K1 V11 - kalkul

Transkript

K1 V11 - kalkul
Nové funkce, část 1.
8/22/12 17:44
K1V11 - prohlí!e" pen#!ního deníku
Nov! prohlí"e# je k dispozici v programu KALKUL1 V11.03. Je ozna#en jako kombinovan! prohlí"e# a lze jej vyvolat v
menu "Evidence" -> "Pen$"ní deník" -> "Prohlí"ení kombinované", jak je vid$t na následujícím obrázku:
Nov!, kombinovan!, prohlí"e# umo"%uje p&ehledn$ zobrazit zejména kombinované platby (nap&. nákup zbo"í a
dopravní náklady). Uplatní se zejména p&i vyhledávání chyb nebo p&i kontrolách. Vzhled kombinovaného prohlí"e#e je
ukázán na následujícím obrázku:
http://www.pelico.cz/Navody/TipyRady/Tip_Proh_Pen_Den.htm
Page 1 of 2
Nové funkce, část 1.
http://www.pelico.cz/Navody/TipyRady/Tip_Proh_Pen_Den.htm
8/22/12 17:44
Page 2 of 2

Podobné dokumenty

CENÍK - Skála velkoobchod

CENÍK - Skála velkoobchod BATERIE LR03 ENERGITER BATERIE WONDER 6F22 9V BATERIE WONDER MINI AAA R03 BATERIE WONDER R14 C BATERIE WONDER R20C BATERIE WONDER R6 BEBE 45 gr BRUMIK VANIL+MER. BEBE BRUMLIK 30 gr 48 ks v bal. BEB...

Více

Spuštění programu Kalkul ® v DOSBox

Spuštění programu Kalkul ® v DOSBox (řešení pro 64-bitové operační systémy) Na základě množících se dotazů ze strany uživatelů programu Kalkul® na možnost spuštění programu Kalkul® v 64-bitových operačních systémech, což samo o sobě ...

Více

Přídavná zařízení

Přídavná zařízení PORT LPT1 i USB. JAZYK PCL5. PROVEDEN TEST PRO TISK S KALKULY A DOS APLIKACEMI. JAZYK LATIN2 (852). NOVINKA, OTESTOVAL KULHEIM 24.7.2004. CENA 4.400 bez DPH 19%. EXPEDICE DPD = +

Více

KALKUL1 V91

KALKUL1 V91 Program KALKUL1 je schopen pracovat na počítačích kompatibilních s řadou IBM PC/AT386-486, s min. 8 MB instalované paměti RAM s podporou operačního systému MS-DOS (PC DOS) verze V3.3 nebo vyšší (do...

Více

KALKUL1 V11

KALKUL1 V11 s kapacitou alespoň pro 10 min. Výše uvedené konfigurace jsou doporučené, tj. takové, na nichž bude program KALKUL optimálně pracovat. Samozřejmě lze použít i méně náročné konfigurace počítačů, je ...

Více

CENÍK - Skála velkoobchod

CENÍK - Skála velkoobchod DOUT.H.W.CORONA DE LUXE 2 ks DOUT.H.W.HALF CORONA DOUT.H.W.PANATELA SLIM 5 ks v bal. DOUT.H.W.SLIM CORONA DOUT.HANDELSG 207 5ks DOUT.HANDELSG 5 ks GOLD NO.1 DOUT.HANDELSG.no 301 10 ks DOUT.HANDELSG...

Více

kalktisk

kalktisk - funkce pro vyplnění formuláře "ELDP 2011" navázána na příznak "Blokovat prohlížení vytvořeného souboru pdf" - funkce pro vyplnění formuláře "Hromadné oznámení ZP 2010" navázána na příznak "Bloko...

Více

Tábory, které baví!

Tábory, které baví! VáÏení rodiãe, jiÏ 15. rokem Vám nabízíme rekreaci pro Va‰e dítû (dûti) v dûtském tábofie. Tábor se nachází ve velmi atraktivní lokalitû Lipensko v osadû BliÏná, 2 km od âerné v Po‰umaví (okres âesk...

Více