ale mají obtíže s viděním vzdálenějších...

Více

25% - Rossmann

25% - Rossmann Moje cena. Moje kvalita. Moje

Více

Ceník přípravků na ochranu rostlin 2011

Ceník přípravků na ochranu rostlin 2011 BUMPER SUPER BUMPER SUPER PACK BUTISAN 400 PACK (Butisan 400 SC+ Clomazon ) BUTISAN 400 SC BUTISAN STAR BUTOXONE

Více

Podrobnosti o výrobcích

Podrobnosti o výrobcích V průběhu roku 2016 bude řada k dispozici v novém designu. Design se liší od zde vyobrazených kufrů.

Více

ke stažení

ke stažení Základní informace:  Při chůzi je nutná uzavřená obuv s pevnou patou a pružnou podrážkou  Absolvujte pravidelně kontroly na ortopedii. Obvyklé termíny kontrol jsou 2-3x ročně po operaci a dále id...

Více

FEMAD_ctvrtek2014 čtvrteční vydání

FEMAD_ctvrtek2014 čtvrteční vydání smrt nezkřížila nikomu cestu na letošní FEMAD. Ale všechny výše uvedené pohromy způsobily, že se ještě nikdy tak složitě nedával dohromady festivalový program. Třebaže už od roku 2006 nabízíme na F...

Více