Pozvánka - Centrum komplexní péče Dobřichovice, sro

Komentáře

Transkript

Pozvánka - Centrum komplexní péče Dobřichovice, sro
Pozvánka na komorní odbornou konferenci
Základy komplexního
psychosomatického přístupu VII.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Přednášející:
MUDR. BARBORA BRANNÁ, MGR. KLÁRA ČÍŽKOVÁ, MGR. MARKÉTA GERLICHOVÁ, PHD.,
MGR. DANUŠE JANDOURKOVÁ, MGR. MARTA LEBEDOVÁ,PHDR. PAVEL ROUBAL,
MGR. ET MGR. LENKA SLAVÍKOVÁ, MUDR. JAN SLOVÁK, MGR. LUCIE SUŠICKÁ,
MUDR. JIŘÍ ŠAVLÍK, CSC., MGR. ET MGR. JANA TÝKALOVÁ, MGR. PETR ZAHRADNÍK
Termín:
sobota 16. ledna 2016
Odborná garantka: MUDr. Barbora Danielová, primářka CKP Dobřichovice
Místo konání:
Centrum komplexní péče Dobřichovice, Na Vyhlídce 582, Dobřichovice
Cena:
1390,- Kč pro lékaře – NOVĚ AKREDITACE U České lékařské komory!!
1190,- Kč pro fyzioterapeuty a ostatní (platba všichni do 18. 12. 2015),
Ohodnocení akce:
6 kreditů pro lékaře (akreditace ČLK)
4 kredity pro fyzioterapeuty, psychology (akreditace UNIFY ČR a AKP)
Určeno pro:
Fyzioterapeuty, lékaře, psychology a zájemce o komplexní medicínu.
Letošní téma:
ÚSPĚCH A NEÚSPĚCH V TERAPII:
Co je úspěch v terapii? Jak se pozná? Jak dlouho může přetrvat? Co je neúspěch? Jak ho poznáme?
Jak ho vnímáme a prožíváme? Čí je úspěch /neúspěch? Jak vypadá pacient, který opouští úspěšnou
terapii?
1
Anotace konference:
Konference je koncipována jako teoreticko-praktický celek seznamující posluchače se základy komplexního
(psychosomatického) přístupu, jenž je nejstarším, ale současně nejmodernějším způsobem medicínského myšlení.
Samotný název psychosomatika pochází ze starořeckých slov psyché (duše) a soma (tělo), jejichž spojením zdůrazňuje
nezbytnost celostního, komplexního nazírání na člověka ve zdraví a nemoci. Zabývá se vztahy mezi tělesnými a
duševními ději, které nechápe jako dvě oddělené oblasti, nýbrž jako propojené a navzájem se neustále ovlivňující
systémy. Komplexní přístup doplňuje a dále rozvíjí principy vědecké biologické medicíny a je základním předpokladem
určení správné diagnózy i realizace účinné léčby.
Cíle konference:
-
porozumět základním principům komplexního přístupu, seznámit se s jeho současnou situací
osvojit si celostní, komplexní způsob nazírání na člověka ve zdraví a nemoci
seznámit se se základními aplikacemi komplexního přístupu ve zdravotnictví a zamyslet se nad praktickými
důsledky psychosomatického přístupu
zamyslet se nad možností mezioborové a týmové spolupráce
možnost diskutovat k tématu v malé skupině
Harmonogram konference:
8,00 – 8,50
Prezence účastníků
8,50 – 9,10
Zahájení a úvodní slovo – Mgr. Danuše Jandourková
9,10 – 9,50
MUDr. Jan Slovák – Úspěch a neúspěch v péči o psychosomatické pacienty
(přednáška, diskuse)
10,00 – 10,50
PhDr. Pavel Roubal – Úspěch a neúspěch v terapii (dvě kazuisitky a diskuse)
11,00 – 12,00
MUDr. Jiří Šavlík – Psychosomatická problematika zažívacího traktu
(přednáška, diskuse)
12,00 – 13,30
PAUZA NA OBĚD
13,30 – 15,00
Workshopy:
A) Mgr. et Mgr. Lenka Slavíková – Bioenergetika (praktický workshop)
B) Mgr. Klára Čížková - Taneční a pohybová terapie (praktický workshop)
C) Mgr. et Mgr. Jana Týkalová – Psychosomatické překvapení (kazuistika)
15,00 – 15,40
PhDr. Markéta Gerlichová, PhD. – Využití muzikoterapie u
psychosomatických pacientů (přednáška, diskuse)
15,50 – 16,30
MUDr. Barbora Branná – Psychosomatika v ordinaci dětského lékaře
(přednáška, diskuse)
16,40 – 17,20
Mgr. Zahradník, Mgr. Lebedová, Mgr. Sušická - Léčba pacientky se
Sudeckovým syndromem v týmu (kazuistika, diskuse)
17,30 – 18,30
Moderovaná diskuse na téma Úspěch a neúspěch v terapii – moderuje Mgr.
Danuše Jandourková
18,30
Závěr konference, předání diplomů
2
Anotace jednotlivých příspěvků:
MUDr. Barbora Branná – Psychosomatika v ordinaci dětského lékaře
Ve svém zamyšlení nad úspěchy a neúspěchy při práci s psychosomatickými pacienty budu hovořit
o tom, jakou roli v terapii klienta hraje TO KDO JSEM (terapeut? pediatr? ), KDE TERAPIE probíhá (v
mé lékařské ambulanci či v psychosomatické "komůrce") a jaké mám se svým pediatrickoterapeutickým osobnostním vybavením možnosti. Jak vypadá naše společná práce.
MUDr. Jiří Šavlík – Psychosomatická problematika zažívacího traktu
Přednáška nejprve teoreticky osvětlí pojem "Self". Dále se bude věnovat kazuistikám úspěchů i
neúspěchů se zvláštním zřetelem na motivaci klientů.
PhDr. Pavel Roubal – Úspěch a neúspěch v terapii
Jsem psychoterapeut a léčím psychosomatické symptomy, určitě mi tedy záleží na úspěchu léčby a
těžko nesu, když se to nedaří. Někdy zapomínám, že jsem se především ocitl s druhým člověkem v
zoufalé situaci. Když si to uvědomím, začne mi docházet, co vlastně ten nemocný potřebuje a jak
bezmocní jsme oba: psychoterapie je pro mne především vztah. Těšim se na diskuzi s ostatními o
pocitech úspěchu a neúspěchu při léčbě psychosomatických symptomů v týmu i sám za sebe.
Diskuzi uvedu krátkou úspěšnou kaziustikou a kazuistikou s neúspěchem.
Mgr. et Mgr. Lenka Slavíková – Bioenergetika
Bioenergetická cvičení jsou léčebnou technikou, která propojuje fyzioterapii s psychologií. Cílem
metody je uvolnit chronická svalová napětí a stres v těle. Ve filosofii tohoto přístupu vede cesta k
uzdravování skrze všímavost k tělu.
Mgr. Klára Čížková - Taneční a pohybová terapie
Taneční pohybová terapie zdůrazňuje celostní pojetí člověka v jeho bio-psycho-sociální jednotě a
důležitost propojení všech těchto složek pro duševní a tělesné zdraví. Při práci klienty vede k
lepšímu vnímání těla, k rozpoznání, respektu a sdílení svých potřeb a pocitů, k rozvíjení autenticity,
tvořivosti a k novým způsobům zvládání situací (coping strategies) v každodenním životě.
Terapeutka vztáhne téma workshopu k tématu úspěch a neúspěch v terapii.
PhDr. Markéta Gerlichová, PhD. – Využití muzikoterapie u psychosomatických pacientů
Muzikoterapie navazuje na přirozenou hudebnost každého člověka, která nesouvisí s hudebním
vzděláním, proto je vhodná pro každého. V muzikoterapii se nesoustředíme na výkony klienta, ale
objevujeme jeho možnosti a facilitujeme terapeutický proces. Nejčastěji pracujeme na těchto
cílech: uvědomění si tělového schématu, aktivizaci bránice, kultivaci pohybového projevu,
uvědomováni si svých emocí a práci s nimi, tréninku komunikace, cvičení nonverbální komunikací
ve vztazích, tréninku paměti a pozornosti.
MUDr. Jan Slovák – Úspěch a neúspěch v péči o psychosomatické pacienty
Pracuji jako rehabilitační lékař a psychosomatiku vnímám jako pomůcku k lepšímu porozumění
potížím svých klientů i jako vodítko pro komplexní terapii. Chodí za mnou pacienti s převážně
somatickým spektrem potíží a málokdy s náhledem na psychosomatický rozměr svého stonání.
Úspěch i neúspěch terapie u tohoto typu klientů vnímám jako relativní veličinu, často je úspěchem
už správné nasměrování klienta, zasazení onoho pověstného semínka. A jsou i situace, kdy úspěch
či neúspěch je něco jiného pro nás a něco jiného pro klienta, pro jeho rodinu, pro odesílajícího
lékaře, nebo pro zdravotní či úrazovou pojišťovnu. Chtěl bych tuto relativnost úspěchu a
neúspěchu ilustrovat na příkladu několika drobných kazuistik z praxe.
3
Mgr. et Mgr. Jana Týkalová – Psychosomatické překvapení
Mgr. Týkalová představí kazuistiku psychosomatické pacientky velmi netradiční způsobem, který
posunuje hranice. Nechme se překvapit. Terapeutka nechá nahlédnout do „kuchyně“, proto jsme
pro workshop vybrali kuchyňské prostory .
Mgr. Zahradník, Mgr. Lebedová, Mgr. Sušická - Léčba pacientky se Sudeckovým syn.v týmu
Náš příspěvek představí kazuistiku 35-leté hudebnice Anežky. Pacientka k nám přišla po té, co její
počáteční léčba nebyla zcela efektivní. Z pohledu klasické medicíny bez jasného původu nemoci,
začala trpět silnými bolestmi ruky. U nás byla léčena v týmu rehabilitační lékařka, fyzioterapeut,
psycholožka a pohybová terapeutka. Na příběhu pacientky představíme, jak probíhala týmová
léčba v celostním pojetí. Pacientka ukončila fyzioterapii, další terapie mají zatím otevřený konec.
Ve který moment se můžeme radovat z úspěchu? Je úspěch vymizení symptomů nebo zahrnuje i
strategii, co dělat, když se symptom vrátí?
Medailony přednášejících:
MUDr. Barbora Branná je pediatrička, rodinná terapeutka a
psychosomatická lékařka. Pracuje jako praktická lékařka pro děti a dorost.
Má svůj dětský obvod, kde se stará o děti od narození do 19 let. Pro své
dětské klienty ve své ambulantní praxi používá i akupunkturu, kterou
studovala na Institutu postgraduálního vzdělávání. Zároveň v psychologickopsychosomatické ambulanci, kterou založila se dvěma kolegyněmi
psycholožkami, dělá rodinné terapie a věnuje se psychosomatickým
pacientům (jeden až dva dny v týdnu). Absolvovala čtyřletý
psychoterapeutický výcvik "Rodinná terapie" u Mudr. Vladislava Chvály a
Mgr. Ludmilya Trapkové-Chválové. Supervize měla u PhDr. Hany Vyhnálkové, PhDr. Ludmily
Trapkové - Chválové a MUDr. Vladislava Chvály. Dále studovala práci se sny na Vysoké škole
psychosociálních
studií.
Mgr. Klára Čížková je taneční terapeutka a psycholožka. Pracuje v Centru
komplexní péče Roseta s klienty s psychosomatickým onemocněním, kde
propojuje verbální terapii s tanečně pohybovou terapií a prací se sny. Vyučuje a
publikuje v oblasti tanečně pohybové terapie, spolupracuje s pražskou HAMU.
V letech 2007-2011 byla předsedkyní TANTER – České asociace taneční a
pohybové terapie, je delegátkou TANTER v Evropské asociaci taneční a
pohybové terapie. Svou zálibu v taneční improvizaci realizuje s přáteli a kolegy v
projektu Taneční piknik, jehož je autorkou.
PhDr. Markéta Gerlichová. PhD. je muzikoterapeutka. Pracuje na Klinice
rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK s pacienty po poškození mozku, působí
zde dále jako odborná asistentka. Vyučuje studenty medicíny, fyzioterapie a
ergoterapie a přednáší v předatestačních kurzech lékařů. Od roku 2015 pracuje
také v Centru komplexní péče Roseta v Praze, kde vede skupinové kurzy i
individuální terapie. V r. 2014 úspěšně obhájila doktorskou práci s výzkumným
projektem „Zkoumání vlivu muzikoterapie při neurorehabilitaci a pedagogické
rehabilitaci osob po poškození mozku v kontextu kvality jejich života“. Cílené
muzikoterapeutické práci se věnuje i v oblasti psychosomatiky, rodinné
terapie, kognitivního i pohybového tréninku, problematiky osob se speciálními potřebami i
osobnostního rozvoje. Publikuje v odborných časopisech. V nakladatelství Grada vydala knihu
Muzikoterapie v praxi.
4
Mgr. Danuše Jandourková pracuje jako vedoucí psycholožka CKP Dobřichovice
a CKP Roseta, organizuje komplexní psychosomatická vyšetření, nabízí
individuální, párovou i rodinnou psychoterapii se zaměřením na
psychosomatické pacienty. Dále se specializuje na gynekologickou a porodní
problematiku, psychoterapii onkologických pacientek a pacientek s neplodností
či po ztrátě dítěte. Je členkou výboru Společnosti psychosomatické medicíny
ČLS JEP.
Mgr. Marta Lebedová je pohybová terapeutka, taneční terapeutka ve
výcviku a certifikovaná masérka (Monterey Institute of Touch, Kalifornie).
Tanci se věnuje od dětství. Důležitý a velmi inspirativní byl pro ni dvouletý
pracovní a studijní pobyt v Kalifornii, kde měla možnost se učit např. od
japonské tanečnice a spolupracovat s americkými tanečníky i fyzioterapeuty
(Danom Anderson Physical Therapy, Monterey Penninsula College, Monterey
Institute of Touch). V CKP Dobřichovice pracuje od roku 2007 v týmu s lékaři,
fyzioterapeuty, psychoterapeuty a maséry.
PhDr. Pavel Roubal je klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor. Zabývá se
poradenstvím zaměřeným na psychosomatické potíže, depresivní a úzkostné
stavy, problémy v rodinných a partnerských vztazích u dospělých. Poskytuje
případové i týmové supervize. Působí jako psycholog na Psychosomatické klinice
v Praze, má svou soukromou praxi, přednáší psychosomatiku na 2. LF UK, je
členem výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP. Napsal knihu V
terapii.
Mgr. et Mgr. Lenka Slavíková je psycholožka a socioložka. Pracovala v oblasti
aplikovaného výzkumu pracovních podmínek, v oblasti lidských zdrojů a
postupně se začala věnovat i integrativní psychoterapii zaměřené na tělo
(výcvik u České asociace psychoterapie zaměřené na tělo). Od roku 2014 má
svou soukromou praxi, kde nabízí psychologické koučování, psychoterapii
zaměřenou na tělo a bioenergetická cvičení. Věnuje se také lektorské činnosti
v oblasti koučování a lidských zdrojů. Od roku 2015 pracuje také v CKP
Dobřichovice.
MUDr. Jan Slovák je rehabilitační lékař a primář CKP Roseta. Ordinuje i v CKP
Dobřichovice. Věnuje se pacientům s pohybovými obtížemi zejména s funkční
složkou obtíží i psychosomatickým pacientům. Podílí se na komplexních
psychosomatických vyšetřeních. Přednáší. Dříve pracoval v Lázních Poděbrady
a.s., na Rehabilitačním oddělení Nemocnice Český Brod, na Oddělení léčebné
rehabilitace Fakultní nemocnice Bulovka a na Oddělení rehabilitační a fyzikální
medicíny Ústřední vojenské nemocnice Střešovice. V Centru komplexní péče
Roseta pracuje od června 2010. Ve volném čase se věnuje fotografování,
malování, zajímá se o hudbu a literaturu.
Mgr. Lucie Sušická je klinická psycholožka a psychoterapeutka. V CKP
Dobřichovice poskytuje individuální, párovou a rodinnou terapii. Je
absolventkou Komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii
psychosomatických poruch. Je členkou týmu, který provádí komplexní
psychosomatická. Dále pracuje v Denním psychoterapeutickém sanatoriu
Ondřejov na oddělení pro léčbu závislostí.
5
MUDr. Jiří Šavlík, CSc. se zabývá psychosomatikou od r. 1970. Původem
chirurg, pak internista se zaměřením na sychosomatickou medicínu, je
jejím průkopníkem u nás. Miluje literaturu, umění, sám maluje. Je
spolueditorerm a spoluautorem první československé monografie o
psychosomatice, přednášel, vedl semináře a publikoval v oboru, řadu let
přednášel a vedl semináře na Fakultě všeobecného lékařství na
Univerzitě Karlově a na fyzioterapeutické katedře FTVS. Nyní je v
důchodu a vede soukromou ambulanci pro psychoterapii a
psychosomatiku.
Mgr. et Mgr. Jana Týkalová je fyzioterapeutka, psycholožka a ředitelka CKP
Dobřichovice a CKP Roseta. Psychosomatickému přístupu se věnuje většinu
svého pracovního života. Vystudovala fyzioterapii, jednooborovou psychologii
a specializační studium speciální pedagogiky. Dále se učila od mnoha
laskavých učitelů (např. Bc. Clara Lewitová, prof. Lewit, doc. Véle, manželé
MUDr. Machanderovi, MUDr. Chvála, MUDr. Šavlík). Několik let rozvíjela
vlastní fyzioterapeutickou praxi v ordinaci v Lékařském domě v Mezibranské u
MUDr. Dany Jenšovské. Je spoluzakladatelkou Centra komplexní péče
Dobřichovice, CKP Roseta a CKP Sámova v Praze, která nabízejí pacientům
propojení fyzioterapie, psychoterapie a psychosomatiky. Aktivně se podílí na
organizaci i výuce řady vzdělávacích akcí, je autorkou populárně odborných článků na téma bolesti
pohybového systému z hlediska komplexního přístupu ve fyzioterapii a spoluautorkou odborné
publikace „Artróza v psychosomatickém přístupu“. Je členkou výboru nově vzniklé Společnosti
psychosomatické medicíny ČLS JEP.
Mgr. Petr Zahradník je fyzioterapeut. Komplexní pojetí fyzioterapie
chápe jako péči o klienta se zcela individuálním přístupem. Inspiruje se v
psychosomatickém pojetí obtíží, které jsou zasazovány do běžného
života klienta. Snaží se klienty a pacienty motivovat k aktivnímu přístupu
a pochopení souvislostí v lidském těle. V terapii se zabývá akutními,
pooperačními i chronickými obtížemi pohybového systému funkčního
charakteru.
Kredity:
Konference má souhlasné stanovisko k započítání této vzdělávací akce do kreditního systému pro
lékaře u České lékařské komory, pro fyzioterapeuty od UNIFY ČR a pro psychology od Asociace
klinických psychologů (AKP ČR). Celkový počet kreditů: lékaři 6, fyzioterapeuti a psychologové: 4.
Počet výukových hodin: 10
Odborné dotazy:
Odborné dotazy směřujte na adresu: [email protected]
6
PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ
Předem děkujeme, že následující text čtete pozorně:
Přihlášení: ON LINE na: www.ckp-dobrichovice.cz/kalendar
 vyhledejte pod datem konkrétní akci
 vyplňte přihlašovací formulář
 během několika dnů Vám přijde potvrzovací e-mail, tím
máte místo závazně zarezervováno
Odhlášení: napište prosím co nejdříve na
[email protected]
PLATBA
Platba na účet, pokud nepotřebujete fakturu:
Do 18. 12. 2015 uhraďte poplatek za konferenci převodem na účet: 255925822/0300, variabilní symbol:
160116 (datum konference), v poznámce uveďte jméno účastníka konference! Můžete si požádat o
formulář „Potvrzení o platbě přijaté na účet“ ([email protected]).
Úhrada faktury:
Vyčkejte na fakturu, která Vám přijde e-mailem. Elektronická faktura platí jako originál faktury. Číslo faktury
slouží jako variabilní symbol platby. Platbu pošlete na účet číslo: 255925822/0300, variabilní symbol =
číslo faktury, nejpozději do 18. 12. 2015. Zpětné vystavení faktury je zpoplatněno částkou 300,- Kč
Platba hotově:
Na recepci CKP Dobřichovice nejpozději do 18. 12. 2015 uhraďte poplatek za konferenci.
STORNO PODMÍNKY
Co dělat, pokud jste poplatek již zaplatili a nemůžete se konference zúčastnit?
Omluvíte-li se e-mailem do pátku 18. 12. 2015 do 20,00 na adresu [email protected], bude
Vám celá částka vrácena zpět. Vrácení částky domlouvejte na téže adrese.
Pokud se neomluvíte nebo se omluvíte později, pak Vám zbývá možnost najít si za sebe náhradníka, jinak
celá částka propadne našemu zařízení.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na příjemné společné setkání,
tým CKP Dobřichovice
7

Podobné dokumenty

Kam se vyvíjí případové konference – pracujeme s

Kam se vyvíjí případové konference – pracujeme s republice. Zároveň se snažíme vzdělávat odborníky i klienty, pořádáme přednášky, semináře, výcviky a supervize, vydáváme odborné publikace. V roce 2012 se nám ve spolupráci s neziskovou organizací ...

Více

PS_2015_2

PS_2015_2 nabídl seminář na téma výuky psychosomatiky na lékařských fakultách v Německu a výbor Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP akci do půl roku akci realizoval. Tušili jsme, že to za naší západ...

Více

O nohách 17.4.2015

O nohách 17.4.2015 • název a termín konání kurzu • částka, kterou budete hradit • jméno a příjmení účastníka • název společnosti (firmy) s uvedením IČO, DIČ, na které má být vystavena faktura Na základě objednávky Vá...

Více

Konference k nedožitým 100. narozeninám prof. Karla Lewita

Konference k nedožitým 100. narozeninám prof. Karla Lewita www.ckp-dobrichovice.cz. Fotografie z konference jsou ke zhlédnutí na Facebooku a webových stránkách Centra komplexní péče Dobřichovice. VÝZNAM SETKÁNÍ I když se všichni přítomní zcela neshodli nap...

Více

zde

zde 1687 Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém kurz 1688 Péče o děti s onemocněním dýchacích cest - seminář 1689 Postura, stabilizace a dýchání – integrální systém - Seminář 1690...

Více