Stáhnout volné výpovědi

Komentáře

Transkript

Stáhnout volné výpovědi
Anketa absolventů
magisterske psychologie na FSS MU:
Príloha (volne odpovedi)
Respondenti se měli možnost vyjádřit ve třech různých bodech. V první řadě šlo o souhrnné reakce
na dotazník či vzkaz katedře. Za druhé pak šlo o „největší přínos“ a „největší nedostatek“ studia.
Myslíme si, že kromě souhrnných dat bude pro naše současné studenty (i ostatní absolventy)
přínosné se přečíst i konkrétní komentáře.
Všechny vzkazy byly před zveřejněním anonymizovány („podpis“ namísto jmen), pravopis je
originální. Vzkazy, které nebylo možné anonymizovat, byly odstraněny.
Reakce na dotazník, vzkazy .............................. 1
Největší přínos studia ....................................... 7
Největší nedostatek studia ............................. 13
Reakce na dotazník, vzkazy
Veľmi ďakujem za dotazník, myslím, že je to skvelé, že sa katedra stále rozvíja a napreduje...je to aj
veľká Vďaka veducemu katedry Zbyňkovi Vybíralovi a ostatným pracovníkom katedry, ktorí tam sú
preto, aby priniesli niečo nové a inšpirujúce.
Sama jsem se s diskriminací u svého zaměstnavatele nesetkala, ale to bude dáno nejspíš tím, že
pracuji ve škole. Od svých spolužáků, kteří zamířili do oblasti zdravotnictví a klinické psychologie vím,
že se potýkali s problémem ohledně 2-oborovosti jejich bakalářského studia. A to z důvodu, že si
Asociace klinických psychologů ČR usmyslela, že toto studium není pro klinické psychology dost
dobré. Kdysi dávno jsem byla přijata i na 1-oborovou psychologii, 2-obor na FSS jsem si nevybrala
jako z nouze cnost. Dnes uvažuji, že možná budu muset někdy v budoucnu svůj "handicap"
dvouoborového bakalářského studia formálně kompenzovat, a to i přesto, že jsem jinak přesvědčená,
že svým vzděláním za kolegy z jednooborové psychologie nijak nezaostávám.
Děkuji za možnost se vyjádřit a studovat na této fakultě a především katedře ve společenství skvělých
učitelů.
S pozdravem
podpis
škoda, že se žádná otázka netýkala dosavadního "pracovního vrcholu":-D, to by čísla byla hezčí:-)
Pěkný den, ráda na FSS vzpomínám. podpis
Anketa absolventů magisterské psychologie: Příloha (volné výpovědi)
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU
prosinec 2014
V současné sobě je situace na trhu práce v Brně a okolí pro psychology velmi nepříznivá. Drobíme své
úvazky, vždy se najde zoufalec, který se upíše do zaměstnání, v němž jsou podmínky nastaveny tak,
že např. 1. systém neumožňuje klientům, aby byl psycholog pro klienty přínosem (např. psycholog má
na 0,5 úvazku na starosti objíždění pěti škol v přilehlých vesnicích - nemá čas na samotné klienty či
práci se třídami, o nějakém systematickém dlouhodobém přístupu při práci s kolektivy či jednotlivci
nelze v tomto směru mluvit, 2. samotný pracovník objíždí tyto školy na vlastní náklady (zkrátka každý
den se předpokládá, že bude na pár hodin jinde), kromě administrativy a cestování mu musí zbýt čas
na samotnou práci, s nějakým vzděláváním zaměstnavatelé nepočítají a nepřispívají na ně. (Toto je
příklad projektu, který chtěli a asi i skutečně realizovali na školách na jih od Brna). Výjimkou byl/je
projekt VIP kariéra a jeho pokračování. Mnoho psychologů má několik zaměstnání a finanční
ohodnocení takto nadrobené práce je minimální. V momentě, kdy se k tomu připočítá ještě nějaký
"handicap" na trhu práce (děti, zdravotní omezení atp.), je situace skutečně tristní. Protože se
dotazník ptá na období dva roky po studiu, doplním ještě, že situace se od té doby změnila spíše k
horšímu, původní projekty mají jisté období udržitelnosti, kdy je třeba udržovat projekt v polovičním
rozsahu - tudíž se drobí úvazky na poloviny, nejen já, ale mnoho mých kolegů má dva tři pracovní
úvazky, příležitostné práce. Práce je to krásná, ale z hlediska jakéhosi rozdrobení na různé směry
zájmu, se nemůžeme seriozně věnovat ani jedné oblasti, nehledě na to, že vzdělávání si hradíme z
vlastní kapsy a bereme vlastním dětem. Neměly by být na různé obory vzdělání dány předem nějaké
kvóty s ohledem na to, jak se předpokládá, že se budou vyvíjet potřeby společnosti? Ano, to je těžko
předvídatelné, ale přece jen... v Brně je nás příliš na to, abychom svou práci nedevalvovali, resp. aby
zaměstnavatelé byli ochotni nastavit podmínky pro nás lépe (nic je v tuto chvíli nenutí).
Stává se mi, že se mě často okolí ptá, co mi studium na FSS dalo, v čem je jiné. A já vždy říkám, že v
tom, že člověk opravdu musí makat, aby ho dokončil. Nejde se jen o zkouškovém naučit na zkoušky.
Díky vysoké náročnosti studia jsem nyní "pevnější v kramflecích", když začínám v oboru. Vím, kde
mám plno věcí hledat, vím, jak se postavit k etice s klienty, vím, co chci od psychoterapeutického
výcviku. Díky výjimečným béčkům a tvrdým áčkům, díky nespočtu seminárních prací, mám teď tak
pevný odrazový můstek do profese, jaký bych nikde jinde neměla (podle zpětných vazeb z jiných
kateder).
Díky plno možnostem navíc, projektu IKAPSY a dalším praktickým projektům jsem dostala to nejvíc,
co jsem při vysokoškolském studiu mohla.
Jsem pyšná, že jsem absolventkou psychologie na FSS a ze studia čerpám jak v pracovním, tak v
osobním životě.
Teď, po téměř roce od státnic, mi dokonce studium chybí (což bych dříve opravdu neřekla). Moc mě
bavilo a snažím se si znalosti pořád doplňovat i teď - protože i to mě naše katedra naučila: nikdy
nebýt spokojený se znalostmi a dovednostmi, které mám, ale neustále se rozvíjet. Za to moc děkuji :)
Omlouvám se za kritickou poznámku: Je to bohužel neurčitě postavený dotazník. Moje odpovědi jsou
zkreslené tím, že jsem našel práci už v roce 2001 (kterou jsem si udržel dalších osm let), ale školu
jsem dokončil až v roce 2006.
Chybi tam moznost pro ty, co po ukonceni studia dale studovali jine obory/byli doktorandi na jinem
oboru
Myslim si, ze Zbynek Vybiral dokazal za ty roky udelat z katedry psychologie na FSS prestizni misto
pro studium, je to nejlepsi skola v republice ohledne psychologie. Znam studenty, kteri delaji na FSS
psychologii znovu, presto, ze ji jiz jednou nekde jinde vystudovali.
Moje práce sice přímo psychologická není, nicméně statistické metody, které tam denně využívám,
jsem se naučila právě během studia, proto práci hodnotím jako částečně v oboru.
A jinak doufám, že se máte stejně hezky jako já a katedra vzkvétá!
2
Anketa absolventů magisterské psychologie: Příloha (volné výpovědi)
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU
prosinec 2014
Jsem pyšná na to, kde jsem vystudovala psychologii a vážím si nejen přístupu, ale i předaných
informací. V současné době můžu srovnávat i vzdělání, kterého se dostává absolventům psychologie
jinde, a myslím si, že jsem dostala vzdělání špičkové, převyšující běžný průměr. Slyšela jsem, že nyní
je studium opět "posunuto ještě dál" a mrzí mě, že nemůžu studovat znovu!
Hezké svátky a radost! Díky, ráda vzpomínám!
Studovala jsem ještě před spuštěním psychoterapeutických studií, která by mě nejspíše lépe
připravila či doplnila teoreticky zaměřené magisterské studium. Nejlépe ze studia hodnotím
předměty se společenským přesahem (sociálně konstrukcionisticky zaměřené), kritickou a diskurzivní
psychologii. Kritická psychologie poukázala bohužel na některé věci, které se ale v předcházejících
předmětech učily jako fakta bez historie jejich vzniku (MMPI). Domnívám se, že studiu by více
pomohlo širší začlenění filosofie (abstrakční zdvih), což je koneckonců nutný background pro
kvalitativní výzkum. Statistika a praktické procvičování kvantitativního zpracování dat (pro ty, které to
zajímá) bylo hodinově málo dotované - tehdy.
Jsem vděčná cestám osudu (a doporučení dr. Chvály před mnoha lety), které mě nasměrovaly na FSS.
Fakultě budu navždy vděčná za pevný základ v psychologickém vědění a uvažování, o který se mohu
opřít a na něm stavět, a přitom je prost dogmat. Místo ke studiu psychologie jsem nemohla zvolit
lépem, a to včetně dvojooborové formy, která mi dala tolik širokoúhlého rozhledu a zkušeností.
Konec studia skutečně doprovázela řada nejistot ohledně možnosti uplatnění ve zdravotnictví, mám
pocit, že o své místo v tomto oboru jsem skutečně usilovně bojovala, ať už na pohovorech či
schůzkách s "mocnými" představiteli. Rozhodně to ale nebyl boj předem ztracený a ve zdravotnictví
již 3/4 roku pracuji. Fandím FSS, děkuji všem vyučujícím a dobré jméno katedry se snažím šířit, kam se
dá. Bylo mi ctí.
Je škoda, že dvouoboroví bakaláři někde bývají vnímáni jako méněcenní, přestože je studium na FSS
velmi kvalitní. Myslím si, že ve srovnání s jinými fakultami s jednooborem ve získaných znalostech
nijak nezaostáváme. Oceňuji proto snahu vedení katedry o to, aby dvouoborové bakalářské studium
bylo uznáváno jako plnohodnotné. Držím palce v dalším rozvoji!
Mějte se :-)
Bylo to moc fajn!
dekuji:)
Děkuji za ty roky co jsem na fakultě mohl strávit a nadále trávím. Většinou to je příjemné :)
v souč. době jsem na mateřské dovolené. Do posledního zaměstnání na úřadě práce jsem po dohodě
se zaměstnavatelem nastoupila s tím, že zde psychologické vzdělání uplatním, zaměstnavatel mi však
posléze poskytl minimum prostoru pro realizaci původně plánovaných aktivit typu motivačních
seminářů, přípravy na výběrová řízení, profesní diagnostiky apod. a má práce zde sestávala pouze z
informačního poradenství v možnostech profesního dovzdělání. Na tuto pozici se již nevrátím, během
mateřské dovolené plánuji začít studium doktorského studijního programu.
Díky, že se o to zajímáte, rád se dozvím výsledky ankety, rád dojedu na sraz. V oboru jsem řekl bych
tak na 50% a potřebuji průběžně studovat další věci z ekonomie, personalistiky a managementu;
východisko svého uvažování a přístupu (jakož i největší přidanou hodnotu, kterou mohu svým
klientům nabídnout) však stále vidím v psychologii. Přeji mnoho zdaru vám na katedře, jakož i novým
studentům tohoto velmi zajímavého oboru. S přátelským pozdravem podpis
3
Anketa absolventů magisterské psychologie: Příloha (volné výpovědi)
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU
prosinec 2014
Teraz žijem v zahraničí a ďalej študujem (dance/movement psychotherapy), aj preto som veľmi rada,
že ste sa z katedry ozvali. Pre mňa je dôležité vedieť o tom, čo sa na katedre deje, preto rada
dostanem newsletter.
Tiež ma teší, že pracujete na zlepšení kvality štúdia. Čo sa týka mojej poznámky o praxi, moja
skúsenosť v Holndsku je taká, že min, 9 mesačná stáž je povinnou súčasťou štúdia a zdá sa mi to ako
výborné prepojenie života študenta so svetom práce. Viem ale, že ide o nastavenie vysokoškolského
systému, napriek tomu sa mi to zdá ako dôležitá poznámka.
S pozdravom,
podpis
Sama jsem se na pracovšit s diskriminací nesetkala, ale vzhledem k tomu, že pracuji ve zdravotnictví,
jsem měla potíže se zařazením do předatestační přípravy kvůli dvouoborovému studiu. Z tohoto
důvodu bych uvítala, kdyby katedra více spolupracovala s AKP ČR a IPVZ.
Hned na první straně bych u otázek co byla největší silná stránka a slabina studia dala toto velké
oknénko k vepsání odpovědi, ten řádek je dost malý.
Jinak děkuji za studium, velice ráda na něj vzpomínám.
Zpětně velmi oceňuji dvouoborové bakalářské studium, díky němuž jsem byl schopen rozumět
psychologickým jevům ve větší šíři (měl jsem psychologii se sociologií). Dodnes mě i pracovně zajímá
propojenost individálních psychologických fenoménů a sociálních fenoménů v rámci pedagogické
psychologie.
Mám rada svoju alma mater:-)
Pokud chcete pomoci studentum psychologie, mnohem vice se zamerte na diagnostiku a praxi.
Držím vám palce. Na studium ráda vzpomínám a považuji ho za velice kvalitní a přínosné pro praxi.
Prosím, zkuste znovu zvážit potřebu ústních zkoušek - hovořit s uchazeči před přijetím.
4
Anketa absolventů magisterské psychologie: Příloha (volné výpovědi)
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU
prosinec 2014
Děkuji za tuto příležitost.
Velice si cením toho, že jsem studoval psychologii na FSS.
Bylo to náročné a zajímavé období.
Konkrétně se psychologií nevěnuji, spíše projektovému managementu v IT, nyní v automobilovém
průmyslu.
Ve škole jsem se nejvíc zajímal o HR, sociální psychologii, psychologii kreativity, organizační
psychologii... Nebylo toho však moc, příliš velký důraz byl kladen na psychoterapii a podobné
předměty...musel jsem hledat jíné zdroje, proto jsem pak šel a doktorské na management na jinou
školu.
Po vystudování psychologie jsem pracoval jako HR specialista v agentuře, ale nebavilo mě to. Samé
call centrum, chystat smlouvy apod., navíc to byla špatná firma... chtěl jsem řešit projekty, něco
měnit a nejen odpovídat za oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců...
hodně by pomohlo mne a podobně smyšlejícím studentům větší možnost navštěvovat kurzy
projektového managementu, řízení projektů i v oblasti HR, plus propojovat psychologii a
management.
Fakulta mi dala opravdu hodně a je to pořád se mnou.
S úctou,
iniciály
Díky za vše!
Díky!
V otázce na počet měsíců, než jsem začala pracovat PO ukončení studia jsem záměrně zadala číslovku
s "minus", protože jsem do zaměstnání v oboru nastoupila již 14 měsíců před státnicemi (z toho
důvodu jsem o 12 měs. prodlužovala studium).
Současný příjem jsem uvedla po odečtení nákladů, čistě jako odměnu pro sebe, jinak by to bylo
"hrubého" cca 70 tis.
Příjem v době po ukončení studia jsem také uvedla už jako výslednou odměnu před odečtením
nákladů (několik dní po ukončení studia jsem přešla ze zam. poměru na OSVČ, tj. "hrubého" by to
bylo cca 45 tis.).
Díky za snahu získat zpětné vazby od absolventů, snad vám budou ku prospěchu :-)
Domnívám se, že má katedra velmi dobrou reputaci a že celkově se snaží o inovaci studia, což je moc
fajn. Na druhou stranu jsem jako student měla pocit, že je velký důraz kladen na vědeckou
(výzkumnou) linii - což je na jednu stranu pro odbornou profesi důležité (stavět na kvalitních zdrojích
a poznatcích), na druhou stranu to ale nepřipravuje na budoucí povolání ty studenty, kteří směřují do
praxe. Pokud by se toto podařilo do kurikula přidat, katedra by neměla v ČR konkurenci :)
Některé myšlenky profesora Smékala či docenta Kostroně si člověk pamatuje i po létech :-) Jsem
vděčný, že jsem mohl poznat i další špičkové odborníky a skvělé lidi - profesory a docenty Macka,
Čermáka, Vybírala, Plaňavu; dále Mirku Štěpánkovou, Martina Vaculíka, p. Poledňovou a p. Šipulu, na
FF profesory Hrocha a Míčka; famózní externisty jako dr. Kuric a omlouvám se spoustě dalších, na
které jsem v tomto bleskovém výčtu zapomněl.
Děkuji, drazí.
S úctou, podpis
5
Anketa absolventů magisterské psychologie: Příloha (volné výpovědi)
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU
prosinec 2014
Za nejdůležitější považuji možnost dostat se při studiu do praxe, takže zavést co nejvíce možností pro
praxi a stáže.
S absolvovaným studiem jsou moc spokojená. Bylo sice náročné, ale vyplatilo se vydržet. Studovala
jsem i obor "psychoterapeutická studia", který jsem nedokončila, nicméně si velice cením jeho
prakticky zaměřených předmětů.
Velmi si vážím svého studia a jsem za něj opravdu vděčná. Když se pohybuji mezi absolventy
psychologie z jiných škol, jsem často velmi překvapená, jak jejich znalosti vypadají. Také můj
zaměstnavatel již zaznamenal, že absolventi FSS mají zcela jinou úroveň znalostí. Takže, děkuji moc.
Výuka psychologie na FSS postrádá základní věc: Trénink komunikace a vedeni rozhovoru. My jsme si
toto zkusili několikrát za (1-2x ?) za cele studium, je to zoufale malo. Fakulta nepřipraví studenta na
komunikaci s lidmi. Nevyucuje se vedeni rozhovoru. Zkousky jsou pismne. Praxe je extreme malo.
Absolvent vyjde z FSS mozna jako Vseznalek, ale absolutne nepripraven pracovat s lidmi. Hanba.
Sorry Zbynku.
Chtěla bych poděkovat vyučujícím na katedře, jmenovitě panu profesorovi Vybíralovi za inspiraci,
entuziasmus a kritické myšlení!
Děkuji! podpis
Údaje o zaměstnání nejsou zcela přesné, pracovala jsem už i během studia (několik let jako
podnikatelka), poté jsem začala pracovat pro různé organizace jako psycholog a po roce si otevřela
vlastní praxi.
v hledání zaměstnání mi tam chybí možnost práce při studiu a pak prostě pokračovat a měnit spíš
úvazek a přidávat práce. také možnost OSVČ na více projektech než jen jeden/dva zaměstnavatelé.
Ráda bych poděkovala za možnost studia. I když na mé pracovní pozici není psychologické vzdělání
podmínkou, velmi mi pomáhá při zvládání každodeních pracovních situací.
Některé položky jsem nechala prázdné, po Mgr. studiu jsem nastoupila na doktorát, při něm jsem
pracovala na částečný úvazek/na projektech (spíše mimo obor nebo na hranici), např. v době, na
kterou se ptáte (2 roky od skončení) jsem měla stipendium doktorské a stipendium na pobyt na
zahraniční VŠ.
Dnes z části působím ve výzkumu, přímo v oblasti psychologie. V určitých aspektech mě studium
dobře připravilo, v určitých méně - zpětně mi třeba chybí komplexnější metodologické kurzy (kvali i
kvanti), na pokročilé úrovni (nejlépe přím v rámci PhD. studia - nabídka byla v době, kdy už jsem
studium končila).
Osobně jsem se s diskriminací kvůli dvouoborovému bakaláři na FSS nesetkala, ale spíše proto, že
jsem se nesnažila získat pracovní pozici, kde žádali "jednooborové" studium. Mnoho mých kolegů
bohužel tyto zkušenosti má. Stále čekám, že vedení naší katedry i fakulty nabídne nějaké řešení.
Vážím si studia, kterého si mi na katedře FSS dostalo, myslím, že je velmi progresivní a její studenti,
které potkávám na stážích, jsou stejně šikovní jako z FF. Přeji si, aby vedení fakulty a příslušní
"vyjednávači" neztratili sílu při prosazování uplatnění absolventů ve zdravotnictví, fakulta a její
studenti si to zaslouží, problémy praxe zdravotnictví a osobní lobby některých jedinců by neměly vést
k osekání možnosti vzdělání. Děkuji za studium a možnost osobnostního růstu, kterého se mi na FSS
dostalo. Hodně sil všem, kteří se na dalším rozvoji fakulty podílí.
6
Anketa absolventů magisterské psychologie: Příloha (volné výpovědi)
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU
prosinec 2014
Největší přínos studia
metodologie, statistika, kritické myšlení
iKapsy - propojení s praxí, aktivní studenstvo a mnoho mimoškolních aktivit (Spolu, Psychobraní) +
kvalitní učitelé a dobré teoretické zázemí
Ervin Široky, J. Barbarič
naučila jsem se kriticky přemýšlet, vyhkedávat zdroje a ověřovat informace, naučila jsem se výstižně a
srozumitelně psát
titul Mgr.
široká nabídka předmětů, MUDr. Roubal :)
prax a možnosť uplatniť svoju kreativitu, možnosť ziskať zahranične pobyty, stretavanie sa s
odbornikmi z praxe
moderní a otevřený přístup ve výuce, širokou nabídku zajímavých předmětů, volnost při jejich výběru
naučila jsem se pracovat s velkým množstvím informací (zapamatovat, pročíst je,vybrat podstatné
věci), velká řada odborníků na fakultě
rozvoj kritického myšlení, komunikačních dovedností, zacházení s informacemi, zážitkovou a
sebezkušenstní část a orientaci v oboru
Nadšení lektorů pro obor.
Práce v malých skupinách, praxe
pestrá výuka, výborné semináře - zajímavé, efektivní, doktorandi připravení, externí učité ochotni
předat nadšení pro obor a info z praxe
umozneni praxe v ramci studia
možnost vlastního směrování
zkušenosti lektorů z praxe, samotný prostor k diskusím a setkávání
učení se otevřenosti, setkání s inspirativními vyučujícími
Seznámení se se způsobem myšlení o světě, znalosti využitelné i mimo obor (statistika, práce se zdroji)
hodne seminarek, prace na projektech a spolecnych pracich, prakticke ukazky a prace
Přístup k problematice
pevný teoretický základ na bakalářském stupni a pevný praktický základ s experty z praxe na stupni
magisterském
Metodologie, volitelné předměty v mgr. studiu, přístup většiny vyučujících
7
Anketa absolventů magisterské psychologie: Příloha (volné výpovědi)
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU
prosinec 2014
nové lidi, metodologie
naučilo mě kriticky uvažovat, obrovský přehled, dobré základy psychodiagnostiky, metodologie,
obecně výzkumu.
rozhled
setkání se stejně smýšlejícími lidmi, setkání s odborníky, učení kritickému myšlení
aplikované kurzy v magisterském studiu, praxe
zamereni na praxi
kontakt s odborniky z praxe, seminare
Bavilo mě to.
orientace v odb.teorii, zařazování recentních studií a umění je vyhledávat a pracovat s nimi, kritické
myšlení
kritické myšlení, nepředsudečnost
Naučení se psychologicky uvažovat - o klientech i věcech kolem sebe. A kritické uvažování - o
informacích v médích a o publikacích.
neubitá zvídavost
moderní způsob výuky s účastí kvalitních akademických pracovníků i externích odborníků z
psychologické praxe, systém, který je prostudentsky orientovaný a oceňuje vlastní iniciativu a aktivitu
na úkor zběsilého biflování; systém, který nedovoluje pasivitu
kritické myšlení, schopnost porozumět odbornému textu v angličtině
práce s informacemi, praktické zkušenosti ze stáží a prakticky zaměřených předmětů
předměty vedené zkušenými psychoterapeuty z praxe
možnost věnovat se tomu, co mi přišlo zajímavé
možnost rychlé adaptace na praxi, široký záběr
Umožnění nahlédnout do zajímavé profesní oblasti, tak široké a plné skvělých, podivných i dost
pochybných věcí. Možnost zabývat se v rámci oboru během studia prakticky jakoukoli oblastí.
výběr kvalitních, nepovinných předmětů, výborní externí
naučilo mne samostatné práci a výzkumné činnosti
naucilo me premyslet o lidech a pricinach jejich chovani jinak, myslim ze jsem diky nemu citlivejsi k
lidskemu chovani a lepe ho dokazu pozorovat
8
Anketa absolventů magisterské psychologie: Příloha (volné výpovědi)
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU
prosinec 2014
moznost vyzkouset si veci prakticky,setkat se s odborniky s praxe
Projekt IKAPSY. Dvouoborové studium, které mi dalo na psychologii/psychoterapii kritický nadhled.
Kriticke mysleni
Praktické předměty - načichnutí oborem; tvorba kontaktů na praxích.
praxe v psychologii práce a organizace pod vedením doc. vaculíka - příprava a realizace assessment
center; vynikající průprava pro vědeckou činnost
Kontakty, schopnost kritického myšlení, celkový rozhled (vím, že tohle najdu tam a tam), získání
představy o tom, jak má vypadat kvalitní výuka a zacházení se studenty
systematické teoretické znalosti, zajímavé povinně volitelné předměty z mnoha oblastí psychologie
vyučujúci za praxe!, celkom vysoké nároky a zároveň otvorenosť vyučujúcich, ktorá ma podnecovala k
tvorivému prístupu, prínosom bola pre mňa tiež celková atmosféra na univerzite - interkulturalita, stále
sa niečo dialo, medzidisciplinárne spolupráce!
pestrost nabízených předmětů, vstřícnost pedagogů
Možnost si průběh studia a volbu předmětů přizpůsobovat, nutnost nácviku sebeprezentace - psaní
textů, prezentace apod., některé praxe.
možnost různých workshopů a předmětů s odborníky z praxe
přehled v psychoterapii, zásady správného psychologického výzkumu
praktické zaměření, zapojení odborníků z praxe
- To, že se pro mě psychologie nestala jen souborem definicí, diagnostických metod a diagnóz, ale
způsobem pohledu na svět, vnímání reality; - setkání s neskutečně zajímavými lidmi
Bavilo mě to a učení jsem si spíše zvnitřňovala než že bych se přímo něco "učila".
naučil jsem se pracovat s odbornými zdroji-využívám v práci byť je v jiném oboru
skutečnost, že jsme se na mgr. studiu psychologie seznámili se všemi hlavními psychoterapeutickými
směry, že každému byl věnován jeden předmět
Způsob přemýšlení, který jsem se tam naučila. Dva zahraniční pobyty. Spolupráci na diplomce i
praktických AC s doc. Vaculíkem
Dvouoborové studium psychologie se sociologií - odkrylo mi řadu souvislostí, ze kterých čerpám
dodnes.
Honza Roubal, podpora kritického myšlení Z . Vybíral
studium mě naučilo, že bez týmové spolupráce je malý člověk ve velkém světě ztracen
vyučujúci boli z praxe, praxe a predmety zamerané na nácviky zručností
9
Anketa absolventů magisterské psychologie: Příloha (volné výpovědi)
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU
prosinec 2014
Setkavani s chytrymi lidmi, samostudium.
perfektní odborníky, snahu o to, abychom se vyrovnali západnímu modelu psychologie
praktičnost
praxe a předměty, které učili lidé z praxe + schopnost kritického uvažování
Základy terapeutických škol, diagnostika
informace zprostředkované významnými osobnostmi z oboru
podpůrné a kritické klima na katedře; konkrétní osoby, které jsem potkal mezi spolužáky a vyučujícícmi
Některé předměty, např. řízení lidských zdrojů nebo obecnou a sociální psychologii
komplexnost
jiný způsob myšlení
setkání s inspirujícími osobnostmi,praktické psychoterapeutické předměty, rozvíjení kritického myšlení
a diskuse, důraz na vědecké přemýšlení, psaní seminárek
Kritické myšlení; studium zahraničních zdrojů; "béčkové" předměty
orientace v oboru, setkani se specialisty
získání širokého spektra podstatných znalostí z různých oblastí psychologie, možnost seznámení s
vícero oblastmi oboru
předměty z praxe
1) kolektiv - spolužáků i vyučujících, po celou dobu mi byl velkým inspiračním zdrojem, také díky
kolegiálním vztahům na katedře jsem si připadala její součástí, což mě podněcovalo i zavazovalo 2)
projekt IKAPSY, který umožňoval magisterským studentům větší kontakt s praxí (za všechno
internetová poradna + ochutnávky ter. směrů a nácviky rozhovorů ve skupinkách s praktikujícím
odborníkem mi připadaly velice obohacující, při nástupu do praxe jsem na ně často vzpomínala,
považovala jsem je za dobré "přemostění", který by ani současným studentům nemělo být odepřeno
Kontakty
poskytnutí rozhledu v oboru; předměty vedené vyučujícími, kteří sami v praxi působí, bylo pár (a
bohužel pouze Béčkových předmětů), ve kterých jsme jako studenti měli možnost opakovaně něco
sami v pozici psychologa vyzkoušet
praktické nácviky - ale bylo jich málo
Skvělí pedagogové; možnost volitelných úvodů do různých terapeutických systémů v rámci Mgr. studia
Kritické myšlení. Seznámení s lidmi, kteří ovlivnili mé uvažování.
10
Anketa absolventů magisterské psychologie: Příloha (volné výpovědi)
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU
prosinec 2014
důraz na kritické myšlení a na vycházení ze zahraničních výzkumů; projekt IKAPSY díky kterému se
člověk dostal více do praxe a mohl získat lepší obrázek o tom, co která práce obnáší; vyučující na
katedře, které považuji za velké odborníky; dále i určitou náročnost studia, díky které se člověk hodně
rozvíjel; možnost zvolit si na mgr stupni B předměty podle svého zájmu
Rozšíření obzoru, přehled o psychologii i v jiných oblastech, než ktere se v praxi věnuji.
praxe
Praxe - celkem 8 různorodých týdnů, které patří k tomu nejzajímavějšímu v mém životě
Znalosti a možnosti.
praktické cvičení, přátelský přístup vyučujících
poznatky uplatnitelné v praxi, schopnost kritického myšlení, sebezkušenost, praxe v různých odvětvích
psychologie
kriticke premysleni
kritické myšlení a vědecký přístup
psaní odborných prací, sebezkušenost
Vedení ke kritickému myšlení- uvažování nad odborností a objektivitou. Seznámení s aktuálními
výzkumy a přístupy- se živou psychologií, kolaborativním přístupem. Seznámení s metodologií, etikou,
základy psychoterapie..
kamaradi, titul
propojení výzkumu na katedře s praxí a možnost se aktivně zapojit; vyučující
na prax zamerané predmety
etika psychologa
kvalitní profesorský sbor (většinou)
Důraz na vědeckost a validitu poznatků z psychologické oblasti
odborníci z praxe
Vedení k tvorbě vlastního názoru, podpora jeho projevení.
lidi
sociální kontakty
teoretické základy, odbornost některých vyučujících
kurzy postavené na sebezkušenosti + předměty s lidmi z praxe
11
Anketa absolventů magisterské psychologie: Příloha (volné výpovědi)
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU
prosinec 2014
kritické myšlení
rozhled v možnostech a přístupech, získání jistého přehledu, velmi osobní přístup a nasazení některých
vyučujících... důraz na "vědeckost a objektivnost"
Široká ponuka voliteľných predmetov.
kritické myšlení, sociální kapitál
způsob uvažování a kladení otázek
Příležitosti, které jsem během studia dostal (výzkumné projekty, soutěže apod.). Když nyní srovnávám s
kolegyněmi a kolegy, kteří absolvovali jiné fakulty, byli jsme podstatně lépe vedeni k zvládnutí statistiky
a metodologie.
naučila jsem se psát odborné texty, získala praxi na různých pracovištích
kvalifikovani a zkuseni ucitele
Kriticke mysleni, prakticky pohled
Kromě znalostí velmi oceňuji také snahu pedagogů naučit studenty (kriticky) myslet.
výborní vyučujicí
12
Anketa absolventů magisterské psychologie: Příloha (volné výpovědi)
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU
prosinec 2014
Největší nedostatek studia
malá míra seminární práce, některé předměty bez obsahu
Málo statistiky, málo neuropsychologie, některé předměty mi přišly dost lehké, chybí psychologická
laboratoř
málo praxe
nutnost věnovat se i na Mgr stupni širokému spektru oblastí, málo specializace
uzka špecializacia priliš vedecka...malo predmetov napr: z oboru psychologie designu, reklamy,
flizofie...
málo praxe v psychologických zařízeních
málo praktických zkušeností
ne dost jasnou představu o tom, jak to funguje v praxi (např. klinická psychologie), ne dost hluboký
vhled do dějin psychologie a kořenů oboru
Malé propojení s praxí.
Slabá nabídka z oblasti psychologie práce, v mé době méně statistiky a metodologie výzkumu
málo vlastní praxe, exkurzí
prilis mnoho pisemnych praci na ukor jinych forem
málo lidí z praxe
vedoucí kurzů, kteří mají téměř minimální či žádnou praxi s klienty, ty věčné studenty, kteří stále
hovoří z pozice teoretiků a je vidět, že o praxi mnoho nevědí, bohužel začali převažovat
některé vyučující (vím ale už neučí)
Méně detailní psychodiagnostika
nektere predmety mohli byt "praktictejsi" - napriklad diagnostika
Praktické zkušenosti - práce s testy, příprava na povolání
nepoměr v náročnosti "áčkových" předmětů, velký důraz na statistiku a metodologii
nižší úroveň pár povinných předmětů (obě diagnostiky, teorie osobnosti), malá "mezinárodnost"
nárazová práce na konci semestru namísto průběžné
málo praxe, nemožnost specializovat se např. na klinickou psychologii (podobně neexistence tohoto
oboru jako PhD.), povinných předmětů je v mgr. studiu tolik, že profilace v rámci B předmětů není
moc možná, ráda bych měla volnější ruku při výběru.
13
Anketa absolventů magisterské psychologie: Příloha (volné výpovědi)
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU
prosinec 2014
technologie
v některých oborech není dvouoborová psychologie uznávána
příliš teoretická náplň bakalářského cyklu
temer zadna kognitivni psychologie
styskalo se mi po dvorecku na veveri
Nic si nevybavuju (asi vzpomínkový optimismus).
málo praktických znalostí a dovedností, málo kontaktu s praxí
souběžnou nutnost pracovat
Málo cvičení praktických dovedností (používání diagnostických metod,zkoušení poradenských
rozhovorů). Málo praktické práce s analytickými výzkumnými metodami (kvantitativní i kvalitativní).
málo bezpečných zážitkově-reflektivních forem, praxe
- poněkud obtížnejší pozice absolventů FSS při hledání uplatnění, což je dáno aktuální bouřlivou
dobou
odtrženost od praxe
potíže s dvouoborovým bakalářem, v některých oblastem malé propojení teoretických znalostí s praxí
spolupráce s IPVZ a AKP týkající se přijímání absolventů psychologie FSS do předatestační přípravy
příliš teorie, málo výuky konkrétních "skills"
málo kurzů, které by filtrovaly studenty dříve než u státnic
Relativně malé propojení s praxí. Málo kladený důraz na studentské stáže a praxe.
nízká emoční a sociální inteligence doc. Vaculíka, při vší úctě - která se projevovala v komunikaci se
studenty
absolutní absence praktických zkušeností, chybí filozofický základ a základní teoretické paradigma
malo praxe...studium nas nepripravovalo na realitu prcovniho trhu
prilisne tlaceni pouze vedeckym smerem na ukor praxe, ktera potom muze chybet vsem, kteri
nezustavaji v akademicke sfere. dalsi veci je napr. predmet jako statistika - povinnost naucit se
nazpamet spousty vzorecku, aby nakonec clovek u diplomky zjistil, ze je prakticky nepouzije a se
statistickymi programy pracovat neumi, protoze to v ramci statistiky bylo zakazane prave, aby se jen
ucilo vse nazpamet z hlavy
Malá možnost se specializovat. Špatná práce se studijními texty - čtení textů na semináře,
vypracování příprav a následná diskuze skoro úplně chyběli. Na jiných oborech mi, ale právě tento
14
Anketa absolventů magisterské psychologie: Příloha (volné výpovědi)
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU
prosinec 2014
způsob práce dal nejvíc.
Kvalita vyuky - prilis jednoduche kurzy, prednasejici casto pouze cetl skripta, nedostatecne naroky na
praxi a preklad teorie do praxe, profesori nedbali na dochazku - nizka potreba prubezne pripravy
Některé předměty málo interaktivní = nezáživně pojaté přednášky = malá motivace studentů
nedostatek praxe v diagnostice; nedostatek informocí o možnostech psychoterapeutického uplatnění
- uvítala bych představení alespoň základního přehledu aktuálních možností v absolvování
psychoterap. výcviku (směry, jejich specifika, srovnání cen výcviků, rozhovory s absolventy apod.)
Malá praxe na psychologických pracovištích (stačil 1 týden pro daný obor), metodologie a statistika
(prý se to od té doby již vylepšilo, ale základním věcem i v manuálu testu je potřeba rozumět zcela
přesně), slabá podpora výjezdů do zahraničí (prý už dnes snad také lepší)
málo praktických zkušeností
akási vzdialenosť medzi študent - vyučujúci (to je ale zrejme sposobené množstvom študentov a
mojou povahou), veľmi malá PRAKTICKÁ zložka (prax, stáže, ktoré by mohli byť viac podporované
katedrou)
malá propojenost do praxe, málo možností se dostat k reálné práci (dnes už je to asi jinak)
Studium by mohlo být orientováno ještě praktičtěji,s ještě vyšším důrazem na setkávání s odborníky a
praxe.
v praxi se jako největší slabinou ukázal dvouobor
málo psychodiagnostiky, zejm. praktické znalosti
nic mě nenapadá
V době, kdy jsem studovala, byly kurzy z oblasti lidských zdrojů a psychologie organizace (obor ve
kterém se od konce studia pohybuji) pojakté hodně jako filozofické úvahy na téma (to neznamená, že
by nebyly zajímavé, naopak:-)), takže mi po nástupu do praxe občas chyběli konkrétní a praktické
informace. Ale ty se daly najít v knížkách.
těžko uchopitelná znalost, je těžké rozlišit, tím, že učivo je zvnitřněné, co by člověk měl i bez školy a
co je přidaná hodnota školy
nezapojování studentl do výzkumu už od bc.studia
nezáživnou výuku psychodiagnostiky bez návaznosti na praxi
Málo praxe. Obecné teoretické předměty odvyprávěné znuděnými učiteli, kteří podle těch stejných
slidů učí tři různé předměty pořád dokola už 15 let. To, že na magistru se opakovaly úplně stejné
předměty, jako byly na bakaláři.
Metodologii v psychologii, za mě se to teprve formovalo, a tak to oproti sociologii nebylo nic moc.
mala propojenost s praxí, převaha výzkumu nad náhledem do klientske prace
15
Anketa absolventů magisterské psychologie: Příloha (volné výpovědi)
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU
prosinec 2014
příliš teoretické, od praxe na hony vzdálené
Psychodiagnostika zameraná viac teoreticky než prakticky (ocenila by som zameranie napr. na písanie
vyšetrenia, psychodiagnostické uvažovanie)
Minimalni priprava na praxi.
málo praxe, málo projektů, na nichž bychom jako studenti mohli spolupracovat (zejména za dob
mého bc. studia, později to bylo mnohem lepší!!
vybiral
Obtížné uplatnění v klinické praxi
"nervy" ze statistiky
malá propojenost s praxí, kterou jsem si ale po svých předchozích zkušenpostech s vysokoškolským
studiem vyvažoval jinde
koncepce výuky statistiky, samé biflování vzorečků, žádné SPSS a pochopení co s čím souvisí
malý přesah do praxe
praxe
větší propojení psychodiagnostiky a psychoterapie
minimum nácviku - interakce s lidmi (i kdyby jen s ostatními studenty); odtrženost velkého množství
učiva od potřeb praxe / mimo-fakultního prostředí
maly kontakt mezi studenty, sdileni zkusenosti
z mého současného pohledu spíše nižší možnosti specializace ve smyslu zaměření na užší oblast
oboru do hloubky
příliš mnoho výzkumné teorie
diagnosticky zaměřené předměty - z mého pohledu jich bylo málo a na mizerné úrovni, což se od té
doby snad částečně proměnilo.. zpětně mi však důraz na statistiku a metodologii bez adekvátní
návaznosti v jejich použití nejen výzkumně, ale i diagnosticky, připadá velmi nevyvážený
Nutnosť venovať sa veľkému množstvu vecí pre prax nepodstatných a nezaujímavých
absence prakticky orientovaných povinných (áčkových) předmětů zaměřených na získání dovedností
psychologa (vedení rozhovoru v různých kontextech práce, interpretace psychodiagnostických testů a
jejich vzájemné propojování, práce se skupinou, návrhy intervenčních postupů apod.), tyto
dovednosti byly a jsou pro mou práci klíčové, uvítala bych, kdyby byly součástí kurikula
nepřipravení na do praxe - spousta teorie inimum dovedností
Jednoznačným plus je, že v rámci té slabiny, je to i tak 100 x lepší než na konkurenční FF, ale i tak:
upřímně, teorie na bakalářském stupni byla pro mě z 90 % naprosto zbytečná. Zajímavé to začalo být
16
Anketa absolventů magisterské psychologie: Příloha (volné výpovědi)
Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU
prosinec 2014
až na stupni magisterském.
Povinné předměty z některých oblastí, které mi nedaly ani základní přehled o dané oblasti
psychologie (teorie osobnosti, psychologie organizace a řízení ve staré podobě). Ocenila bych
možnost zapojit se v rámci psaní DP do širšího projektu - nabídky na toto zapojení mi nepřišly jasně
komunikované ke studentům.
bakalář mi přijde až moc teoretický (sice to chápu, ale chtělo by to i trochu praktického oživení pro
udržení zájmu a nadšení); příiš mnoho seminárních prací (ze začátku je to přínosné, ale na mgr stupni
už mi nepřinesly nic a myslím, že by šly vymýšlet lepší "povinnosti"); malá pozornost kvalitativním
výzkumům (ten bych teď pořádně neprovedla ani po 5 letech studia); taky jsem si skoro nic
neodnesla z psychologie práce; zbytečné opakování bc látky v některých předmětech na mgr (teorie)
Mnoho teorie a výrazný důraz na metodologii, minimum praxe. Přišlo mi, že studium je zaměřeno
jako příprava na doktorandské studium a ne jako příprava do zaměstnání.
ryze teoretické předměty (psychologické teorie)
nepřínosné teoretické předměty v 1. semestru mgr studia
Občasnou zastaralost a dogmatiku.
žádné ústní zkoušky, málo praxe
nedostatecne propojeni s hlavnim proudem psy
moc teorie
malá provázanost s praxí
Výuka psychodiagnostiky- zůstala na velmi teoretické úrovni. Problém s uplatněním v klinice díky
dvouoborovému bc.
nepripravi na práci s lidmi
17

Podobné dokumenty