Název KŘÍŽOVKA – planety

Transkript

Název KŘÍŽOVKA – planety
Metodický materiál pro pedagogické pracovníky
Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s.
Předmět
Tématický celek
Věková skupina
Název
Přírodověda
Vesmír – planety sluneční soustavy
První stupeň
KŘÍŽOVKA – planety
Základní pojmy (teorie látky, učebního tématu)
- planety sluneční soustavy
Popis pomůcky, práce s pomůckou, popis úkolu, další potřebné pomůcky k úkolu
- vyluštit křížovku: vybrat do ní planety sluneční soustavy (Jupiter, Mars, Venuše, Neptun, Saturn,
Uran).
- Jaká je tajenka? (planeta)
- Které chybějí? (Merkur, Země)
Obrázek, foto
Poznámky
Autor
Citace, zdroje,
odkazy
Výstupy z RVP
Rozmanitost přírody
- 2. období: vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti
vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
Klára Tejmarová
Materiál vznikl v rámci projektu „Přijetím to vše začíná. Druhý a třetí krok na cestě k inkluzívní škole.“
Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.