2015 Ročenka HYJÉ - HYJÉ

Komentáře

Transkript

2015 Ročenka HYJÉ - HYJÉ
Ročenka
koní Moravy 2015
1
2015
2
Vážení členové, milí partneři a přátelé koní,
právě jste otevřeli druhou Ročenku zapsaného spolku
HYJÉ – koně, z.s., ve které najdete především
zhodnocení činnosti a výsledků práce v uplynulém
roce 2015.
Rok 2015 se nesl opět v duchu propagačních aktivit,
které jsou jednou z nejdůležitějších náplní práce spolku. Promyšlené seznamování
laické veřejnosti s koňskou tématikou při sportovních, chovatelských či
společenských akcích přivedlo do jezdeckých, chovatelských a hipoturistických center
ve Zlínském kraji nové zájemce o jízdu na koních, nové majitele pro hříbata
odchovaná v našem kraji a hlavně spoustu nadšených dětí a mladých lidí, bez kterých
by jakékoliv „koňské“ počínání nebylo jaksi to pravé.
Pro odbornou veřejnost zde byly opět k dispozici semináře, na kterých se každý mohl
dovědět nejnovější informace z oboru od renomovaných lektorů, kteří nám přislíbili
spolupráci i v následujícím roce. Budeme tak mít možnost stát se zase o něco
vzdělanějšími a zodpovědnějšími v tom kterém odvětví hipooboru.
Zároveň je velice potěšující, že se díky intenzívní práci spolku každý rok o něco
prodlouží oficiální jezdecké stezky a HYJÉ – koně, z.s. se tak stal hlavním
koordinátorem v oblasti rozvoje hipostezek nejen ve Zlínském kraji, ale s žádostmi o
pomoc se zřízením stezky se na nás obrací stále více nadšenců z okolních krajů a také
ze Slovenska.
Práce spolku je po všech stránkách zajímavá, ale také velice náročná, proto bych ráda
poděkovala představitelům Zlínského kraje a všem spolupracujícím partnerům za
obrovskou podporu a pochopení naší snahy. Bez nich by byla naše činnost
nemyslitelná.
Koňský svět má vždy co nabídnout pro potěšení, ale je zde také spousta námětů
k řešení, proto i my se těšíme jak na další úkoly a výzvy, tak i na příjemné chvíle
strávené v přítomnosti koní v roce 2016.
Přejeme Vám, ať se v roce 2016 setkáte jen se samými příjemnými zážitky, úspěchy,
koňmi a lidmi okolo nich.
Ing. Lenka Šoamnová
HYJÉ – koně, z.s.
3
Je pro mne ctí pozdravil všechny
„koňáky“, kteří využívají služeb obecně
prospěšné společnosti HYJÉ - koně nebo
se zajímají o vše, co souvisí s koňmi,
s plemenářstvím,s chovem,s hipoturistikou
či s dostihovým sportem.
Jsem rád, že obecně prospěšná společnost
HYJÉ – koně, která byla založena v roce
2008 a jejíž činnost byla od začátku
podporována Zlínským krajem, přispívá k
aktivitám zaměřeným na koně a je
v našem zájmu ji nadále rozvíjet.
Děkuji zaměstnancům společnosti stejně
jako všem, kdo se o koně s láskou a péčí
starají a věnují jim pozornost jako
spolehlivým pomocníkům a empatickým
„parťákům“ člověka.
Všem, kdo se v této branži pohybují, přeji trpělivost, vytrvalost, nadšení,
dostatek podpory pro jejich činnost jak ze soukromých tak i z veřejných zdrojů,
a hlavně pevné zdraví a neúnavnou chuť se stále koním věnovat a díky tomu
také nalézat radost a obohacení života.
MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje
4
Leden
10.1. 2015 Hyje – koně, o.s. - Zlínský kraj – vyúčtování dotace za rok 2014.
Ročenka koní Moravy 2014
V naší ročence Vám přinášíme koňské události roku 2014. Zavzpomínejte si.
Výroční zpráva společnosti HYJÉ - koně, o.s. 2014
Cvičitel - instruktor pro všechny 2015
Kromě sportovního – závodního – jezdectví se v současné
době rozvíjí rekreační a hobby jezdectví a k rozvoji cestovního
ruchu přispívá stále více aktuální agroturistika. Roste
poptávka po odborně proškolené pracovní síle, neboť množící
se počty úrazů mají většinou původ v neznalosti a
neodbornosti. V roce 2015 vypisujeme další kurz pro zlepšení
vzdělanosti jezdecké veřejnosti. Více v přiloženém souboru.
Chovatelská podpora HYJÉ v roce 2015 pro chovatele shagya arabů
HYJÉ – koně, o.s. je organizace pro všechny
koňaře. Tedy i pro chovatelskou základnu, která
je stavebním kamenem k rozvoji koní v ČR .
HYJÉ rádo podpoří chovatelské aktivity v
projektu „Chovatelská podpora HYJÉ“ .
Projekt je zaměřen na podporu chovatelské
aktivity plemen chovaných v České republice.
Tedy přímá podpora chovatele, který svou
chovatelskou činností zabezpečuje rozvoj plemene
v rámci PK, kam je klisna zapsána. Do projektu se
může přihlásit ten chovatel, který v tomto roce má
narozené hříbě v rámci plemenné knihy
vybraného plemene předsednictvem. Přihlášky
do „Chovatelské podpory HYJÉ“ budou zaslány
do 30.7. daného roku. Vhodná je i fotografie
hříběte – nepovinná. Z vybraných přihlášek se
losováním na zasedání předsednictva HYJÉ –
koně, o.s. vylosuje 1 chovatel vybraného plemene.
HYJÉ zabezpečí podporu formou dárkového
poukazu na jezdecký materiál v hodnotě 3 000,Kč ve smluvní prodejně společnosti. Za tuto
podporu si společnost HYJÉ vyhrazuje pojmenovat hříbě dle pravidel příslušného
ŘPK a to formou soutěže vyhlášené společností na webu společnosti. Po ukončení
5
soutěže o pojmenování hříběte, proběhne na určené akci společnosti HYJÉ předání
poukazu a křtěcího dekretu s pojmenováním.
První ročník podpory byl směřován pro chovatele moravského teplokrevníka, druhý
ročník je určen pro chovatele dalšího historického plemene chovaného na území ČR a
to na ušlechtilé shagya - araby. Tedy chovatelé shagya arabů, kteří v roce 2015 budete
mít hříbátko tohoto plemene, přihlaste se!
Únor
Galavečer PONY sportu
Srdečně Vás zveme na Galavečer PONY
sportu, spojený s vyhlášením nejlepších
jezdců PONY v jednotlivých kategoriích. 7.2.
2015 v 18:00 v Rýmařově ... ve velkém sále
střediska volného času. Podrobnosti a
rezervace
vstupenek
naleznete
na:
www.galavecer2014.cz
Jezdecký klub Radkova Lhota - Sportujte s námi a jiné sportovní aktivity
Po vzoru některých měst, které v rámci podpory rozvoje volnočasových aktivit
pořádají obdobnou akci (Sportujte s námi), se v JK Radkova Lhota rozhodli
uspořádat malou premiéru - propagační akcí v areálu jezdeckého klubu. Stačí se
začíst do letáčku a také pro orientaci zde máte i předběžnou termínovou listinu akcí
JK Radkova Lhota v roce 2015.
6
Dotace pro sportovní kluby ze Zlínského kraje
Z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje lze požádat o neinvestiční dotaci na
podporu jednorázových akcí z oblasti mládeže a sportu.
23.2. 2015 Předsednictvo HYJÉ- koně, o.s. v Kroměříži ve Wechově dvoře.
Fandíme vzdělávání:
"Jak zlepšit jezdecký projev jezdce aneb biomechanika v praxi“
Další seminář projektu "Fandíme vzdělávání" je pro Vás připraven na březen.
Tentokrát je pro všechny jezdce na koních. Stále se Vám nedaří docílit při ježdění
souhry z koněm? Váš trenér, cvičitel už neví jak Vám poradit, aby Váš jezdecký projev
byl lepší? Právě pro Vás je určen tento seminář, ale i pro ty co se chtějí dozvědět něco
více o zapojení těla při ježdění. Srdečně Vás zveme do Polkovic k zajímavému
semináři.
Březen
Dobrý skutek
Koně, koně, to je to, co nás spojuje. Jsou
mezi námi osobnosti, které dělají či
udělají vždy něco navíc. Nabídnou
pomocnou ruku, když je potřeba, tedy
udělají dobrý skutek. Rádi informace o
takových
činech
a
osobnostech
zveřejníme. V tomto projektu máte
možnost těmto osobnostem VEŘEJNĚ
PODĚKOVAT.
Napište
nám
na
e-mail
[email protected] Toto poděkování bude zveřejněno na webu www.hyje.cz i v
Ročence koní Moravy. Pro tyto osobnosti budou připraveny čestné diplomy, které jim
rádi předáme na galavečeru .
7
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ s HYJÉ - koně, o.s. „Svět koní“ pro kolektivy dětí z
mateřských a základních škol.
Od 15. 3. 2015 do 20. 4. 2015 se můžete zapojit do výtvarné soutěže s koňskou
tématikou.
Co můžete vyhrát?
DEN VAŠEHO KOLEKTIVU U KONÍ ve stáji v Lipině.
Co Vás zde čeká? Uvidíte, jak to v koňské stáji vypadá a co se tam napínavého dnes a
denně děje. Ti odvážní se budou moci vyhoupnout do sedel jako praví kovbojové.
Vyzkoušíte si, jaké to je si vyčesat koně, nasedlat ho, připravit koním voňavoučké
seno ke krmení a další činnosti, se kterými se u koní můžete setkat. Připraven pro Vás
bude plápolající táborák s voňavými špekáčky a speciální překvapení.
Termín trvání soutěže: Soutěž probíhá od 15. 3. 2015. do 20. 4. 2015.
PODMÍNKY SOUTĚŽE zkráceně:
Soutěžící nejprve vytvoří nádherná výtvarná dílka s tématikou koní, která zašlou do
sídla společnosti spolu s informacemi o soutěžících.
SOUTĚŽÍ SE V KATEGORIÍCH:
I. kategorie MŠ , 3-6 let
II. kategorie ZŠ , 1-5. třída
III. kategorie ZŠ, 6-9. třída
8
Předsednictvo na svém zasedání vybere po jednom vítězi z každé kategorie. Seznam
zúčastněných škol bude publikován na webu společnosti spolu se seriálem zaslaných
výtvarných výrobků. Výtvarná dílka nevracíme. S Vašimi uměleckými dílky se pak
budou setkávat návštěvníci jezdeckých akcí v moravském regionu.
Proto PŘIHLASTE svou třídu do naší soutěže, ať máte příležitost zvítězit a prožít tak
nádherný den u koní! Účastníkem soutěže se stane kolektiv třídy mateřské či
základní školy, s trvalým bydlištěm na území České republiky, který v době trvání
soutěže zašle či osobně doručí soutěžní výrobek či výrobky a uvede kontakt na školu a
odpovědnou osobu, (adresu školky - školy, kontaktní e-mail, telefonní kontakt) a
vysloví souhlas s podmínkami výtvarné soutěže.
FINÁLE SKOKU VE VOLNOSTI TLUMAČOV
Vážení chovatelé, srdečně Vás zveme na XI. ročník chovatelské
soutěže "Skok ve volnosti 4 - letých klisen 2015". Letošní ročník
proběhne ve dne 28.3.2015 v ZH Tlumačov. Všechna kvalifikační
kola jsou uzavřena, konečný seznam kvalifikovaných klisen bude
nejbližší době zveřejněn. Přijeďte podpořit mladé klisny plemene
ČT, které se chystají Vám předvést ty nejlepší výkony ve skoku ve
volnosti pro rok 2015. Těšíme se na vaši návštěvu.
Jaro - čas chovatelů
Jste chovatelé ostřílení či začátečníci? Jste
dlouhodobý majitelé koní či majitelé čerství.
Připomeňte si v tomto jarním čase informace, které
se chovu a vlastnictví koní týkají v našem
vzdělávacím seriálu „CHOVATELSKÁ ABECEDA“.
Začtěte se do informací co je třeba udělat, když se
stanete majitelem nového koně, když chcete Vaši
klisnu připustit, když chcete Vašeho hřebce
uchovnit. To a ještě něco navíc najdete v našem
vzdělávacím seriálu.
Celý seriál najdete pod tímto odkazem:
http://www.hyje.cz/hyje/26197/
nebo v sekci Fandíme vzdělávání .
9
Je tu zas! FESTIVAL KONÍ MORAVY
Přihlaste svou akci do FESTIVALU KONÍ MORAVY!
Výběr prestižních akcí z bohaté koňařské nabídky na tomto
území probíhající v letošní sezóně 2015.
Významné akce z pestré palety koňařské nabídky, které
probíhají od jara do zimy. Morava
má díky své
historickonovodobé tradici koňařství co nabídnout. Hlavní
snahou je ukázat laické veřejnosti, že práce s tak ušlechtilými
tvory jako jsou koně má řadu podob a také si zasoutěžit o
zajímavé ceny, které zabezpečí společnost HYJÉ.
Projekt má za cíl podpořit návštěvnost Vašich akcí a
přilákat laickou veřejnost do Vašich stájí k Vašim aktivitám.
S akcemi festivalu se setkáte i v „Ročence koní Moravy“.
Duben
4.4. 2015 VH Hyjé – koně, o.s. v Kroměříži.
4.4. 2015 Zasedání předsednictva HYJÉ – koně, o.s.
Chovatelský den v hřebčíně Napajedla
25.4.2015 v hřebčíně Napajedla
10
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ s HYJÉ - koně, o.s. „Svět koní“ pro kolektivy dětí z
mateřských a základních škol.
Přinášíme Vám nádherná dílka, které nám žáci zaslali.
11
Do výtvarné soutěže se zapojily tyto školy:
MŠ Svatováclavská Uherské Hradiště - kuřátka,(obr. 1.) - S. Tabery, J.
Burešová (2.), K.Čajová (3.), P.Pálková (4., 6.,7.), E.Uhýrková (5.). MŠ
Valašské Klobouky - sluníčka (8.), S. Janošíková (26.). MŠ Bánov - S.
Štursová, D. Pavlíčková, E. Beníčková (9.), M. Šimoník (10.). MŠ a ZŠ
Všemina - V. Zlámalová (40.), A. Oškerová (41.), P. Gajdošíková (42.), M.
Kolaříková (43.), V. Ježíková (44.), K. Gajdošíková (45.), S. Vajďáková
(46.), K. Ježíková (47.), L. Gajdošíková (48.), K. Poláchová (49.), N.
Kučerová (50.), B. Valová (51.). MŠ Otrokovice - O. Kaňa (64.), S.
Strnátková (65.), T. Michalčíková (66.), T. Mrázová (67.), M. Dynka (68.),
A. Borovcová, J. Lípa (69.), V. Kubeša, A. Černická (70.), V.
Kolomazníková, D. Kaňová (71.). MŠ Jasenka - Vsetín - Z. Rozsypalová
(72.), N. Císařová (73.). MŠ a ZŠ Volenice, okr. Strakonice - K. Jedličková
(22), kolektiv žáků 2. třídy (23.), kolektiv žáků 5. třídy (24.), A. Petříková
(25.). ZŠ Koryčanské paseky Rožnov p. Radhoštěm - A. Dorušková (27.),
L. Pěchová, K. Ondřejek, R. Šrubař, D. Vaníček (28.), J. Bénová, Š.
Vrzala, M. Kovařová, A. Szerudová (29.), A. Koláček, K. Šaurda, A. Bárta,
O. Vik (30.). ZŠ Topolná - T. Marek (52.), J. Hradil (53.), P. Úlehla (54.),
K. Luňáková (55.), M. Marášek (56.), A. Jurygáčková (57.), H. Velísková
(58.), S. Szkibiková (59.), M. Cahelová (60.), K. Čellárová (61.), R. Velísek
(62.), A. Gajdošíková (63.). ZŠ Mariánské nám. Uherský Brod - A.
Scripnic (11., 14.,15.), M. Synovcová (12.), N. Kreislová (13.), M.
Machálková (16.), B. Viceníková (17.), B. Macháčková (18.), D. Janků
(19.), K. Skalníková (20.), G. Penčáková (21.), MŠ a ZŠ Březolupy - P.
Hoferková (31). ZŠ Halenkov - F. Orság (32.), M. Pavlásek (33.), P.
Kolínek (34.), S. Sklářová (35.), O. Holub (36.), K. Kopecká (37.), M.
Mačková (38.), A. Podrazká (39.). ZŠ Mánesova, Otrokovice - třída 3C
(74.).
12
Květen
Cesta za indiány a kovboji
14.5. 2015 Tlumačov - třídění hřebečků
PRAHA ZAŽIJE JÍZDU KRÁLŮ
Ještě nikdy se v Praze nic podobného neodehrálo. Na tradičních Svatojánských
slavnostech, pořádaných v polovině května na oslavu českého světce Jana
Nepomuckého, nebude chybět slavná Jízda králů. Tradici zapsanou v kulturním
dědictví UNESCO tak uvidí tisíce lidí. Na oslavy se sjíždějí z celého světa. Do hlavního
města se 15. května chystají tři stovky krojovaných ze slováckých obcí Hluk, Kunovice
a Skoronice. Do Prahy pojede i dvacítka jezdců s koňmi.
13
Festival koní Moravy - Lipina a tradiční Den koní
17.5.2015 od 14 hod na farmě v Lipině si můžete vyzkoušet jízdu na koních, shlédnout
jezdecký výcvik .... Také na Vás čeká VÝSTAVA dílek z výtvarné soutěže společnosti
HYJÉ.
14
23.5.2015 Oslava 100. výročí vojenského hřebčína Hostouň
Koně pro císařská veličenstva v Kroměříži
„Setkání vladařů“ se uskutečnilo v sobotu 23. května a koně u toho nechyběli.
Návrat do historie připravili kroměřížští ve velkém stylu. Rakouského císaře
Františka Josefa I. a ruského cara Alexandra III. s rodinami a doprovodem přivítali v
Kroměříži po příjezdu historickým vlakem. Poté jejich veličenstva čekala cesta
kočárem jásajícím davem na Velké náměstí. Obě hlavy tehdejších velmocí přivítal –
stejně jako před lety a dokonce i stejnými slovy – ve městě starosta Kroměříže a
vzácní hosté pak společně s představiteli města zhlédli z pódia slavnostní program.
15
Červen
ZÁKLADY DERMATOKOSMETOLOGIE ZVÍŘAT
Seminář pro Vás - 13.6.2015 v Hodoníně.
16
17
FKM - I. ročník ORIENTAČNÍHO ZÁVODU družstev
18
Již XIX. ročník Poháru města Kroměříž zná vítěze.
Tentokrát pohár putoval na Slovensko do JS Topolčianky díky M. Sýkorovi a Kometě.
Fotogalerii z těchto závodů najdete na:
http://fotovranik.rajce.idnes.cz/Pohar_mesta_Kromerize_2015_XIX.rocnik/#
Upozornění pro majitele koní na E.I.A.
Praha 4. června 2015 – V nedalekém Maďarsku bylo od poloviny května postupně
potvrzeno pět nových ohnisek infekční anemie neboli chudokrevnosti koní. Koncem
ledna bylo potvrzeno ohnisko téhož, mnohdy smrtelného, onemocnění koní i v
sousedním Německu. Vzhledem k aktuální situaci zpřísňuje od dnešního dne Státní
veterinární správa (SVS) podmínky pro svody koní. SVS rovněž upozorňuje odbornou
i laickou veřejnost v České republice na nákazovou situaci v okolních zemích a
zejména chovatelům připomíná několik faktů a preventivních zásad.
19
Jezdecký den Drahlov
Na 20.6.2015 Vás lákáme do Drahlova na skokové závody.
22.6. 2015 HYJÉ – Český rozhlas Brno – Zlín. Prezentace společnosti HYJÉ –
koně, o.s. a pozvánka na prázdninové akce.
20
27.6. 2015 Výstava hospodářských zvířat, Propet Brno.
Červenec
3.7. 2015 HYJÉ – zasedání společnosti.
Tábory 2015
21
38. ročník HANÁCKÉHO POHÁRU
Již 38. ročník Hanáckého poháru připraví Pravčičtí na 4.7. Pozvánka na
tuto tradiční parkurovou soutěž zde.
Dlouholetá tradice jezdeckého sportu v Pravčicích byla započata již v roce 1961. Tehdy
vznikl první jezdecký klub nesoucí název Jezdecký klub Sokol při JZD Pravčice. V
roce 1963 byl uspořádán 1. ročník Hanáckého poháru, prestižní parkurové soutěže,
jejíž tradice je každoročním pořádáním udržována dodnes Hanácký pohár –
specifikum a svým způsobem charakterizující prvek jezdeckého sportu v Pravčicích.
Jsou to mnohaletá historie Hanáckého poháru, a také prestiž, kterou za léta konání a
účasti mnoha kvalitních koní a jezdců z celé republiky i ze zahraničí (účastnili se i
jezdci z Polska a Maďarska) získal, které yískalz výsadu prezentovat se i v rámci
Festivalu koní. V letošním roce proběne 38. ročník soutěže, která musela být v
minulosti několikrát přerušena, Láska ke koním a jezdeckému sportu, který byl v
Pravčicích vždy silně zakořeněn však způsobila, že zásluhou soukromých chovatelů
koní, byl v r. 1998 Hanácký pohár v nové podobě obnoven. Hanácký pohár od tohoto
roku tradičně získává ten jezdec, jenž v obou kolech (L+ S parkur) získá nejmenší
počet trestných bodů, poté získává putovní pohár, který trvale mu trvale náleží po
třech vítězstvích.
MČR v dámském sedle v ZH Tlumačov, s.p.
22
23
7.7. 2015 HYJÉ – natáčení v Lipině pro Českou televizi Brno do Dobrého
rána
Letní medializace společnosti HYJÉ - koně, z.s. a hipostezek
proběhla na vlnách Českého rozhlasu a v Dobrém ránu České
televize.
Dívejte se na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455dobre-rano/315292320020068/?video&index=412581#video
PRÁZDNINOVÉ JEZDECKÉ HOBBY DNY
na kolbišti jezdeckého areálu v obci RADKOVA LHOTA ve dnech 18.7. 2015 a
8.8. 2015, vždy sobota.
Jezdci se účastní těchto závodů s vědomím, že jejich účast je vlastní dobrovolnou vůlí
a nebudou požadovat po pořadateli žádnou formu náhrady za případné zranění koní,
jezdců a dalších účastníků akce. Jezdí na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za úrazy
koní a jezdců, na tyto závody se nevztahuje pojištění jezdců registrovaných u ČJF.
Pořadatel: JEZDECKÝ AREÁL RADKOVA LHOTA
Datum konání: SOBOTA 18. 7. 2015 v 10:00 hodin
SOBOTA 8.8.2015 v 10:00 hodin
Místo konání: Jezdecký areál Radkova Lhota
Kolbiště: 130 x 90 m - travnaté
Opracoviště: 40 x 40 m – smíšený podklad zatravněný a více v přiloženém souboru.
24
FKM - Pozvánka do Prusinovic na tradiční hobby
Kdy 26.7.2015.
Změna názvu: HYJÉ - koně, z.s.
Tak jako ostatní občanská sdružení i naše společnost již splnila povinnost vycházející
z nového občanského zákona a upravila název a stanovy společnosti.
Nový název zní: HYJÉ - koně, z.s.
25
Srpen
Úpravy v ZH Tlumačov, s.p.
Nejen Národní hřebčín Kladruby nad Labem prochází stavebními úpravami. Na
Moravě prochází další částí rekonstrukce Zemský hřebčinec Tlumačov, s.p. Co čeká
návštěvníky hřebčince? Hřebčinec má v Tlumačově novou letní stáj, horní stáj také
prošla úpravou. Historické nádvoří dostává novou tvář. Fotky ze začátku července
přináší aktuální stav v hřebčinci. Přijďte se sami přesvědčit na oslavy 90. let od
založení tohoto chovatelského pokladu. Kdy? 8. - 9. 8. 2015 - Výstava chovatelů
Moravy s Slezska – oslavy 90. výročí ZH Tlumačov.
Tlumačovská devadesátka
Již úctyhodných 90. let plní hřebčinec Tlumačov svůj úkol zásobovat Moravu
plemennými hřebci pro zemský chov. Koní hřebčincem prošla spousta. Někteří se
zapsali do chovu v českých zemích výrazněji, jiní zanechali jen nepatrnou stopu. Za
tu řadu let se ve vedení vystřídalo 9 ředitelů. Hipologické osobnosti, které psali
historii chovu koní u nás. Současný MVDr. Jaroslav Dražan a
zaměstnanci ZH Tlumačov, s.p. ve spolupráci s ASCHK a SCHKMS
připravili oslavy tohoto jubilea.
Ti, co do tlumačovského hřebčince zavítali, mohli zhodnotit, jak
dopadla generální oprava konírny pro chladnokrevné koně a
jakou podobu má centrální dvůr po rekonstrukci. V Tlumačově
návštěvníky očekával bohatý program po celý víkend. I když na
území Česka vládly tropy, koně a koňaře to neodradilo a do
Tlumačova zavítali.
V sobotu proběhl „Moravský šampionát chladnokrevných a
teplokrevných koní“, kde se hodnotila chovatelská práce
moravských chovatelů.
Neděle patřila slavnostnímu programu, který byl rozmanitý.
26
Nejprve část aktérů slavnostního průvodu vyjela do ulic Tlumačova. Nešlo nezačít
slavnostním nástupem. MVDr. J. Dražan přivítal přítomné, zazněly zdravice
přítomných hostů a také se odměňovali zasloužilí chovatelé, kteří se o chod hřebčince
a rozvoj chovu koní na Moravě zasloužili. Program, ve kterém se prezentovali
teplokrevní, chladnokrevní koně, pony i oslík svým pohotovým komentářem uváděl L.
Karásek. Protože Tlumačov je na Moravě, nemohla chybět živá lidová hudba v podání
Skoroňáků a zpěváků z Nedakonic.
I na křest knížky při slavnostním programu došlo. Knížka spojená s tlumačovským
hřebčincem rozšířila řadu o historii chovu koní u nás.
Co bylo v Tlumačově připraveno pro diváky? O tom nejvíce vypoví fotografie.
V Tlumačově je zvykem vyhlašovat šampiona výstavy. Již několik let díky
společnosti HYJÉ – koně, z.s. se kromě šampiona, kterého určí odborná komise,
vyhlašuje i nejkrásnější kůň očima diváků. Jak dopadly šampiónské posty při
letošním výročí?
Odborná komise za šampiona výstavy
vyhodnotila bílého hřebce moravského
teplokrevníka Przedswit XVIII MT/
2089 Przedswit II MT – 1 / Pares . Ti,
co se o chov MT zajímají, vědí, že bělouši
byli právě specifikem Moravy v chovu
těchto rakousko-uherských koní. Tento
pětiletý hřebec je zapsán do PK MT a je
pokračovatelem úspěšného
kmene
Przedswit. Otcem Parese je tmavý hnědák
Przedswit II MT / 2893 Przedswit XVII –
24, který dlouhou dobu působil ve Velké
nad Veličkou. Ze sportovního hlediska je
zajímavé, že otec hřebce Przedswit II MT
je motešický pepiniér Przedswit XVII, ve
sportu známý pod jménem Áres, který
dosáhl výkonnosti „TT“.
Matkou Parese je 55/270 Nina po
bělouši Przedswit XXI – Mot. v ČR tento
hřebec působil pod jménem Przedswit I
MT/ 2420 Przedswit miroslavský, který
byl synem v chovu úspěšného 2219
Przedswit X – 61. Ryzák 2219 Przedswit X – 61, narozen v roce 1975, vykonal VZ
v roce 1979, byl ohodnocen I. třídou. Jeho potomstvo v parkurech dosáhlo výkonnosti
ST. I potomstvo Przedswita miroslavského ve sportu potvrdilo své kvality, v drezuře
dosáhlo stupně S, v parkuru ST, spřežení S. Z úspěšných potomků vzpomeňme
Vilmu (S – ST), Niku (S- S), Netu (D- L, S- S), Antheu (D- S),Lotranda 3 (A- S).
Matkou Niny je v chovu velmi prověřená 266 North Star X – 8 (Nora), která dala
řadu kvalitních potomků. V původu Parese najdeme zastoupeny všechny základní
představitele rakousko-uherských kmenů tedy kromě Przedswitů, i Furiosa, North
Stara i linii Catalin. Tento chovatelský produkt z chovu L. Karáska a KVATROEKOSTATEK Velká nad Veličkou, se kromě výstav prezentuje i ve všestrannosti.
27
Diváky
nejvíce
oslovil
chladnokrevný
hřebec
1435
Markon v majetku ZH Tlumačov.
Čekomoravský belgický kůň mírami
178, 165, 211, 26 cm není žádný
drobeček. Tento ryzák se narodil u
J. Čerešňáka v Lipově a je zapsán do
PK ČMB s hodnocením 8,2 b. Jeho
otec tmavý ryzák 2670 Mazur, který
v chovu zanechal 6 plemeníků a
nespočet klisen.
Matka 55/237
Hera po 2717 Azur. Tato klisna má
v chovu ČMB zapsány dva syny
plemeníky, kromě Markona i
Amura.
Ti, co do Tlumačova na oslavy 90. let zavítali, si kromě zážitků s neopakovatelného
programu odváželi i jedinečná neopakovatelná setkání s přáteli.
28
29
Westernový den Lipová u Slavičína
Září
2.9. 2015 HYJÉ – koně, z.s. – Fryšták, schůzka s místními koňaři a zastupiteli
ohledně budování hipostezek.
O pohár starosty města Holešova
Kdy: 5.9.2015 Kde: v zámeckém parku v Holešově
30
Cvičitel - instruktor
31
Jedinečné vzdělávání
Učit se, učit se ..... stále platí a u koní dvojnásob. Ti, kteří se rozhodnou
věnovat se koním profesionálně a získat vzdělání v tomto oboru mají v
České republice na výběr z několika škol, které se ve výuce koním věnují.
Však pouze jediná ze škol, nabízí jak učňovské, tak i středoškolské
vzdělání. Která to je?
Ta, která se nachází v matičce Praze a její historie sahá až do roku 1946. Už víte?
Ano, je to Střední škola dostihového sportu a jezdectví (SŠDSJ), která má
dlouholetou historii a řadu úspěšných absolventů. Právě zde se budoucí adepti
koňařského vzdělávání mohou rozhodnout, zda chtějí studovat učňovský
obor „Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport“, nebo získat
maturitu v oboru „Chovatelství se zaměřením na dostihový sport“. Také pro
úspěšné absolventy učebního oboru je možnost získat maturitu při studiu
oboru „Trenérství dostihových a sportovních koní.“ Ač škola je jedinou školou
zaměřenou na dostihový sport i příznivci klasického ježdění mají šanci si zde rozšířit
své znalosti a dovednosti.
Vědomosti o koních z domácích luhů a hájů jsou rozšířeny o zahraniční stáže
v různých evropských státech v rámci projektu Leonardo da Vinci, které pro žáky
SŠDSJ připravil kolektiv vyučujících i mistrů odborného výcviku této školy.
Kam se žáci podívají a co zažijí? O tom Vám přinášíme pár řádků.
Protože se tato škola především věnuje přípravě dostihových odborníků nemůže
chybět stáž v kolébce turfu v Anglii. Řada studentů strávila neopakovatelné chvíle
v British Racing school v Newmarketu. Vedle každodenního tréninku v sedle
včetně tzv. rychlé práce i jízdy na simulátorech si všichni účastníci vyzkoušeli anglický
trénink na vlastí kůži u vybraných trenérů.
Žáci vyslechli přednášku o minimalizaci nebezpečí při pádech, kdy si v praktické části
mohl každý účastník vyzkoušet simulátor, který slouží k nácviku bezpečných pádů.
Nutriční specialistka účastníkům stáže vysvětlila zásady zdravého stravování,
udržování nízké hmotnosti a také rizika rychlého úbytku kilogramů. Zajímavá a
přínosná byla přednáška Kevina Hunta, fyzioterapeuta, který spolupracuje s
vrcholovými sportovci a předními žokeji. Nedílnou součástí byl trénink rovnováhy.
Zde si účastníci vyzkoušeli cviky na zpevnění a protažení svalů.
32
V programu nechyběla prohlídka tréninkových drah a návštěva centra Newmarketu,
kde se nachází The National Horseracing Museum. Bylo k vidění mnoho z
dostihového sportu.Jak staré originální vybavení slavných žokejů i spousta obrazů,
fotografií slavných osobností, které se zasloužily o rozvoj dostihového sportu. Cenné
poháry, vysvětlení k dorozumívání bookmakerů, modely koní a trenažér, spolu s
historickými podkovami a veterinárními pomůckami byli součástí expozice. Muzeum
bylo zakončené shopem se spoustou originálních dárků. Náplní odborné stáže byly i
návštěvy dostihových dní, prohlídka dostihového závodiště a dostihových stájí,
aukční síně pro prodej koní Tattersalls a poznávací den v Londýně.
Irsko, bylo z dalších zemí kam mířili kroky žáků SŠDSJ. V Kildare, v RACE
School (Racing Academy & Centre of Education ) strávili žáci třítýdenní pobyt. Tato
stáž byla zaměřena také na zdokonalování dovedností dostihového jezdce, tentokrát s
irskými koňmi. Nejprve ve školních stájích RACE School v Kildare a pak i u irských
trenérů. Jednodenní výlet do Dublinu, hlavního města Irska, s prohlídkou
pamětihodností zpestřil pobyt žáků v této zelené zemi.
I do bližších destinací míří kroky žáků za vzděláváním a získáním zkušeností. Ve
spolupráci se Střední odbornou školou Szakközépiskola v Šali strávili vybraní
žáci pobyt na bratrském Slovensku. Zde si vyzkoušeli studium i praxi v této historické
škole Slovenska.
Pro žáky příznivce klasického ježdění, byla připravena ve spolupráci s jezdeckou
školou Szakkepzo iskola es kolegium Babolna, třítýdenní stáž v Maďarsku.
V sedlech či v zápřeži sněhobílích shagya –arabů, žáci nahlédli do historie, kterou
Bábolenský hřebčín v evropském chovu koní psal.
Tedy každá stáž připravená pro žáky je jedinečná a originální a přináší řadu nových
poznatků.
Zaujaly Vás vzdělávací aktivity SŠDSJ? Ano. Stačí se stát žákem této školy a i Vy se
můžete zúčastnit těchto jedinečných vzdělávacích stáží. Na základě rozdílových
zkoušek SŠDSJ přijímá žáky do vyšších ročníků oboru Jezdec a chovatel koní,
Chovatelství, Trenérství dostihových a sportovních koní. Více informací na:
http://www.dostihovaskola.cz/
(text: archiv SŠDSJ, Ing. J. Fatěnová, foto: archiv SŠDSJ)
33
Chovatelská podpora pro Koheilan XI-4 Kordula
Na začátku roku 2015 společnost HYJÉ - koně, o.s. vyhlásila další
ročník chovatelské podpory, tentokrát pro plemeno SHYGYA-ARAB.
Do chovatelské podpory svou klisničku Koheilan XI-4
Kordula přihlásil chovatel Radomír Kavka z Ostrožské Nové
Vsi. Tato klisnička byla na předsednictvu společnosti vylosována z
došlých přihlášek.
34
Do Napajedel na „Chovatelský den“
35
Fotogalerie z výstavy moravského teplokrevníka
Moravský teplokrevník je úzce spjat s Moravou. Jaká atmosféra byla na výstavě
tohoto historického plemene? To Vám přináší naše fotogalerie.
36
Zkoušky užitkových vlastností u moravského teplokrevníka
Zkoušení, zkoušení to nepotkává jen žáky ve škole, ale i koně. Plemenné klisny ve 3 či
4 letech jsou také zkoušeny. Jak vypadají ZZUV moravského teplokrevníka Vám
přináší naše fotogalerie.
37
Říjen
Festival koní Moravy
Pro rozvoj hipoturistiky, tj. mimo jiné i turistiky za koňskými akcemi,
společnost HYJÉ – koně, z.s. pro letošní sezónu připravila další ročník
projektu „Festival koní Moravy“. Což jsou významné akce z pestré palety
koňařské nabídky na tomto území, které probíhají od jara do podzimu.
Morava má díky své historickonovodobé tradici koňařství co nabídnout.
Co Festival koní přinesl?
Nejlepší akce ze sportovního jezdectví a chovatelského dění na Moravě.
První ročník nové jezdecké disciplíny orientačního závodu družstev na koních
proběhl v Kokorách na Přerovsku (13.6.).
Kroměříž se pyšní svými památkami zapsanými v Unesco a v jedné z nich
v Podzámecké zahradě proběhly jedinečné skokové závody „O pohár města
Kroměříže“ (20.6.), kdy si vítězství v parkuru stupně S odvezl na Slovensko do
Topoľčainek M. Sýkora s Kométou 4. I nádherná holešovská zahrada hostila další akci
festivalu a to skokový „Pohár města Holešova“ (6.9.). Pod záštitou ministra
zemědělství Ing. M. Jurečky a hejtmana Zlínského kraje MVDr. S. Mišáka se konal
desátý ročník Poháru starosty města Holešova. I letos starosta Mgr. R. Seifrt předával
pohár nejúspěšnějšímu jezdci nejvyšší soutěže dne, kterou se stala Ing. L. Brabcové
s Vidarou z JS pod Hostýnem.
Ze zlínska je co by kamenem dohodil na Slovensko a tak již šest let úspěšně probíhá
přeshraniční spolupráce při pořádání parkurových závodů nazvaných Pohár
moravsko-slovenského partnerství. O vítězné dvojici VI. ročníku „Poháru moravskoslovenského partnerství“ rozhodl nejvyšší počet bodů z obou kol, když první kolo
poháru se jelo v Trenčíně a druhé kolo se jelo v zámeckém parku u
holešovského zámku. V Holešově pohár nad hlavu za své výkony zvedl P.
Koláček z TJ Pálava Popice.
Tradiční parkurový „Pravčický pohár“ (4.7.)
je zařazen taktéž do
FKM. Dlouholetá tradice jezdeckého sportu v Pravčicích byla započata již v roce 1961.
Tehdy vznikl první jezdecký klub nesoucí název Jezdecký klub Sokol při JZD Pravčice.
V roce 1963 byl uspořádán 1. ročník „Hanáckého poháru“, prestižní parkurové
soutěže, jejíž tradice je každoročním pořádáním udržována dodnes. Mnohaletá
historie „Hanáckého poháru“, a také prestiž, kterou za léta konání a účasti mnoha
38
kvalitních koní a jezdců z celé republiky i ze zahraničí (účastnili se i jezdci z Polska a
Maďarska) získal, je dokladem o nadšení pořadatelů a závodníků pro tuto soutěž.
V letošním roce proběhl již 38. ročník soutěže. Hanácký pohár tradičně získává ten
jezdec, jenž v obou kolech (L+ S parkur) získá nejmenší počet trestných bodů, poté
získává putovní pohár, který mu trvale náleží po třech vítězstvích.
Dále Festival zavítal na „Den koní“ do Lipiny (17.5.), který byl určen pro všechny
děti a jejich rodiče. Lipinští připravili i výstavu dílek z výtvarné soutěže Svět koní,
kterou pořádala společnost HYJÉ.
Tradiční „Výstava koní Moravy a Slezska“ (7.-9.8.) v Tlumačově ve
festivalové nabídce nechybí, letos v Tlumačově oslavili 90. let od založení hřebčince.
V Tlumačově je zvykem vyhlašovat nejen šampiona výstavy podle odborné komise,
ale již několik let se díky společnosti HYJÉ - koně vyhlašuje i nejkrásnější kůň očima
diváků. Jak byly obsazeny šampiónské posty při letošním výročí?
Odborná komise za šampiona výstavy vyhlásila bílého hřebce moravského
teplokrevníka Przedswit XVIII MT/ 2089 Przedswit II MT - 1 / Pares. Ti, co se
o chov tohoto plemene zajímají, vědí, že bělouši byli právě specifikem Moravy v chovu
těchto rakousko-uherských koní. Pětiletý hřebec Pares je pokračovatelem úspěšného
kmene Przedswit a potomkem úspěšných chovných i sportovních koní. Pares,
chovatelský produkt z chovu Ladislava Karáska a Kvatro - ekostatku Velká nad
Veličkou. Kromě výstav se prezentuje i ve sportu, a to ve všestrannosti. Diváky
naopak nejvíce oslovil chladnokrevný hřebec 1435 Markon, který je v majetku ZH
Tlumačov. Tento ryzák plemene Českomoravský belgický kůň se narodil u Jana
Čerešňáka v Lipově.
Ani nejmenší a začínající adepti jezdectví nejsou při festivalu opomenuti, své umění
prokázali při hobby závodech v Prusinovicích (16.8.).
Jak bude probíhat další ročník „Festivalu koní Moravy“ a jaké akce jsou aktuální na
moravském koňském poli? To najdete na www.hyje.cz.
39
Listopad
HOLEŠOVSKÝ GALAVEČER
Kdy: 14.11.2015
Kde: v zámku v Holešově
Od: 18 hod.
40
41
Prosinec
Fotosoutěž „Léto s koňmi“
Od 1.12. 2015 do 31.1. 2016 se můžete zapojit do fotosoutěže s koňskou
tématikou. Zasoutěžte si s námi. Tentokrát o pytle s krmením společnosti
Troubecká hospodářská, a.s.
PODMÍNKY SOUTĚŽE zkráceně:
Soutěž probíhá od 1. prosince 2015, s uzávěrkou 31.1.2016. Fotografii s tématikou
léto u koní a s koňmi, zašlete na e- mail [email protected] spolu s informacemi o
soutěžících.
Předsednictvo na svém zasedání vylosuje pět vítězů, kteří si vyzvednou výhru
v podobě krmiva pro koně firmy Troubecká hospodářská, a.s. osobně v Kroměříži.
Seznam zúčastněných spolu s fotografiemi bude publikován na webu společnosti.
Fotografie nevracíme. S Vašimi fotografiemi se pak budou setkávat návštěvníci
jezdeckých akcí v moravském regionu.
Prezen
42
Prezentace v katalogu – „Na koni Moravou“
Buďte v katalogu s 1000 ks nákladem, reprezentující koňařské dění na Moravě.
Jedinečná možnost za pouhých 100,- Kč. Katalog bude sloužit k prezentaci v České
republice i v zahraničí.
Více informací v příloze.
43
Vánoce na Hubertcentru
Více fotografií na:
http://hubertcentrum.rajce.idnes.cz/Vanocni_krmeni_koni_-_24._prosince_2015/
44
SPOLEČNOST
HYJÉ – koně, o.s
a
HYJÉ – koně, z. s.
v roce 2015
DĚKUJE
ZA PODPORU
VŠEM ČLENŮM HYJÉ
a
Zlínskému kraji,
Troubecké hospodářské a.s.
a časopisu Koně a hříbata
45
Zpracování: HYJÉ – koně, z.s.
Materiály, tj. texty a fotografie archiv HYJÉ
46
Redakce: Ing. L. Šomanová, Ing. J. Fatěnová, Mgr. J. Svárovská
47

Podobné dokumenty