Sestava 1 - Asociace hotelů a restaurací České republiky

Komentáře

Transkript

Sestava 1 - Asociace hotelů a restaurací České republiky
L E D E N 2 0 14
FÓRUM
Z P R AVO DA J A S O C I AC E H OT E L Ů A R E S TA U R AC Í Č R
Nový katalog
klasifikovaných zařízení
S Ivetou Toušlovou nejen
o výroční ceně
Šance vzdělávat se ZDARMA jen do října!
editorial
Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
anglický spisovatel Gilbert Keith Chesterton tvrdil, že život je příliš důležitý
na to, aby se bral vážně. Je v tom nepochybně kus pravdy. Pokud se
rozhlédneme po svém okolí, nenajdeme asi nikoho, kdo by nečelil
nějakým problémům, ať již v osobním nebo pracovním životě. Liší se jen
v přístupu k těmto výzvám, způsobem jejich řešení a schopností zachovat
si nadhled, humor a nadsázku v každé situaci. Někteří lidé dokonce mají
ten dar, že to, co zdánlivě vypadá jako problém, jsou schopni ostatním
podat ve formě, která je dokonce dokáže pobavit. Předávají nám tím část
své dobré nálady. A divme se, právě tito lidé jsou většinou nejen šťastní,
ale také úspěšní ve svém podnikání.
Obsah
Začínáme psát 14. rok třetího tisíciletí a opět si nějaký čas budeme plést
letopočet při uvádění data v korespondenci. Jaký bude tento rok, je zatím
tajemstvím. Jistě každému z nás přinese něco nového, šťastné chvilky
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
a radost, stejně jako těžší chvíle a problémy, které budeme každodenně
řešit. Přeji Vám, abyste problémy zvládali s humorem a jistým nadhledem.
Ze sekretariátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–3
Přeji Vám umění radovat se ze všeho, co je jen trochu k radování,
Ze světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
optimismus a odvahu dávat špatným zprávám úsměvná hesla. Špatnou
Aktuálně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
náladou ubližujete hlavně sami sobě, protože Vaše okolí většinou vůbec
Profil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7
nezajímá a netrápí je.
V tomto AHR Fóru Vám přinášíme zprávu s hodnocením minulého roku
Hotel / Penzion . . . . . . . . . . . . . . . 8–10
z pohledu naší asociace. Myslím si, že by mohla být malým důvodem,
Akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
přidat na vahách jeden kamínek na stranu radostí. Je toho hodně, co se
Vzdělávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
podařilo a minimálně fakt, že nám přibývali noví členové, je tím nejlepším
důkazem tohoto troufalého tvrzení.
Gatronomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Na začátku roku se také patří děkovat. Děkuji Vám všem, kdo naší
Czech Specials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
organizaci věříte a podporujete naše společné snažení. Děkuji také
Legislativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
kolegům z Rady za jejich práci, čas, cenné názory a inspirace. Můj
velký dík patří našemu týmu z Revoluční ulice,
Z regionů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
který v šesti lidech a s úsměvem zvládá širokou
Odpovědné podnikání . . . . . . . . . . 20
agendu naší asociace.
Ať se Vám všem v roce 2014 daří s úsměvem
na rtech zvládat všechna úskalí!
Váš
Partneři AHR ČR
Generální partner AHR
Exkluzivní partner
Exkluzivní partner
AHR ČR je členem
leden 2014
1
ze sekretariátu
VÍTÁME NOVÉ ČLENY AHR ČR
Stalo se
Novými členy AHR ČR se staly: Hotel Epocha, Janov nad Nisou; Hotel garni RUBYK,
Lanškroun; Hotel Nad Královnou, Praha – Zbraslav; Střední škola potravinářská,
obchodu a služeb Brno a dodavatel EyeSpy Plus s.r.o., Roztoky u Prahy.
9. prosince – jednání prezidenta AHR ČR a náměstka ministra
zdravotnictví MUDr. Vladimíra
Valenty ve věci aplikace směrnice
EU o označování nebalených
potravin konečným spotřebitelům.
AHR ČR připraví návrh metodiky,
který by řešil povinnost informovat
zákazníky o alergenech, obsažených v pokrmech veřejného
stravování. Na tomto dokumentu
bude spolupracovat gastronomická
sekce asociace.
ASOCIACE RUSKÝCH HOTELIÉRŮ NAVŠTÍVÍ PRAHU
Naše asociace obdržela dopis prezidenta Ruské hotelové asociace Gennady Lamshina
s žádostí o zorganizování společného setkání v Praze. Ruští hoteliéři by se rádi seznámili s činností AHR ČR a také podnikli několik exkurzí po pražských hotelech. Prezident
AHR ČR nabídl termín setkání v únoru s tím, že AHR ČR zajistí program a ubytování pro
své ruské kolegy. Zároveň Václav Stárek požádal svého ruského kolegu, zda by mohl
do této delegace zařadit také představitele některých významných outgoingových cestovních kanceláří, které zajišťují zájezdy do České republiky. AHR ČR vyjádřila zájem
podpořit výjezdy ruských turistů do ČR a nabídnout jim služby svých členských hotelů.
PŘEDSTAVUJEME
ING. ZUZANU ALBRECHTOVOU
3. ledna – jednání ve věci
návrhů AHR ČR na novelizaci
autorského zákona. Jednání se
zúčastnil také poslanec Ladislav
Skopal a byla domluvena další
spolupráce na prezentaci návrhů
v PSP ČR.
Od 15. ledna 2014 je Ing. Zuzana Albrechtová novou
posilou týmu sekretariátu AHR ČR. Od roku 2004 působila
jako manažer Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Její bohaté
profesní zkušenosti využijeme zejména na tuzemských
i zahraničních veletrzích, v projektu CzechSpecials atp..
9. ledna – jednání Prezidia
AHR ČR, zápis z jednání mají členové k dispozici na webu AHR ČR.
HROMADNÁ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA OSA 2013/14
Po složitém vyjednávání s OSA ve věci hromadné kolektivní smlouvy jsme se dohodli,
že AHR ČR uhradí pouze poplatky ve výši roku 2012, neboť neakceptuje navýšení cen
OSA na rok 2013 o 10 %. Rozdíl mezi cenou za rok 2012 a ceníkem OSA na rok 2013
bude uložen jako záloha na samostatném depositním účtu a spor bude řešen soudní
cestou. AHR ČR již v této záležitosti navrhla zprostředkovatele v souladu s autorským
zákonem. Naši členové obdrží smlouvy o administrativním zastoupení během února.
Pokud bude AHR ČR ve sporu, zálohu na doplatek zpětně rozúčtujeme svým členům.
10. ledna – jednání s vedením
společnosti Euroconsult ve věci
podpory zavedení národního systému kvality služeb v cestovním ruchu.
VÝBĚR AUTORSKÝCH ODMĚN INTERGRAM 2014
VÝKONY UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ LISTOPAD 2013
Year to Date – November 2013 vs November 2012
Occ %
2
ADR
RevPAR
2013
2012
2013
2012
2013
2012
Prague Czech Republic
70,3
69,3
71,62
72,69
50,37
50,37
Vienna Austria
70,7
71,9
93,98
97,32
66,45
69,94
Budapest Hungary
67,2
64,8
65,10
64,87
43,76
42,02
Greater Barcelona Spain
74,0
74,1
120,05
116,31
88,86
86,15
Greater Berlin Germany
73,6
73,7
87,65
88,34
64,52
65,08
Paris France
80,6
80,2
244,46
241,83
197,08 193,90
Greater London United Kingdom
83,0
81,3
162,31
174,72
134,72
141,97
Warsaw Poland
73,2
70,5
72,85
84,54
53,31
59,57
leden 2014
FAKTURY ZA
ČLENSTVÍ
V lednu obdrží naši členové
faktury za členství a mandátní odměny na rok 2014.
Chtěli bychom vás touto
cestou požádat o uhrazení
členských příspěvků
v termínu splatnosti
a poděkovat za podporu
a členství v naší organizaci.
Pokud byste měli v této
souvislosti jakýkoli dotaz,
obraťte se laskavě na paní
Miluši Hlaváčkovou,
která fakturaci zajišťuje
[email protected]
TEXT: ING. KLÁRA ZACHARIÁŠOVÁ, ING. VÁCLAV STÁREK
Smlouvu s druhým kolektivním správcem INTERGRAMem máme uzavřenou do roku 2015 s přesně stanovenými cenami, které
jsou ve stejné výši roku od roku 2012 a mohou být navýšeny pouze o míru inflace. Termíny splatnosti a hromadného převodu
plateb na účet INTERGRAMu je až do roku 2015 stanoven na 30. 5. kalendářního roku. V tomto termínu splatnosti garantujeme
slevu ve výši 10 % + 7 % ze snížených sazeb. Zároveň upozorňujeme členy, že mají kdykoli během roku nárok na nahlášení jakýchkoli změn, které budou přes sekretariát směrem k INTERGRAMu vyřizovány, vždy ke konci kalendářního čtvrtletí. Administrace proběhne způsobem, na který jste již zvyklí a vše bude zajištěno zaměstnanci AHR ČR. Předpokládané zahájení výběru je
v únoru 2014, všechny informace obdržíte emailem. Hromadná kolektivní smlouva je zveřejněná v zaheslované části webu ahrcr.cz.
ze sekretariátu
Zhodnocení na‰í ãinnosti v roce 2013
ůležitou zprávou je, že naše
organizace roste. V roce
2013 jsme přivítali 120 nových členů. AHR ČR reprezentuje téměř polovinu ubytovací
kapacity ČR. To vše za situace, kdy se
postupný nárůst výkonů hotelnictví
opět zpomalil a tržby pohostinství nadále klesají. Navázali jsme systémovou
spolupráci s našimi zákonodárci. Pravidelně předkládáme naše argumenty
a odborná stanoviska k aktuálně řešené legislativě. Uspořádali jsme odborný seminář pro členy Podvýboru
cestovního ruchu v Mariánských Lázních, účastnili se pravidelně veřejných
zasedání dalších výborů v poslanecké
sněmovně a senátu. Před volbami
jsme oslovili všechny politické strany
a budeme i nadále upozorňovat na
nutnost věnovat pozornost cestovnímu
ruchu, jako významnému poskytovateli
pracovních příležitostí. V oblasti legislativy se podařilo prosadit návrhy pro
malou novelu autorského zákona. Významným výsledkem je také zastavení
návrhu na 100% navýšení místních poplatků, který Senát ČR po našich intervencích a argumentaci zamítl. Díky
tomu ušetří naši členové významné finanční prostředky, které odhadujeme
přibližně na 120 mil. Kč ročně. Mezi
konkrétní finanční podporu našich členů je třeba také započítat uzavírání
hromadné smlouvy s kolektivními
správci. Již třetím rokem jsme nejen
zastupovali naše členy a snížili tak jejich administrativní zátěž, ale zároveň
poskytli až 20% slevy, které představují
zajímavé úspory. Přislíbili jsme, že se
pokusíme zajistit kvalitní vzdělávání,
které by bylo financováno z evropských
fondů. V letošním roce jsme získali
v soutěži zakázku agentury CzechTourism v projektu Rozvoj kvalifikační
úrovně a kompetencí pracovníků
v cestovním ruchu. Do konce příštího
roku proškolíme zdarma celkem 9 tisíc
pracovníků v našem oboru. Ohlasy na
úroveň kurzů jsou velmi pozitivní. Realizovali jsme i řadu projektů regionálních
a dále provozovali kurzy Podnikatelské
akademie. Konkrétně se uskutečnilo
43 seminářů. Naše akce, které probíhaly prakticky každý měsíc, se stávají
stále oblíbenějšími nejen mezi členy,
ale také ostatními podnikateli. Road-
D
show AHR ČR byla účastníky hodnocena jako velmi přínosná a na každé
jsme přivítali v průměru 60 účastníků.
Uspořádali jsme Gastronomický den
v Ostravě a realizovali výroční konferenci v Brně. Celkově jsme takto oslovili
více než 700 účastníků. Poděkování
na tomto místě patří našim partnerům,
z řad dodavatelů, kteří nás podporují
a doprovází na našich akcích. Projekty
Czech Specials a klasifikace Hotelstars
Union jsou našimi dvěma stěžejními
projekty. S podporou agentury CzechTourism se podařilo uskutečnit mnoho
marketingových aktivit, zaměřených
hlavně na veřejnost i samotná zařízení.
Vydali jsme Katalog klasifikovaných zařízení distribuovaný na turistická informační centra, jídelní a lůžkové vozy
(JLV) a zahraniční zastoupení CzechTourism, k dispozici byl na domácích
i zahraničních veletrzích. Pokračovalo
i rozšiřování spolupráce s rezervačními
portály. Co se týká našich aktivit na
celoevropské úrovni, podpořili jsme
v rámci našeho členství v HOTREC
několik významných stanovisek, která
jsme prosazovali v rámci komunikace
s českými poslanci Evropského parlamentu. Jednalo se především o podporu revize vízové politiky EU, jenž by
měla zjednodušit pro země BRICS přístupnost členských zemí pro turisty
z těchto destinací. Přispěli jsme k argumentaci proti záměru EK zavést
placenou hygienickou službu pro gastronomická zařízení a připomínkovali
jsme regulaci autorských práv. V minulém roce jsme spolupracovali s veletrhy GO Region Tour, Holiday World,
Karneval chutí na Černé louce a propagovali tradiční českou gastronomii
pod hlavičkou CzechSpecials. Naše
restaurace, kde své umění předváděli
šéfkuchaři z členských zařízení, patřila
mezi nejnavštěvovanější místa na veletrzích. Zkušenosti nás stále přesvědčují, že komunikace aktivit a pravidelné
předávání informací je jedním ze stěžejních pilířů úspěchu celé organizace.
Proto jsme věnovali velkou pozornost
zpravodaji AHR FORUM a vytvořili jeho
novou podobu po obsahové i grafické
stránce. Pravidelně jsme vydávali náš
e- newsletter, který dnes odebírá 4000
čtenářů. Organizace v letošním roce
také významně posílila komunikaci na
Facebooku. Začátkem roku jsme představili nové vizuály, které se promítají
do všech materiálů. Navázali jsme užší
spolupráci z ČTK, kde máme nyní
možnost vydávat zprávy, které jsou zařazeny do prioritního seznamu pro novináře. Nově spolupracujeme s E15,
kde probíhá za velmi výhodných podmínek propagace našich členských
hotelů a zároveň propagace aktivit
AHR ČR. Získali jsme prostor v časopisu Profit Mladé fronty, kde chceme
nejen představit novinky z hotelnictví
a gastronomie, ale také komunikovat
výroční ceny AHR ČR. Od loňského
roku spolupracujeme s STR Global,
která nám umožňuje pravidelně získávat data o vývoji hotelnictví včetně
ekonomických ukazatelů, jež poskytujeme i členům. Pamětníci si ještě
vzpomenou na slevy, které si v rámci
společné dohody kdysi vzájemně
poskytovali. Tuto myšlenku jsme opět
uchopili a rozšířili ji tak, aby měli
možnost všichni členové AHR ČR
využít i v obchodě synergie rozšiřující
se členské základny. Vytvořili jsme program, díky kterému mohou členové
kdykoli nabídnout svou kapacitu provozovatelům a zaměstnancům jiných
členských zařízení. Vzhledem k tomu,
že naše členská zařízení zaměstnávají
téměř 60 000 zaměstnanců, je tento
projekt také zajímavým zdrojem nových zákazníků pro zapojené hotely
a penziony. Program budeme i nadále
rozšiřovat. Nadace AHR ČR podporovala v roce 2013 děti z dětských domovů a v rámci programu Start do
života jim pomáhá získat kvalifikaci
v oboru, praxi a také budoucí zaměstnání. Pomohli jsme také několika dětským domovům s vybavením jejich
budov. Plán činnosti na rok 2013 se
podařilo naplnit s výjimkou zavedení
povinné klasifikace ubytovacích zařízení. Negativní roli sehrálo nestabilní
politické prostředí, pád vlády a rozpuštění parlamentu, které přerušily
veškeré legislativní procesy v posledním čtvrtletí roku. Nicméně naše
návrhy jsou předběžně projednány jak
na ministerstvu, tak se zástupci některých politických stran a pokusíme se
o jejich realizaci letos. Kompletní zpráva k roku 2013 i plán aktivit na rok
2014 je k dispozici na našem webu.
leden 2014
TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK
Pro naše kolegyně a kolegy, kteří se nezúčastnili valné hromady a konference v Brně,
přinášíme zkrácený souhrn aktivit AHR ČR, realizovaných v roce 2013.
3
ze světa
HOTREC VYZÝVÁ ONLINE CESTOVNÍ AGENTURY OTA K OKAMŽITÉMU
VYPUŠTĚNÍ USTANOVENÍ O PARITĚ ZE SMLUV UZAVÍRANÝCH S HOTELY
Požadavky těchto ustanovení OTA hotelům brání nabízet svým přímým hostům
výhodnější podmínky rezervace. OTA
zneužívají dominantního postavení k tomu, aby nutily hoteliéry buďto akceptovat jejich podmínky, nebo se rozhodnout
služeb OTA nevyužívat. Pokud bude
tento cyklus pokračovat, zákazníkům
bude odepírána možnost využít výhody
hospodářské soutěže.
V posledních měsících několik úřadů
pro ochranu hospodářské soutěže napříč
Evropou, například v Rakousku, Francii,
Německu, Maďarsku, Norsku, Švédsku,
Švýcarsku a Velké Británii, zkoumalo či
prošetřovalo ustanovení MFN využívaná
agenturami OTA v sektoru online hotelových rezervací. Zdá se, že některé z těchto procesů již dospěly do pokročilého
stádia a veřejně dostupné informace
jasně signalizují, že ustanovení MFN, tak
jak je OTA v sektoru online hotelových
rezervací využívají, jsou obecně považována za přestupek proti národnímu
a evropskému právu hospodářské soutěže, a jsou tudíž nelegální a neplatná.
V souboru námitek vznesených proti
HRS potvrdil německý antimonopolní úřad
své obavy z porušování hospodářské
soutěže. Úřad zjistil, že ustanovení MFN
se zdají být spotřebitelům prospěšná pouze na první pohled. Ve skutečnosti však
brání soutěži mezi OTA o lepší nabídky
tím, že mezi nimi prakticky vylučují konkurenční boj o nižší ceny za pokoj. Navíc
ustanovení MFN podstatně znesnadňují
vstup na trh novým dodavatelům, neboť
tito noví konkurenti nejsou schopni nabízet hotelové pokoje za lepší ceny.
Francouzská komise pro obchodní
praktiky rovněž zveřejnila svoje stanovisko, ve kterém se uvádí, že ustanovení
MFN jsou neplatná a nezákonná, neboť
předpokládají automatické vyrovnání se
nejvýhodnějším podmínkám poskytnutým konkurentům. Na základě tohoto
stanoviska zažalovala francouzská vláda
společnost Expedia u obchodního soudu.
Pokud budou ustanovení MFN okamžitě vypuštěna ze všech smluv OTA,
bude obnovena hospodářská soutěž na
tomt trhu, z čehož budou mít zákazníci
v konečném důsledku prospěch. Z výše
uvedených důvodů vyzvala konfederace
HOTREC agentury OTA k upuštění od
používání ustanovení, která se týkají
sazeb, podmínek a dostupnosti pokojů.
AHR ČR se jako člen HOTREC zapojila do těchto aktivit a bude pokračovat
v analýze chování dominantních rezervačních portálů na trhu v České republice se zaměřením na dodržování zákona
o hospodářské soutěži.
TEXT: M. HORNÍKOVÁ / FOTO: MARKTHALLE NEUN
RESTAURACE MARKTHALLE NEUN
V BERLÍNĚ
TEXT: ING. KLÁRA ZACHARIÁŠOVÁ, ZDROJ: TZ HOTREC
„Ustanovení o nejpreferovanějších národech“ (MFN – Most favoured nation clauses), či ustanovení o sazbách,
dostupnosti a paritě produktů se hojně vyskytují ve všeobecných podmínkách online cestovních agentur (OTA) a,
jelikož porušují zákony EU, jsou antimonopolními úřady v Evropě právem stále více považovány za podezřelé. „Agentury
OTA musí okamžitě souhlasit s úpravou obchodních podmínek v podobě zrušení stávajících MFN ustanovení ve
všech dohodách, ve kterých se taková ustanovení vyskytují. Dále by se do budoucna měly OTA vzdát používání
takovýchto ustanovení v nových dohodách. Pokud nedojde k úplnému ukončení účinnosti a používání těchto
ustanovení, pak bude konfederace HOTREC mimo jiné nucena vyzvat národní či evropské úřady pro ochranu
hospodářské soutěže k podniknutí takových právních kroků, které zajistí obnovení svobody podnikání, právních
jistot a zabránění dalším hospodářským škodám,“ zdůraznil Kent Nyström, Prezident HOTREC.
Zlatou palmu Leaders Club Award za nejlepší gastronomický
koncept získala restaurace „Markthalle Neun“ z Berlína, stříbrnou palmu si odnesla restaurace „Altes Mädchen“ z Hamburku a bronz mířil znovu do Berlína, získala ji „Long March
Canteen“. Markthalle Neun je 122 let stará nádražní hala, jsou
zde malé obchody, jako třeba udírna ryb, sýrárna, masna,
prodejny květin a stánky zeleniny. Oblíbené jsou restaurace
s regionální kuchyní. Součástí oceněného konceptu jsou
pravidelné víkendové potravinové trhy a absolutním hitem jsou
pravidelné čtvrteční festivaly „Street Food“. Od 17 do 22 hodin zde můžete ochutnávat speciality, které se prodávají po
celém světě hlavně na ulicích, jako jídlo „do ruky“.
INZERCE
Pokladní systém nejen pro
restaurace
Profesionální a praxí ověřený systém SEPTIM 3.1, který
pomáhá co nejrychleji obsloužit zákazníky a efektivně řídit
gastronomický podnik.
Související produkty
t KÓEFMOÓ MÓTUFL QSP J1BE
t IPUFMPWâ TZTUÏN QSPUFM
t QBHFSZ QSP SFTUBVSBDF
tel.: +420 257 011 100
e-mail: [email protected]
www.septim.cz
aktuálně
Dopis koaliãním stranám
V prosinci byl rozeslán dopis koaličním stranám ANO, ČSSD, KDU-ČSL,
který navazuje na naše předvolební aktivity a odpovědi těchto
politických stran. Prezident AHR ČR VÁCLAV STÁREK v něm vyzval
předsedy výše uvedených stran k větší podpoře cestovního ruchu.
oučástí dopisu je výčet návrhů
a oblastí, kterým by měla být věnována pozornost a jež by měly
být také zohledněny v programovém prohlášení nově vznikající vlády.
AHR ČR mimo jiné podporuje zavedení
registračních pokladen, ale za situace, kdy
dojde k revizi stávajícího systému DPH, místních poplatků a způsobu výběru daní. V případě, že stát získá více prostředků bojem
s šedou ekonomikou, musí zároveň vytvořit
takové podmínky, které umožní podnikání
v oboru gastronomie a hotelnictví. Zejména,
zachování snížené sazby DPH a její aplikaci
na ubytovací služby, ale nově také na pokrmy v restauracích. Jasné vymezení využití
poplatků, které jsou účtovány turistům tak,
TEXT: AHR ČR
S
aby část z nich byla vynakládána na podporu cestovního ruchu v místě výběru, zavedení rovných podmínek v podnikání a větší
podpora financování cestovního ruchu.
AHR ČR obdržela odpovědi předsedy
hnutí ANO, Andreje Babiše, který je připraven o dalších podrobnostech jednat ihned
po jmenování vlády, a předsedy KDU-ČSL
Pavla Bělobrádka, který nás ujistil, že naše
návrhy budou do programu vlády zařazeny. Asociace v této souvislosti nabídla
součinnost budoucí vládě a bude v těchto
jednáních pokračovat.
INZERCE
profil
S Ivetou Tou‰lovou nejen o V˘roãní cenû
AHR, ale i o toulání s Toulavou kamerou
IVETU TOU·LOVOU,
autorku, dramaturgyni
a moderátorku jednoho
z nejpopulárnějších pořadů
České televize – Toulavá
kamera, nemusíme
čtenářům nijak zvlášť
představovat. Loňský rok
se v její televizní práci nesl
pod taktovkou nových
pracovních výzev a práce
na stávajících projektech.
veta se představila v další autorsko – dramaturgicko – moderátorské roli v týdeníku Rub
a líc, dál dramaturgicky řídí svůj
úspěšný cyklus Třináctá komnata,
ale nezapomíná ani na své první dítě,
které vloni oslavilo deset let od svého narození, na cestovatelský magazín Toulavá kamera a jeho prázdninové speciály. Závěr roku přinesl Ivetě
Toušlové do sbírky, po řadě různých
oborových cen (Tourfilm, Tourmap,
Arts&Film), také prestižní cenu AHR
– Oscara za systematickou podporu
cestovního ruchu v České republice.
I
Co pro vás tato mimořádná
cena AHR znamená?
Velkou poctu. Navíc důkaz, že můj
záměr s Toulavkou vyšel. Skutečně
jsme dokázali naše diváky zvednou
z pohovek a zlákali je k výletům po
zemích českých, čímž oni sekundárně pomáhají všem, kteří v oblasti
cestovního ruchu podnikají. A já
osobně jsem ráda, že jsem díky
AHR potkala spoustu báječných lidí,
kteří svou práci dělají poctivě a navíc
skvěle. Ostatně na každém vandru
je přece nejkrásnější, když na závěr,
po podaném výkonu, zakotvíte v nějaké dobré restauraci nebo hotelu
a vydané kalorie a energii si zase
pěkně doplníte.
Toulavá kamera vstupuje
do jedenáctého roku své
existence. Je jedním
6
leden 2014
z nejsledovanějších pořadů
České televize. Jak to začalo?
Virtuální studio Toulavé kamery se vůbec poprvé roztočilo v neděli 2. 2. 2003
v deset hodin. Odehráli jsme tehdy jen
pět reportáží, teď už jich máme šest,
protože jsme o pět minut delší. A to
o známém poutním místě Hoře Matky
Boží v Králíkách, modeláři, který dokáže ze sirek postavit i zmenšeniny
starověkých chrámů, tajemném jihlavském podzemí, medvědech autora
známých večerníčků Vaška Chaloupka a ropácích, jak lidé říkali muflonům,
kteří se usadili v bývalém hnědouhelném dole na Litvínovsku.
Odborníci na cestovní ruch
tvrdí, že jste Čechy opět
naučili toulat se po Česku,
co tomu říkáte?
I to jsem slyšela a těší nás to. Ostatně
chtěli jsme se stát jakousi studnicí nápadů pro vandry po vlastech českých.
A to se nám, dle reakcí diváků, vážně
povedlo. Ba co víc. Aktivně jsme je do
našeho pořadu zapojili, protože nám
posílají vlastní tipy na výlety, fotky. Zkrát-
profil
Když vaši práci srovnáme
s prací hoteliéra středně
velkého zařízení, který řídí
tým lidí, kteří do sebe musí
zapadat jako součástky
hodinového přístroje, jak je
to s vámi? Kolik lidí řídíte
a kolik reportáží jste od
začátku projektu odvysílali?
Také já mám své spolupracovníky,
kteří jenom v případě Toulavky tvoří
přibližně 25 týmů rozesetých po celé
zemi. K tomu si připočtěte zaměstnance v ČT, kteří se na pořadu podílejí,
a další lidi, s nimiž vyrábím 13. komnatu a donedávna i Rub a líc. Každý
z těchto pořadů je totiž takovou malou
továrnou, která musí týdně vyprodukovat jeden pořad. Někdy je fuška je
všechno uhlídat a sladit. A kolik jsme
odvysílali toulavých reportáží? Jejda...
doteď cca 3100 reportáží a to není na
týdeník málo, viďte?
Jak se vlastně Toulavá kamera
ve vaší hlavě narodila?
Upřímně? Protože jsem se nudila.
Když jsem v lednu roku 1999 začala
moderovat Události s tím, že už nesmíme točit v terénu, cítila jsem se
tvůrčím způsobem nevyužitá, protože
jsem byla zvyklá denně brázdit jižní
a mnohdy i západní a střední Čechy
křížem krážem. Začala jsem si proto
v uvozovkách hrát a stvořila námět na
Toulavku i 13. komnatu. Jenže je nikdo nechtěl. Až v listopadu roku 2002
ve zpravodajství zjistili, že neplníme
zákon o vysílání z regionů, měli jsme
málo příspěvků z krajů, a můj nápad
by jim takříkajíc vytrhl trn z paty. Oslo-
S VÁCLAVEM STÁRKEM A KLÁROU ZACHARIÁŠOVOU PŘI PŘEDÁVÁNÍ CENY AHR ČR
vili mě, dali šibeniční termín spuštění
leden 2003, a já to vzala jako výzvu
s tím, že potřebuji měsíc navíc, abych
dala dohromady lidi, vytvořila koncepci pořadu a nastavila celý systém výroby. Byl to závod s časem, ale vyplatil
se. Televizi a především divákům.
Je pravda, že vás ke vzniku
Toulavé kamery inspiroval
Václav Havel, je to tak?
Tak trochu. Kdysi totiž prohlásil, že
u nás panuje blbá nálada a já si, jako
moderátorka hlavní zpravodajské relace veřejnoprávní televize uvědomila,
že ji my média, bohužel, spoluvytváříme. Tím, o čem informujeme a jaký
obraz společnosti divákům vykreslujeme a následně předkládáme. Že je
v Událostech velmi málo prostoru pro
dobré zprávy a tudíž se svět může zdát
černější, než ve skutečnosti je. Přitom
žijeme v nádherné zemi, s úžasnou
historií, přírodou, tradicemi a máme tu
i nesmírně šikovné lidi. Jen je zapotřebí dostat vše do povědomí veřejnosti...
Aby si své vlasti a potažmo i sami
sebe začali znovu vážit.
Toulavka často slouží jako
námět knížek nebo tip na
výlet. Inspirovala k nějakému
i vás?
Nedávno například ke kamencovému
jezeru v Chomutově. Je jediné svého
druhu na světě. Kdysi bylo ještě jedno
v Kalifornii, ale už vyschlo. Voda v něm
má blahodárné účinky na organizmus.
Pomáhá při revmatismu, dýchacích
potížích a léčí i kožní nemoci.
Jaké reportáže máte
nejraději?
O pábitelích všeho druhu. Sběratelích,
výrobcích, nositelích tradic. Pobavil mě
V KERAMICKÉ DÍLNĚ V DĚBOLÍNĚ
S ROMANOU HULÍKOVOU
třeba jeden muž z Lichnova na Bruntálsku, který založil, světe div se, muzeum
vidlí. Je to taková milá Cimrmanovská
recese, kolem níž se už začíná vytvářet celá „vidlácká“ kultura.
Již v úvodu našeho povídání
jsme se zmínili o speciálech
Toulavé kamery. Jaké patří
k nezapomenutelným?
Speciály jsou úžasné v tom, že
s Pepou jednou do roka opustíme
labyrint Kavčích hor a vyrazíme „do
světa“. A všechno si můžeme vyzkoušet, osahat, vychutnat, ochutnat,
prozkoumat. Takže jsem pekla vyhlášené hořické trubičky, vařila
plzeňské pivo, na bucharu kovala
meč, foukala sklo, vánoční ozdoby,
točila na hrnčířském kruhu, vyráběla
vinuté perle, pokoušela se vytvořit
vitráže... Je to nesmírně obohacující,
osvěžující a zároveň zjistíte, jak náročnou práci ti všichni lidé vykonávají. A taky, že je to většinou obrovská
dřina, byť v jejich provedení vše vypadá nesmírně lehce.
Vraťme se na závěr našeho
povídání zpět k ceně AHR.
Dala by se spatřit ve vaší
práci a v práci poskytovatelů
služeb v oboru cestovní ruch
nějaká paralela?
Ano. Do dobré restaurace se lidé
přece rádi vracejí a stejně tak si
znovu pustí pořad, který se jim líbí.
Prostě každý úspěch je výsledkem
kvalitní a tvrdé práce, která se nijak
ošidit nedá. A pokud se o to někdo
přece jen pokusí, vyjdeme mu to jednou, dvakrát, ale po třetí už ne. Jen
hlupák by přece mrhal penězi a časem za něco, co ho nebaví nebo
mu nechutná.
IVETA U VÝROBCE VALAŠSKÝCH
KRPCŮ
leden 2014
TEXT: PAVEL KLICPERA / FOTO: MICHAELA FEUREISLOVÁ A ARCHIV
ka informace o tom, co sami zažili,
viděli, zjistili. Takže se de facto stali
spolutvůrci Toulavky.
7
hotel/penzion
Místní poplatky a cenová politika hotelÛ
ak jsme slíbili, přinášíme zkušenosti z této praxe od některých našich kolegů, kteří
provozují hotely v Praze. Tato
možnost se však týká pouze rek-
J
reačního a lázeňského poplatku,
nelze ji aplikovat na poplatek z kapacity. Zde je plátcem i poplatníkem
přímo hotel. Praxe ukazuje, že se
jedná o zajímavou možnost zcela
PŘÍKLAD Z PRAXE: Naši kolegové, kteří takto poplatky na online portálech
oddělují, uvádějí jako příklad pomyslný hotel, provozovaný v Praze s kapacitou 100 pokojů, který vykazuje celoroční průměrnou obsazenost 84 %. Za
předpokladu, že 50 % rezervací online představuje turistická klientela (OTAs,
vlastní web, přímé rezervace), 1.7 double occupancy.
Počet prodaných pokojů za rok: 15 330
Počet hostů za rok: 26 061
Městský poplatek v Praze: 15 Kč / host a noc
Celkem městský poplatek činí 391 000 Kč ročně. (V případě navýšení
poplatku na 30 Kč by poplatek činil 782 000 Kč ročně).
Pokud hotel vybírá městský poplatek nad rámec ceny, získá tedy ročně
391 000 Kč provozního zisku, což v reálu znamená, že musí v opačném
případě tržit cca 1 000 000 Kč, aby takového provozního zisku dosáhl.
Pokud je poplatek zahrnut v ceně, musí jej hotel „absorbovat“ a tím negativně ovlivňuje svůj provozní zisk.
legální úspory finančních prostředků,
neboť tento poplatek by měl být vybírán hotelem, ale logicky přičítán
hostovi, který je povinen jej
za svůj pobyt platit. Navíc tuto praxi
využívají i jiné hotely v zahraničí.
Dle vyjádření samotných hoteliérů,
kteří již poplatky začali vybírat, nezaznamenali žádnou negativní reakci
ze strany hostů. Tato informace je
jasně uvedena při sjednání rezervace, ceny jsou publikovány odděleně
od poplatku, takže host má jasnou
informaci, jaká je konečná cena ubytování. V současné době v Praze
městský poplatek vybírají následující
hotely: Grandhotel Bohemia, Art
Deco Imperial, Hotel Leonardo, Hotel
Paris, Hotel 987, Diplomat, Andels
a Angelo, Le Palais, Art Nuevo Palace, Radisson BLU, Four Seasons,
Esplanade, Boscolo, Liberty, Barcelo
Old town.
TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK, ING. PETR BERÁNEK
Zmínili jsme, že místní poplatky mohou vést k zajímavým úsporám nákladů, které by i z charakteru
poplatku měl nést přímo ubytovaný zákazník, a to nezávisle na výši samotné ceny ubytování.
Poplatek je v současné době zákonem stanoven na maximální hranici 15 Kč za hosta a noc, ale
liší se svou výší podle obce, kde ubytovací zařízení působí.
Mimosezonu lze pfieÏít, pomohou eventy
a balíãky
imosezona je pojem relativní – v jednotlivých hotelech se o ní hovoří v závislosti na poloze, zaměření, nabídce či převažující klientele.
Společné jsou ale pro všechny typy
hotelů klesající tržby, které nutí hoteliéry snižovat náklady. Hoteliéři by ale
nikdy neměli dopustit, aby snížení nákladů vedlo ke snížení kvality poskytovaných služeb.
Mimosezona je také příležitostí k vyslání obchodního týmu za akvizicemi
do zahraničí, jak v COT business uvádí
Petr Nešpůrek z NH Prague. „V cizině
naši obchodníci navštěvují agentury
M
8
leden 2014
a společnosti, které jsou v sezoně velmi zaměstnané a často našemu hotelu
proto odmítají potvrdit schůzky,“ vysvětluje Petr Nešpůrek. Mnozí přistupují k mimosezonnímu snížení ceny.
S tímto nástrojem je ale třeba zacházet
opatrně, jak upozorňuje Ivo Skalický
z hotelu Slovan. Při volbě takové strategie musí být snížení cen rozumné,
jelikož příliš nízké ceny znamenají
nízké tržby a vyšší náklady. „Z mých
zkušeností však vyplývá,
že ani nižší cena často
nebývá důvodem k návštěvě Brna. Navíc vysloveně nízké ceny mohou
rychle vést k vážným ekonomickým
problémům hotelu,“ varuje Ivo Skalický.
Někteří oslovení hoteliéři jsou přesvědčeni, že i v mimosezoně si jejich
podniky mohou na sebe „vydělat“. To
potvrzuje i Petr Nešpůrek: „Náš hotel
je i v mimosezoně výdělečný, je to ale
velmi náročné. V tomto období nás
více než průměrná cena zajímá objem
a obsazenost a jsme velmi precizní, co
se týká nákladů a úsporných opatření,
která se nám v loňském
roce vyplatila.“
Receptem na přežití mimosezonního období se ukazují
konference a další akce.
TEXT: COT
Jak co nejlépe přestát období menší poptávky a nižších příjmů? Tuto otázku si klade nejeden
hoteliér. Odpovědi hledá ve svém lednovém vydání také měsíčník COT business.
hotel/penzion
Nov˘ katalog klasifikovan˘ch zafiízení
A už je to tu zase! Rok utekl jako voda a zbrusu nový
(již 3. rokem vydávaný) „Katalog klasifikovaných ubytovacích
zařízení České republiky“ 2014 je na světě!
táhnout si ho můžete už teď
na www.hotelstars.cz, od
konce ledna bude k dostání
opět i v tištěné podobě. Nejprve poputuje ke všem členům AHR
ČR, do certifikovaných hotelů a penzionů, na všechna akreditovaná turistická informační centra a krajské
úřady v ČR, opět se s vámi bude
vozit v JLV – jídelních a lůžkových
vozech Českých drah – a to na trasách ČR – sousední země, najdete
ho třeba i na výstavách a veletrzích,
S
kterých se s AHR zúčastníme, atd...
Zkrátka, na každého se dostane.
A protože se (vzhledem k uzávěrce)
nemohla do katalogu dostat všechna
„hvězdná“ zařízení, která teprve
budou v letošním roce certifikovaná,
bude letos poprvé spuštěna i elektronická verze tohoto katalogu,
která bude průběžně aktualizována,
takže nikdo chybět nebude! Katalog
by měl pomoci potenciálním hostům
v často nepřehledné nabídce ubytovacích služeb.
HOTELSTARS UNION v na‰ich rukou
Česká republika, jako zástupce jedné z členských zemí Hotelstars Union, má od tohoto ledna
ve svých rukou sekretariát celé skupiny Hotelstars.
P
(http://blog.hotelstars.eu/) – do
kterého se můžete zapojit již teď.
Čeká nás také minimálně 5 meetingů, které budeme organizovat.
Budeme řešit kromě jiného i finální
zpracování online průzkumu, který
proběhl loni na jaře. Věnovat se
budeme také přenesení změn do
metodiky klasifikace pro období
dalších let, a posléze testování této
upravené podoby kritérií. Budeme
jednat také s dalšími kandidátskými
zeměmi, které by se mohly stát
členem Hotelstars Union. Není toho
málo, ale věříme, že se s tím, i s vaší
pomocí (třeba zrovna aktivitou na sociálních sítích), úspěšně popereme.
Více informací na www.hotelstars.cz,
www.hotelstars.eu, postupně i na
Facebooku AHR ČR a Hotelstars.
Neváhejte nás kontaktovat na
[email protected]
TEXT: BC. KLÁRA HÁJKOVÁ / FOTO:ARCHIV
ředsednictví bude trvat
přesně rok, a než ho v prosinci předáme další zemi
(Maďarsku), čeká nás ještě
spousta práce. Za podpory našich
14 evropských kolegů, bychom se
chtěli zaměřit především na marketing
a online podporu certifikovaných
zařízení i projektu samotného. Budeme pracovat na zvýšení povědomí
o Hotelstars, jak směrem k zákazníkům, novinářům i k laické veřejnosti,
a to prostřednictvím sociálních sítí,
tiskových zpráv, Blogu Hotelstars
INZERCE
Sjednejte si schůzku na ITB Berlin:
MÁTE NA STAROSTI OBCHOD V NEZÁVISLÉM HOTELU,
KTERÝ VYUŽÍVÁ ZAHRANIČNÍ BUSINESS KLIENTELA?
Ideálně: Praha, Ostrava, Brno, Plzeň a další větší města
Sjednejte si již dnes schůzku na stánku 133, hala 8, Quality Reservations GmbH.
Tato firma může Váš hotel napojit na Globální Distribuční Systémy GDS, jakými jsou Sabre, Amadeus, Galileo, Worldspan.
Kontakt: [email protected]
hotel/penzion
Mlad˘ recepãní roku 2013
lání se zúčastnili soutěžící
ve věku do 30 let ze čtyř
a pětihvězdičkových pražských i mimopražských
hotelů. Odborná porota se skládala
z profesionálů v oboru hotelnictví,
členů výboru české sekce asociace
Amicale Czech.
K
Výsledky soutěže 17. ročníku „Mladý
recepční roku“: 1. místo získala Radka Lachová z Clarion Congress Hotel
Prague, 2. místo Natalija Blažejová
z hotelu Carlsbad Plaza, Karlovy Vary
a 3. místo Daniela Adamcová z Hotel
Ibis Praha Old Town. Vítězka soutěže
Radka Lachová z Clarion Congress
Hotelu v Praze bude reprezentovat svůj
hotel, českou sekci Amicale Czech
a Českou republiku na mezinárodní
soutěži „The 2013 David Campbell
International Young Receptionist of
the Year Award“ v Hamburgu u příležitosti konání mezinárodního setkání
členů A.I.C.R.
TEXT A FOTO: RED
Loňský ročník soutěže
„Mladý recepční roku“ se
uskutečnil 30. listopadu
2013. Hostitelem již
17. ročníku byl tentokrát
hotel IBIS Praha Old Town,
jemuž patří velký dík za
skvěle zvládnutou přípravu
soutěže a pohostinnost.
Vstoupit na sociální sítû není povinnost,
ale pfiíleÏitost!
Proč by hotely a restaurace
měly využívat sociální sítě?
V současné době už víceméně nemají na výběr. Za dobu, co se u nás
využívá internet (cca 15 let) došlo totiž k největší změně v zákaznickém
chování. Hosté už automaticky počítají s tím, že hotely s nimi budou komunikovat přes sociální sítě. Studie
ukazují, že facebook „stárne“. Znamená to, že komunita lidí ve věku
18–24 let, která tvořila převážnou část
uživatelů, se posouvá do vyššího věku – 25–44 let. Gastro podniky tak
mají jedinečnou příležitost komunikovat se svými hosty. Oproti klasickým
médiím, časopisům, billboardům, mají výhodu, že mohou být stále a okamžitě se svými hosty v kontaktu.
Pokud se restaurace rozhodne
vstoupit na facebook, na co by
se měla zaměřit?
Samozřejmě že vstup na facebook ne-
10
leden 2014
ní povinnost, ale příležitost. Když majitel restaurace tuto možnost nevyužije, musí počítat s tím, že konkurenční
restaurace tak učiní, zaujme své hosty
a „přetáhne“ si je. Nejdůležitější je
uvědomit si cíl, kvůli kterému na facebook společnost vstupuje, a tím je budování značky, popularity podniku,
získání loajality a důvěry hostů. To se
nestane ze dne na den, je to dlouhodobý proces. Na síti se postupně začnou objevovat obhájci konkrétního
podniku. Tito fanoušci pak sdělují
a sdílí dojmy z hotelu nebo restaurace. Píší, co jim chutnalo, jaká byla
obsluha… Během posledních dvou let
se hodně gastro podniků „probudilo“
a na těch největších sociálních sítích
se prezentují. Má to ovšem jeden
háček – prezentují se chaoticky, bez
nějakého konkrétního cíle.
Jak tedy na to?
Existují nástroje, které lze rozdělit do
čtyř kategorií. Tou první je budování
komunity. Je důležité zaujmout
zákazníky, aby šířili značku, aby na
facebook napsali svoje dojmy,
zážitky. Na druhém místě je nezbytné
upozorňovat hosty na různé akce,
eventy, které by je přilákaly. Třeba
pivo k večeři zdarma, živá hudba,
káva zdarma… Je potřeba sdělit
hostům, aby přišli, protože se bude
něco v podniku „dít“. Za třetí – velmi
podstatný je samotný obsah prezentace restaurace. Pokud se jedná
například o steakhouse, je dobré
vysvětlit hostům, proč přijít na steak
právě k nim, podat podrobné informace o tom, odkud maso pochází,
kdo a jak ho připravuje, vložit videa,
fotky… A za čtvrté – soustředit se na
monitoring! Číst, zjišťovat, co hosté
chtějí, co se jim líbí, s čím nebyli
spokojeni. Majitel restaurace může
okamžitě reagovat, změnit a vylepšit
vše tak, aby host byl spokojený.
TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ FOTO: ARCHIV
Sociální sítě, mobilní reklama a další nové komunikační kanály jsou součástí každodenní
reality. Pokud hotely a restaurace chtějí uspět v internetovém marketingu, měly by sociální sítě
využívat. O tom, proč tak učinit, jsem mluvila s odborníkem na sociální sítě Mário Mjankovem.
akce
F
TEXT: ING. ALŽBĚTA CEDIDLOVÁ FOTO: ARCHIV
VELETRHY 2014 POD VLAJKOU AHR ČR
S KUCHAŘSKOU EXHIBICÍ
V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat na vybraných veletrzích v České
republice unikátní kuchařskou exhibici s ochutnávkou. Hlavní myšlenkou této
exhibice je ukázat návštěvníkům na ploše více než 300 m2 české pokrmy,
které budou připravovány vybranými šéfkuchaři z celé České republiky.
Letos však pojmeme show daleko interaktivněji. Jejím cílem je vtáhnout
návštěvníky ještě více do děje na pódiu. Proto se v letošním roce můžete těšit
hned na dvě pódia, na kterých bude současně vařit více „špiček“ z oboru najednou. Výsledkem bude, že během 4 dnů veletrhu budou mít návštěvníci
možnost ochutnat degustační porce pokrmů z dvanácti prvotřídních českých
restaurací. Letošní novinkou je i možnost interaktivní participace návštěvníků
na přípravě pokrmů. Pokud tedy budete mít štěstí, můžete si zkusit přípravu
pokrmů s prvotřídními kuchaři i vy!
Naši kuchařskou exhibici můžete navštívit na veletrzích Holiday World 20. 2.
– 23. 2. 2014 v Praze a SALIMA 25. 2. – 28. 2. 2014 v Brně. Zprávy
z těchto akcí budeme, včetně fotografií, pravidelně zveřejňovat v AHR FÓRU.
Děkujeme všem partnerům za skvělou spolupráci, bez které by tato obrovská
show nemohla nikdy vzniknout!
Na základě podnětů našich členů zajistí
AHR ČR prezentaci vlastním stánkem
na veletrzích ITB Berlín, MITT Moskva
a WTM Londýn. Prezentace členů na těchto veletrzích bude součástí národní expozice CzechTourism. Naši členové budou mít
k dispozici zázemí se třemi stolky, kde budou mít příležitost prezentovat své materiály.
Hlavním smyslem této aktivity je nabídnout
hotelům možnost vyslat své zástupce na
veletrhy pouze na dobu, která jim bude vyhovovat, v rámci stánku jednat se svými
obchodními partnery a to vše s mnohem
menšími náklady, než pokud by hradili
vlastní stánek na celou dobu veletrhu.
AHR ČR zajistí jednoho pracovníka, který
bude mít po celou dobu veletrhu stánek
na starosti a bude v rámci této činnosti
prezentovat návštěvníkům veletrhu katalog
klasifikovaných ubytovacích zařízení. Náklady na zajištění stánku by pro jednotlivé
hotely měly být maximálně do 5000 Kč.
První z veletrhů, kde vyzkoušíme tento model, je ITB Berlín, který proběhne ve dnech
5. 3. – 9. 3. 2014. Ti z vás, kteří mají zájem
o rezervaci místa k jednání a prezentaci na
stánku AHR ČR, zašlete informaci na sekretariát Asociace – [email protected]
TEXT: ING. KLÁRA ZACHARIÁŠOVÁ
ITB BERLIN, MITT
MOSKVA, WTM LONDÝN
INZERCE
Nabídněte svým hostům další službu a ušetřete na bankovních poplatcích
SIX Payment Services nabízí hned několik výhod
– nezávislost na bankách, nemusíte měnit žádné účty
– přehledné výkaznictví, denní reporty emailem
– akceptaci asijské karty China Union Pay
– multijazyčné terminály s funkcí DCC
DCC znamená Dynamic Currency Conversion
(dynamická konverze měny)
Svému zahraničnímu zákazníkovi dáte možnost, aby se
při placení cítil jako doma. Díky DCC může Váš host
zaplatit příslušnou částku přímo v měně své karty.
Váš terminál automaticky rozpozná měnu karty a také
navrhne úhradu s DCC. Zákazník se tak může jedním
stisknutím tlačítka rozhodnout, v jaké měně zaplatí.
Záruka směnného kurzu od SIX Payment Services
Váš host, držitel zahraniční karty u Vás s DCC obdrží nejlepší směnný kurz.
Jestliže Váš zákazník provede ve stejný den se stejnou kartou platbu, která bude
přepočtena jeho bankou podle lepšího směnného kurzu, uhradíme mu rozdíl.
Pro Vás to neznamená žádné náklady ani práci navíc. Váš zákazník dostane
rozdíl uhrazen přímo od SIX Payment Services.
Využijte svůj potenciál úspor s DCC!
Výhody DCC
– majitel karty může provést platbu v měně své karty
– transparentnost – Váš zákazník ihned uvidí na
terminálu částku, kterou zaplatí v měně své karty
– atraktivní míra výnosu DCC – odměna pro Vás
při každé transakci DCC
– denně aktuální směnný kurz
– záruka směnného kurzu pro majitele karty
– všechny běžné měny pro DCC
– žádné náklady navíc: průběh platby jako dosud
Chcete profitovat z DCC?
Oslovila Vás naše služba?
Máte otázky k infrastruktuře?
Rádi Vám poradíme.
Marie Danišová
SIX Payment Services (EUROPE)
Rybná 14, 110 00 Praha 1
+420 776 661 611
[email protected]
www.six-payment-services.com
vzdělávání
Je to o vedení
očínaje čistotou
vstupních dveří, prostoru pro hosty, WC,
přes někdy zápach
přepáleného omastku, či připálené cibulky, až po znuděný pohled číšníka, který se
tváří tak otráveně, že bych
nejraději odešel. Často si kladu otázku, proč takoví lidé vůbec toto řemeslo dělají, když hosta by nejraději
poslali do věčných lovišť. Proč kazí
reputaci všem těm, kteří se doopravdy k hostu chovají jako k hostovi
a mají radost, když jsou za poskytnuté služby pochváleni (někdy i větším spropitným). Jak opovážlivě se
může ten otrávený domnívat, že něco
dostane, když pro to nic nedělá. Takže je otrávený již dopředu, protože ví,
že nic nebude. A pokud něco do-
P
stane, tak je to stejně málo,
tak proč se snažit. Náš personál se často chová nelogicky, protože ještě nic
neudělal a už čeká odměnu.
Proč by mu ji měl někdo
dávat jako bianco šek?
Díkybohu nejsou všichni
takoví, protože často přijdu do
restaurace a je skvělé být hostem.
Již od začátku je patrné, že všichni
vědí, co mají dělat, práce jim jde od
ruky, prostě je vidět, že někdo nastavil pravidla a hlavně trvá na jejich
dodržování. Jídelní lístek není telefonní seznam, takže vím, že nebudu
jíst něco ohřátého v mikrovlnce, UHO
není hlavní perlou jejich kulinářských
dovedností a představte si, že mi
jídlo přinesou i teplé. Ti, co to dělají
z donucení, nemohou být správně
vedeni a řízeni, protože jinak by
přece nebylo možné, aby byla
tolerována jejich špatná práce.
Pochybuji, že si v takové restauraci
vedoucí nechá předvést to, co dnes
vaříme a ochutná to, protože by
někdy byl odvezen rovnou na pohotovost. Nemáme-li čisté toalety, asi
jen těžko bude čisto v kuchyni.
Ano, jde o peníze a ty budeme mít
pouze tehdy, budeme-li mít hosty.
Zatím nám stačí, když budeme
nabízet vše levně a kvalitou se nemusíme zabývat. Jak dlouho nám
tato obchodní strategie vydrží? Osobně mám vážné obavy, že hosté budou chtít brzy za své peníze i kvalitu
a já bych vám jen chtěl poradit,
abyste se na to již začali připravovat,
dívali se kolem sebe a brali si vzor
z těch, kteří již na kvalitu slyší.
TEXT: ING. PAVEL HLINKA / FOTO: ARCHIV
V poslední době jsem poměrně dost cestoval po vlastech českých a navštívil celou řadu
hospod, a to mám na mysli i hospody, které by neměly toto označení chápat jako pohanu.
Troufnu si říci, že již mezi dveřmi je vidět, jak je hospoda řízena.
·ance vzdûlávat se
ZDARMA se pomalu
ch˘lí ke konci
yužijte proto tuto jedinečnou
možnost potkat se z kolegy
z oboru a získat nové informace, která trvá pouze do
31. 10. 2014. Doposud jsme díky tomuto projektu proškolili více než
4500 osob ve všech koutech České
republiky a díky kvalitním kurzům
a zkušeným lektorům účastníků každým dnem přibývá. Mezi spokojené
účastníky patří jak velké řetězcové
hotely (jako je např. Park Inn Ostra-
V
12
leden 2014
va, Clarion Congress Hotel Ostrava,
Holiday Inn Brno nebo hotely spadající pod Lázně Luhačovice a.s.), tak
i samostatné hotely (např. Chateau
Zbiroh, Golf Club Konopiště), ale
i penziony (např. penzion UKO, penzion Sluníčko) a hotelové i samostatné restaurace. Výčet všech
zúčastněných je tak rozsáhlý, že by
se sem skutečně nevešel.
V současné době se snažíme uvolnit
systém a umožnit tak zájemcům účast
na dalších kurzech (v současné
době může 1 zájemce navštívit
pouze 3 kurzy, z toho dva odborné
a jeden kurz měkkých dovedností).
O výsledcích budeme informovat
e-mailem a v únorovém vydání
AHR Fóra. Všem zúčastněným děkujeme za pozitivní reakce a zapálený
přístup k oboru a vzdělávání. Reference budeme i nadále zveřejňovat
v dalších číslech AHR Fóra.
TEXT: ING. ALŽBĚTA CEDIDLOVÁ / FOTO: ARCHIV
O tom, jak čas neúprosně letí, nás přesvědčil fakt, že projekt
Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků
v cestovním ruchu je již za polovinou svého plánovaného
trvání. V praxi to znamená pouze jediné – možnost vzdělávání
pracovníků v cestovním ruchu zdarma a bez administrativní
zátěže se nezadržitelně blíží ke konci.
David Koøán
øeditel spoleènosti
Hyundai ÈB
Ing. Pavel Ráliš
obchodní øeditel
Artesa, spoøitelní družstvo
S investièním úvìrem Artesa FLEXI se nám
podaøilo v rekordnì krátkém èase vybudovat
autosalon, který jako první v Èeské republice nese
titul „HYUNDAI Exclusive partner“. Na spoøitelním
družstvu ARTESA oceòujeme zejména profesionální
pøístup jejích zamìstnancù, kteøí nám vždy vyšli vstøíc
v øešení našich individuálních potøeb.“
David Koøán
VAŠE PODNIKATELSKÉ PLÁNY MÌNÍME V REALITU
Úvìr Artesa FLEXI
individuální posouzení každé žádosti
podmínky úvìru pøizpùsobené potøebám klienta
poskytovaná výše úvìru od 2–155 mil. Kè
úroèení sazbou od 6,9 % p.a.
jednorázové i postupné èerpání
individuální splátkový kalendáø
možnost odložení splátek jistiny až na 12 mìsícù
zelená linka: 800 128 836, e-mail: [email protected]
www.artesa.cz
gastronomie
Prioritou je odborné vzdûlávání
Na celostátní volební Valné hromadě Asociace kuchařů a cukrářů české
republiky, která se konala v roce 2013 v Praze, byl opět do funkce
prezidenta AKC ČR zvolen pan Miroslav Kubec, Continental Director
WACS CE a executive chef Hotelu InterContinental Prague. V krátkém
rozhovoru jsme ho požádali o stručné zhodnocení uplynulého období.
V loňském roce jste byl
znovu zvolen do čela AKC ČR,
s jakým programem
a s jakými osobními cíli jste
šel do dalšího volebního
období?
Mým hlavním cílem je rozšířit řady našich členů. Abychom však přilákali nové členy do našich řad, musíme vyvíjet
více zajímavých aktivit. Hlavní prioritou,
a také nejdůležitějším cílem, je odborné vzdělávání. Naši členové se stále
více zajímají o možnost dalšího certifikovaného vzdělávání. Máme tento
program vypracovaný a nyní ho jen
upřesňujeme se světovou organizací
kuchařů WACS, která od nového roku
změnila svůj název na Word Chefs.
World Chefs má již rok nový, několika
stupňový vzdělávací certifikovaný program, a ten náš bude nastaven tak, že
potencionální zájemce o certifikát
World Chefs bude muset absolvovat
i náš vzdělávací program.
Chtěl bych také, aby se o naší asociaci
dozvědělo co nejvíce lidí, aby byla mezi odbornou i laickou veřejností vnímána jako nejen největší, ale hlavně silná
profesní organizace, která dokáže svým
členům i nečlenům zajistit určitý servis,
zajistit pro ně kvalitní odborné semináře a ucelený vzdělávací program i určité výhody u našich dodavatelů. Ty si
již uvědomují, že kuchaři o mnohém
rozhodují, nebo jsou minimálně žádáni o názor při rozhodování o dodávce
surovin a ostatního zboží pro oblast
horeca a začínají mít proto větší zájem
s AKC spolupracovat.
Mění se nějak struktura členů
AKC? Jak budete reagovat na
tyto změny?
V posledním roce se pro nás začalo
blýskat na lepší časy a to hlavně v tom,
že se nám členská základna omlazuje,
přicházejí noví mladí členové. Dále do
našich řad vstupují majitelé menších
restaurací, zajímají se o naše semináře
a mne to velmi těší. Pro nás to znamená rozšiřovat naše aktivity o další oblasti, které by zajímaly i tyto naše členy.
Jaký názor máte na
současnou úroveň odborného
školství? Může pro zvýšení
úrovně něco udělat i AKC?
Úroveň odborného školství se disku-
tuje již několik let a víme, že v některých školách není dobrá kvalita výuky
našeho řemesla. Hlavně proto v tomto
roce zavedeme certifikaci odborných
kuchařských škol. Chtěli bychom, aby
budoucí učni a studenti, a samozřejmě
i jejich rodiče, měli možnost vybrat si
kvalitní školu. Možná, že to donutí ty
méně kvalitní, aby se nad sebou zamyslely a něco pro zkvalitnění své
práce také udělaly. Samozřejmě nabídneme mistrům odborného výcviku
a učitelům kuchařské technologie
i speciální semináře, a budou mít také
možnost stát se certifikovaným odborným učitelem. Je jasné, že při dnešním
počtu asi 150 odborných škol nemůže
být dostatek kvalitních odborných učitelů, kteří by dětem mohli předávat své
znalosti. Je na ministerstvu školství, aby
nastavilo podmínky pro to, aby na školách mohli učit hlavně odborníci z praxe, tak, jak je to ve světě běžné. Nikdo
tam po nich nežádá pedagogické
vzdělání apod. Pokusíme se i s tímto
něco udělat. Druhou věcí je, že se kdysi dala školám volná ruka ve výběru
výukového materiálu, takže někde školy učí podle 30 let starých učebnic.
Na GASTRO TOUR 2014 se utkají pfiední
t˘my v pfiípravû labuÏnického bufetu
sociace kuchařů a cukrářů
ČR zde již tradičně pořádá
4. ročník – BidVest Gourmet
Team Challenge 2014. Této
národní soutěže se mohou zúčastnit
týmy z hotelů, restaurací, kuchařských
škol, cateringů a firem jak z veřejného, tak i z uzavřeného stravování. Tato
výsostná gastronomická podívaná pro
všechny návštěvníky akce je ojedině-
A
14
leden 2014
lá tím, že po ohodnocení odbornou
porotou budou soutěžní bufety
nabídnuty ke konzumaci přítomným
návštěvníkům. Mnozí tak budou moci
ochutnat jedinečné kulinářské speciality a porovnat, který ze soutěžících týmů je zaujal nejen krásou, ale
i chutí svých výtvorů. Vítězný tým
bude mimo jiná ocenění odměněn
pohárem prezidenta AKC ČR.
TEXT A FOTO: GASTRO REPORT&MINUTKA
Od 20. února 2014 se na Výstavišti Praha – Holešovice, v rámci festivalu profesionální
gastronomie GASTRO TOUR, utkají nejlepší týmy v přípravě labužnického bufetu pro třicet osob.
Vysokonákladové bezplatné noviny.
Podporujeme
o
r
t
s
a
g
u
o
k
s
Ďe
tel. +420 472 700 122 | [email protected] | [email protected]
.
i
i
nom
facebook.com/noviny.metropol
czech specials
Ochutnávka novinek z Czech Specials
Jak jste se již mohli dočíst v minulém čísle našeho AHR Fóra, rok 2013 byl pro Czech Specials
časem příprav na velké změny. Celý loňský rok jsme se intenzivně věnovali inovacím a přípravám
na rok 2014, a nyní bychom vám rádi představili hlavní novinky v projektu.
NOVÉ LOGO
CZECH SPECIALS
Nejvíce viditelnou a hlavní
změnou je nové, modernější
logo Czech Specials, které
bude nyní více korespondovat
s novým logotypem agentury
CzechTourism – organizátorem projektu.
PRACUJEME NA NOVÉM WEBU
Proběhne také redesign webových stránek, které budou
spuštěny s prvním čtvrtletím tohoto roku a dočkají se
tak modernějšího vzhledu. Dojde ke značným změnám
i po technické stránce. Stránky budou sestaveny logicky a pro koncového uživatele se tak stanou přehlednějšími, intuitivními a uživatelsky přátelskými.
PORCELÁNOVÁ PLAKETA
PRO CERTIFIKOVANÉ RESTAURACE
Nově se budou moci restaurace prezentovat na několika gastro festivalech, konaných v regionech ČR. Zde
se utkají v soutěžním klání Food cup, jehož vyvrcholení
proběhne v říjnu na Mezinárodním dni kuchařů. V průběhu roku 2014 bude odvysílán televizní pořad, který
si klade za cíl přiblížit divákům projekt Czech Specials
a zviditelnit certifikované restaurace.
Tečkou za všemi aktivitami bude
festival v restauracích, kde
bude návštěvníkům podáváno speciální menu
a pochutnají si tak na regionálních i národních specialitách české kuchyně.
Odměnou pro certifikované restaurace bude
porcelánová plaketa Czech Specials. Má podobu nového loga, lze ji
pověsit na zeď a obdrží ji certifikované restaurace
jako bonus, spolu s udělením certifikační samolepky.
A protože se nesoustředíme pouze na „obal“, ale i na
„obsah“ projektu, plánujeme zavést častější a přísnější
neohlášené kontroly v certifikovaných restauracích.
Tím zajistíme udržení kvality a můžeme vám tak představit opravdu jen ty nejlepší.
Přidejte se i vy ke kvalitní značce Czech Specials
a přihlaste se k certifikaci, doporučte nám svůj oblíbený podnik, nebo se prostě jenom přijďte dobře najíst.
Více o Czech Specials na www.czechspecials.cz
nebo na www.facebook.com/czechspecials.
TEXT: BC. KLÁRA HÁJKOVÁ
FOTO: ARCHIV AHR ČR/CZECHTOURISM
INZERCE
legislativa
Zmûny v podnikání od 1. 1. 2014
(II. ãást)
ový občanský zákoník upravuje smlouvy
o dispozicích se závodem jako zvláštní
typy smluv (koupě závodu, pacht
závodu). Při převodu závodu je
možné nově vyloučit jednotlivé
položky, pokud tím celek neztratí
vlastnosti závodu. Koupí závodu (§ 2175
a násl. NOZ) se kupující stává věřitelem
pohledávek a dlužníkem dluhů, které
k závodu náleží. U dluhů to však platí jen
pro ty, o jejichž existenci věděl nebo ji
musel rozumně předpokládat, proto bude zejména pro prodávajícího důležité,
aby v převodní smlouvě byly dluhy vzniklé a přecházející na kupujícího řádně specifikovány. Prodávající ručí za dluhy
převzaté kupujícím nově jen v případě,
že s jejich převzetím kupujícím věřitel
nesouhlasí. Novinkou je pacht závodu
(§ 2349 a násl. NOZ), jedná se však
o změnu především terminologickou, kdy
pacht nahradil dřívější nájem. Jeho úpra-
N
va se podobá ustanovením
o koupi závodu. Nově upraveno
je také obchodní tajemství
(§ 504 NOZ). Tvoří jej konkurenčně významné, určitelné,
ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které
souvisejí se závodem a jejichž vlastník
zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím
způsobem jejich utajení. Ochrany by se
obchodnímu tajemství mělo dostávat jednak v rámci ochrany vlastnictví vyplývající z jeho povahy nehmotné věci, jednak v rámci nekalosoutěžního jednání
(§ 2985 NOZ). V § 450 NOZ je upravena
prokura, kterou i nadále uděluje jen podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku.
Nově se však zavádí (a do českého
právního řádu se poprvé od roku 1964
vrací) institut prokury pro pobočku, který
umožňuje udělit prokuru i jen pro určitou
pobočku nebo pro určitý obchodní
závod. Účinnost prokury nová právní
úprava nespojuje se zápisem do obchodního rejstříku, ale se samotným
udělením prokury. Povinnost zápisu prokury do obchodního rejstříku s účinky
publicity tím není dotčena a dál trvá. Nová
právní úprava má v úmyslu zjednodušit
podnikání i přístup k němu. Známým příkladem je stanovení nejnižšího možného
základního kapitálu společnosti s ručením omezeným (§ 132 a násl. ZOK) na
jednu korunu, oproti bývalé nejnižší hranici dvou set tisíc korun. Základní kapitál
ztrácí svůj význam při ochraně věřitelů,
přičemž je nahrazen hlavně ochranou
přes insolvenční zákon, test insolvence
a pravidla správy majetku s.r.o. Dále je
umožněno, aby jeden společník s.r.o.
vlastnil i více obchodních podílů.
TEXT: MGR. MARTIN HOLUB, PETRA JIROUŠKOVÁ / FOTO: ARCHIV
Od ledna 2014 vstupují v účinnost nový občanský zákoník (NOZ) a zákon o obchodních
korporacích (ZOK). Úpravu podnikání, která je nyní obsažena v zákoníku obchodním od
1. 1. 2014 postihly změny, mimo jiné také následující novinky.
Je‰tû k pohledávkám na konci roku
v daních z pfiíjmÛ
pravnou položku je
možné mít vytvořenou pouze k nepromlčené pohledávce.
Před jejím promlčením se musí poplatník rozhodnout, jak
s ní vynaloží. Jako daňově optimální varianta se nabízí pohledávku odepsat s tím, že odpis
pohledávky kryté opravnou položkou
je daňově účinný, zbylá část daňově
neúčinná. Je neekonomické nechat
pohledávku s vytvořenou opravnou
položkou promlčet, aniž by byla před
tím odepsána. V případě, že by dlužník pohledávku nebo její část uhradil,
O
zaúčtuje se došlá platba do
výnosů. V dalším kroku je nutné zkoumat, jakým způsobem
byla tato pohledávka odepsána. Pokud byl proveden odpis
jako daňově účinný náklad, je
třeba došlou platbu zahrnout
do základu daně. V případě nedaňového odpisu se následně zinkasovaná platba nezdaňuje a výnos z odepsané pohledávky se vyloučí v daňovém
přiznání ze základu daně. Poplatníci se
někdy dopouštějí chyb v souvislosti
s promlčením pohledávky tím, že k rozpuštění opravné položky okamžikem
promlčení vůbec nedojde nebo oprav-
nou položku rozpustí, ale neuplatní
optimální variantu s odpisem pohledávky před promlčením. Při tvorbě
daňových opravných položek vznikají
pochybnosti, zda lze v jednom zdaňovacím období vytvořit opravnou položku a ve stejném období pohledávku
do výše vytvořené opravné položky
daňově odepsat a současně rozpustit
vytvořenou opravnou položku. V praxi
se jedná o případy tzv. nevýznamných
pohledávek do limitu 30 000 Kč. Tvorba opravné položky, daňový odpis
pohledávky a následné rozpuštění
opravné položky není nutné rozložit
do více zdaňovacích období.
leden 2014
TEXT: MGR. ING. MILOSLAV HNÁTEK,
WWW.DANOVETIPY.CZ
V příspěvku v minulém čísle jsem čtenáře provedl možností tvorby daňových opravných položek
k nedobytným pohledávkám. Tvorba opravných položek a následný daňový odpis pohledávky
kryté opravnou položkou je totiž často jediný možný způsob jejího daňového řešení.
17
z regionů
Nepřízeň počasí zaskočila mnoho provozovatelů horských hotelů
a restaurací. AHR ČR vydala po prvním lednu tiskovou zprávu a informovala turisty, že se sice lyžuje na umělém sněhu, ale většina velkých
lyžařských areálů je v provozu. Některé hotely nabízejí alternativní relaxační balíčky. O něco lepší situace byla v Jeseníkách, kde se provozovatelé lyžařských areálů přizpůsobili situaci a nabízeli slevy na skipasy.
Dobrý začátek zimy hlásí také Jižní Čechy, hlavně v okolí Lipna. Jinak ale
sezona nezačala nejlépe. AHR ČR plánuje setkání s hoteliéry z významných horských oblastí za účasti Asociace lanovek a vleků ČR a diskusi,
jak příště společně této situaci čelit a minimalizovat dopady počasí.
Nabízí se v první řadě větší spolupráce s provozovateli lyžařských areálů,
vytvoření společných balíčků za zvýhodněné ceny, možnost nabídky
služeb relaxace a alternativních sportů a komunikace těchto nabídek
směrem k veřejnosti. Je to dobré téma pro krajské sekce a jejich
předsedy. AHR ČR může v tomto ohledu významně přispět k zahájení
podobné diskuse a mediální komunikace směrem k veřejnosti.
BESKYDY VE VÝBĚRU THE GUARDIAN
INZERCE
Britský deník The Guardian uveřejnil ve svých tipech na cestování také
moravskoslezské Beskydy, které navíc dostaly největší prostor ze všech
nabízených tipů. Článek doslova vyzývá čtenáře, aby na Pustevnách
prožili svůj vlastní příběh. Text byl uveřejněn v rubrice „Joanne O’Connor’s great escapes“, která se věnuje mapování neobjevených míst.
Jako hlavní výhody Joanne označila čistý vzduch, zasněžené kopce,
horské vesničky, kde se zastavil čas, a možnost sportovního vyžití
v zimě. Autorka doporučuje přespání v designovém hotelu Miura v Čeladné a určitě prý musíte ochutnat tradiční valašské speciality jako pečená
zvěřina a slivovice. A jak strávit volný čas v Beskydech? Doporučená je
návštěva nejstaršího skanzenu v Česku v Rožnově pod Radhoštěm
a výšlap k soše boha Radegasta.
INZERCE
Sleva
20 %
pro členy
AHR
TEXT: ING. VÁCLAV STÁREK FOTO: ARCHIV
Známý litomyšlský hotel Zlatá hvězda se
7. 11. 2013 ujal pohostinské role pro setkání
členů Krajské sekce Asociace hotelů a restaurací ČR Pardubického kraje. Jednání řídil
její předseda Hynek Brýdl. Ve svém vystoupení předal informace z jednání Rady Asociace hotelů a restaurací ČR, týkající se
problematiky placení autorských odměn
kolektivním správcům, možnosti bezplatné
účasti na vzdělávacích akcích pořádaných
asociací v rámci projektu CzechTourismu,
certifikace ubytovacích zařízení na roky
2013–15 a projektu CzechSpecials. Dále
informoval o návštěvnosti zahraničních hostů
za uplynulý rok v ČR a jejích jednotlivých regionech. Ve svém vystoupení dále hovořil
o možnostech spolupráce s Destinační
společností Pardubického kraje formou
prezentace na jejích akcích. V rámci diskuze
si přítomní vyslechli informace o speciální
nabídce pro návštěvníky Litomyšle ve formě
brožury s názvem „Užijte si Litomyšl“, na jejímž vydání spolupracovali místní podnikatelé
v cestovním ruchu. Jejím cílem je motivovat
hosty k déletrvajícímu pobytu ve městě.
V diskuzi se nezapomnělo ani na problematiku provozu hotelových kuchyní, hygienických požadavků, vývoje návštěvnosti
v regionu, či otázky související s „šedou
ekonomikou“. Škoda, že si více členů krajské
sekce nenašlo čas pro účast na tomto
přínosném setkání...
ZIMNÍ SEZONA ZATÍM HOTELIÉRŮM
NEPŘEJE
Roky
prověřená
ingredience
Portál pro pracovní příležitosti
v hotelnictví, gastronomii
a cestovním ruchu v ČR.
TEXT: CZT FOTO: ARCHIV
TEXT: MILENA ŠNAJDROVÁ
PARDUBICKÁ SEKCE
AHR ČR VE ZLATÉ HVĚZDĚ
POTRAVINÁŘSKÉ VELETRHY SALIMA
PRVNÍ SOUKROMÁ
HOTELOVÁ ŠKOLA
Dny otevøených dveøí: 4.2. a 18.2. 2014
26. mezinárodní veletrh zařízení pro
obchod, hotely a veřejné stravování
Studijní obor
HOTELNIC TV Í
škola s tradicí více než 20 let
individuální pøístup ke studentùm
98% úspìšnost studentù u státních maturit
výborné uplatnìní absolventù
nadprùmìrné hodnocení školy ÈŠI
WWW.PSHS.CZ
E-mail: [email protected]
Tel.: 777 073 670
Svídnická 506, 181 00 Praha 8
t
29. mezinárodní
potravinářský veletrh
19. mezinárodní vinařský veletrh
7. mezinárodní veletrh mlynářství,
pekařství a cukrářství
„Pavilon potravin a nápojů”
JEŠTĚ NEMÁTE NA
SVÉM WEBU VLASTNÍ
VIDEOPREZENTACI?
Z otevřen pro širokou veřejnost!
Z ochutnávky, degustace a volný prodej finálních produktů
SALIMA – svátek kuchařů, pekařů a cukrářů
Gastrononické zážitky pro celou rodinu
„Nepřijít znamená neochutnat!”
Více informací na: www.salima.cz
NABÍZÍME NATOČENÍ:
propagačních spotů, reportáží,
odborných seriálů, oblíbených
receptů z vaší kuchyně, rozhovorů,
prezentací výrobků a služeb nebo
pozvánek na nejrůznější akce.
SLEVA PRO
ČLENY AHR ČR 20 %
NA VÝROBU VIDEA
Více na
www.gastroahotel.cz
E: [email protected],
[email protected],
T: +420 776 566 033, 732 607 322
25.–28. 2. 2014
Brno – Výstaviště
Souběžně se koná:
28. mezinárodní veletrh obalů
a obalových technologií
27. mezinárodní veletrh technologií
pro tisk, signmaking a signage
odpovědné podnikání
Pût stovek novû vysazen˘ch stromÛ
v Lázních Luhaãovice
V rekordně krátkém čase čtyř týdnů se podařilo koncem loňského roku vysadit téměř pětset
nových vzrostlých stromů. „Vykáceny a odstraněny byly všechny přestárlé dřeviny a nevzhledné
přerostlé keře,“ řekl generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s., MUDR. EDUARD BLÁHA.
bnova zeleně byla více než
nutná, protože se potvrdily předpoklady odborníků
o špatném zdravotním stavu stromů. Mnohé z nich byly skutečně
provozně nebezpečné a ohrožovaly
návštěvníky,“ řekl generální ředitel Lázní
Luhačovice, a.s., MUDr. Eduard Bláha.
Díky příznivému počasí a moderní
technice probíhaly práce podle plánu
a výrazněji nenarušily chod lázní,“ doplnil výkonný ředitel Lázní Luhačovice,
a.s., Ing. Jiří Dědek. Další práce budou
pokračovat na jaře výsadbou keřů a trvalek. Stále platí, že většina prací bude
dokončena do zahájení hlavní sezony
letos v květnu. „Během prací jsme se
setkávali většinou s příznivým ohlasem
návštěvníků na prováděné úpravy a připravované změny. Bylo to dáno i naší
informační kampaní. Jsme rádi, že náš
záměr bohaté výsadby stromů považuje za dobré rozhodnutí i ekologické
sdružení Arnika. Některá média v honbě za senzací označila po prvních
dnech prací lázeňský areál za „měsíční
krajinu“. My jsme tuto „pustinu“ během
několika dnů osázeli stovkami stromů,“
dodává E. Bláha.
Již nyní však mohou všichni hosté
a návštěvníci Luhačovic obdivovat
„omládlý“ lázeňský areál. Nově vysazené
PRO AHR ČR VYDÁVÁ
Cortina Park, s.r.o.
Bakalářská 23, 108 00 Praha 10
www.gastroahotel.cz
REDAKČNÍ RADA:
ŠÉFREDAKTOR:
PhDr. Milan Rambousek,
[email protected]
ČLENOVÉ:
Ing. Michaela Šulcová, Ing. Klára
Zachariášová, Ing. Alžběta Cedidlová,
Ing. Václav Stárek, PhDr. Jiří Kolečko,
PhDr. Jaroslav Holoubek, Kateřina Sobotková,
Ing. Petr Skála, PhDr. Oldřich Vejvoda
20
leden 2014
souměrné stromořadí kulovitých javorů
podél říčky Šťávnice, které tvoří hlavní
promenádu propojující město s Lázeňským náměstím, je konečně pravou
nepřehlédnutelnou alejí. Javory byly
dovezeny od holandských pěstitelů
z oblastí, které jsou klimaticky shodné
s Luhačovicemi, a na první pohled působí zdravě a svěže. Celý areál se provzdušnil a skýtá řadu nových průhledů.
„V plné kráse lze obdivovat Inhalatorium, které ve 20. let minulého století
patřilo k největším budovám svého
druhu v Evropě. Nyní se tato stavba
s typickými prvky české kubistické
architektury zdá mnohem větší a světlejší,“ doplnil popis změn J. Dědek.
SPOLUPRACOVNÍCI REDAKCE:
Miluše Hlaváčková, Bc. Klára Hájková,
Zuzana Švecová, Ing. Zdeněk Klingora
Akciová společnost Lázně Luhačovice připravovala projekt obnovy zeleně
koncepčně již od roku 1992 ve spolupráci s odborníky z tuzemska i zahraniční. Cílem je zlepšení kvality lázeňského prostředí při zachování
stávajících hodnot areálu parku. Celý
projekt Revitalizace zeleně v lázeňském
areálu Luhačovice je spolufinancován
z Operačního programu Životní prostředí, tedy z prostředků Státního
fondu životního prostředí České republiky a Evropského fondu pro
regionální rozvoj. Celkové výdaje projektu činí zhruba 27,8 milionu korun.
Dotace ze státního fondu činí asi
3 miliony korun.
Mediální partneři AHR
INZERCE:
Diana Marková, [email protected]
DESIGN:
Lenka Chybová
ASOCIACE HOTELŮ
A RESTAURACÍ ČESKÉ REPUBLIKY o.s.
Revoluční 13, 110 00 Praha 1
T: +420 236 042 320, F: +420 236 042 319
E: [email protected]
www.ahrcr.cz
Vydavatel neodpovídá za věcný obsah inzerátů
MK ČR E 17303
TEXT: RED / FOTO: ARCHIV
„O

Podobné dokumenty

Svobodné újezdské listy č.1

Svobodné újezdské listy č.1 a když přišla domů, zeptala se mě mailem jakou mám pracovní dobu). A třetí skupina komunikuje zásadně jen „esemeskama.“! Zpravodaj pomocí SMS je další možná varianta. 1x za měsíc by nám přišla SMS ...

Více

Údržba trvalých travních porostů v marginálních podmínkách

Údržba trvalých travních porostů v marginálních podmínkách Jedná se o ménì pøíznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními - obecnì oznaèované jako LFA (less favoured Ve vyspìlých evropských státech je kladen dùraz na areas). mimoprodukèní zamìøení zem...

Více