řešení

Transkript

řešení
UNILEVER
NESTLÉ
SARA LEE
Signal
Knorr
Algida
Dove
Hellmanns
Lipton
Rexona
Axe
Orion
Nescafe
Friskies
Bon Pari
Maggi
Douwe
Egberts
Pickwick
PROCTER 
GAMBLE
Puma
Tide Gillete
Oral-B
MaxFaktor
Camay
ALTRIA
GROUP a
KRAFT
FOODS
Opavia
Petra
Kozel
Figaro
Milka
Marlboro
Start
Pilsner
Urquell
COCACOLA
Bonaqua
Coca-Cola
Fanta
RINGIER
Blesk
ABC
Sport
Reflex
EMPRESA
MEDIA
Instinkt
Týden
DANONE
Actimel
Dobrá
máma
Activia
Vitalinea
Přiřaďte značky k jednotlivým nadnárodním společnostem:
Opavia, Bonaqua, Signal, Puma, Douwe Egberts, Coca-Cola, Blesk, Instinkt, Petra, Orion, Actimel, Nescafe,
Knorr, Kozel, Fanta, Friskies, Tide Gillete, Bon Pari, Týden, Algida, Figaro, Dove, Dobrá máma, Oral-B, ABC,
Hellmanns, Milka, MaxFaktor, Lipton, Rexona, Marlboro, Pickwick, Activia, Sport, Maggi, Start, Pilsner
Urquell, Camay, Reflex, Axe, Vitalinea
Důležité pojmy:
HOLDINGOVÁ SPOLEČNOST Holding (zkráceně: hld., Hld., Hld) neboli koncern je sdružení obchodních společností, z nichž jedna společnost ostatní společnosti řídí.
Holdingová společnost neboli mateřská společnost je obchodní společnost, která stojí na špici holdingu a ovládá dceřiné společnosti.
Příklad – v ČR např. Škoda Holding; ve světě např. British Petroleum Company
FÚZE slučování (splynutí) dvou či více firem respektive obchodních společností (obecně podnikatelských subjektů) do jednoho celku
Příklad - fúze automobilek Daimler a Chrysler nebo fúze společnosti IBM, výrobce počítačů se společností Lotus, společností zabývající se výrobou softwaru nebo fuze firem
Porsche a Volkswagen
AKVIZICE –
právní i ekonomické spojení (převzetí) podniků – např. převzetí společnosti Yahoo Microsoftem
AKCIE A DIVIDENDA akcie = cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionář má různá práva. Např. je
oprávněn podílet se na zisku společnosti formou dividendy a účastnit se na řízení společnosti mimo jiné tím, že je oprávněn hlasovat na valné hromadě, případně se podílet na
likvidačním zůstatku společnosti v případě likvidace. Za závazky společnosti akcionáři neručí.
dividenda = peněžité plnění akciových společností vyplácené akcionářům podle rozhodnutí valné hromady: Vyplácí se majitelům akcií podle rozhodného dne jejich držení.
Vyjadřuje se zpravidla pevnou částkou na akcii. Ideální představa investorů je, že výše dividendy závisí především na zisku akciové společnosti po zaplacení daní, ale dividendu
může vyplácet i společnost momentálně bez zisku, nebo naopak i společnost v zisku nemusí vyplácet žádné.