Pneumatické součtové počítadlo

Komentáře

Transkript

Pneumatické součtové počítadlo
1
Proudové a uzavírací ventily ► Logické ventily
Pneumatické součtové počítadlo
► 3​-​místný ► Přípoj stlačeného vzduchu vstup: M5 -​ ​Ø 4
B0000209
Logická funkce
Pneumaticko​-m
​ echanický vzestupný čítač
Provozní tlak min/max
2 bar / 8 bar
Teplota okolí min./max.
+0°C / +60°C
Teplota média min./max.
+0°C / +60°C
Médium
Stlačený vzduch
Max. velikost částic
40 µm
Obsah oleje stlačeného vzduchu
0 mg/m³ - 1 mg/m³
Montážní poloha
Libovolně
Technické poznámky
■ Tlakový rosný bod musí ležet nejméně 15 °C pod teplotou okolí a média a smí činit max. 3 °C.
Zobrazení
3​-​místný
Zpětné nastavení
Přípoj
stlačeného
vzduchu
Vstup
Délka impulzu
Čítat
Délka přestávky
Zpětně
nastavit
Čítat
Zpětně
nastavit
Hmotnost
Obr.
Číslo materiálu
0,073
Fig. 1
0821304004
0,073
Fig. 1
0821304005
[kg]
Manuálně ručním
tlačítkem, Pneumaticky > 2 bar
M5
Manuálně ručním
tlačítkem, Pneumaticky > 2 bar
Ø4
Manuálně ručním
tlačítkem, Pneumaticky > 2 bar
M5
0,075
Fig. 2
0821304018
Pneumaticky >
2 bar
M5
0,08
Fig. 3
0821304019
> 18 ms
> 180 ms
> 10 ms
> 50 ms
Čítací frekvence
tz
t*
t*
ti
1)
2)
3)
tp
00136841
1) Čítací impulsy
2) Reakční tlak ​-0
​ ,8 bar
3) Tlak odpadnutí ​-​0,15 bar
ti = min. délka impulsu
tp = min. délka mezery
tz = doba pro čítací impuls = ti + tp + 2t
t* = závisí na tlaku a délce trubky (hodnoty je nutno zjistit)
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-08-17, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny
2
Proudové a uzavírací ventily ► Logické ventily
Pneumatické součtové počítadlo
► 3​-​místný ► Přípoj stlačeného vzduchu vstup: M5 -​ ​Ø 4
Fig. 1
10
62,5
33
3
9
3
26
51
C
D
8,6
38
50
27
32,2
Z
Y
60
00136838
Z = čítací signál
Y = signál návratu do výchozího stavu
C = pokles DIN 74​-​Af4
D = tlačítko pro návrat do výchozího stavu
V rozsahu dodávky je obsaženo:
2 šrouby s čočkovou zápustnou hlavou DIN 966 St M4 x 16
2 pružné podložky A4 DIN 127
2 šestihranné matice M4 DIN 934
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-08-17, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny
3
Proudové a uzavírací ventily ► Logické ventily
Pneumatické součtové počítadlo
► 3​-​místný ► Přípoj stlačeného vzduchu vstup: M5 -​ ​Ø 4
Fig. 2
26
D
5
90
100
21
3,5
32
38
53
4,5
Y
9,5
13
80
Z
M5
00136839
Z = čítací signál
Y = signál návratu do výchozího stavu
D = tlačítko pro návrat do výchozího stavu
V rozsahu dodávky je obsaženo:
2 šrouby s čočkovou zápustnou hlavou DIN 966 St M4 x 16
2 pružné podložky A4 DIN 127
2 šestihranné matice M4 DIN 934
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-08-17, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny
4
Proudové a uzavírací ventily ► Logické ventily
Pneumatické součtové počítadlo
► 3​-​místný ► Přípoj stlačeného vzduchu vstup: M5 -​ ​Ø 4
Fig. 3
38
15,4
32,2
90
M5
13,2
4
5
26
80
11,6
100
4,5
52,8
20,7
3
00136840
Z = čítací signál
Y = signál návratu do výchozího stavu
V rozsahu dodávky je obsaženo:
2 šrouby s čočkovou zápustnou hlavou DIN 966 St M4 x 16
2 pružné podložky A4 DIN 127
2 šestihranné matice M4 DIN 934
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-08-17, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny

Podobné dokumenty

Minivedení, Série MSN

Minivedení, Série MSN ■ Tlakový rosný bod musí ležet nejméně 15 °C pod teplotou okolí a média a smí činit max. 3 °C. ■ Obsah oleje stlačeného vzduchu musí zůstat po celou životnost konstantní. ■ Používejte výhradně olej...

Více

Katalogová brožurka

Katalogová brožurka Y = signál návratu do výchozího stavu A (2) = výstupní signál C = pokles DIN 74​-​Af4 D = tlačítko pro návrat do výchozího stavu V rozsahu dodávky je obsaženo: 2 šrouby s čočkovou zápustnou hlavou ...

Více

Filtr, Série NL6 - FLS

Filtr, Série NL6 - FLS Jmenovitý průtok Qn při sekundárním tlaku p2 = 6 bar a Δp = 1 bar

Více

ISO 15407 - 1, 18 mm, série CD02 - AL Sada těsnění

ISO 15407 - 1, 18 mm, série CD02 - AL Sada těsnění ■ Obsah oleje stlačeného vzduchu musí zůstat po celou životnost konstantní. ■ Používejte výhradně oleje schválené firmou AVENTICS, viz kapitola „Technické informace“.

Více

Katalogová brožurka

Katalogová brožurka 1 = nástrčné připojení Ø 8 mm nebo nástrčné připojení 3/8‘‘ (inch) 2 a 4 = nástrčné připojení Ø 6 mm nebo závitová přípojka M7 (inch) 3 a 5 = nástrčné připojení Ø 10 mm nebo nástrčné připojení 3/8‘...

Více

Katalogová brožurka

Katalogová brožurka ►  Zásuvka, M12, 5​-​pólový, A kódování, Úhlový ►  Bez vodič. koncovky, pocínovaný, 5​-p ​ ólový ► Stíněný Teplota okolí min./max.

Více

Série AS3 - inch Nádoba, Série AS3 - CLS/ - CLP/ - CLC

Série AS3 - inch Nádoba, Série AS3 - CLS/ - CLP/ - CLC ► Pro filtr, předfiltr a mikrofiltr ► Materiál: Polykarbonát, Zinkový tlakový odlitek ► s průzorem

Více

Multipólový konektor D - Sub (25 - pólový)

Multipólový konektor D - Sub (25 - pólový) ■ Upozornění k použití s VS LP04: Zástrčku lze použít pouze u provedení LP04 s boční elektrickou přípojkou.

Více