BEFFA - Rigips.cz

Transkript

BEFFA - Rigips.cz
BEFFA podpoří energeticky výjimečné stavby
Tisková zpráva
Praha, 14. 3. 2012 - Dne 14. března startuje první ročník Building Efficiency Awards (BEFFA),
mezinárodní soutěže moderních stavebních projektů s výjimečnou energetickou, konstrukční
a architektonickou hodnotou. Odborným garantem soutěže BEFFA je Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta
stavební.
Stavebně
unikátní
projekty
můžete
přihlásit
do
krajských
kol
soutěže
do 30. června 2012.
„Hlavním smyslem soutěže je především snaha zviditelnit současné unikátní architektonické projekty
a více je tak přiblížit širší veřejnosti. Energetickými kritérii hodnocení se snažíme poukázat na jejich
důležitost pro současnou i budoucí architekturu. Jedním z dílčích cílů soutěže je tak i podpora cílů
evropské směrnice 20-20-20 o energetické náročnosti budov,“ říká předseda poroty a zástupce
odborného garanta soutěže Jiří Hirš.
Energetická směrnice 20-20-20 představuje pro země EU závazek snížit do roku 2020 emise skleníkových
plynů i celkovou spotřebu energie alespoň o 20 % a dále cíl dosáhnout k tomuto datu alespoň 20%
podílu energie dosažené z obnovitelných zdrojů.
Do Building Efficiency Awards 2012 je možné přihlásit stavby zrealizované na území České republiky
a Slovenska v době od 1. ledna 2010 do 30. června 2012. Soutěž probíhá ve dvou fázích. První kolo
na regionální úrovni se bude konat ve vybraných kategoriích ve všech českých a slovenských krajích.
V této fázi můžete přihlásit energeticky či architektonicky výjimečné projekty v kategoriích rodinné
a bytové domy, nebytové budovy anebo rekonstrukce (bytové i nebytové). Regionální vítězové pak
postoupí do mezinárodního česko-slovenského kola, ze kterého v listopadu vzejdou celkoví vítězové
v každé kategorii.
Finálového kola se budou moci ve zvláštní kategorii účastnit také studentské stavební projekty
přihlášené do 30. června 2012. U nich však není podmínkou přihlášení jejich realizace. Kromě těchto
projektů budou ve finálovém kole zvlášť hodnoceny také dřevostavby přihlášené do kterékoli kategorie
krajského kola. Více o podmínkách lze nalézt na webu soutěže – www.beffa.eu.
Generálním partnerem soutěže BEFFA je skupina Saint-Gobain a její společnosti Isover, Rigips a Weber.
Skupina Saint-Gobain patří mezi 100 největších světových korporací, působící v 64 zemích světa. Jako
celosvětový lídr v oblasti bydlení a stavebnictví navrhuje, vyrábí a dodává stavební materiály
a inovativní řešení směřující ke komfortnímu bydlení. „Jedná se o ucelený koncept, jak pro novostavby,
tak pro rekonstrukce stávajících objektů, směřující k výraznému snížení jejich energetické náročnosti,
lepším akustickým parametrům, trvale vysoké kvalitě vnitřního prostředí a vyšší požární bezpečnosti
staveb. A to vše za optimálních investičních a provozních nákladů garantovaných po celou dobu
životnosti. Soutěž BEFFA je postavena na stejných principech, proto jsme ji velmi rádi podpořili,“ říká
zástupce generálního partnera, obchodní a marketingový ředitel divize Isover Libor Urbášek.
Kontakt: Silvia Hudáčková, Heretic PR, [email protected], +420 722 224 288