wh(q) 105 cnc - TOS Varnsdorf as

Transkript

wh(q) 105 cnc - TOS Varnsdorf as
HORIZONTÁLNÍ
FRÉZOVACÍ
A VYVRTÁVACÍ
STROJE
WH 105 CNC
No
vé
cíl
111
let 1903-2014
í
05/2014
e s
i žá
daj
WHQ 105 CNC
í no
vá ře
šen
reg. č. 12392-01
T O S VA R N S D O R F a . s .
OBSAH
O SPOLEČNOSTI
Společnost TOS VARNSDORF a.s., se sídlem ve Varnsdorfu v České republice, má dlouholetou tradici ve
výrobě obráběcích strojů. Společnost byla pod jménem Strojírny Arno Plauert založena již v roce 1903 a do
dnešního dne vyrostla ve velký strojírenský podnik známý po celém světě.
O SPOLEČNOSTI
www.tosvarnsdorf.cz
1
O SPOLEČNOSTI
2
OBSAH
3
HORIZONTÁLNÍ
FRÉZOVACÍ A VYVRTÁVACÍ
STROJ WH(Q) 105 CNC
4
7
KONSTRUKČNÍ
PROVEDENÍ SKUPIN
8
KONTROLA KVALITY
A TESTOVÁNÍ STROJE
9
10
OVLÁDÁNÍ STROJE
11
AUTOMATICKÁ VÝMĚNA
NÁSTROJŮ (AVN)
12
13
ZVLÁŠTNÍ TECHNOLOGICKÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
14
KRYTOVÁNÍ STROJE
1 m3 (0,01mm)
15
16
VZOROVÝ ROZMĚROVÝ
NÁČRT STROJE
x>1m
y>1m
z>1m
17
UKÁZKY TECHNOLOGIÍ
18
REFERENCE
Výrobní program společnosti je založen na vývoji, výrobě a prodeji obráběcích strojů, doplněný o širokou
nabídku služeb, jako jsou například:
1
- školení obsluhy a údržby strojů
- tvorba technologických studií
- montáž nových strojů
- záruční a pozáruční servis strojů
- prodej náhradních dílů
- opravy a generální opravy
Společnost dále zajišťuje služby ve formě nabídky kooperací (kovoobrábění, měření a chemicko-tepelné
zpracování strojírenských výrobků).
VÝROBNÍ PROGRAM
VÝROBA OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
• HORIZONTÁLNÍ VYVRTÁVAČKY STOLOVÉ
• HORIZONTÁLNÍ VYVRTÁVAČKY DESKOVÉ
• HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA
• SPECIÁLNÍ STROJE
• PŘÍSLUŠENSTVÍ
y
z
x
2
OBSAH
Vysoká technická úroveň našich výrobků byla potvrzena v roce 1996 udělením certifikátu systému řízení jakosti
podle normy ISO 9001.
SLUŽBY
• TECHNOLOGICKÁ PODPORA: ŠKOLENÍ, TECHNOLOGICKÉ STUDIE, ATD.
• PRODEJ ND, OPRAVY A GO
• KOOPERACE (OBRÁBĚNÍ, MĚŘENÍ, CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ)
1
20
2
WH(Q) 105 CNC – KONSTRUKČNÍ
PROVEDENÍ SKUPIN
HORIZONTÁLNÍ FRÉZOVACÍ
A VYVRTÁVACÍ STROJ WH(Q) 105 CNC
HORIZONTÁLNÍ FRÉZOVACÍ
A VYVRTÁVACÍ STROJ WH(Q) 105 CNC
www.tosvarnsdorf.cz
VŘETENÍK
Y
W
Z
Vřeteník obsahuje kompletní uzly a mechanismy uložení a náhonu vřetena
(osa C) a výsuvu pracovního vřetena (osa W) včetně upínání nástroje. Na
čelo vřeteníku je možno připevnit snímatelné zvláštní technologické
příslušenství typu vodicí podpěry, lícní desky, frézovací hlavy apod.
Uložení vřetena je provedeno v přesných vřetenových kuličkových
ložiscích s kosoúhlým stykem zvýšené přesnosti v násobném uspořádání
s předpětím. Náhon vřetena je zajištěn ozubenými převody se dvěma
mechanickými stupni řazenými hydromechanicky. Tíha vřeteníku je
kompenzována protizávažím uloženým v dutině stojanu.
3817 / 4222
Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj WH(Q) 105 CNC je
moderní výkonný souvisle řízený obráběcí stroj. Vysoké řezné
parametry a široký komfort technologických funkcí tento stroj
předurčují pro aplikaci i velmi náročných technologických
operací. Souvislé řízení souřadnic X, Y, Z a W a otočný
polohovací stůl vytvářejí podmínky pro univerzální užití.
Uplatnění nachází při efektivním obrábění dílců skříňovitého
charakteru z více stran, ale i při obrábění forem a jiných
tvarově složitých obrobků.
Stroje je možno doplnit řadou přídavných technologických
zařízení, která značně rozšiřují technologické možnosti stroje.
Základní varianty provedení strojů jsou definovány úrovní
automatizace pracovního cyklu:
X
MAX. POJEZDY STROJE
P[kW]
7782
VŘETENÍK „N“
3
10 - 4 000
919 / 1 148
M[Nm]
LOŽISKA
1170
světoznámého
výrobce
28
4
1 800 mm
1 600 mm
1 250 mm
630 mm
-1
n[min ]
229
2300
WH(Q) 105 CNC
P[kW]
VŘETENÍK „R“
M[Nm]
28
105j5
221.440
X
Y
Z
W
Vřeteník R4
KONSTRUKČNÍ
PROVEDENÍ SKUPIN
B
Technické parametry
Vřeteník N Vřeteník R
Průměr pracovního vřetena
mm
105
Kuželová dutina pracovního vřetena
ISO 50
Rozsah otáček pracovního vřetena
min-1 10 - 2 300
10 - 3 300
Výkon hlavního motoru (S1 / S6-60)
kW
28 / 35
Max. krouticí moment na vřetenu (S1 / S6-60) Nm 1 170 / 1 462 919 / 1 148
Výsuv pracovního vřetena W
mm
630
320js5
WHQ 105 CNC - provedení stroje s automatickou
výměnou nástroje (AVN)
4666
WH 105 CNC - základní provedení
919
150
40
W=630
85
B
n[min-1]
P[kW]
291
VŘETENÍK „R4“
3300
M[Nm]
28
919
-1
n[min ]
291
4000
Vřeteník „N“
je vhodný především pro výkonové silové obrábění. Max. otáčky
umožňují provádět dokončovací operace. Charakteristika průběhu
točivého momentu předurčuje stroje vybavené vřeteníkem „N“ k použití
větších frézovacích hlav a lícních desek.
Vřeteník „R“
Rychloběžné provedení vřeteníku „R“ je určené zejména pro přesné
výkonové obrábění vysokými řeznými rychlostmi. Zároveň je však
možno využít maximálního instalovaného výkonu.
Vřeteník „R4“
Vřeteník v provedení „R4“ dosahuje max. otáček až 4 000 min-1. Stroj
v provedení s vřeteníkem „R4“ je pak vhodné trvale vybavit
kompresorovou chladnicí OLAER KRO 30D nebo SCHIMPKE DK 28-V.
3
4
WH(Q) 105 CNC – KONSTRUKČNÍ
PROVEDENÍ SKUPIN
mm
Technické parametry
Podélné přestavení stolu Z
Max. hmotnost obrobku
Rozměry upínací plochy stolu
Příčné přestavení stolu X
mm
kg
mm
mm
1 250
5 000
1 400 x 1 400, 1 400 x 1 600
1 800
5
6
X .................... 1 800 mm
Y .................... 1 600 mm
Z .................... 1 250 mm
W...................... 630 mm
STOJAN
Těleso stojanu je provedeno jako optimálně
dimenzovaný odlitek ze šedé litiny. V dutině stojanu
je umístěno protizávaží kompenzující tíhu vřeteníku.
Technické parametry
Svislé přestavení vřeteníku Y
STŮL
MAX.
POJEZDY
STROJE
RÁM STROJE
je postaven v provedení s pevným stojanem, po kterém se
svisle přestavuje vřeteník s výsuvným vřetenem, a příčně
přestavitelným otočným stolem. Základní kluzné vodící
plochy jsou obloženy kalenými ocelovými lištami,
protiplochy jsou podlity vrstvou plastické hmoty s nízkým
koeficientem tření. Vedení podélných saní po loži jsou
kluzná doplněná valivými hnízdy.
KONSTRUKČNÍ
PROVEDENÍ SKUPIN
www.tosvarnsdorf.cz
1 250, 1 600
NÁHONY POSUVŮ
Náhony všech lineárních os jsou vybaveny digitálně
řízenými AC servopohony Siemens. Po dosažení cílové
polohy jsou osy X, Y, Z a W drženy v polohové vazbě. Osa B
je automaticky hydraulicky zpevňována.
SBĚRNÁ MÍSA A ŽLAB
Stroj je ve standardním provedení vybaven sběrnou
mísou kolem stolu a příčným žlabem vyrobených
z nerezového plechu.
KINEMATICKÉ PARAMETRY STROJE
Kvalitní
ODLITKY
Technické parametry
Rozsah pracovních posuvů - X, Y, Z, W
Rychloposuv - X, Y, Z
Rychloposuv - W
Rychloposuv - B
mm.min-1
mm.min-1
mm.min-1
min-1
2 - 5 000
10 000
8 000
2
z české slévárny
Broušené
KULIČKOVÉ
ŠROUBY
5
6
WH(Q) 105 CNC – KONSTRUKČNÍ
PROVEDENÍ SKUPIN
WH(Q) 105 CNC – KONTROLA KVALITY
A TESTOVÁNÍ STROJE
KONTROLA KVALITY
Důkladná kontrola vyráběných dílců stroje
je zajištěna moderním klimatizovaným
měrovým střediskem vybaveným
špičkovými souřadnicovými stroji.
8
KONTROLA KVALITY
A TESTOVÁNÍ STROJE
7
ELEKTROSKŘÍŇ
Elektrická výzbroj je převážně soustředěna v samostatném
elektrorozvaděči. Obsahuje základní modul řídicího
systému, komponenty řízení pohonů posuvů i vřetena
a další elektrické prvky od renomovaných firem. Elektroskříň
je chlazena jednotkou zabudovanou ve dveřích skříně.
KONSTRUKČNÍ
PROVEDENÍ SKUPIN
www.tosvarnsdorf.cz
MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ
od renomovaného výrobce
Bezchybnost funkce stroje je kontrolována náročným výstupním testem, který obsahuje:
• kontrolu geometrické přesnosti stroje podle mezinárodní normy ISO 3070-1,2,3
• kontrolu přesnosti polohování stroje při najetí na pozici podle normy VDI/DGQ 3441
• test pracovní přesnosti stroje, jehož výstupem je obrobení kontrolního obrobku NASA
• zkoušku obrábění stroje při jeho maximálním zatížení
CHLAZENÍ VZDUCHEM
Stroj je standardně vybaven vzduchovým
chladičem oleje vřeteníku. Na přání zákazníka
lze stroj vybavit kompresorovým chladičem.
HYDROAGREGÁT
Zdrojem tlakového oleje pro mazání
vodicích ploch je mazací agregát
umístěný společně s hydroagregátem
na saních stojanu. Mazací agregát
zajišťuje mazání vodicích ploch
v osách X, Y, Z a B.
Kontrolní
obrobek
NASA
reg. č. 12392-01
7
8
WH(Q) 105 CNC – OVLÁDÁNÍ STROJE
OVLÁDACÍ PANEL
ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI
OVLÁDACÍ PANEL
ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
FANUC 31i
PŘENOSNÝ
OVLÁDACÍ PANEL
SINUMERIK
PŘENOSNÝ
OVLÁDACÍ PANEL HEIDENHAIN
(OPCE – TYP HR 520)
11
9
12
10
OVLÁDACÍ PANEL
ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
SINUMERIK 840 D-SL
OVLÁDÁNÍ STROJE
www.tosvarnsdorf.cz
OBROBKOVÉ A NÁSTROJOVÉ SONDY
STANDARDNĚ DODÁVÁME TYTO SONDY:
NÁSTROJOVÉ SONDY pro systém:
iTNC 530 HSCI
HEIDENHAIN TT 160
iTNC nebo
Sinumerik 840D-SL RENISHAW TS 27 R
OBROBKOVÉ SONDY pro systém:
HEIDENHAIN TS 260
iTNC 530 HSCI
HEID. TS 460 + SE 660
RENISHAW OMP 60 - set
iTNC nebo
RENISHAW RMP 60 - set
Sinumerik 840D-SL
M+H 20.41 Multi
NÁSTROJOVÁ SONDA
PRO TRVALOU PODPORU ZÁKAZNÍKŮ NABÍZÍME ROVNĚŽ SYSTÉM SLUŽEB:
měřicí dotyková sonda s kabelem
měřicí dotyková sonda s kabelem
měřicí dotyková sonda s kabelem
měřící dotyková sonda kombinovaná radio / infra
měřicí dotyková sonda s optickým přenosem
měřicí dotyková sonda s rádiovým přenosem
měřicí dotyková sonda s rádiovým přenosem
TOSmessage
- zajišťuje komunikaci mezi řídicím systémem
stroje a mobilním telefonem zákazníka. Zákazník
je informován o předem definovaných stavech
stroje, např. ukončení automatického cyklu,
případně přerušení programu.
TOSwide
- dálková diagnostika umožňující servisnímu technikovi
výrobce získat potřebná data o stavu stroje potřebná k
upřesnění případného diagnostikování nestandardního
stavu řídicího systému stroje.
OBROBKOVÁ SONDA
11
9
10
12
WH(Q) 105 CNC –AUTOMATICKÁ VÝMĚNA
NÁSTROJŮ (AVN)
WH(Q) 105 CNC – ZVLÁŠTNÍ
TECHNOLOGICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
FRÉZOVACÍ HLAVY
Frézovací hlavy se užívají k obrábění ploch orientovaných v základních směrech i obecně vůči ortogonálnímu souřadnému
systému stroje.
11
Automatická výměna nástrojů je koncepčně řešena řetězovým zásobníkem umístěným na samostatném
stojanu a pojízdným manipulátorem s otočnou dvouramennou rukou. Zákazník může objednat stroj
upravený pro nástrojové stopky podle norem:
ČSN 22 0432
ČSN 22 0434
DIN 69871
BT 50 MAS 403-1982
CAT ANSI/ASME B5.50-1985
AUTOMATICKÁ VÝMĚNA
NÁSTROJŮ (AVN)
www.tosvarnsdorf.cz
OVLÁDACÍ PANEL AVN
LD 650
Lícní deska je určena pro náročné technologické operace
s možností využití souvislého CNC řízení polohy šoupátka
(nožových saní).
ZVLÁŠTNÍ TECHNOLOGICKÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
MANIPULÁTOR NÁSTROJŮ
12
ŘETĚZOVÝ ZÁSOBNÍK
Vyráběné
v TOS
VARNSDORF
VODICÍ PODPĚRA
Zajišťuje výrazné zvýšení tuhosti pracovního vřetena
při jeho větším vysunutí.
Počet úložných míst v zásobníku
Rozteč úložných míst
DOPRAVNÍK TŘÍSEK
Délku dopravníku a jeho vynášecí výšku je možno
přizpůsobit uživatelským potřebám.
40, 60, 80, 120
mm
130
mm
125
Max. průměr nástroje
- při plně obsazeném zásobníku
- při volných sousedních místech
Max. délka nástroje
mm
320
mm
500
Max. hmotnost nástroje
kg
25
Celkový čas výměny nástroje
sec
15
11
12
WH(Q) 105 CNC – ZVLÁŠTNÍ TECHNOLOGICKÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
WH(Q) 105 CNC – KRYTOVÁNÍ STROJE
UPÍNACÍ ÚHELNÍKY
Upínací úhelníky jsou standardně dodávány v
těchto velikostech: 800, 950, 1 120, 1 450 mm.
UPÍNACÍ KOSTKY
UK 500, UK 1000
ZVLÁŠTNÍ TECHNOLOGICKÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
www.tosvarnsdorf.cz
KRYTOVÁNÍ STROJE
Slouží k ochraně proti rozletu třísek a rozstřiku chladicí kapaliny. Je vhodné zejména ke strojům, které jsou
vybaveny zařízením pro chlazení nástrojů osou vřetena. Podle přání zákazníka dodáváme tyto typy krytování:
KABINA KVR
Ochranné krytování pracovního prostoru.
500
KRYTOVÁNÍ STROJE
13
VARIABILNÍ KRYTY
Provedení krytů
ulehčující manipulaci
s obrobky.
56
0
53
0
Vyráběné
VARNSDORF
14
v TOS
500
11
39
0
10
CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ
Zákazník má možnost volby mezi
zařízením pro chlazení nástrojů
s vnějším přívodem chladicí
kapaliny - CHZ 105, nebo
zařízením umožňujícím přívod
kapaliny do místa řezu středem
nástroje i vnějším přívodem
- CHOV 105.
C-KRYT
Kompaktní a technicky vyspělé provedení krytů.
i
DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NAJDETE NA
www.tosvarnsdorf.cz/cz/produkty/prislusenstvi/
13
14
WH(Q) 105 CNC – VZOROVÝ ROZMĚROVÝ
NÁČRT STROJE
15
16
VZOROVÝ ROZMĚROVÝ
NÁČRT STROJE
www.tosvarnsdorf.cz
9
3
2
11
1
6
12
5
4
8
1
2
3
4
5
6
PŘEČERPÁVACÍ JEDNOTKA
CHLADICÍ A
AGRAGÁT
FILTRAČNÍ STANICE
DOPRAVNÍK TŘÍSEK
HLAVNÍ PŘÍVOD
ELEKTROSKŘÍŇ
HYDROAGREGÁT
6
8
9
7
10
8
11
9
12
10
HYDROAGREGÁT
OCHR.
KRYT.STANOVIŠTĚ OBSL.
OCHRANNÉ
OCHR. STANOVIŠTĚ
OPLOCENÍ
OBSLUHY
FILTR
OCHRANNÝ
PRO CHOV
PLOT
OCHRANNÉ
FILTRAČNÍ STANICE
KRYTOVÁNÍ kvr 105
ENERGOBOX
KABINA KVR 105
15
16
WH(Q) 105 CNC – UKÁZKY TECHNOLOGIÍ /
REFERENCE
UKÁZKY TECHNOLOGIÍ /
REFERENCE
www.tosvarnsdorf.cz
HLUBOKÉ VRTÁNÍ
VYVRTÁVÁNÍ TRUBKOVNICE
VYVRTÁVÁNÍ
TRUBKOVNICE
FRÉZOVÁNÍ HLINÍKOVÉHO TĚLESA
FRÉZOVACÍ HLAVY
FRÉZOVÁNÍ ČÁSTI OBRÁBĚCÍHO STROJE
VÝROBA RAMENA STAVEBNÍHO STROJE
FRÉZOVÁNÍ A VYVRTÁVÁNÍ ČÁSTI JEŘÁBU
FRÉZOVÁNÍ A VRTÁNÍ DO TĚLESA ČERPADLA
FRÉZOVÁNÍ A VRTÁNÍ DO TĚLESA ČERPADLA
18
HLUBOKÉ VRTÁNÍ
i
VÍCE TECHNOLOGICKÝCH UKÁZEK NAJDETE NA
www.tosvarnsdorf.cz/cz/technologie/
299 STATISTIKA VŠECH TYPŮ PRODANÝCH STROJŮ WH(Q) 105 CNC: 1998 - 2013
NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA JE MOŽNÉ VYBAVIT STROJ DALŠÍMI PŘÍSTROJI
NEBO TECHNOLOGICKÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM.
i
Údaje a parametry v tomto katalogu nejsou závazné. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího
upozornění.
Německo
74
Nizozemí
8
Chorvatsko
1
Česká republika
33
Francie
7
Egypt
1
Finsko
24
Švýcarsko
7
Estonsko
1
Rusko
18
Ukrajina
6
Maďarsko
1
Polsko
17
Argentina
4
Indie
1
Slovinsko
13
Brazílie
3
Kuvajt
1
Rakousko
13
Belgie
2
Lucembursko
1
Itálie
11
Čína
2
Mexiko
1
Kanada
11
Kazachstán
2
Singapur
1
USA
11
Švédsko
2
Turecko
1
Slovensko
9
Austrálie
1
Velká Británie
1
Španělsko
9
Bělorusko
1
Celkem
299
17
18
TOS VARNSDORF a.s.
Polsko
Německo
TOS VARNSDORF a.s.
Praha
Brno
Slovensko
Rakousko
TOS VARNSDORF a.s.
Říční 1774, 407 47 Varnsdorf
Česká republika
Tel.: +420 412 351 203
Fax: +420 412 351 269
E-mail: [email protected]
www.tosvarnsdorf.cz
www.tosvarnsdorf.eu
www.tosvarnsdorf.com
www.tosvarnsdorf.cz

Podobné dokumenty

W9 / W9A_cz

W9 / W9A_cz vhodný jak pro hrubovací tak i dokončovací operace digitální odměřování lineárních os a otáčení stolu s indikací polohy volitelně lze vybavit např. chlazením nástroje (CHZ), lunetou, vodící nebo sv...

Více

DSN, s.r.o. Řipská 13, 627 00 Brno Tel.: 548 217 546 Fax: 548 217

DSN, s.r.o. Řipská 13, 627 00 Brno Tel.: 548 217 546 Fax: 548 217 CENÍK PŮJČOVNÉHO ● Provozní doba: Po - Pá / 7- 16hod. DSN, s.r.o. Řipská 13, 627 00 Brno ● Tel.: 548 217 546 ● Fax: 548 217 874 ● www.dsn.cz platnost ceníku: od 1.2.2012 STOLOVÉ PILY NA STAVEBNÍ MA...

Více

Popis konstrukce - CZ MOOS TRADING SRO

Popis konstrukce - CZ MOOS TRADING SRO Tento CNC soustruh je dostupný s řídícím systémem Fanuc , Simens nebo Haidenhain. Je určen pro hrubovací a dokončovací práce velkých hřídelových i přírubových součástí, dále pro řezání závitů, vyvr...

Více