Katalog 2007

Transkript

Katalog 2007
Katalog okresní výstavy
králíků, drůbeže a holubů,
se speciálkou klubu chovatelů
českých hus a morčat.
22. – 23. září 2007
Vážení návštěvníci, milí hosté,
Vítáme Vás na naší okresní výstavě drobného zvířectva.
Tak jako každý rok, chceme ukázat široké veřejnosti drobnou, ale důležitou práci našich chovatelů.
Chovatelství není jen koníčkem, ale má velký přínos pro celou naši společnost.
V letošním roce jsme se snažili vylepšit naše chovatelské zázemí, máme novou kuchyň, vymalované
přízemí, natřené dveře, atd. Ještě nás čeká spousta práce, ale budeme se snažit ho stále vylepšovat, aby
se návštěvníkům u nás líbilo a byli tu spokojeni.
Naše ZO Třebechovice pod Orebem má v současné době 25 členů z toho jsou čtyři členové
mladými chovateli. Výstavy pořádáme pravidelně každý rok a snažíme se zapojit do našich řad i další
zájemce o tuto činnost. Máte-li zájem o chovatelství, rádi Vás mezi sebou přivítáme.
Všem návštěvníkům přejeme příjemné chvíle prožité mezi námi a vystavovatelům další úspěchy
při šlechtění. Pokud se Vám u nás líbilo, těšíme se na shledání i v příštím roce.
Výstavní výbor :
Předseda
Pavelka Miroslav
Místopředseda
Jednatel
Pokladník
Hospodář
Vohralík Milan
Tomáš Bohumír
Bašová Marie
Moravec Václav
Prodej zvířat
Garanti expozic
Králíci
Drůbež
Holubi
Tomáš Bohumír
Bartoš Jiří, Bastl Martin, Richter Petr
Baše Zdeněk
Horák Ivan
Veterinární dozor
MVDr. Jiří Dokulil
Vystavená zvířata posuzovali delegovaní posuzovatelé :
Králíky
Kalous Zdeněk, Kotyza Milan, Vacek Jiří, Charvát Jaroslav, Livora Petr
Holuby
Jirků Karel, Svobodová Jana
Drůbež
Hančaryk Miroslav, Bayer Jaroslav
Vysvětlivky :
Samec
1.0
Samice
0.1
Kolekce K a druh na př: K3 – tříčlenná kolekce
Mladý chovatel
MCH
Naše organizace má rovněž své internetové stránky na adrese :
www.chovatele.wz.cz
Králíci
č.kl. Pohlaví PU
LU
Kol.
Ocenění
Cena
Chovatel
1.
2.
3.
4.
Belgický obr divoce zbarvený
1.0
C 1 – 7
57 – 1
1.0
C 1 – 7
57 – 2
1.0
C 1 – 7
57 – 3
0.1
C 1 – 7
57 – 7
K
K
K
K
4
4
4
4
95.0
94.0
94.0
94.0
ČC
880.880.880.377.0 880.-
Červinka
Červinka
Červinka
Červinka
5.
6.
7.
8.
Belgický obr železitý
0.1
C 1 – 7
S –
0.1
C 1 – 7
S –
0.1
C 1 – 7
S –
1.0
C 1 – 7
S –
K
K
K
K
4
4
4
4
94.5
94.5
94.5
95.5
POHÁR I
379.0
Filipi
Filipi
Filipi
Filipi
9.
10.
11.
12.
Francouzský
1.0
C 2 –
1.0
C 2 –
1.0
C 2 –
0.1
C 2 –
divoce zbarvený
52 – 1
K 4
52 – 2
K 4
52 – 3
K 4
52 – 8
K 4
NKL
93.5
93.0
94.0
0.0
Kopecký
Kopecký
Kopecký
Kopecký
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Moravský modrý
1.0
C 2 – 7
1.0
C 2 – 7
1.0
C 2 – 7
0.1
C 2 – 7
1.0
C 3 – 7
1.0
C 3 – 7
0.1
C 3 – 7
0.1
C 3 – 7
52
52
52
52
52
52
52
52
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Velký
0.1
0.1
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
beran
7
7
7
7
–
–
–
–
–
–
–
–
303
301
302
300
15
16
17
19
9
10
12
14
světlý stříbřitý
C 2 – 7
P – 60
C 2 – 7
P – 61
C 3 – 7
P – 2414
C 3 – 7
P – 2415
C 4 – 7
P – 2416
C 4 – 7
P – 2417
C 4 – 7
P – 2418
C 4 – 7
P – 2419
C 4 – 7
P – 2420
C 4 – 7
P – 2421
C 4 – 7
P – 2422
C 4 – 7
P – 2423
C 2 – 7
S – 256
C 2 – 7
S – 258
C 2 – 7
S – 261
C 2 – 7
S – 262
C 3 – 7
52 – 113
C 3 – 7
52 – 114
C 3 – 7
52 – 115
C 3 – 7
52 – 116
C 2 – 7
52 – 51
C 2 – 7
52 – 52
C 2 – 7
52 – 53
C 2 – 7
52 – 54
C 3 – 7
52 – 98
C 3 – 7
52 – 99
C 3 – 7
52 – 101
C 3 – 7
52 – 103
Petr
Petr
Petr
Petr
Ladislav
Ladislav
Ladislav
Ladislav
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
K
K
K
K
K
K
K
K
4
4
4
4
4
4
4
4
93.0
93.0
N
92.0
92.0
92.0
93.5
94.0
385.385.385.0.0
385.330.330.440.371.5 440.-
Veselý Miroslav
Veselý Miroslav
Veselý Miroslav
Veselý Miroslav
Schejbal Vladimír
Schejbal Vladimír
Schejbal Vladimír
Schejbal Vladimír
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
J
K
K
K
2+2
2+2
2+2
2+2
4
4
4
4
4
4
4
4
2+2
2+2
2+2
2+2
4
4
4
4
4
4
4
4
94.5
93.5
95.0
95.0
94.0
93.0
93.5
94.0
94.0
Nd.
93.0
93.0
93.5
94.0
94.0
93.5
93.5
93.5
94.0
94.0
92.0
93.5
93.5
93.5
93.5
93.0
93.0
93.0
ČC
Deml Jiří
Deml Jiří
Deml Jiří
Deml Jiří
Deml Jiří
Deml Jiří
Deml Jiří
Deml Jiří
Deml Jiří
Deml Jiří
Deml Jiří
Deml Jiří
Kraus Josef
Kraus Josef
Kraus Josef
Kraus Josef
Šulc Jiří
Šulc Jiří
Šulc Jiří
Šulc Jiří
Rejman Jan
Rejman Jan
Rejman Jan
Rejman Jan
Trnka Josef
Trnka Josef
Trnka Josef
Trnka Josef
3
3
3
378.0
374.5
0.0
375.0
ČC
385.385.385.-
375.0
372.5
275.275.275.279.0 275.-
Činčila velká
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
0.1
C 12 – 6
0.1
C 12 – 6
1.0
C 1 – 7
0.1
C 1 – 7
0.1
C 12 – 6
0.1
C 1 – 7
1.0
C 2 – 7
1.0
C 4 – 7
1.0
C 4 – 7
0.1
C 4 – 7
0.1
C 4 – 7
0.1
C 4 – 7
1.0
C 4 – 7
0.1
C 4 – 7
0.1
C 4 – 7
0.1
C 4 – 7
1.0
C 4 – 6
1.0
C 6 – 5
1.0
C 7 – 4
0.1
C 1 – 5
1.0
C 4 – 7
0.1
C 4 – 7
1.0
C 4 – 7
1.0
C 4 – 7
1.0
C 1 – 7
1.0
C 3 – 7
0.1
C 2 – 7
0.1
C 4 – 7
Vídeňský modrý
1.0
C 3 – 7
1.0
C 3 – 7
0.1
C 3 – 7
0.1
C 3 – 7
0.1
C 1 – 7
1.0
C 3 – 7
0.1
C 3 – 7
0.1
C 3 – 7
0.1
C 3 – 7
1.0
C 1 – 7
1.0
C 1 – 7
0.1
C 1 – 7
0.1
C 1 – 7
1.0
C 2 – 7
1.0
C 2 – 7
0.1
C 2 – 7
0.1
C 2 – 7
0.1
C 1 – 7
0.1
C 1 – 7
0.1
C 1 – 7
0.1
C 1 – 7
1.0
C 4 – 7
0.1
C 4 – 7
0.1
C 4 – 7
0.1
C 4 – 7
0.1
C 2 – 7
1.0
C 5 – 7
1.0
C 5 – 7
1.0
C 5 – 7
0.1
C 5 – 7
0.1
C 5 – 7
0.1
C 5 – 7
0.1
C 5 – 7
NED
NED
52 – 87
52 – 88
52 – 2
52 – 4
52 – 94
52 – 7
52 – 13
52 – 32
S – 3208
S – 3209
S – 3210
S – 3212
S – 3645
S – 3646
S – 3647
S – 3648
S – 33109
S – 3650
S – 34190
S – 30117
S – 33160
S – 33161
S – 3447
S – 3448
S – 3035
S – 30283
S – 30118
S – 3640
K 2+2
K 2+2
K 2+2
K 2+2
J
J
J
J
K 4
K 4
K 4
K 4
K 4
K 4
K 4
K 4
Chs
Chs
Chs
Chs
K 2+2
K 2+2
K 2+2
K 2+2
J
J
J
J
93.5
91.0
93.0
92.0
94.0
92.0
Mdb
Nekl
93.5
94.5
93.5
94.0
95.0
94.0
93.5
94.0
95.5
95.0
95.0
94.5
94.0
94.0
95.0
94.0
94.5
MNDs
Mdb
Mvd
52 – 50
52 – 51
52 – 52
52 – 53
51 – 3
S – 511
S – 514
S – 523
S – 524
52 – 11
52 – 12
52 – 14
52 – 15
52 – 17
52 – 19
52 – 21
52 – 22
52 – 3
52 – 4
52 – 5
52 – 8
52 – 24
52 – 25
52 – 26
52 – 27
52 – 9
52 – 30
52 – 31
52 – 32
52 – 33
52 – 34
52 – 35
52 – 36
K
K
K
K
J
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
J
J
J
J
J
J
J
J
94.0
93.0
94.0
93.0 374.0
92.5
94.5 POHÁR II 385
94.0
385.95.5
95.0 379.0
94.0
92.0
92.5
93.0 371.5
92.0
330.91.0
330.92.0
330.94.0 369.0 330.93.0
385.92.0
385.92.0
385.92.5 369.5 385.91.0
275.92.5
275.92.0
275.Vyl. 0.0
275.Mvd
385.Mdb
Mdb
Mdb
275.Mdb
275.Mdb
275.Mvd
275.Mdb
275.-
4
4
4
4
2+2
2+2
2+2
2+2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
369.5
385.352.352.308.-
375.5
376.5
ČC
380.0
ČC
377.0
Bastl Martin
Bastl Martin
Horák Ivan
Horák Ivan
Horák Ivan
Horák Ivan
Horák Ivan
Horák Ivan
Horák Ivan
Horák Ivan
Richter Petr
Richter Petr
Richter Petr
Richter Petr
Richter Petr
Richter Petr
Richter Petr
Richter Petr
Richter Petr
Richter Petr
Richter Petr
Richter Petr
Bartoš Jiří
Bartoš Jiří
Bartoš Jiří
Bartoš Jiří
Bartoš Jiří
Bartoš Jiří
Bartoš Jiří
Bartoš Jiří
Dostál Jan
Dostál Jan
Dostál Jan
Dostál Jan
Dostál Jan
Hofman Ladislav
Hofman Ladislav
Hofman Ladislav
Hofman Ladislav
Samek Miloš
Samek Miloš
Samek Miloš
Samek Miloš
Samek Miloš
Samek Miloš
Samek Miloš
Samek Miloš
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
112.
113.
114.
115.
Vídeňský černý
0.1
C 3 – 7
0.1
C 3 – 7
0.1
C 3 – 7
0.1
C 3 – 7
S
S
S
S
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
Vídeňský šedý
1.0
C 2 – 7
1.0
C 2 – 7
1.0
C 2 – 7
0.1
C 2 – 7
1.0
C 4 – 7
1.0
C 4 – 7
0.1
C 4 – 7
0.1
C 4 – 7
1.0
C 2 – 7
0.1
C 2 – 7
0.1
C 4 – 7
0.1
C 4 – 7
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
128.
129.
Hototský bílý
0.1
C 4 – 7
1.0
C 2 – 7
57 – 1
S – 40
J
J
Mvd
Mvd
Vaník Jan MUDr.
Vaník Jan MUDr.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
Český
1.0
0.1
1.0
1.0
1.0
0.1
0.1
0.1
52
52
52
52
52
52
52
52
J
J
K
K
K
K
J
J
93.5
93.5
93.5
94.5
94.0
93.5
Mvd
Mvd
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
Novozélandský červený
1.0
C 2 – 7
S – 6136
1.0
C 2 – 7
S – 6137
1.0
C 2 – 7
S – 6101
1.0
C 2 – 7
S – 6102
0.1
C 12 – 6
52 – 124
0.1
C 12 – 6
52 – 125
0.1
C 1 – 7
52 – 5
0.1
C 1 – 7
52 – 7
1.0
C 2 – 7
52 – 17
1.0
C 2 – 7
52 – 21
0.1
C 2 – 7
52 – 22
0.1
C 2 – 7
52 – 16
1.0
C 11 – 6
52 – 110
1.0
C 11 – 6
52 – 111
1.0
C 11 – 6
52 – 113
0.1
C 11 – 6
52 – 115
1.0
C 3 – 7
S – 092
0.1
C 3 – 7
S – 094
1.0
C 3 – 7
S – 534
0.1
C 3 – 7
S – 535
0.1
C 1 – 7
S – 079
0.1
C 1 – 7
S – 080
1.0
C 1 – 7
S – 082
0.1
C 1 – 7
S – 083
0.1
C 4 – 7
S – 0123
0.1
C 1 – 7
S – 538
1.0
C 1 – 7
S – 081
1.0
C 1 – 7
S – 100
1.0
C 3 – 6
S – 053
1.0
C 1 – 6
52 – 33
albín
C 1 –
C 1 –
C 1 –
C 1 –
C 1 –
C 1 –
C 4 –
C 4 –
5
6
7
7
7
7
7
7
–
–
–
–
118
119
111
112
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
31
32
33
38
13
14
15
16
34
37
42
43
1
2
1
4
5
7
8
9
K
K
K
K
2+2
2+2
2+2
2+2
Nds
94.5
95.0
94.5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
4
4
4
4
4
4
4
4
2+2
2+2
2+2
2+2
94.5
94.5
94.5
94.5
91.0
93.0
93.0
93.0
94.5
94.5
93.5
93.5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
J
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
J
J
J
J
J
J
4
4
4
4
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
3
3
3
4
4
4
4
2+2
2+2
2+2
2+2
4
4
4
4
93.5
93.0
93.0
93.5
93.0
93.0
93.5
93.5
93.5
92.5
93.0
Mvd
93.5
92.0
94.0
93.0
94.0
93.5
93.0
93.0
94.5
95.0
94.0
94.0
Mdb
93.5
92.0
93.0
93.5
92.0
0.0
385.385.385.385.-
ČC
370.0
376.0
375.5
373.0
385.373.0
352.352.279.0 385.308.308.308.330.373.5
ČC
Ondřej
Ondřej
Ondřej
Ondřej
Pojezdala Vendelín
Pojezdala Vendelín
Pojezdala Vendelín
Pojezdala Vendelín
Koucký Jiří
Koucký Jiří
Koucký Jiří
Koucký Jiří
Pojezdala Vendelín
Pojezdala Vendelín
Pojezdala Vendelín
Pojezdala Vendelín
378.0
372.5
Hofman
Hofman
Hofman
Hofman
330.-
377.5
220.440.330.275.-
Pavelka
Pavelka
Pavelka
Pavelka
Pavelka
Pavelka
Pavelka
Pavelka
Baťka Vladimír
Baťka Vladimír
Baťka Vladimír
Baťka Vladimír
Horáková Lenka
Horáková Lenka
Horáková Lenka
Horáková Lenka
Horáková Lenka
Horáková Lenka
Horáková Lenka
Horáková Lenka
Záruba Antonín
Záruba Antonín
Záruba Antonín
Záruba Antonín
Růžička Václav
Růžička Václav
Růžička Václav
Růžička Václav
Růžička Václav
Růžička Václav
Růžička Václav
Růžička Václav
Růžička Václav
Růžička Václav
Růžička Václav
Růžička Václav
Schejbal Josef MCH
Schejbal Josef MCH
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.1
0.1
0.1
1.0
1.0
1.0
0.1
1.0
1.0
1.0
1.0
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
2
2
2
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
91.5
92.5
90.0
Nkl
91.0
92.5
92.5
93.5
93.0
92.0
93.0
93.0
92.5
92.0
93.0
93.5
93.5
Novozélandský bílý
1.0
C 2 – 7
S – 280
1.0
C 2 – 7
S – 282
0.1
C 2 – 7
S – 285
0.1
C 2 – 7
S – 290
0.1
C 1 – 7
P – 46
0.1
C 1 – 7
P – 47
0.1
C 1 – 7
P – 52
0.1
C 1 – 7
P – 53
1.0
2.6.12
T 273
1.0
C 11 – 6
52 – 54
1.0
C 2 – 6
52 – 7
0.1
C 5 – 5
52 – 14
1.0
C 2 – 7
52 – 15
0.1
C 2 – 7
52 – 16
1.0
C 2 – 7
52 – 20
0.1
C 2 – 7
52 – 24
0.1
C 1 – 7
52 – 11
K 2+2
K 2+2
K 2+2
K 2+2
K 2+2
K 2+2
K 2+2
K 2+2
Chs
Chs
Chs
Chs
K 2+2
K 2+2
K 2+2
K 2+2
J
94.0
93.5
94.5
94.0
95.0
95.0
94.5
94.5
95.5
94.0
Vyl.
93.5
94.0
93.5
94.0
93.0
93.5
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
Kalifornský
1.0
C 3 – 7
1.0
C 3 – 7
0.1
C 3 – 7
0.1
C 3 – 7
1.0
C 1 – 7
1.0
C 3 – 7
1.0
C 3 – 7
1.0
C 3 – 7
1.0
C 3 – 7
0.1
C 3 – 7
1.0
C 12 – 6
1.0
C 12 – 6
0.1
C 12 – 6
1.0
C 2 – 7
0.1
C 2 – 7
0.1
C 2 – 7
1.0
C 3 – 7
4
4
4
4
60 – 75
K
K
K
K
J
K
K
K
K
J
K
K
K
K
K
K
J
93.5
93.0
93.5
Vyl.
90.5
92.0
92.5
93.0
93.0
92.0
NED
NED
NED
NED
NED
NED
93.5
330.- Jirsák Josef
330.- Jirsák Josef
330.- Jirsák Josef
0.0
Jirsák Josef
253.- Vosáhlo Josef
286.- Valášek Jiří
286.- Valášek Jiří
286.- Valášek Jiří
370.5 286.- Valášek Jiří
Valášek Jiří
Valenta Karel
Valenta Karel
Valenta Karel
Valenta Karel
Valenta Karel
Valenta Karel
275.- Rosenbaum Václav
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
Japonský
1.0
C 4
1.0
C 4
0.1
C 4
0.1
C 4
1.0
C 4
1.0
C 4
0.1
C 4
S
S
S
S
S
S
S
K
K
K
K
K
K
K
4
4
4
4
3
3
3
93.5
93.0
93.0
94.5
93.0
93.0
93.5
ČC
–
–
–
–
–
–
–
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
44
24
25
26
27
29
30
31
32
62
63
64
65
84
85
86
87
–
–
–
–
–
–
–
38
39
41
42
4
48
49
50
51
52
23
24
25
26
27
28
33
J
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
0.0
371.5
370.5
ČC
372.0
376.0
POHÁR
379.0
0.0
374.5
374.0
279.5
275.275.275.275.275.275.-
Schejbal Josef
Schejbal Josef
Schejbal Josef
Schejbal Josef
Schejbal Josef
Schejbal Josef
Schejbal Josef
Schejbal Josef
Schejbal Josef
Grim Miroslav
Grim Miroslav
Grim Miroslav
Grim Miroslav
Veselý Jan MCH
Veselý Jan MCH
Veselý Jan MCH
Veselý Jan MCH
385.- Hájek Antonín
385.- Hájek Antonín
Hájek Antonín
Hájek Antonín
III
Javůrek Ladislav
Javůrek Ladislav
440.- Javůrek Ladislav
Javůrek Ladislav
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
385.- Vohralík Milan
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
Bartoň
Bartoň
Bartoň
Bartoň
Bartoň
Bartoň
Bartoň
Petr
Petr
Petr
Petr
Petr
Petr
Petr
226.
227.
228.
229.
Český
1.0
1.0
0.1
0.1
strakáč černý
C 7 – 6
60
C 2 – 7
60
C 3 – 7
60
C 3 – 7
60
230.
231.
232.
233.
Durynský
1.0
C 4
1.0
C 4
0.1
C 4
0.1
C 4
–
–
–
–
7
7
7
7
52
52
52
52
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
Zaječí
1.0
C
0.1
C
0.1
C
1.0
C
0.1
C
1.0
C
0.1
C
–
–
–
–
–
–
–
4
7
7
7
7
7
7
S
S
S
S
S
S
S
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
Český
0.1
0.1
1.0
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
249.
250.
251.
252.
Stříbřitý
1.0
C 2
1.0
C 2
0.1
C 2
0.1
C 2
malý žlutý
– 7
S –
– 7
S –
– 7
S –
– 7
S –
253.
254.
255.
256.
2
3
3
3
3
4
4
červený
C 4 – 7
C 4 – 7
C 4 – 7
C 4 – 7
C 4 – 7
C 4 – 7
C 4 – 7
C 4 – 7
–
–
–
–
66
4
6
7
J
J
J
J
–
–
–
–
2
3
4
5
K
K
K
K
15
19
20
22
23
30
31
J
K
K
K
K
J
J
–
–
–
–
–
–
–
52
52
52
52
52
52
52
52
4
4
4
4
2+2
2+2
2+2
2+2
93.0
94.0
93.5
93.5
95.0
93.5
94.5
95.0
95.0
NED
Mvd
306.306.306.306.-
Rosenbaum
Rosenbaum
Rosenbaum
Rosenbaum
Rejman
Rejman
Rejman
Rejman
374.0
Jan
Jan
Jan
Jan
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
Miroslav
ČC
378.0
Václav
Václav
Václav
Václav
Pavelka
Pavelka
Pavelka
Pavelka
Pavelka
Pavelka
Pavelka
17
22
24
25
12
13
15
16
K
K
K
K
K
K
K
K
2+2
2+2
2+2
2+2
4
4
4
4
94.0 POHÁR MCH 275 Hájek Lukáš MCH
94.0
275.- Hájek Lukáš MCH
93.5
Hájek Lukáš MCH
93.5 375.0
Hájek Lukáš MCH
94.5
Hájek Lukáš MCH
94.0
275.- Hájek Lukáš MCH
93.5
Hájek Lukáš MCH
91.0 373.0 275.- Hájek Lukáš MCH
100
101
102
103
K
K
K
K
4
4
4
4
93.5
94.0
94.5
93.5
ČC
330.330.330.375.5 330.-
Charvát
Charvát
Charvát
Charvát
Zdeněk
Zdeněk
Zdeněk
Zdeněk
Stříbřitý
1.0
C 1
1.0
C 1
1.0
C 1
0.1
C 1
malý divoce zbarvený
– 7
S – 130
K
– 7
S – 131
K
– 7
S – 136
K
– 7
S – 137
K
4
4
4
4
94.5
94.5
94.0
93.5
ČC
Krejcar
Krejcar
Krejcar
Krejcar
František
František
František
František
257.
258.
259.
260.
Stříbřitý
1.0
C 4
0.1
C 4
0.1
C 4
0.1
C 4
malý modrý
– 7
S –
– 7
S –
– 7
S –
– 7
S –
124
125
126
127
94.0
93.5
94.0
93.0
ČC
261.
262.
263.
264.
Stříbřitý
1.0
C 4
1.0
C 4
1.0
C 4
0.1
C 4
malý havanovitý
– 7
S – 100
– 7
S – 101
– 7
S – 102
– 7
S – 105
93.5
93.0
92.0
93.0
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
Holandský
0.1
C 3
0.1
C 3
0.1
C 3
0.1
C 3
1.0
C 4
1.0
C 3
0.1
C 3
0.1
C 3
černý
– 7
– 7
– 7
– 7
– 6
– 7
– 7
– 7
52
52
52
52
60
60
60
60
–
–
–
–
–
–
–
–
Vyl.
Mvd
Mvd
Vyl.
–
–
–
–
–
–
–
–
6
7
8
9
5
1
2
3
K
K
K
K
J
K
K
K
4
4
4
4
3
3
3
93.5
Vyl.
92.5
93.5
93.0
Nekl
91.0
93.0
376.5
374.5
Šolc
Šolc
Šolc
Šolc
Josef
Josef
Josef
Josef
ml.
ml.
ml.
ml.
371.5
Šolc
Šolc
Šolc
Šolc
Josef
Josef
Josef
Josef
st.
st.
st.
st.
0.0
0.0
220.- Schejbal Vladimír
Schejbal Vladimír
220.- Schejbal Vladimír
Schejbal Vladimír
198.- Rosenbaum Václav
198.- Rosenbaum Václav
220.- Rosenbaum Václav
Rosenbaum Václav
273.
Holandský modrý
C 3 – 7
60 – 5
J
274.
275.
276.
277.
Holandský želvovinový
1.0
C 5 – 7
7 – K
0.1
C 5 – 7
9 – K
0.1
C 5 – 7
10 – K
0.1
C 5 – 7
11 – K
K
K
K
K
278.
Zakrslý beran divoce zbarvený
1.0
C 5 – 6
S – 82
J
279.
280.
281.
282.
283.
Zakrslý
1.0
C
1.0
C
1.0
C
1.0
C
1.0
C
beran černý
3 – 7
52
3 – 7
52
3 – 7
52
3 – 7
52
2 – 7
52
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
Zakrslý
1.0
C
1.0
C
0.1
C
0.1
C
1.0
C
1.0
C
1.0
C
0.1
C
beran činčilový
2 – 6
S – 1
3 – 7
52 – 1
3 – 7
52 – 2
3 – 7
52 – 3
5 – 7
52 – 5
5 – 7
52 – 8
5 – 7
52 – 9
5 – 7
52 – 10
J
K
K
K
K
K
K
K
292.
293.
294.
295.
296.
Zakrslý
1.0
C
1.0
C
1.0
C
0.1
C
0.1
C
beran perlový
4 – 7
52 –
4 – 7
52 –
4 – 7
52 –
4 – 7
52 –
3 – 7
52 –
K
K
K
K
J
4
4
4
4
93.0
90.0
94.5
93.0
93.0
K
K
K
K
4
4
4
4
NED
NED
NED
NED
–
–
–
–
–
3
4
5
6
2
5
6
7
9
4
K
K
K
K
J
4
4
4
4
92.5
Rosenbaum Václav
92.5
92.0
92.0
92.5
Bradna
Bradna
Bradna
Bradna
369.0
91.5
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
Vladimír
Vladimír
Vladimír
Vladimír
275.- Poříz Jindřich st.
92.5
93.0
93.0
93.5
Vyl
Dostál
Dostál
Dostál
372.0
Dostál
165.- Dostál
NED
93.0
91.5
Vyl.
Vyl.
93.0
92.5
93.0
198.165.110.110.198.198.-
0.0
0.0
Bartoš
Bartoš
Bartoš
Bartoš
Bartoš
Bartoš
Bartoš
Bartoš
Ondřej
Ondřej
Ondřej
Ondřej
Ondřej
David
David
David
David
David
David
David
David
Dostálová
Dostálová
ČC
Dostálová
370.5
Dostálová
220.- Dostálová
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
Simona
Simona
Simona
Simona
Simona
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
Zakrslý hototský bílý
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
Zakrslý
1.0
C
1.0
C
1.0
C
0.1
C
ruský černý
5 – 7
52
5 – 7
52
5 – 7
52
5 – 7
52
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
Zakrslý
0.1
C
0.1
C
0.1
C
0.1
C
1.0
C
1.0
C
1.0
C
0.1
C
1.0
C
0.1
C
japonský
4 – 7
4 – 7
4 – 7
4 – 7
4 – 7
4 – 7
4 – 7
4 – 7
11 – 6
11 – 6
315.
316.
317.
318.
Castorex
1.0
C 2
1.0
C 2
0.1
C 2
0.1
C 2
–
–
–
–
7
7
7
7
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
–
–
–
–
57
57
57
57
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
2
3
4
201
202
204
208
205
206
207
209
209
210
–
–
–
–
24
25
26
29
K 3
K 3
K 3
NED
92.5
92.5
92.5
K
K
K
K
K
K
K
K
J
J
4
4
4
4
4
4
4
4
92.5
92.0
92.0
93.5
93.0
93.5
92.0
93.5
93.5
94.0
K
K
K
K
4
4
4
4
92.5
94.5
92.5
94.0
Marek
Marek
Marek
Marek
Václav
Václav
Václav
Václav
Urban Miroslav
121.- Urban Miroslav
121.- Urban Miroslav
277.5 121.- Urban Miroslav
370.0
372.0
Bartoňová
Bartoňová
Bartoňová
Bartoňová
Bartoňová
Bartoňová
Bartoňová
Bartoňová
Bartoňová
Bartoňová
Kristýna
Kristýna
Kristýna
Kristýna
Kristýna
Kristýna
Kristýna
Kristýna
Kristýna
Kristýna
440.- Marek Václav
440.- Marek Václav
Marek Václav
373.5
Marek Václav
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
1.0
1.0
1.0
1.0
0.1
0.1
0.1
1.0
1.0
1.0
0.1
0.1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
331.
332.
333.
334.
Rex dalmatinský strakáč
1.0
C 2 – 7
S – 18
1.0
C 2 – 7
S – 19
0.1
C 4 – 7
S – 35
0.1
C 4 – 7
S – 36
335.
336.
337.
338.
Zakrslý
0.1
C
0.1
C
0.1
C
0.1
C
Rex
4 –
4 –
4 –
4 –
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
K
K
K
K
K
K
K
4
4
4
4
3
3
3
K
K
K
K
K
K
K
K
dalmatinský strakáč
7
52 – 3
K
7
52 – 4
K
7
52 – 5
K
7
52 – 6
K
440.440.440.373.5 440.440.440.278.5 440.-
4
4
4
4
92.0
94.0
94.0
93.5
93.5
92.5
92.5
NED
93.0
93.5
93.0
94.0
Bohumír
Bohumír
Bohumír
Bohumír
Bohumír
Bohumír
Bohumír
Bohumír
Bohumír
440.- Bohumír
440.- Bohumír
373.5
Bohumír
Tomáš
Tomáš
Tomáš
Tomáš
Tomáš
Tomáš
Tomáš
Tomáš
Tomáš
Tomáš
Tomáš
Tomáš
4
4
4
4
95.0
94.0
93.0
93.5
ČC
Tomáš
Tomáš
Tomáš
Tomáš
385.385.330.375.5 330.-
havanovitý
4
92.5
4
92.5
4
92.5
4
93.0 370.5
Bohumír
Bohumír
Bohumír
Bohumír
Dostálová
Dostálová
Dostálová
Dostálová
Simona
Simona
Simona
Simona
DODATEK
339.
340.
Činčila velká
0.1
C 1 – 7
0.1
C 2 – 7
52 – 8
52 – 11
J
J
94.0
93.5
341.
342.
Novozélandský červený
0.1
C 4 – 7
52 – 43
0.1
C 4 – 7
52 – 44
J
J
Mvd
Mvd
343.
Zakrslý Japonský černobílý
1.0
C 3 – 7
J
93.5
Horák Ivan
Horák Ivan
308.- Horáková Lenka
308.- Horáková Lenka
Bartoňová Kristýna MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
Holubi
č.kl.
Plemeno
Kolekce
Ocenění
93
93
94
94
95
1.
2.
3.
4.
5.
Český
Český
Český
Český
Český
bublák
bublák
bublák
bublák
bublák
bílý
bílý
bílý
bílý
bílý
K
K
K
K
K
6.
7.
8.
9.
Český
Český
Český
Český
bublák
bublák
bublák
bublák
bílý
bílý
bílý
bílý
J
J
J
J
10.
11.
Česká čejka šupinatá modrá rousná
Česká čejka šupinatá modrá rousná
J
J
12.
13.
14.
15.
16.
Prácheňský
Prácheňský
Prácheňský
Prácheňský
Prácheňský
káník
káník
káník
káník
káník
černý
černý
černý
černý
černý
K
K
K
K
K
17.
18.
19.
20.
21.
Prácheňský
Prácheňský
Prácheňský
Prácheňský
Prácheňský
káník
káník
káník
káník
káník
červený
červený
červený
červený
červený
22.
23.
24.
25.
26.
Prácheňský
Prácheňský
Prácheňský
Prácheňský
Prácheňský
káník
káník
káník
káník
káník
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý
27.
28.
29.
30.
31.
Moravský
Moravský
Moravský
Moravský
Moravský
pštros
pštros
pštros
pštros
pštros
32.
33.
34.
35.
36.
Koburský
Koburský
Koburský
Koburský
Koburský
skřivan
skřivan
skřivan
skřivan
skřivan
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Benešovský
Benešovský
Benešovský
Benešovský
Benešovský
Benešovský
Benešovský
Benešovský
Benešovský
Benešovský
Benešovský
Benešovský
Benešovský
Benešovský
Benešovský
bílý
bílý
bílý
bílý
bílý
bílý
bílý
bílý
bílý
bílý
bílý
bílý
bílý
bílý
bílý
modrý
modrý
modrý
modrý
modrý
Chovatel
Hulaj
Hulaj
Hulaj
Hulaj
Hulaj
Josef
Josef
Josef
Josef
Josef
94
94
89
93
Vaník
Vaník
Vaník
Vaník
Jan
Jan
Jan
Jan
93
93
Vaník Jan
Vaník Jan
5
5
5
5
5
93
94
94
93
93
467
Havlíček
Havlíček
Havlíček
Havlíček
Havlíček
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
K
K
K
K
K
5
5
5
5
5
93
94
94
94
94
469
Havlíček
Havlíček
Havlíček
Havlíček
Havlíček
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
pruhový
pruhový
pruhový
pruhový
pruhový
K
K
K
K
K
5
5
5
5
5
92
93
95
93
93
bezpruhý
bezpruhý
bezpruhý
bezpruhý
bezpruhý
K
K
K
K
K
5
5
5
5
5
92
94
93
95
94
K
K
K
K
K
5
5
5
5
5
93
92
92
92
95
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
94
94
94
91
95
93
94
93
94
95
NV
NV
NV
94
93
kapratý
kapratý
kapratý
kapratý
kapratý
5
5
5
5
5
Cena
ČC
469
466
Rybín
Rybín
Rybín
Rybín
Rybín
468
Syrůček
Syrůček
Syrůček
Syrůček
Syrůček
464
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
ČC
ČC
468
110.110.110.-
469
187
110.110.110.110.110.-
Vladimír
Vladimír
Vladimír
Vladimír
Vladimír
Rudolf
Rudolf
Rudolf
Rudolf
Rudolf
Václav
Václav
Václav
Václav
Václav
Vohralík
Vohralík
Vohralík
Vohralík
Vohralík
Vohralík
Vohralík
Vohralík
Vohralík
Vohralík
Vohralík
Vohralík
Vohralík
Vohralík
Vohralík
Milan
Milan
Milan
Milan
Milan
Milan
Milan
Milan
Milan
Milan
Milan
Milan
Milan
Milan
Milan
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
Benešovský bílý
Benešovský bílý
Benešovský bílý
Benešovský bílý
Benešovský bílý
King černý
King černý
King černý
King černý
King černý
King černý
King černý
King černý
tygr
King černý
tygr
King černý
tygr
King žlutý
King žlutý
King žlutý
King žlutý
King barevný
King barevný
King barevný
King barevný
King barevný
Francouzská bagheta
Francouzská bagheta
Francouzská bagheta
Francouzská bagheta
Německý výstavní bílý
Německý výstavní bílý
Německý výstavní bílý
Německý výstavní bílý
Německý výstavní bílý
Německý výstavní žlutý
Německý výstavní žlutý
Německý výstavní žlutý
Německý výstavní žlutý
Německý výstavní žlutý
Slezský voláč bělouš červený
Slezský voláč bělouš červený
Slezský voláč bělouš červený
Slezský voláč bělouš červený
Slezský voláč bělouš červený
Slezský voláč bělouš žlutý
Slezský voláč bělouš žlutý
Slezský voláč bělouš žlutý
Slezský voláč bělouš žlutý
Slezský voláč bělouš žlutý
Slezský voláč straka
Slezský voláč straka
Slezský voláč straka
Slezský voláč straka
Slezský voláč straka
Český voláč sivý kapratý
Český voláč sivý kapratý
Český voláč sivý kapratý
Český voláč sivý kapratý
Český voláč sivý kapratý
Český voláč sivý pruhový
Český voláč sivý pruhový
Český voláč sivý pruhový
Český voláč sivý pruhový
Český voláč sivý pruhový
Brněnský voláč modrý kapratý
Brněnský voláč modrý kapratý
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
J
J
J
J
J
J
J
J
J
K
K
K
K
K
J
J
J
J
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
92
92
94
93
NV
93
94
95
95
95
94
94
Vyl.
95
93
90
94
91
91
94
94
94
95
93
88
91
94
92
92
92
94
93
93
92
91
91
94
94
93
91
93
94
91
94
88
91
91
89
90
93
91
92
93
94
92
94
92
95
94
94
94
95
94
94
95
110.110.110.110.110.-
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
Vohralík Milan
371
Vohralík Milan
Kašpar Ladislav
Kašpar Ladislav
Kašpar Ladislav
ČC
Kašpar Ladislav
472
Kašpar Ladislav
Kašpar Ladislav
Kašpar Ladislav
Kašpar Ladislav
Kašpar Ladislav
Kašpar Ladislav
Dvořák František
Dvořák František
Dvořák František
Dvořák František
Skutil Jaroslav
Skutil Jaroslav
Skutil Jaroslav
Skutil Jaroslav
470
Skutil Jaroslav
Drašner Josef
Drašner Josef
Drašner Josef
Drašner Josef
Dvořák František
Dvořák František
ČC
Dvořák František
Dvořák František
464
Dvořák František
Klenhar Pavel
Klenhar Pavel
Klenhar Pavel
Klenhar Pavel
462
Klenhar Pavel
Michálek Jan
Michálek Jan
Michálek Jan
Michálek Jan
462
Michálek Jan
Michálek Jan
Michálek Jan
Michálek Jan
Michálek Jan
453
Michálek Jan
Sčebel Jiří
Sčebel Jiří
Sčebel Jiří
Sčebel Jiří
459
Sčebel Jiří
Fabián Josef
Fabián Josef
ČC
Fabián Josef
Fabián Josef
467
Fabián Josef
Sčebel Jiří
Sčebel Jiří
Sčebel Jiří
POHÁR III
Sčebel Jiří
471
Sčebel Jiří
Dostál Vít
220.- Dostál Vít
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
Brněnský voláč modrý kapratý
Brněnský voláč modrý kapratý
Brněnský voláč modrý kapratý
Brněnský voláč modrý černopruhý
Brněnský voláč modrý černopruhý
Brněnský voláč modrý černopruhý
Brněnský voláč modrý černopruhý
Brněnský voláč modrý černopruhý
Český stavák bílý
Český stavák bílý
Český stavák bílý
Český stavák bílý
Český stavák bílý
Český stavák černý sedlatý
Český stavák černý sedlatý
Český stavák černý sedlatý
Český stavák černý sedlatý
Český stavák černý sedlatý
Český stavák modrý kapratý
Český stavák modrý kapratý
Český stavák modrý kapratý
Český stavák modrý kapratý
Český stavák modrý kapratý
Český stavák modrý sedlatý
Český stavák modrý sedlatý
Český stavák modrý sedlatý
Český stavák modrý sedlatý
Český stavák modrý sedlatý
Český stavák červený sedlatý
Český stavák červený sedlatý
Český stavák červený sedlatý
Český stavák červený sedlatý
Český stavák červený sedlatý
Český stavák žlutý sedlatý
Český stavák žlutý sedlatý
Český stavák žlutý sedlatý
Český stavák žlutý sedlatý
Český stavák žlutý sedlatý
Český stavák žlutý sedlatý
Český stavák žlutý sedlatý
Český stavák žlutý sedlatý
Český stavák žlutý sedlatý
Český stavák žlutý sedlatý
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
95
94
95
94
96
94
94
95
88
89
90
94
92
91
93
91
90
91
91
93
91
90
91
94
90
92
94
92
92
91
92
93
94
92
92
93
91
93
93
93
94
94
92
POHÁR II
Dostál Vít
220.- Dostál Vít
473
Dostál Vít
Dostál Vít
Dostál Vít
Dostál Vít
POHÁR I
Dostál Vít
473
Dostál Vít
Sejkanič Ivan
Sejkanič Ivan
Sejkanič Ivan
Sejkanič Ivan
453
Sejkanič Ivan
Sejkanič Ivan
Sejkanič Ivan
Sejkanič Ivan
Sejkanič Ivan
456
Sejkanič Ivan
Šolc Josef ml.
Šolc Josef ml.
Šolc Josef ml.
Šolc Josef ml.
456
Šolc Josef ml.
Šolc Josef ml.
Šolc Josef ml.
Šolc Josef ml.
Šolc Josef ml.
462
Šolc Josef ml.
Krejcar František
Krejcar František
Krejcar František
Krejcar František
462
Krejcar František
Krejcar František
Krejcar František
Krejcar František
Krejcar František
461
Krejcar František
Michálek Jan
Michálek Jan
ČC
Michálek Jan
Michálek Jan
466
Michálek Jan
Drůbež
č.kl. Pohlaví
Plemeno
Ocenění
Cena
Chovatel
Marek Václav
Marek Václav
Marek Václav
Jedlička František
Jedlička František
Jedlička František
Charvát Jan
Charvát Jan
Charvát Jan
Valenta Karel
Valenta Karel
Valenta Karel
Hušek Jan
Hušek Jan
Hušek Jan
Hušek Jan
Hušek Jan
Hušek Jan
Baše Zdeněk
Baše Zdeněk
ČC
Baše Zdeněk
Baše Zdeněk
Baše Zdeněk
Baše Zdeněk
Bašová Marie
Bašová Marie
Bašová Marie
Valenta Karel
Valenta Karel
Valenta Karel
Valenta Stanislav St.
Valenta Stanislav St.
Valenta Stanislav St.
Valenta Stanislav MCH
Valenta Stanislav MCH
Valenta Stanislav MCH
165Kč Tomáš Bohumír
Tomáš Bohumír
Tomáš Bohumír
165Kč Tomáš Bohumír
Tomáš Bohumír
Tomáš Bohumír
165Kč Tomáš Bohumír
Tomáš Bohumír
Tomáš Bohumír
Drůbež velká
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
Araukana
Araukana
Araukana
Australka černá
Australka černá
Australka černá
Česká slepice stříbrně kropenatá
Česká slepice stříbrně kropenatá
Česká slepice stříbrně kropenatá
Česká slepice zlatá kropenatá
Česká slepice zlatá kropenatá
Česká slepice zlatá kropenatá
Česká slepice zlatá kropenatá
Česká slepice zlatá kropenatá
Česká slepice zlatá kropenatá
Česká slepice zlatá kropenatá
Česká slepice zlatá kropenatá
Česká slepice zlatá kropenatá
Česká slepice zlatá kropenatá
Česká slepice zlatá kropenatá
Česká slepice zlatá kropenatá
Česká slepice zlatá kropenatá
Česká slepice zlatá kropenatá
Česká slepice zlatá kropenatá
Česká slepice zlatá kropenatá
Česká slepice zlatá kropenatá
Česká slepice zlatá kropenatá
Hamburčanka
Hamburčanka
Hamburčanka
Hempšírka
Hempšírka
Hempšírka
Hamburčanka
Hamburčanka
Hamburčanka
Hempšírka
Hempšírka
Hempšírka
Hempšírka
Hempšírka
Hempšírka
Hempšírka
Hempšírka
Hempšírka
93.5
93.0
93.0
92.0
93.0
93.0
91.0
0.0
93.0
NED
NED
NED
93.5
93.5
94.0
93.5
92.0
0.0
93.5
94.0
95.0
93.5
93.5
93.5
93.5
94.0
93.0
NED
NED
NED
93.0
93.0
93.5
NED
NED
NED
94.0
92.0
91.0
93.5
93.0
94.0
93.5
93.5
93.0
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
2.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
Sasexka světlá
Sasexka světlá
Sasexka světlá
Sasexka světlá
Sasexka světlá
Sasexka světlá
Šumavanka
Šumavanka
Šumavanka
Šumavanka
Šumavanka
Šumavanka
92.0
92.0
92.0
92.0
93.0
92.0
92.0
93.5
0.0
93.0
93.5
93.0
279.5
278.0
184.0
0.0
281.0
185.5
282.5
280.5
280.5
279.5
277.0
280.5
280.0
276.0
277.0
185.5
279.5
165Kč Číža Josef
Číža Josef
Číža Josef
Rejman Jan
Rejman Jan
Rejman Jan
Valenta Karel
Valenta Karel
Valenta Karel
Kalaš Jaroslav
Kalaš Jaroslav
Kalaš Jaroslav
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
Šumavanka
Šumavanka
Šumavanka
Vlaška černobílá
Vlaška černobílá
Vlaška černobílá
Vlaška koroptví
Vlaška koroptví
Vlaška koroptví
Vlaška koroptví
Prázdné
Prázdné
Vlaška stříbrně zbarvená
Vlaška stříbrně zbarvená
Vlaška stříbrně zbarvená
Vlaška stříbrně zbarvená
Vlaška stříbrně zbarvená
Vlaška stříbrně zbarvená
Vlaška rodobarvá
Vlaška rodobarvá
Vlaška rodobarvá
Nekl
Nekl
Nekl
93.5
93.0
93.0
92.0
95.0
93.5
0.0
93.5
95.0
92.0
92.0
0.0
91.0
93.5
93.0
93.0
Charvát Jan
Charvát Jan
0.0
Charvát Jan
Kalaš Jaroslav
Kalaš Jaroslav
279.5
Kalaš Jaroslav
143Kč Vosáhlo Josef
ČC
Vosáhlo Josef
280.5
Vosáhlo Josef
143Kč Vosáhlo Josef
ČC
280.5
183.0
279.5
Stanner Václav
Stanner Václav
Stanner Václav
Bergl Ladislav
Bergl Ladislav
Bergl Ladislav
Kalaš Jaroslav
Kalaš Jaroslav
Kalaš Jaroslav
Drůbež zdrobnělá a zakrslá
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
Zdrobnělá australka černá
Zdrobnělá australka černá
Zdrobnělá australka černá
Zdrobnělá Bílefeldská
Zdrobnělá Bílefeldská
Zdrobnělá Bílefeldská
Zdrobnělá Bílefeldská
Zdrobnělá Bílefeldská
Zdrobnělá Bílefeldská
Zdrobnělá Bílefeldská
Zdrobnělá Bílefeldská
Zdrobnělá Bílefeldská
Zdrobnělá Faverolka lososová
Zdrobnělá Faverolka lososová
Zdrobnělá Faverolka lososová
Zdrobnělá Faverolka lososová
Zdrobnělá Faverolka lososová
Zdrobnělá Faverolka lososová
Zdrobnělá Holokrčka bílá
Zdrobnělá Holokrčka bílá
Zdrobnělá Holokrčka bílá
Zdrobnělá Holokrčka modrá
Zdrobnělá Holokrčka modrá
Zdrobnělá Holokrčka modrá
Zdrobnělá Holokrčka černá
Zdrobnělá Holokrčka černá
Zdrobnělá Holokrčka černá
Zdrobnělá Plymutka bílá
Zdrobnělá Plymutka bílá
Zdrobnělá Plymutka bílá
Zdrobnělá Plymutka žlutá
Zdrobnělá Plymutka žlutá
Zdrobnělá Plymutka žlutá
Zdrobnělá Plymutka černá
Zdrobnělá Plymutka černá
Zdrobnělá Plymutka černá
Zakrslá Sebritka stříbrná
Zakrslá Sebritka stříbrná
Zakrslá Sebritka stříbrná
Zdrobnělá australka černá
Zdrobnělá australka černá
95.0
95.5
95.0
92.0
94.0
94.0
0.0
94.0
91.0
92.0
93.5
92.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
93.0
93.0
92.0
93.0
95.0
95.0
93.5
92.0
0.0
91.0
92.0
92.0
95.0
93.0
92.0
91.0
92.0
0.0
92.0
91.0
0.0
93.5
95.0
Jedlička František
Jedlička František
285.5 P 1
Jedlička František
Šolc Josef st.
Šolc Josef st.
280.0
Šolc Josef st.
Šolc Josef ml.
Šolc Josef ml.
185.0
Šolc Josef ml.
Vaňková Helena
Vaňková Helena
277.5
Vaňková Helena
Divišová Pavla
Divišová Pavla
0.0
Divišová Pavla
Rejman Jan
Rejman Jan
0.0
Rejman Jan
Bradna Vladimír
Bradna Vladimír
278.0
Bradna Vladimír
Bradna Vladimír
Bradna Vladimír
283.0 P 3
Bradna Vladimír
55 Kč Bradna Vladimír
55 Kč Bradna Vladimír
55 Kč Bradna Vladimír
Urban Miroslav
Urban Miroslav
275.0
Urban Miroslav
Urban Miroslav
Urban Miroslav
280.0
Urban Miroslav
Zima Milan
Zima Milan
183.0
Zima Milan
Sejkanič Ivan
Sejkanič Ivan
183.0
Sejkanič Ivan
Jedlička František
Jedlička František
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
151.
151.
152.
152.
152.
153.
153.
153.
154.
154.
154.
0.1
1.0
1.0
Zdrobnělá australka černá
Zdrobnělá australka černá
Zdrobnělá australka černá
95.0
91.0
92.0
283.5 ČC
Jedlička František
Jedlička František
Jedlička František
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
1.0
0.1
0.1
Zd.
Zd.
Zd.
Zd.
Zd.
Zd.
Zd.
Zd.
Zd.
Zd.
Zd.
Zd.
94.0
93.5
0.0
0.0
91.0
92.0
0.0
92.0
92.0
0.0
92.0
0.0
POHÁR MCH
110Kč
187.5 110Kč
110Kč
110Kč
183.0
110Kč
110Kč
184.0 110Kč
Bartoš David MCH
Bartoš David MCH
Bartoš David MCH
Bartoš Jiří
Bartoš Jiří
Bartoš Jiří
Bartoš Jiří
Bartoš Jiří
Bartoš Jiří
Syrůček rudolf
Syrůček rudolf
Syrůček rudolf
Velsumka rezavě koroptví
Velsumka rezavě koroptví
Velsumka rezavě koroptví
Velsumka rezavě koroptví
Velsumka rezavě koroptví
Velsumka rezavě koroptví
Velsumka rezavě koroptví
Velsumka rezavě koroptví
Velsumka rezavě koroptví
Velsumka rezavě koroptví
Velsumka rezavě koroptví
Velsumka rezavě koroptví
NED
NED
NED
Zd. Velsumka stříbrně kor. stříbroprsá
Zd. Velsumka stříbrně kor. stříbroprsá
Zd. Velsumka stříbrně kor. stříbroprsá
Zdrobnělá Vyandotka černá
Zdrobnělá Vyandotka černá
Zdrobnělá Vyandotka černá
Zdrobnělá Vyandotka bílá
Zdrobnělá Vyandotka bílá
Zdrobnělá Vyandotka bílá
Zdrobnělá Vyandotka tmavě vlnitá
Zdrobnělá Vyandotka tmavě vlnitá
Zdrobnělá Vyandotka tmavě vlnitá
Zdrobnělá Vyandotka tmavě vlnitá
Zdrobnělá Vyandotka tmavě vlnitá
Zdrobnělá Vyandotka tmavě vlnitá
Zdrobnělá Vyandotka tmavě vlnitá
Zdrobnělá Vyandotka tmavě vlnitá
Zdrobnělá Vyandotka tmavě vlnitá
Zdrobnělá Vyandotka žíhaná
Zdrobnělá Vyandotka žíhaná
Zdrobnělá Vyandotka žíhaná
Zdrobnělá Vyandotka vlnitá koroptví
Zdrobnělá Vyandotka vlnitá koroptví
Zdrobnělá Vyandotka vlnitá koroptví
92.0
92.0
92.0
0.0
91.0
0.0
92.0
93.5
93.5
91.0
92.0
91.0
92.0
92.0
92.0
95.0
95.0
94.0
93.5
91.0
0.0
92.0
92.0
92.0
92.0
276.0
91.0
279.0
274.0
276.0
284.0 P 2
184.5
276.0
Bradna Vladimír
Bradna Vladimír
Bradna Vladimír
Poříz Jindřich ml.
Poříz Jindřich ml.
Poříz Jindřich ml.
Poříz Jindřich st.
Poříz Jindřich st.
Poříz Jindřich st.
Čekal Tomáš MCH
Čekal Tomáš MCH
Čekal Tomáš MCH
Čekal Tomáš MCH
Čekal Tomáš MCH
Čekal Tomáš MCH
Poříz Jindřich ml.
Poříz Jindřich ml.
Poříz Jindřich ml.
Poříz Jindřich st.
Poříz Jindřich st.
Poříz Jindřich st.
Novotný František
Novotný František
Novotný František
Drůbež vodní - voliéry
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
166.
167.
3.0
1.1
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
0.5
1.2
1.5
1.5
Kachna smaragdová
Kachna smaragdová
Kachna Orpingtonská
Kachna Pižmová černobílá
Kachna Pižmová černá
Husa Pomořanská strakatá
Krůta černobílá
Krůta bílá
Zd. velsumka rezavě koroptví
Vlaška černá
Česká slepice zlatá kropenatá
Česká slepice koroptví
"93,5; 94,0; 93,0"
"93,5; 93,0"
"94,0; 93,5; 94,0"
"95,0; 94,0 ČC"
"92,0; 92,0"
0.0
0.0
92.0 92.0
95.5 95.0 ČC
55Kč
"94,0; 93,0; 94,0"
Čekal Tomáš MCH
Čekal Tomáš MCH
Jorda Michal
Jorda Michal
Jorda Michal
Jorda Michal
Jorda Michal
Jorda Michal
Kotyza Milan
Kalaš Jaroslav
Baše Zdeněk
Baše Zdeněk
Expozice klubu chovatelů českých hus
Č.v Pohl.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
Kroužek
Linie č.
Ocenění
Tobolka P.
LINIE M
LINIE M
LINIE M
LINIE M
LINIE M
LINIE M
LINIE M
LINIE M
LINIE M
LINIE M
LINIE M
LINIE M
LINIE M
DB/92
DB/92
DB/92
VD/93
DB/92
DB/92
VD/93
VD/93
VD/93,5
VD/93,5
DB/92
DB/92
EL/95 Č.cena
EL/95
EL/96 Č.cena
VD/93
DB/92
V/0
VD/94
VD/93,5
EL/95,5
EL/95 Č.cena
DB/92
VD/93
DB/92
Typizace
Prod.cena Vystavovatel
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
747/07
748/07
749/07
750/07
751/07
752/07
753/07
754/07
755/07
756/07
757/07
758/07
471/07
472/07
473/07
474/07
475/07
476/07
477/07
478/07
479/07
480/07
741/07
742/07
744/07
15
16
16
1,0
0,1
0,1
521/06
94/07
96/07
SE/98,5 Č.cena
DB/92
DB/92
Kalaš J.
17
17
18
18
19
19
20
20
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1
0,1
123/06
244/06
231/07
234/07
245/07
235/07
536/07
SE/98,5 Vitěz.c
US/91
VD/93,5
EL/95,5 Č.cena
VD/94
VD/93
VD/93
Kocián Mich.
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
21
21
22
22
23
23
24
24
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
0,1
0,1
1,0
1902/06
203/07
204/07
205/07
201/07
202/07
229/07
051/07
N
VD/93,5
VD/94
VD/94
LINIE D
V
LINIE D
EL/96,5 Č.cena
LINIE A0I-1 VD/94
LINIE A0I-1 VD/94
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
14
14
Kocián Mir.
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
1,0
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
1,0
108/06
632/06
183/06
165/06
3092/06
206/06
703/07
711/07
708/07
704/07
709/07
705/07
707/07
701/07
715/07
717/07
718/07
719/07
DB/92
SE/98,5 Vítěz.c
DB/92
VD/94
VD/93
VD/93,5
DB/92
DB/92
DB/92
DB/92
VD/93
VD/93
DB/92
DB/92
VD/94
VD/94
EL/95 Č.cena
EL/95
Hladík J.
34
34
35
35
36
36
1,0
0,1
1,0
0,1
0,1
1,0
061/07
066/07
062/07
077/07
072/07
078/07
LINIE B0
LINIE B0
LINIE B0
LINIE B0
LINIE C
LINIE C
VD/94
VD/93
EL/95 Č.cena
VD/94
VD/94
VD/93
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
1,0
371/07
372/07
373/07
374/07
375/07
376/07
377/07
378/07
379/07
380/07
LINIE CH
LINIE CH
LINIE CH
LINIE CH
LINIE CH
LINIE CH
LINIE CH
LINIE CH
LINIE CH
LINIE CH
VD/94
VD/94
VD/94
VD/94
VD/94
VD/93
VD/94
VD/93,5
VD/93,5
VD/93
42
42
43
43
44
44
45
45
1,0
1,0
1,0
0,1
1,0
0,1
0,1
1,0
395/07
392/07
396/07
393/07
609/07
604/07
607/07
610/07
LINIE K
LINIE K
LINIE K
LINIE K
LINIE L
LINIE L
LINIE L
LINIE L
VD/94
VD/93,5
VD/93,5
SE/98,5 Vítěz.c
VD/93,5
DB/92
VD/93,5
VD/94
46
46
47
47
1,0
0,1
1,0
0,1
101/05
2443/01
225/04
559/05
VD/94
US/91
US/91
US/91
Schejbal B.B.
48
48
1,0
0,1
772/07
231/07
US/91
VD/93,5
Tobolka P.
550,550,550,550,550,550,-
Dědková D.
Kozub M.
550.550.550.-
Svoboda Z.
550,550,-
48
49
49
49
0,1
0,1
0,1
1,0
600/07
633/06
185/06
162/06
US/91
EL/95 Č.cena
VD/94
DB/92
50
50
51
52
52
53
1,0
0,1
0,1
1,0
0,1
1,0
311/07
314/07
312/07
261/06
263/06
262/06
VD/93
VD/93
V
VD/94
VD/93
VD/93
Brdička V.
54
54
1,0
0,1
422/07
426/07
DB/92
DB/92
Polák J.
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
0,1
023/07
036/07
025/07
026/07
027/07
031/07
022/07
035/07
024/07
028/07
032/07
029/07
VD/93
DB/92
DB/92
EL/95 Č.cena
DB/92
DB/92
VD/93
DB/92
VD/93,5
DB/92
DB/92
VD/93
61
61
62
62
62
63
63
63
1,0
0,1
1,0
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
332/02
501/04
167/07
169/07
171/07
170/07
172/07
168/07
VD/93,5
V
VD/93
VD/94
VD/93
VD/93,5
VD/93
VD/93
Rykr J.
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
1,0
0,1
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
3107/06
451/04
448/06
699/07
697/07
688/07
687/07
700/07
698/07
690/07
VD/93,5
VD/94
EL/95
SE/98 Vitěz.c
VD/93,5
VD/93
DB/92
VD/93,5
VD/93,5
VD/93,5
Bayer J.
70
70
71
1,0
0,1
0,1
124/05
302/02
331/07
DB/92
VD/93,5
DB/92
LINIE A0
LINIE A0
LINIE A0
LINIE J
LINIE J
LINIE I
LINIE I
LINIE J
LINIE J
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
Rosenbaum
V.
ceník
650,650,650,650,650,650,650,-
Hertl M.
71
72
72
0,1
1,0
0,1
332/07
333/07
334/07
VD/93
VD/93,5
DB/92
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
1,0
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1
0,1
132/07
131/07
134/07
139/07
135/07
141/07
1927/07
148/07
143/07
146/07
162/07
133/07
160/07
155/07
590/07
153/07
588/07
138/07
581/07
137/07
147/07
142/07
149/07
582/07
136/07
144/07
LINIE F0
LINIE F0
LINIE F0
LINIE F0
LINIE F0
LINIE F0
LINIE F0
LINIE F0
LINIE F0
LINIE F0
LINIE F0
LINIE F0
LINIE F0
LINIE F0
LINIE F0
LINIE F0
LINIE F0
LINIE F0I-1
LINIE F0I-1
LINIE F0I-1
LINIE F0I-1
LINIE F0I-1
LINIE F0I-1
LINIE A0I-2
LINIE A0I-2
LINIE A0I-2
VD/94
VD/94
VD/93,5
VD/93,5
VD/93
VD/93,5
DB/92
DB/92
VD/93,5
DB/92
DB/92
VD/94
VD/93
VD/93,5
EL/95
VD/93
VD/94
VD/94
EL/95
VD/93,5
VD/94
VD/93
EL/95
VD/94
VD/94
DB/92
87
87
88
88
0,1
0,1
1,0
0,1
449/07
448/07
450/07
447/07
LINIE B0I-1
LINIE B0I-1
LINIE B0I-1
LINIE B0I-1
US/91
DB/92
VD/93
US/91
89
89
0,1
0,1
2033/07
2031/07
VD/93
DB/92
Harčarík M.
91
91
92
92
93
93
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
511/07
515/07
516/07
513/07
517/07
520/07
VD/93,5
EL/95
VD/94
VD/94
EL/95
VD/93,5
Křivský J.
94
94
0,1
1,0
3190/07
3192/07
V
DB/92
Charvát J.
Kopřiva V.
ceník
ceník
ceník
Štolba L.
Č.v Pohl.
Husy české chocholaté
Kroužek
Linie č.
Ocenění
Typizace
Prod.cena Vystavovatel
95
95
0,1
0,1
514/07
518/07
DB/92
DB/92
Křivský J.
96
96
1,0
0,1
356/07
355/07
DB/92
V
Černý L.
97
97
98
98
1,0
0,1
1,0
0,1
271/04
915/03
522/07
527/07
EL/95,5 Č.cena
US/91
VD/93,5
DB/92
Bouma J.
99
100
101
101
102
102
103
103
104
104
105
1,0
1,0
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
960/03
116/04
644/07
646/07
641/07
645/07
643/07
648/07
650/07
651/07
649/07
N
V
VD/93,5
VD/93,5
EL/95 Č.cena
VD/93,5
DB/92
VD/93,5
V
V
V
Grimová H.
106
106
107
108
108
109
109
110
110
111
111
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
0,1
1,0
1,0
1,0
272/04
243/06
244/06
679/07
674/07
676/07
675/07
681/07
677/07
680/07
678/07
EL/95 Č.cena
N
EL/95 Č.cena
US/91
VD/94
DB/92
DB/92
DB/92
EL/95 Vítěz.c
VD/93
VD/94
112
112
113
113
114
114
115
115
115
1,0
0,1
1,0
0,1
0,1
1,0
1,0
1,0
0,1
422/06
247/06
086/07
083/07
082/07
084/07
099/07
100/07
098/07
DB/92
US/91
DB/92
DB/92
VD/93
US/91
DB/92
DB/92
DB/92
Kalaš J.
116
116
117
117
1,0
0,1
1,0
0,1
424/05
1210/05
463/07
464/07
EL/96 Vítěz.c
EL/95,5Vítěz.c
V
DB/92
Kopáček M.
118
118
1,0
1,0
1231/07
388/07
VD/93
US/91
Strnad F.
LINIE Z
LINIE Z
LINIE Z
LINIE Z
LINIE Z
LINIE Z
LINIE Z
LINIE Z
ceník
ceník
ceník
ceník
Hendrych J.
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
119
1,0
1519/06
US/91
120
120
121
121
122
122
1
1,0
1,0
0,1
0,1
1,0
114/07
123/07
102/07
107/07
105/07
109/07
V
V
V
US/91
VD/93,5
VD/93,5
123
123
124
124
125
125
0,1
0,1
0,1
1,0
1,0
0,1
489/07
490/07
483/07
485/07
481/07
486/07
US/91
DB/92
V
DB/92
V
DB/92
Krobot P.
126
126
0,1
1,0
398/07
394/07
DB/92
V
Charvát J.
127
127
127
1,0
0,1
0,1
512/07
519/07
3117/
VD/93,5
DB/92
DB/92
Křivský J.
128
128
129
129
130
1,0
0,1
1,0
1,0
1,0
490/07
3037/07
495/07
1807/07
1774/07
US/91
EL/95 Vitěz.c
V
VD/94
VD/94
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
ceník
Cinegr Z.
Jorda M.
Morčata
Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jméno
Belisima Terra Punctata
Charlie Cavia Olympia
Zoro Savonnier
Rain Savonnier
Werny Fantom Chlum
William Fantom Chlum
Jůlinka Caramba
Black Cavia Ania
Ravena Metropol
Jánošík Fantom Chlum
Zirkon AndyMar
Jessica Cavia Olympia
Haidy Savonnier
Miranda Cavia Bohemia
Arwen vom Pfälzer Wald
Igno Elegans
Hagen pod Hradem
Kirk vom Pfälzer Wald
Kent z Pískových dolů
Neo Cavia Bohemia
Plemeno
Barva
Hladké
Krém
Hladké
Buff
Hladké
Buff
Hladké
Buff
Hladké SG
Buff
Hladké satén
Buff
Hladké
Oranž
Hladké
Černá
Hladké ATG, RGČerná
Hladké
Tan černá
Hladké
Tan černá
Anglický crested Aguti zlatá
Anglický crested Solid aguti zlatá
Anglický crested Červeno-bílá
Anglický crested Červeno-bílá
Anglický crested Černo-bílá
Anglický crested Černá
Anglický crested Černá
Anglický crested Černá
Anglický crested Černá
Pohlaví
0.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.1
1.0
0.1
1.0
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Vystavovatel
Noemi Lisá
Alena Machová
Alena Machová
Alena Machová
Martina Bízová
Noemi Lisá
Noemi Lisá
Alena Machová
Barbora Smějová
Miroslava Hochová
Miroslava Hochová
Alena Machová
Alena Machová
Denisa Vítková
Denisa Vítková
Filip Lapka
Miroslava Hochová
Miroslava Hochová
Barbora Smějová
Barbora Smějová
Datum nar.
08/2006
05/2007
09/2006
03/2006
03/2007
03/2007
04/2007
07/2006
11/2005
11/2006
04/2006
06/2007
02/2007
04/2007
09/2006
05/2007
07/2006
04/2006
05/2007
04/2007
Třída
D
M
D
D
M
M
M
D
D
D
D
M
D
M
D
M
D
D
M
M
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
Florence z Pískových dolůAnglický crested Černá
0.1
Vivaldy pod hradem
Anglický crested Černá
1.0
Forest Fantom Chlum
Anglický crested Černá
1.0
Dorotka Fantom Chlum Anglický crested Černá
0.1
Apolenka Demon
Anglický crested Tan černá
0.1
Thor Cavia Bohemia
Americký crested
Černá 1.0
Vagabond Cavia BohemiaAmerický crested
Černá 1.0
Yanosch Cavia Bohemia Americký crested
Černá 1.0
Harriette Cavia Bohemia Americký crested
Černá 0.1
Hector Cavia Bohemia Americký crested
Černá 1.0
Iris Elegans
Americký crested
Černá 0.1
Chicago Plamínek
Us Teddy
Bílá červenooká 0.1
Renzo Magic Worl
Us Teddy
Bílá tmavooká 1.0
Jamboree Honeyland
Us Teddy
Krém
1.0
Corra Baileys
Us Teddy
Bílá-buff
0.1
Muffy from Paradiso
Us Teddy
Buff
1.0
Bobina
Us Teddy
Lila-zlatá-bílá 0.1
Draco od Meg
Us Teddy
Červeno-bílá
1.0
Eclair Cavia Berusia
Us Teddy
Černo-červeno-bílá0.1
Yanis Cavia Pikola
Us Teddy
Černá
1.0
Leopold Cavia Ania
Sheltie
Lila-bílá
1.0
Lexus Quest Moravia
Sheltie
Himalaya
1.0
Quqho z Westminsteru Sheltie
Slate-blue
1.0
Urlay z Westminsteru
Sheltie
Slate-blue
1.0
Upala z Westminsteru
Sheltie
Slate-blue
0.1
Trampelino von Werne Coronet
Himalaya
1.0
Latina z Pískových dolů Coronet
Černo-bílá
0.1
York Aurora
Texel
Buff
1.0
Dorian z Westminsteru Texel
Béžová
1.0
Valentino Cavia Ania
Texel SG
Argente slate blue-zlatá
Gedzitka od Bejbinky
Texel
Černo-bílá
0.1
Yvur Štěchovický poklad Texel
Černá
1.0
Evička od Bejbinky
Merino
Buff
0.1
Dafné Od Bejbinky
Merino
Šafránová
0.1
Gerry od Bejbinky
Merino
Bílo-černo-červená
Minas Tirith Terra PunctataMerino SG
Čokoládová
1.0
Chilli Pepper Brunensis Peruánec
Červeno-bílá
1.0
Ananty Metropol
Peruánec
Černo-bílá
0.1
Axel Z Máje
Peruánec
Černo-bílá
1.0
Gaia Cavia Ania
Peruánec
Aguti zlatá-bílá 0.1
Ivanhoe Metropol
Alpaka
Červeno-bílá
1.0
Hawai od Týny
Hladké
Sable
0.1
Sue-loo from Paradiso
Us Teddy
Krém-bílá
0.1
Fanynka Od Bejbinky
Sheltie
Himalaya
0.1
Artemis vom HölkenbuschCoronet
Černá s bílou
0.1
Azzu Od Elly a Qveena PeruánecČerno-červeno-bílá
0.1
Lilliane Peruánec
Černo-bílá s červenou
0.1
Cronos z Pískových dolů Genový skinny Červená s bílou 1.0
Coronet Černý s bílou v koruně
1.0
Chris Od Bejbinky
Coronet
Černý
1.0
Chuck Od Bejbinky
Coronet Argente slate blue
1.0
Hugo Od Bejbinky
Lila
1.0
Gerry Od bejbinky
Merino Černo-bílo-červený
1.0
71
Inka Od Bejbinky
Černá
Černá
Merino Červeno-černá
0.1
0.1
0.1
NS Rozeta
Falco z Gantos
Chip Cavia Olympia
Červená s červenou a bílou
Cuy hladké
Červeno-bílá
Hladké
Buff
1.0
1.0
1.0
72
73
74
Barbora Smějová
Nikola lencová
Alena Machová
Martina Bízová
Martina Bízová
Denisa Vítková
Denisa Vítková
Denisa Vítková
Denisa Vítková
Denisa Vítková
Miroslava Hochová
Andrea Vaňková
Andrea Vaňková
Zuzana Bukvičková
Zuzana Bukvičková
Andrea Vaňková
Zuzana Bukvičková
Zuzana Bukvičková
Andrea Vaňková
Zuzana Bukvičková
Filip Lapka
Miroslava Hochová
Filip Lapka
Filip Lapka
Filip Lapka
Veronika Kasková
Barbora Smějová
Eva Hrušková
Filip Lapka
1.0
Jiří Doseděl
Eva Hrušková
Jiří Doseděl
Eva Hrušková
Eva Hrušková
1.0
Eva Hrušková
Renata Topinková
Anna Rajmonová
Veronika Kasková
Anna Rajmonová
Andrea Žítková
Andrea Žítková
Miroslava Hochová
Andrea Vaňková
Miroslava Hochová
Barbora Smějová
Veronika Kasková
Andrea Vaňková
Eva Hrušková
Eva Hrušková
Eva Hrušková
Eva Hrušková
Eva Hrušková
Eva Hrušková
Eva Hrušková
Eva Hrušková
Eva Hrušková
Denisa Vítková
Denisa Vítková
Denisa Vítková
Filip Lapka
Filip Lapka
Filip Lapka
Alena Machová
11/20060
01/2006
08/2006
08/2006
06/2007
05/2007
05/2007
06/2006
09/2005
12/2006
09/2006
07/2006
08/2006
01/2007
10/2006
06/2007
06/2007
08/2006
05/2007
05/2005
04/2006
08/2006
06/2007
06/2007
06/2007
01/2007
06/2007
03/2007
05/2007
06/2006
07/2007
05/2006
05/2007
04/2007
07/2007
05/2007
02/2007
04/2007
04/2007
03/2006
09/2005
D
D
D
D
M
M
M
D
D
D
D
D
D
D
D
M
M
D
M
D
D
D
M
M
M
D
M
M
M
D
M
D
M
M
M
M
D
M
M
D
D
11.6.2007
100 Kč
100 Kč
200 Kč
200 Kč
100 Kč
300 Kč
10.8.2007
10.8.2007
6.8.2007
10.7.2007
100 Kč
100 Kč
100 Kč
20.5.2007
18.8.2007
05/2007
100 Kč
800 Kč
150 Kč
75
76
77
78
79
80
Chris Cavia Olympia
Greg Cavia Olympia
NS Peruánec
NS Peruánec
Chanson Ruticula
Jasmin Ruticula
Lunaria Ruticula
Kavalirre od Letohrádku
Hladké
Hladké
Us Teddy
Us Teddy
Us Teddy
Us Teddy
Buff
1.0
Buff
1.0
Červeno-bílá
1.0
Černo-červeno-bílá
Zlatý s bílou
1.0
Bílá červenooká 0.1
Černá s červenou 0.1
Lila-zlato-bílá 1.0
Eifel od Julie
Hladké ATG
Himalaya čoko 1.0
Alena Machová
Alena Machová
Zuzana Bukvičková
1.0
Zuzana Bukvičková
13.8.2007
Zuzana Bukvičková
Zuzana Bukvičková
Noemi Lisá
Petra Švarcová
05/2007
03/2007
150 Kč
150 Kč
11.7.2007
25.7.2007
13.2.2006
08/2007
150 Kč
Vyhodnocení králíci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Černilov I
Třebechovice pod Orebem
Neděliště
Černilov II
Plačice
Chlumec nad Cidlinou
Smidary
č. kl.
Poháry
5–8
84–87
189–192
1.
2.
3.
1512.0
1507.0
1504.5
1496.0
1492.0
1396.5
1393.0
Belgický obr železitý
Vídeňský modrý
Novozélandský bílý
Filipi Ladislav
Hofman Ladislav
Javůrek Ladislav
379.0
379.0
379.0
Hájek Lukáš
375.0
Červinka Petr
Deml Jiří
Šulc Jiří
Richter Petr
Bartoš Jiří
Pojezdala Vendelín
Růžička Václav
Veselý Jan, MCH
Bartoň Petr
Pavelka Miroslav
Charvát Zdeněk
Krejcar František
Šolc Josef ml.
Dostálová Simona, MCH
Bohumír Tomáš
377.0
378.0
375.0
380.0
377.0
387.0
377.5
372.0
374.0
378.0
375.5
376.5
374.5
94.5
375.5
Pohár MCH
241–244
Český červený
Čestné ceny
1–4
21–24
37–40
67–70
71–74
116–119
158–161
181–184
219–222
235–238
249–252
253–256
257–260
294
331–334
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Belgický obr divoce zbarvený
Velký světlý stříbřitý
Velký světlý stříbřitý
Činčila velká
Činčila velká
Vídeňský šedý
Novozélandský červený
Novozélandský červený
Japonský
Zaječí
Stříbřitý malý žlutý
Stříbřitý malý divoce zb.
Stříbřitý malý modrý
Zakrslý beran perlový
Rex dalmatinský strakáč
Vyhodnocení holubi
1.
2.
3.
4.
5.
Plačice
Smidary
Lhota pod Libčany
Neděliště
Třebechovice pod Orebem
č. kl.
Poháry
120–124
115–119
110–114
1.
2.
3.
1873
1872
1860
1841
469
Brněnský voláč modrý černopruhý
Brněnský voláč modrý kapratý
Český voláč sivý pruhový
Dostál Vít 473.0
Dostál Vít 473.0
Sčebel Jiří 471.0
Čestné ceny
5
24
41
1.
2.
3.
Český bublák bílý
Prácheňský káník modrý pruhový
Benešovský bílý
Hulaj Josef
Rybín Vladimír
Vohralík Milan
95.0
95.0
95.0
60
82
109
157
4.
5.
6.
7.
King černý
Německý výstavní bílý
Český voláč sivý kapratý
Český stavák žlutý sedlatý
Kašpar Ladislav
Dvořák František
Fabián Josef
Michálek Jan
95.0
94.0
94.0
94.0
Vyhodnocení drůbež
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Neděliště
Plačice
Chlumec nad Cidlinou
Třebechovice pod Orebem
Lhota pod Libčany
Nový Bydžov
Smidary
č. kl.
Poháry
79 – 81
152
100 – 102
1.
2.
3.
1121.0
1114.0
1111.5
1031.0
1022.5
838.5
647.0
Zdrobnělá australka černá
Zdrobnělá Vyandotka tmavě vlnitá
Zdrobnělá Holokrčka černá
Jedlička František
Poříz Jindřich ml.
Bradna Vladimír
285.5
284.0
283.0
Pohár MCH
124.
Zd. Velsumka rezavě koroptví Bartoš David MCH
94.0
Čestné ceny
21.
65.
71.
120.
158.
162.
Česká slepice zlatá kropenatá
Vlaška koroptví
Vlaška stříbrně zbarvená
Zdrobnělá australka černá
Kachna Pižmová černobílá
Krůta bílá
Baše Zdeněk
Vosáhlo Josef
Stanner Václav
Jedlička František
Jorda Michal
Jorda Michal
95.0
95.0
95.0
95.0
95.0
95.5
Seznam vystavovatelů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Bartoň Petr
Bartoňová Kristýna
Bartoš David
Bartoš Jiří
Bastl Martin
Baše Zdeněk
Baťka Vladimír
Bergl Ladislav
Bradna Vladimír ing.
Čekal Tomáš
Červinka Petr
Číža Josef
Deml Jiří
Divišová Pavla
Dostál Jan
Dostál Ondřej
Dostál Vít
Dostálová Simona
Drašner Josef
Dvořák František
Fabián Josef
Ledce 46
Ledce 46
Větrná 253
Větrná 253
Jeníkovice 61
Bědovice 68
Lišičky 32
Janovice 49
Pod zámečkem 1732
Na zavadilce 786
U dubu 955
Švermova 367/IV
Střezetice 23
Brněnská 284
Kotěrova 627 A
Chotělice 12
Chotělice 12
Chotělice 12
Dukelská 448
Dudychova 134
Výrava 102
517
517
500
500
503
503
503
503
500
551
517
503
503
500
500
503
503
503
534
534
503
71
71
09
09
45
46
51
56
12
01
21
51
12
06
03
53
53
53
01
01
44
České Meziříčí
K
České Meziříčí
K
Svinary HK
K,D
Svinary HK
K,D
Jeníkovice
K
Třebechovice p.O. D
Chlumec n. C.
K,D
Hlušice
D
Hr.Králové 12
K,D
Jaroměř
D
Tyníště nad Orlici
Chlumec n. C.
D
Všestary
K
Hradec Králové
D
HK 3
K
Smidary
K
Smidary
H
Smidary
K
Holice
H
Holice
H
Libřice
H
MCH
MCH
MCH
K
MCH
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Filipi Ladislav
Grim Miroslav
Hájek Antonín
Hájek Lukáš
Havlíček Jaroslav
Hofman Ladislav
Hofman Ondřej
Horák Ivan
Horáková Lenka
Hulaj Josef
Hušek Jan
Hušek Milan
Charvát Jan
Charvát Zdeněk
Javůrek Stanislav Ing.
Jedlička František
Jor Václav
Jorda Michal
Kalaš Jaroslav
Kašpar Ladislav
Kleňhar Pavel
Kopecký Jaroslav
Kotyza Milan
Koucký Jiří
Kraus Josef Mžany
Krejcar František
Marek Václav
Michálek Jan
Novotný František
Pavelka Miroslav
Pojezdala Vendelín
Poříz Jindřich ml.
Poříz Jindřich st.
Rejman Jan
Richter Petr
Rosenbaum
Růžička Václav
Rybín Vladimír
Samek Miloš
Sejkanič Ivan
Schejbal Josef ml.
Schejbal Vladimír
Skutil Jaroslav
Stanner Václav
Syruček Rudolf
Ščebel Jiří
Šolc Josef ml.
Šolc Josef st.
Šulc Jiří
Tomáš Bohumír
Trnka Josef
Urban Miroslav
Valášek Jiří
Valenta Karel
Valenta Stanislav Ml.
Valenta Stanislav St.
Vaník Jan MUDr
Vaňková Helena
Veselý Jan
Veselý Miroslav
Vohralík Martin
Vosáhlo Josef
Záruba Antonín
Zima Milan
ČSA 872
U Pastvišť73
Černilov 469
Černilov 469
Boharyně 6
Černilov 357
Černilov 357
Vysoký Újezd 19
Vysoký Újezd 19
Hradecká 412
Zahradní 448
Zahradní 448
Lípa 56
Stračov 69
Černilov 312
Lhota pod Libčany
Vinary 88
Němčice 43
Lípa 3
Dudychova 321
Sokolská 168
Bří Štefanů 3
Bezručova 10
Pardubická 221
517
500
503
503
503
503
503
517
517
500
504
504
517
503
503
117
503
280
503
534
503
500
71
09
43
43
23
43
43
71
71
11
01
01
21
14
43
Týníště nad OrlicíK
Hradec Králové
K
Černilov
K
Černilov
K
H
Černilov
K
Černilov
K
České Meziříčí
K
České Meziříčí
K
Hr.Králové 11
H
Nový Bydžov
D
Nový Bydžov
D
Týníště nad OrlicíD
K
Černilov
K
503 27
D
53
Smidary
H
02
Kolín
D
12
Všestary
D
01
Holice
H
12
Skřivany
H
03
Hradec Králové
K
Šumperk
D
517 22
Albrechtice n.O
K
50315
Nechanice
K
Neděliště 93
503 12
Všestary
H,K
Olešnice n. R. 41 517 36
K,D
Vlčkovice 3
503 27
H
Roudnice 26
503 27
D
Moravská 481
503 46
Třebechovice p.O. K
Okružná 923
517 21
Tyníště nad OrliciK
Ezopova 1662
504 01
Nový Bydžov
D
Ezopova 1662
504 01
Nový Bydžov
D,K
Na úvoze 1280
500 08
Hr.Králové 8
D,K
Hradecká 381
503 46
Třebechovice p.O. K
Pilnikov 123
K
Rašínova 424
503 15
Nechanice
K
Výrava 95
503 03
Smiřice
H
Pekařova 1142
500 09
Hradec Králové
K
Lhota pod Libčany 115
503 27
H,D
Nepasice 33
503 46
Třebechovice p.O. K
Písek 103
503 51
Chlumec n. C.
K
Chvojenec 186
534 01
Holice
H
Neděliště 17
503 12
Všestary
D
Roudnice 132
503 27
H,D
Librantice 100
503 43
Černilov
H
Neděliště 33
503 12
Všestary
K,D,H
Neděliště 33
503 12
Všestary
D,K
K
Jeníkovice 100
503 45
Jeníkovice
K,D
Kubcova 154
500 04
Hradec Králové
K
Vrchlického620/lV 503 51
Chlumec n. C.
D,K
Hrádek u Nechanic 503 22
Libčany
K
Bohumileč 30
533 04
Sezemice
D,K
Staré Ždánice 176 533 44
D
MCH
Staré Ždánice 176 533 44
D
Okružní 748
517 21
Tyníště nad Orlici
K,H
Vysoká n.Labem
32503 31
Vysoká n. Labem
D
K
MCH
K
Slatinská 163
500 03
Svinary HK H,K
Žižkova 253/lll
503 51
Chlumec n. C.
D
Rooseveltova 216/III
503 51Chlumec n.C.
K
Sloupno 146
503 53
Smidary
D
Vystavovatelé morčat
Alena Machová
Anna Rajmonová
Telefon
604253930
605063979
inkognito.wbs.cz
Andrea Vaňková
Andrea Žítková
776657101
602887279
Email
[email protected]
[email protected]
Web
http://www.cavia-olympia.cz
http://www.chs-
[email protected]
[email protected]
http://www.coyoneyo.estranky.cz
Barbora Smějová
Denisa Vítková
bohemia
Eva Hrušková
Filip Lapka
776006470
604528075
[email protected] http://www.piskovedoly.com
[email protected]
http://www.morcata.cz/cavia-
607649242
606227612
[email protected]
Jiří Doseděl
Martina Bízová
Miroslava Hochová
Nikola Lencová
Noemi Lisá
Renáta Topinková
Veronika Kasková
Zuzana Bukvičková
736121240
737747409
776080211
732499441
774361516
728628763
721447731
602134687
[email protected]
[email protected]
[email protected]eznam.cz
http://www.chsgantos.estranky.cz
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
http://www.fantom-chlum.cz
http://odjulie.ic.cz
http://fatal.mysteria.cz
http://www.ruticula.com

Podobné dokumenty

2013 - ZO ČSCH Malhotice

2013 - ZO ČSCH Malhotice zodpovědí Vaše dotazy týkající se chovu námi vystavených a k prodeji nabízených zvířat a zcela určitě se s Vámi podělí i o řadu svých chovatelských zážitků. Chceme přispět ke zkvalitnění chovů neje...

Více

tady

tady Arpee - Johny Skřítek rodiny Artur Brown Z knížecích sadů Ashby Spinola Bastien Brown Z knížecích sadů Beethoven Blue Piškótka Benedikt Vanilka Benjamin Vanilka Bonifác Brown Batův ráj Bren Black L...

Více

Koktejly - Black Angel`s Bar

Koktejly - Black Angel`s Bar francouzské, šampaňské značk y Michel Arnould.

Více

Katalog drobného zvířectva 2009

Katalog drobného zvířectva 2009 Jsme rádi, že ve dnech výstavy může naše vesnice přivítat chovatele a zájemce z celé naší Vysočiny a jejího okolí. Přejeme všem návštěvníkům příjemnou prohlídku naší výstavy a těšíme se spolu s vys...

Více