technické informace k pokládce, údržbě a čištění cementovo

Transkript

technické informace k pokládce, údržbě a čištění cementovo
TECHNICKÉ INFORMACE K POKLÁDCE, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ
CEMENTOVO-MRAMOROVÝCH DLAŽDIC
CEMENTOVO-MRAMOROVÉ
DLAŽDICE
Dlaždice jsou po výrobě a následném sušení
neupravené, tj. nebroušené a tudíž nezbavené
vápencových povlaků. Povrch dlaždic, které
nejsou leštěné a broušené, se může jevit jako
s „rozmazanými “ Tento efekt bývá odstraněn
při ½ mm procesu broušení. Standardně
dodáváme dlaždice již leštěné.
daného adhesiva. Lepení by mělo probíhat za
teploty mezi 5 až 30 stupni Celcia. Je též
nutné brát v úvahu, že se musí dopředu
připravit jen tolik adhesivního materiálu,
který vystačí na 4-5 hodin. Poté, jakmile se
začně zbělovat, stane se již nepoužitelným.
Začne praskat a drolit se. Určite by se nemělo
dále ředit vodou. Mělo by se rozprostřít
pouze jen tolik lepidla, které vystačí na 20 30 minut práce.
Dlaždice se uskladňují vertikálně lícem k
sobě, tj. neskládají se na sebe.
POKLÁDKA
Dlaždice se mohou položit budˇ do „živého“
(mortar method) nebo kvalitním adhesivem(
bonding menthod). Formu pokládky posoudí
nejlépe odborník, který dlažbu bude pokládat,
dle podmínek a stavu povrchu podkladu.
Pokládku musí uskutečnit odborný řemeslník,
který má zkušenosti s pokládkou kamenných
podlah. Obkladač, který pracuje s keramikou
a nemá dostatečné zkušenosti s kamennými
pokládkami, není vhodným odborníkem.
Při lepení musí být povrch podlahy absolutně
čistý, rovný a prost jakýchkoli nedostatků a
znečištění. Odborník musí posoudit, zda je
povrch dostatečně vhodný k lepení a že
neabsorbuje žádnou vodu.
Před pokládkou je nutné neleštěné dlaždice
celé namočit do čisté vody, dokud bublinky
nevyprchají. Následně je nutné dlaždice
vertikálně poskládat, dokud nesteče zbytková
voda a vyčkat, aby byly dlaždice jen vlhké,
nikoli mokré.
Instrukce k lepení dlažby určí výrobce
Adhesivní lepidlo se položí nejen na podlahu,
ale i na zadní část dlaždice. Nikdy
nepoužívejte obkladačskou paličku, ani s
gumou, aby se zamezilo budoucímu
prasknutí. Dlaždice se umisťuje a přitlačuje
rukou. Celý proces musí probíhat z jednoho
konce místnosti na druhý.
Po pokládce se nesmí po dlažbě chodit
minimálně 2 dny.
SPÁROVÁNÍ
Po pokládce se musí vyčistit přebytkové
lepidlo z dlaždic. K následnému spárování se
používají plastové či dřevěné kolíky, nikoli
železné. Celý proces spárování by měl být
uskutečněn v několika fázích. V té první, by
spárovací hmota měla být co nejvíce tekutá.
Barevnou škálu spárovací hmoty si klient určí
sám, výrobce však doporučuje používat černý
cement u méně barevných dlaždic, šedý u
vícerobarevných.Přebytečná spárovací hmota
by se neměla odstraňovat před samotným
broušením. Pokud nedojde k broušení
podlahy, zůstanou na povrchu cementové
skvrny. Výrobce doporučuje pro jejich
odstranění broušení. U dodávaných již
leštěných dlaždic tudíž musí být obzvláštní
pozornost věnována čistotě pokládky.
ČIŠTĚNÍ A BROUŠENÍ
Po fázi spárování se musí nechat dlažba cca
36-72 hodin odpočívat, až uschne podklad
pod dlažbou. Následuje čištění klasickými
přístroji na čištění mramoru odborným
řemeslníkem u neleštěných dlaždic. U
leštěných se pouze pořádně umyje podlaha
dle instrukcí dále.
Mýdlo se v želatinové konsistenci aplikuje na
dlažbu a kartáčuje tvrdými kartáčky poměrně
dlouhou dobu, dokud dlažba nezačne
absorbovat část mýdla. Postupně se přidává
trocha vody. Tento proces by se měl
několikrát opakovat. Následná denní údržba
postačí formou mopu.
Existuje řada chemických preservantů
mramorových povrchů. Povrch se dá ještě
oživit formou zjasnovače mramorových
povrchů ( např. Od firmy Knauf), který barvy
ještě více rozjasní. Pokud je žádoucí, lze po
důkladném očištění dlažby aplikovat na
povrch i vosk na mramor pro zabránění
pronikání skvrn do kompositu
dlažby.Syntetická čistidla, která obsahují
kyseliny nebo jiné chemické ingredience by
neměly být používány na čištění.
Výše uvedený postup pokládky se vztahuje
jen na lepení. Pokládku do “živého”
uskuteční dle odborného posouzení zkušený
řemeslník. Obecná pravidla co se týče
ochrany dlažby (nechodit po ní po pokládce,
údržbu atd.) platí pro jakýkoli způsob.
Povrch dlažby by se měl brousit strojem na
broušení mramoru s použitím abrasiv č. 1, 2,
3, 4 a 5 nejdříve po 2-3 dnech po položení.
Nakonec se dlažba vyleští nejmenším
diamantem. Po celkovém vyčištění se celý
povrch dlaždic umyje dostatkem čisté vody a
nechá se uschnout. Nově položená podlaha
často podléhá největší kontaminaci špíny,
proto by měla být co nejlépe chráněna.
ÚDRŽBA
Mramorová dlažba po pokládce a u
neleštěných dlaždic po broušeníse vyčistí
měkkým mýdlem. Nejlepším čistidlem je tzv.
žluté mýdlo, nebo li staré osvědčené jádrové
mýdlo, nejlépe žlučové.
Výrobce ani kidó s.r.o. nenesou
zodpovědnost za neodborné zacházení s
dlažbou, její špatnou pokládkou či nešetrnou
údržbou.
Dlažba může být objednána od výrobce jak
již vyleštěná tak nevyleštěná. V obou
případech platí výše uvedené informace. U
vyleštěné dlažby však odpadá problematika
odstraňování vápencových povrchů.
Keramická a cementová dlažba se nebrousí
ani neleští.