Milí přátelé,

Transkript

Milí přátelé,
Manželská setkání
jsou křesťanskou iniciativou usilující o obnovu, zlepšení a upevnění manželství a rodiny jako
základu zdravé společnosti. Vycházejí z dlouholeté zkušenosti programu YMCA Helsinky
"Směřujeme k lepšímu manželství" a spolu s ní a dalšími vytváří mezinárodní hnutí „Whole
Marriage Ministries“. V České republice se této aktivitě věnuje již dvacet let sdružení YMCA
Setkání. Na jeho práci postupně navazují další občanská sdružení a církevní společenství. YMCA
– Živá rodina pořádá Manželská setkání letos již po čtrnácté. Rádi mezi sebou přivítáme každého,
kdo má upřímný zájem pracovat na zlepšení svého manželství a rodinných vztahů ve společenství
druhých manželů.
Letní týdenní kurz – kurz partnerských vztahů
Jeho náplní jsou přednášky ze širokého okruhu vzájemných vztahů muže a ženy v manželství
doplněné o sdílení ve skupinkách tvořených třemi nebi čtyřmi páry. V nich se společně zamýšlíme
nad tématikou přednášek a problémy našich vztahů. Společně se svojí skupinou nebo samostatně
v párech hledáme řešení vlastní situace a učíme se zvládat případné partnerské neshody a
konflikty. Jedním z faktorů, který přispívá k řešení našich problémů, je vzájemné sdílení
uskutečňované mimo jiné formou výměny našich zkušeností – ať už pozitivních nebo negativních.
To vše se děje v duchu modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost.
Obsahem přednášek jsou tato témata: Křesťanské manželství a krize, Priority, Zdravé
sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné
porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Sexualita a Pozornosti. Přednášející
manželské páry v nich nabízejí svědectví z vlastního života. Následné sdílení ve skupinkách
vedou manželé, kteří se již kurzu zúčastnili a jsou schopni doprovázet ostatní páry ve skupince při
společném zamýšlení se nad jednotlivými tématy.
Během celého kurzu je naší snahou využít maximálně času a možností jak pro vlastní práci,
tak pro soukromí a rekreaci, pro sebe navzájem a pro naše děti. Z důvodu kapacity ubytování a
snahy věnovat co nejvíce času svému partnerovi Vás prosíme, abyste pokud možno omezili počet
dětí, které si vezmete s sebou. Pro ty, které přijedou s vámi, je připraven bohatý program různých
soutěží, her a zábavy. Po celou dobu vaší účasti na přednáškách a ve skupinkách se o děti postarají
pečovatelé, které zajistíme. Děti jsou podle věku rozděleny do skupin.
Nedílnou součástí kurzu je duchovní prohloubení, s nímž má obnova našich vztahů velmi
úzkou souvislost. Denní program zahrnuje společné modlitby a bohoslužby. Manželská setkání
jsou ekumenickým setkáním, na němž nechceme řešit konfesní rozdíly, ale hledáme jednotu muže
a ženy v lásce, která je spojuje, a všichni společně pak jednotu v lásce Kristově.
YMCA – Živá rodina je občanské sdružení, které je kolektivním členem YMCA v ČR. U
jeho zrodu v r. 1990 stála skupina rodin s více dětmi. Dnes YMCA – Živá rodina sdružuje zhruba
300 rodin z celé České republiky.
Aktivita sdružení je zaměřena na podporování harmonického života ve funkčních rodinách
s cílem předcházet psychickým, sociálním či ekonomickým krizím, jež mohou v rodině – zvláště
s více dětmi či s více generacemi – nastat, a jež mohou ve svých důsledcích vést k trvalejšímu
narušení rodinných vztahů a v nejhorším případě až k rozpadu rodiny. Činnost se orientuje jednak
dovnitř sdružení, jednak směrem ven, tedy jak k ostatní populaci, tak i k jejím představitelům a
k médiím.
YMCA – Živá rodina, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, tel. 224 872 421, e-mail: [email protected]
Milí přátelé,
zdravíme především ty z Vás, kteří se hlásíte na Manželská setkání poprvé.
Váš zájem nás opravdu těší. Náš pozdrav ale patří i Vám, kteří jste s námi strávili
v minulosti na Manželských setkáních čas milosti.
Dnes Vám všem posíláme podrobnější informace o letním kurzu 2010, abyste
se mohli co nejdříve závazně přihlásit, a to tak, že pošlete zpět ručně vyplněnou
závaznou přihlášku na adresu: YMCA-Živá rodina, Hana Pištorová, Na Poříčí 12,
110 00 Praha 1. Přihlášky a informace jsou též k dispozici na www.zr.ymca.cz.
Po obdržení Vaší závazné přihlášky Vám zašleme další informace a pokyny
k zaplacení účastnického poplatku, který bude nutné zaplatit do 15. 5. 2010.
Odpovědi budou rozesílány podle pořadí doručení závazných přihlášek do
počtu kapacity letního kurzu. Ostatní budou vedeni jako náhradníci.
Podmínka účasti: společná dobrovolná účast obou manželů, a to na celém
týdenním programu. Není možné účastnit se pouze části kurzu.
Kurz není vhodný pro osoby
závislé na alkoholu, drogách nebo psychicky nemocné.
Pokud své současné problémy řešíte s odbornou pomocí psychiatra či
psychoterapeuta, prosíme Vás, abyste svou účast nejprve konzultovali s tímto
odborníkem.
YMCA - Živá rodina
Manželská setkání 2010 - kurz partnerských vztahů
Datum:
Místo:
Začátek:
Ukončení:
Kapacita:
Ubytování:
Stravování:
13. - 21. srpna 2010
Liberec, (adresa: 17. listopadu 584, 460 15 Liberec 15), areál kolejí
Technické univerzity v Liberci, blok C (více viz www.tul.cz).
Ubytování je v krásném prostředí v zeleni na okraji města. Součástí
areálu je menza (vzdálená asi 30 m od ubytovacího bloku). V blízkosti
je velmi pěkné dětské hřiště, přehrada. Součástí města Liberec je i
známý aquapark, zoologická a botanická zahrada.
pátek 13. 8. 2010 v 18.00 večeří
sobota 21. 8. 2010 obědem
cca 70 párů
ve dvoulůžkových pokojích, příp. s možností přistýlky pro dítě.
Pokoje jsou situovány do buněk o dvou pokojích. Každá buňka má
svou kuchyňku (s lednicí a el. vařičem), koupelnu a WC.
Není možné brát si s sebou domácí zvířata jako např. psa, kočku apod.
plná penze v menze. Možnost zajištění bezlepkové nebo vegetariánské
diety (po předchozí domluvě).
Další údaje: součástí areálu je hřiště na plážový volejbal. Možnost jiných sportovišť
(tenisové kurty, sportovní hala, fotbalové hřiště...) bude řešena aktuálně na místě podle
potřeby.
Odborné zázemí: po celou dobu trvání kurzu budou k dispozici kněží, rodinný poradce a
psycholog.
Děti, pro které nemůžete zajistit hlídání, je možné vzít s sebou. Budou mít zajištěn svůj
vlastní program a péči v době přednášek a práce ve skupinkách (3,5 hodiny dopoledne a
3,5 hodiny odpoledne). Dítě v kočárku bude mít každé svého pečovatele, ostatní děti
budou rozděleny podle věku a pohlaví do skupinek. Postarají se o ně zdatní mladí
pečovatelé – školení dobrovolníci, kteří se již během roku na tuto činnost připravují, a o
vaše děti budou pečovat bez nároku na odměnu. Pokud byste chtěli využít služeb svého
vlastního pečovatele, tak tuto skutečnost prosím napište do přihlášky. Prosíme Vás však,
abyste dobře zvážili účast svých dětí na kurzu, a to především proto, abyste měli
dostatečný prostor pro Vás dva a mohli tento týden pro sebe maximálně využít. Ze
zkušeností párů vyplývá, že pro ně měl kurz mnohem větší přínos, když jej mohly
absolvovat bez dětí.
Účastnický poplatek: hradí zejména náklady na ubytování a stravu. Ostatní náklady
(pronájem auly, učeben, tělocvičny apod., zbývající náklady na pečovatele a veškeré
další organizační zajištění) chceme hradit z dotací a darů, které se nám - doufáme podaří v letošním roce opět získat.
Účastnické poplatky
běžná
cena
3.400,- Kč
3.700,- Kč
cena pro členy
YMCA*
3.250,- Kč
3.600,- Kč
dobrovolná
sponzor.cena
3.800,- Kč
Dospělý: ubytování, strava
Dítě:
lůžko, strava plná porce,
příspěvek na pečovatele
Dítě nad 4 roky: lůžko, strava pol. 3.400,- Kč 3.300,- Kč
porce, příspěvek na pečovatele
Dítě do 4 let: vlastní postýlka, strava 2.500,- Kč 2.400,-Kč
pol. porce, příspěvek na pečovatele
Dítě - kojenec: (ubytování v kočárku 1.900,- Kč 1.800,- Kč
nebo ve vlastní postýlce, vlastní strava,
příspěvek na pečovatele)
*Pokud jste členem jiného sdružení YMCA než YMCA–Živá rodina, tak tuto skutečnost
uveďte, prosím, do poznámky v přihlášce.
Poznámky k platbě účastnického poplatku: Pro mnohé z nás je zaplacení
požadovaného poplatku z vlastních příjmů velmi obtížné. Ze zkušenosti z minulých let
proto doporučujeme obrátit se podle možností na zaměstnavatele, odborovou organizaci
nebo farní úřad se žádostí o dotaci. Mnoha účastníkům se tímto způsobem podařilo
uhradit významnou část účastnického poplatku za sebe, případně i celou rodinu. Tam,
kde to bude potřeba, na vyžádání zašleme žádost o zaplacení účastnického poplatku
nebo fakturu adresovanou vaší odborové organizaci nebo zaměstnavateli.
Pokud se vám nepodaří získat příspěvek na výše uvedených místech a nedostatek
financí by byl hlavním důvodem vaší neúčasti na kurzu Manželských setkání - obraťte
se na nás, uděláme vše pro to, abyste se kurzu mohli zúčastnit. Zatím se vždy podařilo
najít řešení.
Prosíme ty z Vás, kteří si to můžete dovolit, o příspěvek rodinám, pro které by zaplacení
ceny v plné výši znamenalo neúnosné zatížení rodinného rozpočtu. Děkujeme všem,
kteří o této možnosti uvažují. Takovýto dar je možno na základě potvrzení od YMCAŽR odečíst od základu daně (daňové úlevy mohou využít i zaměstnanci).
Při jakýchkoli problémech či nejasnostech nás, prosím, kontaktujte.
Rádi vám zodpovíme Vaše dotazy a poskytneme bližší informace. Můžete se na nás
obracet telefonicky, e-mailem nebo písemně na níže uvedené adresy.
Moc se na Vás těšíme a přejeme Vám plnost Božího pokoje.
Za všechny, kdo se podílejí na přípravě MS,
2
Lenka a Jiří Tkáčovi
Důležité kontakty:
Lenka a Jiří Tkáčovi
739 47 Kozlovice 857
tel.: 558 697 152
mobil: 602 681 888
e-mail: [email protected]
www.zr.ymca.cz
Hana Pištorová
YMCA-Živá rodina
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
tel.: 224 87 24 21 mobil: 606 745 048
e-mail: [email protected]